طراحی توان - پایین سیستمهای دیجیتال براساس اصول سوئیچینگ آدیاباتیک


طراحی توان - پایین سیستمهای دیجیتال براساس اصول سوئیچینگ آدیاباتیک
گرایش روزافزون به سمت جاپذیر ساختن سیستمهای با کارآیی بالا، توان مصرفی را به عنوان مهمترین مساله در طراحیهای دیجیتال و اونالوگ مطرح ساخته هست .


طراحی دستگاه آزمون عملکرد کمک‌فنر خودرو و شبیه‌سازی سیستم سرو و هیدرولیک
برای کاهش توان مصرفی روشهای متعددی در تمام سطوح طراحی (معمای، مدارˆمنطق، ترانزیستور و غیره) پیشنهاد شده هست .


کمینه‌سازی نوسانات سیگنال کنترل در سیستمهای تهویه مطبوع HVAC
یکی از منطقهای پیشنهاد شده برای این منظور، منطق آدیاباتیک هست که با کوچک نگاه داشتن افت ولتاژ دو سر ترانزیستورها در هنگام سوئیچینگ و بازیابی انرژی هستفاده شده برای تحریک گره‌های خروجی، توان مصرفی را کاهش می‌دهد.


طراحی و ساخت سیستم اندازه‌گیری دقیق عرض پالسهای غیرپریودیک
در این روش ، سیگنال‌های تغدیه و کلاک مدارات معمولی با یک سیگنال AC به نام تغذیه - کلاک جایگزین می‌شوند که هر دو نقش تغذیه‌دهی و وقت‌بندی مدار را انجام می‌دهد.


بررسی روشهای سوئیچینگ نرم در مبدلهای تمام پل PWM و ساخت یک نمونه در توان 3kW
به منظور بررسی جامع منطق آدیاباتیک و مقایسه اون با منطق CMOS هستاتیک یک جمع‌نماينده پیش‌نگر به نقلی 8 بیتی را بر مبنای دو منطق آدیاباتیک و CMOS هستاتیک با یک تکنولوژی 0.6Mm طراحی می‌کنیم.


ترکیب چند گانگی در الگوریتم CDMA-STAR با بازخور خروجی و منطق فازی
در منطق CMOS هستاتیک طراحی را برپايه دو روش ترکیی و پاپ‌لاین انجام می‌دهیم و سپس هر سه طرح را در یک تراشه آزمایشی پیاده‌سازی می‌کنیم.


گیرنده همزمانی MLSE بر اساس فیلتر کالمن دیفرانسیلی
برپايه نتایج شبیه‌سازی سپس جانمایی، بسته به فرکانس کاری، جمع‌نماينده آدیاباتیک نسبت به نمونه ترکیبی CMOS هستاتیک صرفه‌جویی 68 تا 82 %ی و نسبت به نمونه پایپ لاین صرفه‌جویی 81 تا 87 % در انرژی (توان) مصرفی نشان می‌دهد.


به مدار آوردن واحدهای حرارتی در سیستم‌های قدرت بزرگ با استفاده از الگوریتم ژنتیک
علاوه بر این جمع‌نماينده آدیاباتیک به میزان قابل ملاحظه‌ای نویز سوئیچینگ تغذیه را کاهش می‌دهد.


پیش بینی مشخصه های دینامیکی یک موتور سوئیچ رلوکتانس خاص (12/10 )با استفاده از نرم افزار PSpice
از جهت منفی، بیشینه فرکانس کاری جمع‌نماينده آدیاباتیک تقریبا نصف بیشینه فرکانس کاری جمع‌نماينده‌های CMOS هستاتیک هست و در هر فرکانس کاری، کمینه ولتاژ کاری اون بیشتر از نمونه‌های CMOS هستاتیک می‌باشد.

ملاحظات عملی در طراحی مولدهای تغذیه - کلاک را مطرح می‌کنیم.

ضمن تشریح مفهوم مدلسازی منطق آدیاباتیک ، روشی را برای طراحی این مولدها پیشنهاد کرده و چند مولد تغذیه - کلاک سنکرون و آسنکرون را برای جمع‌نماينده آدیاباتیک طراحی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که مولد تغذیه - کلاک سنکرون 2N دارای بیشترین راندمان تبدیل و کمترین میزان تلفات انرژی می‌باشد.
50 out of 100 based on 25 user ratings 100 reviews