مدل ریاضی بررسی فرآیندهای جریان آب و انتقال املاح در خاک با استفاده از روش عناصر محدود 
مدل ریاضی بررسی فرآیندهای جریان آب و انتقال املاح در خاک با استفاده از روش عناصر محدودبیوتکنولوژی و جنبه های کاربردی آن. قسمت دوم
اثر اسید ژیبولیک در بولتینگ کمیت و کیفیت
بررسی مقایسه عملکرد ارقام نخود سفید در شرایط دیم
مقایسه عملکرد جو ماکوئی با والفجر در مناطق سردسیر در شرایط زارعین
بررسی و سلکسیون در پنبه رقم 433
بررسی مناسب‌ترین تراکم کاشت سیب تجارتی شفیع‌آبادی روی پایه رویشی مالینگ

تعیین نیاز کودی پسته بروش آبیاری سطحی
استفاده از آبیاری تکمیلی و بررسی کودی در افزایش محصول گندم و یونجه دیم
بررسی نوسانات رطوبت در تپه‌های شنی تثبیت شده
تعیین حد متعادل عناصر غذایی در سیب با روش دریس
بررسی تاثیر ریز مغذی ها در کاهش یا افزایش جمعیت و خسارات آفات و بیماریها و علفهای هرز گندم
مطالعات تحقیقاتی ارزیابی منابع و قابلیت اراضی

سلام. چند سوال 1.فاصله بین دو نزدیکی برای باردار شدن چقدر باید باشه؟ 2. ایا نزدیکی قبل ...
با سلام بنده 35 سال سن دارم وقصد بارداری دوم میخوام بچه دومم پسر باشه سه ماه پیش رفتم ...
با سلام اقای دکتر ایا قرص دپاکین میل جنسی رو کم میکنه اگه کم میکنه ایا با قطع ان توسط ...
سلام.2 ماهه که عروسی کردم تو دوران عقد 97%درخواست رابطه جنسی از طرف من بود چند روز بعد ...
باسلام آقای دکتر آیا خودارضایی یا تحریک بدون تخلیه یا حتی با تخلیه می تواند موجب درد ...
سلام لطفا راهنمایی بفرمایید فاصله بین معمول بین دو نزدیکی چند روز است ...

آیا خانمها در دوره عادت ماهانه شان می توانند قرآن و دعا بخوانند؟ ...
می خواستم بپرسم که در شب اول ازدواج(شب حجله) چه اقداماتی باید انجام داد؟ چگونه باید ...
اصول دین و فروع دین چند تا است؟ ...
آیه شریفه برای صیغه موقت چیست و آیا می تواند خود شخص آن را جاری کند؟ ...
حکم خواندن قرآن در حال حیض چیست؟ ...
همجنس گرایی چیست؟ تماما برای من توضیح دهید. ...
حمایت از ما | مشهدهاست
`

مدل ریاضی بررسی فرآیندهای جریان آب و انتقال املاح در خاک با استفاده از روش عناصر محدودموضوع : 157 - اندازه‌گیری تبخیر و تعرق برای یونجه توسط لایسیمتر و مقایسه با مدل‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق در منطقه کرکج تبریز
دانلود رایگان

موضوع : 175 - طراحی بهینه حوضچه‌های رسوبگیر در شبکه‌های آبیاری
دانلود رایگان

موضوع : 172 - ارزیابی افت اصطکاکی لوله‌های ساخت کشور (لوله‌های پلی‌اتیلن)
دانلود رایگان

موضوع : 189 - تعیین مناسسبترین رابطه برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل و ضریب گیاهی برای چغندرقند در اصفهان
دانلود رایگان

موضوع : 170 - بررسی میزان عمق آب شستگی اطراف دیواره‌های جانبی پای پل‌ها
دانلود رایگان

موضوع : 194 - بررسی تاثیر تنش آبی بر تولید چغندرقند و بدست آوردن تابع تولید آن
دانلود رایگان

موضوع : 169 - مدل ریاضی جریانهای دو بعدی آرام
دانلود رایگان

موضوع : 183 - مطالعه توان فرسایش‌زائی باران در مشهد
دانلود رایگان

موضوع : 174 - بررسی نیاز آبی و مقاومت روزنه‌ای گندم و جو در منطقه کرج
دانلود رایگان

موضوع : 166 - تعیین نوع توزیع شدت در طول مدت رگبارها در شرایط آب و هوائی استان فارس
دانلود رایگان

موضوع : 190 - بررسی هیدرولیکی آبیاری هیدروفلوم
دانلود رایگان

موضوع : 178 - تاثیر روشهای مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت پرتقال محلی دزفولی
دانلود رایگان

موضوع : 188 - ارزیابی راندمان تله‌اندازی رسوب در سدهای کوچک (منطقه چهارمحال و بختیاری)
دانلود رایگان

موضوع : 186 - بررسی و پیش‌بینی حداکثر عمق آب شکستگی پائین دست سرریزهای پلکانی گابیونی
دانلود رایگان

موضوع : 192 - ارزیابی عملکرد ژئوتکستایل در افزایش راندمان و جلوگیری از ماسه‌دهی چاه‌های آب
دانلود رایگان

موضوع : 187 - بررسی دگرگونی سیستم سنتی آبیاری در اراضی پایاب سد علویان
دانلود رایگان

موضوع : 173 - بررسی راندمان‌های آبیاری مزرعه ذرت با در نظر گرفتن تغییرات مکانی خاک
دانلود رایگان

موضوع : 155 - بررسی دبی جامد رودخانه کرج و ارائه مدل ریاضی مناسب با استفاده از کامپیوتر
دانلود رایگان

موضوع : 154 - آنالیز تراوش غیرماندگار در سدهای خاکی غیرهمگن، غیرایزوتوپ و غیراشباع
دانلود رایگان

موضوع : 179 - مطالعه اثر محیط خیس شده بر نفوذ آب در جویچه‌ها
دانلود رایگان

موضوع : 151 - بررسی تاثیر کیفیت آب آبیاری و نسبت آبشویی برکیفیت زه آب و توزیع نمک در نیمرخ خاک
دانلود رایگان

موضوع : 143 - جمع‌آوری آبهای سطحی جهت تامین آب موردنیاز مصارف مختلف دانشگاه صنعتی سهند
دانلود رایگان

موضوع : 146 - اثرات باد و خصوصیات هیدرولیکی سیستم آبیاری‌بارانی بر راندمان توزیع آب
دانلود رایگان

موضوع : 162 - بررسی مدل‌های ریاضی و تجربی تلفات تبخیر (و بادبردگی) از یک آبپاش (سیستم آبیاری بارانی)
دانلود رایگان

موضوع : 149 - بررسی و مقایسه میزان آبشستگی اطراف آبشکن‌های‌باز با استفاده از مدل هیدرولیکی
دانلود رایگان

موضوع : 199 - تاثیر فاصله پایه‌های پل بر عمق آبشستگی پایه پل
دانلود رایگان

موضوع : 159 - بهره‌برداری بهینه از شبکه آبیاری و زهکشی دز
دانلود رایگان

موضوع : 193 - بررسی ضریب جریان در حوضه‌های غرب دریاچه ارومیه از نظر برآورد آب و قابل استحصال
دانلود رایگان

موضوع : 197 - بررسی جریان در آبراهه مرکب به کمک کد کامپیوتری فنیکس
دانلود رایگان

موضوع : 195 - بررسی دبی جامد رودخانه صوفی‌چای و ارائه مدل ریاضی مناسب
دانلود رایگان

موضوع : 200 - بررسی کیفیت آب و تعیین ظرفیت خودپالایی رودخانهء کر
دانلود رایگان

موضوع : 198 - پروفیل آب‌شستگی در پایین دست آبشارهای قائم
دانلود رایگان

موضوع : 177 - بررسی میزان آبشوئی‌اولیه لازم در اراضی کشت و صنعت هفت‌تپه
دانلود رایگان

موضوع : 167 - پیش بینی آبشستگی ناشی از جت دیواره‌ای
دانلود رایگان

موضوع : 145 - واسنجی و آنالیز مدلهای برآورد تبخیر و تعرق برای منطقه تبریز
دانلود رایگان

موضوع : 148 - مطالعه حوضه آبخیز مردوق چای مراغه جهت حفاظت آب‌و خاک
دانلود رایگان

موضوع : 184 - بررسی مسائل هیدرولیکی و رسوب در آبگیرهای کفی
دانلود رایگان

موضوع : 185 - استفاده از موزائیک خاک سیمان برای پوشش کانال آبیاری
دانلود رایگان

موضوع : 168 - بررسی تعدادی از پارامترهای موثر در عملکرد هیدرولیکی سرریزهای سه‌جانبی
دانلود رایگان

موضوع : 153 - بررسی اثرات تغییر ارتفاع آبپاش بر تلفات تبخیر و بادزدگی در سیستم آبیاری دوار مرکزی
دانلود رایگان

موضوع : 196 - برآورد سیلاب طرح با استفاده از خصوصیات فیزیکی حوزه‌های آبریز غرب دریاچه ارومیه (مدل‌بندی منطقه‌ای سیلاب‌ها)
دانلود رایگان

موضوع : 171 - بررسی سیلاب رودخانه کارون بزرگ بر روی آب گرفتگی اراضی دشت جنوب اهواز و ارائه پیشنهادات اصلاحی جلوگیری از خسارات وارده
دانلود رایگان

موضوع : 182 - کاربرد مدل کامپیوتری آبهای زیرزمینی در دشت قروه و استفاده از آن در مدیریت و برنامه‌ریزی تغذیه مصنوعی
دانلود رایگان

موضوع : 181 - تعیین شاخص فرسایش‌زایی باران در استانهای فارس ، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد
دانلود رایگان

موضوع : 180 - ارزیابی و تعیین ضرایب مدلهای نفوذ آب به خاک در خاکهای اراضی کرکج
دانلود رایگان

موضوع : 147 - بررسی روشهای طراحی آبگیر جانبی و ارائه مدل‌کامپیوتری
دانلود رایگان

موضوع : 150 - ارزیابی رسوبگذاری در مخازن سدهای کوچک (منطقه چهارمحال و بختیاری)
دانلود رایگان

موضوع : 152 - برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های مطالعاتی آبیاری‌و زهکشی
دانلود رایگان

موضوع : 163 - اصلاح معادله‌های بلانی - کریدل و هارگریوز- سامانی برای مناطق مختلف ایران
دانلود رایگان

موضوع : 161 - استفاده از مدلهای کامپیوتری در طراحی آبیاری نواری
دانلود رایگان

موضوع : 13 - تاثیر درجه حرارت آب آبیاری بر دبی چکاننده‌ها در سیستم آبیاری قطره‌ای
دانلود رایگان

موضوع : 164 - مدل کردن معادله نفوذ در نشتی و بررسی نحوه توزیع پیاز رطوبتی
دانلود رایگان

موضوع : 43 - برآورد دبی پیک هیدروگراف‌های سیلاب حوضه‌های آبریز کوچک منطقه دامغان
دانلود رایگان

موضوع : 3 - اصلاح نیم‌رخ سرریز سدها به منظور جلوگیری از خوردگی
دانلود رایگان

موضوع : 41 - بررسی مسائل هیدرولیکی در نهرچه‌های آبیاری با تکیه بر توجیه ضریب زبری
دانلود رایگان

موضوع : 5 - بررسی سیستم‌های آبیاری بارانی و ارزیابی فنی استفاده از آنها(مطالعه موردی در قسمتی از اراضی آذربایجان‌شرقی)
دانلود رایگان

موضوع : 19 - ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد با استفاده از بانک اطلاعات طراحی شده
دانلود رایگان

موضوع : 37 - آبشوئی و اصلاح اراضی جنوب اهواز
دانلود رایگان

موضوع : 10 - مدل ریاضی و مدیریتی سفره آب زیرزمینی دشت دامنه فریدن اصفهان با تاکید بر تغذیه مصنوعی
دانلود رایگان

موضوع : 16 - اثرات پساب و سیستم‌های آبیاری بر عملکرد چند محصول زراعی
دانلود رایگان

موضوع : 158 - مطالعه و ارزیابی طرحهای تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی ایران
دانلود رایگان

موضوع : 156 - ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره‌برداری سازه‌های کنترل جریان در شبکه‌های آبیاری زاینده‌رود اصفهان و درودزن فارس
دانلود رایگان

موضوع : 141 - بررسی رسوبات رودخانه تجن وارائه مدل ریاضی مناسب برای محاسبه دبی جامد
دانلود رایگان

موضوع : 160 - طراحی آبیاری قطره‌ای برای توسعه فضای سبز
دانلود رایگان

موضوع : 144 - بررسی تاثیر ارتفاع آستانه ضریب دبی در سر ریز لوله‌ای
دانلود رایگان

موضوع : 140 - طراحی هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای با ارائه مدل کامپیوتری
دانلود رایگان

موضوع : 142 - پرش هیدرولیکی روی شیب‌های معکوس با پله مثبت و منفی
دانلود رایگان

موضوع : 21 - برآورد تبخیر و تعرق گیاهان و تعیین نیاز آبی گندم پائیزه با استفاده از لایسیمتر
دانلود رایگان

موضوع : 39 - کاربرد کامپیوتر در مدیریت شبکه‌های آبیاری (نمونه_ شبکه طالقان)
دانلود رایگان

موضوع : 23 - همانندسازی پارامترهای فیزیکی خاک با استفاده از مثلث تعیین بافت
دانلود رایگان

موضوع : 9 - بررسی عملکرد حوضچه‌های رسوبگیر گردابی با استفاده از مدل فیزیکی طرح کرخه
دانلود رایگان

موضوع : 20 - ارزیابی اثرات شرایط خاک و اقلیم در جذب و دفع بارش و تشکیل جریانهای سطحی
دانلود رایگان

موضوع : 24 - ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف طراحی آبیاری شیاری و انتخاب روش بهینه
دانلود رایگان

موضوع : 2 - بررسی امکان زراعت سیب‌زمینی در تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از روشهای آبیاری قطره‌ای و پاششی
دانلود رایگان

موضوع : 35 - مطالعه هیدرولیک آبیاری سطحی (روش نواری) جهت تنظیم مدل ریاضی قابل کاربرد
دانلود رایگان

موضوع : 8 - ارزیابی روابط تجربی برآورد دبی اوج لحظه‌ای سیلاب در حوضه‌های آبخیز غرب آیران
دانلود رایگان

موضوع : 22 - بررسی استهلاک انرژی جریان بر روی سرریزهای گابیونی پلکانی
دانلود رایگان

موضوع : 6 - اثرات پساب و سیستم های آبیاری بر برخی خواص فیزیکی، شیمیایی و آلودگی خاک تحت کشت چند محصول زراعی
دانلود رایگان

موضوع : 15 - بررسی عملکرد حوضچه‌های آرامش سدهای انحرافی
دانلود رایگان

موضوع : 1 - بهینه‌سازی سیستم صفحه مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه‌های آبگیر
دانلود رایگان

موضوع : 17 - مدل شبیه‌سازی رشد گیاه ذرت با درنظرگرفتن اثرات آب و کود نیتروژنه
دانلود رایگان

موضوع : 31 - ارزیابی روش‌های مختلف طراحی کانال‌های روباز (شبکه آبیاری دز)
دانلود رایگان
جهت بررسی چگونگی حرکت آب و املاح، معادلات یک بعدی حرکت قائم جریان غیرماندگار آب و املاح در محیط متخلخل با استفاده از متد عناصر محدود به روش گالرکین حل گردیده است . نظر به اینکه حوزه مورد مطالعه ستون خاک حد فاصل سطح خاک تا سطح ایستابی مورد نظر بوده است . نظر به اینکه حوزه مورد مطالعه ستون خاک حد فاصل سطح خاک تا سطح ایستابی مورد نظر بوده است در ابتدا از المانهای مثلثی استفاده بعمل آمد و برنامه کامپیوتری آن تنظیم گردید . پس از حل سیستم و مقایسه آن با نتایج مدلهای مشابه، به وجود خطاهای قابل توجه در حرکت املاح در خاک پی برده شد. پس از بررسی های زیاد ملاحظه گردید در حرکت یک بعدی آب و املاح، کاربرد المانها مثلثی منطقی نبوده و می‌بایستی از المانهای خطی بهره گرفت . مجددا" برنامه کامپیوتری با المانهای خطی تنظیم و برای داده‌های مزرعه ای سیستمی حل گردید پس از مقایسه نتایج حاصله از مدل بنیان شده با مدل پیکنز وگیلهام (1980) همخوانی مطلوب مشاهده گردید. مدل حاضر بزبان فرترن تنظیم گردیده است . مشخصات خاک ، توزیع اولیه رطوبت یا پتانسیل ماتریک و غلظت املاح در پروفیل خاک بعنوان اطلاعات ورودی و نحوه توزیع رطوبت و املاح در زمانهای مختلف و در فرآیندهای آبیاری، توزیع مجدد و تبخیر نتایج خروجی برنامه میباشد.
نمایه ها:
برنامه های کامپیوتری |
غلظت |
املاح |
المان های خطی |
جریان آب |
آب |
خاک |
روش اجزای محدود |


 اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


سلام خانم دکتر همسر من 2روز بعد از استفاده از قرص اووسیز 0/75 پریود شده و الان حدود 12 روزی ...
سلام و خسته نباید در پریود های طولانی مثلا 15روزه با دوره 30روزه تخمک گذاری چه زمانی ...
سلام. من توی دوران عقد هستم.از کاندوم استفاده میکنم.توی این ماه در دوران پر خطر با همسرم ...
باسلام. من دختری 19 ساله هستم. که عادت ماهیانه ی 10 روزه دارم. هنگام پریودی در 2 روز اول ...
سلام خانم دکتر. من مدتهاست قبل از شروع پریودم یکی دو روز لکه بینی دارم.چه قرص مصرف کنم ...
با سلام حضور خانم دکتر 31 ساله و مجرد هستم حدودا 3 ماه پیش جهت درمان موهای زائد در صورت ...

باعرض سلام خدمت شما بنده 23 ساله هستم مشکل آمدن بی اختیار منی را بعد از ادار کردن دارم..دقیقا ...
سلام آقای دکتر می خواستم بدونم که تحریک جنسی مجدد یک مرد به فاصله کمتر از 10 دقیقه از ...
با سلام. من چند ماه است که عقد کرده ام و هنوز باکره هستم. در نزدیکی با همسرم با وجود ...
سلام من پسری 19 ساله هستم . چند وقت پیش موقعی که شهوتی می شدم . دردی در بین شکمم بالای ...
سلام خانم دکتر من سپیده هستم 28 ساله تازه ازدواج کردم همسرم 30 ساله خودم میل جنسی بالایی ...
با سلام .من خانمی26ساله هستم .که میل به رابطه جنسی بالایی دارم ولی همسرم خیلی در این رابطه ...

بررسی آفات غلات
بررسی مقاومت ارقام پیشرفته جو نسبت به عامل بیماری لکه نواری قهوه‌ای جو یا عامل Pyrenophora graminea در شرایط گلخانه‌ای کرج و مزارع دیم مناطق کشور
حشرات مضر برگ درختان میوه (غیرمرکبات و خرما) و طرق دفع آن
شناسایی آفات جاشیر در استان اصفهان
بررسی تکمیلی مناسبترین روش تولید انبوه کنه شکارگر Phytoseiulus persimlis در ایران و امکان به کارگیری آن علیه کنه‌های تارتن گروه urticae در محیطهای بسته
مگس خربزه

منشا و تاثیرات غبارهای لایه های سطحی برف های البرز
خصوصیات فیزیکی و ارزش غذایی گوشت شترمرغ
بررسی اوضاع اجتماعی و اقتصادی قریه باغشاه
هشداری در مورد تبدیل اراضی کشاورزی به شهری : مطالعه موردی اصفهان
بررسی برخی از ویژگیهای اکولوژیک گونه‌های Bromus Tomentellus و Psathyrostachys fragilis در حوزه آبخیز تهران
بررسی عوامل غیر زنده بر روی پراکنش چرا (در مراتع ییلاقی جواهر ده رامسر)
*