كاربرد كلمات در زمان های گذشته ،حال ، آینده و جمله سازی از طریق همین فعل

را بطور كلی توضیح ب
match last night? B1:I could watch it,,but I didnt. B2:I could have watched it but I didnt. Is the first answer wrong?If yes,why?
match last night? B1:I could watch it,,but I didnt. B2:I could have watched it but I didnt. Is the first answer wrong?If yes,why?
myself so that others will not limit it too much." This means that: a.Freedom depends on the others b.Freedom must be limited?

car is badly damaged that it cant be repaired easily. a.the car is so badly damaged that it cant be repaired easily. b.it is
استفاده از گندله های پوشش دار جهت بهینه کردن عملکرد کوره بلند (قسمت دوم)
فاکتورهای موثر بر ساختارهای پیوند دهنده سینترهای سنگ آهن
مدلسازی اثر مقدار دوده بر ظرفیت گرمایی ‏‎SBR‎‏ و ‏‎BR‎‏
مواد فعال در سطح بر پایه ترکیبات اپوکسی و کربوکسیلیک اسیدهای سنگین
بررسی ساخت و خواص فیزیکی-شیمیایی چند هوموپلی استر خطی جدید بر پایه ‏‎s‎‏- تری ازین
شناسایی گازها و بخارات سمی با حسگر پلی آنیلین
تهیه و شناسایی پلی اکریلونیتریلهای عامل دار شده با اتیلن دی آمین تترااستیک اسید و کمپلکسهای فلزی آنها
تاثیر شرایط ساخت غشاهای همودیالیز تهیه شده از پلی اترسولفون و پلی وینیل پیرولیدون بر شکل شناسی و کارایی آنها
بررسی خواص رئولوژیکی و مکانیکی آلیاژهای سه جزئی پلی پروپیلن مصرفی در اسفنج ها
سنتز و شناسایی پوششهای هیبریدی نانوکامپوزیتی بر پایه گاما-گلیسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان و بیس فنول

كاربرد كلمات در زمان های گذشته ،حال ، آینده و جمله سازی از طریق همین فعل
جمله ها ی شرطی و كاربرد كلمات در زمان های گذشته ،حال ، آینده و جمله سازی از طریق همین فعل ها.متشكریم
پاسخ :
با سلام خدمت شما دوست گرامی

بدانم فرق بین law و rule در چیست؟ خواهشمندم علاوه بر معنی كامل برایم توضیح
جملات شرطی به سه دسته تقسیم میشوند.


های با هال تبیان فرق بین confine و limit و restrict را برایم توضیح دهید با تشكرات


زبان انگلیسی اول راهنمایی كه پاسخنامه داشته باشد و یك كتاب گرامر كامل
دسته اول , جملاتی هستند كه وقوع اونها ممكن و محتمل هست و وقت وقوع اونها در آینده هست, مانند:

درست است؟ و درضمن
“If I have time , I will call him”.یعنی "اگر وقت داشتم, به او تلفن خواهم كرد."

كه جمله have we got much meat معنی كدامیك از گزینه های زیر را میدهد الف)چقدر گوشت
دسته دوم جملات وقت حال هستند كه وقوع اونها غیر ممكن هست, به عبارت دیگر غیر حقیقی هستند.مانند:


“If I had time, I would call him”البته در اینجا مسلما من وقت ندارم و نمیتوانم به او تلفن كنم.

باره ی بم و در باره ی زندگی یكی از اعمه (پند آموز)میخواستم لطفا سریع تر
دسته سوم جملات وقت گذشته هستند كه وقوع اونها نیز غیر ممكن هست, به عبارت دیگر غیر حقیقی هستندمانند:

كنم مرا یاری بفرمایید: نام 15 ورزش انگلیسی را بنویسید همراه با توضیح مختصر
“If I had had time yesterday, I would have called him”"در اینجا هم مسلما من دیروز وقت نداشتم و نمیتوانستم به او تلفن كنم."
موفق باشید


68 out of 100 based on 33 user ratings 1108 reviews

دوكلمه ی زیر را بگویید (دبیرمان پرسیده

بدانم چگونه لغات را به ذهن بس÷
جمله های ما
در حد صفر است می خواستم بپرسم ازكجاشروع كنم ممنون
سایتی را سراغ ندارید كه بتوان جملات فاسی را به انگ
اثر آلفاهیدروکسی اسیدها بر چسبناکی چسبهای حساس به فشار
شبیه سازی ژل شدن شیمیای به روش مونت کارلو با استفاده از مدل ژل شدن سینتیکی پرکولاسیونی
ارائه روش ‏‎SA‎‏ برای زمان بندی در سیستم های تولید سلولی با در نظر گرفتن زمان آماده سازی
تحلیل و توسعه مدلهای نمایی صف با پارامترهای فازی در حالت گذرا و پایدار
کاربرد لیزرل در آزمون الگوی نظری برای سنجش تاثیر یکپارچه سازی
‏‎Human Resource Productivity Measurement And a Problem Solving Algorithm‎‏
‏‎Optimal Trajectory of Mobile Manipulators With Maximum Load Carrying Capacity‎‏
‏‎Dynamic Response and Stability of A Double Race Automatic Dynamic Ball-Balancer‎‏
کاربرد میکروار گانیسم های گرمادوست اعتدالی در فروشویی زیستی مس از کانسنگ های معدن مس سرچشمه
همانندسازی جویبارش نوترون ها در راهرو وحفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ‏‎(Cyclone 30)‎‏ با استفاده از کد کامپیوتری ‏‎MCNP‎‏
*