امشب شب دلای پریشونه


امشب شب دلای پریشونه


/ کليپ امشب شب دلای پریشونه
امشب شب دلای پریشونه
• زمان : 08:03
میلاد امام حسن 89

يکشنبه، 5
68 out of 100 based on 43 user ratings 458 reviews

شب 5 محرم 91: روضه شب پنجم محرم – سیدمجید بنی فاطمه
شب 5 محرم 91: شکر خدا که زندگی ام نذر روضه هاست – سیدمجید بنی فاطمه
شب 6 محرم 91: حرم شده فکر هر روزم – سیدمجید بنی فاطمه
شب 6 محرم 91: اگه قراره توی کربلا نمیرم کجا بمیرم – سیدمجید بنی فاطمه
شب 6 محرم 91: بوی تربت بوی غربت – سیدمجید بنی فاطمه
شب 6 محرم 91: شعری سروده ام به بلندای کربلا – سیدمجید بنی فاطمه
شب 6 محرم 91: تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوری – سیدمجید بنی فاطمه
شب 6 محرم 91: این صدای غرش شیره – سیدمجید بنی فاطمه
شب 6 محرم 91: روضه حضرت قاسم علیه السلام – سیدمجید بنی فاطمه
شب 6 محرم 91: روضه حضرت قاسم علیه السلام – سیدمجید بنی فاطمه
شب 6 محرم 91: گفتم کجاست خانه خورشید شعله ور – سیدمجید بنی فاطمه
شب 6 محرم 91: اشکها به پای شما آتشم زدند – سیدمجید بنی فاطمه
شب 6 محرم 91: کریم کاری بجز جود و کرم نداره – سیدمجید بنی فاطمه
شب 7 محرم 91: به تو گفتم مکن گریه نگفتم قهر کن با من – سیدمجید بنی فاطمه
*