عزت نفس و راههاي تاثير آن در زندگي


عزت نفس و راههاي تاثير آن در زندگي


/ کليپ عزت نفس و راههاي تاثير آن در زندگي
عزت نفس و راههاي تاثير آن در زندگي
• زمان : 48:09
برنامه عطر زندگي رادیویی با بررسي ابعاد مباحث و مسائل اجتماعي، چالش‌هاي فراروي فرهنگ عمومي، به بيان و طراحي الگوي زندگي جامعه ديني مي‌پردازد؛ کارشناسان: اساتيدمزرعه شاهي -کرمي

سه‌شنبه، 24
56 out of 100 based on 31 user ratings 856 reviews