پایتخت کشور آذربایجان چه نام دارد؟


پایتخت کشور آذربایجان چه نام دارد؟
    پایتخت کشور آذربایجان چه نام دارد؟

پاسخ :


پایتخت کشور لیبیا چه نام دارد؟

1:پایتخت کشور لیختنشتاین چه نام دارد؟

پایتخت آذربایجان (zerbaijan) باکو (Baku) می باشد.


پایتخت کشور لیتوانی چه نام دارد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


62 out of 100 based on 27 user ratings 52 reviews