موارد و عوارض مصرف <b>واکسن چند بنیانی پنومو (Pneumococcal Polyvalent Vaccine)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل


موارد و عوارض مصرف واکسن چند بنیانی پنومو (Pneumococcal Polyvalent Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل
    موارد و عوارض مصرف واکسن چند بنیانی پنومو (Pneumococcal Polyvalent Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن چند بنیانی پنومو چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف اکالیپتوس (Eucalyptus) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اکالیپتوس

1:موارد و عوارض مصرف اکالیپتوس محلول بخور-گل دارو (Gol Daru Liquid Eucalyptus Inhaler) چیست؟ منع مصرف

موارد و مقدار مصرف:
این فرآورده برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه پنومونی و باكتریمی پنوموككی ناشی از انواع مختلف Streptococcus neumoniae موجود در واكسن مصرف می شود.


موارد و عوارض مصرف انسولین ان.پی.اچ (Insulin NPH(Isophane)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی انسولین


موارد و عوارض مصرف گارلیک (Garlic Products) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی گارلیک چیست؟
این واكسن برای افرادی كه در معرض خطر ابتلای به بیماریهای پنوموككی هستند یا بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن و بدخیم و افراد با سن بیش از 65 سال و در بیماران دارای نارسایی كبدی ،كلیوی ،ریوی و قلبی توصیه می شود.


موارد و عوارض مصرف آلیکوم (Alicom) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آلیکوم چیست؟
بیماران فاقد طحال فعال و افراد مبتلا به عفونت I(با یا بدون علایم بالینی) و بیماران دارای سیستم ایمنی ضعیف كه مستعد ابتلای به پنومونی هستند،نیز واكسینه می شوند.


موارد و عوارض مصرف آلیوم اس (Allium-S) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آلیوم اس چیست؟
واكسیناسون مجدد سپس 3 سال فقط برای كلیه افراد فوق توصیه می شود در صورتی كه هنوز احتمال ابتلای اونها به بیماریهای پنوموككی بسیار بالا باشد.


موارد و عوارض مصرف گارلت (Garlet) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی گارلت چیست؟

عوارض جانبی:
1- بدلیل سطح بالای پادتن پنوموككی و احتمال افزایش واكنش نسبت به واكسن ،از تزریق واكسن به بیماران مبتلا یه عفونتهای پنوموككی و افراد دارای سابقه پنومونی پنوموككی اجتناب شود.


موارد و عوارض مصرف اویترل (کوریونیک نوترکیب انسانی) (Recombinant human chorion) چیست؟ منع مصرف

2- از اونجا كه واكنشهای آرتوس و سیستمیك با تزریق نوبت دوم این واكسن مشاهده شده هست و نیز نوبت یادآوری باعث افزایش سطح پادتن ها نمی گردد، از واكسیناسون مجدد وتزریق نوبت یادآوری باید خودداری كرد.


3- در افرادی كه تحت درمان پیشگیری از عفونت پنوموككی می باشند،درمان پروفیلاكسی با اونتی بیوتیك سپس واكسیناسیون نباید قطع شود.


4- مصرف هموقت واكسن اونفلونزا با این واكسن ،بدون افزایش عوارض جانبی ،جواب ایمنی مطلوبی را ایجاد می كند.


5- واكسن را باید در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری كرد.

واكسن را همانطور كه عرضه شده باید مصرف كرد و نیازی به آماده سازی و رقیق كردن ندارد.مکانیسم اثر:
این واكسن با داشتن اونتی ژن های پلی ساكارید كپسولی 23 نوع مختلف پنوموكك ، در مقابل 23 نوع بیماریزا و شایع پنوموكك مصونیت ایجاد می كند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
این فرآورده در موارد حساسیت به هر یك از اجزا واكسن ،سابقه قبلی واكسیناسیون با هر نوع واكسن پلی والان پنوموككی ،بیماران تحت درمان با داروهای كاهنده سیستم ایمنی ،عفونتهای حاد ریوی و سایر عفونتهای فعال (مگراینكه عدم تزریق واكسن عواقب وخیم تری را به دنبال داشته باشد) نباید مصرف شود.
عوارض جانبی:
1- بدلیل سطح بالای پادتن پنوموككی و احتمال افزایش واكنش نسبت به واكسن ،از تزریق واكسن به بیماران مبتلا یه عفونتهای پنوموككی و افراد دارای سابقه پنومونی پنوموككی اجتناب شود.


2- از اونجا كه واكنشهای آرتوس و سیستمیك با تزریق نوبت دوم این واكسن مشاهده شده هست و نیز نوبت یادآوری باعث افزایش سطح پادتن ها نمی گردد، از واكسیناسون مجدد وتزریق نوبت یادآوری باید خودداری كرد.


3- در افرادی كه تحت درمان پیشگیری از عفونت پنوموككی می باشند،درمان پروفیلاكسی با اونتی بیوتیك سپس واكسیناسیون نباید قطع شود.


4- مصرف هموقت واكسن اونفلونزا با این واكسن ،بدون افزایش عوارض جانبی ،جواب ایمنی مطلوبی را ایجاد می كند.


5- واكسن را باید در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری كرد.

واكسن را همانطور كه عرضه شده باید مصرف كرد و نیازی به آماده سازی و رقیق كردن ندارد.هشدار:
این فرآورده در موارد حساسیت به هر یك از اجزا واكسن ،سابقه قبلی واكسیناسیون با هر نوع واكسن پلی والان پنوموككی ،بیماران تحت درمان با داروهای كاهنده سیستم ایمنی ،عفونتهای حاد ریوی و سایر عفونتهای فعال (مگر اینكه عدم تزریق واكسن عواقب وخیم تری را به دنبال داشته باشد) نباید مصرف شود.
نکات قابل توصیه به بیمار:
این فرآورده باید از راه زیرجلدی یا داخل عضلانی (ترجیحا در عضله دلتویید یا ران) تزریق شود و از تزریق داخل وریدی و داخل پوستی اون باید خودداری كرد.

مقدار لازم برای مصونیت ،تزریق 0/5 میلی لیتر از واكسن می باشد.

سپس انقضای تاریخ مصرف ،واكسن را نباید هستفاده كرد.

هر واكسن 0/5 میلی لیتری حاوی 25 میكروگرم از هرنوع اونتی ژن های پلی ساكارید كپسولی 23 نوع پنوموكك می باشد.
اشكال دارویی:
Injection:0.5ml dose

برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 2 اردیبهشت ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


62 out of 100 based on 17 user ratings 1192 reviews