كدامس


كدامس
در این جمله مبتدا كدامست؟
علی و حمید ذهب.
پاسخ :
این جمله یك اشكال دارد واون اینكه اگر فعل بعداز فاعل بیاید باید حتماً با اون مطابقت كند ولی اگر در ابتدای جمله بیاید میشود در غالب مفرد مطرح شود بهر حال تركیب جمله چنین هست :

نمی فهمم. اگه بشینم و خر بزنم ، برای چند روز حفظ حفظ می شم. اما متاسفانه


را هنگام شمردن معرفه و نكره و یا معرب و مبنی باید یك كلمه جدای از فعل به
علی و حمید ذهبا

زمىنه عربى سؤالى داشتم . در آىه " ... و اغسلوا وجوهَكم و اىدىكم الى المرافق


ٍ " را تر
علی و حمید = مسند ،

! "كىف من صاد عقعقانِ و بومُ " را تر
ذهبا = خبر ،

جز حمل كرد به
خبر جمله فعلین هست .


قرات وتلاوت در عربی را ذ


mikhastam bedanam babhaye salasi mazid che tagiri ba rooye fel ijad mikonand(mani felhaye ba bab rafte) kheili motashakker mishavam
ذهب علی و حمید .ذهب = فعل و علی و حمید = فاعل


50 out of 100 based on 55 user ratings 1180 reviews