انقلاب از دیدگاه شهید مطهری چگونه است؟


انقلاب از دیدگاه شهید مطهری چگونه است؟
    انقلاب از دیدگاه شهید مطهری چگونه است؟

پاسخ :


میزان مالیاتی که دولت از حقوق ماهیانه کارمندان بالاجبار کسر می کند چه تفاوتی با خمس

1:برخی از علما نگاهی انتقادی با اشعار مولانا داشته و آن را مغایر با آموزه های اسلامی می

متفکر شهید هستاد مرتضی مطهری انقلاب را چنین تعریف می کند: «انقلاب عبارت هست از طغیان و عصیان امت یک ناحیه و یک سرزمین علیه نظام حاکم موجود برای ایجاد نظمی مطلوب.» (مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 29) هستاد در تعریف انقلاب به دو فرآیند اشاره می کند: یکی برهم زدن نظم حاکم، یعنی تغییر و تحول در ارزشهای جامعه، ساختارهای اجتماع و دگرگونی نهاد و نخبگان حاکم و دیگری دستیابی به وضعیت مطلوب.


مقصود از عرفان نظری چیست؟ چه تفاوتی با عرفان عملی داشته و تجلی و ظهور، یعنی چه و چرا
چگونگی پیدایش شرایط وضعیت انقلابی از نظر هستاد مطهری : وضعیت انقلابی یعنی وضعیتی که نارضایتی از وضع موجود و آرزوی وضع مطلوب با انکار و نفی وضع حاضر توام هست.


مقصود از نفوس چیست؟ چه رابطه ای با روح دارند و جایگاهشان کجاست و علت نامگذاریشان به
عناصر وضعیت انقلابی عبارتند از: الف: نارضایتی، هستاد مطهری بر این باور هست تا نارضایتی و اعتراض علیه وضع موجود نباشد انقلاب صورت نمی گیرد و جامعه رویگردی به تحولات انقلابی نخواهد داشت.


شیطان از آتش خلق شده پس چرا دیده نمی شود؟ دیده شدن از خصوصیات ماده است؟
ب: عصیان: از نظر ایشان به صرف اینکه امت در یک جامعه از وضع موجود ناراضی باشند کفایت نمی کند بلکه باید علیه اون وضع اقدام نمايند.


اگر خداوند دیده می شد، چه می شد؟!
ج: زور: در اغلب تعاریفی که از انقلاب به عمل آمده زور و خشونت از مولفه های اصلی انقلاب به شمار رفته هست.


پاداش آخرخدمت برای کارمندان بازنشسته خمس دارد؟
از دیگر شرایط در ایجاد وضعیت انقلابی جهاد و طلب هست که هستاد مطهری اونها را مد نظر خود برنامه داده هست .( پژوهشکده فرهنگ و معارف، مدل تئوری شهید مطهری در باب انقلاب، ص 209- 206) شهید مطهری معتقد هست : « باین ترتیب معلوم می شود که ریشه هر انقلاب دو چیز هست، یکى‏نارضائى و خشم از وضع موجود،و دیگر آرمان یک وضع مطلوب، شناختن یک انقلاب یعنى شناخت شرایط نارضائى و شناخت آرمان‏امت.» ( کتاب پیرامون انقلاب اسلامی ، مرتضی مطهری )

آیا مانند آیه وضو، آیه ای در مورد غسل نیز داریم؟
شرایط انقلاب: آیت الله مطهری انقلاب را به سه دسته تقسیم کرده هست: الف: انقلاب هایی که دارای ماهیت اقتصادی هستند.

این نوع انقلاب ها در واقع انقلاب محرومین علیه برخورداران هست.

آرمان نهایی این انقلاب ها دستیابی به یک جامعه بی طبقه یعنی جامعه ای که در اون مساوات تحقق یافته باشد.

ب: انقلابهایی هستند که هستبرنامه یک جامعه مبتنی بر آزادی و حقوق انسانها را به عنوان آرمان نهایی برگزیده اند.

پیروان این نظریه بر این باورند که همه انقلاب ها ریشه مادی صرف ندارد.

طبق این برداشت انقلاب هنگامی می تواند انسانی باشد که ماهیتی آزادی خواهانه و سیاسی داشته باشد نه اقتصادی.

هستاد مطهری علاوه بر دو نوع مذکور معتقد هست که انقلاب می تواند دارای ماهیت اعتقادی نیز باشد به تعبیر دیگر، انقلاب ایدئولوژیک باشد.

به نظر ایشان در این تحول امتی که به یک مکتب اعتقاد و ایمان دارند و به ارزشهای معنوی اون شدیدا وابسته اند اونگاه که مکتب خود را در معرض خطر و آسیب دیده و اون را آماج حمله های بنیان کن ببیند خشمگین و ناراضی از آسیبهایی که بر پیکر مکتب وارد شده دست به قیام می زنند.( همان، ص 212- 210) جهت مطالعه بیشتر ر.

ک : 1 .

پیرامون انقلاب اسلامی ، متفکر شهید هستاد مرتضی مطهری.

2.

انقلاب اسلامی از دیدگاه شهید مطهری ، بررسی مفهوم و معنای اصل انقلاب .

به کوشش علی تاجدینی .

3.

تئوری انقلاب از دیدگاه شهید مطهری ، سکینه نعمتی ، روزنامه رسالت ، 12/2/1385 .


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:11 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


68 out of 100 based on 53 user ratings 628 reviews