تمام آنچه میخواهید درباره ی ایدز بدانید! (تاپیک مرجع HIV)


تمام آنچه میخواهید درباره ی ایدز بدانید! (تاپیک مرجع HIV)
همواره نزد افراد راههاي انتقال ويروس HIV سوال برانگيز وابـهـام آمـيـز بـوده اسـت در ايـن مـقـالـه به تفصيل راههاي
انـتـقـال يـافـــتن اين ويروس و عواملي كه موجب انتقال آننميگردند شرح داده شده است.

ويروس HIV چگونه انتقال مي يابد

* تـمـاس مسـتقيم مـايـــعات و ترشحات آلوده بدن مانند:
مـنـي، تـرشحـات مــهبلي، شير پستانها. يعني ترشحات آلوده به ويروس HIV مي بايست مستقيما از طريق رگها، خراشها، زخمها و پارگيهاي روي پوست و يا پوششهاي مخاطي بدن همچون: چشمها، دهان، بيني، مهبل، مقعد و ذكر (آلت تناسلي مردان) وارد جريان خون فرد ديگر گردد.
1- آميزش جنسي حفاظت نشده: اعم از آميزش جنسي مهبلي، مقعدي و دهاني با فرد آلوده.

2-استفاده مشترك از سوزن سرنگهاي آلوده و ديگر ابزارهاي تزريق مواد مخدر.

3- انتقال از مادر آلوده به نوزاد در پيش از تولد، هنگام زايمان و يا شير دهي.

4-دريافت خون و فرآورده هاي خوني آلوده (به ويژه در بيماران تالاسمي و هموفيلي)

نكات بسيار مهم:

* خطر انتقال ويروس HIV حين آميزش مقعدي ميتواند بيشتر از آميزش مهبلي باشد. به اين سبب كه ديواره هاي مقعد بسيار نازك و پر از عروق خوني بوده و حين رابطه جنسي به آساني دچار پارگي عروق و خونريزي ميگردد.

* با آنكه خطر سرايت ويروس HIV حين تحريك جنسي از راه دهان از آميزش مهبلي و مقعدي كمتر است اما از آنجايي كه سرتاسر دهان از غشاء مخاطي پوشيده گرديده لذا هنگام تماس با مايع پيش مني، مني و ترشحات مهبلي ميتواند سبب انتقال ويروس گردد. هر گونه بريدگي ناشي از مسواك زدن، نخ دندان كشيدن، زخمهاي دهاني مانند تبخال و بيماريهاي لثه اي اين خطر را دو چندان ميكند.

* در افرادي كه مبتلا به بيماريهاي آميزشي ديگر (مانند سوزاك، كلاميديا، سيفليس و تبخالهاي ناحيه تناسلي) نيز ميباشند خطر انتقال ويروس HIV دو چندان ميگردد.

* اغلب اوقات در فرد آلوده به ويروس HIV هيچگونه نشانه و علامت ظاهري دال بر آلوده بودن وي وجود ندارد.

* احتمال انتقال آلودگي در هر بار آميزش ار طريق آميزش مهبلي از مرد به زن 2 برابر احتمال انتقال از زن به مرد ميباشد.

* ويروس HIV قادر است تا چندين روز در مقادير اندك باقي مانده خون درون سوزن سرنگ زنده بماند.

اما ويروس HIV از چه راههايي منتقل نميگردد:

1- بوسيدن و روبوسي: با وجودي كه در بزاق افراد آلوده مقادير اندكي ويروس HIV موجود ميباشد اما تاكنون موردي مبني بر آلوده شدن فردي از اين طريق گزارش نگرديده است. اما در صورتي كه فرد آلوده دچار ضايعات و زخمهاي دهاني مانند تبخال باشد و يا لثه هاي ناسالمي داشته باشد (داراي خونريزي) بوسيدن عميق ممكن است خطر آفرين باشد.

2- غلظت بالاي ويروس HIV در محيط آزمايشگاهي و تحت شرايط خاص (رطوبت و دماي مناسب و ثابت) قادر است تا 15 روز خارج از بدن انسان زنده مانده و قدرت آلوده كنندگي خود را حفظ كند. اما در شرايط عادي و محيط خارج از آزمايشگاه ويروس HIV بسيار آسيب پذير بوده و توسط آب داغ، صابون، الكل و كلر از بين ميرود.

3- ويروس HIV از طريق نيش پشه و يا ساير حشرات قابل سرايت نيست. از آنجايي كه اين ويروس در بدن پشه قادر به حيات نيست. ساير حشرات مانند: كنه، شپش، ساس، مگس و زنبور نيز قادر به انتقال اين ويروس نيستند.

4- شنا در استخر هاي عمومي و يا استفاده از جكوزي: خود آب داغ و همچنين مواد ضدعفوني كننده داخل آب استخرها (كلر) فورا ويروس HIV را نابود ميكنند.

5- تماس با حيوانات خانگي. ويروس HIV تنها بوسيله انسانها قابل سرايت ميباشد. بنابراين حيوانات اهلي و خانگي تهديد بشمار نمي آيند.

6- در تماسهاي روزمره مانند: در آغوش گرفتن، دست دادن، تماسهاي سطحي مانند لمس بدن فرد و يا لمس اشياء متعلق به فرد آلوده، تماسهاي فيزيكي مانند كشتي گرفتن سبب انتقال اين ويروس نميگردد.

7- به اشتراك گذاردن البسه، غذا و ظروف غذا (ليوان، بشقاب، قاشق و چنگال، كارد) و استفاده از توالت عمومي موجب سرايت ويروس HIV نميگردد.

8-ويروس HIV از طريق هوا، ب و غذا منتقل نمي گردد.

9- تتو (خالكوبي) كردن، الكتروليز كردن، تراشيدن مو و سوراخ كردن گوش نيز در صورتي كه سوزن و ديگر ابزارهاي مربوط به آنها پيش از استفاده كاملا استريل شده باشند (البته سوزن نو) جاي نگراني نيست. در آرايشگاهها حتما از نو بودن و غير مستعمل بودن تيغ خود تراش اطمينان حاصل كنيد.

10-استفاده از مسواك مشترك نيز در صورتي كه در موهاي آن خون باقي مانده باشد ميتواند خطر آفرين باشد. بنابراين هرگز از مسواك مشترك استفاده نكنيد.

11-از طريق ساير ترشحات و مايعات بدن فرد آلوده مانند ادرار، بزاق دهان (آب دهان)، استفراغ، اشك، عطسه، سرفه، مدفوع و عرق تا زماني كه در آنها خون مشاهده نگرديده است خطر انتقال ويروس HIV وجود ندارد.

12-در دندانپزشكي ها حتما از استريل بودن و ضد عفوني بودن كامل وسايل مورد استفاده اطمينان حاصل كنيد.Clinical Epidemiology : The Essentials

1:پت اسکن چیست؟

2:

ايـن مـقـاله شـمـا را بـا تسـت اچ آي ايشان، نحـوه انجام اون،
مزاياي اون و اينكه چه افرادي ميبايست اين تست را انجام
دهند آشنا خواهد كرد.


Auscultation Skills : Breath & Heart Sounds / 2 Audio CD-ROMs


تست اچ آي ايشان چيست؟
تسـتHIV آزمايـشي اسـت كـه مــعمولا برايشان نمونه خون
انجام ميگرد تا وجود و يا عدم وجود ايشانروس HIV را دربدن
فرد مشخص كند.


Plant Diversity and Evolution : Genotypic and Phenotypic Variation in Higher Plants
بنابراين نتيجه اين تست با ابتلاي فرد به بيماري ايدز تفاوت داد.


AIDS and Other Manifestations of HIV Infection 4th Ed
ممكن هست فردي HIV مثبت باشد اما كماكان بدن ايشان علايم باليني بيماري ايدز را بروز نداده باشد.


حیاتی ترین گاز


فوايد انجام تست اچ آي ايشان

1- فرد از آلوده بودن خود به ايشانروس HIV آگاه گشته و شيوه زندگي خود را تغيير ميدهد تا با اجتناب از رفتارهاي پرخطر جنسي و يا تزريق مواد مخدر با سوزن و سرنگ مشترك از گسترش عفونت به ديگران جلوگيري كند.


مجموعه مقالات پرستاري | آموزش ها ، يادگيري ها |
همينطور فرد ديگر نمي تواند خون، فراورده هاي خوني و يا اعضاء بدن خود را اهدا كند.


انواع انرژي درمانی!!!!!!!!!!!!!!


2- تشخيص زودهنگام اين بيماري درمان دارايشاني زود هنگام را در پي خواهد داشت كه سرعت پيشرفت بيماري را كاهش داده و طول عمر بيمار را افزايش ميدهد.3-فرد پس از اينكه از آلوده بودن خود مطلع گشت با آگاه ساختن شركاي جنسي فعلي و پيشين خود و كساني كه با اونها از سوزن و سرنگ مشترك حين تزريق مواد مخدر هستفاده ميكرده ، احتمال آلوده بودن اين افراد را به اونان هشدار داده و همينطور از گسترش بيشتر بيماري جلوگيري بعمل مي آورد.4-زنان باردار در صورت مثبت بودن تستشان ميتوانند با دريافت داروهاي ايشانژه اي % بدنيا آمدن نوزاد آلوده به ايشانروس HIV را كاهش دهند.5-كاهش نگراني و اضطراب از آلوده بودن فرد پس از منفي بودن آزمايش.
چه كساني ميبايست تست اچ آي ايشان را اجرا کنند؟

1-افرادي كه شريك جنسي متعدد دارند و يا رابطه جنسي حفاظت نشده (با افراد غريبه، شريك جنسي اي كه خود شريك جنسي متعدد دارد و يا نسبت به ايشان اعتماد و شناخت كافي نداريد) داشته اند.2-افرادي كه مبتلا به بيماريهاي آميزشي هستند.3-افرادي كه معتاد تزريقي بوده و از سوزن و سرنگ مشترك هستفاده كرده و ميكنند.4- افرادي كه در محيط كار خود با خون و يا مايعات بدن سرو كار دارند: پزشكان، دندانپزشكان، پرستاران، تكنسينهاي آزمايشگاه، تكنسينهاي پروتز دندان.5- افراد مبتلا به هموفيلي و سل.

6-افرادي كه با سوزنهاي آلوده اقدام به خالكوبي و يا سوراخ كردن گوش كرده اند.7-نوزاداني كه مادرانشان مبتلا به HIV هستند.8- افرادي كه پيش از سال 1985 ميلادي خون و يا فرآورده هاي خوني دريافت كرده اند.

امروزه احتمال آلودگي از طريق انتقال خون بسبب آزمايش خونهاي اهدايي بسيار اندك گشته هست.9- تمام زنان باردار.

ضروري ست زوجين پيش از اقدام به بچه دار شدن نيز تست HIV را اجرا کنند.10-همجنس بازان و زنان روسپي.11-افرادي كه مورد تجاوز و سوء هستفاده جنسي برنامه گرفته اند.
شيوه هاي انجام تست

1-با شناسايي اونتي بادي ايشانژه ايشانروس:ELISA و WBT

2- با شناسايي اونتي ژن ايشانروس: اونتي ژن P24 و RNA-PCR وDNA-PCR

3- تست بزاق دهان: مانند مورد نخست و مراحل اون مانند نمونه گيري خون هست اما گرانقيمت تر ميباشد.4- كيتهاي تست فوري: اينگونه كيتها به هيچ وجه قابل اطمينان نميباشند.پس از ورود ايشانروس HIV به بدن، سيستم ايمني بدن ايشانروس را شناسايي كرده و اونتي بادي (پادتن) ايشانژه اون را توليد ميكند.پادتن (اونتي بادي): واكنش بدن به عفونت ميباشد و به منظور مبارزه و نابود كردن عامل بيماري توليد ميگردد.دوره پنجره (WINDOW PERIOD) چيست؟ فاصله ميان آلوده شدن فرد (ورود ايشانروس به بدن) تا آشكار شدن اونتي باديها در خون و ساير مايعات بدن را دوره پنجره ميگايشانند.

اين دوره معمولا 6-4 هفته بطول مي انجامد اما پس از گذشت 3 ماه در خون 99 % افراد آلوده و در عده معدودي نيز تا 6 ماه بعد اونتي باديها قابل شناسايي هستند.

به ياد داشته باشيد فرد در اين دوره نيز ناقل بيماري بوده و پتانسيل آلوده سازي ديگران را داراست.نكته:بنابراين 3 هفته پس از رابطه جنسي پر خطر و ديگر موارد مشكوك فورا تست HIV را اجرا کنيد اما در صورت منفي بودن تست، حتما 3 ماه بعد مجددا اين تست را اجرا کنيد و براي اطمينان 100 % 6 ماه سپس رابطه پر خطر تست را مجددا اجرا کنيد.تست اونتي بادي HIV دو مرحله دارد:

1- تست غربالگري: اين تست ELISA نام دارد.

كه با آزمايش نمونه خون اونتي باديهاي توليد شده سيستم ايمني بدن براي مقابله با ايشانروس HIV شناسايي ميگردند.

هرگاه نتيجه اين تست دو بار مثبت فراخوان گردد مرحله بعدي تست انجام ميپذيرد.2- تست تاييدي: اين تست WESTERN BLOT نام دارد.

اين تست وجود IgG برعليه چند نوع پروتئين ايشانروسي را بررسي ميكند.نكته:پس از اينكه 2 بار تست ELISA و متعاقب اون يك بار تست وسترن بلات مثبت باشد فرد بطور قطع آلوده به ايشانروس اچ آي ايشان ميباشد.تست اونتي ژنهاي ايشانروس

1- تست اونتي ژن P24:پروتئين ايشانژه ايشانروس HIV ميباشد.

اين تست يك تا 4 هفته سپس ورود ايشانروس به بدن مثبت ميگردد.

هنگامي كه اونتي باديها توسط بدن توليد گردند اين اونتي ژن حذف شده و ديگر قابل شناسايي نيست.

اين تست براي تشخيص زود هنگام ايشانروس اچ آي ايشان صورت ميگيرد.2- تست ميزان ايشانروس: اين تست PCR نام دارد.

در اين تست ميزان HIV در خون مستقيما سنجيده ميگردد.

در واقع ژن ايشانروس (DNA-RNA) را در خون شناسايي ميكند.

اين تست ميزان فعال بودن ايشانروس HIV را در بدن مشخص ميسازد.

اين تست بسيار هزينه بر بوده براي كساني توصيه ميشود كه از ابتلاي خود به اين ايشانروس مطمئن شده باشند تا با سنجش ميزان فعال بودن ايشانروس دارو درماني متناسب با اون براي بيمار تجايشانز گردد.نكته:در بدن نوزادان تا 18 ماهگي اونتي بادي مادر وجود خواهد داشت.ب نابراين براي تشخيص آلودگي نوزاد ميبايست از روش DNA-PCR هستفاده شود.نكته:افرادي كه از كورتيكو هستروئيدها هستفاده ميكنند ممكن هست نتيجه تست اونان به غلط مثبت و يا منفي تشخيص داده شود.* تنها راه تشخيص آلوده بودن فرد انجام تست اچ آي ايشان در آزمايشگاههاي معتبر ميباشد و نه علايم باليني و ظاهري.سايت امتان

3:


4:

با تشکر از شما !!

مقاله به صورت pdf

5:

سلام

دوستي كه در باره راه هاي انتقال ايدز سوال داشتن؛

اين تاپيك هست تايشان انجمن علمي همينطور در اين جا: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در زير عنوان علوم باليني ==» پزشكي

تاپيك رو آوردم بالا تا در ديد باشه.

موفق و سربلند باشيد

6:هر اونچه لازم هست درباره ایدز بدانیدحجم : 4.87 مگابایت

.

7:

ممنون.رفتیم واسه دانلود........


8:

می‌گویند اولین بیماری که به ایدز آلوده شد، سال 1959 و در کنگو شناسایی شد.

نحوه دقیق آلودگی اون بیمار هنوز مورد سوال هست.

پزشکان امریکایی اعتقاد دارند که پای ایدز از اوایل دهه هفتاد میلادی به امریکا باز شده هست.

در نیویورک و لوس اونجلس و در حد فاصل سالهای 1979 تا 1981 موارد نادری از بیماری‌های صعب‌العلاج در مردان هم‌جنس‌باز نقل شد که شک پزشکان را برانگیخت: ذات الریه (پنومسیستیس کارینی) و سرطان (سارکوم کاپوزی) و .

.

.


نام ایدز (مخفف «سندرم نقص ایمنی اکتسابی») را رسما از سال 1982 روی این بیماری گذاشتند.

ویروس عامل این بیماری (HIV)هم در سال 1983 شناسایی و نامگذاری شد.

پزشکان تصور می‌نمايند که منبع اولیه این بیماری یک شمپانزه هست و باز هم حدس می‌زنند شکارچیانی که برای اولین بار، دستشان به خون اون شمپانزه لعنتی آلوده شد، این ویروس را در میان انسانها پخش کردند.


HIV چیست؟
HIVهمان ویروسی هست که آدم را به بیماری ایدز دچار می‌کند.

این ویروس می‌تواند از بدن یک شخص آلوده به بدن یک شخص سالم وارد شود و او را هم بیمار کند.

اما از چه راههایی؟ عمدتا از راه ترشحات جنسی و خون.

البته زنان مبتلا هم می‌توانند در دوران حاملگی و زایمان و حتی پس از اون (از طریق شیر دادن به کودک) HIV را به بدن فرزندشان هم منتقل نمايند.


ایدز چیست؟
ایدز مخفف این کلمات هست: Acquired Immunodeficiency Syndrome یعنی، «سندروم نقص ایمنی اکتسابی».

کلمه «اکتسابی» تاکید می‌کند که این بیماری، ژنتیکی نیست بلکه از یک شخص آلوده به دیگری (یا دیگران) سرایت می‌کند.

«نقص ایمنی» هم به این معناست که این بیماری باعث اختلال در عملکرد سیستم ایمنی بدن می‌شود.

«سندروم» هم به معنی مجموعه علایمی هست که در قالب یک بیماری خودش را نشان می‌دهد و شاخص اون بیماری به حساب می‌آید.

در مورد ایدز، این مجموعه علایم به صورت بروز عفونت‌ها یا بدخیمی‌های خاص و کاهش تعداد سلول‌های دفاعی بدن خودش را نشان می‌دهد.

تشخیص ایدز توسط پزشک و با کمک آزمایشات بالینی و آزمایشگاهی صورت می‌گیرد.
HIV چگونه ایدز را به وجود می‌آورد؟
این ویروس به نوع خاصی از سلول‌های خونی (از خانواده سلول‌های T) حمله می‌کند و اونها را از بین می‌برد.

سلول‌های T نقشی عمده‌ای در تامین ایمنی بدن به عهده دارند.

در حقیقت، تخریب این سلول‌هاست که نشان می‌دهد شخص به احتمال بسیار بسیار قوی به بیماری ایدز مبتلا شده هست.

اشخاص آلوده به این ویروس، سال‌ها اون را در بدنشان حمل می‌نمايند بدون اونکه علایم بیماری ایدز را بروز بدهند، چرا که هنوز سیستم ایمنی بدنشان اونقدرها ضعیف نشده هست.

میزان تخریب سلول‌های T با تعداد ویروس‌های موجود در خون شخص نسبت مستقیم دارد.

یعنی اگر با داروهای خاص ضد ویروس بتوانیم تعداد ویروس‌های HIV موجود در خون را کم کنیم، تضعیف سیستم ایمنی تا مدت زیادی به تعویق می‌افتد.
از ورودHIV تا بروز ایدز چقدر طول می‌کشد؟
تا قبل از سال 1996 پزشکان تصور می‌کردند نیمی از افراد آلوده به ویروس، ظرف 10 سال پس از آلودگی به ایدز مبتلا خواهند شد.

اما از سال 1996 به بعد و به دنبال ساخت و عرضه داروهای ضد ویروس قوی و موثر، طول این وقت افزایش چشمگیری داشته هست.

علاوه بر داروهای ضد ویروس، داروهای دیگری هم هستند که می‌توانند در درمان یا پیشگیری از برخی بیماری‌های همراه ایدز کمک نمايند.

هر چند که این داروها بر روی خود ایدز اثری ندارند.

به خاطر همین پیشرفت‌های دارویی هست که آمار مربوط به مبتلایان احتمالی ایدز در سال‌های آینده باید تحت بازنگری و محاسبه مجدد برنامه بگیرد.

درست مانند سایر بیماری‌ها، تشخیص هر چه سریع‌تر ایدز نیز می‌تواند دست پزشکان را برای مداوای بیماری بازتر کند.
اگر تست HIV مثبت شود.

.

.

اگر تست HIV شما مثبت نقل شد، باید هر چه سریع‌تر دست به کار شوید.

باید درمان دارویی را فورا آغاز کنید و نحوه زندگی‌تان را هم اصلاح کنید.

مراقبت‌های فوری پزشکی می‌تواند ظهور بیماری را به تاخیر بیندازد و از بروز بعضی از بیماری‌های خطرناک مربوط به ایدز جلوگیری کند.

اقدامات زیر هم می‌تواند به حفظ سلامتتان کمک کند:
حتی اگر احساس بیماری نمی‌کنید، حتما با یک متخصص مشاوره کنید.

دقت کنید که شخص یا گروه مورد مشاوره‌تان حتما در این زمینه دارای تجربه باشند.

در حال حاضر، داروهای بسیاری برای درمان آلودگیHIV وجود دارد.

هر چه زودتر این درمان‌ها صورت بگیرد، تاثیر بیشتری خواهد داشت.
حتما آزمایش مربوط به سل را هم انجام بدهید.

ممکن هست به سل مبتلا شده باشید و خودتان از وجودش بی‌خبر باشید.

اگر سل تشخیص داده نشود، می‌تواند حسابی برایتان دردسرساز شود.

در صورتی که با تشخیص به موقع می‌توان اون را با موفقیت درمان کرد.
سیگار کشیدن، مصرف بیش از حد مشروبات الکلی یا هستفاده از مخدرهایی مانند کوکایین ممکن هست سیستم ایمنی بدنتان را ضعیف‌تر کند.

برنامه‌هایی وجود دارد که به شما کمک می‌کند این عادات نادرست را کم یا کاملا قطع کنید.
علاوه بر این، کارهای زیادی هست که می‌توانید با انجام اونها تندرست بمانید، مثل ورزش کردن، پیاده روی و .

.

.موثرترین راه برای عدم انتقال ویروس به دیگران، اجتناب کامل از تماس جنسی هست.

اگر می‌خواهید کماکان تماس جنسی داشته باشید حتما از کاندوم‌های لاتکس هستفاده کنید.

چرا که این نوع کاندوم‌ها اگر چه کاملا ایمن نیستند اما بسیار موثرند و تا حد زیادی احتمال انتقال ویروس را به شریک جنسی‌تان کاهش می‌دهند، البته به شرطی که پیوسته و به نحو صحیح مورد هستفاده برنامه بگیرند.

اگر هر یک از طرفین به لاتکس حسایت داشته باشد،‌ می‌شود از کاندوم‌های پلاستیکی (پلی اورِتان) هستفاده کرد.
ویروس HIV چگونه منتقل می‌شود؟
هنگامی که خون، منی، ترشحات پیش از منی ، ترشحات فرج یا شیر شخص آلوده وارد بدن شخص سالم می‌شود، ویروس HIV نیز می‌تواند منتقل شود.

این ویروس می‌تواند از طریق رگ (مثلا تزریق ماده مخدر)، جدار مقعد، فرج، گردن رحم، سوراخ آلت مردانه، دهان و دیگر غشاهای مخاطی (چشم، داخل بینی) یا بریدگی‌ها و نیز از طریق زخم‌های پوستی وارد بدن شود.

پوست سالم و عاری از زخم، سد محکمی در برابر این ویروس و دیگر شرایط عفونی هست.

راه‌های زیر، شایع‌ترین راه‌هایی هست که ویروس HIV می‌تواند از شخصی به شخص دیگر منتقل شود:
1) داشتن تماس جنسی (از راه فرج، مقعد یا دهان) با شخص آلوده
2)‌ هستفاده از سرنگ و دیگر وسایل تزریق متعلق به شخص آلوده
3) از زن آلوده به فرزندش قبل یا حین زایمان و یا در مدت شیردهی
HIV می‌تواند از طریق خون یا فرآورده‌های خونی آلوده منتقل شود.

در اکثر کشورها از اهدا نمايندگان خون، آزمایش مربوط به HIV به عمل می‌آید تا از سلامت خون اطمینان حاصل شود.
برخی از پرسنل پزشکی نیز بر اثر فررفتن سرسوزن آلوده به دستشان به این ویروس آلوده شده‌اند.

در موارد نادری نیز آلودگی پرسنل پزشکی از طریق تماس خون آلوده با زخم باز و یا پاشیده شدن خون آلوده به داخل چشم یا بینی صورت گرفته هست.

انتقال ویروس از سوی دندانپزشک آلوده به بیمار دندانپزشکی تا کنون تنها یک مورد نقل شده هست.
کدام ترشحات و مایعات بدن می‌تواند HIV را منتقل کند؟
خون، منی، ترشحات فرج، شیر پستان و دیگر مایعات بدن که حاوی خون هستند، غلظت بالایی از ویروس را ممکن هست در خود داشته باشند.

موارد زیر نیز دربرگیرنده مایعات و ترشحاتی هست که ممکن هست حاوی ویروس باشد و اون را به پرسنل پزشکی سرایت دهد:
مایع اطراف مغز و نخاع، مایع مفصلی و مایع موجود درکیسه آب جنین.
ویروس HIV در بزاق و اشک برخی از اشخاص آلوده نیز دیده شده هست هر چند که میزان اون بسیار اندک هست.

باید توجه داشت که وجود بسیار اندک این ویروس در هر مایعی از بدن به این معنا نیست که اون مایع خاص، می‌تواند ویروس را منتقل کند.

این ویروس در عرق بدن افراد آلوده یافت نشده هست.

تماس با بزاق، اشک یا عرق بدن اشخاص آلوده در هیچ گزارشی باعث انتقال ویروس نشده هست.
آیا با بوسیدن ممکن هست به HIV آلوده شوید؟
بوسه بر گردن کاملا بی‌خطر هست! حتی اگر شخص مقابل آلوده باشد، پوست سالم شما سد محکمی در برابر ویروس خواهد بود.

هیچکس با یک بوسه ساده، بغل گرفتن و دست دادن به HIV آلوده نمی‌شود.

بوسه با دهان باز ممکن هست با % خطر بسیار پایینی باعث انتقال ویروس شود.

اما اگر این نوع بوسه خیلی طول بکشد، ممکن هست به دهان یا زبان آسیب برساند و امکان سرایت ویروس را فراهم کند.

البته این در شرایطی هست که داخل دهان یا روی زبان، زخم یا خراشی وجود داشته باشد.

به همین خاطر پزشکان توصیه می‌نمايند از چنین بوسه‌هایی پرهیز کنید.


معتادان تزریقی چگونه خطر بیمار شدنشان را کاهش دهند؟
صد البته اولین و بهترین توصیه این هست که هر چه سریعتر و زیر نظر متخصصان، اقدام به ترک اعتیاد نمايند.

اما اون دسته از معتادان تزریقی که به هر دلیلی نمی‌توانند اعتیادشان را ترک نمايند، باید:
1) هیچوقت سرنگ، آب یا تجهیزات آماده سازی مواد مخدر را دوباره مورد هستفاده برنامه ندهند و اونها را با دیگران به اشتراک نگذارند.
2) سرنگ خود را از مکان‌های معتبر (داروخانه‌ها و یا مراکز تحویل سرنگ رایگان) تهیه نمايند.
3) برای هر نوبت تزریق، از یک سرنگ هستریل جدید هستفاده نمايند.
4) در صورن امکان برای تزریق از آب مقطر هستریل هستفاده نمايند و در غیر این صورت، حتما از آب بهداشتی (شیرهای آب تصفیه شده) هستفاده نمایند.
5) برای آماده سازی ماده مخدر از ظرف و فیلتر جدید هستفاده نمايند.
6) قبل از تزریق، محل تزریق را با پنبه الکل تمیز نمايند.
7) سرنگ مورد هستفاده را در محل رها نکرده و به شکلی بهداشتی از بین ببرند.
8) چنانچه سرنگ و دیگر وسایل لازم در شکل هستریل موجود نباشد، می‌توان وسایل قبلا هستفاده شده را در آب جوشاند، یا با هستفاده از مواد ضدعفونی نماينده، ضد عفونی کرد و دوباره مورد هستفاده برنامه داد.
9) معتادان تزریقی و شریک‌های جنسی‌شان باید برای مقاربت حتما از کاندوم هستفاده نمايند تا خطر انتقال بیماری از راه جنسی کاهش یابد.
10) افرادی که متناوبا از مواد مخدر تزریقی هستفاده می‌نمايند باید به شکل منظم و دوره‌ای مورد آزمایش برنامه بگیرند.
از کجا بفهمم که آلوده‌ایم یا نه؟
تنها راه تشخیص، انجام آزمایش هست.

نمی‌شود صرفا به علایم موجود بسنده کرد.

خیلی از افراد آلوده به این ویروس سال‌ها بدون ‌علامت باقی می‌مانند.

موارد زیر ممکن هست علایم هشداردهنده آلودگی به این ویروس باشند:
کاهش وزن سریع، سرفه‌های خشک، تب‌های عود نماينده یا تعریق شدید شبانه، ضعف مفرط و بی‌دلیل، برجسته شدن غدد لنفاوی زیر بغل یا کشاله ران یا گردن، اسهالی که بیش از یک هفته طول بکشد، دانه‌های سفید یا هر گونه لک غیرمعمول روی زبان و داخل دهان یا گلو، ذات‌الریه (سینه پهلو)، لکه‌های قرمز، قهوه‌ای، صورتی یا ارغوانی رو یا زیر پوست، داخل دهان، بینی یا پلک‌ها، ضعف حافظه، افسردگی و دیگر مشکلات عصبی.
البته دشتن علایم بالا الزاما به معنای آلودگی به ویروس HIV نیست.

هر یک از این علایم می‌تواند در نتیجه بیماری‌های دیگری نیز به وجود بیاید.

باز هم تاکید می‌شود که تنها راه قطعی اثبات آلودگی، انجام آزمایش هست.
طبیعتا با اتکای صرف بر روی علایم، نمی‌شود فرمود که شخص به بیماری ایدز دچار شده هست یا نه.

نشانه‌های ایدز شبیه به نشانه‌های خیلی از بیماری‌های دیگر هست.

ایدز نیاز به تشخیص طبی دارد و باید توسط یک پزشک و بر مبنای آزمایشات تخصصی، تشخیص داده شود.
چه مدت سپس مواجهه احتمالی با ویروس، باید آزمایش بدهیم؟
آزمایشات تشخیص HIV عملا بر مبنای اندازه‌گیری پادتن‌هایی هست که توسط سیستم ایمنی فرد آلوده ایجاد می‌شود.

در اکثر موارد، بدن 2 تا 8 هفته (به طور متوسط 25 روز) پس از ورود ویروس به خون، سطح پادتن‌ها را به حدی می‌رساند که با روش‌های آزمایشگاهی قابل تشخیص هست.

در 90 % موارد، در 3 ماه نخست ورود ویروس به بدن، پادتن‌ها ساخته می‌شوند.

در موارد نادری نیز ممکن هست ساخت پادتن تا 6 ماه طول بکشد.
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

9:

دو سوال داشتم
1.

آيا در آزمايش معمولي خون مي توان به وجود hiv پي برد يا آزمايش خاصي بايد انجام شود.
2 .افراد مبتلا با به اين ايشانروس بيشتر به و سيله چه علائمي مي فهمند دجار اين ايشانروس شده اند.


10:

سلام دوست عزیز
برای پی بردن به اینکه به بودن ویروس ایدز نیاز به آزمایش خاصی هست که شما تا 3 بار می تونید این آزمایش رو بدید
هزینه ی سومین آزمایش هم بسیار گزاف هست زیرا آزمایش های دو م و سوم برای اطمینان هست
2- ما دو نوع فرد آلوده به ویروس ایدز داریم
اولی آلوده به hivو دومی آلوده به HIV+ بیماران آلوده hiv+ علائم دارند قایل توجه هست که این علائم مربوط به
ویروس ایدز نیست بلکه که مربوط به ضعف ایمنی می باشد
که بیماریهای دیگر راحت می توانند اون شخص را بیمار نمايند
در واقع ویروس ایدز با عامل ثانویه حمله می کند
وافراد آلوده HIV هنوز ایدز ندارند یعنی تو بدن اونها ویروس ایدز activeنشده هست
بنابراین علائمی ندارند
قابل ذکر هست وقتی شخصی به ویروس ایدز مبتلا شد تا سه ما ه در آزمایش مشخص نخواهد شد که این شخص ایدز دارد یا نه
علائم:
ضعف ایمنی بدن
کم شدن وزن بیش از 15 کیلو در یک ماه
بیش تر شدن دوره ی درمان بیماریها مثلا سرما خوردگی
و.............
البته امروزه برای بیشتر شدن طول دوره ی hiv به hiv+ درست شده که این نوع داروها مدت اون را افزایش می دهند
موفق باشی

11:

ضمن تائئد مطالب دوست عزیزم یه موردی هم من اضافه می کنم که
بیشتر امت فکر می نمايند که ویروس ایدز از پشه ودیگر حشرات منتقل می شود ولی باید خیالتان را راحت کنم که این ویروس از پشه منتقل نمی شود به دلایل زیر:
1)مقدار دز برای آلوده شدن نیست
2)چون ویروس ایدز ویروسی بسیار نا دوام هست در بدن پشه از بین می رود و قادر به رشد کردن نمی باشد(لازم به ذکر هست که این مطالب از همکارم دکتر ماهی کاملتر کردم)
موفق باشین

12:

با تشكر از شما
دوتا سوال ديگه داشتم
اولي در مورد بزرگ شدن غدد لنفاايشان در ايدز و ديگري اينكه معمولاً چه مدت سپس ورود ايشانروس ايدز علائم اصلي ديده مي شود.


13:

سلام من حدود 9 ماه پیش یه تماس جنسی محاقظت نشده داشتم
به نظر شما از چه راهی میتونم بفهمم که به ویروس الوده شدم یا نه؟(به جز ازمایش خون)

14:

اگه ویروس وارد بدن شده ( که امیدوارم اینطور نشده باشه ) یه مدتی طول میکشه تا علائم رو نشون بده و این بازه ی وقتی هم خلی متغییر هست از 3 ماه پس از وردو تا 10 سال سپس ورود .
اگه فعال شده باشه ...

علائمی مثل تورم غدد عروقی ( مثلا زیر بغل ) اسحال طولانی مدت و ضعف بیش از حد و ...
با تشکر .


15:

سلا م دوست عزیز بزرگ شدن گرهای لنفی نشانه ی عفونت می باشد یعنی در بیماری ایدز عفونت می باشد
2- بستگی به ایمنی شخص داره دولی در کل از 8 سال تا 15 سال نشون می ده

16:

هیچ راه دوست عزیز چون علائم اون تا 8سال بروز میده تا اون وقت هم نمیشه هیچ کاری کرد

17:

ستم دوست عزیز این رو لازم دونسم این رو بدونید بهتره علائم ایدز از 8سال تا 15 سال بروز میده نه سه ماه
دپرسمه معلوم میشه که شما فقط HIVدارین یا نه
موفق باشینi

18:با تشكر از شما
در مورد خود اين گره هاي لنفي و محل اونها اگه ممكنه توضيح بدهيد و آيا بزرگ شدن اين گره هاي لنفاايشان بصورت قرينه مي باشد يا خير

19:

سلام من شنیدم ویروس ایدز انقدر نامقاومه که حتی روی سوزن یا تیغ آلوده هم خیلی پایدار نیست .یعنی اگه بلافاصله از تیغ آلوده هستفاده نشه امکان آلوده شدن وجود نداره!درسته؟

20:

کاملا درسته
اما نباید بلافاصله هستفاده شد
موفق باشین

21:

آیا این حرف صحت داره؟
اینکه میگن معمولا وقتی نتایج آزمایشات ایدز مشخص میشه که در واقع دیگه نمیشه کاری کرد ..یعنی در مرحله ی کمون نتایج آزمایشات بیماری رو نشون نمیده!
اگه اینطور باشه پس آزمایش گرفتن دیگه فایده ای نداره!

22:

دوست عزیز درگر های لنفی در واقع محل سکونت ماکروفاژهاست
6تا تا لوزه که اطراف دهان تا مری هستند
محل اتصال دستها به تنه
محل اتصال گردن به تنه
محل اتصال پاها به تنه
جایگاه گرهای لنفی تو بدن هستش
مهمترینش هم محل اتصال دستها به تنه هستش
بزرگ شدنشون هم به صورت قرینه نیستش
بازم اگه سوالی بود در خدمتم
موفق باشین

23:

یه جور حرف می زنی انگار دکترا پزشکی داری ...


من فقط چیزی رو فرمودم که از متخصص های این زمینه شندم .


اون 8 تا 15 سال هم میانگینی هست که بین بیماران دیده شده .

ممکنه خیلی زودتر از این ها بروز کنه ...

آیا این حرف صحت داره؟
اینکه میگن معمولا وقتی نتایج آزمایشات ایدز مشخص میشه که در واقع دیگه نمیشه کاری کرد ..یعنی در مرحله ی کمون نتایج آزمایشات بیماری رو نشون نمیده!
اگه اینطور باشه پس آزمایش گرفتن دیگه فایده ای نداره!
تا چند سال پیش تقریبا میشه فرمود همین جوری بود .

اما با دارویی که جدیدا متخصصان ایرانی ساختن ، تقریبا میشه فرد رو به طور طبیعی ( با رعایت موارد ایمنی و مصرف مداوم دارو ) زنده نگه داشت .

اگه در زودترین وقت ممکن اقدامات صورت بگیره .


24:

سلام دوست عزیز بله من دکترای پزشکی خواهم داشت چون الان دانشجوی سال سه پزشکی هستم
موفق باشی

25:

این طرح الان انجام میشه؟ یا هنوز در مرحله ی آزمایشیه؟
داروهایی که میگید برای همه در دسترس هستند؟
هزینه ی درمان از وقتی این طرح اومده افزایش پیدا نکرده؟

26:

سلام دوست عزیز
بله این طرح الان اجرا میشه
داروها شم فعلا داره به همه می رسه
هزینه اش هم افزایش پیدا نکرده
موفق باشین

27:

عنوان اثر : آشنايي با بيماري ايدز
موضوع : پزشکي و سلامت
نايشانسنده : گروه بهداشت وتوانبخشي، حميد ميرزاآقاي

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

28:

سلام
لطفا بگید که هزینه تست ویروس ایدز چقدره ؟
آیا باید حتما موقع آزمایش دادن آدرس خودمون را بدهیم یا نه ؟
اگر کسی آزمایش بده و خدای نکرده این ویروز را داشته باشه اونوقت آزمایشگاه میگیرش و میفرستن شون جای دیگه ؟ یا اصلا ربطی به اونها نداره ؟
هر کسی هر اطلاعی داره لطفا بگه
با تشکر

29:

سلام
از شما دوستانی که اطلاعی در این ضمینه دارید خواهش میکنم که به این تاپیک بیائید
این هم لینک تاپیک:
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
خیلی ممنون میشم اگر این لطف را بکنید

30:

هزینه رو نمیدونم.
ولی شما که قتل نکردی و جرمی هم مرتکب نشدی که بخوان بگیرنت.
جواب رو خیلی راحت میتونی بگیری.
میتونی هم آزمایشگاهی بری که جواب رو باید از خودشون بگیری و دم خونه پست نمیکنن.
اینجوری می تونی خیال راحت تست بدی.


31:

در مراکز دولتی مثل کلینیک مثلثی بهداشت غرب و بیمارستان امام هزینه ای ندارد.
بله باید آدرس بدهید
اگر آزمایش مثبت باشد برای برسی بیشتر بازم آزمایش می دهید و در صورت تمایل درمان شروع میشود.
هیچ کس را بصرف بیمار بودن جایی نمی فرستن.تازه اگر شانس بیاری بیمار جدید قبول می کنن.اطلاعات شما 100% محرمانه خواهد بود.


32:

من شنيدم اگه يه سوزني آلوده بشه سپس 8 ثانيه ديگه چيزي رو منتقل نميكنه.درسته؟

33:

بله منم شنیدم

درسته چون این ویروس کاملا ناپایداره و اگه بلافاصله برخوردی با سوزن نباشه ویروس منتقل نمیشه

34:

راه هاي انتقال بيماري ايدز

تركيب علائم نامحسوس يا ناپيدا و انگ بيماري، بيماران را از مراجعه به مراكز مراقبت سلامت بازمي دارد و به اين ترتيب بسياري از موارد عفونت تشخيص داده نمي شود.

از اونجايي كه بهترين راه مقابله با اين بيماري پيشگيري از ابتلا به اون هست ابتدا به راه هاي انتقال اون مي پردازيم:
1 - تماس جنسي:70 تا80 % موارد ابتلا در جهان از طريق برقراري رابطه جنسي بدون حفاظت با شخص آلوده هست و اين عامل مهمترين عامل انتقال بيماري هست.2 - تماس با خون آلوده: تزريق خون و فرآورده هاي خوني آلوده، پيوند اعضا و نسوج آلوده، هستفاده مشترك از سرنگ و سوزن آلوده (معتادان تزريقي) و تماس تصادفي سوزن و يا وسيله آلوده در ميان كاركنان بخش هاي درماني.

3 - انتقال از مادر آلوده به كودك: % بالايي از موارد آلودگي ناشي از انتقال ايشانروس از مادر به كودك هست.

به طور كلي راه هاي عمده انتقال با توجه به جوامع مختلف و فرهنگ هاي متفاوت گوناگون هست، مثلاً در كشورهاي آفريقايي عمده ترين راه انتقال تماس جنسي و در اروپاي شرقي و اوكراين و ايران هستفاده از وسايل تزريقي مشترك عنوان شده هست.

اگرچه ايشانروس ايدز در بسياري از مايعات بدن مثل خون و مني، اشك، شير مادر، بزاق و عرق يافت شده، ولي به علت كم بودن تعداد ايشانروس و وجود برخي از اونزيم هاي مهاركننده تاكنون انتقال از راه هاي بزاق، اشك چشم و عرق بدن مشاهده نشده هست.

پيشگيري مهمترين و كارآمدترين راه جلوگيري از ابتلا به اين بيماري هست ولي اگر فردي به اين بيماري مبتلا شد (به دليل دوره طولاني بيماري) مهمترين نكته كنار آمدن با بيماري، مراقبت از انتقال اون به ديگران و سالم زيستي در كنار اين بيماري هست.ختنه از آلودگي به اچ آي ايشان جلوگيري مي كند

تحقيقات تازه نشان داده هست كه ختنه مي تواند در جلوگيري از انتشار ايشانروس اچ آي ايشان در ميان مردان موثر باشد.اين مطالعه رايشان بيش از سه هزار مرد در آفريقاي جنوبي و توسط آژانس فرانسايشان ايدز و هپاتيت هاي ايشانروسي انجام شد.اين داده ها كه در كنفرانسي در برزيل تشريح شد، نشان مي دهد كه ختنه مردان باعث جلوگيري از آلودگي به ايشانروس اچ آي ايشان در هفت نفر از هر ده نفر شد.آژانس هاي بهداشتي ساوقت ملل اخطار داده اند كه پيش از توصيه ختنه به عنوان راهي براي محافظت در مقابل ايدز، بايد مطالعات بيشتري انجام شود.

مطالعات قبلي نيز نشان داده بود كه خطر آلودگي به اچ آي ايشان در مرداني كه ختنه شده اند كمتر هست.تصور مي شود كه سلول هاي قلفه(پريپوس يا همان بخشي كه ختنه مي شود) در مقابل ايشانروس اچ آي ايشان بسيار آسيب پذيرتر از سلول هاي ساير بخش هاي پوست آلت تناسلي هست، بنابراين با بريدن اون از خطر آلودگي كاسته مي شود.آزمايش هاي بيشتر هم اكنون در اوگاندا و كنيا براي اندازه گيري تاثير ختنه در اين زمينه در ساير جمعيت ها در جريان هست.اونيا ليختاروايشانچ- خبرنگار علمي بي بي سي- در اين كنفرانس در ريودوژانيرو مي گايشاند: اگر تحقيقات تازه به نتايج مشابهي منجر شود، در اون صورت ختنه مي تواند در كنار هستفاده از كاندوم، به عنوان راهي براي پيشگيري از شيوع اچ آي ايشان توصيه شود.

ايدز، بيماري بزرگسالان نيست!

بي بي سي: ساوقت ملل متحد اخطار داده هست كه برنامه هاي مبارزه با ايدز در جهان از رسيدگي به نيازهاي كودكان غافل مانده هست.

ساوقت ملل كه روز سه شنبه يك برنامه تازه مبارزه جهاني را در اين زمينه معرفي مي كند، خواستار اقدامات قاطعانه براي اطمينان از رهايي نسل بعدي كودكان از ايدز شده هست.طبق آمار اين ساوقت روزانه 1400 كودك زير 15سال از بيماري هاي مرتبط با ايدز جان مي بازند.از اونجا كه كودكان قادر به انعكاس نيازهاي خود نيستند از دستور كار جهاني مبارزه با ايدز جا افتاده اند.

براي مثال در آفريقا كمتر از 2% كودكان مبتلا به ايدز داروهاي ضدايشانروسي دريافت مي كنند.كودكان مبتلا به دليل كمبود داروهايي كه براي كودكان طراحي و تهيه مي شود، كم و بيش از دسترسي به معالجات مناسب محروم مانده اند،هر چند بيش از 2ميليون كودك در جهان به ايشانروس اچ.آي.ايشان آلوده هستند كه اغلب اونها در كشورهاي فقير زندگي مي كنند.گروه پزشكان بدون مرز اخطاري مي دهد كه فقدان يك بازار پرسود باعث شده هست در زمينه داروهاي مناسب كودكان براي معالجه ايدز كمبود وجود داشته باشد.

ديايشاند ايشانلسون- هماهنگ كننده امور پزشكي گروه پزشكان بدون مرز- فرمود: طعم شربت هاي دارايشاني بد و بلعيدن قرص ها نيز به خاطر اندازه بزرگ اونها براي كودكان دشوار هست.ايشان فرمود: شركت هاي تجاري داروسازي زحمت ايجاد فرمول هاي خاص كودكان را به خود نمي دهند چون بازار جذابي برا ي اونها نيست و فرمول هايي كه براي كودكان طراحي مي شود از نمونه هاي مشابه براي بزرگسالان پرهزينه تر هست.

ايشان در ادامه ذكر كرد: داروهاي مناسب براي كودكان يك مشكل جهاني هست چرا كه حتي در كشورهاي ثروتمند نيز داروهاي كمتري براي معالجه اچ.

آي.

ايشان در كودكان وجود دارد.اين در حالي هست كه ساوقت ملل براي مبارزه با ايدز و ساوقت بهداشت جهاني براي اون دسته از كودكان كشورهاي در حال توسعه كه آلوده به ايشانروس ايدز هستند، روش درماني تازه اي پيشنهاد كرده اند.برپايه تحقيقات جديدي كه در نشريه پزشكي لانست منتشر شده، دارايشان كوتريماكسازول مي تواند مرگ و مير كودكان آلوده به ايشانروس اچ.آي.ايشان را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد.

كوتريموكسازول از اونتي بيوتيك هاي رايج هست كه هزينه اون براي هر بيمار در روز كمتر از 10سنت مي شود.يكي از سخنگايشانان بخش مبارزه با ايدز ساوقت بهداشت جهاني فرموده هست تمامي كودكان آلوده به ايشانروس ايدز بايد اين دارو را مصرف كنند.


35:

از ورود Hiv تا بروز Aids چقدر طول مي کشد؟


تا قبل از سال 1996 پزشکان تصور مي کردند نيمي از افراد آلوده به ايشانروس، ظرف 10 سال پس از آلودگي، به ايدز مبتلا خواهند شد.

اما از سال 1996 به بعد و به دنبال ساخت داروهاي ضد ايشانروس قايشان و موثر، طول اين وقت افزايش چشم گيري داشته هست.

علاوه بر داروهاي ضد ايشانروس، داروهاي ديگري هم هستند که مي توانند در درمان يا پيشگيري از برخي بيماري هاي همراه ايدز کمک نمايند.

هر چند که اين داروها رايشان خود بيماري ايدز اثري ندارند.

به خاطر همين پيشرفت هاي دارايشاني هست که آمار مربوط به مبتلايان احتمالي در سال هاي آينده بايد مورد بازنگري و محاسبه مجدد برنامه گيرد.

درست مانند ساير بيماري ها ، تشخص هر چه سريع تر ايدز نيز مي تواند دست پزشکان را براي مداواي بيماري باز نگه دارد.

اگر تست Hiv مثبت نقل شد،بايد هر چه سريع تر دست به کار شد.

بايد درمان دارايشاني فورا آغاز شود و نحوه زندگي هم اصلاح شود.

مراقبت هاي فوري پزشکي مي تواند ظهور بيماري را به تاخير بياندازد و از بروز برخي بيماري هاي خطرناک مربوط به ايدز جلوگيري کند.

اقدامات زير هم مي تواند به حفظ سلامت فرد مبتلا کمک کند:

حتي اگر فرد احساس بيماري نمي نمايد، حتما بايد با يک متخصص بيماري هاي عفوني مشاوره کند.
هر چه سريع تر درمان هاي دارايشاني بايد شروع شود.
حتما بايد آزمايش مربوط به سل انجام شود، ممکن هست فرد به سل مبتلا شده باشد و خودش نيز خبر نداشته باشد.

مبتلا بودن به سل، مي توان حسابي براي فرد دردسر ساز باشد و هر چه سريع تر بايد درمان شود.
سيگار، مصرف مشروبات الکلي و مواد مخدري مثل کوکائين ممکن هست سيستم ايمني بدن را ضعيف تر کند.
کارهاي زيادي هست که با انجام اون ها فرد تندرست مي ماند، مانند ورزش، پياده رايشان و...


36:

از وقت آلوده شدن به ايشانروس اچ.

آي.

ايشان.

تا ابتلا به بيماري ايدز چه مدت طول مي کشد؟
بر پايه نتايج حاصله از تحقيقات مختلف به عمل آمده، از وقت دريافت آلودگي (ورود ايشانروس اچ.

آي.

ايشان.

به بدن) تا ابتلاء به بيماري ايدز (ازکار افتادن سيستم دفاعي بدن)، بدون دسترسي به يک درمان دارايشاني عليه ايشانروس اچ.

آي.

ايشان.

، معمولاً يک دوره وقتي بين 6 تا 8 سال به درازا مي کشد .

اين دوره مي تواند بدون علامت باشد و تازه سپس اين مدت علايم بيماري ظاهر گشته، شخص مبتلاء به بيماري ايدز شود .اين فاصله وقتي – آلودگي تا ابتلا ء به بيماري ايدز – ازفردي به فرد ديگر متفاوت هست و به شرایط زيادي از جمله وضعيت سلامتي فرد، عادات بهداشتي و تغذيه ايشان ارتباط دارد.در هر صورت، اين ميانگين بر پايه اشخاصي تنظيم شده هست که پرهيزهاي معقولي را انجام مي دهند.

در يک ناحيه فقير نشين ممکن هست در بين کساني که توانايي تهيه تغذيه کافي و مناسب را ندارند ، سرعت پيشرفت و چيره شدن ايشانروس بر سيستم دفاعي بدن و در نتيجه ابتلا ء به بيماري ايدز ، بسيار سريعترباشد و اين افراد خيلي سريعتر فوت نمايند.


37:

بسياري از افراد جامعه از معاشرت با افراد مبتلا به ايدز مي ترسند و از اين بيماران دوري مي كنند؛ اما طبيعتا پرسنل بهداشت و درمان حق چنين رفتاري را ندارند و بايد با رعايت يك سري نكات بهداشتي خدمات لازم را به اين بيماران ارائه كنند.

اين درحالي هست كه برخي پزشكان و پرستاراني كه با بيماران مبتلا به ايدز سر و كار دارند، به دلايلي كه ساده ترين اونها كمبود امكانات لازم هست، نمي توانند چنين نكاتي را رعايت كنند.
نتيجه چنين برخوردي هم كاملا مشخص هست.

اين مشكلي هست كه پرسنل بهداشتي آفريقا با اون دست و پنجه نرم مي كنند.

احتمال مرگ بر اثر بيماري هاي مختلف در كشورهاي فقير دنيا بسيار بيشتر از كشورهاي پيشرفته هست و اين اصل اونقدر بديهي هست كه تاكنون كسي به دنبال اثبات و نيز يافتن علل اون نبوده هست؛ اما اخيرا مقاله اي در نشريه معتبر پزشكي لنست انگلستان به چاپ رسيده هست كه دقيقا به همين موضوع پرداخته و همين موضوع نسبتا بديهي را با دلايل كاملا مستدل ثابت كرده هست.

در اين مقاله ميزان مرگ و مير ناشي از ايدز دراون دسته از امت زامبيا كه در خود اين كشور زندگي مي كنند ، حدود دو برابر افراد اهل زامبيايي نقل شده هست كه بر اثر پديده فرار مغزها به انگلستان رفته و در اين كشور مشغول كار هستند.سپس اثبات چنين موضوعي مهم ترين گام بعدي يافتن علل اون هست.

كساني كه براي سلامت جوامع مختلف تصميم مي گيرند، بايد علت چنين پديده هايي را بدانند تا بتوانند تصميمات درست تري بگيرند.

لذا براي جواب به اين سوال مهم دانشمندان دانشگاه بوستون آمريكا- كه اين مقاله را نوشته اند- معتقدند، بزرگترين علت مرگ افراد آلوده به ايشانروس ايدز يعني اچ.آي.ايشان، عدم دسترسي به داروهاي ضد ايدز هست.

از ديگر اطلاعاتي كه بر پايه نتايج تحقيقات دانشمندان دانشگاه بوستون به دست آمده و بسيار ارزشمند هست، تعيين سن مرگ مبتلايان به ايدز هست.

اين دانشمندان متوسط سن مرگ در اثر ايدز را 38 سالگي فراخوان كرده اند؛ اما مهم تر از اين نكته اي هست كه به طور مستقيم و غير مستقيم سلامت يك جامعه را خصوصا در كشورهاي آفريقايي تحت تاثير برنامه مي دهد و اون اينكه ميزان مرگ و مير پرسنل بهداشتي در اثر ابتلا به ايدز در كشوري مثل زامبيا به مراتب بيشتر از انگلستان هست.

بر پايه نتايج تحقيقات دانشمندان دانشگاه بوستون، سالانه 3/5 % از پرستاران و 2/8 % از بهياران زامبيايي كه در اين كشور خدمت مي كنند، بر اثر ايدز جان خود را از دست مي دهند.

به عبارتي در حالي كه سالانه حدود 169 پرستار زامبيايي كه در انگلستان كار و زندگي مي كنند، بر اثر ايدز مي ميرند، ايدز جان حدود 298 پرستار زامبيايي را كه در اين كشور كار مي كنند، مي گيرد.

دكتر فرانك فيلي، هستاد مركز توسعه سلامت بين المللي دانشگاه بوستون، در اين باره مي گايشاند:<وقت اون رسيده هست كه نيرايشان بيشتري را براي نجات جان پرسنل بهداشتي آلوده به اچ.آي.ايشان صرف كنيم.>

38:

زندگي شادمان با ايشانروس ايدز

نيايشانورك < -پت شلتون>، 15 سال هست كه ايشانروس Hiv را با خود حمل مي كند.

علاوه بر اين، او با هپاتيت C و فشارخون بالا هم دست به گريبان هست؛ اما اونچه او را در هواي شرجي نيايشانورك بيشتر از همه آزار مي دهد، ستون هاي درخشان نور هست كه بر چهره اش مي افتد.


<سپس يائسگي، انگار با پاي خودم وارد جهنم شده ام.> شلتون به تازگي مدل موهايش را عوض كرده و سعي دارد خونسرد با قضيه برخورد كند.hiv< مي خواهد مرا نابود كند؛ اما من مقاومت مي كنم.

نمي دانم چرا.> پت شلتون 54 ساله؛ توانسته هست به وسيله داروهايي كه مصرف كرده، از توسعه ايشانروس جلوگيري كند و وارد مرحله خطرناك بيماري ايدز نشود.

او نماينده تمام بيماران Hiv مثبتي هست كه در نيايشانورك يا سراسر آمريكا زندگي مي كنند؛ افرادي كه توانسته اند با وجود ايشانروس مهلكي كه دارند به سنين بالا برسند و همين مسا‡له باعث شده مسوولان بهداشت با چهره "سالخورده" ايشانروس ايدز مواجه شوند.در نيايشانورك، مهمترين شهر درگير با ايدز در ايالات متحده آمريكا، 30 % از صد هزار نفري كه ايشانروس Hiv دارند بيش از 50 سال دارند و 70 % هم بيش از 40 سال.

در سراسر ايالات متحده، 27 % از كساني كه به Hiv مثبت هستند، بيشتر از 50 سال دارند.

<ما بيماراني داريم كه Hiv مثبت هستند اما در آينده به امراض ديگري هم مبتلا مي شوند.> اينها را <استفان كاپريك>، مسوول تحقيقات جامعه ايدز در آمريكا مي گايشاند.

ايشان مي افزايد: "علاوه بر اين ما اثرات تمام داروها را بر يكديگر نمي دانيم.

خدا مي داند كه ديگر پزشكان اين بيماران چند صد تا دارو براي ناراحتي قلبي، آرتروز و پوكي هستخوان تجايشانز كرده اند.

ما هم نمي دانيم اين همه دارو ممكن هست چه تاثيري داشته باشد.

هيچ كس تحقيقي درباره اين موضوع انجام نداده و بالاخره يك نفر بايد شروع به آزمايش كند."

آژانس كاپريك، به تازگي مطالعاتي درباره دارندگان ايشانروس Hiv انجام داده كه نتايج اون، اين هفته منتشر شد.

سپس اپيدمي ناگهاني ايدز در دهه 80، موسسات خدماتي زيادي براي كمك و نگهداري بيماراني كه ايشانروس Hiv داشتند شكل گرفتند.اونها به كساني كمك مي كردند و مشاوره مي رساندند كه زندگي اونها ناگهان كوتاه شده بود.

در حالي كه هنوز هيچ درمان قطعي براي ايدز پيدا نشده، اين موسسات به وسيله داروهايي كه هر روز كامل تر مي شوند، عمر بلندتري براي افراد Hiv مثبت، تضمين مي كنند؛ چيزي كه پيش از اين حتي فكر كردن به اون، غيرممكن بود.در واقع اونها ايدز را تبديل به يك بيماري قابل كنترل كرده اند؛ اما رسيدن به سن بالا براي يك بيمار Hiv مثبت، باعث مي شود او به هستفاده از داروهاي گوناگون ديگري براي بيماري هاي دوره سالمندي خود مجبور باشد.اكثر بيماران Hiv مثبت، به پزشكان متخصص عفوني مراجعه مي كنند و حتي ممكن هست اين افراد توجه چنداني به مريضي هاي ديگر بيمار نداشته باشند.

در مقابل، پزشكان ديگر هم ممكن هست متوجه نشوند كه يك فرد سالخورده، ممكن هست ايدز داشته باشد.به دليل اينكه ايدز در آمريكا اولين بار در ميان مردان همجنس باز شيوع پيدا كرد و اين گروه در جامعه چندان مقبول و خوش نام نبودند، هنوز هم با ايدزي ها مانند مطرودان رفتار مي شود.

افرادي كه ايدز دارند معمولا از ترس پس زده شدن، خودشان را منزايشان مي كنند.

اين انزوا در سنين بالا غيرقابل تحمل مي شود.

طبق تحقيق كاپريك 70 % افرادي كه در تحقيق او شركت جستند، تنها زندگي مي كردند.او در اين باره مي گايشاند: <اينها گروهي از آدم هاي مطرود و تنهايي هستند كه جامعه درباره اونها غفلت كرده هست.

نيمي از اونها به خانواده هايشان نفرموده اند كه چه مشكلي دارند...

و مسلم هست وقتي آدم پيرتر مي شود به فاميل و دوستاني نياز دارد كه او را از لحاظ عاطفي حمايت كنند.>

بدون دوستان و خانواده، ايدزي ها دست به دامان سيستم هاي نگهداري در خانه مي شوند كه با توجه به آمار رو به افزايش ايدز در 50 كشور دنيا، اين مسا‡له سيستم بهداشت و درمان كشورها را فلج مي كند.در عين حال مسوولا ن يكي از بزرگ ترين موسسات خدماتي ايدز مي گايشانند: 33 % 15 هزار مشتري موسسه، بيش از 50 سال دارند.اين رقم در دو سه سال گذشته تنها 25 % بوده هست.

حالا در فهرست خدمات اين موسسه وعده هاي غذايي و تمرين هاي بدني مناسبي گنجانده شده كه براي افراد سالخورده بهتر هست.

اين موسسه در تلاش هست مبارزه اي عليه تبليغات ضد ايدز كه معمولا در اونها مردان و زنان جوان ديده مي شوند به راه اندازد.

اونها در تلاشند اصول پيشگيري را به افراد بالاي 50 سال هم آموزش دهند.پت شلتون كه الان از داروهاي مختلفي هستفاده مي كند، اولين بار در سال 1991 متوجه شد كه به ايشانروس Hiv آلوده هست.

سپس اون او از سال 1998، آموزش به افرادي مثل خودش را شروع كرده هست؛ افرادي كه مثل او در سن بالا بيماري ايدز دارند.

<من واقعا در بين كساني كه همسن بچه ام هستند.

احساس راحتي نمي كنم.>

شلدون مي گايشاند: <اونها واقعا به چيزهايي كه من مي گايشانم گوش نمي دهند.

در سن ما، مشكلاتي از نظر سلامت به وجود مي آيد كه پزشكان به اونها توجه نمي كنند و ما معتقديم بايد سپس اين بيشتر به اون توجه كنند.>

39:

شيوع ايشانروس Hiv در کشورهاي محروم


آمار و محاسبات نشان مي دهد، ميليون ها نفر از کودکان در کشورهاي محروم جهان به علت هاي مختلفي از قبيل بهره کشي و تبعيض هاي نژادي، در معرض ابتلا به ايشانروس Hiv هستند.


به نقل از Bbc، طبق برآوردهاي انجام شده، روزانه حدود 1800 کودک در کشورهاي محروم جهان به ايشانروس Hiv آلوده مي شوند.

اين در حالي هست که بسياري از اونها از اين امر غافلند و در نتيجه احتمال انتشار اين ايشانروس در بين افراد روز به روز گسترش مي يابد.
محققان بر اين باورند که اگر وضع به همين منوال پيش برود، تا سال 2010 ميلادي حدود 24 ميليون نفر از کودکان در سراسر جهان و بخصوص در کشورهاي مرحوم، والدين خود را به سبب ابتلاي اونان به ايدز از دست مي دهند و يتيم مي شوند و همين امر % بهره کشي و فقر را در بين اونها افزايش مي دهد.


40:

زنان بيشتر درمعرض خطرآلودگي هستند


چرا براي يک زن مشکل هست که از خودش در برابر آلوده شدن محافظت کند؟
Greater chances of infection
امکان بيشتر در دريافت آلودگي

در آمار بسياري از کشورها، بيشتر زناني که آلوده به ايشانروس اچ.

آي.

ايشان.

شده اند، از راه تماس جنسي با شريک جنسي آلوده مرد، ايشانروس را دريافت کرده اند.

در رابطه بين دو شريک جنسي مرد و زن (هرتاسکسوئل)، زنان از نظر جسماني داراي آمادگي بيشتري نسبت به مردان براي دريافت ايشانروس مي باشند.

همينطور از نظر طبيعي امکان ها وواقعيات فراهم بيشتري، براي انتقال ايشانروس به بدن اونها وجود دارد.

اين واقعيت يک پيام با خود به همراه دارد و اون اين هست که بايستي توجه خاصي به زنان در مبارزه با اپيدمي داده شود و از اونان حمايت بيشتري به عمل آيد تا جامعه در اين قشر بي تناسب آلوده نشود.

اطلاعات به دست آمده از تحقيقات متفاوت نشان مي دهد که در تماس جنسي بين زن و مرد، زنان به ميزان دو برابر مردان امکان دريافت ايشانروس از شريک جنسي آلوده خود را دارند تا مردان از شريک جنسي آلوده زن خود.

اين دليل بسيار مستدلي هست که چرا در آمار، تعداد زنان آلوده بسيار بيشتر از مردان هست.در ايران، اگر آمارهاي رسمي فراخوان شده افراد آلوده به ايشانروس از طريق سرنگ آلوده را بپذيريم و نيز اين باور را که بيشتر اين افراد را گروه مردان تشکيل مي دهند و با توجه به اين نکته که اين افراد احتمالاً داراي خانواده و همسر نيز مي باشند، خود نشان دهنده ميزان بالاي خطر انتقال آلودگي در بين قشر زنان ايران خواهد بود.

به اين ترتيب بسيار محتمل هست که آمار زنان آلوده بزودي از تعداد مردان پيشي بگيرد، مگر اون که در عمل اقداماتي انجام گيرد که مانع ازاون شود.

تاثير مستقيم ديگري که آلودگي در زنان بوجود مي آورد، انتقال ايشانروس از طريق مادر به جنين هست که اين نيزخود دليل ديگري هست براي توجه بيشتر به آسيب پذيري زنان و زنگ خطري هست در افزايش آمار کودکان الوده و مبتلا به ايدز.

ميليون ها کودک در سرتاسر جهان بدليل بيماري ايدز يتيم شده اند و بسيار مستعد و آماده براي آلودگي به ايشانروس اچ.

آي.

ايشان.

مي باشند.

Inequalities
نابرابري اجتماعي

در اروپا و آمريکاي شمالي ممکن هست که فمينيست ها پيشرفت هاي خوبي کرده باشند و به جايگاه بهتري در اجتماع دست يافته باشند..

اما همچنان در بسياري از مسايل و جنبه هاي زندگي، مانند موقعيت هاي شغلي، امکان تحصيل و انتخاب نوع و روابط زندگي هنوز نابرابري هاي زيادي براي اونان وجود دارد.

در شهرهاي بزرگ ايران هم ممکن هست که در بين اقشار متوسط و قشر تحصيل کرده، زنان داراي جايگاه بهتري باشند و گاه مردان تحصيل کرده خودشان حق بيشتري نسبت به قوانين جاري براي زنان خود قايل باشند.

اما هنوزهم در بسياري ازجوامع رابطه مردسالاري به شکل سنتي اون همچنان حاکم مي باشد.

در اين ميان در رابطه جنسي بين زن و مرد نيز، نقش مرد حاکم هست.هنوز هم در بسياري ازشهرها و خانواده ها زنان نقشي در انتخاب شريک آينده زندگي خود ندارند.

در بعضي سنت ها زنان حتي نمي دانند که با چه کسي ازدواج مي نمايند.

در چنين وضعيتي که مردان قدرتمند هستند و تمام اختيارزن را دردست دارند، در رابطه جنسي بين اونان، زنان حتي در جايگاه تصميم گيري درموضوع انتخاب هستفاده از کاندوم نيستند.

زنان ممکن هست که حق هستفاده از کاندوم را نداشته باشند و يا نتوانند با ديگر راهکارها از خودشان در مقابل ايشانروس اچ.

اي.

ايشان.

محافظت نمايند.

در بسياري مناطق ازدواج زودهنگام دختران، اشتغال در سنين کم، اونان را از ادامه تحصيل باز مي دارد و اين خود باعث دوري از محيط و واقعياتي مي شود که اونان مي توانستند درباره اين مسايل آموزش ببينند و بتوانند از خود در مقابله با اين آلودگي حفاظت نمايند.

در بسياري جاها دختران جوان و زنان شاغلي که آلوده به ايشانروس مي شوند، از ادامه تحصيل و يا کار باز مي مانند.

شماري از سايشان خانه و خانواده خود طرد مي شوند و اونان را در واقعيات آسيب پذيرتري برنامه مي دهد.Women in the family زنان در فاميل وخانواده

حتي کانون خانواده و ازدواج نيزدر بسياري جوامع ضامن امنيت يک زن نيست.

در جوامع بسياري مسئله همبستري زن شوهردار با مردي ديگر نه فقط قابل قبول نيست، بلکه جرم بسيار سنگيني محسوب مي شود.

در حاليکه مناسبات جنسي خارج از روابط زناشايشاني مردان و حتي همخوابگي اونان با زنان خودفروش به عنوان مسئله اي طبيعي قلمداد شده و به راحتي پذيرفته مي شود.

از سايشاني ديگرآمار مردان معتاد به مواد مخدر تزريقي در ايران به شکل نگران نماينده اي بالا هست.

اين گروه از افراد اولين گروه در معرض خطر، با ميزان ريسک بسيار بالاي آلوده شدن به ايشانروس اچ.

آي.

ايشان.

هستند.بسياري از کشورها و از جمله کشورهاي فارسي زبان، در مقابله با اين اپيدمي، تمرکز خود را برحمايت از بنياد خانواده و ترايشانج فرهنگ ازدواج گذاشته اند.

ماداميکه که اين خود شوهر هست که زن را آلوده مي نمايد، با وفا ماندن زن به شوهر هيچگونه کمکي نخواهد توانست به زن بکند تا او از آلوده شدن به ايشانروس اچ.

آي.

ايشان.

در امان بماند.

هر چند که اين تنها يکي از راه هاي انتقال ايشانروس اچ.

آي.

ايشان.

به قشر زنان هست، اما قابل تأمل مي باشد.علاوه بر اين زنان نقش هاي مختلف مهمي را در جامعه ايفا مي نمايند.

زنان به عنوان مادر و تربيت نماينده فرزندان نقش پايه ي در ساختار جامعه و خانواده دارند.

دربسياري قشرها و جوامع مانند شمال ايران، زنان نقش بسيار مهمي به عنوان نيرايشان کاري در اقتصاد خانواده دارند.

از دست دادن مادر در چنين خانواده هايي مي تواند باعث از هم پاشيدگي بنيان خانواده شود.

غالب اوقات محروم ماندن فرزندان از نان آور و محروميت کودکان از داشتن مربي و غمخوار را به همراه دارد.Prostitution خود فروشي

مشکل ديگري که زنان را در مقابل ايشانروس اچ.

آي.

ايشان.

آسيب پذيرتر مي نمايد، بهره برداري جنسي از اونان براي منافع مالي از طريق خود فروشي مي باشد.

تنگدستي و فقر مالي ازعمومي ترين دلايل رايشان آوردن به خود فروشي درقشر زنان مي باشد.

کمتر اشخاصي هستند که به دليل لذت و تفريح به اين کار رايشان بياورند.

زنان خودفروشي که به اين کار رايشان مي آورند درمعرض خطر بسيار بالاي آلوده شدن برنامه دارند.

بسياري از اين افراد، بيوه زناني بدون سرپرست و بدون امنيت اجتماعي مي باشند که براي ادامه حيات پناه به اين کار مي آورند.

زنان نا اميدي که نياز به پول براي سرپرستي و نگهداري بچه هاي خود دارند، در جايگاهي نيستند که مشتريان خود را مجاب به هستفاده از کاندوم نمايند که اين البته به معناي اون هست که نه فقط خود اونان در معرض خطر آلوده شدن مي باشند بلکه درصورت آلوده بودن به ايشانروس اچ.

آي.

ايشان.

مي توانند ايشانروس را نيز به مشتريان خود انتقال دهند در معادله اي ساده مشتريان از اين دست که کاندوم هستفاده نمي نمايند نيز اشخاصي هستند که ايدز را به خانه خود مي برند.در بسياري از کشورها کار زنان از طريق در اختيار برنامه دادن تن خود، هم از نظر جامعه مطرود بوده و هم از نظر قوانين اجتماعي، عملي غير قانوني وجنايي محسوب مي شود.

براي چنين زناني وقتي که به عنوان شغل به چنين کاري رايشان مي آورند بسيار سخت هست که به سرايشانس هاي مرافبت سلامتي براي مراقبت از سلامت خود دسترسي داشته باشند و سلامت خود را منظم کنترل نمايند.بدنامي در اين شغل، آسيب پذيري اين گروه از قشرزنان را به شدت افزايش مي دهد، گروهي که خود به خود در معرض خطر شديد مي باشد.

Drugs اعتياد

اعتياد يک مشکل اجتماعي هست که زنان را نيز دقيقاً مانند مردان مبتلا مي نمايد.

وقتي صحبت از يک معتاد مي شود به طور معمول، مردان هستند که به عنوان افراد معتاد به ذهن مي آيند.

اما بسياري از افراد معتاد به مواد مخدر تزريقي را زنان تشکيل مي دهند.

تمام زناني که که اعتياد به مواد مخدر تزريقي دارند، به سادگي در معرض هستثمار جنسي برنامه مي گيرند و علاوه بر اون نسبت به دريافت آلودگي از راه تزريق مواد مخدر نيز، بسيار آسيب پذيرهستند.

بسياري از زنان نيز شرکاي جنسي مردان معتادي هستند که از راه سرنگ به ايشانروس اچ.

آي.

ايشان.

آلوده شده و اين آلودگي را به زنان خود انتقال داده اند.


41:

روند روبه رشد مبتلايان به Hiv


ساوقت بهداشت جهاني در آخرين سرشماري خود فراخوان نمود که شمار مبتلايان به ايدز در جهان روبه فزوني هست.به نقل سرايشانس علمي پژوهشي ايسکانيوز، به نقل از مرکز اطلاع رساني اين ساوقت، گزارشات نشان دهنده اين موضوع هست که آمارهاي جديد مبني بر سرعت آلوده شدن به ايشانروس Hiv در بسياري از کشورهاي جهان روبه کاهش هست.

بر پايه آمارهاي منتشر شده بيش از 39 ميليون نفر در جهان، به اين ايشانروس آلوده هستند که بايد %د کمک کردن به اونها بود.

اين گزارشات، بيان گر اين مطلب هستند که بايد برنامه مبارزه با اين بيماري را جدي گرفته و اون را توسعه داد تا در آينده نزديک علاوه بر درمان بيماران، شاهد آلوده شدن و بيمار شدن افراد جديد نباشيم به همين دليل، محققان و پژوهشگران ساوقت بهداشت جهاني و برنامه مبارزه با ايدز در تلاشند تا برنامه ساوقت را به صورت طولاني مدت و توسعه يافته تر دنبال کرده و کمک هاي بيشتري براي مبارزه، جمع آوري نمايند.


42:

اونچه راجع به ايدز بايد بدانيمدر حالي كه كشورهاي پيشرفته جهان در طي چند دهه اخير مشكل بيماريهاي واگيردار را تا حد زيادي حل كرده و تمامي توان و امكانات خود را براي مبارزه با بيماريهاي غير واگير منجمله بيمارهاي قلبي – عروقي و سرطانها متمركز كرده بودند ، ناگهان در سال 1981 ميلادي (1360 شمسي ) نوعي بيماري عفوني در دنيا پيدا شد كه به سرعت درهمه نقاط جهان گسترش پيدا كرد و اميد به ريشه كني بيماريهاي واگيردار را حتي در كشورهاي پيشرفته تبديل به ياس نمود.

اين بيماري كه بصورت يك مشكل عمده بهداشتي خود را نشان داد ايدز نام دارد .

در اين بيماري دستگاه دفاعي بدن شديداًدچار اختلال مي شود.


بيماري ايدز نوعي بيماري كشنده هست كه، در همه كشورهاي جهان، در گورههاي سني متفاوت ، نژادهاي مختلف نه فقط در هم جنس بازان بلكه در هر دو جنس مشاهده شده هست و در واقع ايدز يك مشكل جهاني و به كشور و گروه خاصي اختصاص ندارد .
عامل بيماري نوعي ايشانروس هست كه مبداء اوليه اون كاملاً مشخص نيست .
راههاي عمده سرايت بيماري ايدز عبارتند از :
تماسهاي جنسي (جنس مخالف هم جنس بازان )با افراد آلوده
تزريق خون و فراوردهاي آلوده اون، هستفاده از سرنگهاي مشترك ، بخصوص در بين معتادان تزريقي و بكار بردن لوازم و وسايل آلوده
انتقال از مادر آلوده به جنين
بطور كلي دو گروه سني بيشتر گرفتار مي شوند:
بالغين در سنين 20تا 45 سال
شير خواران و نوزادان
مرگ و مير ناشي از ايدز در جوانان در كليه كشورهاي جهان بصورت يك مشكل خطر ناك در آمده هست.

حدود 75تا 90 % آلوده به ايشانروس ايدز در گروه سني 20تا 45سال كه سن تلاش و ساز
ندگي و فعاليت اقتصادي هست، اتفاق مي افتد .

افزايش ميزان مرگ و مير ناشي از آلودگي به ايشانروس ايدز و ابتلا به بيماري در جوانان و شير خواران ، طول عمر بسياري از كشورهاي جهان كاهش خواهد داد.

از اونجاي كه ايدز يك مشكل بهداشتي نيست ،بلكه يك مشكل اجتماعي و فرهنگي هست كه مسائل اقتصادي را نيز بدنبال دارد، لازم هست همه سازمانهاي دولتي، غير دولتي و امت در امر كنترل و پيشگيري از بيماري با هم همكاري و مشاركت نمايند .

از اونجايي كه در حال حاضر واكسني موثر و درمان پايه ي براي بيماري وجود ندارد ، تنها راه مبارزه با ايدز ، پيشگيري از آلودگي هست .

هر چند بيماري ايدز در حال حاضر جزء مسايل حاد بهداشتي كشور ما نيست ، ولي افزايش موارد آلودگي و بيماري از سال 1366 به بعد كه اولين مورد اون در كشور شناخته شد ، از اين طرف و قرار گرفتن ايران در منطقه آسيا كه هر سال بطور فزاينده اي مورد اون زيادتر مي شود از طرفي ديگر ، ايجاب مي نمايد با بكارگيري راههاي موثر پيشگيري ، از انفجار اين آتش فشان خاموش جلوگيري شود .

خوشبختانه وجود اعتقادهاي مذهبي و پاي بندي خانواده هاي ايراني به اصول و اخلاق اسلامي، خود يكي از راههاي موثر كنترل و پيشگيري از آلودگي و بيماري هست .

تعريف

چون در بعضي از كشورهاي جهان بواسطه نبود امكانات ، تشخيص آزمايشگاهي ايدز مقدور نيست ، وجود بعضي از علائم زير در بزرگسالان و كودكان ممكن هست نشانه اي از ايدز باشد.

ايدز در افراد بالغ:

ايدز در شخص بالغ با وجود دست كم دو علامت اصلي ، همراه با حداقل يكي از نشانه هاي فرعي زير مشخص مي شود ، مشروط بر اينكه براي نارسايي ايمني و نقص دستگاه دفاعي بدن علت مشخص از قبيل سرطان ، سوء تغذيه شديد و يا ساير علل شناخته شده وجود نداشته باشد.

علائم اصلي

كاهش وزن بيشتر از 10 %
اسهال مزمن بيشتر از يك ماه
تبهاي متناوب يا ثابت بيش از يك ماه

علائم فرعي

سرفه پايدار به مدت بيش از يك ماه

عفونت پوستي منتشر همراه با خارش

تبخالهاي عود كننده

برفك دهاني

عفونت تبخالي مزمن پيشرونده و منتشر,بزرگ شدن عمومي غدد لنفي


در واقع بيماري ايدز ، مجموعه اي از علائم هست كه در اثر نقص دستگاه دفاعي بدن انسان و علائم مربوط به عفونهاي موقعيت طلب ، خود را نشان مي دهد.

شرایط بيماري

عامل بيماريزا ايشانروسي هست كه قدرت آلوده كنندگي و سرايت پذيري بالائي دارد و به نام ايشانروس نقص ايمني انسان ياH.I.V ناميده مي شود، زيرا موجبات ضعف دستگاه دفاعي بدن انسان را فراهم مي آورد .

ايشانروس ايدز در بدن انسان مراحل مختلفي را طي مي كند كه يكي از اونها دوره فعاليت پنهاني هست ، در اين مرحله ايشانروس در حال رشد و تكثير هست و پس از اونكه واقعيات از هر نظر آماده شد، حملات خود را شروع مي كند و سبب نابودي سلولهاي دفاعي و مرگ انسان مي شود .

آلودگي به ايشانروس در تمام دوران زندگي انسان ادامه پيدا مي كند ..


تنها خون، ترشحات جنسي مردان و زنانه و شير مادر آلوده در انتقال بيماري دخالت دارد که از اين راه ها آلودگي انتقال پيدا مي كند .

چون ايشانروس ايدز نمي تواند بمدت طولاني در محيط خارج از بدن به حياط خود ادامه دهد ، تماسهاي عادي در محيط كار ، اجتماع و مدرسه باعث انتقال بيماري نمي شود ايشانروس ايدز به شدت به حرارت حساس هست.راههاي سرايت

شناخت راههاي انتقال بيماري در پيشگيري از آلودگي بسيار موثر هست .

ايشانروس مولد ايدز از چند راه عمده زير ، از فرد آلوده به شخص سالم منتقل مي شود:

سرايت از راه تماس جنسي

شايعترين راه سرايت آلودگي، تماس جنسي هست .

ايشانروس ممكن هست از فرد آلوده به شريك جنسي اش منتقل بشود(مرد به مرد، مرد به زن و زن به مرد).

سرايت از زن به زن هم امكان دارد آلودگي از راه تماس جنسي 80 % كل موارد را شامل مي شود كه بيشتر از 70 %اون از راه تماس با جنس مخالف و 10 % اون از طريق همجنس بازي هست.


وجود بيماريهاي مقاربتي ديگر مانند سوزاك،سيفليس و همينطور زخمهاي دستگاه تناسلي ، خطر آلودگي را چند برابر خواهد كرد.

بنابر اين توجه به اين مهم و درمان فوري اونها بايد مد نظر برنامه گيرد .

زنان، بيشتر در معرض خطر آلودگي بوسيله شريك جنسي خود برنامه دارند ، زيرا احتمال انتقال از مرد به زن بيشتر از زن به مرد مي باشد.


سرايت از راه خون و فراورده هاي خوني

استفاده از خون و فراورده هاي خوني آلوده به ايشانروس ايدز، يكي ديگر از راه هاي انتقال هست .

با وجود اينكه قدرت آلوده كنندگي خون و فراورده هاي اون زياد هست، خطر سرايت از اين راه 3تا 5 % مي باشد ، زيرا نمونه هاي خون اهدايي به ساوقت بدقت مورد آزمايش برنامه گرفته و خونهاي آلوده پس از شناسايي مورد هستفاده برنامه نمي گيرد .

به همين دليل در اكثر كشورهايي كه امكانات آزمايشگاهي براي اين كار وجود دارد، انتقال بيماري از طريق خون تقريباً غير ممكن شده هست.


استفاده از سرنگ و سوزن آلوده
هستفاده از سرنگ و سوزن آلوده بطور اشتراكي در معتادين تزريقي، يكي ديگر از راههاي سرايت آلودگي هست كه حدود 12 % موارد موارد انتقال را شامل مي شود.

در واقع پس از انتقال از راه تماس جنسي ، دومين رقم شيوع بيماري از طريق هستفاده از سرنگ و سوزن آلوده هست.


چون هستفاده از مواد مخدر عملي غير قانوني هست و اكثر افراد معتاد داراي وضع مالي بسيار بدي هستند ، در نتيجه از سرنگهاي هستفاده شده ديگران هستفاده مي كنند و از اين طريق اگر شخصي آلوده به ايشانروس ايدز باشد ، به راحتي آلودگي را منتقل مي كند .

سرايت از مادر به كودك

ايشانروس ايدز از مادر آلوده به كودك ممكن هست در دوران حاملگي ، هنگام وضع حمل و يا كمي سپس زايمان انتقال يابد .

ميزان سرايت آلودگي از مادر به كودك 5تا 7% هست.

آلودگي در بچه هايي كه به روش سزارين به دنيا آمده اند نيز ديده شده هست .

شير دادن يكي از راههاي سرايت آلودگي هست.

ولي چون احتمال اون كم و مزاياي تغذيه با شير مادر بسيار زياد هست ، اكثراً توصيه مي شود كه مادر به فرزند خود شير بدهد.


حدود35-25 % (يك سوم) نوزاداني كه از مادر آلوده به ايشانروس ايدز متولد مي شوند ، قبل از تولد ، هنگام تولد و يا در دوران تغذيه از شير مادر آلوده مي گردند.

در كودكان،آلودگي به ايشانروس ايدز به سرعت به طرف ايجاد بيماري ايدز پيشرفت مي كند و شانس زنده ماندن كودك هم كم هست .


راه هاي ديگر سرايت

پيوند اعضاء از بافت هاي افراد آلوده، خال كوبي و سوراخ كردن گوش توسط سوزن و وسايل آلوده ، هستفاده مسواك و تيغ ريش تراشي شخص بيمار و ختنه با وسايل آلوده نيز را راه هاي ديگر سرايت بيماري هست .راه هايي كه سبب سرايت نمي شودرايشان هم رفته هستفاده از وسايل بهداشتي شخصي ديگران حتي افراد سالم نيز عاقلانه و بهداشتي نيست چه رسد به هستفاده از وسايل شخص بيمار مبتلا به ايدز.

از راه هاي تنفسي ، گوارشي و يا از طريق تماسهاي معمولي خانوادگي و يا محيط كار ، دانشگاه ، مدرسه و اردوگاه هاي جمعي كاري و يا تفريحي ، انتقال نقل نشده هست.

ايشانروس بيماري ايدز ، از راه هاي زير قابل سرايت نيست:


تماس معمولي افراد در منزل يا اجتماع با بيمار

دست دادن

استفاده از وسايل غذا خوري مشترك :بشقاب، ليوان، قاشق و چنگال و…

استفاده از هستخر هاي عمومي و يا توالت عمومي

بغل گرفتن و يا بوسيدن صورت

عطسه و سرفه

دستگيره در، گوشي تلفن و ميله اتوبوس

استفاده از البسه دست دوم

آب و غذا

تماس با اشك و عرق بيمار

استفاده از وسيله نقليه مشترك

نيش حشرات

گروه هاي در معرض خطر

گروه هاي زير بيشتر درمعرض خطر برنامه دارند :

كساني كه پيوند هاي متعدد يا دياليزهاي مكرر هستفاده مي كنند و رعايت احتياطهاي همه جانبه را نمي كنند .

كساني نياز به خون وفراورده هاي خوني بيشتري نياز دارند (به علت بيماريهاي نظير هموفيلي، تالاسمي و…)

معتادين تزريقي كه از سرنگ و سوزن بطور مشترك هستفاده مي كنند كه اين مسئله در زنداني ها بيشتر مشاهده مي شود .

همسران افراد مبتلا.

شركاي جنسي افراد مبتلا.

افرادي كه شركاي جنسي متعدد دارند .

زنان فاسد و بدكار.

هم جنس بازان و يا زن و مردي كه تماسهاي جنسي خارج از روابط زناشوئي دارند .

مبتلايان به هپاتيت(ورم كبد)يا مبتلايان به سل.

خالكوبي هاي دسته جمعي .

مبتلايان به بيماريهاي آميزشي و بخصوص افراد داراي زخمهاي تناسلي .

ملوانان و رانندگان عبوری ا زمرزها.

فرزندان مادران آلوده .

جوانانعلائم

آلودگي به ايشانروس ايدز دليل ابتلا به بيماري ايدز نيست،ولي سرانجام تقريباً بطور اجتناب ناپذيري به بيماري ايدز منتهي مي شود.

مقصود از آلودگي به ايشانروس ايدز اين هست كه ايشانروس وارد بدن انسان شده هست ولي هنوز تغييراتي كه علائم بيماري را به بار مي آورد ، ايجاد نكرده هست.


يكي از اولين راه هاي شناخت يك بيماري ، شناخت علائم و مراحل مختلف سير بيماري هست .

با اين شناسايي ميتوان از گسترش و توسعه بيماري در مراحل اوليه جلوگيري نمود .علائم آلودگي بيماري ايدز بسيار پيچيده هست و داراي مراحل چندي هست كه الزاماًهمه اونها در افراد آلوده مشاهده نمي شود.

اين مراحل عبارتند از:


مرحله اول

عفونت حاد:

در اغلب موارد در صورتي كه تعداد كافي ايشانروس ايدز وارد بدن فردي شود ، سپس چند هفته علائمي نظير تب ، گلودرد،بزرگي غدد لنفاايشان، درد مفاصل و عضلات ، سر درد، ضعف و بي حالي، بي اشتهايي ، تهوع و هستفراغ، كاهش وزن، اسهال و گاهي دانه هاي جلدي و يا تظاهرات عصبي ظاهر ميگردد.

اين علائم اختصاصي نبوده و شباهت كاملي با نشانه هاي بسياري ازبيماريهاي ديگر دارد .

چون خود بخود ظرف يك تا دو هفته بهبودي حاصل ميگردد ، كمتر اتفاق مي افتد كه بيماري دراين دوره تشخيص داده شود.


بعلاوه از هنگام ورود ايشانروس ايدز تا مثبت شدن نتيجه آزمايشگاهي كه نشانگر آلودگي فرد است حدود 2تا 12 هفته و گاهي تا16 ماه طول مي كشد.

در اين فاصله وقتي ، فرد، آلوده بوده و ممكن هست سايرين را آلوده كند و متاسفانه به روشهاي آزمايشگاهي فعلي نمي توان بوجود اون پي برد.


مرحله دوم

بدون علامت:پس از بهبودي خود بخودي مرحله حاد، بيمار وارد مرحله بدون علامت مي شود كه بر حسب نوع ايشانروس آلوده كننده از10تا17 سال طول مي كشد.

در اين مدت شخص آلوده هيچگونه علامتي از بيماري را بروز نمي دهد و به ظاهر كاملاً سالم هست ولي براي ديگران آلوده كننده مي باشد .

اين مرحله نزد كودكان كوتاهتر هست و در اين مرحله شخص دي
گران را مبتلا مي كند .

در اين دوره آزمايش خون مثبت هست.

كنترل انتشار ايشانروس در اين مرحله مشكل مي باشد .


مرحله سوم

بزرگي منتشر و پايدار غدد لنفاايشان:دراين مرحله غدد لنفاايشان به صورت بزرگ شده و به شكل قرينه و بدون درد در بيش از دو نقطه بدن بجز ناحيه كشاله ران ظاهر مي شود حداقل 3ماه باقي مي مانند.

مرحله چهار

مرحله قبل از ايدز و حالات وابسته به ايدز:قبل از بروز علائم نهايي ايدز در بيمار ، عوارضي ظاهر مي شود كه به اون علائم مربوط به ايدز مي گايشانند و عبارتند از :
كاهش وزن بيشتر از10% وزن سابق
اسهال به مدت بيشتر از يك ماه
تب به مدت بيشتر از يك ماه

عرق شبانه
خستگي، بي حالي و ضعف
اين علائم را مقدمه هستبرنامه كامل ايدز كه پايان طيف بيماري مي باشد ، به حساب مي آورند .

در برخي موارد ، بي قراري، بي اشتهايي، دل درد ، سردرد وجود دارد و تغييرات عصبي منجر به از دست دادن حافظه و آسيب اعصاب محيطي مي شود.

اين علائم معمولاً متناوب هست ولي كاهش وزن در اكثر بيماران وجود دارد و پيشرونده هم مي باشد .

بسياري از بيماران در اين مرحله دچار ضايعات پوستي، مخاطي و ضايعات دائم و يا عود كننده دهني و يا ناحيه تناسلي به علت ايشانروسهاي مختلف مي شوند.

مرحله پنجم

ايدز:ايدز به مرحله نهايي آلودگي ايدز فرموده ميشود.

در اين مرحله به علت كاهش شديد قدرت دفاعي بدن، شخص، مستعد ابتلا به بسياري عفونتهاي و سرطانها مي شود كه علائم بسيار متنوعي دارند و د رنهايت بيمار را از پاي د
ر مي آورند.
حدود 25% افراد پس از 5سال ،25% پس از 10سال و حدود25% پس از 15سال از ورود ايشانروس به بدن دچار ايدز مي شوند .

يعني در مجموع حدود 75% افراد آلوده پس از 15سال به مرحله ايدز مي رسند.

در مورد اين مساله كه بالا خره 25% باقيمانده چه سرنوشتي دارند و چه وقتي وارد مرحله ايدز مي شوند بحث وجود دارد.

ولي اونچه كه مسلم هست فرد آلوده ، حتي اگر ديرتر هم وارد مرحله بيماري شود، همواره براي سايرين آلوده كننده باقي مي ماند.

ايدز بر رايشان تمامي دستگاههاي و اندام هاي بدن مانند تنفس ،گوارش، عضلاني، عصبي، پوست و مخاط، گوش و حلق و بيني و …اثر مي گذارد.


پس از رسيدن به مرحله نهايي ايدز، متوسط طول عمر در بالغين حدود 5/2 سال هست و بيماري نهايتاً به علت يكي از عفونتهاي موقعيت طلب و يا سرطانها از پا در مي آيد .
تشخيص بيماري

بيماري ايدز تمامي دستگاههاي بدن را گرفتار مي كند.

با تشخيص به موقع و بجا و بدنبال اون با بكار بستن در مانهاي نگه دارنده و مراقبتهاي صحيح مي توان تا حد قابل توجهي از مشكلات بيمار كاست و واقعيات مناسبتري را براي زندگي ايشان فراهم نود.

درمان

متاسفانه بيماري ايدز درمان قطعي ندارد .

براي عفونتهاي موقعيت طلب و سرطانها مي توان درمانهاي لازم را بكار برد و با داروهاي مخصوص دستگاه دفاعي بدن را تقايشانت نمود .

تاكنون واكسن موثري براي جلوگيري از بيماري پيدا نشده هست.

راههاي پيشگيري

چون بيماري واكسن و درمان موثري ندارد و آلودگي به ايشانروس ايدز نهايتاً به بيماري ايدز منتهي ميشود كه كشنده هست ، بنابر اين تنها راه مبارزه ، بكاربردن روشهاي پيشگيري از آلودگي هست كه عباتند از:
به منظور پيشگيري از سرايت بيماري از راه تماس جنسي:
خايشانشتن داري و دوري از تماسهاي جنسي مشكوك،در دوران تجرد،
پاي بند به اصول اخلاقي و خانوادگي پس از ازدواج،
وفاداري به همسر و عدم بي بندوباري و پرهيز از انحراف جنسي و روابط جنسي غير مطمئن،
استفاده از كاندوم،
اجتناب از رابطه جنسي مقعدي.
با كنترل خون و فراورده هاي خوني،احتمال سرايت آلودگي از اين راه بسيار کم مي شود.


اجتناب از هستفاده مجدد از سرنگهاي يك بار مصرف و عدم هستفاده از سرنگهاي مشترك.
عدم هستفاده از مسواك مشترك و بكار بردن تيغ ريش تراش يكبار مصرف ديگران .
در حال حاضر تنها راه پيشگيري از سرايت آلودگي مادر به فرزند ، عدم بارداري زن آلوده و هستفاده از وسايل يشگيري از حاملگي هست.
ابعاد فاجعه در جهان (اهميت ملي،بين المللي و جهاني)
در جهان سالانه حدود 8/5 ميليون مورد جديد آلودگي به ايشانروس ايدز پيدا مي شود كه اين رقم در سالهاي 1999 و 2000،به بالاتر از 5/6 ميليون خواهد رسيد .

بعلاوه مرگ و مير سالانه از 5/2 ميليون نفر در سالهاي1999 و 2000به 3 ميليون نفر مي رسد كه چهارمين علت مرگ درجهان و اولين علت مرگ در جهان سوم و بيشترين علت مرگ در گروه سني جوان، فعال و
درسراسر جهان هست.


ايدز در ايران
اولين مورد بيماري ايدز در ايران در سال 1366 در يك كودك 6ساله هموفيل كه از فاكتورهاي انعقادي وارداتي آلوده به ايشانروس ايدز هستفاده كرده بود ، مشاهده شد.
برابر آخرين بررسيهاي انجام شده، تا تاريخ اول مهر ماه 1378 تعداد1804 مورد آلودگي به ايشانروس ايدز شناسايي شده هست كه 237 مورد اون به مرحله ايدز رسيده و از اين عده 203 نفر فوت شده اند.البته بر پايه بر آورد ساوقت جهاني بهداشت موارد آلودگي حدود 8000 نفر پيش بيني مي شود.
موارد ياد شده در بالاي از راههاي زير آلوده شده اند:
69 % در اثر هستفاده از سرنگ و سوزن اشتراكي (معتادين تزريقي)
13 % از راه تماس جنسي.
11 % از راه خون و فراورده هاي خوني .


1 % از مادر آلوده به كودك و مواردي هم نامشخص بوده هست.
ايدز بلاي جامعه معاصر هست .

در حال حاضر ايدز تنه بيماري هست كه در همه كشورهاي جهان، چه غني و چه فقير ، بعنوان يك مشكل حياتي مطرح هست.


بيماري ايدز در همه كشورهاي جهان، در گروههاي سني متفاوت، نژادهاي مختلف و در هر دو جنس مشاهده مي شود.

ايدز تنها يك مشكل بهداشتي نيست، بلكه يك مشكل اجتماعي فرهنگي هست.

بيماران مبتلا به ايدز بي نهايت آسيب پذيرند.

بعلت پيش داوري و ترس از سرايت بيماري، اين بيماران در مورد انتخاب مسكن، شغل، مراقبتهاي بهداشتي و حمايت عمومي مورد تبعيض برنامه مي گيرند.

رفتارهاي نامناسب و تحقيرآميز، موجب انزواي بيمار گشته، موقعيت آموزشي را از ايشان مي گيرد.

وحشت مرگ، وحشت طرد و تنهايي، وحشت انگ اجتماعي، اخراج كارگران مبتلا و بدنامي از طرف دوستان، آشنايان و خانواده، سبب مي شود اونهايي كه گمان مي كنند ممكن هست آلوده باشند، وضعيت خودشان را تا جايي كه مقدور تست پنهان نگهدارند كه اين خود موجب گسترش آلودگي مي شود.

به همين دليل اين بيماران بايد از خدمات حمايتي از قبيل حمايت قانوني و مالي، مشاوره اي و خدمات بهداشتي درماني برخوردار گردند.
در بعضي جوامع مانند كشور ايران كه آلودگي در سطح خيلي پائين هست، هنوز مشكلات اقتصادي و اجتماعي، خود را نشان نداده هست ولي در آينده شايد چنين نباشد.

بايد بدانيم اين مشكلات در كنار ماست و ما را تهديد مي كند، زيرا كشور ما در منطقه آسيا واقع هست كه پرجمعيت ترين و فقيرترين منطقه جهان هست و بر پايه بهداشت جهاني با دارا بودن پايين ترين معيارهاي اقتصادي و انساني، امكان همه گيري آلودگي و بي
ماري ايدز در قرن بيست و يكم بر پايه برآورد ساوقت جهاني بهداشت در اون زياد هست.

بايد توجه داشت كه تنها سد مطمئن در مقابل گسترش آلودگي، رعايت سخت و قانونمند روابط جنسي و پاي بندي به اصول مقدس زناشايشاني و ارزشهاي اخلاقي در جامعه هست.

آمار ايدز
در جنوب آفريقا، بيماری ايدز ميليون ها قربانی گرفته هست.

ساوقت ملل متحد می گايشاند در طول سال جاری ميلادی تعداد افراد آلوده به "اچ آی وی" يا ايشانروس بيماری ايدز به حدود پنج ميليون نفر خواهد رسيد.


آژانس مسوول مبارزه با بيماری ايدز که از آژانس های وابسته به ساوقت ملل متحد هست پيش بينی می کند که بيش از سه ميليون نفر طی سال جاری ميلادی در اثر بيماری ايدز جان خود را از دست خواهند داد.


اين آژانس هشدار می دهد که بيماری ايدز در اروپای شرقی و در سراسر آسيا به سرعت در حال رشد هست.تعداد افراد آلوده به ايشانروس اچ آی وی در جهان:
جنوب آفريقا: 29 ميليون و چهارصد هزار نفر
جنوب و جنوب شرق آسيا: 6 ميليون نفر
اروپای شرقی و آسيای ميانه: 1ميليون و دايشانست هزار نفر
اروپای غربی: 570 هزار نفر
آمريکای لاتين: 1 ميليون نفر و پانصد هزار نفر
آمريکای شمالی: 980 هزار نفر
اما اين نقل می افزايد منطقه آفريقای سياه يا جنوب آفريقا که بيش از دو سوم از مجموع چهل و دو ميليون فرد آلوده به ايشانروس اچ آی وی در سراسر جهان را در خود جای داده هست، همچنان بدترين منطقه جهان از لحاظ ابتلا به بيماری ايدز هست.


حدود سی ميليون نفر در اين منطقه مبتلا به ايدز هستند.


پيتر پيوت، رييس آژانس مبارزه با بيماری ايدز، وابسته به ساوقت مللف فرمود در تعدادی از کشورهای جنوب آفريقا ايشانروس "اچ آی وی" با خشکسالی و قحطی همراه شده و فاجعه را بسيار وحشتناک تر کرده هست.


وی همينطور خاطر نشان ساخت که برای اولين بار مشخص شده که نيمی از افراد آلوده به ايشانروس بيماری ايدز، زن هستند.


نقل آژانس مبارزه با بيماری ايدز ساوقت ملل که در آستانه روز جهانی ايدز (يکشنبه اول دسامبر) منتشر شده، می افزايد که وضعيت قاره آفريقا از نظر بيماری ايدز، وخيم تر نيز خواهد شد.


بر پايه اين گزارش، در کشورهای بوتسوانا، لسوتو، سوازيلند و زيمبابوه واقع در جنوب آفريقا ميزان ابتلا به ايدز بيش از اونچه تصور می رفت، گسترش داشته هست.


در اين کشورها از هر سه نفر يک نفر مبتلا به بيماری ايدز هست.


بر پايه نقل آژانس مبارزه با بيماری ايدز، در مورد گسترش ايشانروس بيماری ايدز در شرق و جنوب آسيا نيز نگرانی فزاينده ای وجود دارد.


در کشورهای چين و هند يک ميليون نفر به ايشانروس اچ آی وی آلوده شده اند اما اين نگرانی وجود دارد که آمار واقعی ممکن هست بسيار بالاتر از اين حد باشد

43:

[QUOTE=Behroooz;577914]
نكات بسيار مهم:
2- غلظت بالاي ايشانروس HIV در محيط آزمايشگاهي و تحت واقعيات خاص (رطوبت و دماي مناسب و ثابت) قادر هست تا 15 روز خارج از بدن انسان زنده مانده و قدرت آلوده كنندگي خود را حفظ كند.

اما در واقعيات عادي و محيط خارج از آزمايشگاه ايشانروس HIV بسيار آسيب پذير بوده و توسط آب داغ، صابون، الكل و كلر از بين ميرود.
4- شنا در هستخر هاي عمومي و يا هستفاده از جكوزي: خود آب داغ و همينطور مواد ضدعفوني كننده داخل آب هستخرها (كلر) فورا ايشانروس HIV را نابود ميكنند.5- تماس با حيوانات خانگي.

ايشانروس HIV تنها بوسيله انسانها قابل سرايت ميباشد.

بنابراين حيوانات اهلي و خانگي تهديد بشمار نمي آيند.
8-ايشانروس HIV از طريق هوا، ب و غذا منتقل نمي گردد.10-استفاده از مسواك مشترك نيز در صورتي كه در موهاي اون خون باقي مانده باشد ميتواند خطر آفرين باشد.

بنابراين هرگز از مسواك مشترك هستفاده نكنيد.


سلام تشکر از مقالتون بهروز خان اما:
1-تا جای که من یادمه در کتابهای علوم (وقتی که ما بچه بودیم ) نوشته بودند ویروس ها عمر زیادی دارند
2-و بعدش ام اینکه hiv ویروسی نیست که بشه با اب داغ و یا مواد ضد عفونی نماينده مثل کلر از بینش برد تنها چیز ی که تا به حال اثبات شده که می تواند ویروس hiv را از بین ببره وایتکس هست نه اب داغ و نه کلر.

که اون را هم نمی توان در اب هستخر ریخت
3- فکر کنم برای اولین بار hiv از میمون به انسان منتقل شد البته مطمئن نیستم


44:

اشاره به مقاله ی زمستانه
در ابتدا باید از رمستانه به خاطر مقاله ی خوبش تشکر کنم اما فکر نمی کنید که تاریخچه ی ایدز و hiv خیلی مهم نیست بلکه این اینده ش هست که اهمیت داره
ایدز بیمار ی خونی هست که سیستم دفاعی بدن را از بین می برد و تنها هدف ان هم خون هست نه دستگاه های بدن مثل کبد و قلب که اشاره شده بود اما چون سیستم دفاعی تضعیف شده بدن مستعد انواع عفونت ها و سرطان ها می شود که تاثیر ان بر روی سایر دستگاههای بدن دیده می شود
البته ببخشید که جسارت کردم شاید هم اطلاعات من کامل نباشه اما چیزهای را که در باره ی hiv می دونستم

45:

ايدز در ايران

اولين مورد بيماري ايدز در ايران در سال 1366 در يك كودك 6ساله هموفيل كه از فاكتورهاي انعقادي وارداتي آلوده به ايشانروس ايدز هستفاده كرده بود ، مشاهده شد.

برابر آخرين بررسيهاي انجام شده، تا تاريخ اول مهر ماه 1378 تعداد1804 مورد آلودگي به ايشانروس ايدز شناسايي شده هست كه 237 مورد اون به مرحله ايدز رسيده و از اين عده 203 نفر فوت شده اند.البته بر پايه بر آورد ساوقت جهاني بهداشت موارد آلودگي حدود 8000 نفر پيش بيني مي شود.
موارد ياد شده در بالاي از راههاي زير آلوده شده اند:
69 % در اثر هستفاده از سرنگ و سوزن اشتراكي (معتادين تزريقي)
13 % از راه تماس جنسي.
11 % از راه خون و فراورده هاي خوني .


1 % از مادر آلوده به كودك و مواردي هم نامشخص بوده هست.
ايدز بلاي جامعه معاصر هست .

در حال حاضر ايدز تنه بيماري هست كه در همه كشورهاي جهان، چه غني و چه فقير ، بعنوان يك مشكل حياتي مطرح هست.


بيماري ايدز در همه كشورهاي جهان، در گروههاي سني متفاوت، نژادهاي مختلف و در هر دو جنس مشاهده مي شود.

ايدز تنها يك مشكل بهداشتي نيست، بلكه يك مشكل اجتماعي فرهنگي هست.

بيماران مبتلا به ايدز بي نهايت آسيب پذيرند.

بعلت پيش داوري و ترس از سرايت بيماري، اين بيماران در مورد انتخاب مسكن، شغل، مراقبتهاي بهداشتي و حمايت عمومي مورد تبعيض برنامه مي گيرند.

رفتارهاي نامناسب و تحقيرآميز، موجب انزواي بيمار گشته، موقعيت آموزشي را از ايشان مي گيرد.

وحشت مرگ، وحشت طرد و تنهايي، وحشت انگ اجتماعي، اخراج كارگران مبتلا و بدنامي از طرف دوستان، آشنايان و خانواده، سبب مي شود اونهايي كه گمان مي كنند ممكن هست آلوده باشند، وضعيت خودشان را تا جايي كه مقدور تست پنهان نگهدارند كه اين خود موجب گسترش آلودگي مي شود.

به همين دليل اين بيماران بايد از خدمات حمايتي از قبيل حمايت قانوني و مالي، مشاوره اي و خدمات بهداشتي درماني برخوردار گردند.
در بعضي جوامع مانند كشور ايران كه آلودگي در سطح خيلي پائين هست، هنوز مشكلات اقتصادي و اجتماعي، خود را نشان نداده هست ولي در آينده شايد چنين نباشد.

بايد بدانيم اين مشكلات در كنار ماست و ما را تهديد مي كند، زيرا كشور ما در منطقه آسيا واقع هست كه پرجمعيت ترين و فقيرترين منطقه جهان هست و بر پايه بهداشت جهاني با دارا بودن پايين ترين معيارهاي اقتصادي و انساني، امكان همه گيري آلودگي و بي
ماري ايدز در قرن بيست و يكم بر پايه برآورد ساوقت جهاني بهداشت در اون زياد هست.

بايد توجه داشت كه تنها سد مطمئن در مقابل گسترش آلودگي، رعايت سخت و قانونمند روابط جنسي و پاي بندي به اصول مقدس زناشايشاني و ارزشهاي اخلاقي در جامعه هست.

آمار ايدز در ايران (بخش فارسي بي بي سي)
هر سال در روز اول دسامبر، که روز جهانی بِيماری ايدز هست، در سراسر دنيا فعاليت و تلاش تازه ای آغاز می شود تا با آگاه کردن امت از راههای جلوگيری از ابتلا به اين بيماری مرگبار، جلوی شيوع سريع اون گرفته شود.
تازه ترين آمارهای ساوقت ملل متحد نشان می دهد که در طول سال جاری ميلادی تعداد افراد آلوده به "اچ آی وی" يا ايشانروس بيماری ايدز به حدود پنج ميليون نفر خواهد رسيد.

اين ايشانروس سيستم ايمنی بدن را به تدريج فلج می کند و فرد آلوده را از پای در می آورد.تازه ترين آمارهای ساوقت ملل متحد نشان می دهد که در طول سال جاری ميلادی تعداد افراد آلوده به "اچ آی وی" يا ايشانروس بيماری ايدز به حدود پنج ميليون نفر خواهد رسيد

آژانس مسوول مبارزه با بيماری ايدز وابسته به ساوقت ملل متحد پيش بينی می کند که بيش از سه ميليون نفر طی سال جاری ميلادی در اثر بيماری ايدز جان خود را از دست خواهند داد، که با اين تعداد شمار قربانيان ايدز در 20 سال گذشته به 24 ميليون نفر می رسد.
اين آژانس هشدار می دهد که بيماری ايدز در اروپای شرقی و در سراسر آسيا به سرعت در حال رشد هست، ولی در جنوب آفريقا که بيش از دو سوم از مجموع 42 ميليون فرد آلوده به ايشانروس اچ آی وی در سراسر جهان را در خود جای داده هست، همچنان بدترين منطقه جهان از لحاظ ابتلا به بيماری ايدز هست.

حدود سی ميليون نفر در اين منطقه مبتلا به ايدز هستند.


از سوی ديگر ايدز در ميان زنان نيز رو به گسترش هست.

در شهر واشنگتن يک سوم از بيماران مبتلا به ايدز را زنان تشکيل می دهد.


ايدز در ايران
در ايران نيز اخيرا آمارهای نگران نماينده ای از افزايش مبتلايان به ايدز به گوش می رسد، به طوری که فرموده شده که در سالهای اخير تعداد مبتلايان به ايشانروس اچ آی وی، چندين برابر شده هست.

اين آمارها نشان می دهد که ايران با يک اپيدمی جدی ايدز روبروست.مقامات ايران تاکيد می نمايند که عامل اصلی گسترش ايدز در بين مردان در ايران تزريق با سرنگ مشترک در ميان معتادان هست، ولی اکنون فرموده می شود که انتقال ايشانروس اچ آی وی از طريق آميزش جنسی نيز مساله نگران نماينده ای هست

دكتر سياری، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ايران، در سال گذشته ميلادی اين تعداد را 15000 نفر ذکر کرد.

اين در حالی هست که در گذشته مقامات رسمی ايران معمولا از رقم بين دو تا سه هزار در مورد تعداد مبتلايان به ايشانروس ايدز سخن می فرمودند.


البته مقامات ايران تاکيد می نمايند که عامل اصلی گسترش ايدز در بين مردان در ايران تزريق با سرنگ مشترک در ميان معتادان هست، ولی اکنون فرموده می شود که انتقال ايشانروس اچ آی وی از طريق آميزش جنسی نيز مساله نگران نماينده ای هست.
هومان نارنجی ها، کارشناس پيشگيری از اعتياد در ساوقت بهزيستی ايران نيز به بی بی سی فرمود که بحث های کارشناسی در کشور نشان می دهد که معتادان به علت هستفاده از سرنگ مشترک مبتلا به ايدز می شوند و ساوقت بهزيستی برنامه هايی در دست دارد که پايه اونها بر "کاهش زيان" هست و تلاش می کند بيشتر مواد مخدر به صورت خوراکی مصرف شود تا از طريق سرنگ مشترک.
بعضی از مقامات مسوول "ازدواج موقت" را راه حلی برای کتنرل بيماری های مقاربتی در کشور دانسته اند.بتازگی فعاليت های تبليغاتی بسياری نظير چاپ پوستر و غيره برای آگاهی دادن به امت در زمينه ايدز انجام می شود.

همينطور مشاوره های ازدواج که در اونها دانش افراد درباره ايدز نيز سنجيده می شود، تاثير بسياری در اطلاع رسانی در اين زمينه داشته هست، ولی کارشناسان می گايشانند که هنوز راديو و تلايشانزيون ايران که دولتی هست، فعاليت چندانی در اين زمينه از خود نشان نداده هست.

دکتر مينو محرز، هستاد دانشگاه و متخصص بيماری ايدز، فرمود که بر پايه آمارها 80 % مبتلايان به ايدز از طريق آميزش جنسی آلوده شده اند و اين موارد رو به افزايش هست.


وی فرمود که در ايران اخيرا برنامه ريزی هايی برای صحبت کردن در مورد اين بيماری و آموزش چگونگی پيشگيری از اون در دست هست، ولی هنوز به صورت جدی به جوانان و والدين آموزش داده نشده هست.
کارشناسان معتقدند مقامات ايرانی مدت ها از اون جا که مشکل ايدز را به عنوان يک معضل محسوس نمی ديدند، اون را جدی نمی گرفتند و به همين دليل اين روند در ايران رو به افزايش گذاشته هست.


ين کارشناسان پيشنهاد می نمايند که در آموزش پروش بايد آموزش جنسی و نحوه پيشگيری از ايدز را در موضوعات درسی اصلی برنامه گيرد، زيرا بر پايه فراخوان آژانس مبارزه با ايدز ساوقت ملل متحد آگاهی دادن به امت تاثير محسوسی بر کاهش ايدز داشته هست

46:

بادروود
همانطور که همه می دانیم یکی از راه های انتقال ویروس ایدز،از راه تماسهای جنسی بین 2 فرد آلوده هست،اما یک سوال،تا کنون هم رسانه های داخلی براین فرموده مصر بوده اند که پس از سرنگ آلوده،این روش پر خطرترین روش ممکن هست!!حالا می خواستم از دوستانی که اطلاع دارند بپرسم،چون در جایی خواندم که احتمال انتقال از این راه خیلی خیلی کم هست و فقط بزرگ نمایی می شود....


47:

اين از اون سوالا بودا
تمام اينها به يه اندازه خطرناكن
شما اگه از سرنگ الوده هستفاده كني ايدز ميگيري
اگرم رابطه داشته باشي با فرد الوده بازم ايدز ميگيري
%ي نيستش كه بخاد توش غلو بشه
يه معتاد بيشتره ميگن % انتقال از راه سرنگ
يه جا رابطه ميكن % بالاي انتقال از راه رابطه نامشروع

48:

حرف دوستم رو تاييد ميكنم
ولي كاندوم تا حد زيادي از مبتلا شدن به اين ايشانروس خطرناك را كاهش ميدهد

49:

دروود
این نوشته های پورتال امتان هست!!!

50:

فكر نكنم اينجوري باشه
آخه تو فيلمها كه من ديدم معمولا هر وقت زنها معلوم ميشد hiv دارن بحث اين پيش ميومد كه اين زن با يه مردي حتما رابطه داشته كه آلوده شده

51:

کدام فیلمها؟بعدم شما فقط از روی فیلم نظرتون رو فراخوان نمودید؟

52:

نام: هر اونچه لازم هست در مورد ایدز بدانید
نايشانسنده : آرمان کیوان نیا
نوع فایل : pdf
توضيحات :
کتاب رایگان هر اونچه لازم هست در مورد ایدز بدانید این کتاب رایگان توسط خودم نوشته شده هست دراین کتاب از منابع بسیار زیادی هستفاده کردم و اطلاعات زیادی در اون هست در بخشی از اون نیز سوالات متداول پرسیده شده زیادی وجود دارد که حتما شما هم میتوانید جواب سوال خود را در این قسمت پیدا کنید.

ایده نوشتن این کتاب از اونجا در من شکل گرفت که خودم به دنبال اطلاعاتی در زمینه ایدز بودم اما یا کتابها بسیار تخصصی و پیچیده بودند و یا خیلی سطحی و بدرد نخور این بود که تصمیم گرفتم کتابی بنویسم تا از هر نظز کامل باشد.

این کتاب ویرایش دوم از اولین کتاب من هستش که در 202 صفحه در فرمت پی دی اف ، رنگی ، شامل صدها مطلب ارزشمند و رایگان در اینترنت برنامه داده ام تا اطلاعات همه از این بیماری بالا رود.

لطفا آدرس دانلود این کتاب را به کسانی که دوستشان دارید بدهید.
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

53:

باسلام به تمام دوستان

ايشانروس اچ.

آی.

وی.

چيست؟

اچ.

آی.

وی.

يک ايشانروس هست.

ايشانروس موجود زنده بسيار کوچکی هست که می تواند خودش را تکثيرکند و منتشر شود.

اما نمی تواند به تنهايی از خودش زنده باشد.

يک ايشانروس به بدن يک ميزبان برای زندگی و تکثير نياز دارد.

وقتی که ايشانروس به بدن شخصی راه پيدا کرد، شروع به تکثير يا به عبارت ديگر شروع به شبيه سازی و کپی از خودش درسلول های بدن اين شخص می کند.

يک ايشانروس می تواند سلول هايی که داخل اون جای گرفته و از اون تغذيه می کند را معيوب کرده و به اون آسيب برساند.

اين يکی از راه هايی هست که بدن را آلوده کرده و بيماری را بوجود می آورد.

سيستم دفاعی بدن مجموعه ای از سلول ها هست که در بدن شما با ايشانروس ها و عفونت ها مقابله می کند.

در انسان، سيستم دفاعی بدن معمولا ايشانروس ها را به سرعت يافته و سريع می کشد.

اشخاص آلودگی به اچ.

آی.

وی.

را از شخص ديگری که پِيش از اين آلوده شده هست دريافت می نمايند.

اگر اونها آلوده شدند همينطور می توانند آلودگی به ايشانروس را به شخص ديگر انتقال دهند.
در واقع اين راهی هست که ايشانروس اچ.

آی.

وی.

شيوع پيدا کرده و منتشر می شود.

اچ.

آی.

وی.

مخفف "ايشانروس نقص ايمنی انسان" هست.
در دنيا اون را با نام "Human Immunodeficiency Virus" می شناسند.

به کسانی که آلوده به اچ.

آی.

وی.

شده اند اچ.

آی.

وی.

مثبت "+HIV" و يا
اچ.

آی.

وی.

پوزتيو "HIV positive" می گايشانند.


?Why is HIV dangerous
چرا ايشانروس اچ.

آی.

وی.

خطرناک هست؟

اگر سيستم دفاعی بدن به ايشانروس حمله کرده و اون را می کشد، پس چرا ايشانروس اچ.

آی.

وی.

يک مشکل هست؟

ايشانروس های مختلف به قسمت های متفاوت بدن حمله می نمايند.

بعضی ها ممکن هست به پوست، ديگری به شش ها و يا قسمت های ديگر حمله نمايند.

سرماخوردگی های عمومی هم به وسيله يک ايشانروس ايجاد می شوند.

چيزی که ايشانروس اچ.

آی.

وی.

را چنين خطرناک می سازد اين هست که مستقيماً سيستم دفاعی بدن را هدف برنامه داده و به اون حمله می کند.

جايی که معمولاً بدن را از شر ايشانروس ها رها می کند.

اين ايشانروس خصوصاً به يک نوع مشخصی از سلول های سيستم دفاعی بدن حمله می کند که بدون اون مبارزه با سيستم دفاعی بدن برای ايشانروس مانند رفتن به تعطيلات و بسيار راحت هست و اچ.

آی.

وی.

می تواند در تمام بدن منتشر می شود.

اين فرايند قابل رايشانت نيست وهيج راهی وجود ندارد تا بتوانيم با مشاهده اشخاص تشخيص بدهيم که شخصی آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

هست.

تنها يک نوع تست خون اون هم حدود سه ماه سپس وارد شدن اولين ايشانروس به بدن می تواند وجود اون را در خون آشکار کند.

ممکن هست شخصی که آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

شده هست، تا سال های سال کاملاً سالم به نظر رسد و خود را در سلامت کامل احساس کند.

ممکن هست که حتی ندانند که آلوده به ايشانروس هستند.

سپس هنگامی که سيستم دفاعی بدن تقليل يافت و ضعيف شد اون ها بطورشديد و روزافزونی نسبت به بيماری ها آسيب پذير می شوند.

بيماری هايی که معمولاً در واقعيات طبيعی بسيار ساده درمان می شوند.
?Can anything ‘create' HIV
آيا هر چيزی می تواند آلودگی به ايشانروس اچ.آی.

وی.

بوجود آورد؟

نه، به طور مثال تماس جنسی بدون محافظ تنها وقتی خطرناک هست و ريسک آلوده شدن را دارد که يکی از طرفين آلوده به ايشانروس باشند.

بنابراين اگر شريک جنسی شما ناقل اچ.

آی.

وی.

نباشد، هيچ شکلی از --- و يا نوع فعاليت جنسی بين شما باعث دريافت آلودگی و در نتيجه سرايت بيماری به شما نخواهد بود.

به طور مثال ايشانروس
اچ.

آی.

وی.

ازطريق تماس جنسی واژينال، يا مقعدی و يا دهانی به شما انتقال پيدا نخواهد کرد، اما تنها در صورتی که هيچ کدام از شما آلوده به اين ايشانروس نباشيد.

شما همينطور از طريق خود ارضايی به ايشانروس آلوده نخواهيد شد.

– هيچ کدام از کارهايی که شما تنها با خودتان انجام می دهيد باعث دريافت اچ.

آی.

وی.

نخواهد شد.– اچ.

آی.

وی.

تنها در صورتی انتقال خواهد يافت که يکی از اشخاص در تماس، قبلاً به ايشانروس آلوده شده باشد.

خطر در تماس های جنسی بيشتر درعدم شناخت کافی سوابق خونی شريک جنسی شماست.

در هر صورت برای اطمينان از کاندوم هستفاده کنيد.

مگر تا وقتی که مطمئن باشيد که هيچ کدام از شما شريک جنسی ديگری ندارد و قبلاً آلوده به ايشانروس نشده هست.?What is AIDS
ايدز چيست؟

نام بیماری ايدز(AIDS) از حروف اول کلمات زیر گرفته شده هست و به معنی
نقص ایمنی اکتسابی هست:
(Acquired Immuno Deficiency Syndrome)يک سيستم دفاعی زيان ديده و معيوب نه تنها به وسيله ايشانروس اچ.

آی.

وی.

که در مرحله اول به اون حمله ور شده آسيب ديده هست بلکه همينطور با عفونت های ديگر مورد حمله برنامه می گيرد.

اين سيستم دفاعی آسيب ديده ديگر توانايی و قدرتی برای مقابله و کشتن ايشانروس هايی که تا پيش از اين مزاحمتی برايش نداشتند را ندارد.

ویروس اچ.

آی.

وی.

دفاع بدن را روز به روز كاهش می‌دهد تا حدی كه هر میكروبی حتی میكروبهای بسیار ضعیف هم موقعيت پیدا می‌كنند كه بدن را بشدت بیمار كنند.

همچنان که وقت می گذرد، شخصی که به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

آلوده شده هست، نسبت به قبل بيشتر و بيشتر به بيماری مبتلا می شود، معمولاً چندين سال سپس آلودگی و ورود ايشانروس به بدن، اون ها مبتلا به مريضی های خاص ناشناحته و عجيب متعددی می شوند.

اين مرحله ای هست که به اون می گايشانند کسی به ايدز مبتلا شده هست.

وقتی که شخص به بيماری های وخيم خطرناک جدی دچار می شود و يا وقتی که تعداد سلول های دفاعی در بدن شخص آلوده زير ميزان مشخصی به شدت افت کرده باشد.

در کشور های مختلف تفاوت های اندکی در تعريف اين مرحله وجود دارد که چه وقتی يک شخص را مبتلا به بيماری ايدز و يا هنوز شخص آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

بنامند.

ايدز (Acquired Immune Deficiency Syndrome) يک حالت به شدت وخيم هست ودر اين مرحله بدن دفاع بسيارضعيفی در برابر هر نوعی از عفونت و بيماری را دارد.


?How long does HIV take to become AIDS
از وقت آلوده شدن به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

تا ابتلا به بيماری ايدز چه مدت طول می کشد؟

بر پايه نتايج حاصله از تحقيقات مختلف به عمل آمده، از وقت دريافت آلودگی (ورود ايشانروس اچ.

آی.

وی.

به بدن) تا ابتلاء به بيماری ايدز (ازکار افتادن سيستم دفاعی بدن)، بدون دسترسی به يک درمان دارايشانی عليه ايشانروس اچ.

آی.

وی.

، معمولاً يک دوره وقتی بين 6 تا 8 سال به درازا می کشد .

اين دوره می تواند بدون علامت باشد و تازه سپس این مدت علایم بيماری ظاهر گشته، شخص مبتلاء به بيماری ايدز شود .

این فاصله وقتی – آلودگی تا ابتلا ء به بيماری ايدز – ازفردی به فرد دیگر متفاوت هست و به شرایط زیادی از جمله وضعیت سلامتی فرد، عادات بهداشتی و تغذيه وی ارتباط دارد.

در هر صورت، اين ميانگين بر پايه اشخاصی تنظيم شده هست که پرهيزهای معقولی را انجام می دهند.

در يک ناحيه فقير نشين ممکن هست در بين کسانی که توانايی تهيه تغذيه کافی و مناسب را ندارند ، سرعت پيشرفت و چيره شدن ايشانروس بر سيستم دفاعی بدن و در نتيجه ابتلا ء به بيماری ايدز ، بسيار سريعترباشد و اين افراد خيلی سريعتر فوت نمايند.


Aims of AIDS
علايم بيماری ايدز چگونه ظاهر می شود؟
/// لطفاً اين بخش را در صورت امکان بهينه کرده تا با عوارض ناشی به آلودگی به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

اشتباه نشود!!///

اين علايم معمولاً چندين سال سپس آلودگی به ايشانروس اچ.

ای.

وی.

ظاهر می شود و مرحله گذار از آلودگی به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

به بيماری ايدز هست.

با کاهش قدرت سيستم دفاعی به مرور وقت بدن آماده ابتلا به عفونتها و سرطانهايی می شود که به طور معمول در امت عادی ديده نمی شوند ، اين بيماريها بصورت بيماريهاي ريوی ، اسهالهاي شديد و مزمن ،‌ تبهای طولانی ، کاهش وزن ،‌ اختلالات شخصيتی ،‌ بيماريهاي مغزی وپوستی خود را نشان مي دهند که درنهايت منجر به مرگ فرد مبتلا خواهد شد.

◄ علائم اصلی ایدز:

• كاهش وزن بیشتر از 10 %
• اسهال مزمن بیشتر از یك ماه
• تبهای متناوب یا ثابت بیش از یك ماه

◄ علائم فرعی:

• سرفه پایدار به مدت بیش از یك ماه
• عفونت پوستی منتشر همراه با خارش
• تبخالهای عود كننده
• برفك دهانی
• عفونت تبخالی مزمن پیشرونده و منتشر
• بزرگ شدن عمومی غدد لنفی آلودگی به ویروس ایدز دلیل ابتلا به بیماری ایدز نیست
ولی سرانجام تقریباً بطوراجتناب ناپذیری به بیماری ایدز منتهی می شود.
یكی از اولین راه های شناخت یك بیماری، شناخت علائم و مراحل مختلف سیر بیماری هست.

با این شناسایی می توان از گسترش و توسعه بیماری در مراحل اولیه جلوگیری نمود.

علائم آلودگی بیماری ایدز بسیار پیچیده هست و دارای مراحل چندی هست كه الزاماًهمه اونها در افراد آلوده مشاهده نمی شود.

این مراحل عبارتند از: ‪

◄ مرحله اول عفونت حاد:
در اغلب موارد در صورتی كه تعداد كافی ویروس ایدز وارد بدن فردی شود ، سپس چند هفته علائمی نظیر تب ، گلودرد،بزرگی غدد لنفاوی، درد مفاصل و عضلات ، سر درد، ضعف و بی حالی، بی اشتهایی ، تهوع و هستفراغ، كاهش وزن، اسهال و گاهی دانه های جلدی و یا تظاهرات عصبی ظاهر میگردد.

این علائم اختصاصی نبوده و شباهت كاملی با نشانه های بسیاری ازبیماریهای دیگر دارد.

چون خود بخود ظرف یك تا دو هفته بهبودی حاصل میگردد ، كمتر اتفاق می افتد كه بیماری دراین دوره تشخیص داده شود.

بعلاوه از هنگام ورود ویروس ایدز تا مثبت شدن نتیجه آزمایشگاهی كه نشانگر آلودگی فرد هست حدود 2 تا 12 هفته و گاهی تا16 ماه طول می كشد.

در این فاصله وقتی ، فرد، آلوده بوده و ممكن هست سایرین را آلوده كند.

◄ مرحله دوم بدون علامت:
پس از بهبودی خود بخودی مرحله حاد، بیمار وارد مرحله بدون علامت می شود كه بر حسب نوع ویروس آلوده كننده از10تا 17 سال طول می كشد.

در این مدت شخص آلوده هیچگونه علامتی از بیماری را بروز نمی دهد و به ظاهر كاملاً سالم هست ولی برای دیگران آلوده كننده می باشد.

این مرحله نزد كودكان كوتاهتر هست و در این مرحله شخص دیگران را مبتلا می كند.

در این دوره آزمایش خون مثبت هست.

كنترل انتشار ویروس در این مرحله مشكل می باشد.

◄ مرحله سوم بزرگی منتشر و پایدار غدد لنفاوی:
دراین مرحله غدد لنفاوی به صورت بزرگ شده و به شكل قرینه و بدون درد در بیش از دو نقطه بدن بجز ناحیه كشاله ران ظاهر می شود حداقل 3ماه باقی می مانند.

◄ مرحله چهارم مرحله قبل از ایدز و حالات وابسته به ایدز:
قبل از بروز علائم نهایی ایدز در بیمار ، عوارضی ظاهر می شود كه به اون علائم مربوط به ایدز می گویند و عبارتند از
• كاهش وزن بیشتر از10% وزن سابق
• اسهال به مدت بیشتر از یك ماه
• تب به مدت بیشتر از یك ماه
• عرق شبانه
• خستگی، بی حالی و ضعف

این علائم را مقدمه هستبرنامه كامل ایدز كه پایان طیف بیماری می باشد ، به حساب می آورند.

در برخی موارد، بی قراری، بی اشتهایی، دل درد، سردرد وجود دارد و تغییرات عصبی منجر به از دست دادن حافظه و آسیب اعصاب محیطی می شود.

این علائم معمولاً متناوب هست ولی كاهش وزن در اكثر بیماران وجود دارد و پیشرونده هم می باشد.

بسیاری از بیماران در این مرحله دچار ضایعات پوستی، مخاطی و ضایعات دائم و یا عود كننده دهنی و یا ناحیه تناسلی به علت ویروسهای مختلف می شوند.

◄ مرحله پنجم ایدز:
ایدز به مرحله نهایی آلودگی ایدز فرموده میشود.

در این مرحله به علت كاهش شدید قدرت دفاعی بدن، شخص، مستعد ابتلا به بسیاری عفونتهای و سرطانها می شود كه علائم بسیار متنوعی دارند و درنهایت بیمار را از پای در می آورند.?Is there a cure
آيا بيماری ايدز درمان دارد؟

بيماری ايدز متاسفانه تاکنون هيچ درمان قطعی ندارد.

ايدز کشنده هست.

چيزی که نگران نماينده هست، اين هست که بسياری از امت گمان می نمايند که برای بيماری ايدز درمان وجود دارد.

اين موضوع به اون ها احساس آرامش و اطمينان می دهد و ممکن هست که به اين دليل به راه های مختلف قبول ريسک بنمايند.

متاسفانه اين اشخاص در اشتباه به سر می برند چون برای ايدز هيچ درمانی وجود ندارد.

هنوز هيچ درمان قطعی برای اچ.

آی.

وی.

وجود ندارد و تنها راه برای سالم ماندن اين هست که آلوده نشايشانم.

پيشگيری تنها درمان ايدز هست.داروهای موجود چگونه عمل می نمايند؟

تمامی داروهای درمانی موجود، تنها می توانند که به نوعی جريان رشد ايشانروس اچ.

آی.

وی.

را کندتر می نمايند تا شخص ديرتر به مرحله ابتلا به بيماری ايدز برسد.
در اين مرحله پزشکان علاوه بر تجايشانز داروهای درمانی، شخص آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

را تشايشانق به برنامه ريزی و مديريت زندگی می نمايند تا رشد ايشانروس اچ.

آی.

وی.

هر چه بيشتر کند شود.
در صورت انجام مراقبت های لازم و هستفاده موثر از داروها، گاه فرد آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

تا 20 سال پس از ورود ايشانروس به بدن می تواند زندگی بهينه ای پشت سر بگذارد.

اما در بعضی موارد مشاهده شده که داروهای اونتی بيوتيک سپس گذشت چند سال ازعملکرد خود بازمی مانند و اثرمثبتی ندارند.

در موارد خاصی هم مشاهده شده که تعدادی از بيماران از ايدز دوباره بهبود يافته و به زندگی با اچ.

آی.

وی.

در دوره ده ساله بازگشته اند.

اما اون ها بايد در ادامه زندگی شان هر روز داروهای بسيار قوی هستفاده نمايند، چيزی که اثرات جانبی ناخوش آيند و بسيار خطرناکی دارند.
اولين مورد ابتلا به ايدز


اولين مورد ثبت شده بيماری ايدز در دنيا مربوط به سال 1981 ميلادی در ايالات متحده آمريکا می باشد.

دليل انتقال ايشانروس اچ.

آی.

وی.

آميزش جنسی بدون محافظ (بدون هستفاده از کاندوم) بوده هست.

اولين گروه قربانی که به اين بيماری مبتلا شدند، مردهايی بودند که با نوع همجنس ارتباط داشتند.

علاوه بر اين موارد، ايشانروس اچ.

آی.

وی.

در نمونه های موجود از يک بيمار متعلق به سال 1957 ميلادی پيدا شده هست.AIDS in Iran
ايدز در ايران

اولين مورد ايدز در ايران در سال ۱۳۶۶ نقل شد.

اين مورد يک کودک ۶ ساله هموفيلی بود که بدليل زمينه بيماری از فرآورده های خونی وارداتی هستفاده مي کرد.

از اون پس تمام خونها و فرآورده های خونی اعم از داخلی يا وارداتی ملزم به آزمايش از نظر عفونت قبل از .مصرف شدند.

اين آزمايشات توسط ساوقت انتقال خون ايران انجام می پذيرد برابر گزارشات واصله از دبيرخانه ستاد کشوری مبارزه با ايدز، از اون وقت تا پايان سال 1379، 2382 مورد آلوده به ايشانروس در ايران شناسايي شده هست که ۳۱۹ نفرشان به اين بيماری مبتلا و ۲۸۴ نفرشان فوت شده اند.

ايشانروس اچ.

آی.

وی.

از چه راههايی سرايت می کند؟
:Ways in which you can be infected with HIV

◄ تماس جنسی نا امن
شايعترين راه سرايت تماس جنسی هست.

ايشانروس ممكن هست از فرد آلوده به شريك جنسی ‌اش، (مرد به زن، زن به مرد، مرد به مرد و يا دهانی با فرد آلوده) منتقل شود.

سرايت از زن به زن هم در واقعياتی امكان دارد.

آلودگی از طريق تماس جنسی ٨٠ % كل موارد را شامل می‌شود.
وجود بيماريهای مقاربتی مثل سوزاك، سفليس و همينطور زخمهای دستگاه تناسلی خطر آلودگی را چند برابر خواهد كرد.

زنان بيشتر در معرض خطر آلودگی به وسيله شريك زندگی خود برنامه دارند.

زيرا احتمال انتقال از مرد به زن بيشتر از زن به مرد هست.

◄ هستفاده مشترک از سرنگ و سوزن آلوده جهت تزريق
هستفاده از سرنگ و سوزن آلوده بصورت مشترك در معتادين تزريقی يكی ازشايع ترين راه ‌های سرايت ايشانروس اچ.

آی.

وی.

هست.

◄ سرايت از طريق خون و فرآورده‌های خونی
هستفاده از خون و فرآورده‌های خونی آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

از ديگر راه‌های انتقال هست.

خون قدرت آلوده كنندگی بالايی دارد.

◄ سرايت از مادرآلوده به جنين در داخل رحم ايشانا كودك درطی دوران شيردهی
ايشانروس اچ.

آی.

وی.

از مادر آلوده به كودك ممكن هست در دوران حاملگی هنگام وضع حمل يا كمی سپس زايمان انتقال يابد.

شير دادن يكی از راه‌های سرايت آلودگی از مادر به فرزند هست.

در كودكان آلودگی به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

بسرعت به طرف ايجاد بيماری ايدز پيشرفت می‌كند و شانس زنده ماندن كودك هم كم هست.

◄ راه‌های ديگر سرايت عبارتند از:
پيوند اعضا از بافت‌های آلوده.

خالكوبی با سوزن مشترک.

سوراخ كردن گوش توسط سوزن و وسايل آلوده.

هستفاده از مسواك و تيغ ريش تراش شخص بيمار.

ختنه با وسايل آلوده.

اين ايشانروس ازطريق خون، منی (همينطور شامل مايعی كه قبل ازمنی خارج مي شود)، آلت تناسلی مردان، واژن ( آلت تناسلی زنان)، ترشح واژن، مقعد ايشانا بريدگي ها وزخم ها وارد شود.
پوست سالم يک سد بسيار قوی دربرابر ورود ايشانروس اچ.

آی.

وی.

وساير ايشانروسها وباكتری ها هست.

شايعترين راه سرايت تماس جنسی نا امن هست.
هميشه و در هر واقعياتی از کاندوم هستفاده کنيد.


ايدز از چه راههايی سرايت نمی کند؟
:It is not possible to become infected with HIV through

ترس از اينکه در اثر تماس های روزمره و کارهای روزانه به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

آلوده شايشانم، ترسی کاملاً بيجاست.

پس بهتر هست که بدانيم:

ـ نه بوسيله روبوسی
ـ نه بوسيله بوسه و معاشقه و يا آب دهان (در صورتی که در دهان زخم و يا بيماری لثه که باعث انتقال ايشانروس از راه خون شود، وجود نداشته باشد)
ـ نه بوسيله بغل کردن و درآغوش گرفتن
ـ نه بوسيله دست دادن
ـ نه بوسيله تماس معمولی افراد در منزل، محل کار و يا اجتماع با بيمار
ـ نه بوسيله هستفاده از وسايل غذاخوری مشترک
ـ نه بوسيله آب و غذا
ـ نه بوسيله نوشيدن مشروبات الکلی
ـ نه بوسيله عطسه و سرفه
ـ نه بوسيله تماس با اشک و عرق بيماران
ـ نه بوسيله هستفاده از هستخرهای‌ شنای عمومی و توالت‌های عمومی
ـ نه بوسيله دستگيره در، گوشی تلفن و بليط اتوبوس
ـ نه بوسيله هستفاده از البسه دست دوم
ـ نه بوسيله هستفاده از وسيله نقليه عمومی
ـ نه بوسيله نيش حشرات و يا تماس با حيوانات
ـ نه بوسيله ريش تراشيدن، خالکوبی يا ختنه کردن .

اگر تيغ و يا سوزنی که هستفاده می شود فقط برای يکنفر هستفاده شود


راه ‌های پيشگيری از سرايت اچ.

آی.

وی.

چيست؟
Ways you can protect yourself against infection

يکی از شايعترين راه های سرايت ايدز درتمام دنيا تماس جنسی نا امن هست بنابراين مهمترين راه پيشگيری از آلوده شدن به اچ.

آی.

وی.

توجه و دقت در مسايل جنسی و شهوانی هست.
هر گاه صحبت از اعتياد می شود اغلب گمان می رود که تنها معتادين تزريقی منظور هست.

در حالی که اگر شما مواد مخدر از هر نوعی هستفاده می کنيد و يا به هنگام معاشقه مشروبات الکلی نوشيده باشيد ممکن هست که از خود بی خود شده و ندانيد که دست به چه عملی می زنيد.

درساده ترين حالت مثلاً ممکن هست که شما از کاندوم هستفاده نکنيد.

پيشگيری در موارد جنسی
◄ خايشانشتن داری‌ از تماس‌های جنسی مشكوك در دوران تجرد
◄ پايبندی به اصول اخلاقی و خانوادگی پس از ازدواج
◄ هستفاده صحيح از کاندوم
◄ اجتناب از داشتن شرکای جنسی متعدد
◄ عدم نوشيدن بيش از حد مشروبات الکلی و عدم هستفاده از مواد مخدر به هنگام معاشقه

پيشگيری در معتادان
◄ عدم مصرف مواد مخدردرهنگامی که قصد نزديکی داريد
◄ در معتادان تزريقی عدم هستفاده از سرنگ مشترک

پيشگيری در مراکز درمانی
◄ كنترل خون و فرآورده‌های خونی
◄ در تزريقات دقت كنيم كه از سرنگ يكبار مصرف هستفاده شود
◄ در مراجعه به دندانپزشك دقت كنيم كه از وسايلی مانند مكنده بزاق ( سر ساكشن ) ، سرسوزن بيحسی و ليوان غرغره يكبار مصرف و از وسايل ضدعفونی و هستريل هستفاده شود.

پيشگيری در مراکز عمومی
◄ در مراجعه به آرايشگاه دقت كنيم كه از تيغ يكبار مصرف و وسايل ضدعفونی شده هستفاده شود .

از وسايلی مانند تيغ صورت ‌تراشی ، وسايل خالكوبی ، خلال دندان و يا مسواك بطور مشترك هستفاده نكنيم.

پيشگيری در انتقال از مادر به کودک
◄ در حال حاضر تنها راه جلوگيری‌ از سرايت ايشانروس از مادر به فرزند عدم بارداری زن آلوده می‌باشد.


منظور از تماس جنسی ايمن تر چيست؟
?What does ‘Safer Sex’ mean

منظور از تماس جنسی ايمن تر، تماس هايی هستند که در اون خون و يا ترشحات درونی جنسی هيج يک از شرکای جنسی به بدن شخص ديگری انتقال پيدا نکند.

اگر دو نفر با هم تماس جنسی داشته باشند حتی اگر يکی از اونها آلوده باشد، در صورتی که تماس جنسی ايمن تر (Safer ---) داشته باشند – عدم انتقال خون و يا ترشحات درونی مانند منی – هيچ امکانی برای انتقال بيماری وجود ندارد.

برای مثال در آغوش گرفتن و معاشقه بدون نزديکی و يا خود ارضايی دو طرفه از موارد --- مطمئن هست.

در بسياری قسمت های دنيا مانند ايران و کشورهای خاورميانه برداشت و آموزهای امت ازمطمئن ترين راه، عدم داشتن تماس جنسی قبل از ازدواج و عدم داشتن شرکای جنسی متعدد سپس ازدواج هست.
در نظر داشته باشيد که در ارتباط با بيماری ايدز داشتن همسران متعدد برای مردان در کشورهای مسلمان درهر صورت داشتن شرکای جنسی بيش از يک شخص هست و اين اشخاص بايستی همه مسايلی را که ديگر اشخاص در ارتباط با --- مطمئن رعايت می نمايند، رعايت نمايند.

اغلب جوانان آموخته اند که تا وقت ازدواج برای داشتن و تجربه تماس نزديک استقامت نمايند، و بعد تنها با شريک زندگی شان نزديکی داشته باشند.

اين يک راه بسيار خوبی برای در امان ماندن از آلوده شدن به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

هست.

تا وقتيکه زن و يا شوهر هيچکدام آلودگی نداشته باشند و همينطور کاملاً پايبند به هم باشند.


گروه‌ های زير بيشتر در معرض خطر برنامه دارند
:These grups are more in danger

ـ كسانی‌ كه از پيوند‌های متعدد و دياليز مكرر هستفاده می‌‌كنند و رعايت احتياط ‌های همه جانبه را نمی ‌كنند.
ـ معتادين تزريقی كه از سرنگ و سوزن مشترك هستفاده می‌كنند.
ـ‌ همسران افراد مبتلا
ـ شركای جنسی افراد مبتلا
ـ افرادی‌ كه شركای جنسی متعدد دارند.
ـ افراد خود فروش
ـ‌ همجنسگرايان
ـ مبتلايان به هپاتيت و سل
ـ‌ خالكوبی‌های دست جمعی
ـ مبتلايان به بيماريهای آميزشی و افراد مبتلا به زخم‌های تناسلی
ـ ملوانان و رانندگان عبوری‌ از مرزها


تشخيص آلودگی به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

شما ممکن هست که ايشانروس اچ.

آی.

وی.

در بدن خود داشته باشيد ولی از نظر سلامتی کاملاً سالم به نظر برسيد.

تنها راه مطمئن تشخيص آلودگی و يا عدم آلودگی به ايشانروس ايدز انجام آزمايش خون در آزمايشگاه می باشد.

از وقت ورود ايشانروس به بدن انسان تا وقتی که شواهد آزمايشگاهی ظاهر شود،‌ ممکن هست فاصله وقتی بين دو هفته تا شش ماه طول بکشد که به اون دوره پنجره می گايشانند.

در اين دوران شخص آلوده بوده و می تواند ديگران را نيز آلوده نمايند، ولی ممکن هست هيچ يک ازعلايم بالينی و آزمايشگاهی متداول را در خود بروز ندهد.

در صورتی که شما به رفتارخطرناکی دست زده ايد و نگران سلامت خود شده ايد، می توانيد به پزشک خود و يا برای انجام آزمايش اچ.

آی.

وی.

مستقيماً به مراکز انتقال خون و ديگر مراکزی که آزمايش ايدز را انجام می دهند، مراجعه کنيد.

نكته بسيارمهمی كه نبايد فراموش شود اين هست كه درطی اين 6 ماه نبايد خود و ديگران را درمعرض رفتار خطرناک برنامه دهيد.


در بسياری از مراکز درمانی اغلب کشورها، مشاوره و انجام آزمايش اچ.

آی.

وی.

به صورت رايگان و ناشناس (بدون معرفی خودتان و دريافت تنها يک شماره کد)، انجام می پذيرد.

?Who should test for HIV
چه کسی نياز به انجام آزمايش اچ.

آی.

وی.

دارد؟
دکتر ليلا ميرحقانی

در صورتی که شما سابقه انجام هر کدام از رفتارهای خطرناک زير را داشته ايد:

* هستفاده از سوزن و سرنگ مشترك در اعتياد تزريقی (‌حتی برای يك بار)
* ابتلاء به بيماری های آميزشی (مثل سوزاك، سيفليس، تبخال و زگيل تناسلی)
* با فرد آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

تماس جنسی "حفاظت نشده" داشته ايد.
* با فرد تزريق كننده مواد مخدر (حتی همسر) تماس جنسی "حفاظت نشده" داشته ايد.
* با فرد دارای سابقه ابتلاء به بيماريهای آميزشی تماس جنسی "حفاظت نشده" داشته ايد.
* بدون اطلاع از سابقه ابتلاء فردی به بيماريهای آميزشی تماس جنسی "حفاظت نشده" داشته ايد.
* با فرد دارای سابقه روابط جنسی با مردان يا زنان ديگر تماس جنسی "حفاظت نشده" داشته ايد.
* با فرد دارای سابقه روابط جنسی با نوع همجنس تماس جنسی "حفاظت نشده" داشته ايد.

(خصوصاً اگر رابطه بين دو مرد بوده و در اين رابطه وی مفعول بوده باشد.)
* با فردی كه در نواحی پر خطر زندگی می كند، تماس جنسی "حفاظت نشده" داشته ايد.

(مناطقی كه در اون آمارميزان افراد آلوده به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

زياد می باشد.

مثلاً بعضی كشورهای آفريقايی، کشورهای تازه هستقلال يافته روسيه، افغانستان و كشورهای ناحيه خليج فارس)
* هستفاده از مشروبات الكلی و مواد مخدر قبل از تماس جنسی (ترياك، هروئين، قرص اكستاسی، حشيش، گرس و ....

)
* سابقه تجاوز و سوء هستفاده جنسی برنامه گرفتن

در صورتيكه جواب شما به هر يك از موارد فوق مثبت باشد، به پزشک خود و يا جهت گرفتن مشاوره و انجام آزمايش اچ.

آی.

وی.

به مراکز درمانی و مشاوره نزديک محل سکونت خود مراجعه کنيد.
– – توجه – – توجه – – توجه – – توجه – – توجه – – توجه – – توجه – –

آزمايش اچ.

آی.

وی.

به جز در موارد خاصی، جزو آزمايش های روتين پزشکی جهت چک آپ نمی باشد.

بايستی که در برگه دقيقاً نام آزمايش اچ.

آی.

وی.

ذکر شود تا آزمايشگاه اون را اجرا کند.

بعضی افراد به دليل داشتن شرم و ترس از افشاء رازشان، بدون ذکر نگرانی خود در رابطه با آلودگی به ايشانروس ايدز، از پزشک خود تنها درخواست آزمايش صحت سلامتی و يا چک آپ می نمايند تا به اصطلاح از وضع سلامتی خود با خبر شوند که اين کافی نمی باشد.

در صورتی که تمايل به انجام آزمايش اچ.

آی.

وی.

داريد، بايستی دقيق اون را با پزشک خود در ميان بگذاريد.


?When should test for HIV
اولين تست اچ.

آی.

وی.

چه وقتی سپس رفتار خطرناک بايستی آزمايش اچ.

آی.

وی.

داد؟

اگر شما در ايران زندگی می کنيد:

• اولين آزمايش 8 هفته سپس رفتار خطرناک

• تکرار آزمايش 6 ماه سپس رفتار خطرناک

در ايران معمولاً دسترسی به آزمايش هستاندارد اچ.

آی.

وی.

( HIV-ELISA ) سهل تر هست .

اين نوع آزمايش در ايران برای بار اول 8 هفته سپس رفتار خطرناک به مراجعه نمايندگان توصيه می شود.

ولی به دليل اينکه سرعت و ميزان توليد پادتن خون در بدن افراد متفاوت هست و برای انجام آزمايش دقيقی که بتوان به نتيجه اون هستنتاج کرد و جواب قطعی را ارائه داد، 6 ماه سپس رفتار خطرناک بايستی که آزمايش تکرار شود.

اگر شما در اروپا و يا آمريکای شمالی زندگی می کنيد:

• اولين آزمايش 2 هفته سپس رفتار خطرناک

• تکرار آزمايش 12 هفته سپس رفتار خطرناک

در کشورهای اتحاديه اروپا و آمريکای شمالی معمولاً به دليل دسترسی سهل تر به روش تست (HIV-PCR) اولين آزمايش 2 هفته سپس رفتار خطرناک توصيه می شود.

اين روش دو هفته سپس ورود ايشانروس قادر به جستجو و رديابی مستقيم ايشانروس در خون می باشد.

اطمينان به اين تست تنها 95 % هست.

بنابراين برای دفعه دوم 12 هفته بعد يک تست (HIV-ELISA) نيز توصيه می شود که ميزان پادتن (اونتی بادی) ها يی که خون شخص آلوده برعليه ايشانروس اچ.

آی.

وی.

توليد کرده هست را اندازه گيری می کند .
در بسياری از مراکز درمانی اغلب کشورها، مشاوره و انجام آزمايش اچ.

آی.

وی.

به صورت رايگان و ناشناس (بدون معرفی خودتان و دريافت تنها يک شماره کد)، انجام می پذيرد.


HIV ELISA or EIA test
آزمايش HIV-ELISA

آزمايش هستاندارد اچ.

آی.

وی.، تست HIV-ELISA هست.

اين تست هستاندارد جهانی مورد هستفاده در بيمارستان ها، موسسه مالي های خون و يا ساوقت های انتقال خون می باشد1.

اين آزمايش مستقيماً خود ویروس را جستجو نمی کند.

در اين روش، ميزان پادتن ( اونتی بادی) هایی که بدن شخص آلوده برعلیه ویروس اچ.

آی.

وی.

توليد کرده، اندازه گرفته می شود.

وقتی که ايشانروس اچ.

آی.

وی.

وارد بدن می شود، يک ماده شيميايی خاصی از سوی سيستم دفاعی توليد می شود که پادتن ( اونتی بادی) ناميده می شود.

پادتن ها واکنش بدن نسبت به عفونت می باشند.

بنا براين اگر بدن شخصی پادتن عليه ايشانروس اچ.

آی.

وی.

توليد کرده باشد، به معنای اون هست که شخص به ايشانروس اچ.

آی.

وی.

آلوده شده هست.
توليد پادتن در بدن به مدت وقت بين چند روز تا سه هفته نياز دارد2.
آزمايشی را که بتوان به نتيجه اون اعتماد کرده و بر پايه اون شخص را نسبت به نوع سلامت خود با اطلاع کرد، دربعضی منابع بين 6 هفته تا 6 ماه و بعضی ديگر بين 8 هفته تا 6 ماه سپس ارتباط خطرناک توصيه شده هست.


HIV-PCR test
آزمايش HIV-PCR

به زبان بسيار ساده اين آزمايش مستقيماً وجود ايشانروس اچ.

آی.

وی.

در خون را جستجو می کند.

تست HIV-PCR، دی.

ان.

آی.

ايشانروس اچ.

آی.

وی.

را در خون رديابی می کند.

اگر شخصی آلوده شده باشد، دی.

ان.

آی.

ايشانروس ايدز در خون او وجود خواهد داشت.
ميزان اطمينان به دقت اين تست 95% می باشد.

بعضی منابع اين آزمايش را دو هفته سپس داشتن ارتباط خطرناک (ارتباطی که به تماس مشکوک با خون منجر شود) و بعضی ديگر ابتدا 4 هفته بعد3، توصيه می نمايند.

معمولاً بين 5 روز تا يک هفته طول می کشد تا نتيجه اين آزمايش دريافت شود.

از نظرهزينه، اين تست به طور معمول بسيار گران تر از تست (HIV-ELISA) می باشد.برای اطلاعات بیشتر به سایت مربوطه مراجعه کنید


منبع :
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

54:

با نگاهي ديگر بنگريم
هنگامي كه اعضاي يك جامعه ، شناخت درستي از يك بيماري ندارند ، ممكن هست در دام باورهاي غلطي گرفتار شوندكه رهايي از اونها به آساني امكان پذير نيست و اين خود زمينه ساز شكل گيري ترسي موهوم و ناشناخته خواهد بود كه روح و جسم انسانها را آزار خواهد داد.

ايدز نيز در بسياري از جوامع به چنين سرنوشتي گرفتار شده هست ، عارضه اي ناخواس ته كه بر سر هركسي كه سايه اندازد ، سبب مي شود كه ديگران نيز از سايه اون فرد بهراسند و از او دوري بجايشانند.
جدايي و طرد انسان در جامعه سبب مي شو دكه آدمي به مرور در خود احساس بي ارزشي كرده و با از دست دادن عزت نفس نهال بي تفاوتي در او رايشانيده شده و در چنين مرحله اي ، واقعيات براي زندگي جمعي روز به روز سخت تر مي شود.
ايدز ياد آور داستاني هست كه دراون ، شخصي كه ظاهري ترسناك داشت روزي به شهري وارد شد ، به گونه اي كه هركس به اون شخص مي نگريست ، با وحشت از او فرار مي كرد ، به يكباره اون شخص به دو
شخص تبديل مي شد و بدينوسيله تمامي شهر در ترس و وحشت فرو رفت تا اينكه فرد ي در برابر او ايستا د و دستهاي خود را به سايشانش دراز كرد و به يكباره تمامي اون اشخاص ناپديد شدند.
ايدز نيز همچون اون موجود هراس آور هست كه اگر ترس روبرو شدن با اون از بين نرود ، بزودي بايد شاهد انعكاس ي از اون در هر گوشه اي از جامعه بود.
امروزه در هر جامعه ما ضروري هست كه هم گ ي دانسته هاي خايشانش رادر باره ايدز افزايش ده يم و راهها ي عملي مقابله با اون را فرا گيريم تا از اين طريق بتوان يم علاوه بر كنترل ، از وقوع اون پيشگيري نماييم.
در طول هزاران سال ، بشر در رايشانارايشاني با طبيعت ، تجربيات فراواني كسب كرده و بسياري از بيماريهاي هولناك را درگذشته ه اي دور به زانو درآورده هست .

بيماريهايي كه هرك دام از اونها رعب و وحشت فراواني دردل انسانها بوجود آورده بودند.

هم اكنون هزاران دانشمند درحال پژوهش بررايشان بيماري ايدز
مي باشند تا بتوانند علاوه بر يافتن راههاي مناسب تر درماني ، راهي مؤثر براي پيشگيري از اون، از طريق واكسيناسيون بيابندو بدون شك درآينده اي نه چندان دور، دريچه اي به سايشان رهايي از اين بيماري
گشوده خواهد شد و اين بيماري ترس آور نيز به زانو در خواهد آمد.
به همين علت ضروري هست كه در اين ميان از دو نكته مهم غفلت نشود :

۱- افزايش علم و آگاهي نسبت به اين بيماري و كسب مهارتهاي لازم براي پيشگيري از ايدز و كنترل اون
۲- حمايت از مبتلايان به ايدز و تلاش جهت كاستن از مشكلات اونان به منظور بازگشت اونان به جامعه و همينطور بهره گيري از تجربيات و مشاركت اونان در مبارزه با ايدز مبتلايان به ايدز نيازمند حمايت در حال حاضر واقعيات در جامعه ما به گونه اي هست كه اگر فردي مبتلا به ايشانروس ايدز شود دچار فشارهاي روحي و رواني فراواني مي شود كه به دنبال اون مراحل زير رخ مي دهد:

١- انكار
٢- خشم
٣- افسردگي
- پذيرش
گذر از اين مراحل براي مبتلايان طبيعي هست و بايد اجازه داده شود تا اين مراحل سپري شود .

به همين خاطر عمده ترين مشكلاتي كه اين گونه افراد به اون دچار مي شوند عبارتند از :
١- از دست دادن حس اعتماد بخاطر ترس از دست دادن خانواده ، همسر و دوستان
٢- از دست دادن عزت نفس كه ناشي از احساس طرد شدگي و انتخاب انزواي اجتماعي هست.
٣- احساس گناه بخاطر ترس از سرايت عفونت به افراد ديگر و نگراني از لكه ننگ اجتماعي.
- از دست دادن روابط صميمانه با ديگران.
- بروز افسردگي كه سبب احساس ياس و نااميدي ،آشفتگي د
_ خواب (بيداري زودهنگام ،ناتواني در ادامه خواب ) ناتواني در تمركز ، فقدان علاقه و انرژي ،بي اشتهايي عصبي ،سرزنش خود و افكار خودكشي در فرد مي شود.
- اختلالات اضطرابي كه همراه با اون فكر فرد با ياد مرگ
_ مشوش شده و دچار حملات هراس مي شود.

آگاهي امت درزمينه بيماري ايدز و حمايت اونان از مبتلايان به اين بيماري مي تواندنقش مهمي رادرسلامت فردوجامعه درپي داشته باشد.
ايدز يك مشكل جهاني
در سال ۱۹۸۱ ، پنج فرد مبتلا به ايدز در لوس اونجلس شناسايي شدند و به د نبال اون در عرض يك ماه ۲۶ مورد ديگر نيز در نيايشانورك و كاليفرنيا نقل ش دند.

در بين سال هاي ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳ بالغ بر ۲۸۳۸ مورد يدز از آمريكا و ۲۱ كشور ديگر نقل گرديد ، به گونه اي كه سرعت افزايش بيماري تعجب پژوهشگران را به خود جلب كرد.
در او اخر سال ۱۹۸۳ ، بطور متوسط هشت مورد ايدز در روز نقل مي شد و در سال ۲۰۰۳ اين تعداد به ۱۴۰۰۰ مورد در روز رسيد.
در حال حاضر در ۲۰۸ كشور جهان ، مبتلايان به ايدز وجود دارند و بيشترين تعداد به ترتيب مربوط به قاره هاي آفريقا، آسيا ، آمريكا ، اروپا مي شود و كمترين موارد مربوط به هستراليا هست و در آسيا منطقه مديترانه شرقي داراي كمترين مبتلايان به ايدز هست و آمارها نشان مي دهد كه اين بيماري در كشورهايي كه امت داراي رفتارهاي پرخطر بوده و از آموزش هاي كم برخوردارند و از طرفي
داراي نگرش هاي منفي و غلط هستند در حال افزايش هست د ر جنوب و مركز كشور آفريقا حدود يك سوم بالغيني كه از نظر جنسي فعال هستند مبتلا به ايشانروس ايدز مي باشند.
از هنگام شروع اين بيماري تا سال ۲۰۰۴ حدود ۷۳ ميليون نفر به بيماري ايدز و ايشانروس اون مبتلا شده اند و در اين ميان ح دود ۲۹ ميليون نفر، جان خود را از دست داده اند.
اولين مورد ايدز در سال ۱۳۶۶ در ايران در يك كودك ۶ ساله مبتلا به هموفيلي رخ داد كه از فرآورده هاي خوني آلوده به ايشانروس ايدز هستفاده كرده بود .

اين فرآورده هاي خوني از اروپا به ايران وارد شده بود .

با گذشت وقت و بر طبق آمارهاي رسمي كشور ، تعداد ۸۳ به ۶۷۴۶ نفر /۱/ مبتلايان به ايدز و ناقل ايشانروس اون تا تاريخ ۱ ۵۸ % مصرف كنندگان مواد / رسيده هست .

در ميان مبتلايان ، ۲ تزريقي ، هفت % از راه تماس جنسي ، سه % با دريافت۰ % انتقال از طريق مادر آلوده / خون و فرآورده هاي خوني ، ۴
۳۱ % موارد ، راه انتقال / به كودك صورت گرفته هست و در ۷ فراخوان نشده هست كه مورد اخير مربوط به كساني هست كه داوطلبانه اقدام به آزمايش ايدز كرده اند و از اونها نام و راه انتقال درخواست نشده هست تا از اي ن طريق حفظ اسرار صورت پذيرد و افراد با آرامش خاطر به مراكز مشاوره و يا بخش ايشانژه انتقال خون ( كه مربوط به افراد با رفتارهاي پرخطر هست ) مراجعه نمايند .

در ساوقت انتقال خون به منظور شناسايي بهتر خون هاي آلوده به ايشانروس ايدز ، از افرادي كه داراي رفتا رهاي پرخطر مي باشند درخواست مي شود جهت خون دادن در بخش ديگري غير از افراد معمولي اقدام نمايند كه در اين
حالت نياز به ثبت اسامي افرادايشانا رفتارهاي پرخطراونان نيست۲/۹۵ % مبتلايان مرد ۸/۴ % زن مي باشند.
شايعترين گروه سني مبتلايان ، ،سن ۲۵ تا ۳۴ سال هست .

تعداد و ايدز تاكنون ۷۵۸ نفر بوده هست .تعداد HIV موارد فوت شده و ايدز حدود ۳۰۰۰۰ نفر هست و تعداد HIV تخميني مبتلايان به كودكان بي سرپرست به جاي مانده از ايدز هنوز مشخص نيست .
اگر برنام ه ه اي مربوط به پيشگيري و مبارزه با ا يدز بطور فعال به مرحله عمل نرسند ، در آينده نزديك شمار بيماران افزايش خواهد يافت HIV .لازم به ذكر هست كه تعداد موارد شناسايي شده مبتلا به ايشانروس
درسال ۲۰۰۱ سه برابر تعداد موارد شناسايي شده در سالهاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ مي باشد وتعداد زندانيان مبتلاي شناسايي شده در سال ۱۹۹۹ حدود ۶ برابر سال ۱۹۹۶ هست .
مديرساوقت بهداشت جهاني به مناسبت روز جهاني ايدز بيان كرده هست كه ايدز مهمترين و اضطراري ترين چالش بهداشتي جهان هست و به همين خاطر ساوقت ملل متحد و ساوقت بهداشت جهاني به
منظور مبارزه با اين مشكل جهاني اقدام به اجرا ي طرحهاي چند ميليارد دلاري نموده اند.
يكي از سياست هاي بهداشتي در جامعه ما ، رفع نگراني امت از اين بيماري هست كه با برخورداري از آموزش هاي لازم ، امت در مي يابند كه مي توانند به راحتي در كنار مبتلايان زندگي كنند بدون اونكه در معرض خطر ابتلاء برنامه گيرن د ، به همين خاطر كليه سياستگزاران بهداشتي در سطح جهان تاكيد مي كنند كه نيازي به جداسازي مبتلايان به ايدز از ساير افراد جامعه نيست .

بسيار كوچك اما خطرناك
بدن انسان از ميليارد ها ياخته تشكيل شده هست كه با نظم و هماهنگي خارق العاده با يكديگر در ارتباط هستند و سبب انجام فعاليتهاي مورد نياز بدن ميشوند .
اين ياخته ها داراي شكلهاي مختلف هستند و وظايف گوناگوني را انجام مي دهند .
براي مثال مي توانيم از ياخته هاي زير نام ببريم :
ياخته هاي عصبي : پيام ها را انتقال مي دهند.
ياخته هاي ماهيچه اي : بدن را حركت مي دهند.
ياخته هاي خوني : اكسيژن را به ديگر ياخته ها مي رسانند ايشانا با موجودات بيگانه مبارزه مي كنند و بعضي از اونها در عمل انعقاد خون نقش دارند.
ياخته هاي غده اي : مواد شيميايي مختلفي نظير هورمونها را توليد مي كنند.
اين يا خته ها گهگاه ممكن هست توسط موجودات بسيار ريز بيماري زا نظير ايشانروسها موردحمله واقع شوند.
دانشمندان براي اندازه گيري ابعاد اجسام بسيا ر كوچك ، از واحدهاي اندازه گيري نظير ميكرومتر و نانومتر هستفاده مي كنند .

هر ميكرومتر برابر هزار نانومتر ميباشد براي مثال اگ ر طول جسم كوچكي را
كه برابر يك ميكرومتر مي باشد ، يك ميليون برابر كنيم يك مترميشود و اگر طول جسمي كه يك نانومتر هست ، يك ميليارد برابر كنيم برابر يكمتر خواهد شد.
بيشتر ياخته هاي بدن داراي اندازه اي بين ۲۰ تا ۳۰ ميكرومتر مي باشند .

اندازه ايشانروسها نيز از ۱۷ نانومتر تا ۱۲۵۰ نانومتر متغير هست.
براي مثال : اندازه ايشانروس ايدز ۱۰۰ نانومتر و اندازه ايشانروس سرماخوردگي ۳۰ نانومتر مي باشد و اندازه ايشانروس سرخك ۱۴۰ نانومتر هست.
ايشانروسها موجودات بسيار ريزي هستند كه نمي توانند به طور مستقل زندگي كنند ، لذا براي ادامه حيات به ياخته هاي بدن موجوداتزنده هجوم ميبرند .

بر رايشان ياخته هاي بدن ، قسمتهايي وجود دارد كه به اونها گيرنده هاي ياخته اي مي گايشانند .

همينطور بر رايشان ايشانروسها نيز تركيبات خاصي وجود دارد كه باعث مي شوند ايشانروس ها بتوانند به اين گيرنده ها اتصال يابند هرگاه يك ايشانروس بتوان د به گيرنده يك ياخته
اتصال يابد واقعيات لازم براي آلوده شدن ياخته مذكور به وجود مي آيد.
براي مثال : بر رايشان ايشانروس ايدز يك ماده پروتئيني وجود دارد مي گايشانند.

ايشانروس هاي (GP-۱۲۰) كه دانشمندان به اون جي پي ۱۲۰ ايدز با كمك جي پي ۱۲۰ قادرند فقط به ياخته هايي بچس بند ك ه
هستند.

(CD-۴ ) ” داراي گيرنده هايي به نام ” سي دي ۴ بعضي از ياخته هاي خوني كه نقش دفاع از بدن و مبارزه باميكروبها را بر عهده دارند ،داراي گيرنده هاي هستند ، به همين خاطر مورد حم له ( C .D - ۴) ” ” سي دي ۴ ايشانروسهاي ايدز برنامه مي گيرند و سرانجام ايشانروسهاي ايدز بامتلاشي كردن اين ياخته ها قدرت دفاعي بدن را ضعيف ميكنند و سبب بيماري ايدز در فرد آلود ه مي شوند .

فردي كه سيستم ايمني او ضعيف ميشود
در مقابل بيمار هاي سل ، مالاريا ، ذات الريه آسيب پذيرتر مي شود وباكتريهاي شايع ، قارچ ها و انگل ها كه در واقعيات عادي قادر به ايجاد عفونت در بدن نيستند ، از موقعيت ايجاد شده بهره برده و به بدن حمله
مي كنند و عوارض مختلفي در بدن ايجاد مي كنند.ازطرفي اين ايشانروس در طول عمر خود دچار جهش هاي
فراواني مي شود كه سبب مي شود شكل اون بطور دائم تغيير كند،به همين علت دانشمندان هنوز نتوانسته اند براي اون واكسن تهيه كنند.
نام ايشانروس ايدز ، ايشانروس نقص ايمني انسان مي باشد كه به ز بان يا به Human Immuno Deficiency Virus انگليسي به اون مي گايشانند كه سبب بيماري نقص اي مني اكتسابي HIV اختصار Acquired Immuno Deficiency مي شود كه به زبان انگليسي ناميده مي شود .

AIDS مي گايشانند كه به اختصار Syndrome كساني كه ناقل ايشانروس ايدز مي باشند بعنوان بيمار مبتلا به ايدز محسوب نمي شوند و مي توانند بدون علائم بيماري سالها زندگي كنند و تنها بايد مراقب باشند با رعايت اصول بهداشتي اين
عارضه به ديگران منتقل نشود.
ورود ايشانروس به بدن
از وقت ورود ايشانروس به بدن تا وقت شروع علائم بيماري ايدز ، ممكن هست حتي بيش از ۱۰ سال هم طول بكشد ، دراين مد ت ، افراد آلوده ، از نظر ظاهري به هيچ وجه قابل تشخيص نيستند اما مي توانند
بيماري را به ديگران منتقل كنند .

از وقت ورود ايشانروس به بدن تا مثبت شدن جواب آزمايش خون ، ممكن هست تا ۶ ماه طول بكشد.
مي تواند از چند طريق راه ب ه بدن انسان HIV ايشانروس ايدز يا وارد شود:
۱) از طريق خون و فرآورده هاي خوني آلوده
۲) تزريق با سرنگ هاي آلوده مخصوصا ” هستفاده مجدد از سرنگ هاي يكبار مصرف و وسايل پزشكي كه كاملا” هستريل نشده باشند نظير هستفاده از سرنگ مشترك در معتادان تزريقي.
۳) تماس جنسي با فردي كه آلوده به ايشانروس ايدز مي باشد
۴) هستفاده مشترك از تيغ سلماني ، مسواك و لوازم حجام ت و خال كوبي كه به ايشانروس ايدز آلوده شده اند.
۵) از مادر مبتلا به ايدز به كودك كه ممكن هست انتقال قبل از زايمان ، حين زايمان و سپس زايمان اتفاق افتد .

ضمنا ” نوزادان مي توانند از طريق تغذيه با شير مادر مبتلا به آلوده شوند.
در گذشته به علت عدم اطلاع از بيم اري ايدز و همينطور فقدان فن آوري آزمايشگاهي مناسب ، افراد زيادي در جهان كه مبتلا به بيماري هاي خوني بود ند و به علت بيماري نيازمند تعداد بسيار زيادي
كيسه خون و فرآورده هاي اون بودند به علت هستفاده حتي يك كيسه خون آلوده ،مبتلا به ايدز شده اند .

افرا د مبتلا نيز بدون اونكه بدانند اين آلودگي را به همسر و فرزند خود منتقل نمودند .

ولي درحال حاضر در
سطح كشور خونهاي اهدايي ، فرآورده هاي خوني ، اعضاي پيوندي و نسوج بادقت كنترل شده و انتقال از اين طريق نقل نشده هست.
انتقال از روشهاي زير امكان پذير نيست :
١- انتقال از طريق هوا
٢- انتقال ازطريق عطسه و سرفه
٣- دست دادن و بوسيدن
٤- هستفاده مشترك از لوازم آشپزي مانند ديگ و چاقو
٥- هستفاده از توالت هاي عمومي
٦- از طريق نيش حشرات و گاز جانوران
٧- از طريق شنا در هستخرهاي عمومي
تهيه شده باشد HIV ٨- خوردن غذايي كه توسط فرد آلوده به
٩- حضور در كنار فردمبتلا درتاكسي يا اتوبوس
نحوه تشخيص ايدز
وقتي كه ايشانروس عامل ايدز به بدن راه مي يابد ، ، دو تا هشت هفته طول مي كشد تا مورد شناسايي واقع شود .

در افرادي كه رفتارهاي پرخطر داشته اند و نتيجه آزمايش اونها منفي بوده ، بايد سه ماه بعد
آزمايش را تك رار كنند و در صورت دارا بودن رفتارهاي پرخطر ، اين آزمايش هر شش ماه يكبار بايد تكرار شود ،در ص ورت مثبت شدن نتيجه آزمايش ، به منظور م شخص شدن نهايي آلودگي ، لازم هست
چندين آزمايش ديگر نيز انجام شود.
درمان
هزاران دانشمند در جستجايشان يافتن روش هاي جديدتر درماني در زمينه ايدز هستند و روز به روز به نتايج مهم تري دست مي يابند ، به گونه اي كه علاوه بر ارزان قيمت تر شدن داروها ، مصرف داروهاي جديد به افزايش طول عمر بيماران كمك كرده هست و اميد مي رود با افزايش طول عمر بيماران و كشف راه هاي جديدتر درماني ، بتوان روزي موفق به درمان كامل بيماري ايدز شد.
پيشگيري از ايدز
رعايت دستورات ذيل ميتواند سبب پيشگيري از ايدز شود.
١- اجتناب از بي بند و باري هاي جنسي
٢- هستفاده از ****** جهت برقراري ارتباط جنسي با فردي كه باشد.

از اين (HIV) احتمال دارد مبتلا به ايشانروس عامل ايدز طريق يك فرد مبتلا مي تواند در كنار همسر سالم خايشانش به زندگي ادامه دهد به گونه اي كه كانون خانواده او از هم نپاشد.
٣- عدم هستفاده از سرنگ و سوزن مشترك در اعتياد تزريقي
٤- عدم هستفاده از سوزن و تيغ مشترك در آرايشگاهها (نظيراستفاده از س وزن هاي مشترك جهت امور خالكوبي در آرايشگاههاي زنانه ) ، مراكز فعال در زمينه حجامت ، و طب سوزني
٥- قبل از بكار بردن هر گونه وسيله سوراخ كننده پوست ، بايد از هستريل بودن اون اطمينان حاصل شود.
٦- عدم هستفاده از مسواك ، ناخن گير ، تيغ صورت تراشي و برس بطور مشترك رعايت احتياطات لازم توسط پزشكان ،پرستاران و همسر مراقبت كننده از بيمار
١- هنگام كار بايد از آسيب اجسام نوك تيز مانند سرسوزن ، تيغ جراحي و…..

جلوگيري شود.
٢- در موقع گرفتن نمونه خون يا ديگر ترشحات مختلف بيماران ، بايد از دستكش هستفاده شود.
٣- پس از تماس دست با خون يا ترشحات بيماران ، دستها بايد
با آب و صابون شسته شود ، حتي اگر از دستكش هستفاده شود.
٤- هيچ گاه نبايد ازدستكش كهنه يا سوراخ دار هستفاده كرد .اصولا شستشايشان دست ها پس از معاينه بيماران از اهميت زيادي برخوردار هست .
٥- پس از تزريق ، ا ز برنامه دادن پوشش سرسوزن بررايشان سوزن بايد خودداري كرد .

سوزن ها بايد در داخل يك قوطي فلزي مثل ( قوطي شيرخشك ) ريخته شوند و پس از ضدعفوني ، به روش بهداشتي معدوم شوند .
٦- در مواردي كه احتمال دارد خون به بدن يا پوشش پاشيده شود (مثل جراحي ، زايمان ، اوندوسكوپي و نظير اينها) بايد از گان ،ماسك و عينك تواما” هستفاده نمود .
٧- خون وترشحات بيماران بايد با احتياط و با دستكش حمل شود
٨- دندانپزشكان بايد هنگام كار از دستكش ، عينك و ماسكاستفاده نمايند.
٩- تمام نمونه هاي خون و مايعات بدن را بايد پرخطر و آلودهفرض كرد.
١٠ - روپوش يا لباسهاي آلوده به خون بايد قبل از شستشو به مدت نيم ساعت در محلول حاايشان كلر مانند پركلرين يا هيپوكلريتسديم ( سفيدكننده خانگي ) با غلظت نيم % برنامه گيرد.
١١ - اگر دست با وسيله آلوده اي خراشيده يا زخم شود بلافاصله بايد محل زخم را فشار داده تا مقداري از خ ون آلوده خارجگردد، اونگاه محل زخم را با آب و صابون شسته وحتي الامكان با محلول ضدعفوني كننده مثل كلرهگزيدين يك ۲ % ضدعفوني كرد.

/ % يا بتادين ۵
١٢ - كاركنان امور بهداشتي و درماني كه داراي ضايعات پوستي،زخم هاي باز و نظير اينها مي باشند بايد تا بهب ودي كاملخود، از مراقبت بيماران مبتلا به ايدز معاف شوند و يا درحين مراقبت ،حداقل از دو دستكش هستفاده كنند.

مثبت جز درموارد خاص ، غيرعلمي HIV ١٣ - جداسازي بيماران و بي مورد هست.
١٤ - اختصاصي كردن ظروف غذاي بيماران ناقل ايشانروس ايدز ضرورت ندارد و سرايشانس اونها مانند ساير بيماران هست.
١٥ - حرارت دادن ، بهترين روش ضدعفوني واستريل كردن لوازم آلوده هست.
١٦ - براي تميزكردن مكان آلوده به خون يا ترشحات بدن لازم هست اقدامات زير صورت پذيرد.
الف )- پوشيدن دستكش
ب )- جمع آوري مواد آلوده با يك دستمال داراي قابليت جذب خوب
ج )- شستشايشان مكان آلوده با آب و مواد شايشاننده
د )- ضدعفوني مكان آلوده با محلول يك % هيپوكلريت سديم (سفيدكننده خانگي ) كه حداكثر ۲۴ ساعت قبل از مصرف تهيه شده باشد .
واكسيناسيون افراد آلوده به ايشانروس ايدز
كساني كه آلودگي به ايشانروس ايدز اونان محرز شده هست و بالاي ۱۸ س ال مي باشند ، لازم هست اقدام به انجام واكسيناسيون بشرح زير نمايند.
١- واكسن كزاز و ديفتري با رعايت نحوه تزريق و نوبت هاي ياد آور
٢- واكسن پنوموكوك در صورتي كه قبلا ” تلقيح نشده باشد ، تنها يك نوبت تزريق كافي هست.
٣- واكسن هپاتيت
٤- واكسن اونفلواونزا درشروع پاييز هرسال

55:

نيايشانورك - تازه‌ترين تحقيقات در آمريكا نشان مي‌دهد ايشانروس ايدز براي ورود به بدن انسان نيازي به خراش يا بريدگي و تماس مستقيم با خون ندارد.


دانشمندان دانشگاه نورتوسترن در شيكاگو براي اولين بار توانستند نشان دهند كه ايشانروس ايدز مي‌تواند از پوست دستگاه تناسلي زنان عبور كند و با سيستم ايمني بدن مبارزه كند.


تاكنون پزشكان فكر مي‌كردند كه اين ايشانروس بدون خراش يا بريدگي و تماس مستقيم با خون قادر به ورود به بدن انسان نيست .


ايشانروس ايدز پس از ايجاد عفونت در بدن در صورتي كه سدهاي دفاعي سيستم ايمني بدن انسان را بشكند منجر به بيماري كشنده مي‌شود.


محققين اين دانشگاه با مطالعه ورود اين ايشانروس در عضوهايي كه از بدن انسان خارج شده متوجه اين يافته بسيار مهم شدند.


در حال حاضر ‪ ۳۳‬ميليون نفر در جهان به ايشانروس ايدز مبتلا هستند و تاكنون ‪۲۵‬ ميليون نفر بخاطر ابتلا به ايدز، جان خود را از دست داده اند.


هستفاده از مواد مخدر از طريق تزريق به رگ ، همجنس بازي و فحشا از مواردي هستند كه موجب گسترش بيشتر اين ايشانروس مي‌شوند.


پزشكان اميدوارند كه با يافته‌هاي اخير، امت آمريكا و جهان در تماس نزديك با افرادي كه مبتلا به اين بيماري هستند، اصول بهداشتي را بيشتر رعايت كنند.

56:


57:

شماري از روزنامه‌هاي كشور اوايل هفته گذشته با اين تيترها به هستقبال خبر خوشي رفتند كه وزير بهداشت از يك هفته پيش تر در فرمود و گو با خبرنگاران وعده فراخوان اون را داده بود و گمانه زني‌هاي برخي منابع خبر از موفقيت تكان دهنده پژوهشگران كشورمان در كشف «دارو» – و به قول برخي رسانه‌ها كه فرق چنداني بين واكسن و دارو نديده بودند، «واكسن» – اين بيماري مهلك داده بود.


به نقل سرايشانس «علمي» پايگاه خبري دانشجايشانان ايران(ايسنا)، نحوه انتشار خبر موفقيت علمي پژوهشگران كشورمان در ابداع راه و روش جديد درمان ايدز - كه همانند بسياري از طرح‌هاي علمي بزرگ دنيا با همكاري محققان بيش از يك كشور انجام شده - شر ايطي را ايجاد كرد كه از حلاوت اين موفقيت نه تنها در كام پژوهشگراني كه قريب پنج سال براي به ثمر نشستن اون تلاش كرده بودند و نيز علاقمندان فراخوان خبرهاي خوش كه در كام جامعه علمي كشور نيز كاست و بار ديگر كاستي‌ها و ضعف‌هاي نظام رسانه‌يي كشور و آسيب‌پذيري اون را به رخ كشيد.


در خبري كه برخي روزنامه‌ها به نقل از يك سايت اينترنتي درج كرده بودند و حتي تيتر يك يكي از روزنامه‌هاي سراسري را به خود اختصاص داده بود از قول «منابع نزديك به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» آمده بود كه «پزشكان ايراني به دارايشاني دست يافته‌اند كه بيماري ايدز را درمان مي‌كند.

بيش از بيست سال از تلاش دانشمندان جهان براي دست يافتن به راه حلي جهت درمان يا پيشگيري از بيماري ايدز مي‌گذرد و تقريبا نجات از اين بيماري به يك آرزو براي بشر تبديل «شده بود» مدت دو سال هست كه پزشكان ايراني بر رايشان اين پروژه تحقيقاتي كار مي‌كنند و اكنون به واكسن و درمان ايدز دست يافته‌اند.»
وقت فراخوان خبر خوشي كه وزير بهداشت وعده داده و برخي رسانه‌ها را به طرح گمانه زني‌ها و اخبار غير موثق و مبالغه آميز سوق داد، خوشبختانه چندان طولاني نشد و اواسط هفته و پيش از برگزاري مراسم رسمي فراخوان شده اين خبر از سايشان برخي اعضاي تيم تحقيقاتي پروژه فراخوان شد.


فراخوان ظاهرا زودتر از موعد و شايد ناگزير اين خبر، حداقل اين حسن را داشت كه از گسترش انتشار مطالب اغراق‌آميز و بي پايه درباره اين طرح جلوگيري كرد؛ اگرچه اين نگراني نيز وجود داشت كه فراخوان رسمي اين دستاورد پژوهشي در فضايي غير علمي اون هم با توجه به موج شايعات و مطالب اغراق آميز مطرح شده و شائبه بهره‌برداري تبليغاتي و غيرعلمي از اين دستاورد بزرگ علمي كه به صراحت از سايشان برخي منابع مطرح شد، نتايجي به مراتب ناخوشايندتر داشته و شكوه اين موفقيت شيرين علمي را بيش از پيش كم‌رنگ كند.


همچنان كه دكتر كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت نيز اين هفته در فرمود‌و‌گايشاني با خبرنگاران با اذعان به اين كه خبر خوش وعده داده شده همين خبر كشف دارايشان ايدز بود كه هفته پيش از سايشان برخي همكاران ايشان فراخوان شد، از نحوه فراخوان اين خبر ابراز ناخرسندي كرد و در خصوص تبليغاتي كه در مورد كشف اين دارو در دولت فعلي به ميان آمده اظهار كرد: كساني كه روند پژوهش‌هاي علمي در كشور را دنبال مي‌كنند مي‌دانند همه پژوهش‌ها شروع و پاياني دارد و هر كاري كه در كشور اتفاق مي‌افتد افتخاري براي همه امت كشور هست و لذا اين امر بسيار بد هست كه كسي بخواهد اين كار را به اسم و يا گروه خود منتسب كرده و در جهت لوازم سياسي از اون هستفاده كند.
ايشان اضافه کرد: همان طور كه در بحث هسته‌يي افتخار اون براي همه ايرانيان وجود دارد بنابراين فضاي غرور و خودباوري ملي را نيز نبايد به فضاي سياسي و تبليغاتي گروه‌ها آلوده كنيم و هر دستاورد علمي كه در كشور به دست مي‌آيد افتخار اون براي همه ماست.


با اين حال برخي رسانه‌ها حتي پس از آشكار شدن ماهيت طرح و فرمود و گو با مجريان اون هم، پيش از اون كه بيان صادقانه واقعيت و انتشار ابعاد علمي اين طرح بپردازند، گرفتار حاشيه‌هاي غير علمي شدند و به رغم فرمود و گايشان مستقيم با سرپرست طرح در بزرگ نمايي و مبالغه گايشاني پيرامون اين طرح علمي با تعابيري چون «پايان كابوس ايدز»، «دستيابي به درمان قطعي و نه توقف گسترش بيماري بر خلاف روش‌هاي درماني موجود»‌ و «يكي از بزرگترين رايشاندادهاي تاريخ پزشكي جهان»، گايشان سبقت را از رسانه‌هايي كه در خبرهايشان به منابع آگاه! و غير رسمي هستناد مي‌كردند ربودند!
دكتر محمد فرهادي، سرپرست اين طرح روز سه شنبه در فرمود‌وگو با خبرنگار سرايشانس «علمي – پژوهشي» ايسنا فراخوان نمود كه پژوهشگران پزشكي كشورمان در طرحي پنج ساله با ساخت تركيبات دارايشاني جديد به روش نايشانني براي تقايشانت سيستم ايمني بدن در بيماران دست يافته‌اند كه به درمان بيماري ايدز و ساير بيماري‌هاي ناشي از ضعف ايمني بدن منجر مي‌شود.


ايشان خاطرنشان كرد: «اين يافته علمي كه حاصل حدود پنج سال تلاش بيش از 60 نفر از پژوهشگران و متخصصان داخلي و همكاري جمعي از محققان خارجي هست، يك روش جديد همراه با تركيب دارايشاني جديد هست كه به تقايشانت سيستم ايمني بدن مبتلايان به بيماري‌هايي كه سيستم ايمني بدن را تضعيف مي‌كنند منجر مي‌شود.»
فرهادي تصريح كرد: «در نتيجه تقايشانت سيستم دفاعي بدن در بيماران مبتلاء به ايدز و ساير بيماري‌هاي ضعف ايمني، قدرت دفاعي بدن در برابر عامل بيماري افزايش يافته و توان فعال شدن ايشانروس يا ساير شرایط بيماري‌زا به شدت كاهش يافته و در نتيجه علائم كشنده بيماري بروز نمي‌كند و به تدريج عامل بيماري نابود مي‌شوند.»
ايشان با اشاره به اين كه اين روش جديد درماني در مرحله ثبت بين‌المللي هست به ايسنا فرمود: «دارو و روش جديد تقايشانت سيستم ايمني با موفقيت در مراحل تحقيقاتي قبلي، در حال حاضر در فاز سه مطالعه باليني بر رايشان تعدادي از بيماران در حال آزمايش هست و پس از ثبت نهايي جزئيات بيشتري از طرح فراخوان خواهد شد.»
هستاد دانشگاه علوم پزشكي ايران در پايان با اشاره به وجود روش‌ها و داروهاي مختلف براي درمان ايدز در كشورهاي ديگر تصريح كرد: «در روش ابداعي از مسير ديگري براي درمان ايدز و ساير بيماري‌هاي نقص ايمني هستفاده شده كه مزايا و برتري‌هايي نسبت به روش‌هاي موجود دارد.»
به نقل ايسنا، انتشار مطالب مبالغه آميز و دور از واقعيت به عنوان خبر موفقيت‌هاي علمي داخل كشور البته پديده‌اي بي سابقه نيست و پيش از اين نيز بارها شاهد موارد متعددي از اين گونه خبرها بوده‌ايم.


خبرهايي كه در مواردي به رسانه‌هاي خارجي نيز راه يافته و به نوعي حيثيت جامعه علمي و رسانه‌يي كشور را مخدوش كرده هست با اين حال اين قبيل ماجراها را بايد به عنوان تجربياتي ناگزير در مسير رنسانس علمي كشور و مواجهه با فضايي جديد در برخورد جامعه در حال گذار ايران با مفهوم علم جديد، پژوهش و دانشگران در نبود اجتماع علمي ارزيابي كرد.


تجربه‌اي كه مطمئنا ساير كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي پيشرفته نيز كمابيش با اونها مواجه بوده و هستند.


نتايج نامطلوب ناشي از نحوه انتشار خبر موفقيت علمي اخير پژوهشگران پزشكي كشورمان كه به فرموده بسياري از صاحب‌نظران و مسئولان غير علمي و شتابزده بوده هست از ابعاد مختلف قابل بررسي هست اما شايد جدي ترين نتايج منفي اين جريان را بايد در مخدوش شدن جايگاه علم و پژوهش در اذهان عمومي، كم ارج شدن جايگاه پژوهشگران و موفقيت‌هاي علمي ارزشمند اون‌ها و ايجاد انتظارات بيش از حد و غير واقعي از جامعه علمي نوپاي كشور جست و جو كرد كه به تبع اون به تحميل فشاري مضاعف بر جامعه علمي كشور و دلسردي و بي‌انگيزگي اونها منجر مي‌شود؛ نتيجه‌اي كه مطمئنا در تضادي آشكار با اهداف تلاش‌هاي خير خواهانه - ولي در برخي از موارد بي تدبيرانه و غير اصولي - هست كه از سايشان برخي سياستگزاران و مديران اجرايي با نيت آشنا كردن امت با تلاش‌ها و موفقيت‌هاي علمي كشور و جلب حمايت اونها از اين فعاليت‌ها صورت مي‌گيرد؛ بر اين پايه بررسي شرایط و زمينه‌هاي بروز چنين بي تدبيري‌ها و نتايج و نتايج كوتاه مدت و بلند مدت اونها، مسئوليتي سترگ بر دوش جامعه علمي، سياستگزاران و برنامه ريزان كشور، فعالان رسانه‌يي و تمامي دست اندركاران،‌ مسئولان و علاقمندان توسعه علمي كشور هست كه مي‌بايد در كنار تلاش براي گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي و سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي در اين حوزه از ضرورت توجه به ترايشانج علمي و گسترش فرمودمان علمي به لايه‌هاي مختلف جامعه غفلت نكنند.


دكتر رضا منصوري، هستاد فيزيك دانشگاه صنعتي شريف و عضو شوراي پنج نفره فرهنگستان علوم كشورهاي در حال توسعه (twas) كه از معدود صاحبنظران توسعه علمي هست كه ضمن تاكيد بر لزوم تحقق بودجه و امكانات پژوهشي در سطح كلان كشور بر ضرورت بازشناسي مفهوم علم و فن آوري نايشانن و ترايشانج اون تاكيد دارد طرح مطالب و ادعاهاي بي پايه پايه در حوزه علم و دستاوردهاي علمي، بروز پديده «دانشمندان رسانه‌يي!»، انواع «مرد علمي سال و قرن» و ...

را از ناهنجاري‌هاي اجتناب ناپذير در كشورهاي فاقد اجتماع علمي مي‌داند كه در اونها به دليل رابطه بي واسطه دانشگران و پژوهشگران با جامعه،‌ اختلالات ناخوشايندي ميان دانشگران و نادانشگران و مديران و سياستگذاران رايشان مي‌دهد كه فرايند رشد علم را در جامعه نابسامان مي‌كند.


مولف كتاب «ساماندهي و نابساماني‌هاي توسعه علمي» در فصلي از اين كتاب اونجا كه به تبيين سياستگذاري علمي در جامعه‌هاي فاقد اجتماع علمي مي‌پردازد در تشريح جايگاه دانشگران در چنين جوامعي و دخالت نهادهاي غير علمي در علم مي‌گايشاند: « مديران جامعه، نهادهاي مدني غير علمي و سياستمداران همه در غياب اجتماع علمي وسوسه يا مجبور مي‌شوند در امور علمي مداخله كنند كه منظور مداخله از جنس سياستگذاري نيست؛ مثلا پاداشي كه دانشگر در داد و ستد علمي بايد از اجتماع علمي انتظار داشته باشد در غياب اجتماع علمي از مديران، نهادها، رسانه‌ها و سياستمداران جامعه طلب مي‌كند و سياستمداران در يك كنش بخردانه به اين تقاضا جواب مي‌دهند؛ هم دانشگر را راضي كرده‌اند و هم خودشان پاداشي از جامعه گرفته‌اند و جامعه هم كه مي‌بيند سياستمداران ارج و قرب دانشگران را حفظ مي‌كنند از سياستمداران احساس رضايت بيشتري مي‌كند و به اين ترتيب يك چرخه پذيرفتگي كاذب نه در اجتماع علمي كه ميان دانشگر – سياستمدار - جامعه رايشان مي‌دهد.


سياستمداران دانشمند تعريف مي‌كنند و متخصصان به فرموده دولت و به فرموده مديران ارشد سياسي، فيلسوف و فاضل و دانشمند مي‌شوند.


محقق برجسته را اجتماع علمي تعيين نمي‌كند و سياستمداران يا رسانه‌ها اين نقش را بر عهده مي‌گيرند ...


به زعم اين هستاد دانشگاه،« جامعه بايد همواره به كساني كه بر مبناي چنين ساز و كاري محقق برجسته و دانشمند خوانده شده‌اند به چشم ترديد نگاه كند.

سياستمداران هم در تعيين اين كه چه كسي محقق برجسته، دانشمند و فيلسوف هست دخالت نكرده و اين امر را به اجتماع علمي داخل كشور - اگر وجود دارد و هرچه قدر هم كه ضعيف باشد - و يا به اجتماع علمي بين المللي واگذار كنند.

دانشگران هم بكوشند به دنبال كسب اعتبار علمي از طريق سياستمداران و رسانه‌ها نروند و صد البته سياستگذاران هم بايد از اين گام‌ها حمايت كنند.»
عضو شوراي پنج نفره فرهنگستان علوم جهان سوم پديده‌هاي ديگري مثل مدرك گرايي، مصادره سياسي مدارك دانشگاهي و تلقي سياسي – و نه حتي مديريتي – از سمت‌هاي علمي همانند رياست دانشگاه و مراكز پژوهشي را از ديگر ناهنجاري‌هاي تشخيصي در علم و فن آوري در كشورهاي فاقد اجتماع علمي مي‌داند و مي‌افزايد: « وقتي اجتماع علمي در كشوري حضور ندارد، دانشگران يا بايد به فكر اعتبار در اجتماع علمي بين المللي باشند و يا به اين سو متمايل شوند كه اعتبار را از نهادهاي غير علمي داخل كشور كسب كنند پس براي كسب اعتبار روش‌هايي ابداع مي‌شود كه در اجتماعي علمي پيشرفته بيگانه هست مثلا احساس عقب ماندگي تاريخي كشور باعث شده بسياري ادعاهاي عجيب و ناسالم علمي كنند و از طريق رسانه‌ها يا مديران ارشد اعتبار علمي كسب كنند.»
دكتر منصور وصالي، مدير گروه پژوهش‌هاي ترايشانج علم مركز تحقيقات سياست علمي كشور نيز در فرمود‌و‌گو با ايسنا با تقدير از موفقيت پژوهشگران ايراني در زمينه درمان ايدز از اون به عنوان موفقيتي بسيار ارزشمند ياد كرد و فراخوان نمود: «متاسفانه مشكل رسانه‌هاي ما اين هست كه به تعبير يكي از اساتيد «اگر كسي در حوزه علمي آجري رايشان آجر بگذارد كسي ارزشي براي اون قائل نيست و حتما بايد توچال را رايشان دماوند بگذارد تا كار مهم و قابل تقديري كرده باشد! » اين طرز تلقي ناشي از درك نادرست از مفهوم علم و توسعه نايافتگي هست چون وقتي مفهوم واقعي علم را نمي‌دانيم ارزش موفقيت‌هاي علمي را هم متوجه نمي‌شايشانم.»
ايشان اضافه کرد: «هر تلاش و موفقيت پژوهشي در روند توسعه علمي كشور ارزشمند هست و اين كه مثلا بتوانيم دارايشاني را در كشور بسازيم ولو اين كه ديگران هم ساخته باشند به اين معنا نيست كه امروز تصميم گرفته باشيم و اين كار را كرده باشيم بلكه نشان دهنده روندي طولاني از پژوهش و تحقيق و زحمات طاقت فرساست كه پا گرفتن و جدي گرفته شدن پژوهش را در كشور نشان مي‌دهد و اين اصلا چيز كمي نيست ولي متاسفانه خودناباوري ما باعث مي‌شود كه ارزش و جايگاه اين قبيل موفقيت‌ها را در نيافته و فكر كنيم كه حتما بايد دارايشان درمان قطعي ايدز را كشف كنيم تا بگايشانيم كار مهمي كرده‌ايم.»
دكتر وصالي با ابراز تاسف از نتايج نامطلوب انتشار برخي مطالب و تعابير غير واقعي و اغراق آميز در زمينه موفقيت ارزشمند تيم تحقيقاتي پروژه «درمان بيماريهاي ضعف ايمني» خاطر نشان كرد: «نتايج انتشار اين قبيل مطالب بر پژوهش كشور وحشتناك هست زيرا نه تنها اعتماد امت نسبت به رسانه‌ها سلب مي‌شود بلكه وقتي با بزرگ نمايي از موفقيت ارزشمند پژوهشگران كشورمان به عنوان دستيابي به درمان قطعي بيماري ايدز و موفقيتي بي سابقه و حيرت انگيز در زمينه پزشكي ياد مي‌شود پس از مشخص شدن واقعيت و اين كه دارايشان كشف شده چنين ايشانژگي‌هاي اغراق آميزي را نداشته، اين موفقيت با ارزش در ذهن امت كم ارج شده و باعث مي شود از پژوهش حمايت و پشتيباني نكنند و بگايشانند‌ در نهايت همان كاري را مي‌كنيد كه ديگران كرده‌اند! در حالي كه اگر محققان ما بتوانند به موفقيت‌هايي كه پژوهشگران خارجي به اون دست يافته‌اند برسند گام بسيار بزرگي هست كه متاسفانه با چنين اقدامات غلطي ارزش اين قبيل موفقيت‌ها و جايگاه پژوهش‌ و پژوهشگران در اذهان عمومي به شدت خدشه دار مي‌شود.»
دكتر وصالي در ادامه به ايسنا فرمود: «‌وزارتخانه‌ها و بخش‌هاي دولتي از جمله وزارت بهداشت به عنوان متوليان اصلي علم كشور كه نظريات اونها نظر رسمي و دولتي محسوب مي‌شود بايد به اين ظرافت‌ها و واقعيات خاص جامعه ما به عنوان كشوري كه در مسير توسعه يافتگي حركت مي‌كند توجه داشته باشند.


توسعه و پيشرفت كشور چيزي نيست كه يك شبه و با چند پژوهش حاصل شود و شايد مهمترين درسي كه بتوانيم از ماجراي اخير بگيريم اين هست كه تنها كار پژوهشي در محيط‌هاي آكادميك كافي نيست و نهادينه كردن و ترايشانج علم در جامعه براي نشان دادن و انتقال درست نتايج علمي و پژوهشي به امت ضروري هست.»
ايشان اضافه کرد: «پژوهشگراني كه چنين طرح‌هاي تحقيقاتي را اجرا مي‌كنند خودشان به اهميت و ارزش كارشان واقفند ولي وقتي بازخورد اون را در جامعه مي‌بينند كه به دليل تبليغ غلط و توقعات نادرست امت كه انتظار چنان كارهاي عظيمي دارند كه امت كشورهاي پيشرفته هم چنين توقعاتي ندارند و متوجه اهميت چنين موفقيت‌هاي علمي نمي‌شوند، متقابلا اونها هم دلسرد مي‌شوند.


اين وظيفه دولت، وزارتخانه‌هاي ذيربط و حتي انجمن‌هاي علمي هست كه بخشي از فعاليت‌هاي خود را به ترايشانج و همگاني كردن علم و ارتقاي درك عمومي نسبت به علم اختصاص دهند چون اگر امت متوجه اهميت فعاليت‌هاي پژوهشي نشوند حمايت لازم را - كه البته صرفا حمايت مادي نيست و ارزش حمايت معنايشان و احترام اونها به شان محقق به مراتب بيشتر هم هست - نسبت به پژوهشگران نخواهد داشت.»
دكتر وصالي در ادامه در جواب به خبرنگار ايسنا كه با اشاره به نحوه فراخوان دستاورد اخير محققان پزشكي كشور كه از حدود يك هفته قبل از فراخوان اون اظهار داشته شده بود و نظر ايشان را درباره شيوه‌ها و رايشانكردهاي جديد در بزرگ‌نمايي و تاكيد بر دستاوردهاي پژوهشي و تلاش‌هاي پژوهشگران جوان كشور با هدف افزايش توجه جامعه به پيشرفت‌هاي علمي سا‌ل‌هاي اخير جايشانا شده بود اظهار كرد: «صرف اين نيت كه مي‌خواهيم امت را اميدوار كرده و به اين باور برسانيم كه «ما مي‌توانيم» كافي نيست.

علم توالي و تسلسلي دارد و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شود.

اين دانشمندان جواني كه دائما بر اونها تاكيد مي‌شود خود به خود دانشمند نشده‌اند و مطمئنا متكي بر مجموعه تلاش‌هاي افرادي دلسوزند كه سال‌ها با تحمل انواع مشكلات براي ايجاد اين باور ساده كه «پژوهش اهميت دارد» تلاش كرده‌اند و در سايه همان كوشش‌هاست كه دانشمندان كنوني ما مي‌توانند خيلي ساده براي انجام تحقيقاتشان بودجه طلب كنند.

وقتي حتي فرق بين تحقيق و ترجمه در كشور مشخص نبود و بسياري از دانشگاهيان واقعا نمي دانستند كه پژوهش چيست.

اگر امروز به تلاش‌هايي كه پيشگامان اين عرصه براي نهادينه كردن مفاهيمي مثل پژوهش انجام داده‌اند نگاه كنيم شايد كارها و كوشش‌هاي اونها كه مي‌فرمودند مي‌خواهيم پژوهش كنيم با توجه به واقعيات كنوني در نظر بعضي، بي اهميت باشد اين مساله در مورد تمام پديده‌ها مصداق دارد كه با رشد و تحول در هر زمينه‌اي وقتي به گذشته نگاه مي‌كنيم كارهاي ابتدايي ساده و بي اهميت به نظر مي‌رسند همچنان كه مثلا وقتي امروز به وسايل الكترونيكي مثل تلايشانزيون‌هاي 70 اينچ كنوني را با تلايشانزيون‌هاي ابتدايي شصت، هفتاد سال پيش مقايسه مي‌كنيم به نظر بسيار عقب مانده مي‌آيند در حالي كه ارزش اون تلايشانزيون‌هاي به تعبير امروزي عقب مانده به اين هست كه كسي اون وقت به تلايشانزيون فكر نمي‌كرد و اگر اون كار و خلاقيت ابتدايي نبود، تلايشانزيون‌هاي پيشرفته امروزي را نداشتيم، بنابراين اين نوع تاكيدات و بزرگ نمايي‌هاي بي مورد و خارج از هستانداردهاي دنيا به هيچ وجه درست نيست.»
ايشان در فرمود‌و‌گو با ايسنا خاطرنشان كرد: «يكي از وجوه ترايشانج علم اين هست كه علم و دستاوردهاي اون را دقيقا همان طور كه هست به جامعه منتقل كنيم و در غير اين صورت نمي‌توانيم به نهادينه شدن علم در كشور اميدوار باشيم.

البته اين بحث مختص كشور ما نيست و حتي در كشورهاي پيشرفته هم اين مسائل مطرح بوده و ترايشانج علم براي درك درست امت از علم بخش مهمي از فعاليت جامعه علمي اونهاست و محافل آكادميك و دانشمندان حتي در پيشرفته ترين كشورها هم اين نگراني را دارند كه برخي از رسانه‌ها به دليل جلب مشتري با توجه به رقابت شديدي كه بين اونها وجود دارد، دستاوردهاي علمي را بر خلاف نظر اونها منعكس كنند و در نتيجه انتظار امت را بالا ببرند و ديگر از پژوهش‌هاي بنيادي و تحقيقاتي كه نتايج اونها در دراز مدت حاصل مي‌شود حمايت نكنند.»
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد رجايي با اشاره به اين كه در بيشتر كشورها براي دانشمندان و پژوهشگران احترام خاصي قائل هستند فراخوان نمود: «با اين حال در هيچ كشور توسعه يافته دانشمندان را قهرمان نمي‌كنند و همانند قهرمانان ورزشي با اونها برخورد نمي‌كنند حال اونكه شايد نوع برخورد ما با قهرمانان ورزشي‌مان و انتظاراتي كه از اونها داريم هم درست نباشد.

اين كه فقط به نتيجه نگاه كنيم نه روندي كه بايد طي شود و با ورزشكارانمان طوري رفتار كنيم كه فقط در صورتي كه به نتيجه برسند قهرمان هستند و اگر نرسيدند لياقت و شايستگي نداشته‌اند درست نيست.

در عرصه علم هم مي‌بينيم در مراكز تحقيقاتي بزرگي مثل «سرن» (مركز تحقيقات هسته‌يي اروپا) به ازاي هر صد شكستي كه متحمل مي‌شوند و طبعا اونها را نقل نمي‌كنند به يك موفقيت بزرگ مي‌رسند.»
دكتر وصالي در فرمود‌و‌گو با ايسنا تصريح كرد: «اگر در فعاليت‌هاي علمي صرفا به نتيجه نگاه كنيم از محققان انتظار خواهيم داشت كه هر پروژه‌اي را كه اجرا مي‌كنند حتما به نتيجه برسد در حالي كه علم اصلا اين طور نيست و بسيار متفاوت هست.

فعاليت‌هاي علمي نياز به محيطي آرام و دور از جنجال و تبليغات معمول براي ساير حوزه‌ها دارد بنابراين وقتي به يك كشف ارزشمند دانشمندان كشور به صرف اين كه نمي‌فهميم يا قصد فهماندن اون به ديگران را داريم نسبت‌هايي مي‌دهيم كه خود مجريان طرح هم قبول ندارند و مطمئنا شخص وزير بهداشت هم چنين ديدگاهي ندارد، باعث مي‌شود كه انتظارات جامعه نسبت به فعاليت‌هاي علمي بالا برود.

يعني اين نگاهي كه ما در انتشار خبر موفقيت‌هاي علمي پژوهشگران كشورمان داريم با نگاهي كه در كشورهاي ديگر وجود دارد بسيار متفاوت هست كه يكي از علل اون نبود اجتماع علمي در كشور ماست.»

58:


59:

ایدز چیست؟

در لاتين اين كلمه متشكل از حرف اول كلماتي هست كه به معناي سندرم نقص ايمني اكتسابي مي باشند.

ميزبان اصلي عامل عفونت گلبولهاي سفيد خون از نوع لنفوسيت هاي كمكي (CD۴) مي باشند .

حمله ايشانروس ايدز به اين سلولها باعث اختلال در عمل كرد سلولهاي دفاعي مي شود و تكثير اون در داخل سلولهاي دفاعي منجر به كاهش قابل ملاحظه اونها مي شود .اين صدمات به سيستم ايمني ، بدن را در مقابل عفونت هاي موقعيت طلب و سرطانهاي موقعيت طلب كه اكثرا شديد و كشنده هستند بي دفاع مي نمايد.

عامل بیماری
عامل عفونت ايدز ، ايشانروس نقص ايمني (HIV) هست .

ايشانروس ها ذرات ميكروسكوپي هستند كه براي تكثير و رشد خود ننياز به ورود به سلول موجودات زنده دارند و مي توانند باعث آسيب رساني به سلولهاي ميزبان و در نهايت خود ميزبان شوند.

ايشانروس ايدز از خانواده رترو ايشانروس مي باشد و خواص ژنتيك اون در زنجير RNA وجود دارد .

تاكنون دو نوع از اين ايشانروس شناخته شده هست .

HIV-۱ كه بيشتر در كشور هاي صنعتي ديده مي شود
HIV-۲ كه عمدتا در آفريقا گسترده هست و از لحاظ بيماري زايي ضعيف تر از نوع يك مي باشد.مشابهت ژنتيك اين دو گونه محدود بوده و HIV-۲ مشابهت ژنتيكي بيشتري با ايشانروس SIV كه در ميمونها ديده ميشود دارد
ساختمان ویروس
لايه خارجي كه داراي گيرنده اختصاصي هست و امكان اتصال به سلول هاي لنفوسيت كمك كننده (CD۴) را فراهم مي كند .

لايه مياني شامل پروتئينهاي داخل ايشانروس هستند كه عمل حفاظت از ساختمانهاي ژنتيكي رل به عهده دارند.

در لايه داخلي ، ساختمان هاي ژنتيكي و اونزيمهاي كنترل كننده فعاليت هاي ايشانروس برنامه دارد .

اپیدمیولوژی
شدت بيماري و گسترش اون در جهان سپس اولين نقل كه در سال ۱۹۸۱ ميلادي (۱۳۶۰ شمسي) بوده هست ، بيماري ايدز را در شماريكي از مهمترين معضلات بهداشتي ، درماني ، اجتماعي و اقتصادي برنامه داده هست .
با نقل ۲۳ ميليون فوت بعلت ايدز از ابتداي اپيدمي تا پايان ۲۰۰۱ ايدز چهارمين عامل مرگ در جهان و اولين عامل آفريقاي زير صحرا شناخته شده هست اكثر اين قربانيان جوان بوده و ۵ ميليون نفر از اونان را كودكان زير ۱۵ سال تشكيل مي دهند.

در حال حاضر وجود ۴۰ ميليون فرد آلوده و بيمار در جهان تخمين زده ميشود.

۹۵% مبتلايان جهان در كشور هاي در حال توسعه زندگي مي كنند .
از نظر ساوقت جهاني بهدا شت دنيا به ده منطقه جغرافيايي تقسيم شده هست و ميزان آلودگي در هر منطقه متفاوت هست .
در سال ۱۹۹۸ در هر ساعت ۲۲۰۰۰ نفر آلوده شده اند كه يك سوم مبتلايان در گروه سني زير ۲۵ سال برنامه داشته اند اين عده در دهه بعد يعني قبل از ۳۵ سالگي فوت خواهند كرد اميد به زندگي كه در قرن ۲۰ با افزايش بهداشت و بكارگيري واكسن هاي مختلف حتي در آفريقا افزايش پيدا كرده و به مرز ۵۹ سالگي در ابتداي ۱۹۹۰ در جنوب افريقا رسيده بود تا سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ به مرز ۴۵ سالگي سقوط خواهد نمود .
تا به امروز ۱۴ ميليون كودك به علت فوت والدين بخصوص مادران خود به علت بيماري ايدز يتيم شده اند .
بر پايه گزارشات بهداشت جهاني منطقه خاورميانه و شمال افريقا كه ۹۸ % امت اون مسلمان هستند يكي از پاك ترين مناطق دهگانه محسوب مي شوند كه مهم ترين علت اون پايبندي مسلمانان به اصول اخلاقي هست .

متاسفانه گسترش بيماري در معتادان تزريقي كه اشتراك سرنگ و سوزن داشته اند باعث شده هست كه كشورهايي مثل بحرين ، ايران ، تونس مصر و پاكستان نيز در معرض خطر جدي برنامه گيرند .

در تاريخ ۱/۷/۱۳۸۱ تعداد نقل شده آلودگان و بيماران ايدز در كشور ۴۲۳۷ نفر بوده كه ۱۸۹ نفر اونا زن و ۶ در صد كل موارد از راه اعتياد مبتلا شده اند .
راه های انتقال:
احتمال آلودگي با تعداد ايشانروس ، قدرت تهاجم ايشانروس ، راه ورودي اون و در نهايت وضعيت ايمني شخص دريافت كننده آلودگي رابطه مستقيم دارد.

ايدز سه راه انتقال عمده دارد :

۱- جنسي
انتقال از طريق آميزش جنسي كه اولين راه و در حال حاضر شايعترين راه نيز مي باشد ، شناخته شده هست .


تماس جنسي با فرد آلوده:
در جهان ۸۰-۷۰ در صد آلوده شدگان از طريق ارتباط جنسي به بيماري مبتلا شده اند .

آلودگي از مرد به زن ، زن به مرد و مرد به مرد منتقل مي شود زنان نسبت به مردان۵-۳ برابر بيشتر در خطر ابتلا برنامه دارند.

وجود سابقه اولين ارتباط در سنين پايين ، تعدد شركا جنسي و سابقه عفونتهاي مقاربتي همگي احتمال انتقال بيماري را افزايش مي دهند .
درتماس جنسي ايشانروس از مرد به مرد ، زن به مرد و مرد به زن منتقل مي شود كه مرد به مرد بيشترين خطر انتقال و زن به مرد كمترين خطرانتقال را داراست .
در هر بار تماس جنسي ۱/۰-۱ % خطرانتقال از زن به مرد ۳- ۵ % خطرانتقال از مرد به زن وجود دارد.

اما به علت تعدد دفعات تماس و طولاني بودن دوره باروري وباردهي ۷۰-۸۰% بيماران در اين گروه قرارمي گيرند.

وجود شركاء جنسي متعدد و روابط جنسي پر خطر احتمال آلودگي را افزايش ميدهد.

وجود عفونت هاي التهابي آميزشي مثل سوزاك و كلاميد يا احتمال آلودگي در اثر تماس با ايشانروس HIV را ۳ الي ۵ برابر افزايش ميدهد .

وجود عفونت هاي زخم دار در دستگاه تناسلي ۵ الي ۱۰ برابر خطر آلودگي را افزايش ميدهد .بالاترين نقل در افزايش ابتلاء و يا انتقال ايشانروس HIV دربيماران با تاريخچه عفونت دستگاه تناسلي ۲۰ برابر هست .

همينطور انتقال از راه آميزش براي جوانان پر مخاطره تر مي باشد .

هر چه سن شروع آميزش پائين تر باشد احتمال آلودگي در اين گروه بيشتر هست.

مطالعات نشان داده كه دختران و پسران جوان اولين تجربه هاي جنسي خود را با افراد بزرگتر ، با تجربه تر و پر خطرتر كسب مي كنند.

تصادفي بودن آميزش ، عدم آگاهي به راههاي پيشگيري و آميزش با آسيب و جراحت بيشتر شرایط اصلي افزايش ابتلاء مي باشد

۲- مادر به کودک
از طریق مادر آلوده به جنین و نوزاد:
مادر آلوده در دوران بار داري ، هنگام زايمان و حين شير دهي در ماههاي اول سپس زايمان ، بيماري را به نوزاد خود منتقل ميكند .

۱۰ % از افراد آلوده جهان را كودكان آلوده تشكيل ميدهند .

اكثر اين كودكان ساكن آفريقا هستند.


در كشور هاي آفريقايي به دليل وجود كمبود هاي غذايي به خصوص كمبود ايشانتامين A ، بالا بودن تعداد حاملگي ، وجود عفونتهاي مختلف مقاربتي و عدم امكان دارو درماني احتمال انتقال آلودگي از مادر به نوزاد ۵۰-۳۰ در صد مي باشد .


آخرين راه انتقال ، انتقال از طريق مادر به فرزند هست كه مي تواند درطي دوران بارداري در اثر عبور ايشانروس از جفت آسيب ديده، در حين زايمان به علت تماس مخاط بدن نوزاد با خون مادر در كانال زايماني و يا در هنگام شيردهي صورت بگيرد.

شايعترين مرحله آلودگي هنگام تولد هست كه نوزاد با ترشحات و خون آلوده در تماس نزديك برنامه ميگيرد.

در كشورهاي آفريقايي كه مادران فقر غذايي بخصوص كمبود ايشانتامين A دارند، فاصله حاملگي ها بعلت عدم تنظيم خانواده كوتاه بوده و آمار بيماريهاي مقاربتي نيز در اونها بالاست احتمال آلوده شدن كودك از مادر آلوده ۳۰-۵۰ % هست و بر عكس در كشورهاي پيشرفته عدم فقر غذايي ، رعايت تنظيم خانواده ، درمان بيماريهاي مقاربتي در هنگام حاملگي و دارو درماني با سه دارايشان ضد ايشانروس HIV، احتمال تولد كودك آلوده را به ۳-۵ % كاهش داده هست .)
۳– خون و فراورده های خوني
الف ) تزریق خون و فرآورده های خونی
ب: ورود اجسام تيز و برنده آغشته به خون آلوده در پوست
ج : اشترك سرنگ در معتادان تزريقي
خون و فرآورده هاي خوني
(پرخطرترين راه انتقال ، دريافت خون آلوده هست كه بيش از ۹۰ در صد احتمال آلودگي از اين طريق وجود دارد اما در حال حاضر در دنيا فقط ۳ % آلوده شدگان از اين طريق آلوده شده اند به خصوص در سالهاي اخير با انجام آزمايشهاي تشخيصي ، كليه خونهاي مشكوك معدوم مي شوند و اصولا با پيشرفت علم پزشكي نياز به دريافت خون كاهش يافته هست .


اما راه آلودگي از طريق اشتراك سرنگ در معتادان تزريقي با وجود ورود ميزان كمي خون آلوده به مراتب شايع تر از دريافت خون آلوده هست .
درميان معتادان تزريقي به علت مصرف مواد مخدرسيستم ايمني دچارتضعيف شده و همينطور به علت ورود مستقيم مقداري ازخون هستفاده كننده قبلي سرنگ به درون سيستم عروقي فرد معتاد خطرابتلاء دراين افراد به شدت افزايش پيدا مي كند ( ۶۰% ) واين افراد مي توانند به عنوان كانون گسترش عفونت عمل كنند.

افراد معتاد تزريقي هستفاده كننده از سرنگ مشترك در زندان ۵/۵ برابر بيشتر در معرض ابتلاء به عفونت هستند .

ده در صد آلوده شدگان جهان از اين راه آلوده شده اند و آمار در برخي از كشور ها به حداكثر ۸۲ در صد مي رسد هر وسيله بهداشتي – درماني تيز و برنده كه احتمال آغشته شدن به خون آلوده را داشته باشد ، در صورت ضد عفوني نشدن و ايجاد كردن زخم ، مي تواند فرد سالم را آلوده نمايد .

لذا لوازم پزشكي و دندان پزشكي ، لوازم خال كوبي ، سوزاندن مو، سوراخ كردن گوش ، حجامت ، تيغ سلماني و مسواك ممكن هست باعث انتقال آلودگي شود .كمتر از يك دهم در صد افراد آلوده در دنيا از اين راه مبتلا شده اند .

ايشانروس بسيار ضعيف هست و قادر به ادامه حيات در خارج از بدن به مدت طولاني نمي باشد .

بيماري از طريق دست دادن ، بوسيدن، در يك اتاق خوابيدن ، و از يك ظرف غذا خوردن و همينطور هستفاده از حمام مشترك ، هستخر مشترك ، توالت مشترك ، و نيش حشرات منتقل نمي شود)
علائم بالینی:
پس از ورود ايشانروس به داخل بدن و شروع آلودگي فرد آلوده تا پايان عمر علائم مختلفي را تجربه مي كنند اين علائم بستگي به بيماري زايي ايشانروس ، تعداد ايشانروس ، را انتقال و وضعيت ايمني ميزبان در مراحل مختلف دارند .

عفونت هاي مختلف به خصوص عفونت هاي ايشانروسي در شخص آلوده باعث افزايش تكثير ايشانروس HIV در سلولهاي دفاعي و تسريع در پيشرفت بيماري مي شوند همينطور بر خلاف اكثر عفونت ها ، ايدز داراي ۲ مرحله بيماري هست يكي در ماههاي اول ورود ايشانروس و ديگري در انتها و سپس دوره بي علامت هست.

مراحل آلودگي و بيماري ايدز عبارتند از :
۱ – مرحله حاد
۲ – مرحله بي علامت
۳- مرحله بزرگي غده لنفاايشان منتشره پايدار
۴- مرحله سندرم ايدز
الف : علائم عمومي
ب : علائم عصبي
ج: عفونتهاي ثانايشانه
د: سرطانهاي ثانايشانه
هـ : ساير موارد
۱- مرحله حاد:
دراين مرحله يكسري علائم شايع از جمله تب ، بزرگ شدن غدد لنفاايشان ،ضايعات پوستي وگلودردوجود دارد كه حالتي شبيه منونوكلئوسيس ايجاد مي كنند وهمينطور يكسري علائم كه شيوع كمتردارند مثل سردرد ، اسهال ، تهوع ، ستفراغ ، كاهش گلبول سفيد و پلاكت .
1- مرحله حاد:
اكثر افراد آلوده ۲ الي ۴ هفته ( بر پايه بعضي گزارشات حد اقل ۶ روز و حد اكثر ۶ هفته ) پس از ورود ايشانروس ، طيف وسيعي از علائم باليني را نشان مي دهند ، اين علايم به مدت يك الي چندين هفته ( ۴ الي ۵۶ روز ) باقي مي مانند.

با توليد پادتن بر عليه ايشانروس علايم بيماري بهبود پيدا مي كنند .

اين علائم عبارتند از : تب ، گلو درد خفيف ، بزرگي غدد لنفاايشان ، سر درد ، ضعف و كوفتگي ، درد مفاصل و ماهيچه اي ، بي اشتهايي و كاهش وزن ، تهوع ، هستفراغ و اسهال كه ممكن هست ازشدت متفاوتي بر خوردار باشند .

همينطور ممكن هست علائم مغزي مثل مننژيت ، انسفاليت ايشانروسي و نيز درگيري پوست و مخاط نيز ايجاد شوند.

در اين مرحله در صورت بروز كاهش شديد قدرت سيستم ايمني امكان وجود عفونتهاي موقعيت طلب پيش مي آيد اما با افزايش مجدد سلولهاي دفاعي اين عوارض بهبود مي يابد .

تاكنون هيچ مورد مرگ و مير در اين مرحله نقل نشده هست .)

2- مرحله بی علامت:
دراين مرحله فرد مانند افراد عادي جامعه هست وممكن هست دچارخستگي ، عرق شبانه ، اسهال متناوب وتب خفيف باشد كه اين علائم مي تواند دركم خوني ها ، اختلالات دستگاه غدددرون ريز وبيماريهاي رواني هم مشاهده شود
با بهبودي مرحله حاد كه بر پايه شدت علائم از يك تا چندين هفته طول مي كشد بيماري به يك مرحله نهفته و بي علامت وارد مي شود كه مدت اون در كشور هاي پيشرفته به علت وجود امكانات خوب بهداشتي ۱۵-۱۰ سال و در كشور هاي در حال توسعه ۱۰-۸ سال تخمين زده مي شود .

اين دوره براي بيماران مونث كوتاه تر و براي كودكان و افراد سالمند بسيار كوتاه هست .

در حقيقت در مرحله بدون علامت با وجود تكثير فعال ايشانروس ( حدود ۱۰ بيليون در روز ) سيستم دفاعي بدن توان مبارزه با اون را داشته و تعداد سلولهاي لنفوسيت كمكي ) CD۴) تقريبا ثابت مي ماند .

افراد آلوده در اين مرحله ، عفونت هاي شايع در جامعه غير آلوده ، مثل تبخال آفت و درماتيت سبوريك را مكرراً تجربه ميكنند ولي عوارض اونها شديد تر و طولاني تر از افراد طبيعي مي باشند .

)

۳ - مرحله بزرگی غدد لنفاوی منتشر پایدار:
غدد لنفاايشان در اندازه هاي نيم تا دو سانتي متر ، بدون درد در بيش از دو نقطه بدن ظاهر ميشوند ناحيه كشاله ران در اين محاسبه برنامه نمي گيرد غدد لنفاايشان اكثرا به صورت دو طرفه بزرگ مي شوند .

حداقل ۳ ماه به اين صورت باقي مي مانند و امكان دارد اندازه اونها تغيير پيدا كند.


بزرگي غدد لنفاايشان پايدارومنتشر(PGL) :
كه دراون گره هاي لنفاايشان دربيش از ۲ ناحيه ازبدن كه عمدتا“‌درنواحي گردني ،‌پشت گردن ، زيربغل وناحيه فك هست بطوردوطرفه بزرگ مي شوند كه درمعاينه درد ندارند ، متحرك وچرمي هستند.

البته چون PGL درساركوئيدوز، سيفليس ثانايشانه وهوچكين لنفوم هم ديده مي شود بنابراين براي تشخيص نهايي بايد از يافته هاي هيستوپاتولوژيك هستفاده كرد كه دراون طرح Follicular hyperplasia مشاهده مي شود.)

۴- مرحله پایدار:
در اين مرحله ايشانروس ايدز به تمام سيستم ها و ارگانهاي بدن حمله كرده و به تنهايي و يا به كمك شرایط مختلف مانند ( ميكروب ها – قارچ ها- انگل ها- ايشانروس ها ) عفونتهاي مختلف را ايجاد مي كند .

يكي از شايع ترين علايم بيماري وجود تب طولاني بيشتر از يك ماه ، اسهال به مدت بيشتر از سه ماه و كاهش وزن شديد ( بيشتر از ۱۰ در صد در مدت كمتر از ۴ ماه ) هست .

سل يكي از مهمترين بيماريهايي هست كه با گسترش اپيدمي ايدز در دنيا مجددا افزايش يافته هست .

بيماري سل حتي در كشورهاي پيشرفته نيز بعلت شيوع ايدز از كنترل خارج شده هست در مراحل نهايي بيماري كه سلولهاي دفاعي بدن بسيار آسيب ديده اند ، عفونت هاي موقعيت طلب مثل سينه ، پهلو به علت قارچ پنوموسيستيس كاريني و سرطان كاپوسي و لنفوم عارض مي شود.

همينطور ايشانروس مستقيما به سلولهاي بخش خاكستري مغز كه مركز يادگيري هست حمله ميكند و با از بين بردن سلولهاي اون سبب ايجاد اختلال در حافظه بيمار مي شود.
ايدز AIDS:

شروع اين مرحله وقتي هست كه شمارلنفوسيت هاي CD۴+ كمتراز ۲۰۰ شود ايشانا علائم باليني اختصاصي ظاهرگردد.اين مرحله داراي ۴ خصوصيت باليني مهم مي باشد:
الف) عفونت موقعيت طلب : دراين مرحله هرنوع ميكروارگانيسمي مي تواند دربدن ايجاد عفونت كندولي احتمال درگيري فرد با اين عفونتها تحت تاثير۴ فاكتور زير هست :
اولين فاكتورخود ميكروارگانيسم هست Exposure to the organism
دومين فاكتورتوان بيماريزايي ميكروارگانيسم Relative virulance
سومين فاكتورپروفيلاكسي كه با داروهاي مختلف انجام مي شود Chemoprophylaxis
آخرين و مهمترين فاكتوركفايت سيستم ايمني هست Immuno competence
لازم به ذكر هست اين تقسيم بندي ديگر مورد هستفاده نمي باشد.
برپايه يافته هايي كه تا اينجا فرموده شد علاوه برتقسيم بندي اوليه كه برپايه علائم باليني بودتقسيم بندي ديگري بنام والترريد (walter Reed) بيان شد كه ازصفرتا ۶ درجه بندي شده هست و۴ پارامتردراون دخيل مي باشد.
ب) عوارض مغزي :
تظاهرات عصبي درمرحله ايدزمي تواند بصورت موضعي وسيستميك ايشانا حتي تظاهرات روحي رواني باشد وعلت اون درگيري مستقيم مغزباايشانروس HIV ، عفونتها و سرطانهاي موقعيت طلب وهمينطور داروهايي كه فرد مبتلا مصرف مي كند مي باشد.
ج ) عوارض كلي :
يكسري علائم غيراختصاصي ازجمله تب ،‌اسهال و‌كاهش وزن مي باشد كه علت خاصي براي اونها نمي توان ذكركرد كه اين علائم درآفريقا بيشترنقل مي شود چون امكانات تشخيصي دراونجا ضعيف تراست ودرنتيجه دردسته علائم بي علت قرارمي دهند.
مطالعات وتحقيقات درزمينه ايدزهمچنان ادامه داردوآخرين تقسيم بندي موجود كه بعداز تقسيم بندي اوليه CDC و walter Reed بيان شد به قرارزيراست كه دراون از دوفاكتورعلائم باليني وشمارش لنفوسيت CD۴+ هستفاده شده هست.
C
B
A
³۵۰۰
۲۰۰-۴۹۹
<۲۰۰

۱- دسته A : شامل عفونت حاد ، بزرگي غدد لنفاايشان (P.G.L) و بي علامت

۲- دسته B :علائم مرحله عفونت HIV (كه نه درمرحله A ونه درمرحله C ديده مي شود)
۲- دسته C :علائم اختصاصي مرحله ايدز
پیشگیری:
آمارنشان مي دهد كه ازسال ۹۲ به بعد تعداد بيماران مبتلا به HIV از ۱۳ ميليون نفربه بالغ بر ۵۰ ميليون نفررسيده هست وبه مرز فاجعه آميز نزديك شده هست بنابراين امت ومسئولان به فكرراه حلي جدي براي جلوگيري از اين فاجعه افتاده اند.
اهميت پيشگيــري از اينجا مشخص مي شود كه ازبين بردن عامل بيماري دربدن ممـكن نمي باشد ونيز واكسن موثري هنوز براي اون ساخته نشده هست.

ولي قطع چرخه انتقال بيماري به وسيله پيشگيري كاملاً امكان پذيراست وشعارساوقت بهداشت جهاني درسال ۱۹۹۹ (Listen, Learn ,live) اهميت پيشگيري را نشان مي دهد.

پيشگيري به طورموفق عملي نمي شود مگربوسيله آگاهي دادن به امت كه اين آموزش دردرجه اول به عهده پزشكان وجامعه پزشكي ودرجه دوم به عهده هركس ديگري هست كه ازايدز آگاهي دارد ودرقبال ديگران احساس مسئوليت مي كند.


براي آگاهي وآموزش بايد از تمام امكانات موجود ورسانه هاي گروهي هستفاده كرد.

همينطور وقت وسن خاصي براي آموزش وجودندارد چون هرشخص مي تواند از حدود ۹ سالگي تا ۶۵ سالگي اعتيادرا شروع كند ونيز ازوقتي كه بالغ مي شود تا اواخرعمرروابط جنسي را داشته باشد همينطور انتقال خون ، آرايشگاهها واعمال دندانپزشكي درهرسن ووقتي مي تواند صورت گيرد.ولي كساني كه درمعرض رفتارهاي پرخطرمي باشند يا كساني كه داراي تفكرات وباورهاي غلطي هستند براي آموزش دراوليت قراردارند.

راههاي پيشگيري:
اجتناب از وارد كردن هرجسم نوك تيز نامطمئن به داخل پوست، هستفاده از سرنگ يكبارمصرف درتزريقات ونيز بودن يكنفر همراه تا برتزريق نظارت داشته باشد، كنترل خون وفراورده هاي خوني ، عدم هستفاده از تيغ يا هستفاده از تيغ يكبارمصرف درآرايشگاهها ،استريل كردن وسايل پزشكي ودندانپزشكي دربين مريض ها ونيز هستفاده از وسايل ايمني براي خود پزشك يا دندانپزشك، خايشانشتنداري و دوري از روابط جنسي نامطمئن با افراد مختلف ، نداشتن شركاي جنسي متعدد ، بالابردن سن اولين تماس جنسي واينكه فرد فقط يك شريك جنسي داشته باشد ومطمئن باشد كه خود تنها شريك جنسي طرف مقابل هست ، هستفاده از روشهاي پوششي مانند كاندوم ، حامله نشدن مادر آلوده و در صورت آلودگي پيشگيري از آلودگي فرزند در درجه اول يا هستفاده از داروهاي ضد ايشانروسي مانند زيدوودين به طور جدي كمك خواهد كرد و مساله مهم در برنامه هاي مبارزه با ايدز اين هست كه ما با خود بيماري مبارزه مي كنيم نه با بيمار، بايد با بيمار به صورت سالم زندگي كرد و ارتباط داشت و او را ازجامعه طردنكرد چون طرد اين افراد علاوه براينكه ازلحاظ انساني واخلاقي درست نمي باشد باعث ايجاد مشكلات رواني دربيمارمي شودو احتمال آلوده كردن عمدي سايرافراد جامعه را بالا مي برد.
غول ايدز را بايد به وسيله آگاهي از بين برد.

ترس راه درستي نمي باشد.

بايد دست دردست هم دهيم وازفاجعه وانفجارجهاني جلوگيري كنيم .

بايد نسل آينده ما دنيايي روشن وپراميد را پيش رو داشته باشد .

نسل آينده قطعـا“ از ما درباره كارهـايي كه مي توانستيم اجرا کنيم و نداده ايم سئوال خواهدكرد كه ايدزيكي ازاونهاست.


باوركنيم وبدانيم كه وقت كم هست.

ازهمين امروز شروع كنيم .

شايد فردا ديرباشد.

مشكل عمده درمورد بيماران معتاد تزريقي اين هست كه سپس تزريق فرد به دليل عدم تعادل رواني وجسمي ممكن هست سرنگ خودرا درهرمكاني رها كند وباعث آلوده شدن افراد شود.

همينطور بـه دليل بـي بندوباري دراين افـرادونيز اينكه ممكن هست ازلحاظ مالي براي تهيه مواد مخدر درمضيقه باشند و دست به خودفروشي بزنندودرهمين حال روابط جنسي نامطمئن داشته باشند ، تمام اين موارد به پيشرفت بيماري كمك مي كند

براي مبارزه با ايدز يكي از موثرترين موارد مبارزه با اعتياد هست وبه همين دليل بايد قدرت نه فرمودن را درجوانان خود تقايشانت كنيم.


درمان:
فرضيه هاي درماني :براي درمان اين بيماران بطوركلي دوفرضيه عمده وجوددارد.
۱) حذف كامل ايشانروس از بدن از طريق تحريك ژنوم ايشانروس ، ايجاد ترانسفورميشن ((Transformation وساخته شدن پروتئين نامناسب وتزريق پيش داروهاي غيرسمي كه درسلول آلوده سمي مي شوند.


۲) جلوگيري ايشانا كاهش سرعت تكثيرايشانروس
روش هاي درمان :
A : جلوگيري از چسبندگي GP۱۲۰ به سلول :
۱) سنتزAnti-Idiotype
۲) تزريق CD۴+
۳) هستفاده از سولفات دكستران
B : جلوگيري از نفوذ ايشانروس به سلول ( (Anti GP۴۱ activity هستفاده از AL۷۲۱
C : جلوگيري از انجام اعمال اونزيمها كه مفصلا“ درمبحث بعدي توضيح داده خواهد شد.
D : مهارنواحي ژني : غيرفعال كردن ژنوم tat كه تكثيرايشانروسي را تحريك ميكند ايشانافعال كردن ژنوم nef كه بازدارنده تكثيرايشانروسي هست.
E : جلوگيري از رهايي ايشانروس از سلول :
۱) افزايش PH
۲) هستفاده اينترفرون ها (IFN)
داروهاي ضد ايشانروسي موجود :
۱-بازدارنده اونزيم ترانس كريپتاز معكوس Reverse transcriptase inhibitors
A)Nucleoside reverse transcriptase inhibitor
۱.Zidovudin(ZDV)(AZT)
۲.Didnozine(ddI)
۳.Zalcitabine(ddc)
۴.Stavudine(D۴t)
۵.lamivudine(۳ tc)
۶.Abacavir
B)Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor
۱.Nevirapine
۲.Delaviridine
۲-بازدارنده اونزيم پروتئاز Protease inhibitors
۱.Saquinavir
۲.Ritonevir
۳.Indinoevir
۴.Neffinavir
۵.Amprenavir
۳-بازدارنده اونزيم انتيگراز Integrase Inhibitors
به علت Cytotoxicity بسيارشديدي كه دارندهنوز درفهرست داروهاي درماني قرارنگرفته اند.


درمان چند دارايشاني Combination therapy
درمان تركيبي مزيت هاي بسيارزيادي نسبت به درمان تك دارايشاني دارد كه اين مزاياشامل دوزمصرفي پائين تر،كاهش سميت ، تاخيرمقاوم شدن ايشانروس نسبت به داروها ، هدف قراردادن قسمتهاي مختلف چرخه ايشانروس و… .


دردرمان چنددارايشاني بطورعمده دوشيوه وجوددارد:
۱-درمان دودارايشاني ،
۲- درمان سه دارايشاني
اونچه كه باتوجه به نتيجه تحقيقات تاكنون پيشنهادشده هست هستفاده از دوتابازدارنده اونزيم ترانس كريپتازمعكوسي و يك بازدارنده اونزيم پروتاز هست .


تركيب بعضي از داروها اثرات كاهنده بررايشان يكديگرAntagonistدارند مانندZDV+d۴I وتركيب بعضي از داروها باهم تقايشانت كننده (Synergist) هستند مثل ZDV+۳TC
استراتژيهاي درمان
اولين اقدام پزشك براي رايشانارايشاني با اين بيماران روان درماني هست.

بايد بيماردرخود احساس امنيت كند كه بيماري او رو به بهبودي هست

بيمارمي بايست كه ازمراحل درمان تاحدودي آگاهي داشته باشد،كليه مسائل مربوط به پيشگيري به اين بيماران آموخته شودوتمامي ريسك فاكتورها براي اونها بازگو شود.


تعيين وقت شروع دارو:
۱-Early therapy
۲ -Late therapy.


پس ازشروع درمان معمولا“ سپس دوتا چهارهفته آثاردرمان كاملا“ آشكارمي شود.
مساله بسيارمهمي كه درحال حاضر به عنوان يكي از معضلات درمان نيزمطرح مي باشد هزينه درمان هست.

قيمت داروها بسيارگران هست.

رايشان هم رفته هزينه درمان يك بيمارباتوجه به آزمايشاتي كه انجام مي دهد به اضافه هزينه داروها حدود ۱۱۰۰ دلاردرهرماه هست.

روشهاي درماني ديگري نيز براي درمان اين بيماران وجوددارد كه دراين روشها عمدتا“ بررايشان تقايشانت سيستم ايمني كارمي شود.

اين روشهاي درمان هنوزتحت مطالعه اند ونتيجه قطعي اثربخشي اونها هنوزبه اثبات نرسيده هست.

روش علمي درمان دركلينيك ها درحال حاضردرايران به اين صورت هست كه پس از شناسايي بيماران درمان با روش late therapy و با هستفاده از درمان سه دارايشاني شامل موارد زيرانجام ميگيرد.
تشخیص :
ايشانروس حدودا ۶ هفته الي ۶ ماه پس از ورود به بدن سيستم ايمني را تحريك نموده كه به دنبال اون در بدن عليه ايشانروس پادتن توليد مي شود اين وقت ممكن هست به كوتاهي ۵ روز باشد.

و يا تا ۱۶ ماه نيز طول بكشد .

فاصله بين ورود ايشانروس تا ايجاد پاد تن دوره پنجره اي فرموده مي شود .

در اين دوره نتيجه آزمايش تشخيص ايدز منفي هست .مراكز انتقال خون در مراكز هستان هاي كشور همگي مجهز به وسايل و امكانات انجام تست ، تشخيص آلودگي به ايدز مي باشند .

توصيه ميشود كه افراد اگر در معرض خطر برنامه گرفته اند با مراجعه به پزشك يا مراكز بهداشت هستانها يا شهرستانها و يا مراجعه مستقيم به مراكز انتقال خون در خواست انجام آزمايش را بنمايد .

نكات مهم
جواب منفي نمي تواند دليل عدم وجود آلودگي باشد و بر پايه وقت آلودگي ممكن هست فرد آزمايش شده در دوره پنجره اي باشد
جواب مثبت نمي تواند مرحله بيماري را مشخص كند و تنها نشان دهنده آلودگي هست ، علائم بيماري و يا بررسي ميزان سلولهاي لنفوسيت كمكي در خون و يا اندازه گيري ميزان ايشانروس ، مرحله بيماري را مشخص مي نمايد .
تشخيص بيماري ايدز

تستهاي آزمايشگاهي درمراحل تشخيص ودرمان بيماري ايدز اهميت فراواني دارند ونقش آزمايشگاه به عنوان مطمئن ترين مرجع براي تشخيص قطعي بيماري بسيارپراهميت هست.

درسالهاي پيش از توليد انبوه روشهاي آزمايشگاهي اين بيماري تنها برپايه علائم كلينيكي تشخيص داده مي شد تااينكه در سال ۱۹۸۵ روشELISA براي تست روتين مورد هستفاده قرارگرفت .


بطوركلي روشهاي آزمايشگاهي به دودسته تقسيم مي شوند دسته اول روشهاي مستقيم هستند مانند كشت كه تست قطعي تشخيصي هست اما به دليل وقت گيربودن وخطراستفاده ازاون درآزمايشگاه ، عملاً مورد هستفاده قرارنمي گيرد.دسته دوم روشهاي سرولوژيك هستند كه كاربرد بيشتري دارند.

دراين روشهاAgو ياab را درسرم يا پلاسماي آلوده تشخيص مي دهيم

درتشخيص هدف نهايي پروتئينهاي ايشانروسي هستند كه درسردسته زيرجاي مي گيرند.
۱) گليكوپروتئينهاي خارجي پوشش مثل gp۱۶۰, gp۴۱,gp۱۲۰
۲) پلي مراز پروتئينها مثل e۱p۳۱,rt p۷۶
۳) پروتئينهايي مثل (gag) p۲۴
علائم آزمايشگاهي ابتلا به بيماري hiv ۶-۸ هفته پس از تماس باايشانروس هموقت با توليد p۲۴ درخون آغازمي شود كه اين پروتئين را ميتوان با روش ELISA بطوراختصاصي شناسايي كرده سپس با Western blott تاييد كرد.
اولين روش سرولوژيك شناسايي پاد تن روش ELISA هست كه gag,gp۱۶۰,gp۱۲۰ را تشخيص مي دهد اين تست نياز به تائيد دارد اما از حساسيت ۵/۹۹ % واختصاصيت ۸/۹۹% برخورداراست همينطور بايد به مساله تداخلگرهايي مثل واكسن اونفولانزا، Ab ضد ميتوكندري وبدخيميها كه توليد مثبت كاذب مي كنند توجه شود.

اگرتست منفي شد چند ماه بعد تكرارمي شود.

تفسيرنتايج western Blott با ELISA به اين صورت هست كه اگرتست ELISA اوليه منفي شد حضورAb ضدHIV نفي ميشود اما اگرمثبت شد بايد تكرارشود درصورتيكه ELISA دوم منفي شد نيز حضورAb نفي مي شود اما اگرELISA مثبت شد western blott انجام مي شود كه اگرمثبت شد حضور Ab ضدHIV ثابت مي شود اما اگرمنفي شد بايد مساله window period درنظرگرفته شود.

روش بعدي Radio Immuno Assay هست كه تست تائيدي جايگزين western blott هست وبا gp۱۲۰ وgp۱۶۰ واكنش مي دهد.

هدف ازتست تشخيص مقاديركم Ab وپيگيري افراد مبهم هست اما اين روش نياز به نگهداري كشت سلولي وحمل ونقل مواد نشانگرومهارت تكنيكي دارد بنابراين هستفاده ازاون محدود هست.


روشهايي نيز وجوددارند كه ساده وسريع هستند مثل p۲۴ capture assay كه درطبقه بندي افراد آلوده وقدرت تاثيردارو اهميت دارند وهدف ازاون تشخيص اونتي ژن p۲۴ هست كه اين تست چند هفته قبل از seroconversion مثبت مي شود.
روشهاي جديدي نيز براي شناسايي پروتئينهاي اختصاصي ايشانروس ايشانا شناسايي مستقيم اسيد نوكلئيك وجوددارد مانند روشهاي PCR كه اخيراً بسيارمورد توجه قرارگرفته و ايشانژگي وحساسيت بالايي دارند وانتظارمي رود درآينده گسترش بيشتري پيدا كنند

منبع: سایت پزشکان بدون مرز

60:


61:هر اونچه لازم هست درباره ایدز بدانیدحجم : 4.75 مگابایت

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

.

62:

رئيس مركز تحقيقات ايدز وزارت بهداشت فرمود: 99% موارد جديد شناسايي شده ابتلا به ايشانروس ايدز در كشور از طريق ارتباط جنسي مبتلا شده‌اند و انتقال جديد از طريق اعتياد بسيار محدود هست.مينو محرز، عضو كميته كشوري كنترل ايدز وزارت بهداشت در فرمودگو با فارس ا‌فزود: متاسفانه وضعيت نگران‌كننده‌اي درباره انتقال ايدز در كشور وجود دارد، زيرا تمام بيماران جديد مبتلا به ايشانروس ايدز كه به درمانگاه ما در بيمارستان امام خميني(ره) شهرستان تهران ـ كه مهم‌ترين مركز تشخيص و درمان اين بيماري در كشور هست ـ مراجعه مي‌كنند، افرادي هستند كه از طريق ارتباط جنسي غيرايمن مبتلا شده‌اند.


ايشان اضافه كرد: اگر نگايشانم صد %، بايد بگايشانم 99‌% موارد جديد شناسايي شده ابتلا به بيماري ايدز، مواردي هست كه از طريق ارتباط جنسي مبتلا شده‌اند و من واقعا از اين مساله نگران هستم.

اگر هم موارد محدودي به علت تزريق مشترك و اعتياد به اين بيماري مبتلا شده و امروز شناسايي شوند، مربوط به گذشته هست كه اكنون شناسايي مي‌شوند و انتقال ايشانروس اين بيماري از طريق اعتياد تقريبا كنترل شده هست.

یادآوری: دوستان عزیزم بزارید چند مورد رو اینجا بگم که شاید میدونید و احتمالآ بیشترتون نمیدونید.
متاسفانه در سالهای پیش اتفاقات ناگواری در باره ویورس ایچ آی وی روی داده که باید فرموده میشده ولی خب به دلایلی این کار انام نشد که از جمله اون میشه به موردی اشاره کرد که عده ی از افرادی که به این ویروس مبتلا بودن رژ لبهایی تولید کردن که داخل اون این ویروس همراه با تعدادی شیشه ریز که با چشم دیده نمیشد و باعث زخم شدن لب و ابتلای فرد به این ویروس میشد!
یا ماجرایی که در اون عده ای از این افراد به مدرسه دخترانه ای رفته بودن و با کرتهای جعلی که داشتند وانمود کرده بودند در حال تزیق واکسن هستن ولی در واقع این ویروس رو به 40 نفر تزریق کردن که متاسفانه 29 نفر از اونها به صورت معصومانه ای گشته شدن.
البته این افراد هیچ تقصیری نداشتند چون از جامعه رونده شده بودن و جامعه به چشم یه فرد خائن و یا...

به انها نگاه میکرد و اونها با این کار درواقع انتقام گرفتند! بیاید یاد بگیرم به راحتی این افراد رو بپذیریم و با اونها عادی رفتار کنیم و بدونیم که این بیماری هست که ممکن بوده هر کدومون بگیریم.
متاسفانه درحال حاضر بر کشور ما فضایی حاکم هست که پیامبر اسلام به مبارز شدید با اون پرداخته بودن و اون فضای تعصب هست!
یا تقلید که در ابتدای هر رساله ای و مساله اول هر رساله ای اینکه یک مومن به خدا نباید تقلید کنه ولی میبینیم که...
در جامعه ما به جای اینکه این موارد رو مدیریت کنن همیشه به مبارز با اون میپردازن و با هرچیزی مبارزه کنی اون شدت میگیره!
و حالا میبینیم که در تهران(شهرهای دیگه رو نمیدونم)دستگاه هایی برنامه دادن که به معتادین سرنگ رایگان میده و حتی لازم نیست اونها به داروخانه مراجعه کنن
خب نکته اینجاست که چرا این کار از اول نشد که این فجایع پیش بیاد!!!!!!
در مورد 3کس هم باید بگم ما باید یاد بگیریم با این موضوع به صورت یک واقعیت رفتار کنیم و اون رو بپذیریم و مدیریت کنیم و البته منظورم از ما مسئولین کشور نیست بلکه خودمون هستیم
در کشور ما به جای اینکه بیان و اسباب ازدواج جوانان رو فراهم کنن میرن و با بدحجابی مبارزه میکنن!!!!
یا دختر و پسرها رو هرروز دورتر و دورتر از هم میکنن که برای مثال تک جنسیتی کردن دانشگاه ها یکی از این کارهاست و این مورد باعث میشه این دو جنس مخالف بیشتر نسبت به هم کنجکاو بشن و...
پس بیایم خودمون در رابطمون افراط نکنیم
به قول بزرگان تا خودمون برا خودمون کاری انجام ندیم کسی کاری برامون نمیکنه!

63:


64:

با اشاره به ابتلاي 20 هزارايراني به HIV
دبيرعلمي كارگاه ادغام برنامه سل وايدز عنوان كرد:
پيش‌بيني ابتلاي10 هزار نفر به سل ريايشان در كشور در پنج سال آينده
پژوهشكده سل و بيماري‌هاي ريايشان بيمارستان مسيح دانشوري، چهارمين كارگاه بين‌المللي آموزشي ادغام برنامه سل و ايدز و كاهش آسيب را به درخواست ساوقت بهداشت جهاني و حمايت بانك توسعه اسلامي براي كشورهاي اسلامي منطقه در هتل اسپيناس شهرستان تهران به مدت پنج روز انجام كرد.


دكتر پيام طبرسي ــ دبير علمي اين كارگاه ــ در فرمود‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» پايگاه خبري دانشجايشانان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه خطر ابتلا به سل در مبتلايان به ايدز صد برابر افراد عادي هست در ادامه شيوع بيشتر HIV در كشور را عاملي براي كنترل دشوارتر سل برشمرد و اضافه کرد: از اين رو وجود برنامه‌اي براي كنترل سل، ايدز و حتي ارتباطي بين اونها، الزامي هست.


ايشان با بيان اين كه كمتر از 50 % افراد مبتلا به HIV در مناطق اوندميك نظير ايران به سل ريايشان دچار مي‌شوند، فرمود: با توجه به اين كه تاكنون 20 هزار فرد مبتلا به HIV در كشور به ثبت رسيده هست، بايد انتظار داشت طي پنج سال آينده 10 هزار مبتلا به سل ريايشان در كشور داشته باشيم.


دبيرعلمي چهارمين كارگاه بين‌المللي آموزش، ادغام برنامه سل و ايدز در كشور با تاكيد بر ضرورت اقداماتي براي كاهش ميزان بروز موارد جديد سل ريايشان، اضافه کرد: پيش از اين، ميزان بروز سل در كشور 50 در يكصد هزار نفر جمعيت نقل شده بود.

حال اون كه اين ميزان به 13 در يكصد هزار نفر جمعيت كاهش يافته هست كه البته با اضافه کردن 10 هزار مورد جديد (ابتلا نيمي از مبتلايان به HIV در كشور به سل ) شمار بيماران افزايش مي‌يابد از اين رو اجراي برنامه‌هايي در كشور ضروري هست.


دكتر طبرسي با بيان اين كه ايران مركز همكار ساوقت بهداشت جهاني در آموزش سل منطقه هست، در ادامه به حمايت و پشتيباني بانك توسعه اسلامي و دفتر رياست جمهوري و درخواست ساوقت بهداشت جهاني براي برگزاري اين كارگاه اشاره كرد و يادآور شد: شركت كنندگان چهارمين كارگاه بين‌المللي آموزشي ادغام برنامه‌ آموزشي سل و ايدز 11 كشور غالبا از منطقه اسلامي شامل عراق، تاجيكستان، امارات متحده عربي، عمان و حتي از آفريقا و سودان بوده هست، البته برنامه كاهش آسيب جزئي از اين كارگاه آموزشي به شمار مي‌آيد.


ايشان اصول اوليه درمان سل و ايدز، ارايه نقل برنامه كنترلي سل و ايدز، بازديد از مراكز درماني اين بيماران مبتلايان به ايدز و سل، مركز تحقيقات سل ريايشان، ارايه نقل برنامه كاهش آسيب و درمان با متادون از سايشان ساوقت‌ زندان‌ها را از موضوعات اين كارگاه برشمرد.


به نقل ايسنا، دكتر آرش انيسيان، دبير اجرايي چهارمين كارگاه آموزش ادغام برنامه سل و ايدز در كشور با بيان اين كه اولينكارگاه آموزشي ايدز و سل و كاهش آسيب در ايران انجام شد، خاطرنشان كرد: از اون پس ساليانه ايران ميزبان كشورهايي براي ارايه آموزش هست.


ايشان با بيان اين كه شيوع سل در افراد مبتلا به ضعف سيستم‌ ايمني نظير مبتلايان به HIV بيشتر هست، فرمود: در حالي كه سل در ايران رو به كنترل بود، با شيوع ايدز در كشور ميزان مبتلايان به سل هم افزايش خواهد داشت از اين رو برگزاري برنامه‌هاي آموزشي جهت ارايه تجربيات به كشورهاي منطقه و مشابه الزامي هست.


دبير اجرايي چهارمين كارگاه آموزشي ادغام برنامه سل و ايدز در كشور با بيان اين كه ايدز در گروه‌هاي خاصي از جامعه (معتادان تزريقي) و افرادي در سطح اجتماعي و اقتصادي پايين شايع‌تر هست، فرمود: اعتياد تزريقي شايع‌ترين روش انتقال ايدز در كشور هست.دكتر انيسيان با بيان اين كه درخواست ساوقت بهداشت جهاني اين كارگاه براي كشورهاي هم سطح ايران به لحاظ شيوع ايدز نظير تاجيكستان، جمهوري آذربايجان، عراق، امارات متحده عربي، عمان، كايشانت، لبنان و روسيه در ايران انجام شد، اضافه کرد: ضمن اون كه بانك توسعه اسلامي حامي اين برنامه هست، معاون ساوقت بهداشت جهاني هم در اين كارگاه حضور يافت.


انتهاي پيام


65:


66:

ایدز از راه دهان هم منتقل میشه؟

67:

با تشکر از مطالب مفیدتون .

می خواستم بدونم در همجنس بازان اگه هیچ کدوم از طرفین ویروس HIV نداشته باشن و هردو سالم باشن باز هم احتمال ایجاد این ویروس تو بدن وجود داره؟

68:

ررسی کامل بیماری ایدز-به زبان اصلی برای دوستان خوبم.


هستفاده کنید بسیار مفید و سازنده هست.دوستان میتونند دانلود نمايند و با یکی از سایت های اونلاین ترجمه ترجمه نمايند و هستفاده نمايند

دریافت فایل برنامه ( 3.64 مگابایت )

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

69:

نام كتاب : ایدز hiv

توضيحات:
آشنایی با بیماری مهلک ایدز

حجم: 94 kb

لينك دانلود :

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


---------- Post added at 06:05 PM ---------- Previous post was at 06:01 PM ----------

نام كتاب :اچ آی وی دانستنیها

توضيحات:
ویروس مختل نماينده مصونیت بدن

حجم: 94 kb

لينك دانلود :

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

70:


71:

رييس اداره ايدز وزارت بهداشت:
كتابچه آموزشي ايدز امسال در بين خانواده‌ها توزيع مي‌شود

رييس اداره ايدز وزارت بهداشت فراخوان كرد: كتابچه آموزشي ايدز كه شامل چند فصل هست، كامل شده و امسال بين خانواده‌ها توزيع خواهد شد.


به نقل سرايشانس بهداشت و درمان ايسنا، دكتر عباس صداقت ضمن فراخوان اين خبر فرمود: نقش خانواده‌ها در پيشگيري از ايدز براي كودكان، نوجوانان و جوانان بسيار با اهميت هست براي همين كتابچه آموزشي خانواده‌ها در اين خصوص تهيه و كامل شده و بزودي توزيع مي‌شود.


ايشان اضافه کرد: طرح توزيع اين كتابچه دو فاز دارد كه در فاز نخست مسائلي نظير ساختار خانواده، مديريت بحران‌هاي نوجوانان و جوانان، گرايش فرزند به رفتارهاي پرخطر و تقايشانت هستحكام خانواده مورد توجه برنامه گرفته هست.


صداقت فاز دوم اين طرح را شامل مسايل تخصصي‌تر در زمينه پيشگيري و آموزش ايدز فراخوان كرد و فرمود: فاز دوم طرح، سال آينده اجرايي مي‌شود و در اون به مسايل تخصصي‌تر در زمينه HIV‌ و راه‌هاي انتقال اون خواهيم پرداخت.


بنا بر فراخوان وب‌دا، رييس اداره ايدز در ادامه، نحوه توزيع كتابچه آموزشي ايدز را چنين توضيح داد: بهترين راه، كمك گرفتن از رسانه ملي هست كه اگر ساوقت صدا و سيما مثل شركت‌هاي تبليغاتي از ما پول مطالبه نكرده و به اين معضل به چشم يك معضل بزرگ اجتماعي نگاه كند، بهترين راه براي توزيع اطلاعات اين كتابچه خواهد بود.


ايشان اضافه کرد: در كنار صدا و سيما راه‌هاي ديگري براي توزيع اين كتابچه بين خانواده‌ها مدنظر هست كه از اون جمله مي‌توان به فرهنگسراها و رابطين بهداشتي در ساير مراكز اشاره كرد.


انتهاي پيام

72:

دستجردی اظهار داشت: وجود 80 هزار مبتلا به ایدز در کشور/ آتشفشان ایدز در راه هست وزیر بهداشت با اشاره به اینکه از 80 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور تنها 25 % اونها شناسایی شده اند فرمود: با افزایش رفتارهای پرخطر در آینده ممکن هست با آتشفشانی از بیماری ایدز در کشور روبرو شویم.

به نقل خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی سه شنبه در حاشیه نشست با مدیر اجرایی برنامه مشترک ساوقت ملل متحد در زمینه "ایدز" با بیان اینکه ایران تونسته در کنترل ایدز در زندانها به موفقیتهای چشمگیری دست یابد فرمود: شیوع بیماری ایدز در معتادان تزریقی زندانی از 8/3 % به 4/1 % کاهش یافته که می توان این رقم را به صفر % کاهش داد.
وی از توسعه کلینیکهای رفتاری گذری و کلینیکهای مثلثی اظهار داشت و اضافه کرد: وزارت بهداشت تمرکز این کلینیکها را در مناطق پرخطر در دستور کار خود برنامه داده هست.
وزیر بهداشت مرکز اصلی درمان ایدز در شهرستان تهران را بیمارستان امام خمینی (ره) و در هستانهای کشور مراکز درمانی بیماران عفونی عنوان کرد و اضافه کرد: شیوع موارد ایدز در زنان باردار و نوزادان اونها در حد صفر کاهش یافته هست.
وحید دستجردی فراخوان نمود: خطر ارتباطات جنسی غیرقانونی و غیراخلاقی می‌تواند افراد را به شدت در معرض ابتلا به ایدز برنامه دهد و بررسیها نشان داده که بسیاری از افراد خیابانی مبتلا به ایدز هستند که می‌توانند دیگران را نیز درگیر این بیماری نمايند.
وی در ادامه با اشاره به شناسایی حدود 22 هزار ایرانی مبتلا به ایدز فرمود: بیش از 80 هزار فرد مبتلا به ایدز در کشور وجود دارد که یک چهارم اونها شناسایی شده‌اند که البته این میزان نسبت به آمار دنیا، آمار بالایی نیست، اما نسبت به فرهنگ کشور آمار بالایی هست.
وزیر بهداشت بیشترین مبتلایان به ایدز را مربوط به معتادان تزریقی عنوان کرد و فرمود: در حال حاضر 7 % از مبتلایان به ایدز را افراد در معرض خطر مسایل اخلاقی و رفتاری تشکیل می‌دهند که با افزایش رفتارهای پرخطر در آینده ممکن هست با آتشفشانی از بیماری ایدز در کشور روبرو شویم، بنابراین لازم هست در این زمینه اطلاع رسانی لازم به امت صورت گیرد.
دستجردی با اشاره به برنامه داشتن ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر فرمود: طی چند سال اخیر کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته هست که به نظر می‌رسد توطئه‌ای پشت این قضیه هست تا با افزایش کشت خشخاش، جوانان ما را به مواد مخدر آلوده نمايند.


73:

صداقت به مهر اظهار داشت: سیر صعودی ایدز در میان زنان / افزایش 21 %ی روابط جنسی پر خطر تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر ایدز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش آمار ابتلا به ایدز در میان زنان ایرانی اظهار داشت.

دکتر عباس صداقت درفرمودگو با خبرنگار مهر، مهمترین عامل افزایش ایدز درسالهای اخیر در میان زنان ایرانی را روابط جنسی پر خطر عنوان کرد.
وی تشریح کرد: با کنترل افزایش ایدز در میان معتادان و روش های تزریقی متاسفانه ایدز راه دیگری را برای خود باز کرده و از طریق روابط جنسی پرخطر در میان زنان خیابانی و جوانان بروز کرده هست.
به فرموده رئیس دفتر ایدز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طبق آمار فراخوان شده در سال 89، انتقال ویروس HIV در میان زنان و جوانان ایران 66.9 % از طریق مصرف مواد تزریقی و 21.1 % از طریق ارتباطات جنسی کنترل نشده بوده هست.
وی تشریح کرد: با توجه به آمار ثبت شده از سال 65 تا کنون 69.9 % انتقال ویروسHIV از طریق مصرف مواد تزریقی و 10 % از طریق ارتباطات جنسی کنترل نشده، اتفاق افتاده که این آمار در سال 89 افزایش تصاعدی ابتلا به ایدز را از طریق رابطه های جنسی در میان این قشر نشان می دهد.
رئیس دفتر مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یاد آور شد: البته این امر بدیهی هست که از نظر سیمای اپیدمی یک بیماری وقتی در یک گروه تحت کنترل در آید ویروس مسیر خود را تغییر داده و در میان گروه های پرخطر دیگر افزایش می یابد و از اونجایی که آسیب های اجتماعی در ارتباط با ایدز بوده و از طرف دیگر شیوع مصرف مواد روانگردان و محرک در بسیاری از کشورها از جمله ایران افزایش یافته، خطر انتقال ویروس را از طریق ارتباطات جنسی کنترل نشده بیش از گذشته افزایش داده هست.
وی ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر سومین برنامه هستراتژیک کشور و با کمک ساوقتهای آموزش و پرورش، صدا و سیما، زندانها و بهزیستی شاهد موفقیت هایی برای کنترل HIVهمچون مصرف مواد تزریقی باشیم.

74:

یک متخصص عفونی در فرمود و گو با فارس:
مسافران اونتالیا و دوبی HIV می آورند/ هستراتژی ABC برای کنترل ایدز
خبرگزاری فارس: یک متخصص عفونی با فراخوان اینکه برخی مسافران به اونتالیا، دوبی یا کشورهای همسایه شمالی ویروس ایدز را با خود به کشور می آورند از هستراتژی ABC ساوقت بهداشت جهانی برای کنترل این بیماری لاعلاج اظهار داشت.


حمید عمادی در فرمود و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، اضافه کرد: ویروس ایدز از حدود سال ۱۹۸۱ یعنی حدود ۳۰ پیش در جهان شناخته شد و تاکنون ابتلا به این ویروس در دنیا روند صعودی داشته هست به طوری که حدود ۷۰ میلیون نفر تاکنون به این عفونت مبتلا شده اند، حدود نیمی از این افراد فوت کرده‌اند و اکنون حدود ۳۴ میلیون نفر فرد آلوده به HIV در دنیا زندگی می نمايند.

۴۰ % امت بوتسوانا به HIV مبتلا هستند

وی فرمود: مهمترین منطقه آ‌لوده به این بیماری در دنیا جنوب صحرای آ‌فریقا و کشورهایی مثل بوتسوانا،اوگاندا و آفریقای جنوبی هست، حدود ۴۰ % امت بوتسوانا به ویروس ایدز مبتلا هستند و در آفریقای جنوبی نیز ۲۶ % به این ویروس آلوده هستند.

عمادی اضافه کرد:‌ در کشورهای شمال آفریقا و آسیا و منطقه ما شیوع ویروس ایدز بسیار کمتر هست اما سرعت رشد این بیماری بیشتر هست زیرا در کشورهای آفریقایی این بیماری به حدی ا گسترش رسیده هست که دیگر رشد اون در حد بسیار بالا نیست.

آمار ایدز در ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران فرمود: در کشور ما بر پايه آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت حدود ۲۵ هزار نفر تاکنون به ویروس این بیماری مبتلا شده اند که تعدادی از اونان فوت کرده اند اما آمارهای غیر رسمی ابتلای حدود ۱۰۰ هزار نفر و در پیش بینی های بدبینانه تا ۳۰۰ هزار مبتلا را بیان داشته هست اما این آمارها قطعی نیست و تخمینی هست.

آسیا در ردیف مناطق با رشد بالای ایدز

این متخصص عفونی اضافه کرد:‌ رشد این بیماری هم اکنون در برخی کشورهای تازه هستقلال یافته شوروی سابق حدود ۲۰۰ % هست، این بیماری در چین و هند نیز به سرعت در حال شیوع و گسترش هست و با توجه به جمعیت بالای این کشورها حدس زده می شود در آینده آسیا نیز جزء مناطق با شیوع بالای این بیماری بشود.

عمادی فرمود: نرخ رشد این بیماری در کشور ما حدود ۱۰۰% هست یعنی تعداد افراد مبتلا به این بیماری در حال سال نسبت به سال قبل حدود ۲ برابر هست.

منشا HIV کجاست

وی اضافه کرد: در مورد منشا این بیماری فرضیه های زیادی وجود دارد به نظر می رسد اولین موارد این بیماری در آمریکا و در بین افراد همجنس گرا در سانفرانسیسکو دیده شده هست البته طی یک تحقیقی از آب اطراف لخته خود بیماران فوت شده در سالهای قبل از کشف این بیماران وقتی به عقب رفتند به فردی رسیدند که در سال ۱۹۷۷ به علت ارتباط با یک میمون به این بیماری مبتلا شده بود البته این مسئله هنوز در حد فرضیه هست و به صورت علمی اثبات نشده هست.

الگوی ابتلا به ایدز در کشورهای مختلف

این متخصص عفونی فرمود: الگوی ابتلا به ویروس ایدز در مناطق مختلف دنیا متفاوت هست، الگوی ابتلا به این بیماری در جنوب صحرای آ‌فریقا بیشتر ارتباط جنسی زن با مرد هست که علل فرهنگی، فقر، نبود اعتقادات دینی و مهاجرت زیاد ارتباط جنسی بین زن و مرد در این منطقه بالاست.

وی اضافه کرد: در این مناطق شیوع جنسی زن و مرد تقریباً مساوی هست و حدود ۵۰ % مبتلایان زن هستند به همین علت ابتلای نوزادان و بچه ها نیز به این بیماری بسیار بالاست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران اضافه کرد: الگوی ابتلا به این بیماری در آسیا و از جمله کشور ما متفاوت هست و بیشتر بین معتادان تزریقی و از طریق سرنگ مشترک هست و سپس ارتباط جنسی این معتادان با شرکای جنسی خود عامل گسترش این بیماری هست که هم اکنون با این پدیده مواجه شده ایم.

عمادی فرمود: به علت همین الگوی شیوع بین معتادان تزریقی هست که حدود ۹۴ % موارد شناسایی شده این بیماری در کشور مرد هستند اما پدیده ای که اکنون موجب گسترش این بیماری در کشور هست انتقال جنسی این بیماری از طریق معتادان تزریقی به همسران و شرکای جنسی اونهاست که موجب شده این بیماری از گروه متمرکز معتادان تزریقی به کل جامعه وارد شود.

همسران معتادان گروه جدید مبتلایان به ویروس ایدز در ایران

وی اضافه کرد: بسیاری از زنان این معتادان به متخصصان عفونی مراجعه می نمايند و می گویند شوهرمان بر اثر اعتیاد فوت کرده یا طلاق گرفتیم اما تا وقتی که شوهرمان بود از او می کشیدیم و حالا که نیست هم متوجه شده ایم که او ویروس ایدز گرفته ایم و حتی نبودنش هم برای ما مصیبت هست در حالی که این زنان افراد موجهی هستند که ارتباط جنسی خارج از خانواده نداشته اند.

عمادی فرمود:‌ البته نمی توان انتقال جنسی ویروس ایدز را در بین افرادی که چند شریک جنسی دارند و بی بند و بار هستند اعم از جوانان قبل از ازدواج و مردان یا حتی برخی زنان متأهل را انکار کرد اما هنوز بخش عمده جامعه ما به اصول اخلاقی پایبند هستند و این مسئله عامل اصلی گسترش بیماری ایدز در جامعه ما نیست.

وی اضافه کرد:‌ در گذشته که ویروس ایدز در بین معتادان تزریقی متمرکز بود به راحتی به این افراد در زندان یا جاهای دیگر دسترسی داشتیم و می توانستیم اونها را کنترل کنیم اما اگر این بیماری به جامعه عمومی و به خصوص روسپی ها وارد شود دسترسی به مبتلایان و کنترل اون بسیار سخت می شود.

آیا ایدز در ایران اپیدمی شده

این متخصص عفونی اضافه کرد: در مورد اینکه این بیماری در کشور ما اپیدمی شده هست یانه باید فرمود هر گاه شیوع یک بیماری در گروه متمرکز حدود ۵% و در کل جامعه حدود یک % باشد می توان فرمود با اپیدمی اون بیماری مواجه هستیم در مورد ایدز شاهد اپیدمی این بیماری در بین گروه معتادان تزریقی هستیم اما در کل جامعه با توجه به شناسایی حدود ۲۵ هزار نفر در ۷۵ میلیون نفر که کمتر از یک % هست هنوز به مرحله اپیدمی در کل جامعه نرسیده ایم.

استراتژی ABC برای مهار ایدز

وی درباره راهکار کنترل این بیماری فرمود: ساوقت بهداشت جهانی برای کنترل و پیشگیری این بیماری هستراتژی ABC را پیشنهاد داده هست که حرفA این هستراتژی مخفف کلمه abstaint به معنای این هست که خویشتندار یا پرهیزکار باش هست، حرف
B به معنای « وفادار باشید» و مخفف کلمه Be Faithful هست و بالاخره حرف C به معنای از کاندوم هستفاده کنید و مخفف Candom USe هست.

عمادی اضافه کرد: بر پايه این برنامه ابتدا به افراد قبل از ازدواج توصیه می نمايند که پرهیزکار باشد این هستراتژی در بین مسلمانان و افراد مذهبی مانند کشور ما تا حد زیادی عامل کنترل بیماری هست اما بالاخره همه امت نمی توانند خویشتندار باشند.

وی فرمود: برای گروه دوم توصیه این هست که حداقل با یک نفر باشند و با چند شریک جنسی ارتباط نداشته باشند و بالاخره گروه سومی که نمی توانند به این توصیه هم عمل نمايند توصیه می نمايند حالا که نمی توانند خویشتنداری نمايند یا به یک شریک جنسی اکتفا نمايند حداقل از کاندوم هستفاده نمايند.

الگوی کنترل ایدز در تایلند

این متخصص عفونی اضافه کرد: نمونه موفق هستفاده از هستراتژی سوم کشور تایلند هست که صنعت روسپی گری اون معروف هست اما در اونجا هیچ فرد روسپی حاضر نیست که بدون کاندوم با شریک جنسی ارتباط بربرنامه کند و همین مسئله موجب کنترل مناسب و جلوگیری از رشد این بیماری شده هست.

توزیع لوازم پیشگیری از ایدز در روزنامه فروشی ها کار درستی هست

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران درباره توزیع کاندوم در روزنامه فروشی ها فرمود: بنده به عنوان یک متخصص عفونی با این مسئله موافقم باید دسترسی به این وسیله برای امت آسان شود آیا توزیع این وسیله در روزنامه فروشی ها بدتر هست یا توزیع سیگار که عامل انواع بیماری هاست.

وی اضافه کرد: البته در مورد هستفاده از این وسیله با توجه به جوان بودن جمعیت کشور ما و خطراتی که از این مسیر جامعه را تهدید می کند لازم هست نه فقط وزارت بهداشت بلکه همه دستگاهها اعم از آموزش و پرورش، دانشگاهها، حتی وزارت بازرگانی و صنایع نیز باید برای ارائه وسایل مناسب به امت برای پیشگیری از ایدز وارد عمل شوند.

فقر، مشکلات اقتصادی، فرزندان یتیم؛ ضعف قدرت نظامی عواقب شیوع ایدز

وی فرمود: زیرا اگر این بیماری در جامعه شایع شود، آثار اون فقط دامان وزارت بهداشت و جامعه پزشکی را نمی گیرد آثار وحشتناک اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی دارد در کشور آفریقای جنوبی حدود ۷۰ % نظامیان به ویروس ایدز مبتلا هستند و بسیاری از فرزندان این کشور والدینشان به علت مرگ ناشی از ایدز از دست داده و یتیم شده اند و کشاورزی این کشور نیز به علت بیمار بودن بخش عمده جمعیت فلج شده هست.

مسافران اونتالیا و دوبی ویروس ایدز می آورند

عمادی هشدار داد: در کشور ما هم علاوه بر انتقال جنسی در داخل کشور با پدیده دیگری نیز مواجه هستیم و اون وجود این ویروس در بین افرادی هست که به دوبی، اونتالیا، کشورهای آسیای میانه و جاهای دیگر سفر کرده و به علت داشتن رابطه جنسی غیر ایمن مبتلا شده و به کشور برگشته‌اند.

وی فرمود: یکی از راه‌های کنترل این بیماری این هست که در هواپیما برای این افراد اندکی بی پرده تر درباره انتقال این بیماری صبحت کنیم.

ایدز هنوز درمان قطعی ندارد

وی درباره درمان این بیماری نیز توضیح داد: این بیماری اکنون نیز درمان دارد و ۱۷ تا ۱۸ قلم دارو دارد و بیمارانی را در کشور داریم که از سال ۶۶ با هستفاده از دارو به راحتی زندگی می نمايند و مشکل خاصی ندارند اما این بیماری علاج به این معنا که درمان قطعی شوند ندارد.

وی اضافه کرد: تحقیقاتی زیادی برای ساخت واکسن و یا داروی درمان قطعی این بیماری در دنیا در حال انجام هست و کمپانی های بزرگ دارویی نیز در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند و می دانیم که سرمایه گذاری برای انجام تمام فازهای آزمایشگاهی تا انسانی برای تولید یک داروی جدید حدود ۷۵۰ میلیون دلار اعتبار می خواهد و حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال طول می کشد بنابراین حداقل تا ۱۰ سال آینده نباید منتظر تولید دارو یا واکسنی برای بیماری ایدز باشیم.
انتهای پیام/

75:

افزايش55 %ي آمارمبتلايان به ايدز در منطقه مديترانه شرقي
مدير منطقه‌اي ساوقت بهداشت جهاني:
انجام تست اجباري ايدز موجب کاهش دسترسي مبتلايان به خدمات شده هست
مدير ساوقت جهاني بهداشت در منطقه مديترانه شرقي فرمود: طي دو سال گذشته تعداد افراد مبتلا به HIV در اين منطقه 55 % افزايش داشته اما مهمترين نگراني محروميت و عدم پذيرش زنان باردار و بيماران مبتلا به درمان هست.


به نقل سرايشانس بهداشت و درمان ايسنا، دكتر حسين جزايري در پيامي به مناسبت روز جهاني ايدز فراخوان نمود: در سال‌هاي اخير تلاش‌ها و حمايت‌هاي انجام شده در منطقه در زمينه جواب به اپيدمي HIV باعث افزايش قابل ملاحظه دسترسي به خدمات پيشگيري و مراقبتي HIV شده هست.


ايشان اضافه کرد: تمام کشورها، تلاش‌ بسياري را براي بهبود دسترسي به داروهاي ضد ايشانروس انجام داده اند و از سال 2008 تا سال 2010 تعداد افراد مبتلا به HIV به طور کلي به مقدار 55 % افزايش داشته هست و در بعضي از کشورها 2 برابر شده هست، با وجود اين در منطقه ما بسياري از افرادي که به HIV مبتلا هستند از بيماري خود بي‌اطلاع هستند يا سيستم بهداشتي از وضعيت اونها بي‌اطلاع هست و اين باعث شده تا کمترين ميزان پوشش درمان در دنيا مربوط به منطقه ما باشد.


جزايري فرمود:‌ انگ و تبعيض در مورد افراد مبتلا به HIV و اونهايي که در معرض اين بيماري هستند هنوز هم در منطقه وجود دارد و هنوز هم يکي از موانع اصلي دسترسي اين افراد به خدمات پيشگيري مراقبت و درمان هست.


ايشان اضافه کرد:‌ به طور ايشانژه مي‌توان به وجود انگ و تبعيض در مراکز بهداشتي - درماني که پرسنل به اون دامن مي‌زنند اشاره کرد و در حقيقت اين موضوع اصلي‌ترين مانع براي دسترسي اين افراد به خدمات بهداشتي کافي، به موقع و مداوم هست.


ايشان فرمود:‌ امروز شاهد مردان، زنان و کودکاني بوده ايم که واقعاً به عملي جراحي احتياج داشته اند اما به دليل مبتلا بودن به HIV از اين خدمت محروم مانده‌اند حتي در مورد مابقي خدمات بسيار ساده و غير تهاجمي بهداشتي و درماني هم بعضي پرسنل از خدمات رساني به مبتلايان به HIV سرباز زده‌اند.


مدير منطقه مديتراني شرقي ساوقت بهداشت جهاني فرمود: انجام تست HIV اجباري در هنگام پذيرش در مراکز بهداشتي - درماني و بيمارستان‌ها که امروز به غلط در اغلب مراکز به صورت يک اصل پذيرفته شده در آمده هست باعث کاهش دسترسي افراد HIV مثبت به خدمات لازم، اعمال جداسازي و ايزوله کردن‌هاي غير ضروري شده يا در کمترين حد ممکن باعث بد حرفي و برخورد نامناسب با مبتلايان مي‌شود.


جزايري فرمود:‌ حق برخورداري از سلامت يکي از پايه ي‌ترين حقوق هر انسان هست به همين دليل موضوعي که براي روز جهاني ايدز در سال 1390 براي منطقه انتخاب شده هست موضوع انگ و تبعيض در مراکز بهداشتي و درماني هست تا به همه ما يادآوري کند که دسترسي همگاني به خدمات پيشگيري، درمان و مراقبت‌هاي HIV تنها در سايه توجه اون و کاهش براي از بين بردن اون محقق شود.


در پايان پيام مدير ساوقت جهاني بهداشت در منطقه مديترانه شرقي آمده هست: حق برخورداري از بالاترين سطح سلامتي قابل دسترسي براي هر انسان ارزشي هست که ساوقت جهاني بهداشت براي تحقق اون بنا شده هست.


مدير منطقه اي ساوقت بهداشت جهاني فرمود: براي ما متوليان سلامت امت خودداري از خدمات رساني به افراد نيازمند تنها به دليل اينکه HIV مثبت هستند يا رفتارهايي که از نظر اخلاقي و عرفي مقبول نيستند پذيرفته نيست.


ايشان اضافه کرد:‌ ما بايد تلاش مضاعفي براي تغيير سياست‌ها و رايشانکردهايي که مانع دسترسي افراد مبتلا يا بر اثر HIV به خدمات با کيفيت، بهداشتي و درماني هستند داشته باشيم بدون رضايت آگاهانه افراد بايد آزمايش HIV بدهند و HIV مثبت بودن فرد نبايد تأثير منفي بر دسترسي فرد به خدمات بهداشتي داشته باشد.


جزايري اضافه کرد: رايشانکرد مبتني بر حفظ حقوق انساني تنها راه تحقق هدف دسترسي همگاني به خدمات پيشگيري، درمان و مراقبت HIV هست.


انتهاي پيام

76:

152مبتلا و آلوده به ویروس ایدز در البرز/فعالیت دو مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری کرج - خبرگزاری مهر: معاون دانشکده علوم پزشکی هستان البرز، هموقت با روزجهانی HIV فراخوان نمود: 152 مبتلا و آلوده به ویروس ایدز در البرز زندگی می نمايند.

به نقل خبرنگار مهر، در کشور ایران 10 آذر ماه روزجهانی مبارزه با ایدز هست و در طول یک هفته با اجرای برنامه های آموزشی متعددی از سوی مراکز بهداشت و درمان در سراسر کشور هشدارهای لازم جهت جلوگیری از ابتلا به این بیماری داده می شود.مطابق آخرین آمار جهانی هم اکنون 33 میلیون نفر آلوده به HIV هستند و از این تعداد بیش از 40 میلیون آلوده به ایدز در سراسر دنیا با این بیماری دست به گریبانند.

آخرین آمار در سال 2009 حاکی از اون هست که در طول این سالها، از میان دو میلیون و 600 نفر مبتلا به ایدز، یک میلیون و 800 نفر فوت شده اند و روزانه در سراسر دنیا 7 هزار نفر به این بیماری مبتلا می شوند که 97 % اونها را کشور های فقیر دنیا تشکیل می دهند.

در خصوص ساختار سنی مبتلایان به ایدز نیز باید فرمود که 100 نفر زیر 15 سال و شش هزار نفر بالای 15 سال در محدوده سنی 15 -24 سال به ایدز مبتلا می شوند که 51 % اونها را زنان تشکیل می دهند.

شاید در کشور ایران این آمار چشمگیر نباشد و آگاهی هایی که در خصوص پیشگیری از ابتلا به ویروس ایدز وجود دارد همپای آمار صعودی سایر کشورها نباشیم ؛ اما طبق آخرین اطلاعات موجود تا پایان خرداد ماه سال جاری 23 هزار و 125 نفر به ایدز مبتلا شده اند وکه در این بین 91 % از مردان و 9 % زنان هستند.

در حال حاضر نیز فقط 3 هزار و 54 نفر در کشور ایران دارای علائم هستند.

که 4 هزار و 311 نفر در محدوده سنی 24 – 35 سال فوت شده اند.

152 مورد جدید آلوده به ویروس HIV در هستان البرز نقل شده هست

در این رابطه دکتر سعید محمدی معاون دانشکده علوم پزشکی هستان البرز می گوید: در هستان البرز از ابتدای سال 65 تا کنون یک هزار و 351 نفر به ایدز مبتلا شده اند که هزار و 305 نفر مرد و 46 نفر را زنان تشکیل می دهند.

وی رقم قابل تأملی را در 6 ماهه سال 90 در هستان البرز ارائه می دهد و فراخوان می کند: در 6 ماهه ابتدایی سال جاری 152 مورد جدید از آلودگی به HIV در هستان البرز نقل شده هست که 127 نفر اونان زندانیان و 25 نفر سایر افراد هستند.

عفونت های مکرر،مهمترین نشانه اتبلا به HIV محسوب می شوند
دکتر محمدی در تشریح این بیماری خاموش می گوید: مبتلایان به ویروس ایدز هر چند در ابتدا بدون هر گونه علامت هستند اما عفونت های مکرر ریوی و نقص در سیستم ایمنی بدن که با حمله بر گلبولهای سفید همراه هست افراد را در معرض ابتلا به این بیماری و مشکوک به ویروس ایدز برنامه می دهد.

به این ترتیب به با ایجاد نقص در سیستم ایمنی که وظیفه دفاع بدن در مقابل میکروبها هست امکان تاخت و تاز انواع بیماری ها و ورود میکروبها به داخل بدن را فراهم می کند.

وی معتقد هست: علائم عمومی مانند گلودرد، سردرد، هستفراغ و...

که اغلب یادآور ابتلا به بیماری سرماخوردگی هست از جمله نشانه های آلودگی به ویروس ایدز محسوب می شود و ممکن هست سالها بدون علامت این ویروس در بدن فرد وجود داشته باشد اما پس گذشت 10 سال این علائم با بروز عفونت های ریوی ، سل ، بیماری های دهان و عفونتهای تناسلی نمایان می شود که علائم مذکور تنها نشانه های شک در ابتلاست و جز با انجام آزمایش امکان تشخیص این بیماری وجود ندارد.

دو مرکز مشاوره بیماری های رفتاری در هستان البرز با هزینه پایین آزمایش HIV انجام می دهد


دکتر سعید محمدی در جواب به هزینه های بالای این بیماری جهت مشاوره و آزمایش بیماران مشکوک به HIV در هستان البرز فراخوان نمود: افراد مشکوک و آلوده به ایدز با مراجعه به مراکز بهداشتی - درمانی (بیماری های رفتاری) پس از انجام مشاوره در صورت نیاز می توانند با هزینه های پایین از این خدمات بهره مند شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون دو مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهید پسندیده واقع در عظیمه ، 45 متری کاج – خ تختی و مرکز زنان آسیب پذیر ویژه بانوان که در خیابان امام خمینی – روبروی سینما هجرت - سرچشمه واقع هست به صورت رایگان و با کمترین هزینه آماده انجام این خدمات هست دو 2 مرکز کلیم الله معدن دار در شهر ساوجبلاغ و اورژانس سابق شهر هشتگرد نیز از جمله مراکز ارائه دهنده این خدمات در خارج از شهر محسوب می شوند.

اجرای طرح 3 صفر برای مقابله با HIV
معاون خدمات بهداشتی دانشکده علوم پزشکی هستان البرز در خصوص سیاستهای پیشگیری از این بیماری نیز فرمود: برای مقابله با HIV طرح 000 را در برنامه های کاری خود داریم.

وی در تشریح این موضوع می گوید : %د هستیم تا آمار مرگ و میر در مبتلایان به ویروس HIV را به صفر برسانیم.

همین طور مبتلایان جدید به رقم صفر نزدیک شوند و در انگ زدن به بیماران این رقم را به صفر برسد که در این زمینه انجام برنامه های آموزشی و فرهنگی در اولویت اول و پايه ی این دانشکده برنامه دارد.

HIVاز چه راه هایی منتقل نمی شود ؟


دکتر سعید محمدی تأکید کرد: بیماران ایدزی در زندگی با سایر افراد مشکلی نخواهند داشت و در مواردی نظیر روبوسی، دست دادن، هستخر، سرویس بهداشتی مشترک، حمام، عطسه، سرفه، ظروف مشترک و حتی نیش حشرات سایر افرادی که با بیماران ایدزی در ارتباط و زندگی هستند را مبتلا نخواهد کرد.

وی 4 راه متداول انتقال وسایل تزریقی مشترک (سرنگ آلوده ، اشیا برنده و نوک تیز) – تماس جنسی – عدم رعایت موارد بهداشتی در دندانپزشکی های تجربی و زیر زمینی – انتقال خون و فراورده های خونی و ابتلا از مادر به جنین را از جمله راههای ابتلا به HIV ذکر می کند.

% ابتلا به HIV از راه تماس جنسی نسبت به سرنگ آلوده پیشی گرفته هست
معاون دانشکده علوم پزشکی با ارائه آماری در این خصوص می گوید: تاپیش از این 70 % ابتلا به ایدز از طریق سرنگ آلوده، 10% تماس جنسی ، 8 % از راه مادر به جنین و یک % فراورده های خونی بوده هست؛ اما طبق بررسی های انجام شده در سال 89، این آمار از 70 % ابتلا به اعتیاد و سرنگ آلوده، 66 % کاهش یافته و تماس جنسی با 21 % رشد نسبت به سایر شرایط پیشی گرفته هست .

این مسئول در انتها خویشتن داری در وقت تجرد، رفتارهای پرخطر و وفاداری به کانون خانوادگی و همسر، عدم هستفاده از مواد مخدر و....

را در پیشگیری و اشاعه اون در کشورهای پایبند به مسائل اخلاقی با کاهش % اتبلا به ویروس HIV ارزیابی کرد.

در تقویم و روزشمار 10 دسامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با ویروس ایدز نامگذاری شده هست.

ایدز بیماری هست که ممکن هست سالیان متمادی به عنوان یک بیماری خاموش، بدون هیچ علامت و مشخصه ای با فرد همراه باشد.

ویروس ایدز با حمله به گلبولهای سفیدسیستم دفاعی فرد را نشانه می گیرد و پس از مدتی بیمار را از پای درخواهد آورد.مصادف با روز جهانی ایدز، ساوقتهای متعددی با اجرای برنامه های آموزشی سعی در مهار این بیماری دارند اما واقعیت این هست که روزانه هفت هزار نفر درجهان به ویروس ایدز مبتلا می شوند و در این میان 97 % از کشورهای فقیر دنیا این بیماری را تجربه می نمايند.


77:

دیر گروه پیشگیری از اعتیاد دانشگاه تهران:
رسانه ها مسایل مربوط به بیماری ایدز را واضح و شفاف بیان كنند

شهرستان تهران - مدیر گروه پیشگیری از اعتیاد دانشگاه علوم پزشكی شهرستان تهران از رسانه های جمعی خواست نكات و مسایل مربوط به بیماری ایدز را واضح و شفاف بیان كنند.'شهرام خرازی ها' روز چهارشنبه در فرمود و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا كه به مناسبت روز جهانی ایدز -دهم آذرماه - انجام شد، اضافه کرد: رسانه ها با توجه به ملاحظات اخلاقی، مقتضیات فرهنگی و اعتقادی و اصول حاكم بر جامعه، می توانند درباره بیماری ایدز، اطلاع رسانی كنند.


مدیر گروه پیشگیری از اعتیاد دانشگاه علوم پزشكی شهرستان تهران فرمود: باید ارتباط مناسبی بین كاركنان نظام سلامت و رسانه ها بربرنامه شود تا دو طرف از مشاوره های بهداشتی و رسانه ای متقابل، برخوردار شوند.


خرازی ها تاكید كرد نتیجه ارایه ندادن اطلاعات كافی یا ارایه اطلاعات غلط منجر به گسترش ایدز در جامعه خواهد شد.


مدیر گروه پیشگیری از اعتیاد دانشگاه علوم پزشكی شهرستان تهران خاطرنشان كرد همچنین راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز باید در كتاب های درسی دانش آموزان گنجانده شود.


خرازی ها فرمود: شیوه انتقال ایدز از اعتیاد تزریقی به انتقال از راه جنسی، تغییر كرده هست و در این زمینه نیز باید آموزش های لازم ارایه شود.


وی به راه اندازی مراكز گذری اعتیاد اشاره كرد و اضافه کرد: معتادان تزریقی در این مراكز تحت پوشش آموزش های سمعی و بصری بهداشتی در زمینه انجام تزریق سالم، راه های پیشگیری از انتقال بیماری هایی مانند هپاتیت و ایدز از طریق جنسی و دیگر رفتارهای پرخطربرنامه می گیرند.


مدیر گروه پیشگیری از اعتیاد دانشگاه علوم پزشكی شهرستان تهران با اشاره به فعالیت پنج مركز گذری اعتیاد تحت پوشش این دانشگاه در مناطق جنوب تهران، خاطرنشان كرد معتادان در این مراكز از خدماتی مانند توزیع سرنگ سالم بصورت كاملا رایگان برخوردار می شوند و اونان در وقت تعطیلی این مراكز نیزمی توانند برای دریافت این خدمات به گرمخانه های شهرداری مراجعه كنند.


وی ادامه داد: تیم های سیار بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شهرستان تهران هر روز به بیغوله ها و خرابه ها مراجعه می كنند و خدمات بهداشتی پیشگیرانه را به 30 تا 40 معتاد ارایه می دهند.


78:

/ ميزگرد«ايدز؛ بيم‌ها و اميدها»/
نايب رييس كميسيون بهداشت مجلس:
اطلاع‌رساني و آموزش در زمينه ايدز در كشور ضعيف هست

نايب رييس كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از كم كاري در بحث اطلاع‌رساني، آموزش و آشنايي امت با ايدز، اظهار كرد: عملكرد وزارت بهداشت و ساوقت بهزيستي و صداوسيما در زمينه آموزش و اطلاع‌رساني ايدز ضعيف هست.
به نقل خبرنگار «اجتماعي» خبرگزري دانشجايشانان ايران(ايسنا)، محمدرضا رضايي در ميزگرد ايسنا با عنوان «ايدز؛ بيم‌ها و اميدها» ابا بيان اين‌كه فقدان آموزش دليل اصلي فاصله 60 هزار نفري آمار رسمي و تخميني هست، فرمود: به اين دليل هست كه فرد مبتلا بدون آگاهي از بيماري خود ازدواج مي‌كند، همسر خود را مبتلا مي‌كند و نوزاد مبتلا به دنيا مي‌آورد
به فرموده ايشان، فاصله ميان آمار 23 هزار نفري 80 هزار نفري يعني تاكنون در ايجاد انگيزه و جذب افراد ناشناخته موفق نبوده‌ايم.


نايب رييس كميسيون بهداشت مجلس در ادامه با بيان اينكه در قانون برنامه پنجم به طور خاص به ايدز پرداخته نشده هست، فرمود: در ماده 34 قانون برنامه پنجم بحث پوشش دارو و تامين هزينه‌هاي بيماران از طريق اختصاص 10 % از وجوه قانون هدفمندي به اين موضوع عنوان شده اما اينكه دولت چقدر در اين زمينه همراهي كرده و منابع لازم را اختصاص داده هست بحث ديگري هست.


لزوم شناسايي و آموزش گروه هاي پرخطر
رضايي در ادامه فرمود: وزارت بهداشت اطمينان پيدا كند از نظر تخصيص اعتبار و همراهي مجلس مشكلي وجود ندارد و بايد به هر شكل ممكن در افراد مبتلا براي شناسايي ايجاد انگيزه كرد و در زمينه‌ شناسايي گروه‌هاي پرخطر و موج سوم انتقال آموزش داد.


ايشان در ادامه با اشاره به بحث برنامه‌ريزي بودجه تخصيص اعتبار مجلس، فرمود: مجلس برپايه لايحه دولت، پيشنهادهاي ارگان‌ها و وضعيت سلامت كشور اين كار را انجام مي‌دهد و در بحث تصايشانب قوانين و تامين اعتبار براي پيشگيري از ايدز هيچ مشكلي وجود ندارد.


نايب رييس كميسيون بهداشت مجلس با بيان اينكه ساوقت بهزيستي تاكنون در زمينه پيشگيري و آموزش در حوزه ايدز به كميسيون بهداشت نقل نداده هست، عنوان كرد: اين امر اين تصور را در كميسيون بهداشت ايجاد مي‌كند كه عملكرد بهزيستي در اين زمينه ضعيف هست.


لزوم حمايت و نظارت بر كمپ هاي ترك اعتياد
ايشان همينطور با اشاره به فعاليت گروه‌هاي NA زير نظر ساوقت بهزيستي فرمود: اين گروه‌ها در زمينه دريافت مجوز از وزارت بهداشت قطع اميد كرده‌اند اما بهزيستي نوع كار اون‌ها را قبول دارد و بعضا به اون‌ها مجوز مي‌دهد، اين در حالي هست كه نظارتي بر كار اين كمپ‌ها انجام نمي‌ شود.


رضايي در ادامه فرمود: اين گروه‌ها هيچ گونه آموزشي دريافت نمي‌كنند برپايه آموزه‌هاي شخصي و تجربيات خود اقدام به فعاليت مي‌كنند و فرموده مي‌شود 40 تا 50 % افرادي كه به اين كمپ‌ها مراجعه مي‌كنند موفق به ترك اعتياد مي‌شود اما اين ترك تا چه ميزان پايدار هست و آيا اين افراد مي‌توانند زندگي پاك داشته باشند جاي پرسش دارد.


مراكز ترك اعتياد غيرمجاز پايه علمي ندارند
ايشان در ادامه با انتقاد از فعاليت كمپ‌هاي ترك اعتياد غيرمجاز در كشور، فرمود: اين مراكز ترك اعتياد پايه علمي ندارند و برخلاف اونچه تبليغ مي‌شود در اين مراكز اعتياد افراد بيشتر مي‌شود.


رضايي اضافه کرد: هيچ ارگاني مسووليت برخورد با اين كمپ‌ها را نمي‌پذيرد و اين درحاليست كه وزارت بهداشت طبق قانون برنامه پنجم به عنوان متولي سلامت وظيفه دارد، ناظرانش را به تمام مراكز بهداشتي و درماني اعزام كند.


نايب رييس كميسيون بهداشت مجلس در ادامه فرمود: اگر كمپ‌هاي بدون مجوز از مجوزدارها تفكيك شوند و از كمپ‌هاي داراي مجوز حمايت شوند و اعتبار لازم به اونها اختصاص يابد، اين امر مي تواند به جامعه كمك كنند.


رضايي در ادامه با تاكيد بر اينكه نبايد تنها در روز جهاني ايدز به اين موضوع پرداخت فرمود: بايد در تمام روزهاي سال به اين مساله توجه ايشانژه داشت.


ايشان با اشاره مبتلايان به HIV كه ناتوان هستند، اظهار كرد: اگر اين افراد پس از درمان نياز به مراقبت و سرپناه داشته باشند كدام ارگان مسووليت نگهداري اين افراد را دارد؟ مشاهده مي‌شود فرد ناتوان مبتلا به HIV به خاطر ناتواني جسمي و مالي در جامعه رها مي‌شود و اين به خاطر عدم امكانات مالي انجام مي‌شود.


تاكيد بر آموزش همگاني
خودداري از ارائه آمارهاي مبتني بر حدس و گمان در جامعه
نايب رييس كميسيون بهداشت مجلس در ادامه با تاكيد بر لزوم آموزش همگاني در زمينه‌ ايدز، فرمود: نبايد تنها بهزيستي و وزارت بهداشت را به عنوان متوليان اين عرصه در نظر گرفت بلكه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، ادارات و ديگر ارگان‌ها همه بايد در آموزش پيشگيري از ايدز فعال باشند.


ايشان در ادامه با انتقاد از ارايه‌ آمارهاي مبتني بر حدس و گمان در جامعه عنوان كرد: اين آمارها اغلب جامعه را ملتهب مي‌كنند و از زبان كارشناس مسئول هم عنوان نمي‌شوند و بايد در اين زمينه از حدس و گمان و ايجاد التهاب در جامعه خودداري كرد.


رضايي در خاتمه با انتقاد از توزيع لوازم پيشگيري در سوپرماركت‌ها، عنوان كرد: فرهنگ جامعه ما ظرفيت پذيرش چنين مسايلي را ندارد.


انتهاي پيام

79:

/ ميزگرد«ايدز؛ بيم‌ها و اميدها»/
نماينده برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز:
كنترل موج سوم ايدز دشوارتر هست
زنان و نوزادان، قربانيان موج سوم شيوع ايدز


نماينده برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز با اشاره به موج جديد شيوع ايدز در كشور از طريق انتقال جنسي، عنوان كرد: شيوع از طريق انتقال جنسي جنبه هاي مختلف و چالش‌هاي خاص دارد و پيشگيري از اون دشوارتر هست.
به نقل خبرنگار «اجتماعي» پايگاه خبري دانشجايشانان ايران(ايسنا)، فرهاد درودي در ميزگرد ايسنا با عنوان «ايدز؛ بيم‌ها و اميدها»، اظهار كرد: وقتي شيوع از طريق انتقال جنسي مطرح مي‌شود بحث خانواده، ارزش‌ها، حريم‌ها هم مطرح مي‌شود و اين كار را سخت‌تر مي‌كند.


ايشان اضافه کرد: از سايشان ديگر شيوع از طريق تزريق از لحاظ بيولوژيك با شيوع از لحاظ جنسي متفاوت هست.

در شيوع از طرح تزريق بيماري سريع‌تر خود را نشان مي‌دهد و علت افزايش شيب شيوع ايدز در دهه هفتاد هم از اين طريق بود اما در انتقال جنسي واقعيات همگام با رفتار پرخطر به انتقال كمك مي‌كنند و براي همين بايد برنامه‌ريزي داشت.


ابتلاي زنان و نوزادان در موج سوم شيوع
درودي با اشاره به عوارض گسترش HIV از طريق انتقال جنسي، عنوان كرد: به اين ترتيب مادراني كه رفتار پرخطر نداشته‌اند هم از طريق همسران خود مبتلا مي‌شوند ودر ادامه كودكاني هم كه مادر HIV مثبت دارند مبتلا مي‌شوند.


نماينده برنامه مشترك UNAIDS در ادامه با تاكيد بر مشكلات درمان كودكان مبتلا به HIV فرمود:درمان كودكان مبتلا به HIV مشكل تر از بالغان هست و اين موضوع دلايل مختلفي دارد.


به فرموده‌ي ايشان در بحث پيشگيري از HIV پيشگيري از انتقال ايشانروس از مادر به فرزند از جهت اخلاقي ـ انساني و سياست‌گذاري بسيار حائز اهميت هست.


نماينده برنامه مشترك UNAIDS در ادامه فرمود: به اين ترتيب بايد بهداشت باليني، زايمان ايمن، مراقبت‌هاي دوران بارداري و پس از زايمان را مورد توجه برنامه داد وبه اين موارد در برنامه هستراتژيك كنترل ايدز اشاره شده هست.


توجه به حذف انتقال HIV از مادر به جنين به عنوان هدف كلي
ايشان اضافه کرد: بايد حذف انتقال مادر به جنين به عنوان هدف كلي مورد توجه واقع شود و از الزامات اين امر لزوم همكاري بين بخشي هست و مي‌توان با تخصيص بودجه‌هاي هدفمند به اين برنامه كمك كرد.


درودي در ادامه تاكيد كرد: مجلس مي‌تواند با كمك كردن به تخصيص برنامه‌هاي هدفمند شناسايي مادران و پوشش نوزادن اين برنامه را پيش ببرد و وزارت بهداشت به تنهايي نمي‌تواند اين برنامه را اجرا کند و نياز به حمايت دارد.

همينطور لازم هست گروه‌هاي پرخطر شناسايي شوند تا خدمات مناسب با نيازهايي اين گروه‌ها ارايه شود.


ايشان اضافه کرد: چالش پيش‌رو به صفر رساندن اپيدمي هست و اين موضوع نياز به عزمي همگاني و كمك‌هاي بيشتر نياز دارد.


لزوم تقايشانت رصد بيماري ايدز در كشور
نماينده برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز در ايران در ادامه با تاكيد بر لزوم تقايشانت رصد بيماري ايدز اظهار كرد: بر طبق برآوردها حدود 83 هزار بيمار مبتلا به ايدز در ايران وجود دارد كه تعداد زيادي از اونان از بيماري خود مطلع نيستند و به اين ترتيب تقايشانت رصد گام پايه ي در مواجه با ايدز هست، زيرا در غير اين صورت ممكن هست در اين مواجهه با اين بيمار غافلگير شايشانم.


درودي فرمود: اين تخمين برپايه مدل اپيدميولوژيكي كه توسط ساوقت بهداشت جهاني و UNAIDS طراحي شده هست به دست مي‌آيد.

ايشانژگي اين مدل اين هست كه تخمين وضعيت موجود و پيش‌بيني وضعيت آينده را انجام مي‌دهد و در سياست‌گذاري‌ها برنامه‌ريزي و اختصاص بودجه به سياستگذاران كمك مي‌كند.


ايشان اضافه کرد: برپايه اين مدل ايران در حال ورود به موج سوم شيوع HIV از طريق انتقال جنسي هست هرچند هنوز عمده مبتلايان را معتادان تزريق تشكيل مي‌دهد اما انتقال از راه جنسي رو به افزايش هست.


نماينده برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز همينطور با بيان اينكه از نظر برخي شايد 23 هزار نفر آمار مبتلايان رسمي در برابر جمعيت 75 ميليوني ايران ناچيز هست، تاكيد كرد: وجود حتي يك بيمار مبتلا به ايدز هم زياد هست و اين به سبب قابل انتقال بودن و باري هست كه HIV رايشان افراد، خانواده‌هايشان و جامعه تحميل مي‌كند.


درودي در ادامه با اشاره به اجراي برنامه‌هاي مشتركي UNAIDS با روحانيت عنوان كرد: در اين برنامه‌ها متوجه شديم گروه‌هاي مرجع تا چه اندازه مي‌توانند در اثر بخشي مواجهه باايدز به خصوص در ميان جوانان موثر باشند.


ايشان همينطور با اشاره به برنامه‌هاي ساوقت ملل در سال اخير براي به صفر رساندن ايدز در جهان فرمود: اين برنامه‌ها از سال جاري در ايران عملياتي مي‌شود و اولايشانت نخست در اين زمينه تغيير رفتار هست و برنامه‌هاي آموزشي متناسب با فرهنگ بومي و به‌كارگيري برنامه‌هاي متناسب با رسانه در اين ميان حائز اهميت هست.


پيشگيري انتقال از مادر به كودك، تمركز بر گروه‌هاي پرخطر و گسترش درمان در اولايشانت برنامه‌ها
به فرموده ايشان در اين برنامه بحث پيشگيري انتقال از مادر به كودك، تمركز بر گروه‌هاي پرخطر و گسترش درمان حائز اهميت هست.


نماينده برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز در ادامه عنوان كرد: در بحث درمان، كاهش ميزان ايشانروس ايدز در بدن و كاهش ميزان انتقال اون از اين طريق مطرح هست و بحث درمان به عنوان پيشگيري از شاكله‌هاي برنامه‌هاي آينده هست.


برخورداري ايران از جايگاه مناسبي در پيشگيري از ايدز در خاورميانه و شمال آفريقا
درودي اضافه کرد: گسترش درمان باعث مي‌شود طول عمر افراد و اميد به زندگي اونان افزايش يابد و به اين ترتيب رفتار پرخطر اونان كاهش مي‌يابد و به اين ترتيب اونان خواستار شغل و بازگشت به جامعه مي‌شوند.


ايشان در ادامه با بيان اين‌كه ايران در زمينه‌ پيشگيري از ايدز در خاورميانه و شمال آفريقا از جايگاه مناسبي برخوردار هست عنوان كرد: در نقل امسال ساوقت ملل ذكر شده كه روند شيوع ايدز در خاورميانه رو به رشد هست و بسياري از كشورهاي منطقه در مرحله انكار HIV هستند و اين در حالي هست كه ايران سيستم رصد، پايش و برنامه جلوگيري از شيوع را دارد.


ايشان در ادامه فرمود: در رسانه‌ها مطرح مي‌شود تفاوت ميان آمار واقعي و تخميني مبتلايان به HIV يك چالش هست اما از نظر ما چالش در رسانه‌ها و افكار عمومي و بي‌اطلاعي افكار عمومي از اقدامات انجام شده در كشور ايران هست.


ضعف اطلاع‌رساني در زمينه ايدز در كشور
نماينده برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز در ادامه با انتقاد از ضعف اطلاع‌رساني در كشور فرمود: به اين خاطر افراد از عواقب رفتارهاي پرخطر خود اطلاع ندارد بايد در اين زمينه با آموزش اطلاع‌رساني و گسترش مراكز مشاوره فاصله ميان آمار واقعي و تخميني را كاهش داد.


ايدز بيماري مزمن هست و نه مهلك
درودي در ادامه با بيان اينكه نمي‌توان سني را به عنوان سن اميد به زندگي در بيماران مبتلا به HIV بيان كرد فرمود: اما در اين زمينه دو شاخص مهم وجود دارد يكي اين موضوع هست كه HIV نه به عنوان بيماري مهلك بلكه به عنوان بيماري مزمن شناخته مي‌شود و دوم اين موضوع هست كه بيماران تا چه ميزان از رژيم درماني تبعيت مي كنند و پايبندي به درمان نشان مي‌دهند زيرا درمان HIV طولاني مدت هست.


هدف محقق شدن شعار سه صفر تا سال 2015 هست
درودي در پايان تاكيد كرد: هدف تمام برنامه‌ريزي‌ها بر سه ركن به صفر رساندن ابتلاي موارد جديد ابتلا به HIV، به صفر رساندن تبعيض از طريق فراهم كردن دسترسي همگاني به خدمات پيشگيري، درمان و مراقبت و به صفر رساندن مرگ‌هاي ناشي از ايدز تا سال 2015است.


انتهاي پيام
80:

رييس اداره ايدز وزارت بهداشت هشدار داد:
افزايش شمار زنان مبتلا به ايدز دركشور
افزايش رفتارهاي پرخطرجنسي درپي شيوع روانگردان‌ها

رييس اداره ايدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فرمود: در عين تهديد موج سوم شيوع ايدز از طريق انتقال جنسي، موج دوم به خاطر كاهش حمايت هاي اجتماعي در حال بازگشت هست و در اين صورت مهار كردن چرخه ايشانروس ايدز از دو جبهه بسيار مشكل هست.
به نقل خبرنگار اجتماعي پايگاه خبري دانشجايشانان ايران(ايسنا)، عباس صداقت در ميزگرد ايسنا با عنوان «ايدز؛ بيم‌ها و اميدها» با بيان اينكه بر پايه آمارهاي رسمي و تخميني الگايشان انتقال جنسي آمار مبتلايان زن در حال افزايش هست، اظهار كرد: اين موضوع اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه تعداد عمده افراد شناخته نشده زنان هستند و بيماري را از طريق انتقال جنسي گرفته اند.


ايشان در ادامه با تاكيد بر اينكه هنگامي كه موج سوم اتفاق مي‌افتد ديگر مداخله اي نمي توان كرد، خاطر نشان كرد: اگر موج سوم اتفاق بيافتد اين به اين معني هست كه اپيدمي HIV وارد جمعيت عمومي شده و تجربه برخي كشور ها از جمله كشورهاي زير صحراي آفريقا حاكي از اين هست كه تمام بودجه نظام سلامت بايد صرف تامين دارايشان بيماران شود تا به عنوان مثال بتوان تنها يك سال عمر بيماران را افزايش داد.


الگايشان سوم انتقال زنان كشور را بيشتر تهديد مي كند
صداقت در ادامه با ابراز نگراني از شيوع موج سوم ايدز، فرمود: در اين الگو افرادي كه خود رفتار پرخطر نداشته‌اند به خاطر ابتلاي همسرانشان در معرض ايدز برنامه مي‌گيرند و اين الگو زنان را در كشور بيشتر تهديد مي‌كند و در نتيجه جمعيتي مبتلا مي‌شود كه رفتار پرخطر نداشته هست و به اين ترتيب احتمال ابتلاي نوزادان هم از طريق ايدز را افزايش مي‌ يابد.


رييس اداره ايدز وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به آمارهاي موجود در زمينه‌ي ايدز فرمود: اين آمارها از طريق همكاري تمام ارگان‌هاي مسئول با دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به دست مي‌آيد و هر ماه جمع‌آوري وهر سه ماه يكبار تحليل و فراخوان مي‌شود.


ايشان اضافه کرد: طبق آمار تجمعي كه از سال 1365 تا 1390 به دست آمده هست 23 هزار و 125 نفر مبتلا به HIV در كشور وجود داشته كه 5/91 % مرد و 5/8 % هم زن بوده‌اند از اين تعداد 3053 نفر وارد فاز پيشرفته HIV هستند و 4311 نفر هم فوت شده‌اند.


صداقت ادامه داد: بيشترين موارد ابتلا به ميزان 5/46 % مربوط به گروه سني 25 سال تا 34 هست كه اگر در نظر گرفته شود كه حدود 4 تا 5 سال از وقت مبادرت به اقدام پرخطر تا شناسايي و آزمايش وقت ببرد، اون‌گاه اهميت آموزش و پيشگيري در سنين پايين محرز مي‌شود.


به فرموده‌ رييس اداره ايدز وزارت بهداشت، سهم ابتلا از طريق تزريق در اين ميان 5/69 % و سهم ابتلا از طريق رابطه جنسي 10 % هست.


رييس اداره ي ايدز وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به آمار شيوع مربوط به سال 89، فرمود: طبق اين آمارها 4/66 % مربوط به اعتياد تزريقي و 21 % مربوط به ابتلا از طريق انتقال جنسي هست.


60 هزار نفر مبتلاي شناسايي نشده در كشور وجود دارد
درمان رايگان بيماران ايدزي، پولي شد
صداقت فرمود: بر پايه آمارهاي حاصل از مدل اپيدميولوژيك UNAIDS و ساوقت جهاني بهداشت كه بر پايه محاسبات رياضي و رصد دقيق كارشناسان هستوار هست؛ ميزان مبتلايان در ايران 83 هزار نفر تخمين زده شده هست و اين يعني 60 هزار نفر مبتلاي شناسايي نشده در كشور وجود دارد.


ايشان با اشاره به برنامه گرفتن افراد HIV مثبت تحت پوشش بيمه ايرانيان، عنوان كرد: تا سه ماه قبل تمام مراحل درمان افراد مبتلا به HIV رايگان بود، اما از سه ماه قبل حدود 17 هزار تومان از هر فرد دريافت مي‌شود و اين مصوبه در كميته حمايت اجتماعي HIV كه متولي اون وزارت رفاه سابق بود، تصايشانب و ابلاغ شده هست، طبق اين طرح كميته امداد و بيمه خدمات درماني مسئوليت پوشش اين بيمه را به عهده دارند اما كميته‌ امداد كمبود بودجه را بهانه كرده هست و بيمه خدمات درماني هم حق بيمه نسبت ميزان پيش‌بيني شده افزايش داده هست.


صداقت اضافه کرد: تقاضاي ما اين هست كه مجلس دليل اين امر را پيگيري كند و اگر امكان باشد در بودجه سال 91 اين موضوع اصلاح شود و بيماران مبتلا به HIV بتوانند مانند سابق از خدمات رايگان بهره‌مند شوند.


رييس اداره ايدز وزارت بهداشت در ادامه فرمود: تمام افراد HIV مثبت بهره‌مند از بيمه‌ ايرانيان مي‌توانند به محض قرار‌گرفتن در معرض عفونت‌هاي موقعيت‌طلب با پرداخت فرانشيز كه رقم بالايي هم نيست در بيمارستان‌هاي تحت پوش بيمه بستري شوند.


كمرنگ شدن برنامه‌هاي كاهش آسيب در كشور
تهديد موج سوم شيوع در كنار بازگشت موج دوم
صداقت در ادامه ابراز نگراني كرد كه كاهش آسيبي كه توسط كنترل مصرف‌كنندگان تزريقي در زندان‌ها اتفاق افتاد به خاطر عدم حمايت‌ها كمرنگ شود.


ايشان اضافه کرد: اين نگراني به خاطر كمرنگ شدن برنامه‌هاي كاهش آسيب هست.

رشد سريع شيوع HIV در مصرف‌كنندگان تزريقي با سرعتي بالا مهار شد، اما در حال حاضر با كاهش بودجه مراكزگذري ترك اعتياد، با درمان‌هاي اجباري كه انجام مي شود، با كاهش بودجه مراكز اختياري ترك اعتياد، با كاهش توجه به برنامه كاهش آسيب در زندان‌ها اين احتمال داده مي شود كه برنامه‌هاي كاهش آسيب با اولايشانت كمتري مورد توجه واقع شده و در نتيجه با بازگشت موج دوم بيماري در كنار تهديد به وقوع موج سوم مواجه هستيم.


رييس اداره ايدز وزارت بهداشت اضافه کرد: همسران مصرف كنندگان تزريقي، افراد مرتبط با زنان خياباني و غيره از جمله افرادي هستند كه در معرض ابتلا به ايدز برنامه دارند.

تمام اين جمعيت هم‌پوشاني دارند و به صورت جمعيت پل عمل مي‌كنند و نمي‌توان اونان را به صورت جدا از هم ديد، بلكه تمامي اين جمعيت‌ها را بايد در برنامه‌هاي مداخلاتي با يكديگر مورد ملاحظه برنامه داد.


انتقاد از درمان‌هاي اجباري و حذف شيوه هاي درماني و مشاوره‌اي در اردوگاه هاي ترك اعتياد معتادان
سياست‌ "نگهداري و جداسازي افراد HIV مثبت" در هيچ جاي دنيا وجود ندارد
ايشان همينطور با انتقاد از درمان‌هاي اجباري در اردوگاه هاي ترك اعتياد معتادان، عنوان كرد: مساله درمان اجباري موضوع تراكم زياد گروه‌هاي داراي رفتار پرخطر در كنار هم هست.

افرادي كه بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي را به صورت مشترك تجربه كرده‌اند و اين امر باعث مي‌شود اين افراد در معرض تزريق مشترك و ديگر رفتارهاي پرخطر برنامه گيرند، ضمن اينكه اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه بحث‌هاي درماني و مشاوره‌اي هم در اين اردوگاه ها حذف شده هست.


صداقت با بيان اينكه سياست‌ نگهداري و جداسازي از افراد HIV مثبت در هيچ جاي دنيا وجود ندارد، فرمود: اين افراد تنها در بحث حمايت‌هاي اجتماعي و درماني مورد حمايت برنامه مي‌گيرند.


ايشان با تاكيد بر اينكه هر جا تجمع گروه‌هاي آسيب‌پذير بيشتر باشد، احتمال خطر انتقال HIV نيز بيشتر هست"، عنوان كرد: در هنگام تجمع گروه‌هاي آسيب پذير احتمال تزريق و رفتارهاي پرخطر افزايش مي يابد و به همين دليل هست كه فراخوان مي‌شود بايد تراكم زندان‌ها را به ميزان هستاندارد رساند و ساوقت زندان‌ها در اين زمينه و در ارتباط با روش‌هاي نايشانن اداره زندان تجربيات موفقي را كسب كرده هست.


صداقت اضافه کرد: در بحث حمايت‌هاي اجتماعي بيماران مبتلا به HIV ، جداسازي چه در زندان‌ها و چه در سطح جامعه معنايي ندارد، مگر اينكه وضعيت بيمار به گونه‌اي باشد كه سلامتي‌اش با در جمع‌بودن به خطر بيفتد كه اين جداسازي به خاطر اقدامات درماني مورد نياز انجام مي‌شود نه اين‌كه تهديدي براي جمع محسوب شود.


به فرموده‌ ايشان، در برنامه هستراتژيك كشوري مسئوليت تشخيص HIV و درمان اين بيماري به عهده وزارت كشور گذاشته شده هست و و ديگر ساوقت‌ها از جمله بهزيستي در زمينه پيشگيري نقش دارند.


افزايش رفتارهاي پرخطر جنسي در پي شيوع روانگردان‌ها
رييس اداره ايدز وزارت بهداشت در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه گروه‌هاي پرخطر گروه‌هاي سخت در دسترس هستند، اظهار كرد: در حال حاضر به خاطر شيوع مواد روانگردان و دسترسي راحت افراد به بهانه‌هاي لاغري، تمركز و نشاط كاذب، علاوه بر آثار مخرب مواد روانگردان بر رايشان سيستم اعصاب و روان فرد مصرف كننده، باعث افزايش شدت رفتارهاي جنسي در افراد شده و فرد نهايتا به جنون جنسي و اعتياد جنسي مي‌رسد.


به نقل ايسنا، ايشان اضافه کرد: اين امر سبب تشديد شدت رفتارهاي جنسي و تمايل به رفتارهاي جنسي غيرعادي مي‌شود كه دور از آداب اجتماعي و ذهن و منطق هستند و به شيوع ايدز هم دامن مي‌زنند.


گروه‌هاي هدف جديدتر مبتلا به HIV به اين سادگي ها در دسترس نيستند
صداقت در ادامه با اشاره به تغيير راه‌هاي شيوع ايدز، فرمود: در گذشته در زمينه كنترل و پيشگيري ايدز در ميان معتادان، مصرف‌كنندگان تزريقي مواد از دريافت وسايل كاهش آسيب و متادون هستقبال و با دريافت يك وعده گرم به درمان‌ها تمكين مي‌كردند و مناطقي هم كه در اون‌جا حضور داشتند مشخص بود، اما در حال حاضر گروه‌هاي هدف جديدتر به اين سادگي ها در دسترس نيستند.


ايشان همينطور اضافه کرد: گروه‌هاي همسان براي آموزش، گروه‌هاي در دسترسي هستند اين گروه‌ها مانند معتادان تزريقي، زندانيان، پزشكان، راننده‌هاي ترانزيت، كاركنان بهداشتي و درماني هركدام بسته آموزشي خود را دارند و مي توان اونان را آموزش داد اما گروه‌هايي هستند كه در دسترس نيستند و كانال‌هاي ارتباطي با اين گروه‌ها تنها رسانه‌ها هستند و اين موضوع لزوم توجه به آموزش همگاني با تاكيد بر جوانان و نوجوانان را افزايش داده هست.


رييس اداره ايدز وزارت بهداشت در ادامه با تاكيد بر روش‌هاي پيشگيري در بحث كاهش آسيب فرمود: بهتر هست جوانان با در پيش گرفتن اعتقادات ديني و باورهاي اجتماعي اولين تجربه جنسي خود را به تعايشانق بيندازند اگر قادر به انجام اين كار نيستند از داشتن شريك‌هاي متعدد جنسي پرهيز كرده و از روش تك همسري و وفاداري به خانواده پيرايشان نمايند.


صداقت اضافه کرد: افراد متاهل هم بهتر هست به همسر خود وفادار باشند و ارتباطات خارج اگر چارچوب خانواده نداشته باشند در صورت عدم رعايت تمام اين موارد و برنامه گرفتن در معرض ارتباط جنسي كنترل نشده خود را در معرض رفتار جنسي پرخطر برنامه ندهند.


آزمايش اجباريHIV قبل از ازدواج، توجيه علمي و فني ندارد
ابتلا به ايدز هيچ منعي براي ازدواج محسوب نمي شود
ايشان در ادامه اضافه کرد: آزمايش اجباري HIV قبل از ازدواج به هيچ عنوان توجيه علمي و فني ندارد، چرا كه براي HIV يك دوره پنجره وجود دارد كه ممكن هست فرد مبتلا به ايشانروس شده باشد ولي آزمايشات اون را نشان ندهد و يا اينكه فرد داراي رفتارهاي پرخطر HIV هست ولي تا وقت آزمايش هنوز مبتلا به ايشانروس نشده هست و ممكن هست با ادامه اين رفتارهاي پرخطر پس از ازدواج نيز مبتلا به بيماري گردد، لذا كارشناسان تاكيد مي كنند كه به جاي آزمايش HIV حتما مشاوره HIV قبل از ازدواج اجباري گردد.


صداقت با بيان اينكه ابتلا به ايدز هيچ منعي براي ازدواج محسوب نمي شود، فرمود: با انجام مراقبت هاي كامل دوران پيش از بارداري، بارداري، زايمان و نيز شيردهي، افراد مبتلا بهHIV هم مي توانند ازدواج موفقي داشته و خطر تولد نوزاد مبتلا تا حد صفر نيز پايين بياورند.


ايشان با بيان اينكه بايد منابع را رايشان آموزش و اطلاع‌رساني گذاشت، فرمود: بايد اين آموزش‌ها مطابق با واقعيات سني، اجتماعي، جنسي و آداب اجتماعي باشند و انتظار نمي‌رود از سنين ابتدايي درباره‌ رفتار جنسي صحبت شود، اما مي‌توان مهارت‌هاي زندگي، الگوگزيني و هنر مقاومت در برابر ضدارزش ها را آموزش داد.


رييس اداره ايدز وزارت بهداشت با بيان اينكه كم كردن فاصله 22 هزار نفري و 80 هزار نفري از هستراتژي‌هاست، اظهار كرد: به اين خاطر از رسانه‌ها درخواست مي‌شود در راستاي ايجاد انگيزه و اطلاع‌رساني فعاليت كنند تا افراد اگر به هر دليلي در معرض رفتار پرخطر برنامه گرفتند به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري مراجعه كنند و خدمات در اين مراكز كاملا محرمانه و رايگان هست.


ايشان اضافه کرد: وظيفه تشخيص درمان مبتلايان به ايدز به خاطر حساسيتش در انحصار وزارت بهداشت مانده هست و در حال حاضر در تمام هستان‌ها و مراكز شهرستان‌ها مراكز مشاوره‌ بيماري‌هاي رفتاري و پايگاه‌هاي مشاوره‌اي كار انجام مشاوره و آزمايش و غيره را به صورت رايگان انجام مي‌دهند.


صداقت با بيان اينكه اونچه ايدز را از ساير بيماري‌ها متفاوت مي‌كند، وابستگي اين بيماري به الگوهاي رفتاري هست، عنوان كرد: رفتارهاي يك جوان قبل از مدرسه در خانواده كليد مي‌خورد و در اين ميان بايد ديد ساختار هرمي خانواده و نقش پدر در الگوسازي و مهارت‌هاي زندگي به چه صورت هست و بايد فصل جديدي در آموزش خانواده‌ها و علوم رفتاري و اجتماعي شكل داد.


ايشان با چند عاملي دانستن بيماري ايدز، فرمود: در بحث پيشگيري و درمان و مطالعات پژوهشي در زمينه ايدز اقدامات زيادي انجام شده هست، اما اونچه در اون خلا وجود وارد، بحث آموزش عمومي و اطلاع‌رساني هست.


صداقت اضافه کرد: سياست جهان تا سال 2015 سياست سه صفر هست و براي تحقق اين امر بايد در سال 2011 تا 2012 آموزش همگاني با تاكيد بر جوانان و نوجوانان را سرلوحه برنامه داد، به اين ترتيب با پيشبرد پيشگيري، درمان، مراقبت و اطلاع‌رساني در كنترل ايدز انقلاب انجام داد.


به نقل ايسنا، رييس اداره ايدز وزارت بهداشت همينطور با اشاره به اينكه ايدز ديگر بيماري مهلك نيست و به عنوان بيماري مزمن شناخته مي‌شود، اظهار كرد: در حال حاضر بحث HIV و سالمندي در دنيا مطرح هست كه با توجه به افزايش طول عمر مبتلايان و برنامه‌ريزي‌ها براي سالمندي اونان انجام مي‌شود.


ايشان اضافه کرد: در حال حاضر مبتلاياني در كشور وجود دارند كه بيش از 20 سال هست با بيماري HIV زندگي مي‌كنند و رژيم‌هاي دارايشاني بيماران و مبتلايان برپايه آخرين دستورالعمل ساوقت جهاني بهداشت در كشور تهيه، تامين و عرضه مي‌گردد.


صداقت در ادامه فرمود: لازم هست به خانواده و جوانان اين پيام داده شود كه HIV واكسن ندارد، اما پيشگيري از اون آسان هست و كافي هست راه‌هاي انتقال و پيشگيري از اون را بازشناخت و در اين زمينه آموزش‌هاي همسان توانسته هست نقش موثري را در كنترل گروه‌هاي پرخطر داشته باشد.


ايشان در ادامه با انتقاد از عملكرد هلال‌احمر در اين زمينه عنوان كرد: هلال‌احمر يكي از بزرگترين تشكل‌هاي غيردولتي و انسان دوستانه هست كه بيشترين تعداد داوطلبان را دارد و لازم هست در اين زمينه فعال‌تر عمل كند.

بايد توجه داشت اين مساله محدود به حوزه سلامت نيست و بحثي اجتماعي هست.


ايشان اضافه کرد: بايد در عين باز شمردن خطرات موج سوم به خودباوري رسيد و تشايشانق يكي از راه‌هاي حمايت از مبارزه با شيوع HIV و خودباوري هست.


رييس اتاق ايدز وزارت بهداشت با بيان اين‌كه ايران يكي از معدود كشورهايي هست كه داراي سه مركز آموزش بين‌المللي براي درمان HIV، كاهش آسيب و نظام مراقبت هست عنوان كرد: مركز بين المللي نظام مراقبتHIV ايران در تدايشانن نظام مراقبت HIV به كشورهاي عراق و يمن هم كمك كرده هست.


انتهاي پيام

81:

در آستانه روز جهاني ايدز
رييس مركز مديريت بيماري‌هاي واگير:
طي دو دهه آينده شاهد ابتلاي سالانه يك ميليون نفر به ايدز در جهان خواهيم بود

رييس مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت با بيان اينكه هنوز هم درمان قطعي براي درمان اين بيماري وجود ندارد، فرمود: درمان‌هاي موجود تنها طول عمر بيماران را افزايش مي‌دهد و هنوز زود هست مدعي شايشانم همه‌گيري ايدز تحت كنترل در آمده هست.


به نقل خبرنگار بهداشت ودرمان ايسنا، دكتر محمد مهدي گايشانا كه در آستانه روز جهاني ايدز سخن مي‌فرمود با بيان اينكه 30 سال از مبارزه با بيماري ايدز در جهان مي‌گذرد، فرمود: اين بيماري 30 سال پيش شناسايي شد.

بنا بر فراخوان ساوقت ملل، دستاوردهاي مربوط به كنترل بيماري ايدز به قدري بزرگ بوده هست كه اكنون شاهد كاهش موارد ابتلا به اين بيماري در دنيا هستيم.

البته بايد نگاه عميقي داشته باشيم كه اين كاهش در كجا و به چه شكلي صورت پذيرفته هست.


ايشان ادامه داد: 5/97 % موارد ابتلا در كشورهاي با درآمد كم و متوسط ديده مي‌شود.

ابتلا به HIV هنوز هم يك چالش بزرگ فردي و اجتماعي هست و رشد اقتصادي و اجتماعي بسياري از كشورهاي جهان را تهديد مي‌كند.


گايشانا اضافه کرد: مطالعات مدل سازي نشان مي‌دهد كه اگر بهترين امكانات و تكنولوژي‌ها در اختيار همه كشورهاي جهان برنامه بگيرد باز هم در بيست سال آينده در هر سال شاهد ابتلاي جديد يك ميليون نفر به اين بيماري خواهيم بود.


ايشان با اشاره به اينكه هم اكنون هم كشورهاي زير صحراي آفريقا با دسترسي به دارو و كمك‌هاي بودجه‌اي توانسته‌اند موارد جديد ابتلا به ايدز را كاهش دهند، فرمود: با اين حال اين سوال مطرح هست كه اگر اين كشورها اين بودجه‌ها را دريافت نكنند آيا باز هم شاهد اين كاهش خواهيم بود.


گايشانا با اشاره به اين كه يكي از خطراتي كه ظرف 20 سال آينده كشورهاي دنيا را تهديد مي‌كند انتقال جنسي ايدز هست، فرمود: با اين حال هنوز هم بايد روند رشد ايدز در مصرف كنندگان تزريقي را كنترل كنيم.

غير قابل پيش بيني هست كه با اطمينان بگايشانيم ظرف چند سال آينده ديگر بحراني در خصوص ايدز وجود نخواهد داشت.


ايشان با تاكيد بر اينكه مي‌خواهيم شعار «مديريت بحران در ايدز» را تبديل به «جواب هستراتژيك پايدار» كنيم، فرمود: برنامه پنج ساله كنترل ايدز در كشور نيز در همين راستا تدايشانن شده هست.


رييس مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت در ادامه به تبيين راهكارهاي موجود به هدف تشديد جواب دهي‌هاي هستراتژيك به حل مديريت بحران ايدز پرداخت و فرمود: شناخت بيشتر مولفه‌هاي اجتماعي همه گيري، ‌مدل سازي اپيدميولوژيك و اقتصادي، دسترسي به تكنولوژي‌هاي جديد، گسترش ارتباطات، دسترسي هرچه بيشتر به گروه‌هاي پرخطر و در معرض خطر، ادغام برنامه‌هاي HIV‌ در ساير برنامه‌هاي بهداشتي،‌ تجديد نظر در برنامه‌هاي پيشگيري، به كارگيري روشهاي عملي‌تر، مدرن‌تر، ساده‌تر، در دسترس‌تر و ارزان قيمت‌تر تشخيصي، برخورداري از رايشانكردهاي درماني مناسب‌تر، اقدامات مديريتي بهتر جهت افزايش كارايي، مشاركت فعال‌تر بخش خصوصي، برنامه پايش و ارزيابي سيستماتيك عملكردها، سرمايه گذاري درازمدت براي همه‌گيري از جمله اين راهكارها هستند.


ايشان اضافه کرد: كشورهايي كه قاطعانه عنوان مي‌كنند توانسته‌اند آمار ابتلا به ايدز را كاهش دهند مدلسازي اپيدميولوژيك و اقتصادي را سي سال هست كه آغاز كرده‌اند.


گايشانا همينطور با اشاره به اينكه پاسخ‌هاي ما نياز به برنامه ريزي طولاني مدت و نه مقطعي كوتاه مدت دارند، فرمود: ارتباطات بايد در اين زمينه افزايش يابد.


انتهاي پيام

82:

22 هزار نفر در انگليس از ابتلاي خود به عفونت ايدز بي‌اطلاع هستند


آمار رسمي در انگليس نشان مي‌دهد كه بالغ بر 22 هزار نفر در اين كشور از آلوده بودن خود به ايشانروس ايدز بي اطلاع هستند.


به نقل سرايشانس بهداشت و درمان ايسنا، اين آمار رسمي كه در آستانه روز جهاني ايدز از سايشان «آژانس حفاظت از سلامت انگليس» (HPA) ارائه شده، حاكيست: تعداد افرادي كه در اين كشور آلوده به ايشانروس اچ آي ايشان هستند در سال 2010 ميلادي تقريبا به 91 هزار و 500 رسيده هست كه حدود يك چهارم از اونها از آلوده بودن خود به اين عفونت اطلاعي ندارند.


با توجه به آمار، آژانس حفاظت از سلامت انگليس، انجام آزمايشات سراسري ايدز را در اين كشور خواستار شده هست به طوري كه در زمينه شناسايي افراد آلوده به اين ايشانروس، هيچ فردي از قلم نيفتد.


به نقل رايشانترز، تشخيص ديرهنگام اين عفونت به معناي افزايش خطر شيوع و انتقال بيماري و در نتيجه افزايش خطر مرگ ومير ناشي از اين عفونت هست.


اين نقل همينطور تاييد مي‌كند كه تعداد افراد آلوده به اين ايشانروس در انگليس احتمالا طي دهه گذشته دو برابر بيشتر شده هست.


انتهاي پيام

83:

مركز كنترل و پيشگيري امراض آمريكا هشدار داد:
75 % از آمريكايي‌هاي آلوده به ايدز، بيماري خود را تحت كنترل ندارند

مقامات بهداشتي آمريكا در نقل جديدي هشدار دادند: تقريبا 75 % ا‌ز آمريكايي‌هايي كه آلوده به ايشانروس اچ آي ايشان هستند، بيماري خود را تحت كنترل ندارند.


به نقل سرايشانس بهداشت و درمان ايسنا، مركز كنترل و پيشگيري امراض آمريكا در آتلانتا در نقل جديدي به مناسبت روز جهاني ايدز فراخوان كرد: % پاييني از مبتلايان به ايدز در اين كشور موفق شده‌اند بيماري خود را تحت كنترل داشته باشند و علت اين تعداد اندك اين هست كه از هر پنج فرد آلوده به اچ آي ايشان، حداقل يك نفر از آلوده بودن خود به اين عفونت بي‌اطلاع هست و از بين بيماراني هم كه مي‌دانند ايدز دارند، فقط 51 % مراقبت‌هاي پزشكي مناسب و درمان‌هاي لازم را دريافت مي‌كنند.


به نقل ايسنا به نقل از پايگاه خبري يونايتدپرس، دكتر توماس فريدن رييس مركز كنترل و پيشگيري امراض امريكا در اين باره فراخوان نمود: نزديك به 2/1 ميليون نفر در آمريكا آلوده به ايشانروس ايدز هستند اما از اين تعداد فقط 28 % توانسته‌اند در واقعيات مطلوب، بار ايشانروسي اين بيماري را در كنترل داشته و ايشانروس ايدز را در وضعيت سركوب شده نگه دارند.


ايشان تصريح كرد: اگر واقعيات موجود براي تست ايدز بهبود پيدا كند، اين شكاف آماري در جهت كنترل ايدز نيز كمتر خواهد شد.


انتهاي پيام


84:

به مناسبت روز جهاني ايدز؛
دبيركل ساوقت ملل خواستار شد:
شتاب حركت براي پايان دادن به ايدز براي هميشه

دبيركل ساوقت ملل متحد در پيامي به مناسبت روز جهاني ايدز (1 دسامبر 2011 برابر با 10 آذر ماه جاري) ضمن تقدير از پيشرفت‌هاي به دست آمده در زمينه كاهش 20 %ي عفونت‌هاي اچ اي ايشان در جهان از 1997،‌ خواستار شتاب حركت براي پايان دادن به ايدز براي هميشه شد.


به نقل سرايشانس بهداشت و درمان ايسنا، بان كي مون در پيام خود تصريح كرد: با ورود به چهارمين دهه بيماري ايدز، بالاخره در موقعيت مهار اين اپيدمي برنامه گرفته‌ايم.

پيشرفتي كه تاكنون حاصل كرده‌ايم، گواهي هست بر اينكه مي‌توانيم تصور به صفر رسيدن عفونت‌هاي جديد اچ آي ايشان،‌ تبعيض و مرگ و ميرهاي ناشي از ايدز را تصديق كنيم.ايشان ادامه داد: شمار عفونت‌هاي جديد اچ آي ايشان از سال 1997، بيش از 20 % كاهش يافته هست.

كاسته شدن از عفونت‌هاي جديد در بيشتر مناطق دنيا هستمرار دارد.

در جنوب صحراي آفريقا، منطقه‌اي كه بيشترين ابتلا به همه گيري ايدز وجود دارد،‌ در 22 كشور بروز اچ آي ايشان كاهش پيدا كرده هست.به نقل دفتر اطلاع رساني ساوقت ملل متحد، بان كي مون تصريح كرد: در بين جمعيت‌هاي در معرض خطر، روش ابتلا تغيير يافته هست.

دسترسي به خدمات پيشگيري از اچ آي ايشان به جوانان، تن فروشان و مشتريان اونان؛ كساني كه مواد مخدر تزريق مي‌كنند، مردان همجنس گرا و اوناني كه جنسيت دو گانه دارند كمك مي‌كند تا بر سلامت خود نظارت داشته و با آسايش بيشتري زندگي كنند.


به فرموده ايشان، درمان از 1985 توانسته جلايشان 2 ميليون و 500 هزار مرگ مرتبط با ايدز را بگيرد.

تنها در سال گذشته، 700 هزار نفر نجات يافته‌اند.

حدود 6 ميليون و 600 هزار نفر، يعني نزديك به نيمي از اونان كه در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط به درمان نياز دارند، در حال حاضر تحت مداوا هستند.


همياري بين پيشگيري و درمان، موجب سرعت بخشيدن به روند پيشرفت هست.

اما براي پايان ايدز، نيازمنديم حتي نتايج عمد‌ه‌تري ارائه دهيم.


دبيركل ساوقت ملل يادآور شد: نشست عالي رتبگان مجمع عمومي ملل متحد درباره ايدز در ماه ژوئن امسال، سال 2015 را به گونه‌اي جسورانه براي دستيابي به اين اهداف به تصايشانب رساند: به نصف رساندن سرايت اچ آي ايشان از راه جنسي،‌ حذف عفونت‌هاي جديد در كودكان، ارائه درمان براي 15 ميليون نفري كه با اچ آي ايشان زندگي مي‌كنند، خاتمه دادن به ننگ و تبعيض و پر كردن شكافي كه در هزينه‌ها براي مبارزه با ايدز موجود هست.


ايشان تاكيد كرد: با اراده قايشان سياسي، منابع مالي منطقي و رايشانكرد محكم مبتني بر حقوق بشر مي‌توانيم به تمامي اين اهداف دست يابيم.

توفيق در زمينه مالي حساس خواهد بود.در پايان، دبيركل ساوقت ملل خواستار شده هست تا تمامي كساني كه دغدغه اين موضوع را دارند نسبت به چارچوب سرمايه‌گذاري كه به وسيله برنامه مشترك ساوقت ملل متحد در زمينه ايدز ارائه شده عمل كنند و به گونه‌اي كامل هدف سرمايه گذاري جهاني تا 24 ميليارد دلار در سال را تامين نمايند.

نتيجه كارهزينه‌هاي بالا را در كمتر از يك نسل جبران خواهد ساخت.

ما بايستي بر تعهدات سياسي، سرمايه گذاري‌ها، انرژي، عمل گرايي و اراده‌اي تكيه كنيم كه ما را به اين نقطه عطف رسانده هست.

شتاب حركت به نفع ما هست.

اجازه دهيد از اون هستفاده كرده و يك بار براي هميشه به ايدز پايان دهيم.


انتهاي پيام

85:

كارشناس ايدز و بيماري‌هاي آميزشي معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با اشاره به اينكه امروزه الگايشان انتقال بيماري ايدز تغيير يافته يادآور شد: پيش از اين عامل اصلي انتقال بيماري تزريقات آلوده به ايشانروسHIV و سرنگ‌هاي آلوده بين معتادان بوده در حالي كه عامل انتقال ايشانروس ايدز روابط جنسي محافظت نشده هست.


دكتر شهرام ابراهيمي درفرمود‌وگو با خبرنگار پايگاه خبري دانشجايشانان ايران(ايسنا) - منطقه خوزستان - اظهار كرد: ايدز يك بيماري رفتاري هست كه داراي سه سطح يك، متمركز و بالاست كه در حال حاضر اين بيماري در كشور و خوزستان در سطح متمركز برنامه دارد.


ايشان تصريح كرد: طبق آمار در دسترس بيماران مبتلا به ايدز 93 % از مبتلايان به اين بيماري را مردان و هفت % اون را زنان تشكيل مي‌دهد؛ البته جمعيت زنان مبتلا به ايدز در حال افزايش هست.


ابراهيمي فرمود: برپايه آمار 230 هزار نفر در كشور ناقل ايشانروس ايدز هستند ولي اين آمار تنها 25 % همه بيماران را تشكيل مي‌دهد.

بسياري از مبتلايان از بيماري خود مطلع نيستند و يا به مراكز بهداشتي مراجعه نمي‌كنند.


ايشان اضافه کرد: بيشتر مبتلايان به ايدز در رده سني 25 تا 35 سالگي برنامه دارند كه نشان مي‌دهد شيوع اين بيماري در جوانان بيشتر هست.


ابراهيمي خاطرنشان كرد: ‌خوشبختانه در حال حاضر اين بيماري فقط در افرادي كه رفتارهاي پرخطر دارند مشاهده مي‌شود و افراد معمولي كمتر دچار اين بيماري مي‌شوند.


ايشان با بيان اينكه براي كنترل بيشتر بيماري ايدز بايد از اين بيماري انگ‌زدايي شود، فرمود: بسياري از بيماران به دليل ننگ دانستن اين بيماري براي درمان به مراكز بهداشتي مراجعه نمي‌كنند.

ننگ دانستن ابتلا به ايدز از شرایط اصلي گسترش اين بيماري هست.


انتهاي پيام

86:

كودكان خياباني در معرض خطرHIV
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران:
ارائه اطلاعات و آموزشهاي لازم احتمال آسيب‌پذيري در برابر ايدز را كاهش مي‌دهد

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران فرمود: يكي از گروه‌هاي در معرض خطر HIV افرادي هستند كه خيابان، محل كار و زندگي اونان هست كه كودكان خياباني هم جزئي از اونان محسوب مي‌شوند.
حسن موسايشان چلك در فرمود‌وگو با خبرنگار«اجتماعي» پايگاه خبري دانشجايشانان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه يكي از هستراتژي‌ها در مواجهه با ايدز، شناسايي و آموزش گروه‌هايي هست كه در معرض HIV برنامه دارند، اظهار كرد: كودكان خياباني يكي از اين گروه‌ها هستند و اگر اطلاعات لازم در زمينه HIV‌ به موقع به اونان ارائه شود، احتمال آسيب پذيريشان در مقابل ايشانروس به مراتب كاهش مي‌يابد.


ايشان اضافه کرد: روشي كه بايد در اين زمينه اتخاذ شود، روش انجام آزمايش داوطلبانه هست، چرا كه در دنيا انجام اين كار به صورت اجباري معمول نيست.


رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران در ادامه با اشاره به اجراي طرح ارزيابي رفتار پرخطر مرتبط با HIV در كودكان خياباني در ساوقت بهزيستي، عنوان كرد: فعال شدن ساوقت‌هاي اجتماعي مرتبط در اين حوزه اقدام مطلوبي هست و انجام آزمايش به صورت داوطلبانه يك اقدام پيشگيرانه مناسب هست.


موسايشان چلك تصريح كرد: كودكان خياباني، زنان ايشانژه و معتادان از جمله گروه‌هايي هستند كه در اقدامات مرتبط با HIV بايد در اولايشانت آموزش برنامه گيرد و به اين ترتيب مي‌توان كنترل مناسبي در حوزه پيشگيري از ايدز داشت.


انتهاي پيام

87:

دبیر علمی همایش ایدز و نوزاد:
زنگ خطر سونامی انتقال جنسی ایدز به صدا درآمده هست
خبرگزاری فارس: دبیر علمی همایش ایدز و نوزاد فرمود: آمار زنان مبتلا به ویروس ایدز در کشور رو به افزیش هست، نوزادان این زنان نیز در خطر هستند.

زنگ خطر سونامی انتقال جنسی ایدز به صدا درآمده هست و اگر برای این سونامی از حالا موج شکن نسازیم فردا دیر هست.


به نقل خبرنگار بهداشت و درمان فارس، ملیحه کدیور امروز در همایش دوروزه HIV و کودک در تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره) اضافه کرد: هر روزه حدود ۷ هزار مورد جدید HIV شناخته می‌شود.

تا سال ۲۰۰۹ حدود ۳۳ میلیون نفر در دنیا با ویروس ایدز درگیر شده که نیمی از اونها را زنان تشکیل می‌داند.

وی فرمود:‌ تا این سال 1.8 میلیون نفر به واسطه بیماری ایدز در دنیا از بین رفته‌اند.

در سال‌های اخیر منطقه شرق خاورمیانه با افزایش 55 % میزان HIV روبه رو هست و فرموده می‌شود که هر دقیقه یک کودک بر اثر این بیماری از بین می‌رود.

کدیور اضافه کرد: هشداری برای نزدیک بودن به موج سوم ایدز داده شده هست.

موجی که به دلیل سوء رفتار به وجود می‌آید و قربانی اصلی این موج هم زنان و در ادامه تولد کودکان مبتلا به ویروس ایدز هست.

وی فرمود: به دنبال تغییر الگوی انتقال این بیماری،شواهد حاکی از اون هست که تعداد موارد ابتلا از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده در حال افزایش هست.

از طرف دیگر شواهدی نیز وجود دارند که نشان می‌دهند انتقال بیماری میان زنان در حال افزایش هست.

این مباحث زنگ خطری هست برای آغاز موج سوم بیماری ایدز.

دبیر علمی همایش ایدز و نوزاد فرمود:‌متأسفانه به دلیل شرایط فرهنگی و شرایط خاص جغرافیایی و نزدیکی به مرزها میزان ابتلا به ایدز در میان زنان و کودکان در برخی از مناطق هستانی چند برابر میانگین کشوری هست.

وی ادامه داد: وقتی سخن از ایدز به میان می‌آید، تنها با یک بیماری روبه‌رو نیستیم، چرا که ایدز پدیده‌ای پزشکی ـ بهداشتی هست که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اون بسیار گسترده و البته قابل پیشگیری هست؛ یعنی الگوهای انتقالش کامل شناسایی شده هست.

به فرموده وی این بیماری به سرعت در حال گسترش هست؛ موج سوم ابتلا به ایدز در راه و موج دوم هم در حال بازگشت هست.

کدیور فرمود: در ایران موج اول بیماری از طریق انتقال خون و فرآورده‌های خونی مطرح شد و موج دوم اون شامل شیوع بیماری بین افرادی بود که از طریق اعتیاد و سرنگ‌های آلوده مشترک دچار عفونت شده بودند.

اما در حال حاضر فرموده می‌شود موج سوم بیماری از طریق روابط جنسی کنترل نشده، در حال گسترش هست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران فرمود: راه‌های انتقال و پیشگیری از این بیماری شناخته شده هست و باید با آموزشی همگانی رفتار سالم و نگرشی مثبت به مبتلایان به این بیماری اجازه هستفاده از امکانات و منابع اجتماعی را به بیماران داد.

وی فرمود: به علاوه همکاری نهادها و ساوقت‌های مختلف برای برنامه های کنترل و پیشگیری از ایدز اهمیت دارد.

بیماری ایدز، جزو بیماری‌های رفتاری هست.

که با ارتقای آموزش‌های رفتاری و ارج‌گذاری به نهاد خانواده می‌توان از ابتلا به این بیماری جلوگیری کرد.

توجه به تغییر الگوی انتقال بیماری و شیوع مصرف مواد روانگردان در این راه اهمیت دارد.

کدیور اضافه کرد: روز نخست دسامبر(دهم آذر) هر سال روز جهانی ایدز نامگذاری شده روندی که از سال 1988 میلادی در نظر گرفته شده و هر سال یک شعار خاص را برایش در نظر می‌گیرند.

وی ادامه داد: شعار امسال روز جهانی ایدز پیش به سوی صفر در ایدز به معنی صفر در موارد جدید عفونت، صفر در مرگ ناشی از ایدز، صفر در تبعیض مبتلایان به ایدز هست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران ادامه داد: بنابر آمارها الگوی انتقال جنسی آمار مبتلایان زن در حال افزایش هست.

مسئله نگران نماينده ابتلا نوزادان و گسترش به جامعه هست.

به فرموده وی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آتشفشانی از ایدز سخن می‌گوید که در راه هست.

گویا موجی به سمت ما می‌آید که پرزورتر از قبلی هاست؛ اما واکنش ما می‌باید ساخت موج شکن باشد.

اگر غافل باشیم که موج سوم خودش بیاید و برگردد همانند برخی از مناطق دنیا تبدیل به سونامی می‌شود.

البته فارغ از سیاست و همگام با اقدامات جهانی و منطقه‌ای و در راستای تحقق شعار امسال روز جهانی ایدز: رسیدن به صفر می‌باید همگان تلاش کنیم تلاش برای عدالت اجتماعی و حرمت انسانی در حرکت از شعار به عمل.

کدیور فرمود: از دیدگاه زیست شناسی و نقش اجتماعی اهمیت دارند.

این مسئله نیازمند نگاه جدید همبستگی جهانی و جواب گسترده جهانی هست و این برنامه در جهت بررسی ابعاد این مسئله در دوران بارداری و نوزادی انجام می‌شود.
انتهای پیام/

88:

دبيرعلمي همايش HIV و نوزاد:
روزانه حدود هفت هزار مورد جديد ابتلا به ايشانروس HIV در جهان شناخته مي‌شود
هر دقيقه يك كودك به علت ابتلا به ايدز فوت مي‌كند

دبيرعلمي همايش HIV و نوزاد فرمود: روزانه حدود هفت هزار مورد جديد ابتلا به ايشانروس HIV در جهان شناخته مي‌شود و تا سال 2009، 33 ميليون نفر به بيماري ايدز مبتلا بودند كه نيمي از اونان را زنان تشكيل مي‌دادند.


به نقل خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، دكتر مليحه كديور در همايش HIV‌ و نوزاد كه امروز در بيمارستان امام خميني (ره) انجام شد، اضافه کرد: تا سال 2009، 8/1 ميليون نفر در دنيا به علت ابتلا به ايدز فوت كردند و در سالهاي اخير منطقه شرق خاورميانه با افزايش 55 %ي ميزان مبتلايان به HIV روبرو هست به گونه‌اي كه بر پايه تخمين‌هاي صورت گرفته هر دقيقه يك كودك در اثر ابتلا به اين بيماري فوت مي‌كند.


ايشان در ادامه اظهار كرد: هشدارهايي در زمينه نزديك بودن موج سوم ايدز داده شده هست، موجي كه به علت سوء رفتار به وجود مي‌آيد و قربانيان اصلي اون زنان و كودكان متولد شده با ايشانروس ايدز هستند.


اين عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهرستان تهران اضافه کرد: به دنبال تغيير الگايشان انتقال اين بيماري شواهد حاكي از اون هست كه تعداد موارد ابتلا از طريق ارتباطات جنسي محافظت نشده در حال افزايش هست.

از سايشان ديگر شواهد نشان دهنده اون هست كه انتقال ايدز در ميان زنان در حال افزايش هست و اين موضوعات زنگ خطري براي آغاز موج سوم اين بيماري هست.

از سايشان ديگر متاسفانه به علت واقعيات فرهنگي و واقعيات خاص جغرافيايي ميزان ابتلا به ايدز در ميان زنان و كودكان برخي از هستان‌ها چند برابر ميانگين كشوري هست.


كديور تصريح كرد: وقتي كه سخن از ايدز به ميان مي‌آيد تنها با يك بيماري روبرو نيستيم چرا كه ايدز پديده‌اي پزشكي – بهداشتي هست كه ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اون بسيار گسترده و بدون درمان و البته قابل پيشگيري هست چرا كه الگوهاي انتقال اين بيماري به طور كامل شناسايي شده هست.

ايدز به سرعت در حال گسترش هست و موج سوم ابتلا به اون در راه و موج دوم هم در حال برگشت هست.


ايشان با اشاره به وضعيت ابتلا به ايدز در ايران اظهار كرد: در ايران موج اول اين بيماري از طريق انتقال خون و فراورده‌هاي خوني مطرح شد و موج دوم اون شامل شيوع بيماري بين افرادي بود كه از طريق اعتياد و سرنگ‌هاي آلوده مشترك دچار عفونت شده بودند.

اما در حال حاضر موج سوم ايدز از طريق روابط جنسي كنترل نشده در حال گسترش هست.


دبير علمي همايش HIV و نوزادان در ادامه تاكيد كرد: راه‌هاي انتقال و پيشگيري از ايدز شناخته شده هست و بايد با آموزش همگاني و رفتار سالم همينطور نگرش مثبت به مبتلايان به اين بيماري اجازه هستفاده از امكانات و منابع اجتماعي را به بيماران داد.

علاوه بر اون همكاري نهادها و ساوقت‌هاي مختلف به منظور اجراي برنامه‌هاي كنترل و پيشگيري از ايدز اهميت دارد چرا كه ايدز جزو بيماريهاي رفتاري هست كه با ارتقا آموزش‌هاي رفتاري و ارج گذاري به نهاد خانواده مي‌توان از ابتلا به اون جلوگيري كرد.

از سايشان ديگر توجه به تغيير الگايشان انتقال بيماري و شيوع مصرف مواد روان گردان نيز اهميت دارد.


ايشان با اشاره به شعار سال جاري روز جهاني ايدز فرمود: «پيش به سايشان صفر در ايدز» شعار سال جاري روز جهاني ايدز بود كه به معني صفر شدن موارد جديد ابتلا به عفونت، صفر شدن مرگ ناشي از ايدز و صفر قائل شدن تبعيض بين مبتلايان به ايدز و افراد ديگر جامعه هست.


كديور در پايان با بيان اينكه آمار ابتلا به ايدز از طريق الگايشان انتقال جنسي بين زنان در حال افزايش هست، اظهار كرد: مسئله نگران كننده ابتلاي نوزادان به اين بيماري و گسترش اون در سطح جامعه هست.

با توجه به تاكيد وزير بهداشت بر در راه بودن آتشفشاني از ايدز لازم هست اقدامات لازم را در اين زمينه اجرا کنيم و از موج سوم ايدز غافل نباشيم تا اين بيماري در ايران مانند برخي از مناطق جهان تبديل به نوعي سونامي نشود.


انتهاي پيام

89:

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی هشدار داد
خطر ایدز ۱۵ ساله‌ها را تهدید می‌کند
خبرگزاری فارس: عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهرستان تهران فرمود: رفتارهای پر خطر به گروه سنی ۱۵ تا 22 سال کاهش یافته و نوجوانان از ۱۵ سالگی در معرض خطر ابتلا به ویروس ایدز هستند.


به نقل خبرنگار بهداشت و درمان فارس هایده نکته‌دان، امروز در همایش دو روزه ایدز و نوزاد در تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره) اضافه کرد: موج دوم ایدز را در ایران پشت سر گذاشتیم و بازخورد این موج در حال بازگشت به جامعه هست؛ هم اکنون وارد موج سوم ایدز در ایران شده‌ایم که اگر اون را کنترل و پیشگیری نکنیم این موج تبدیل به آتشفشان و سونامی می‌شود.

وی اضافه کرد: سن گروه‌هایی که دست به رفتارهای پرخطر می‌زنند پایین آمده، هم اکنون گروه سنی ۱۵ تا 22 سال در معرض خطر ابتلا به ایدز هستند و این نشان می‌دهد که باید آموزش مسائل پیشگیری از ایدز را از دبستان تا دانشگاه آغاز کنیم؛ همچنین در خصوص زنان خیابانی نیز باید بدون قضاوت از اونها مراقبت کنیم.

نکته‌دان تصریح کرد: وقتی که در حال تحقیق برای راه‌های پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز بودم یک روانشناس ابراز می‌کرد، یک بیمار روانی دارم که هموقت با بیش از 30 خانم رابطه دارد و از مسائل پیشگیرانه اطلاعی ندارد که این نشان می‌دهد باید در این جور کارهای فرهنگی انجام شود.

وی اضافه کرد: مطالعات نشان می‌دهد تا تاریخ اول تیر امسال تعداد مبتلایان به بیماری ایدز در ایران به ۲۳ هزار و ۱۲۵ نفر مبتلا رسیده هست که البته این آمار را باید ضربدر ۴ کرد تا میزان واقعی آلودگی این بیماری در ایران مشخص شود.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران خاطر نشان کرد: حدود ۵۰ % آلودگی‌های جدید در جوانان کمتر از ۲۵ سال هست.

همچنین سرفه، کاهش وزن، اسهال متناوب، برفک دهانی، التهاب غدد لنفاوی و تبخال از نشانه‌های این بیماری هست؛ اگر این بیماری در بچه‌ها در چند سال اول ابتلا مراقبت نشود منجر به فوت اونها می‌شود.معتادان تزریقی هنوز پرچمدار توسعه ایدز هستند

کیانوش کمالی، کارشناس مسئول ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت در این همایش فراخوان نمود: در حال حاضر ۳۴ میلیون نفر در سراسر جهان با این ویروس زندگی می‌نمايند که این رقم ۱۷% نسبت به سال 2001 افزایش یافته هست و ۹۷ % از این میزان در کشورهای با درآمد متوسط و پایین زندگی می‌نمايند.

وی تأکید کرد: از این تعداد حدود هزار مورد مربوط به کودکان زیر ۱۵ سال ایران هست، همچنین موارد جدید بروز آلودگی در دنیا تا ۲۱ % کاهش پیدا کرده هست.

در کشورهای همسایه شمالی ایران ۲۵۰ % افزایش ایدز نسبت به سال 2001 و در ۲۲ کشور آفریقایی از سال 2001 تا 2009، ۲۵ % کاهش آمار ایدز داشته‌ایم.

پیش بینی ابتلای 126 هزار نفر به ویروس ایدز در ۵ سال آینده

کارشناس مسئول ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت در خصوص شیوع بیماری ایدز در ایران نیز فرمود: شیوع ایدز در بین مصرف‌نمايندگان مواد مخدر تزریقی ۱۵ %، در بین زنان در معرض خطر 4.5 % و شیوع در بین زنان باردار نزدیک به صفر هست.وی اضافه کرد: همچنین تعداد کل موارد ثبت شده ایدز در کشور ۲۳ هزار و ۱۲۵نفر، تعداد موارد ثبت شده پیشرفته ۳ هزار و ۵۴ نفر، تعداد موارد تحت درمان ضد ترویروستی 2579 نفر، بقا بر درمان در پایان یک سال 79 %، تعداد موارد فوت شده بر اثر بیماری های ایدز ۴ هزار و 311 نفر، برآورد تعداد مبتلایان در سال جاری ۹ هزار و 325 نفر هست؛ همچنین پیش‌بینی مبتلایان برای ۵ سال آینده 126 هزار و 300 نفر هست که البته این میزان رقم متوسط هست.

کمالی در خصوص تفکیک آمار بین زن و مرد نیز فرمود: میزان ابتلا به ایدز در آقایان بیشتر از زنان هست؛ آقایان 91.5 % و زنان 8.5 % موارد ابتلای شناسایی شده به ویروس ایدز هستند؛ همچنین ابتلا به ویروس ایدز در خانم‌ها از راه تماس‌های جنسی 67.6 % هست که باید توجه داشت که همه این موارد از راه رابطه جنسی نامشروع نبوده هست.

از هر صد هزار مادر باردار ایرانی 8نفر مبتلا به ویروس ایدز هستند

علی میرزازاده، نماینده دفتر ساوقت جهانی بهداشت در ایران که با عنوان کارشناس HIV در این همایش سخنرانی می‌کرد فراخوان نمود: در سال 2010، حدود 59 هزار نفر در کشورهای منطقه مبتلا به ویروس ایدز شده‌اند که از این میزان ۹ هزار مورد در ایران به وجود آمده، همچنین در منطقه ۳۵ هزار مرگ به دلیل ایدز بوده و در ایران ۴ هزار نفر بر اثر ایدز فوت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: از هر ۱۰۰ هزار مادر باردار ۸ نفر مبتلا به ایدز هستند که در حال درمان ۱۲ تا ۱۵ % این افراد هستیم که در این زمینه ضعیف عمل کرده‌ایم.

یعنی از هر۱۰۰ هزار مادر که می‌توانیم به اونها سرویس بدهیم ما فقط دو مورد را شناسایی می‌کنیم.

میرزازاده تصریح کرد: بحث انگ و تبعیض در جامعه از مواردی هست که در خود اظهاری فرد مبتلا به ایدز جلوگیری و شانس درمان را از فرد می‌گیرد.

همچنین بیش از ۵۰ % کسانی که در بزرگسالان می‌تواند از خدمات درمانی هستفاده کند به خاطر انگ‌های اجتماعی از این نعمت محرومند.
انتهای پیام/

90:


خطر در کمین علاقه‌مندان به تاتو، مانیکور و پدیکور
آرایشگاه‌های زنانه زمینه‌ای برای انتقال ایدز
خبرگزاری فارس: عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران فرمود: محیط‌های آرایشگاه‌های زنانه به دلیل انجام خدماتی مانند پدیکور، مانیکور و انواع تاتو، مستعد انتقال بیماری‌هایی مانند ایدز هست.


هایده نکته‌‌دان در فرمود‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس در خصوص راههای انتقال ویروس ایدز فراخوان نمود: باید آموزش را کاربردی و مطابق با فرهنگ و نیاز جامعه و متداوم دنبال کرد؛ مطلبی را که در دبستان آموزش داده می‌شود نمی‌توان در دبیرستان بیان کرد و نوع مطالب متفاوت هست؛ چقدر و چه وقت فرمودن در مسئله آموزش بسیار مهم هست.

وی فرمود: محیط‌های آرایشگاه‌های زنانه در صورت عدم رعایت بهداشت، مستعد انتقال بیماری‌هایی مانند ایدز هست؛ وقتی که به خانم‌ها می‌گوئیم دقت نمايند تیغ مصرفی خود را در آرایشگاه همراه خود ببرند یا به آرایشگران آموزش‌های بهداشتی و پیشگیری می‌دهیم، همه اینها وقتی مؤثر هستند که این مطالب را به کار ببندند و آگاهی به عمل تبدیل شود.

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران تصریح کرد: دفع کردن صحیح تیغ در آرایشگاهها نیز از دیگر نکات مهم جلوگیری از بیماری‌های واگیردار هست.

ما در بازدیدهایی که از آرایشگاههای زنانه داشتیم تذکرات بهداشتی می‌دهیم

وی تصریح کرد:‌ تیغ‌ها، موچین‌ها، قیچی‌های تیز کوچک، لوازم پدیکور و مانیکور که برای ناخن‌های پا و دست هستفاده می‌شود ممکن هست موجب خراش و آسیب‌دیدگی و پارگی پوست شده و انتقال انواع بیماری‌ها از جمله ایدز را در پی داشته باشد.

این محقق بیماری‌های ایدز خاطرنشان کرد:‌ در انواع تاتو نیز اگر سوزن‌های یکبار مصرف هستفاده نشود موجب انتقال بیماری‌هایی مانند ایدز می‌شود.


انتهای پیام/

91:

آخرين آمارايدز دركشورفراخوان شد:
شناسايي ‌٢٣هزارو‌٤٩٧مبتلا در كشور
حدود‌٤٦% مبتلايان درسنين ‌٢٥تا‌٣٤سال
سرنگ مشترك علت ‌٨/٦٩% ابتلا به ايدز

آخرين نقل موارد ثبت شده HIV/AIDS‌ در سه ماهه دوم سال جاري در كشور فراخوان شد.


به نقل سرايشانس بهداشت و درمان ايسنا، مركز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت، آخرين نقل موارد ثبت شده HIV/AIDS‌ در سه ماهه دوم سال جاري در كشور را فراخوان كرد.


برپايه آمار جمع‌آوري شده از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تا اول مهر ماه سال جاري مجموعا 23 هزار و 497 فرد مبتلا به HIV/AIDS‌ در كشور شناسايي شده‌اند كه 3/91 % اونها را مردان و 7/8 % را زنان تشكيل مي‌دهند و تاكنون سه هزار و 168 فرد مبتلا به ايدز شناسايي شده و 4هزار و 419 نفر از افراد مبتلا فوت كرده‌اند.


بنا بر فراخوان اداره ايدز وزارت بهداشت، 4/46 % از مبتلايان به HIV‌ در وقت ابتلا در گروه سني 34 – 25 سال برنامه داشته‌اند كه بالاترين نسبت در بين گروه‌هاي سني را به خود اختصاص مي‌دهند.


برپايه اين گزارش، علل ابتلا به HIV‌ در بين كل مواردي كه از سال 1365 تاكنون در كشور به ثبت رسيده‌اند به ترتيب، تزريق با وسايل مشترك در مصرف‌كنندگان مواد 8/69 %، رابطه جنسي 1/10 %، دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني 1 % و انتقال از مادر به كودك 9/0 % بوده هست.

راه انتقال در 2/18 % از اين گروه نامشخص مانده هست.


فرمودني هست، در مقايسه اين آمار با مواردي كه ابتلا اونان در سال 1389 نقل شده هست، اعتياد تزريقي 1/66 %، برقراري روابط جنسي 8/20 % و انتقال از مادر مبتلا به كودك 5/2 % را تشكيل داده هست.

در 6/10 % از موارد شناسايي شده در اين سال راه انتقال نامشخص بوده و هيچ مورد جديد ابتلا از راه خون و فرآورده‌هاي خوني نقل نشده هست.


انتهاي پيام

92:

تحقیقات جدید در آمریکا نشان داد:
کودکان متولد از مادران مبتلا به ایدز با مشکل سخن فرمودن مواجه هستند
خبرگزاری فارس: تحقیقات جدید در آمریکا نشان داد که کودکان متولد شده از مادران مبتلا به ایدز با افزایش خطر ابتلا به مشکلات زبانی از جمله تاخیر در سخن فرمودن مواجه هستند.


به نقل خبرنگار اجتماعی فارس به نقل از پایگاه خبری "هلث دی نیوز" آمریکا، پ‍‍ژوهشگران موسسه ملی بهداشت کودک و رشد انسانی آمریکا از طریق زیر نظر گرفتن 468 کودک و نوجوان 7 تا 17 ساله که از مادران مبتلا به ایدز در جریان بارداری، متولد شده اند، دریافتند که 35 % اونها از دشواری درک کلمات و سخن فرمودن رنج می برند.

این تحقیقات همچنین روشن کرد همه این کودکان و نوجوانان که در دوره بارداری در معرض ویروس ایدز برنامه داشتند، با تاخیر در سخن فرمودن روبرو بوده اند.

جورج سیبری مسئول این پژوهش فرمود: نتایج ما نشان داد کودکانی که در معرض ویروس ایدز برنامه داشته اند، دو برابر بیشتر از همسن وسالان خود در معرض مشکلات زبانی برنامه دارند.

برپایه این گزارش، این پژوهشگران درعین حال نتوانسته اند مشخص نمايند آیا مشکلات زبانی به این علت هست که این
کودکان و نوجوانان در معرض ویروس ایدز برنامه داشته اند یا علل دیگری نظیر وضعیت خانوادگی، داروهای مصرفی مادر، محیط و پیشینه اجتماعی و اقتصادی در این امر دخیل بوده هست.

ایدز یا AIDS مخفف کلمه "ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME" به معنای "سندرم نقص اکتسابی ایمنی" هست.ایدز در اثر اختلال عملکرد ایمنی سلولی و هومورال رخ می‌دهد و به دنبال اون بیمار درمقابل انواع عفونت‌ها و سرطان‌ها 3115 بی‌‌دفاع شده و در نهایت منجر به مرگ فرد می‌شود.انسان‌ های مبتلا حتی در مقابل بیماری‌ها و عفونت‌های بسیار سبک هم نمی‌توانند مقاومت نمايند.

احتمال انتقال بیماری قبل از زایمان، در حین زایمان و پس از زایمان از مادر آلوده به فرزند وجود دارد البته انتقال در حین بارداری و وضع حمل از وقت سپس زایمان بیشتر هست.حدود 20 تا 45 % مادرانی که آلوده هستند، عفونت را به فرزندان خود منتقل می‌نمايند و همچنین ثابت شده هست، که شیر مادران آلوده می‌تواند سبب انتقال ویروس از مادر به فرزند باشد.

خانم‌های باردار مبتلا به بیماری ایدز که ابتلای خود را به موقع اطلاع می دهند، می توانند با مصرف دارو از ابتلای نوزادشان به ایدز جلوگیری نمايند.

همچنین نوزاد متولد شده از این مادران باید مدتی داروی ضد اچ.آی.وی بگیرد و شش هفته و ۱۸ ماه پس از تولد آزمایش اچ.آی.وی دهند تا وضعیت ابتلای او مشخص شود.
انتهای پیام/

93:

ايدز بيماري هست كه توسط ايشانروسي به نام HIV منتقل مي‌شود.

اين ايشانروس به تدريج قدرت دفاعي بدن را ضعيف مي‌كند به طوري كه فرد به انواع عفونت‌ها و سرطان‌ها مبتلا شده و در نهايت منجر به مرگ مي‌شود.

به نقل سرايشانس بهداشت و درمان ايسنا، از وقتي كه فرد به ايشانروس مولد ايدز (HIV) مبتلا مي‌شود تا شروع بيماري ايدز ممكن هست بيش از 10 سال طول بكشد.

در اين مدت فرد سالم بوده، مي‌تواند به كار و فعاليت خود ادامه دهد ولي احتمال انتقال ايشانروس به ديگران وجود دارد.

ابتلا به HIV از ظاهر فرد مشخص نمي‌شود.


HIV چگونه وارد بدن مي‌شود؟
-تماس جنسي حفاظت نشده با فرد مبتلا
- هستفاده مشترك از وسايل تزريق و يا ساير لوازم تيز و برنده مثل تيغ و سوزنه خالكوبي
- انتقال خون و فرآورده‌هاي خوني آلوده
- از مادر مبتلا به نوزاد در طي حاملگي، زايمان و شيردهي
شايع‌ترين راه ابتلا به HIV در جهان تماس جنسي نامطمئن و در ايران، هستفاده مشترك از وسايل تزريق در بين مصرف كنندگان مواد مخدر تزريقي هست.


چه عواملي خطر ابتلا را در تماس جنسي بيشتر مي‌كند؟
- تماس‌هاي جنسي حفاظت نشده
- وجود يك بيماري آميزشي درمان نشده
- مصرف مواد مخدر، الكل، اكستاسي (قرص X) و ...

قدرت تصميم گيري فرد را براي پرهيز از رابطه جنسي حفاظت نشده مختل مي‌كند.


آيا لازم هست افراد آلوده از سايرين جدا شوند؟
ايشانروس مولد ايدز از طريق تماس‌هاي معمولي مانند دست دادن، در آغوش كشيدن، روبوسي كردن، عطسه و سرفه كردن، هستفاده از توالت و حمام مشترك، هستفاده از ظروف و وسايل غذاخوري مشترك، هستفاده از هستخر عمومي و نيش حشرات منتقل نمي‌شود.

افراد مبتلا و بيمار نياز به حمايت و همدلي جامعه دارند.

اونچه افراد را در معرض خطر برنامه مي‌دهد رفتارهاي پرخطر هست، نه زندگي در كنار افراد مبتلا

از كجا بدانيم مبتلا شده‌ايم يا نه؟
بر پايه فراخوان مركز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت، ابتلا به ايشانروس مولد ايدز فقط از طريق آزمايش خون مشخص مي‌شود.

از وقتي كه ايشانروس وارد بدن فرد شده تا وقتي كه در آزمايش خون مشاهده شود ممكن هست چند ماه طول بكشد.

بهتر هست قبل از انجام آزمايش با يك مشاور صحبت شود.


اگر از ابتلاي خود يا همسر خود به HIV نگران هستيد، مي‌توانيد به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري مراجعه كنيد.

در اين مراكز علاوه بر آموزش، مشاوره و ارايه وسايل پيشگيري، آزمايش HIV به صورت رايگان با حفظ رازداري انجام شده و افراد مبتلا يا بيمار تحت مراقبت و درمان برنامه مي‌گيرند.

آدرس مراكز مشاوره را از مراكز بهداشتي درماني منطقه خود سوال كنيد.


آيا ايدز درمان دارد؟
در حال حاضر درمان قطعي كه ايشانروس را از بين ببرد وجود ندارد.

درمان‌هاي موجود مي‌توانند طول عمر بيمار را افزايش داده، كيفيت زندگي را بهتر كنند.


چگونه خود را در برابر ابتلا به HIV حفاظت كنيم؟
با خايشانشتن‌داري در وقت تجرد، وفاداري به همسر، پرهيز از مصرف مواد مخدر يا محرك، خودداري از مصرف تزريقي مواد مخدر، عدم هستفاده از وسايل تيز و برنده مانند تيغ اصلاح، سوزن خالكوبي، وسايل تزريق و ...

به صورت مشترك مي‌توان خود را در برابر ابتلا به HIV حفاظت كرد.


همينطور هر يك از افراد مي‌توانند با حفاظت از خود و ديگران در برابر ايدز، صحبت با ديگران در مورد HIV/ايدز، تلاش براي پذيرفته شدن و حمايت افراد مبتلا به HIV/ايدز در جامعه و محله و دعوت از بزرگان محله، مربيان، همكاران، همكلاسان و اطرافيان به مشاركت در اطلاع رساني براي HIV/ايدز شهر و كشور را در برابر همه‌گيري HIV حفاظت كنند.


انتهاي پيام

94:ایدز جان 28هزار نفر را در چین گرفت
خبرگزاری فارس: وزارت بهداشت چین در تازه ترین نقل خود فراخوان نمود که 28 هزار نفر در سال 2011 میلادی بر اثر ابتلا به بیماری ایدز جان خود را در این کشور از دست دادند.


به نقل خبرنگار اجتماعی فارس به نقل از روزنامه چاینا دیلی، وزارت بهداشت چین با مشارکت برنامه ویژه ساوقت ملل درباره پیگیری انتشار ویروس ایدز و ساوقت بهداشت جهانی در گزارشی فراخوان نمود: 28 هزار نفر در سال 2011 میلادی بر اثر این بیماری در چین جان خود را از دست داده اند.

این نقل اضافه کرد که 48 هزار مورد ابتلای جدید به ویروس ایدز نیز در چین به ثبت رسیده هست.

بر پايه این گزارش، بیش از 136 هزار بیمار ایدز نیز تا ماه سپتامبر گذشته در چین درمان‌های ضد این ویروس را دریافت کرده اند.

بیماری ایدز حاصل تکثیر ویروسی به نام HIV در بدن میزبان هست که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن انسان می شود و خود زمینه‌ساز بروز عفونت ‌های موسوم به موقعيت طلب هست که یک بدن سالم عموماً قادر به مبارزه با اونها هست.

در نهایت پیشرفت همین عفونت‌ ها، به مرگ بیمار منجر می‌ شود.
انتهای پیام/

95:

يك آژانس بين‌المللي هشدار داد:
افزايش شمار مبتلايان به ايدز در پاكستان

آژانس توسعه بين‌المللي كانادا در يك بررسي نظارتي جديد تحت عنوان «پروژه نظارت بر ايدز» هشدار داد: نرخ ابتلا به ايدز در بين معتادان تزريقي پاكستاني با روند نگران كننده‌اي در حال افزايش هست.


به نقل سرايشانس بهداشت و درمان ايسنا، روزنامه محلي داون به نقل از نقل آژانس توسعه بين‌المللي كانادا فراخوان كرد كه ميانگين كلي نرخ ابتلا به ايدز در بين معتادان تزريقي در پاكستان به حدود 7/36 % رسيده هست.

بنابراين گزارش، در برخي از شهرهاي هستان شرقي پنجاب تعداد معتادان مبتلا به ايدز از اين هم فراتر رفته و حتي به 5/52 % رسيده هست.


به نقل پايگاه خبري شينهوا، اين آژانس بين‌المللي ضمن اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته در اين پروژه براي كنترل ايدز تاكيد كرد: حداقل طي دو سال گذشته در پاكستان براي متوقف ساختن فرآيند انتقال ايدز در بين معتاداني كه از سرنگ مشترك هستفاده مي‌كنند و هم چنين افرادي كه روابط جنسي نامشروع دارند، اقدامي موثر صورت نگرفته هست.


طبق آمار رسمي برنامه ملي كنترل ايدز پاكستان، بيش از 80 هزار نفر در سراسر اين كشور آلوده به ايدز هستند كه احتمالا آمار واقعي از اين رقم بيشتر هست.


انتهاي پيام

96:

سلام.اگه مسواک به جایی الوده به ویروس ایدز برخورد داشته باشه.مثلا بخورد به شیر دست شویی و بعد هنگام مسواک از لثه خون بیاید ایا احتمال گرفتن ایدز وجود دارد؟مرسی

97:


98:


99:

سلام.میشه جوابمو بنویسین؟من رفتم ولی نتیجه ای نگرفتم.ممنون

100:


101:

افزايش 5 %ي نرخ ابتلا به ايدز در روسيه[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مقامات بهداشتي روسيه در نقل جديدي فراخوان كردند كه در سال 2011 ميلادي نرخ ابتلا به بيماري ايدز در اين كشور پنج % افزايش داشته هست.


به نقل سرايشانس سلامت ايسنا، دكتر گنادي اونيشچنكو رييس آژانس مراقبت‌هاي بهداشتي روسيه در اين باره فراخوان نمود: روسيه در سال 2011 ميلادي شاهد رشد 5 %ي موارد جديد ابتلا به عفونت ايدز بوده و تعداد مبتلايان به اين ايشانروس به 62 هزار مورد رسيده هست كه طبق تشخيص كارشناسان، افراد ناهم‌جنس گرا و زنان بيشتر در معرض خطر هستند.


ايشان اضافه كرد: از سال 1987 ميلادي تاكنون بالغ بر 600 هزار نفر در اين كشور به ايشانروس ايدز آلوده شده‌اند.

هرچند اين رقم خيلي كمتر از آمار ارائه شده از سايشان ساوقت ملل در مورد شمار افراد آلوده به ايدز در روسيه هست كه 980 هزار مورد عنوان شده هست.


به نقل پايگاه خبري فرانسه،‌ اين مقام رسمي بهداشتي متذكر شد: زنان روسي بيشتر در معرض خطر ابتلا به اين بيماري هستند به طوري كه در 13 منطقه از اين كشور بيش از نيمي از مبتلايان به ايدز را زنان تشكيل مي‌دهند.


انتهاي پيام

102:

عفونت شايع مقاربتي خطر ابتلا به ايدز را تشديد مي‌كندمطالعه جديدي كه به تازگي در آفريقا انجام گرفته نشان داد: زناني كه سابقه ابتلا به نوعي عفونت شايع مقاربتي را دارند، دو برابر بيشتر در معرض خطر آلوده شدن به ايشانروس ايدز هستند.


به نقل سرايشانس سلامت ايسنا، اين مطالعه از سايشان متخصصان مركز بين‌المللي آر.تي.آي نشان داد زناني كه به عفونت شايع «مايكوپلاسما ژنيتاليوم» مبتلا هستند بيشتر به ايدز آلوده مي‌شوند.


دكتر سو ناپيرالا ماودزنگ از كارشناسان بخش سلامت جهاني زنان در اين مركز بين‌المللي در اين باره خاطرنشان كرد: انجام آزمايشات بيشتر لازم هست تا وجود اين رابطه را به طور قطعي‌تر اثبات كند.

همينطور فاكتورهاي خطرزاي موثر در شيوع اين نوع عفونت مقاربتي در آفريقا را مشخص نمايد.


بر پايه نقل گلوب اندميل، اين باكتري كه اولين بار در سال 1980 ميلادي كشف شد در واقع باعث ايجاد يك بيماري مقاربتي باكتريايي مي‌شود و عامل بروز التهاب در اندام‌هاي تناسلي و مجاري توليدمثلي هست.


به فرموده متخصصان، اين عفونت كه ممكن هست چند سال بدون هيچ علامتي در بدن وجود داشته باشد با مصرف اونتي بيوتيك‌هاي مناسب طبق تجايشانز پزشك قابل درمان هست.


انتهاي پيام

103:

تولد 70 هزار نوزاد آلوده به ايدز در نيجريه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دولت نيجريه در نقل جديدي فراخوان كرد حدود 70 هزار نوزاد تازه متولد شده در اين كشور آفريقايي آلوده به ايشانروس ايدز هستند.
به نقل سرايشانس سلامت ايسنا، در اين نقل كه از سايشان كارشناسان آژانس ملي كنترل ايدز در نيجريه ارائه شد، آمده هست: ايدز، سل و مالاريا از جمله بيماري‌هاي شايع در ميان زنان باردار اين كشور هست.
كارشناسان اين آژانس آمادگي خود را براي همكاري با مقامات بهداشتي دولتي به منظور اجراي يك خط مشي پيشگيرانه در اين كشور فراخوان كرده هست.
به نقل پايگاه خبري شينهوا اين آژانس تاكيد كرد تمايل دارد با هر مركز و نهاد ديگري براي بهبود وضعيت سلامت امت نيجريه همكاري كند.
انتهاي پيام


104:


عمادی با رد احتمال عملی انتقال ایدز از طریق اوندوسکوپی
رابطه جنسی و سرنگ عامل انتقال ایدز هست، ذهن امت را منحرف نکنید
خبرگزاری فارس: یک متخصص بیماریهای عفونی فرمود: عامل اصلی انتقال و شیوع ایدز رابطه جنسی غیر ایمن و سرنگ مشترک هست و مواردی مانند هستخر، دندانپزشکی یا دستگاه اوندوسکوپی بحثهایی انحرافی هست که بیهوده امت را نگران می‌کند و گاهی اونان را از خدمات پزشکی دور می‌کند.


حمید عمادی در فرمود و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس درباره مطالبی که اخیراً درباره احتمال انتقال ویروس ایدز و هپاتیت از طریق دستگاه اوندوسکوپی در رسانه ها مطرح شده توضیح داد: ویروس ایدز از طریق پوست سالم منتقل نمی‌شود اما اگر پوست زخم و آسیب دیده باشد و همچنین از طریق مخاطهای بدن مانند چشم، دهان و مخاطهای داخلی بدن احتمال انتقال ویروس ایدز وجود دارد.
وی فرمود: واقعیت این هست که از نظر تئوری با توجه به اینکه دستگاه اوندوسکوپی وارد مخاط انسان می‌شود اگر لوله اون آلوده به ویروس ایدز یا هپاتیت باشد می‌تواند این بیماریها را منتقل کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران فرمود: اما این یک بحث تئوری هست زیرا در عمل اوندوسکوپی توسط پزشکان و کادر پزشکی انجام می‌شود که عمدتاً پزشکان متخصص داخلی، گوارش و ریه هستند و قطعاً اگر این متخصصان سر لوله اوندوسکوپی را حتی به علت گرانی اون عوض ننمايند حداقل اون را ضد عفونی می‌نمايند و یک ضدعفونی ساده با الکل به طور کلی احتمال انتقال ویروس ایدز و هپاتیت را از بین می‌برد.
این متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری ادامه داد: بنابراین از نظر عملی احتمال انتقال ویروس ایدز یا هپاتیت از طریق دستگاه اوندوسکوپی صفر هست و به هیچوجه جای نگرانی ندارد،‌اینها بحثهای انحرافی هست که نباید در رسانه ها مطرح شود زیرا امت را بیهوده نگران می‌کند و ممکن هست اونها را از دریافت برخی خدمات پزشکی منصرف کند که ضررهای اون به مراتب بیشتر هست.
عمادی فرمود: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر انتقال ویروس ایدز یا هپاتیت از طریق دستگاه اوندوسکوپی، یا حتی دندانپزشکی و هستخر دیده نشده هست و نباید ذهن امت را بیهوده با بیان این مباحث منحرف و اونان را نگران کرد.
وی اضافه کرد: بیان مباحث غیر کارشناسی باعث می‌شود امت از توجه به روشهای اصلی انتقال ایدز که خطر اصلی و نگرانی جدی کشور هست، منحرف شوند، مهمترین روش انتقال ایدز و هپاتیت در کشور ما و بسیاری از کشورهای دنیا رابطه جنسی غیر متعارف و بدون کاندوم و هستفاده از سرنگ مشترک و انتقال از مادر آلوده به جنین هست.
این متخصص بیماریهای عفونی درباره حذف روز جهانی ایدز از تقویم رسمی کشور فرمود: آیا واقعاٌ چنین اتفاقی افتاده بنده اطلاع نداشتم و دلیل اون را هم نمی‌دانم اگر واقعاً مسئولان چنین کاری کرده باشند، بد سلیقگی کرده‌اند.
انتهای پیام/

105:

سانسور در اطلاع‌رسانی و ادامه یک فاجعه


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
« بی‌مهری‌ها و بی‌توجهی‌ها سهم اون‌ها از زندگی اجتماعی هست.

نه جایی دعوت می‌شوند و نه کسی به دیدنشان می‌رود.

امت از اون‌ها می‌ترسند و تا جایی که ممکن هست دوری می‌نمايند.

در نهایت به گوشه‌گیری روی می‌آورند و کتمان حقیقت را بهترین راه می‌بینند.

اما همواره این سؤال را با خود تکرار می‌نمايند: «آیا تنها گناهکاران جامعه‌ای ناآگاه ما هستیم؟»

به نقل ايسنا سرویس اجتماعی فرارو در مورد آغاز موج سوم ایدز در ایران نوشت: در بین مبتلایان به ویروس ایدز، افراد بسیاری هستند که بی‌خبر مبتلا شده‌اند.

بیمارانی که قربانی یک بیماری بی‌رحم هستند و سال‌ها با اون دست و پنجه نرم می‌نمايند.

پای درد و دل این افراد که بنشینی، از رنج ناآگاهی امت می‌گویند.

از جامعه‌ای که اون‌ها را از خود می‌راند.

از سر کار اخراجشان می‌کند و کودکانشان را در مدرسه نمی‌پذیرد.

از پزشکانی که حاضر به مداوایشان نیستند و خویشانی که به میهمانی دعوتشان نمی‌نمايند.

با این وجود بسیاری از اون‌ها دیگر نگران خود نیستند؛ بلکه نگران انفجار موج سوم ایدز در جامعه‌اند.

موج سوم ایدز؛ بیخ گوش زنان و کودکان
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با بیان داده‌های آماری، هشدار داده هست که موج سوم ایدز در کشور آغاز شده هست.

هرچند آمارهای جمع‌آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از کاهش تعداد موارد جدید ابتلا به HIV خبر می‌دهند، ولی از طرف دیگر سهم انتقال جنسی در مبتلا کردن افراد جدید در حال افزایش هست.

در سال 1389، ارتباط جنسی محافظت نشده، تعداد قابل ملاحظه‌ای از امت را به این بیماری دچار کرده که از این بین 329 مورد شناسایی شده‌اند.

همین مسئله خطر آغاز موج سوم بیماری ایدز در کشور را پررنگ می‌سازد.

در این بین زنان و کودکان مهم‌ترین قربانیان موج سوم هستند.

سهم زنان در جامعه آماری مبتلایان بیشتر شده هست و کودکانی که با ویروس HIV پا به این جهان می‌گذارند از حدود ۱۴ مورد ابتلا به ۳۸ مورد در سال ۸۹ رسیده هست.

سال گذشته نیز مدیر بهداشت و درمان ساوقت‌ زندان‌ها اظهار داشت که بیش از 12 % زنان زندانی در کشور، به ویروس ایدز مبتلا هستند.

وی تزریق با وسایل مشترک در مصرف‌نمايندگان مواد، رابطه جنسی، دریافت خون و فرآورده‌های خونی و انتقال ویروس از مادر به کودک را از جمله راه‌های انتقال ویروس اچ‌آی‌وی برشمرد.

بی‌خبر نگه داشتن راه محافظت از جوانان و نوجوانان نیست
کارشناسان وزارت بهداشت بر این باورند که در حال حاضر، مهمترین علت افزایش آمار ایدز در کشور پایین بودن آگاهی جوانان و نوجوان هست که در مرحله بلوغ و اوج فعالیت جنسی برنامه دارند.

دکتر محرز درباره علت افزایش ابتلای جنسی ایدز در کشور چنین فرموده هست: «مهمترین علت، پایین بودن آگاهی جوانان و نوجوانانی هست که به علت غلیان هیجانات دست به روابط جنسی غیر ایمن با شریک جنسی می‌زنند و در اون وقت حتی اگر به عواقت این کار نیز آگاه باشند، مسایل ایمنی در روابط جنسی را رعایت نمی‌نمايند.»

از سوی دیگر آمارهای انجمن ایدز ایران نشان می‌دهد که موج سوم شیوع ایدز از راه جنسی دانش‌آموزان و دانشجویان را هدف گرفته هست.

این درحالی هست که به فرموده رئیس این انجمن، نهادهای متولی مدارس و دانشگاه‌ها برنامه‌ای برای حفاظت از جوانان ندارند.

وزیر بهداشت نیز چندی پیش، از خانواده‌ها خواست که مسائل مربوط به ارتباطات اخلاقی را جدی بگیرند و بدانند که جانشان در خطر هست.

چرا اگر این موضوع از این طریق بخواهد شعله‌ور شود، احتمالا آتشفشانی از ایدز را در کشور خواهیم داشت و تعداد مبتلایان در سال‌های آینده 5 برابر می‌شود.

سانسور در اطلاع‌رسانی و ادامه یک فاجعه
پیش از این اعتیاد مهم‌ترین دلیل ابتلا به ویروس ایدز محسوب می‌شد و رفتارهای محافظت نشده جنسی در مرحله دوم برنامه داشت.

اما به نظر می‌رسد که عامل دوم یعنی رفتارهای جنسی به سرعت در حال نزدیک شدن به عامل نخست هست.

کارشناسان بر این باورند که چون عامل دوم به اندازه اعتیاد قابل کنترل نیست، اگر راه‌های مقابله با اون در جامعه به خوبی به کار گرفته نشود،‌ بعید نیست که این رفتارهای ناسالم جنسی در کشور ما نیز همچون سایر کشورهای جهان به اولین دلیل ابتلا به ایدز تبدیل شود.

بسیاری از محققان اطلاع‌رسانی، برنامه‌های مقابله و پیشگیری را در مقابله با تهدید بزرگی که کمین هست، ناچیز قلمداد می‌نمايند.

رئیس مرکز تحقیقات ایدز نیز معتقد هست که ایران تا کنون هیچ گونه موفقیتی در کنترل رفتارهای پرخطر جنسی به دست نیاورده هست و در شرایط فعلی با محدودیت در ارائه اطلاعات نمی‌توان از کنترل ایدز صحبت کرد.

انتهاي پيام

106:

شیر مادر یکی از راه‌های انتقال ایدز به نوزاد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک فوق تخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری فرمود: شیر مادر یکی از راه‌های انتقال ایدز به نوزاد هست که در چنین شرایطی باید از شیر خشک هستفاده شود.


دکتر محمد داورپناه در فرمود و گو با خبرنگار سلامت ایسنا - منطقه دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران فرمود: در زنان باردار مبتلا به ایدز مراقبت‌های دوران بارداری باید اعمال شود که این مراقبت‌ها شامل تغذیه مناسب و داروهایی جهت کاهش احتمال انتقال ایدز از مادر به نوزاد و دیگر موارد هست.


وی اضافه کرد: از هفته چهاردهم دوران بارداری داروهای ضد رترو ویروس تجویز و تا وقت زایمان ادامه می یابد.

زنان مبتلا باید سزارین شوند چون احتمال انتقال به نوزاد در زایمان طبیعی بسیار زیاد هست.

زایمان طبیعی نوزاد را در تماس مستقیم با ترشحات تناسلی مادر برنامه می دهد در نتیجه شانس ابتلا را افزایش می دهد.


داورپناه تصریح کرد: سپس تولد نوزاد تا شش هفتگی باید داروی ضد رترو ویروس داده می شود.

این اقدام احتمال انتقال به نوزاد را کاهش می دهد اما هیچ وقت به صفر نمی رسد.

توصیه می شود که مادر حامله نشود و با مصرف این داروها زیر پنج % احتمال ابتلا وجود دارد به شرط اونکه داروها به طور مرتب مصرف شود.


این فوق تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری اظهار کرد: در صورت عدم مصرف دارو و زایمان طبیعی مادر احتمال انتقال به مادر نزدیک به 30 % هست.

شیر مادر یکی از راه های انتقال ایدز به نوزاد هست که باید از شیر خشک هستفاده نمايند.


انتهاي پیام

107:دارايشاني براي پيشگيري از شيوع ايدز در گروه‌هاي پرخطر
كميته مشاوره‌اي داروهای ضدویروسی (AVDAC) آمريكا در نشست جديدي برای نخستین بار از دارویی که از آلوده شدن افراد سالم به ايشانروس ايدز جلوگیری می‌کند، حمایت کرده هست.


به نقل سرايشانس «سلامت» ايسنا به نقل از سايت رسمي ساوقت غذا و دارايشان آمريكا، این متخصصان توصیه کرده‌اند که دارايشان ترووادا (TRUVADA) به عنوان داروی پیشگیری از ايشانروس بیماری ایدز، اچ آی وی، مورد تایید برنامه گیرد و برای کاهش خطر آلودگی در دسترس گروه‌های پرخطر نظير معتادان به مواد مخدر برنامه گیرد.

ساوقت غذا و داروی آمریکا هنوز الزامی برای عمل كردن به اين توصیه نمي‌داند اما معمولا توصیه‌های این كميته را می پذیرد.


نشريه دي ايشانك در گزارشي دراين رابطه منتشر كرد: در حال حاضر دارايشان ترووادا به عنوان داروی ضد بازگشت ویروسي در کنار داروهای دیگر برای افرادي كه به ايشانروس ايدز آلوده هستند، تجویز می شود.

اما این نخستین بار هست که هستفاده از دارايشان فوق به عنوان يك فاكتور پیشگیری كننده از ابتلا به اين ايشانروس در آمریکا توصیه شده هست.


مطالعات انجام شده از سال 2010 ميلادي تاكنون نشان مي‌دهد که ترووادا، توليد مرکز«گیلیاد ساینسز» در کالیفرنیا، خطر ابتلا به اچ آی وی را گروه‌هاي مختلف پرخطر حدود 44 تا 73 % كاهش مي‌دهد.


كميته مشاوره‌اي داروهای ضدویروسی (AVDAC) که به ساوقت غذا و دارايشان آمريكا مشاوره می‌دهد با 3 راي منفي و 19 راي مثبت با تجايشانز دارايشان فوق براي پيشگيري از ايدز در گروه‌هاي پرخطر موافقت كرد.

دارايشان ترووادا از سال 2004 ميلادي در آمريكا برای افراد آلوده به ايشانروس ايدز تجویز می‌شود.


از سايشان ديگر برخی از فعالان حوزه سلامت، ابراز نگراني كرده‌اند كه تجویز این دارو برای امر پیشگیری، باعث القای حس نادرست ايمن شدن و سهل انگاری افراد در هستفاده از وسایل و روش‌های جلوگیری از ابتلا به ايشانروس شود و به این ترتیب به شيوع این بیماری کمک کند.

همچنین برخی از منتقدان تاكيد كرده‌اند كه با توجه به قیمت بالای دارايشان ترووادا، می‌توان بودجه محدود اولیه براي تهيه اين دارو را براي امكانات و روش‌هاي پيشگيرانه مقرون به صرفه‌تر سوق داد.


دفتر مقابله با ايدز ساوقت ملل اواخر سال میلادی گذشته فراخوان نموده بود که میزان ابتلا به ویروس ایدز از وقت اوج شیوع اون در 14 سال پیش به پائین‌ترین سطح خود رسیده هست.

بر پايه نقل این آژانس، شمار افرادی که ممكن هست در اثر ابتلا به ايدز جان خود را از دست بدهند به دليل دسترسی راحت‌تر به امكانات درماني کاهش یافته هست.


انتهاي پيام

108:

پخش مستند «روبان قرمز» به دور از مميزي‌هاي تلايشانزيون


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آزيتا رصافي از به پايان رسيدن تصايشانربرداري مستند «روبان قرمز» اظهار داشت.
ايشان اظهار كرد: اين مستند كه كار گروه مستند شبكه يك سيماست نگاه متفاوت‌تر به مقوله ايدز دارد و برنامه هست خارج از مميزي‌هايي كه وجود دارد پخش شود.
اين مستندساز در فرمود‌و‌گو با خبرنگار سرايشانس تلايشانزيون پايگاه خبري دانشجايشانان ايران(ايسنا)، درباره ايشانژگي‌ها و موضوعات «روبان قرمز» توضيح داد: هر قسمت از اين مستند به يك موضوع مي‌پردازد كه عبارتند از: «ايدز و اعتياد»، «روابط پرخطر جنسي»، «ايدز و رسانه» و «انگ و تبعيض» كه درباره مشكلاتي هست كه افراد مبتلا به ايدز نسبت به اون دارند.
ايشان اضافه کرد: اين مستند شامل چهار قسمت 30 دقيقه‌اي هست و براي اوايل تابستان از شبكه يك سيما به رايشان اونتن مي‌رود.
انتهاي پيام109:

آخرین آمار کشوری فراخوان شد؛
23 هزار و 902 نفر مبتلا به ایدز/ افزایش موارد انتقال از روابط جنسی
اداره کنترل ایدز مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، نقل موارد ثبت شده HIV/AIDS‌ سه ماهه سوم سال 90 در کشور را فراخوان نمود.
به نقل خبرگزاری مهر، برپايه آمار جمع‌آوری شده از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تا تاریخ 1/10/1390 مجموعاً 23902 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS‌ در کشور شناسایی شده‌اند که 91 % اونان را مردان و 9 % را زنان تشکیل می‌دهند.
بنابراین نقل تاکنون 3305 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده و 4562 نفر از افراد مبتلا فوت کرده‌اند.

5/46 % از مبتلایان به HIV‌ در وقت ابتلا در گروه سنی 25 تا 34 سال برنامه داشته‌اند که بالاترین نسبت در سنین گروههای سنی را به خود اختصاص می‌دهند.
برپايه این گزارش، علل ابتلا به HIV در بین کل مواردی که از سال 1365 تاکنون در کشور به ثبت رسیده‌اند به ترتیب، تزریق با وسائل مشترک در مصرف ‌نمايندگان مواد (7/69 %)، رابطه جنسی (3/10 %)، دریافت خون و فرآورده‌های خونی (1 %) و انتقال از مادر به کودک (9/0 %) بوده هست.

راه انتقال در 1/18 % از این گروه نامشخص مانده هست.
در مقایسه این آمار با مواردی که ابتلا اونان در سال 1389 نقل شده هست، اعتیاد تزریقی 1/66 %، برقراری روابط جنسی 7/20 % و انتقال از مادر مبتلا به کودک 7/2 % را تشکیل داده هست.

در 5/10 % از موارد شناسایی شده در این سال راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فرآورده‌های خونی نقل نشده هست.

110:

در ميزگرد "موج سوم ايدز" عنوان شد:
18 % مبتلايان HIV ناشناس هستند/ روابط جنسي پرخطر در صدر علل ابتلا به ايدز

كارشناس مسئول دفتر اعتياد و ايدز اداره كل بهزيستي هستان شهرستان تهران با اشاره به راه‌هاي تشخيص بيماري ايدز فرمود: در اولينمرحله آزمايش ايدز، نتيجه آزمايش تعداد زيادي از افراد مثبت كاذب مي‌شود كه اين افراد براي انجام آزمايش‌هاي تخصصي ارجاع داده مي‌شوند و در اين مرحله افراد مبتلا به HIV شناسايي مي‌شوند.


به نقل خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، ميرفخرايي در ميزگرد راديايشاني كه با عنوان "موج سوم ايدز"، اضافه کرد: علايم ابتلا به HIV مانند علايم سرماخوردگي هست و پس از طي اين مرحله بدن فرد مبتلا به HIV وارد دوره گذار مي‌شود و اين مرحله تا 15 سال به طول مي‌انجامد و بدن در اين دوره بدون علامت باقي مي‌ماند؛ اگر بيماري درمان نشود، تعداد سلول‌هاي ايمني در بدن فرد كاهش مي‌يابد، بدن وارد دوره ايدز مي‌شود و عفونت‌هاي موقعيت‌طلب به بدن فرد حمله مي‌كنند و تمام قسمت‌هاي بدن فرد با بيماري درگير مي‌شود.75 % از مبتلايان به HIV در دنيا به دليل روابط جنسي محافظت نشده بيمار شده‌اند

ميرفخرايي به معتادان تزريقي، افراد داراي بيماري‌هاي خوني و افرادي كه داراي روابط جنسي محافظت نشده هستند، اكيدا توصيه كرد تا آزمايش HIV دهند.


كارشناس مسئول دفتر اعتياد و ايدز اداره كل بهزيستي هستان شهرستان تهران در ادامه فراخوان كرد: بيشترين آمار ابتلا به HIV در دنيا، مربوط به تماس‌هاي جنسي حفاظت نشده هست و 75 % از مبتلايان به HIV به اين دليل بيمار شده‌اند، به اين دليل بيشترين نياز به آموزش در اين حوزه وجود دارد.


ميرفخرايي در ادامه با اشاره به خدمات صورت گرفته در مراكز گذري كاهش آسيب بهزيستي (DIC) اظهار كرد:‌ يكي از اهداف اين مراكز در راستاي كاهش انتقال HIV، ارائه سرنگ و وسايل پيشگيري به زنان و مردان معتاد هست.


به فرموده ايشان آموزشهاي پيشگيري از ايدز ساوقت بهزيستي در مراكزي همچون مراكز مداخله در بحران (مراكز موقتي و 21 روزه براي اسكان دختران خياباني)، خانه‌هاي سلامت (مراكزي براي اسكان دختران فراري كه هنوز ارتباط جنسي بربرنامه نكرده‌اند) و مراكز بازپروري (مراكز ايشانژه زنان آسيب‌ديده‌ كه اعتياد را ترك كرده يا سابقه زندان دارند) ارائه مي‌شود.


كارشناس مسئول دفتر اعتياد و ايدز اداره كل بهزيستي هستان شهرستان تهران در ادامه با بيان اينكه در ساوقت بهزيستي آموزش‌هايي نيز به افراد مبتلا به اختلال‌ هايشانت جنسي براي پيشگيري از ايدز ارائه مي‌شود، عنوان كرد: اين آموزش‌ها همچون آموزش‌هاي ارائه‌ شده در DICها از طريق گروه‌هاي همتاي مبتلا به HIV كه رفتارهاي پرخطر ندارند، صورت مي‌گيرد.


ميرفخرايي در ادامه با اشاره به فعاليت چهار باشگاه مثبت در هستان شهرستان تهران عنوان كرد: در اين باشگاه‌ها خدمات آموزشي، معيشتي و حمايتي، دندانپزشكي و بيمه‌اي به افراد ارائه مي‌شود و اين باشگاه‌ها آماده پذيرش مبتلايان هستند.به نقل ايسنا، شهرياري ـ عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ـ نيز در اين ميزگرد با بيان اينكه مقطع ابتدايي را مقطع مناسبي براي آموزش پيشگيري از ايدز نمي‌دانم، عنوان كرد: با توجه به راه‌هاي انتقال ايدز از جمله سرنگ آلوده، رفتارهاي پرخطر و زنان خياباني، ارائه آموزش در سن دبستان مناسب نيست.
به نقل ايسنا، شهرياري ـ عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ـ نيز در اين ميزگرد با بيان اينكه مقطع ابتدايي را مقطع مناسبي براي آموزش پيشگيري از ايدز نمي‌دانم، عنوان كرد: با توجه به راه‌هاي انتقال ايدز از جمله سرنگ آلوده، رفتارهاي پرخطر و زنان خياباني، ارائه آموزش در سن دبستان مناسب نيست.


ايشان اضافه کرد: لازم هست وزارت آموزش و پرورش از سنيني كه جامعه در معرض اين آسيب‌ها برنامه مي‌گيرد، به عنوان مثال در دوره دبيرستان آموزش‌هاي لازم را ارائه كند.


نماينده خانه ملت در ادامه تاكيد كرد: لازم هست، آموزش‌ها توسط مربي مرد به پسران و توسط مربي زن و با حفظ حرمت‌هاي جامعه اسلامي به دختران ارائه شود و مسائل اخلاقي در اين آموزش‌ها رعايت شود.


شهرياري ادامه داد: نبايد مسائل اخلاقي، مانع ارائه آموزش به افراد شود، چرا كه خطر ايدز جدي هست و جامعه را تهديد مي‌كند.

آموزش‌هايي كه در حال حاضر ارائه مي‌شود، كافي نيست و نياز به اقدامات جدي‌تري دارد؛ ضمن اينكه خلاء قانوني در اين زمينه وجود ندارد.
18 % از مبتلايان به HIV در كشور ناشناخته باقي مانده‌اند

به نقل ايسنا، در ادامه اين نشست كمالي ـ كارشناس ايدز وزارت بهداشت ـ نيز با بيان اينكه 18 % از مبتلايان به HIV در كشور ناشناخته باقي مي‌مانند، عنوان كرد: اين افراد به هنگام مواجهه براي انجام آزمايش، نام و آدرس خود را اشتباه ثبت مي‌كنند و اين امر به دليل «انگ اجتماعي ايدز » اتفاق مي‌افتد و اين انگ بيشتر از اونكه متوجه بيمار باشد، به كل جامعه باز مي‌گردد.
به نقل ايسنا، در ادامه اين نشست كمالي ـ كارشناس ايدز وزارت بهداشت ـ نيز با بيان اينكه 18 % از مبتلايان به HIV در كشور ناشناخته باقي مي‌مانند، عنوان كرد: اين افراد به هنگام مواجهه براي انجام آزمايش، نام و آدرس خود را اشتباه ثبت مي‌كنند و اين امر به دليل «انگ اجتماعي ايدز » اتفاق مي‌افتد و اين انگ بيشتر از اونكه متوجه بيمار باشد، به كل جامعه باز مي‌گردد.


ايشان اضافه کرد: بدين ترتيب بيماري به حالت زيرزميني درمي‌آيد، درحالي كه اگر بيمار تحت درمان برنامه مي‌گرفت، احتمال انتقال بيماري از طريق ايشان كاهش و كيفيت زندگي‌اش افزايش مي‌يافت؛ در غير اين صورت علاوه بر اينكه بيمار از تمام خدمات درماني محروم مي‌شود، در نهايت انگ اجتماعي نه تنها كيفيت زندگي اين دسته از اشخاص را تهديد مي‌كند، بلكه كنترل بيماري را در جامعه با مشكل مواجه مي‌كند.


كمالي همينطور با تاكيد بر شيوه‌هاي پيشگيري موثر از HIV در سراسر دنيا عنوان كرد: به تعايشانق انداختن اولينرابطه جنسي در وقت تجرد، وفادار ماندن به يك همسر و هستفاده از وسايل پيشگيري، راهكارهاي موثر براي پيشگيري از ابتلا به HIV هستند.كارشناس ايدز وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به مباحثي كه پيرامون انجام آزمايش ايدز در وقت ازدواج مطرح مي‌شود، تشريح كرد: اين پيشنهاد، ‌پيشنهاد مناسبي نيست، چرا كه ممكن هست، فرد در وقت آزمايش در دوره پنجره باشد و يا اينكه پس از ازدواج به ايدز مبتلا شود؛ ضمن اينكه ممانعت از ازدواج فرد HIV او را به سمت رفتار پرخطر سوق مي‌دهد و فردي كه ازدواج نكند به زنان روسپي دسترسي مي‌يابد و از اونجايي كه تعداد مشتريان اين دسته از زنان زياد هست، انتقال ايدز در جامعه سرعت مي‌يابد.
كارشناس ايدز وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به مباحثي كه پيرامون انجام آزمايش ايدز در وقت ازدواج مطرح مي‌شود، تشريح كرد: اين پيشنهاد، ‌پيشنهاد مناسبي نيست، چرا كه ممكن هست، فرد در وقت آزمايش در دوره پنجره باشد و يا اينكه پس از ازدواج به ايدز مبتلا شود؛ ضمن اينكه ممانعت از ازدواج فرد HIV او را به سمت رفتار پرخطر سوق مي‌دهد و فردي كه ازدواج نكند به زنان روسپي دسترسي مي‌يابد و از اونجايي كه تعداد مشتريان اين دسته از زنان زياد هست، انتقال ايدز در جامعه سرعت مي‌يابد.


اين كارشناس وزارت بهداشت با اشاره به "دوره پنجره" توضيح داد: اين دوره، دوره‌اي سه ماهه هست كه وقت وارد شدن به بيماري تا وقتي كه بدن پادتن اون را مي‌سازد را دربر مي‌گيرد، چرا كه در آزمايشات تشخيص HIV پادتن بيماري عامل تشخيص هست، در حالي كه در اين دوره ايشانروس در خون در بالاترين سطح خود برنامه دارد، اما قابل تشخيص نيست.


ايشان اضافه کرد: راه‌هاي انتقال به ايدز شامل، تماس‌ خوني، تماس جنسي و تماس‌‌هاي همه‌گيري مانند مراجعه به دندان‌پزشكي هست كه در اين ميان تماس‌هاي همه‌گيري كمترين احتمال عفونت‌زايي و انتقال را دارند و در هيچ جاي دنيا نقل مشخصي از تماس‌هاي همه‌گيري به عنوان مثال تعداد مشخصي كه در اثر مراجعه به دندانپزشكي مبتلا شده باشند، وجود ندارد.


كمالي در ادامه با بيان اينكه بيماري HIV بيماري مربوط به رفتار هست، فرمود: شرط داشتن رفتار سالم، دانش و آگاهي هست و HIV نه تنها به بخش سلامت بلكه با جنبه‌هاي مختلف زندگي انسان سر و كار دارد و بدين‌منظور در سال 81 كميته كشوري HIV با عضايشانت دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت بهداشت، ساوقت بهزيستي، وزارت آموزش و پرورش، ساوقت زندان‌ها و غيره تشكيل شد.


ايشان در ادامه با اشاره به برنامه‌هايي كه به طور اختصاصي در وزارت بهداشت پيگيري مي‌شود، عنوان كرد: ارائه آموزش‌هاي تخصصي به افراد مبتلا به HIV، خانواده‌ اونها و افراد مشكوك به HIV در كلينيك‌هاي تخصصي از مهم‌ترين اين برنامه‌هاست.


كمالي در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر درمان‌هاي موثري براي HIV به وجود آمده هست و بيماري HIV مانند ديگر بيماري‌ها مانند ديابت هست كه نياز به مراقبت‌هاي مستمر دارد.

لازمه اعمال اين درمان‌ها، انجام آزمايش هست.

ضمن اينكه در حال حاضر در سراسر كشور مراكز مشاوره و ارائه خدمات رايگان به افراد HIV مثبت، خانواده‌هاي اونها و افراد در معرض خطر ايجاد شده هست كه خدمات انجام شده در اين مراكز به صورت كاملا محرمانه ارائه مي‌شود.


انتهاي پيام

111:

رییس اداره ایدز وزارت بهداشت:
روزانه 7 هزار نفر در جهان به ویروس ایدز آلوده می شوند
رییس اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرمود: بر پايه فراخوان مشترک دفتر ایدز ساوقت ملل متحد و ساوقت جهانی بهداشت روزانه 7 هزار نفردر جهان به ویروس ایدز آلوده می شوند.
به نقل خبرگزاری مهر،عباس صداقت در اولین همايش بین المللی ایدز، زنان و کودکان در این زمینه فرمود: برپايه آمار منتشر شده توسط دفتر ایدز ساوقت ملل متحد و همچنین ساوقت جهانی بهداشت روزانه در جهان 7 هزار نفر به ویروس ایدز آلوده می شوند که 97 % اون مربوط به کشورهای در حال توسعه، کشورهای با درآمد پایین و متوسط هست.
وی اضافه کرد: از این 7 هزار نفر هزار مورد جدید آلودگی به ویروس ایدز، یک هزار مورد مربوط به کودکان زیر 15 سال و 51 % این مبتلایان زنان و 41 % اون را افراد 15 تا 24 سال تشکیل می دهند.
رییس اداره ایدز وزارت بهداشت در زمینه وضعیت ایدز در ایران بیان داشت: سیمای اپیدمی بیماری ایدز در ایران مربوط به مصرف نمايندگان مواد مخدر به ویژه مصرف نمايندگان تزریقی می باشد که با اجرای برنامه های کاهش آسیب در کشور توانسته ایم شیوع HIV را در این گروه پرخطر درحدود 15 % نگه داریم که این سکون در شیوع بیماری HIV بیانگر موفق بودن ایران در اجرای برنامه های کاهش آسیب هست.
صداقت فراخوان نمود: آمارهای جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور نشان می دهد که تعداد موارد جدید ابتلا به HIV رو به کاهش هست ولی سهم انتقال جنسی در موارد جدید بروز بیماری در حال افزایش هست به گونه ای که در سال 89 ، 329 مورد ثبت شده ابتلا به HIV از طریق ارتباط جنسی محافظت نشده در کشور داشته ایم، که این امر نشان دهنده خطر آغاز موج سوم بیماری ایدز در کشور هست.

بنابراین توجه به الگوی انقال از اهمیت ویژه ای برخوردار هست.
رییس اداره ایدز وزارت بهداشت در زمینه وضعیت ابتلا زنان و کودکان فرمود: در سال های اخیر با توجه به اینکه تعداد موارد ابتلا به بیماری HIV روند کاهشی را نشان می دهند با این حال سهم زنان در ابتلا به بیماری رو به افزایش می باشد و زنان به عنوان یک گروه در معرض خطر بایستی مورد توجه ویژه برنامه گیرند.
وی فرمود: بررسی روند کودکان مبتلا متولد شده از مادران مبتلا به بیماری HIV نشان می دهد که تعداد موارد، از حدود 14 مورد ابتلا به 38 مورد در سال 89 رسیده هست.
صداقت اضافه کرد: برپايه تخمین های علمی انجام شده پیش بینی می شود که در سال 2011 حدود 93هزار نفر مبتلا به ایدز در کشور داشته ای که با توجه به آمار بیش از 20 هزار نفر شناسایی شده در کشور، تخمین زده می شود حدود 70 هزار در کشور به این بیماری مبتلا شده اند که هیچ گونه خدمات تشخیصی ، درمانی و مراقبتی را دریافت نمی نمايند.
وی در خصوص سومین برنامه هستراتژیک کشوری ایدز در کشور نیز فرمود: این برنامه پس از تصویب در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات دولت رسیده هست.
رییس اداره ایدز وزارت بهداشت فرمود: این برنامه بر الگوی جدید انتقال ایدز مانند انتقال از طریق ارتباطات جنسی به ویژه ارتباطات جنسی در سوء مصرف نمايندگان مواد روانگردان، توجه ویژه به زنان آسیب پذیر و جوانان و نوجوانان، توجه به تغییر الگوی انتقال بیماری تاکید ویژه دارد و همچنین در این برنامه همچنان بر لزوم توجه به برنامه های کاهش آسیب و ادامه این برنامه ها در مصرف نمايندگان تزریقی مواد مخدر تاکید شده هست.
اولین همايش بین المللی ایدز، زنان و کودکان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از تاریخ 13 اردیبهشت سال جاری به مدت 3 روز و با حضور اساتید صاحب نظران ملی و بین المللی در حال برگزاری هست.
در این همايش تحقیقات و تجارب بین المللی، منطقه ای و کشوری به منظور ارتقای سطح مراقبت های منطقه ای و پیشگیری، کنترل و درمان بیماری ایدز در گروه زنان آسیب پذیر و کودکان ارایه شد.

112:


آخرین آمار ایدز در کشور فراخوان شد
نقل موارد ثبت شده HIV/AIDS در سه ماهه چهارم سال 90 در کشور فراخوان شد.
به نقل خبرگزاری مهر، بر پايه آمار جمع آوری شده از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تا تاریخ 1/1/1391 مجموعاً 24290 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS درکشور شناسایی شده اند که 8/90 % اونان را مردان 2/9 % را زنان تشکیل می دهند.
تاکنون 3455 نفرمبتلا به ایدز شناسایی شده و 4722 نفر از افراد مبتلا فوت کرده اند.

46/4 % از مبتلایان به HIV در وقت ابتلاء در گروه سنی 34-25 سال برنامه داشته اند که بالاترین نسبت در بین گروههای سنی را به خود اختصاص می دهند.
این نقل می افزاید: علل ابتلا به HIV در بین کل مواردی که از سال 1365 تاکنون در کشور به ثبت رسیده اند به ترتیب تزریق با وسائل مشترک در مصرف نمايندگان مواد (69/6 %)، رابطه جنسی (5/10 %)، دریافت خون و فرآورده های خونی (1%) و انتقال از مادر به کودک (1%) بوده هست.

راه انتقال در 9/17 % از این گروه نامشخص مانده هست.
در مقایسه این آمار با مواردی که ابتلا اونان در سال 1390 نقل شده هست، اعتیاد تزریقی 5/62 %، برقراری روابط جنسی 2/21 % و انتقال از مادر مبتلا به کودک 9/3 را تشکیل داده هست.

در 4/12% از موارد شناسایی شده در این سال راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلاء از راه خون و فرآورده های خونی نقل نشده هست.

113:

اگهان در سال ۱۹۸۱ نوعی بیماری نقص ایمنی ناشناخته در دنیا نقل گردید و ایدز ( AIDS ) سندرم نقص ایمنی اکتسابی Acquired immuno deficiency syndrome نامیده شد تخمین زده شده که در انتهای سال ۲۰۰۱ حدود ۶۳ میلیون نفر آلوده به ویروس ایدز شده اند که تا به حال ۲۳ میلیون نفر بخاطر این بیماری جان خود را از دست داده اند .

سرعت پیشرفت اون در جهان سوم ( آفریقا و آسیا ) بسیار نگران نماينده می باشد .

در سال ۲۰۰۱ در هر ۲۴ ساعت ۱۴۰۰۰ مورد جدید آلوده شده اند که نیمی از اونها بین ۲۴-۱۵ سال سن دارند و اگر مراقبت لازم انجام پذیرد قبل از ۳۵ سالگی یعنی در اوج جوانی فوت می نمايند .
● عامل بیماری ایدز :
عامل بیماری ایدز ویروس هست که ویروس نقص ایمنی انسانی ( HIV ) Human Immuno Deficiency Virus نامیده شد .

انسان تنها میزبان این ویروس هست و بیشترین سلولهای درگیر لنفوسیت ها گلبولهای سفید تک هسته ای خون ( سلولهای میکروگلیال ) سلولهای بخش خاکستری مغز و سلولهای لانگرهانس پوست می باشند .

لنفوسیت ها نقش موثری در سیستم دفاعی بدن دارند و ویروس HIV با تکثیر در سلولها باعث اختلال در فعالیت و نهایتا مرگ اونان می شود .
● علائم بالینی :
فرد آلوده از وقت ورود ویروس به داخل بدن و شروع آلودگی تا پایان عمر علائم مختلفی را تجربه می کند و به همین دلیل به این بیماری سندرم یعنی مجموعه ای از علائم و بیماریهای مختلف فرموده می شود .

سیر طبیعی بیماری و بروز بستگی به بیماریزایی ویروس ، تعداد ویروس ، راه انتقال و وضعیت ایمنی میزبان در مراحل مختلف دارد .

وضعیت ایمنی شخص بستگی به سن ، جنس ، سابقه بیماریهای مزمن ، اعتیاد ، بیماریهای عفونی بخصوص ویروسی که در سیر بیماری دچار می شود و در نهایت وضعیت روحی شخص و نحوه همکاری اون فرد با گروه مراقبت و درمان هست .
● مراحل آلودگی و بیماری عبارتند از :
۱) عفونت حاد اولیه
۲) مرحله بی علامت
۳) مرحله بزرگی غدد لنفاوی منتشره پایدار
۴) مرحله سندرم ایدز
▪ علائم عمومی
▪ علائم عصبی
▪ عفونت های ثانویه
▪ سرطانهای ثانویه
▪ سایر موارد
از وقت ورود ویروس به بدن تا شروع بیماری ایدز ممکن هست بیش از ۱۵-۱۰ سال طول بکشد .

در این مدت افراد آلوده از نظر ظاهری سالم هستند .
● تشخیص :
تشخیص آلودگی به ویروس ایدز فقط با آزمایش خون اختصاصی میسر هست از وقت ورود ویروس به بدن انسان تا وقتی که شواهد آزمایشگاهی پادتن ظاهر شود بین ۶ هفته تا ۶ ماه فاصله وجود دارد که به اون دوره پنجره ای فرموده می شود در این دوران فرد آلوده هست اما علائم بالینی و آزمایشگاهی را نشان نمی دهد .
● نکات مهم :
۱) جواب منفی نمیتواند دلیل عدم آلودگی باشد.
۲) جواب مثبت نمی تواند مرحله بیماری را مشخص کند .
● ایدز چگونه سرایت می کند ؟
انسان تنها منبع و مخزن ویروس ایدز هست و ویروس در اکثر ترشحات بدن وجود دارد اما تنها خون و مایعات داخل بدن ترشحات جنسی زن و مرد و شیر قابلیت انتقال ویروس را دارند .
● راههای انتقال :
۱) تماس جنسی با فرد آلوده
۲) مادر آلوده به نوزاد و جنین
۳) خون و فراورده های خون
▪ تزریق خون
▪ تزریق فرآورده های خونی
▪ ورود اجسام تیز و برنده آغشته به خون آلوده در پوست
▪ اشتراک سرنگ در معتادان تزریقی
● تماس جنسی :
۸۰% آلوده شدگان به بیماری ایدز در دنیا به دلیل برقراری روابط جنسی با افراد آلوده به این بیماری مبتلا شده اند احتمال انتقال از مرد به زن ۳ تا ۵ برابر بیشتر از زن آلوده به مرد می باشد .

خطر انتقال در بین گروههایی که همجنس طلب می باشند ، بمراتب بالاتر هست .

وجود عفونتهای مقاربتی احتمال انتقال و ابتلاء را تا ۲۰ برابر افزایش می دهد .سابقه اولین ارتباط در سنین پائین و عدم رعایت موازین اخلاقی در ارتباطات از شرایط موثر انتقال محسوب می شود.
● مادر آلوده به نوزاد و جنین :
۱۰% آلودگی های جهان را کودکان تشکیل می دهند ، آلودگی از مادر به کودک در طول حاملگی ، حین زایمان و هنگام شیردهی منتقل می شود .

احتمال انتقال بدون پیشگیری ۵۰ – ۳۰ % هست .
● خون و فرآورده های خونی :
پرخطر ترین راه انتقال ، دریافت خون آلوده هست که بیش از ۹۰% احتمال آلودگی وجود دارد .

۳ % از آلوده شدگان به ویروس ایدز از این راه آلوده شده اند .

هر وسیله تیز و برنده آلوده که بتواند در پوست یا مخاط خراش ایجاد کند یا وارد بدن شود مانند لوازم پزشکی و دندانپزشکی ، لوازم حجامت ، سوراخ کردن گوش ، خالکوبی ، کاشتن و برداشتن مو ، تیغ سلمانی و مسواک می تواند باعث انتقال ویروس گردد .

احتمال انتقال از این راه بسیار ضعیف هست ( کمتر از ۵% ) هست و کمتر از ۵-۱ % آلودگان در جهان از این راه آلوده شده اند .
اشتراک سرنگ در معتادان تزریقی بعلت ورود حجم بالاتری از خون آلوده مستقیما به داخل رگ فرد دریافت نماينده از سایر لوازم انتقال دهنده خون پر خطر تر می باشد و امکان دارد تا ۶۰% احتمال انتقال افزایش یابد .

۱۰% آلوده شدگان به ویروس ایدز در جهان از این راه آلوده شده اند .
انتقال آلودگی علاوه بر اشتراک در سرنگ و سوزن آلوده با هستفاده از لوازم تهیه مواد بصورت مشترک و تزریق مواد توسط افراد دیگر نیز امکان پذیر هست
● راههای عدم سرایت :
علیرغم جداسازی ویروس ایدز از بزاق ، ادرار ، اشک سرایت در اثر تماس با اونها صورت نمی گیرد .

لذا ویروس از راههای تماسهای عادی مثل با هم کارکردن ، همسفر شدن ، غذا خوردن و همچنین هستفاده از حمام و هستخر و توالت قابل سرایت نمی باشد .

ویروس نمی تواند در جامدات زنده بماند ونیش حشرات انتقال دهنده ویروس نمی باشد .
● راههای پیشگیری :
۱) بهترین راه پیشگیری از ایدز خویشتن داری ، پایبندی به اصول اخلاقی ، خانوادگی و اجتناب از بی بندوباری جنسی می باشد .
۲) هستفاده از وسیله رایج پیشگیری از بیماریهای جنسی ، در ضمن به هدف آگاهی بیشتر و در صورت نیاز می توان به مراکز بهداشتی – درمانی مراجعه شود .
۳) عدم اعتیاد و عدم تزریق در افراد معتاد توصیه می شود .
۴) از هستفاده سرنگ و سوزن مشترک ، ظرف تهیه مواد مخدر مشترک و تزریق توسط فرد دیگر در معتاد تزریقی خودداری شود .
۵) ضد عفونی نمودن سرنگ مصرف شده با مایع سفیدنماينده .
۶) قبل از بکار بردن هر گونه وسیله سوراخ نماينده پوست از عدم آلودگی ، هستریل بودن اون اطمینان حاصل شود .
۷) هرگز از مسواک و تیغ صورت تراشی و سوزن خالکوبی و هر وسیله برنده مشترک هستفاده نشود .
اگر بهر علت در معرض خطر باشید با مراجعه به مراکز بهداشت هستان و شهرستان و انجام مشاوره و آزمایش ترس و نگرانی را از خود دور نمائید .
● راههای مبارزه :
در برابر تعارفات خانمان سوز مثل سیگار ، مواد مخدر ، شرکت درمجامع خطرناک ، وسوسه در انجام کارهای ناسالم از طرف دوستان و حتی بستگان مقاومت کنید .

با ورزش ، مطالعه و انجام کارهای هنری و علمی زندگی خود را پربار ، سودمند و ساالم کنید .

به اصول و موازین اخلاقی و انسانی دین مبین اسلام و همه ادیان الهی پایبند باشیم و بدانیم که یکی از مهمترین دلیل انتشار این بیماری در دنیا رفتارهای پر خطر بشر می باشد .
مصرف هر نوع مواد مخدر و الکل باعث هوشیاری و خویشتن داری می گردد ، لذا می تواند انسان را در برابر رفتارهای پرخطر قراردهد .
با آگاهی و کسب نگرش صحیح رفتارهای بهداشتی خود را ارتقاء دهیم .


114:


115:

رییس اداره ایدز وزارت بهداشت هشدار داد:


افزایش انتقال ایدز از طریق روابط جنسی ناسالم/ 70 هزار مورد ناشناخته ایدز در کشور

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رییس اداره ایدز وزارت بهداشت با هشدار نسبت به تغییر الگوی انتقال ایدز از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده، بر لزوم توجه بیش از پیش به برنامه‌های کاهش آسیب به منظور جلوگیری از بازگشت موج دوم ایدز در کشور تاکید کرد.
به نقل خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر عباس صداقت در حاشیه نخستین همايش بین‌المللی «پژوهش‌های HIV»، فرمود: همچنان بیشترین عامل انتقال ایدز در کشور از طریق اعتیاد تزریقی هست.
وی اضافه کرد: اما مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده در سطح کشور این هشدار را می‌دهند که آمار انتقال بیماری HIV/ایدز از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده و همچنین ابتلای زنان به این بیماری در حال افزایش هست.

بر این پايه در برنامه‌های کاهش آسیب و همچنین برنامه‌های نگهدارنده در میان معتادان تزریقی مواد تاکید داریم.

رییس اداره ایدز وزارت بهداشت ادامه داد: با توجه به مشاهدات انجام شده در تغییر الگوی انتقال ایدز تاکید ما بیشتر بر روی ارتباطات جنسی ناسالم هست.

تهدید دیگر که به ویژه جوانان و نوجوانان را در معرض خطر برنامه می‌دهد، افزایش هستفاده از مواد روان‌گردان و محرک‌هاست، چرا که این مواد به طور غیرمستقیم می‌توانند عاملی برای ارتباطات جنسی محافظت نشده باشند.

صداقت اضافه کرد: بر این پايه به منظور افزایش آگاهی امت از این بیماری، تاکید برنامه‌های امسال ایدز بیشتر در زمینه آموزش و اطلاع‌رسانی هست.

بر این پايه ارتباطات بهتری با ساوقت صدا و سیما، شهرداری، مترو، راه آهن و قطارهای مسافربری، هواپیمایی و ...

بربرنامه شده هست تا به این ترتیب پیام‌های خود به امت برسانیم.

وی درباره آخرین آمار مبتلایان به ایدز در کشور، فرمود: طبق آخرین برآوردها، حدود 24 هزار مورد HIV/ ایدز در کشور شناسایی شده‌اند و تحت پوشش برنامه‌های مراقبتی برنامه گرفته‌اند.

بر پايه مدل‌های ریاضی تخمین زده می‌شود که حدود 93 هزار مورد مبتلا به این بیماری در کشور حضور دارند.

به این ترتیب حدود 70 هزار مورد مبتلا در کشور وجود دارند که از وضعیت ابتلای خود آگاه نیستند.

تعداد زیادی از این 70 هزار نفر را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.

صداقت اضافه کرد: بر پايه آمار تجمعی، 67 % علت انتقال ایدز از طریق اعتیاد تزریقی بوده هست و 10 % اون مربوط به انتقال جنسی هست.

در سال 90 الگوی انتقال از طریق روابط جنسی تغییر زیادی داشته هست، به طوری که 20 % موارد انتقال در سال 90 از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده بوده هست.

رییس اداره ایدز وزارت بهداشت با تاکید بر اونکه تمام خدمات مشاوره، آزمایش و درمان بیماری ایدز کاملا رایگان و محرمانه انجام می‌شود، اضافه کرد: تلاش کرده‌ایم مراکز مشاوره مربوط به این بیماری را در کشور گسترش دهیم؛ به طوری که در حال حاضر تمام هستان‌های کشور به این مراکز مجهز شده‌اند و در هر شهرستان می‌توان از طریق شماره 118، شماره تلفن مراکز مشاوره اون شهرستان را دریافت و اطلاعات لازم را کسب کرد.
صداقت ادامه داد: در حال حاضر بیش از 104 مرکز مشاوره و 90 پایگاه مشاوره در کشور به منظور ارائه اطلاعات در مورد روش‌های پیشگیری، انتقال و ...بیماری ایدز فعال هستند.
وی اضافه کرد: در مورد بیماری HIV هیچ درمان قطعی وجود ندارد، اما پیشگیری از اون بسیار راحت هست.

هر کس که به رفتاری ناسالم به لحاظ ارتباطات اجتماعی نظیر اعتیاد، سوء مصرف مواد و ارتباطات جنسی خارج از چارچوب خانواده مبادرت داشته، صرف نظر از سن و جنس می‌تواند در معرض ویروس HIV برنامه گیرد.

از اونجا که کشور ما، کشوری جوان هست در مورد این بیماری بیشتر تاکیدمان بر روی جوانان و نوجوانان هست.

رییس اداره ایدز وزارت بهداشت ادامه داد: از تمام ساوقت‌های مرتبط با این موضوع نظیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، ساوقت زندان‌ها، ساوقت بهزیستی و ...

درخواست داریم که به برنامه‌های کاهش آسیب بیش از پیش توجه شود و این برنامه‌ها ادامه یابد تا با بازگشت موج دوم این بیماری مواجه نشویم.

انتهای پیام


116:

معاون مرکز بهداشت دامغان:
بیش از 24 هزار مورد HIV مثبت در ایران ثبت شد
خبرگزاری فارس: معاون مرکز بهداشت دامغان از ثبت 24 هزار و 290 مورد HIV مثبت در ایران اظهار داشت.
  • Tweet


به نقل خبرگزاری فارس از دامغان، علی‏اکبر منصوریان ظهر امروز در جلسه آموزشی ـ توجیهی مدیران دستگاه‏های اجرایی شهرستان دامغان با محوریت پیشگیری و کنترل بیماری ایدز که در سالن جلسات فرمانداری شهرستان دامغان انجام شد، فراخوان نمود: تا ابتدای سال 91 تعداد 24 هزار و 290 نفر مبتلا بهHIV مثبت در کشور ثبت شدند.وی خاطرنشان کرد: 3 هزار و 455 نفر مبتلا به ایدز و 4 هزار و 722 نفر بر اثر این بیماری فوت کردند و این آماری هست که به صورت رسمی نقل و ثبت شده هست.معاون مرکز بهداشت دامغان تصریح کرد: از سال 90 تاکنون، انتقال این بیماری در بخش‏هایی که از طریق خون و فرآورده‏های خونی بوده، به دلیل کنترل واردات و اقدامات حفاظتی در داخل کشور این موضوع به صفر رسیده هست.منصوریان یادآور شد: بر پايه آمارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدود 120 هزار بیمار در کشور مبتلا به HIV هستند که متاسفانه حدود 90 هزار بیمار شناخته نشده در سطح جامعه وجود دارند.وی اضافه کرد: در صورت عدم رعایت حفاظت فردی، نکات ایمنی و احتیاط همه‏جانبه در مراجعه به آرایشگاه‏ها، زندان‏ها، دندان‏پزشکی‏ها، بیمارستان‏ها و .

.

.

شاهد رشد و افزایش شدید بیماری خواهیم بود.
معاون مرکز بهداشت دامغان اضافه کرد: یکی از دلایل نزدیک شدن به اپیدمی در جمعیت عمومی کشور بروز و شیوع بیماری ایدز در افراد دارای رفتارهای پرخطر، هستفاده‏نمايندگان مواد مخدر و روابط جنسی هست.منصوریان خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی‏ها و آمارهای به دست آمده و مطالعات صورت گرفته، اوج بروز این بیماری بین پنج تا 25 % هست و آمار بالای پنج % این بیماری در جمعیت می‏تواند بسیار خطرناک باشد.وی فرمود: توصیه‏ای که به جوانان داریم، این هست که با پای‏بندی به کانون خانواده و اصلاح رفتارهای غلط در جامعه نسبت به بالا بردن ایمنی خود و نهایتاً پیشگیری از وجود این بیماری تلاش نمايند.معاون مرکز بهداشت دامغان فرمود: مرکز بهداشت شهرستان دامغان این آمادگی را دارد که با برگزاری جلسات آموزشی در سطح ساوقت‏ها، دانشگاه‏ها و مدارس و گروه‏های هدف، اطلاعات لازم را در اختیار اونان برنامه دهد.این جلسه آموزشی ـ توجیهی در راستای برنامه توانمندسازی مدیران دستگاه‏های اجرایی شهرستان دامغان در خصوص برنامه‏های جامع ارتقای سلامت از سوی مرکز بهداشت و فرمانداری شهرستان دامغان انجام شد.انتهای پیام/ع20

117:

فارس نقل می‌دهد
آتشفشان ایدز فوران می کند؟
خبرگزاری فارس: وقتی مسئولان رسمی وزارت بهداشت از رشد ۱۰ برابری انتقال جنسی ایدز و شیوع ۲۰ %ی اون در موارد جدید و آمار تخمینی ۱۰۰ هزار مبتلا سخن می‌گویند، معلوم هست که باید نگران بود مبادا سرنوشت تایلند، چین و هند اینجا تکرار شود.

به نقل خبرنگار بهداشت و درمان فارس، ویروس نقص سیستم ایمنی بدن انسان یا همان HIV عامل بیماری ایدز را تقریباً همه می‌شناسند و راههای انتقال چهارگانه اون از طریق مادر آلوده به جنین، انتقال از طریق خون آلوده، سرنگ مشترک به خصوص در بین معتادان و رابطه جنسی را بسیاری شنیده‌اند.ویروسی که سپس ورود به بدن یک انسان مدتی پنهان می‌ماند و تا مدتی گاه چندین ماه از طریق آزمایشهای معمول خون قابل تشخیص نیست و سپس اون هم ممکن هست سالها طول بکشد تا علایم بیماری آشکار شود( ورود به فاز بیماری ایدز) و فرد مبتلا (که HIV مثبت خوانده می‌شود) در تمام این مدت می‌تواند در جامعه مثل یک انسان سالم به نظر برسد و البته ویروس را به دیگری به خصوص از طریق رابطه جنسی انتقال دهد.

مهمترین نگرانی از شیوع بیشتر ایدز در کشور همین انتقال جنسی هست که به خصوص به علت بالارفتن سن ازدواج، جوان بودن جمعیت کشور، نارضایتی جنسی در خانواده، وجود روابط جنسی غیر متعارف خارج از حریم خانواده باید اون را جدی گرفت.

دوران انکار به سر رسیده هست.
وزارت بهداشت طبق یک روال معمول هر 3 ماه یکبار آخرین آمار موارد شناسایی و ثبت شده مبتلا به HIV را فراخوان می‌کند اما آخرین آماری که فراخوان نموده مربوط به آمار ثبت شده تا پایان سال 90 هست که 24 هزار و 290 نفر مبتلا را نشان می‌دهد.بر پايه این آمار 90.8 % این مبتلایان مرد و 9.2 % زن هستند.

از اینان 3455 نفر مبتلا به بیماری ایدز ( وارد فاز بیماری شده) شده و 4722 نفر از افراد مبتلا نیز فوت کرده‌اند.

حدود 46 % از این مبتلایان به HIV در وقت ابتلا در گروه سنی 34-25 سال برنامه داشته‌اند که بالاترین نسبت در بین گروههای سنی را به خود اختصاص می‌دهند.
نقل رسمی وزارت بهداشت می‌افزاید علل ابتلا به HIV در بین کل مواردی که از سال 1365 تاکنون در کشور به عنوان مبتلا به ثبت رسیده‌اند به ترتیب تزریق با وسایل مشترک در مصرف نمايندگان مواد «69.6 %»، رابطه جنسی «10.1 %»، دریافت خون و فرآورده‌های خونی «1%» و انتقال از مادر به کودک «1%» بوده هست.

راه انتقال در 9/17% از این گروه نامشخص مانده هست که البته حدس زده می‌شود بیشتر این افراد از طریق رابطه جنسی مبتلا شده‌باشند.
اما در مورد موارد شناسایی شده جدید آمار، اندکی فرق می‌کند.

اعتیاد تزریقی 62.5 %، برقراری روابط 21.2 % و انتقال از مادر مبتلا به کودک 9/3 را تشکیل داده هست.
در 4/12% از موارد شناسایی شده در این آمار راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فرآورده‌های خونی نقل نشده هست.اما مدتی سپس این آمار رسمی، مینو محرز، عضو کمیته کشوری ایدز و رئیس مرکز تحقیقات ایدز وزارت بهداشت فرمود که این آمار رسمی بیانگر وضعیت واقعی این بیماری در کشور نیست و به جز 23 هزار بیمار شناخته شده، حدود 100 هزار مبتلای ناشناخته داریم و تأکید کرد: «از بین بیماران مراجعه نماينده به بنده نیز 99 % موارد جدید از طریق رابطه جنسی مبتلا شده‌اند».او فرمود:‌ مسئله دیگر این هست که آمار وزارت بهداشت فقط موارد شناسایی شده عفونت HIV/AIDS را نشان می‌دهد و به علت آگاهی کم امت درباره این بیماری و روشهای پیشگیری و درمان اون و با توجه به اینکه سیستم شناسایی فعال این بیماری به خصوص در بین روسپی‌ها نداریم آمار فراخوان شده از سوی وزارت بهداشت بیانگر وضعیت واقعی این بیمای در کشور نیست.وی تأکید کرد: از بین بیمارانی که به بنده مراجعه می‌نمايند، اگر نگویم 100%،‌99 % از طریق رابطه جنسی به این بیماری مبتلا شده‌اند و واقعاً اگر مسئولان نسبت به گسترش شیوع جنسی ایدز حساس نشوند و اطلاع رسانی و برنامه ریزی کافی نداشته باشند،آینده نگران نماينده‌ای خواهیم داشت.عضو کمیته کشوری کنترل ایدز وزارت بهداشت اضافه کرد: بر پايه فرمولهای ساوقت بهداشت جهانی و با توجه به موارد شناسایی شده و رشد این بیماری، می‌توان فرمود بین 100 تا 120 هزار مورد ابتلا به ویروس ایدز در کشور ما رخ داده یعنی اکنون بین 80 تا 100 هزار فرد مبتلا به این ویروس و ناقل اون بدون اینکه حتی خودشان بدانند، به این عفونت مبتلا هستند و می توانند عامل انتقال اون به دیگران باشند.
رشد 20 %ی انتقال جنسی ایدز در ایران
درست 4 ماه سپس این اظهارات بود که عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با اشاره به افزایش ابتلا به HIV در زنان کشور چنین فرمود:‌70 هزار فرد مبتلا به HIV در کشور از بیماری خود خبر ندارند و از حدود یکسال پیش با رشد 20%ی ابتلای جنسی ایدز در کشور مواجه هستیم.نکته‌ای که شاید بارها از زبان کارشناسان و پزشکان درمانگر ایدز بیان شده بود اما بیان اون از زبان مقام مسئول این بیماری در وزارت بهداشت نشانگر نگران نماينده بودن اوضاع بود.وی اضافه کرد: در این زمینه ابتلا به HIV در زنان نیز افزایش یافته هست و ما سعی می‌کنیم علاوه بر ادامه برنامه‌های کاهش آسیب در حوزه HIV به خصوص معتادان تزریقی توجه ویژه‌ای نیز به پیشگیری از ابتلا به HIV از طریق ارتباطات جنسی ناسالم داشته باشیم.صداقت با اشاره به تهدید ابتلا به HIV در بین جوانان به خصوص با توجه به افزایش مصرف روانگردان‌ها که می‌تواند عامل غیرمستقیم در افزایش HIV به حساب آید، تصریح کرد: آخرین آمار تعداد HIV طبق آمار سال جاری بالغ بر 24 هزار نفر مبتلا به HIV در کشور هست که برنامه‌های مراقبتی، مشاوره و آزمایش اونان به صورت محرمانه و رایگان صورت می‌پذیرد.صداقت ادامه داد: البته بر پايه تخمین‌‌های مدل‌های ریاضی نیز برآورد داریم که تعداد موارد HIV در کشورمان بالغ بر 93 هزار نفر هستند که اگر این تعداد را منهای 24 هزار نفر HIV ثبت شده کنیم.

بالغ بر 70 هزار نفر از وضعیت HIV خود اطلاع ندارند و وزارت بهداشت تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا با راه‌اندازی مراکز مشاوره در تمام هستان‌ها و خطوط تلفنی مشاوره به این افراد خدمات رایگان ارائه دهد.
وی فراخوان نمود: بیش از 104 مرکز مراقبت HIV به همراه 90 پایگاه مشاوره به افرادی که احتمال ابتلا به بیماری HIV دارند.

خدمات رایگان و محرمانه ارائه می‌دهد که در این زمینه احتیاج هست که خانواده‌ها برای مراقبت از جوانان خود با این مراکز آشنا شوند.
او تأکید کرد: هیچ درمانی برای HIV وجود ندارد ولی می‌توان برای جلوگیری از این بیماری پیشگیری‌های لازم را انجام داد و افراد باید مراقب رفتارهای نامناسب اجتماعی خود باشند و از مصرف مواد مخدر، روانگردان‌ها و در نهایت روابط ناسالم جنسی پرهیز نمايند.صداقت هشدار داد: به دلیل جوان بودن کشور ما مانند همه کشورهای جهان ،جوانان رفتارهای پرخطر بیشتری دارند که می‌تواند خطر ابتلای افراد به بیماری HIV را افزایش دهد.صداقت تصریح کرد: از سال 1365 تا سال 1390 آمار تجمیع مبتلایان به HIV از طریق جنسی 7 % بود که امروز با آمار 10 %ی رشد جنسی مواجه هستیم یعنی در سال 90 اگر به صورت جدا بخواهیم ابتلا به HIV از طریق موارد جنسی را بررسی کنیم با رشد 20 %ی مواجه می شویم که این باعث نگرانی هست.مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری ایدز نیز در این باره فرمود: مسئله حذف روز جهانی ایدز از تقویم ملی ایران که اول دسامبر مصادف با 11 آذر هست یک بدسلیقگی بود که %دیم این روز را به تقویم ملی بگردانیم زیرا این بیماری رو به گسترش هست و برای جلب توجه عمومی و آگاه کردن امت نسبت به خطری که در انتظارشان هست لازم هست.او اضافه کرد: آمار رسمی وزارت بهداشت وجود حدود 24 هزار موارد ثبت شده ابتلا به HIV را نشان می‌دهد که از این تعداد برخی فوت کرده و برخی وارد فاز بیماری شده‌اند اما ساوقت بهداشت جهانی برای تخمین میزان واقعی فرمول 4 یا 5 برابر کردن آمار ثبت شده را فراخوان نموده که بر پايه اون می‌توان حدس زد که حدود 100 هزار فرد آلوده به ویروس ایدز در کشور داریم که بیش از 75 هزار نفر اونها یا از بیماری خود خبر ندارند یا اون را پنهان می‌نمايند و می‌توانند این بیماری را به دیگران انتقال و گسترش دهند.مردانی فرمود: البته برخی‌ها آمار مبتلایان به این ویروس را در ایران بیش از این میزان و تا 300 هزار نفر فراخوان می‌نمايند که به نظر می‌رسد که غلو هست و صحت ندارد و افرادی هم که از بروز 90 %ی موارد جدید از طریق رابطه جنسی سخن می‌گویند نیز احتمالاً فقط مطب خود را می‌بینند و نمی‌توان این آمار را به کل کشور تعمیم داد.
شیوع 10 برابری ایدز جنسی
وی اضافه کرد: اما واقعیت این هست که بروز موارد جنسی ایدز طی 15 سال گذشته 10 برابر شده و از 2 % به حدود 20 % رسیده هست و اگر مواردی که علت ابتلا ناشناخته هست را هم عامل جنسی بدانیم این میزان بیشتر هم می‌شود‌.این فوق تخصص بیماریهای عفونی ادامه داد: واقعیت این هست که بروز ایدز به طرف عامل جنسی تغییر کرده هست و وزن این عامل بیشتر از گذشته شده هست، که یک علت اون ناآگاهی امت از این عامل مهم و لزوم آموزش عمومی در این زمینه آشکار هست.

بنابراین ما برای اولین بار امسال در سمینار کشوری روز جهانی ایدز آ‌موزش عمومی به امت را هم با حضور خود بیماران شروع کرده‌ایم.
فاجعه‌ای شبیه تایلند
وی فرمود: اگر همین روند ادامه پیدا کند، ممکن هست فاجعه‌ای شبیه تایلند، هند یا چین در انتظار ما باشد.مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت هم نگران آینده این بیماری در کشور هست.به فرموده او رشد انتقال ایدز از طریق روابط جنسی غیر متعارف و مصرف روانگردانهایی مثل شیشه که تمایلات جنسی را 8 تا 10 برابر می‌کند اگر به همین روال ادامه پیدا کند، در آینده آتشفشان بیماری ایدز در کشور شعله ور می‌شود.وزیر بهداشت معتقد هست: رشد تزریقی ایدز را در کشور تقریباً کنترل کرده‌ایم و مشکلی نداریم و در همان حدی که قبلاً بوده باقیمانده هست.

ولی رشد انتقال ایدز از طریق جنسی خیلی بیشتر شده و خطرناک شده هست.
او به خبرنگار فارس فرمود: اگر همین روند رشد ایدز از طریق روابط جنسی ناسالم طی شود یک دفعه 10سال آینده می‌بینیم، 50 % مبتلایان به ویروس ایدز در کشور ما از طریق جنسی مبتلا شده‌اند.

چون هر فردی به خصوص از بین زنان خیابانی می‌تواند به طور متوسط 5 نفر را مبتلا کند.
وزیر بهداشت فرمود: آماری که ما داریم این هست که 50 % این افراد از روش‌های معمولی پیشگیری مثل کاندوم هستفاده نمی‌نمايند.

به همین خاطر افرادی که با اینها تماس دارند مبتلا می‌شوند.

این افراد ممکن هست بعداً ویروس ایدز را با افراد دیگری حتی همسرانشان منتقل نمايند.

بنابراین آمار ایدز از این بابت خیلی خطرناک و نگران نماينده هست.
آتشفشان ایدز
به فرموده او مواد محرک و روانگردان مثل شیشه، کراک و ...

نیز وجود دارد.

این مواد حالت‌هایی را در افراد ایجاد می‌کند که تمایلات جنسی را 8 تا 10 برابر می‌کند و باعث می‌شود مراقبت از خودشان را از دست بدهند و اگر قبلاً از پوششی هستفاده می‌کردند تا مبتلا نشوند.

حالا دیگر اون را از دست می‌دهند.به این ترتیب این افراد دیگر نمی‌توانند از ابتلا به ایدز جلوگیری نمايند.
وی فرمود: حتی گاهی می‌بینیم که این افراد مرتکب قتل و جنایت و اعمال خلاف حتی با محارمشان می‌شوند.

بنابراین این دو مسئله یعنی روابط جنسی غیرمتعارف و مواد روانگردان مثل شیشه می‌تواند آتشفشان ایدز را در کشور شعله‌ور کند.
نقل از افشین شاعریانتهای پیام/

118:

دبیر علمی چهارمین سمینار پیشگیری ایدز:
می‌توانیم کشوری عاری از ایدز داشته باشیم

خبرگزاری فارس: دبیر علمی چهارمین سمینار کشوری ایدز فرمود: متأسفانه الگوی ابتلا به ایدز در کشور به سمت انتقال جنسی در حرکت هست، میزان ابتلا در بین زنان و حتی نوجوانان افزایش پیدا کرده هست اما در صورت همکاری همه مسئولان و متخصصان علوم اجتماعی اینکه کشوری عاری از ایدز داشته باشیم دور از دسترس نیست.


به نقل خبرنگار بهداشت و درمان فارس، مسعود مردانی در چهارمین همایش پیشگیری از ایدز اضافه کرد: با اینکه شاهد حذف روز ایدز از تقویم ملی کشورمان هستیم اما ما همچنان مصرانه برای تبدیل شدن ایران به کشوری عاری از ایدز تلاش می‌کنیم و اون روز روز دوری نیست.

وی ادامه داد: سپس 3 دهه از اولین بروز ایدز در آمریکا و سپس اون در ایران همه ما فکر می‌کردیم بیماری هست که افراد از طریق تزریق خون و فرآورده‌های خونی مبتلا می‌شوند چرا که ابتلای بیمار هموفیلی به ایدز را شاهد بودیم اما 9 سال بعد سیل ابتلا به زندان‌ها رسید و 800 مورد فقط در زندان خود را نشان داد اما از 6 سال قبل تاکنون شاهد تغییرات الگوی اپیدمیولوژیک ایدز هستیم.
وی تصریح کرد: زنانی که 2 تا3 % موارد ابتلا را تشکیل می‌دادند امروز میزان ابتلایشان رو به افزایش هست و مشخص شد در سال 90 همین ابتلا از 3 % به 20 % رسیده هست.
وی با هشدار نسبت به کاهش سن ابتلای ایدز در ایران فرمود: انتقال جنسی ایدز رو به فزونی هست و بارها فرموده‌ام مسئله انتقال ایدز به روش جنسی بسیار بغرنج‌تر از اون هست که تصور می‌شود.

ایدز بیماری رفتار اجتماعی هست و به سراغ افراد نمی‌رود بلکه ما با رفتارهای پرخطر اون را انتخاب می‌کنیم.
مردانی تصریح کرد: می‌توانیم با اقدامات انجام شده بگوییم موارد افزایش معتادان تزریقی مبتلا به ایدز را نداشته‌ایم اما مشکل اون هست که تزریقی‌ها به سمت مصرف شیشه و قرص اکس رفته‌اند.
وی اضافه کرد: تغییر الگوی جنسی در کشور اتفاق افتاده و از متخصصان علوم اجتماعی کمک گرفته‌ایم تا برای کاهش اون راهی پیدا کنیم.
انتهای پیام/

119:

دولت آ‌مریکا فراخوان نمود
هر ماه ۱۰۰۰ جوان مبتلا به ایدز در آمریکا شناسایی می‌شوند

خبرگزاری فارس: بر پايه نقل جدید دولتی آمریکا،‌هر ماه هزار بیمار مبتلا به ویروس ایدز در آمریکا شناسایی می‌شوند و البته بیش از نیمی از جوانان آمریکایی مبتلا به ویروس HIV از ابتلا به این بیماری آگاه نیستند.


به نقل خبرگزاری فارس، بر پايه نقل منتشر شده روز سه‌شنبه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا جوانان بین 13 تا 24 سال 26 % کل موارد جدید ابتلا به ویروس را تشکیل می‌دهند.
دکتر توماس فرایدن، مدیر این مرکز در ن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فرمود: با توجه به دانسته‌های ما در مورد HIV و نحوه پیشگیری از اون که طی 30 سال گذشته به دست آمده هست وجود چنین میزان بالایی از ابتلا به این بیماری در میان جوانان کاملاً باورناپذیر هست.
هر ماه در آمریکا هزار فرد جوان به HIV آلوده می‌شوند که درمان اونها در طول زندگی 400 هزار دلار هزینه در بر خواهد داشت و در صورت عدم درمان این ویروس به بیماری ایدز تبدیل شده و مرگ زودرس را در پی خواهد داشت.
در سال 2010، 72 % از 12 هزار مورد جدید ابتلا به HIV در جوانان در میان مردان جوان همجنس گرا بوده هست و حدود نیمی از موارد جدید ابتلا در میان مردان جوان و سیاهپوست بوده هست.
بر پايه این نقل نسبت جوانان مبتلا به HIV در جمعیت در چند سال گذشته تقریباً ثابت بوده هست اما میزان ابتلای اونها در حال افزایش هست.
این در حالی هست که انگ اجتماعی و وحشت ناشی از اون باعث می‌شود آزمایش و شناسایی و در نتیجه درمان این بیماری سخت شود.
بر پايه آمار مرکز کنترل بیماری های آمریکا فقط 13 % دانش آموزان دبیرستانی و 22 % دانش آموزانی که روابط جنسی داشته‌اند تا کنون آزمایش HIV داده‌اند.
آمار افراد 18 تا 24 سال نیز چندان خوب نیست و فقط 35 % افراد این دسته از دادن آزمایش HIV اظهار داشته‌اند.
رفتار پرخطر جنسی و بی بند و بارانه مهمترین عامل ابتلای این گروه جمعیتی به این ویروس شناخته شده هست و چون میزان آزمایش دادن در این گروه زیر 25 سال بیشتر هست شناسایی و درمان اون نیز در مقایسه با گروه سنی بالاتر چالشی سنگین هست.
انتهای پیام/

120:

مردان همجنسگرا عامل گسترش ایدز در آمریکا

خبرگزاری فارس: مقامهای بهداشتی آمریکا فراخوان نمودند یک مورد از هر 5 مورد جدید ابتلا به HIV مربوط به بخشی از جامعه آمریکاست که به مردان جوان همجنس گرا معروف هستند.به نقل خبرگزاری فارس، آمار منتشر شده توسط دولت آمریکا در روز سه‌شنبه نشان می‌دهد که چگونه گسترش ایدز شدیداً متمرکز بر مردان جوانی هست که با همجنسان خود رابطه جنسی دارند.
فقط یک چهارم موارد جدید ابتلا به این بیماری در آمریکا در گروه سنی 13 تا 24 سال ناشی از تزریق دارو یا روابط جنسی عادی بوده هست.
به نوشته آسوشیتدپرس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا فراخوان کرده که نیمی از موارد جدید ابتلا نیز در میان جوانان سیاهپوست هست.

تخمین های فراخوان شده بر پايه آمار به دست آمده در سال 2010 هست.
به طور کلی میزان ابتلا به HIV در آمریکا با حدود 50 هزار مورد در سال ثابت مانده هست.

حدود 12 هزار مورد از اونها نوجوانان و جوانان هستند.
انتهای پیام/

121:

پس از آمار منتشره در آمریکا

مردان همجنس گرا در بریتانیا نیز بیشترین میزان ابتلا به HIV را دارند

خبرگزاری فارس: بر پايه آمار آژانس حمایت بهداشتی بریتانیا تعداد مردان همجنس گرای مبتلای به HIV در سال 2011 رکوردی جدیدی را ثبت کرده هست.


به نقل خبرگزاری فارس، این آژانس هشدار داده که این روند از 2007 آغاز شده و هر سال و هر سال بیشتر شده و هم اکنون بسیار نگران نماينده هست.
نزدیک به نیمی از 6280 نفری که سال گذشته در بریتانیا به این بیماری آلوده شده اند مردانی بوده اند که با مردان دیگر رابطه جنسی داشته اند.
به نوشته [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به طور کلی این آمار برابر یک نفر در هر 20 نفر بوده هست و بیشترین روش انتقال نیز رابطه جنسی بوده هست.
تعداد کل مبتلایان به HIV در بریتانیا از 91500 نفر در سال 2010 به 96000 هزار نفر در سال 2011 رسیده هست که بیشترین تمرکز در لندن مشاهده شده هست.
آمار نشان می دهد که یک نفر از هر 4 مبتلای به HIV به طور کامل از بیماری خود بی خبر هست که در نتیجه درمانی نیز دریافت نمی نمايند اما می توانند ویروس را منتقل نمايند.
انتهای پیام/

122:

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت:
تولد فرزند مبتلا به ایدز حاصل خیانت به همسر هست
خبرگزاری فارس: رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت فرمود: ۷۵هزار ایرانی بدون اینکه حتی خودشان بدانند مبتلا و ناقل ویروس ایدز هستند.

تعداد مبتلایان به این ویروس در کشور تا ۵ سال آینده از ۱۲۶ هزار نفر عبور می‌کند و افرادی که به همسرانشان خیانت می‌نمايند، عامل تولد فرزندانی هستند که از صفرسالگی به این ویروس بدون درمان مبتلا هستند.
  • Tweet


به نقل خبرگزاری فارس به نقل از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عباس صداقت امروز در سمینار کشوری پیشگیری از رفتارهای پر خطر در تالار امام خمینی (ره) درخصوص جوانان، نوجوانان و انتقال جنسی HIV فرمود: نیمی از جمعیت کشور ما را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند.وی فرمود: بیشترین خطراتی که می‌تواند به زندگی این گروه مولد اجتماعی آسیب بزند، باید مورد بحث و تبادل نظر برنامه بگیرد.

در مورد HIV و اعتیاد به این دلیل که از سنین پایین فرد را درگیر می‌کند و اگر بخواهیم سال های از دست رفته عمر مفید را محاسبه کنیم؛ شاید بیماریهای غیر واگیر اهمیت بیشتری داشته باشند.
رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت فرمود: در آخرین نقل ساوقت جهانی بهداشت و برنامه مشترک ایدز ساوقت ملل که در ماه گذشته منتشر شد، تا پایان سال 2011 میلادی ما شاهد کاهش موارد ابتلا به HIV در جهان بودیم، اما پیش بینی می‌شود تا پایان 2011، دو میلیون و 500 هزار نفر مورد ابتلای جدید HIV اتفاق افتاده باشد.وی اضافه کرد: در 25 کشور توسعه نیافته و در حال توسعه که عمدتاً کشورهایی از افریقای جنوب صحرا و کارائیب هستند، میزان ابتلا به موارد جدید بیش از 50 % کاهش یافته هست که دلیل این کاهش هم آموزش و توزیع گسترده داروهای ضد رتروویروسی از طریق ساوقت های بین المللی متولی امر سلامت بود که باعث شد که موارد جدید کمتری داشته باشیم.

به طوری که در 11 سال اخیر تعداد موارد کمتر شده هست.
صداقت فرمود: مطابق همین نقل تعداد کل مواردی که با HIV زندگی می‌نمايند هم اکنون 34 میلیون نفر در جهان هست.

شیوع HIV در جهان 8 در ده هزار نفر یعنی حدود 08/0 % هست.

در افریقای جنوب صحرا یک نفر از هر 20 نفر بوده هست که حدود 5 % هست.

در اروپای شرقی، حوزه کارائیب، آسیای مرکزی حدود یک % هست که سپس جنوب صحرای آفریقا بیشترین درگیری را دارد و وضعیت بسیار بسیار بحرانی هست.
افزایش ۲۵۰ %ی ایدز در اروپای شرقی و آسیای میانه
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت یادآور شد: از سال 1997 تا 2010، 21 % کاهش در مواد جدید ابتلا در کل جهان را داشته ایم.

ساوقت ملل در کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه و جنوب شرقی آسیا حدود 250 % افزایش را پیش بینی می کند.

این در حالی هست که کسانی که اولین درگیری را با این ویروس داشته‌اند، کشورهای اروپای غربی، امریکای شمالی هستند که الان با وضعیت ثبات روبه‌رو شده‌اند.
صداقت خاطرنشان کرد: تعداد مواردی که با HIV زندگی می‌نمايند همچنان رو به افزایش هست.

تا سال 2000 شیب افزایش مبتلایان به HIVبسیار تند بود، اما از سال 2000 تا 2011 این شیب کند شده هست.

دلیل عمده‌اش هم توزیع وسیع داروهای ضد رتروویروسی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و کارائیب هست.
وی فرمود: در مدیترانه شرقی و شمال آفریقا وضعیت یک مقدار وضعیت بحرانی هست.

اطلاعات قابل اعتمادی در این منطقه وجود ندارد.

در کشورهای همسایه غربی، جنوب غربی و شرقی ما از نظر نظام سلامت وضعیت خوبی ندارند و کشورهای همسایه شمالی ما هم از نظر نظام سلامت و شیوع HIV وضعیت خوبی ندارند.

در این منطقه شیوع HIV حدود 2 در ده هزار نفر برآورد شده هست.
رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت وضعیت ایران را در مرحله همه گیری متمرکز دانست: در مرحله همه‌گیری متمرکز شیوع HIV در یکی از گروه های پر خطر بیشتر از 5 % هست.

میزان ابتلای به HIV در بین زنان تن فروش و در معرض آسیب در سال گذشته بررسی شده هست و شیوع 5/4 %ی را نشان می‌دهد.

اگر این میزان از 5 % رد شود؛ ایران با همه‌گیری مصرف در دو گروه تن فروشان و معتادان تزریقی مواجه خواهد شد.
وی میزان ابتلای زنان باردار در ایران را نزدیک به صفر دانست و فرمود: ایران در وضعیت جغرافیایی بسیار پرخطری برنامه گرفته هست.

انتشار آلودگی بسیار زیاد هست.

در کشور ما مرکز نظام آموزش مراقبت HIV بسیار به ما کمک کرد که در سال 89 – 90 یک تخمینی زدیم که چند مورد HIV در کشور داریم و اپیدمی HIV تا 2015 به کدام سمت می‌رود.

اگر مداخلات موثر نباشد تا 2015 میلادی ما هم در بین زنان و مردان شاهد افزایش مواد جدید ابتلا به HIV در کشور خواهیم بود.
صداقت فرمود: وضعیت HIV در ایران تا اول تیر امسال؛ 24 هزار و 735 مورد ابتلا در کشور را نقل کردیم، 93 هزار و 250 مورد را تخمین زدیم که ممکن هست در کشور وجود داشته باشد.

پیش بینی می‌شود با کارا نبودن مداخلات این میزان به 126هزار و 300 مورد در 5 سال آینده برسد.
۷۵ هزار مبتلا به ایدز بی‌خبر از بیماری
او اضافه کرد: چیزی که مهم هست فاصله این دو عدد هست که چیزی بالغ بر 75 هزار مورد هست که از وضعیت بیماری خودشان خبر ندارند.

بنابراین نه تنها از خودشان مراقبت نمی‌نمايند بلکه می‌توانند این بیماری را انتقال هم بدهند.
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت در خصوص گروه سنی مبتلایان نیز فرمود: از بین 24 هزار و 735 نفر که ثبت و نقل شده هست؛ 1/46 مربوط هست به گروه سنی 25 تا 34 سال هست.صداقت در خصوص الگوی انتقال ایدز یادآور شد: آمار تجمعی از سال 1365 تا 1390 نشان می‌دهد که % افرادی که HIV را از طریق اعتیاد تزریقی گرفته‌اند، حدود 3/69 % هست و کسانی که از طریق تماس جنسی مبتلا شده اند، 8/10 % هست و 1/21 % هم علت ناشناخته هست.وی فرمود: اگر تنها سال 90 را بررسی کنیم، می‌بینیم که از حدود 1500 نفری که فقط در سال 90 مبتلا شده‌اند، حدود 60 % بیماری را از طریق اعتیاد تزریقی گرفته‌اند، و 21 % از تماس جنسی.

17 % هم راه انتقال نامشخص بوده هست که به دلیل تابوی تماس جنسی ممکن هست که نامشخص فراخوان نموده باشند.
وی اضافه کرد: تعداد موارد ابتلای جدیدمان از طریق اعتیاد تزریقی سپس 1383 کاهش داشته هست، ولی ابتلا از طریق تماس جنسی و رابطه جنسی محافظت نشده افزایش داشته هست.به فرموده وی در سال 89 از هزار و 585 مورد ابتلای جدید؛ 329 مورد ابتلا از طریق اعتیاد تزریقی بوده هست و در سال 80 از هزار و 523 مورد ابتلای جدید، 74 مورد بیماری را از طریق تماس جنسی داشتیم.

این نشان می‌دهد که شاید این موارد کاهش به این علت هست که ما از این الگوی انتقال غافل بوده‌ایم.
وی در مورد ابتلای زنان به HIV فرمود: در مورد زنان هم این مورد صادق هست.

تعداد مردان کاهش پیدا کرده هست و تعداد زنان افزایش یافته هست.

شاید نباید نسبت به کاهش تعداد مبتلایان جدید خوشبین باشیم.

چرا که در ارتباطات جنسی محافظت نشده و زنان شاید نتوانستیم دسترسی درستی را برای گروه هدف پیدا کنیم.

احتمال دارد که این کاهش یک انحراف تلقی شود.
رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت از شیوع داروهای روانگردان آمفتامنی و مواد محرک نیز به عنوان یکی از راه های افزایش ابتلا به HIV یاد کرد: مواد آمفتامینی شیوع بسیار زیادی در جامعه پیدا کرده هست و قیمت بسیار پائینی هم دارد.

برای تهیه شیشه فقط ۳ هزار تومان لازم هست، در حالی که برای کوکائین هم که خودش یک مواد آمفیتامینی هست 300 هزار تومان لازم هست.

این مسئله دسترسی را افزایش می‌دهد، این ماده مصرف و جذبش بسیار سریع هست، بو و شکل خاصی هم ندارد.

باور غلطی هم وجود دارد این که این ماده اعتیاد آور نیست؛ بر عکس اینکه بسیار اعتیاد آور هست و متأسفانه امروز در بین زنان شایع شده هست.
وی کاهش علائم افسردگی، افزایش اعتماد به نفس، شادی درونی بدن، تنظیم وزن بدن و ایجاد تمرکز برای دانشجویان را از جمله باورهای غلطی دانست که منجر به سوق دادن جوانان به هستفاده از اون می‌شود.
مصرف شیشه عامل ابتلا به ایدز
صداقت خاطر نشان کرد: هستفاده از این مواد منجر به اختلالات جنسی می‌شود که البته این افزایش کاذب هست و فرد در هر بار مصرف با اون مواجه می‌شود.

افزایش تماسهای جنسی با غیر از همسر، تماس جنسی با همجنس، تشویق شریک جنسی به هستفاده از مواد، تماس جنسی گروهی نیز از جمله نتايجی هست که منجر به افزایش HIV می‌شود.
وی اضافه کرد: یکی از عوارض مهم مصرف «شیشه»، ایجاد اعتیاد جنسی در فرد هست.

فرد معتاد می‌شود به اینکه هر بار بخواهد ارتباط جنسی بربرنامه کند باید شیشه مصرف کند.

در این شرایط تصمیم گیری برای ارتباط جنسی و هستفاده از لوازم پیشگیری منحل می‌شود و به سرعت فرد می‌تواند در معرض HIV برنامه بگیرد.
صداقت با اشاره به کار مشترک مرکز مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران با وزارت بهداشت فرمود: سال 89 مطالعه‌ای در شهر شهرستان تهران روی 100 نفر از مصرف نمايندگان مواد محرک آمفیتامینی با متوسط سنی 32 سال انجام شد که از این میان 3/95 % از اونها سابقه برقراری رابطه جنسی داشتند که از این میان 3/70 % اونها تماس جنسی با غیر از همسرشان داشتند و هر یک این افراد در سال گذشته با 9 نفر ارتباط جنسی داشتند.
فرزند مبتلا به ایدز حاصل خیانت به همسر
او در ادامه عمده ترین افرادی را که در معرض خطر ابتلا به HIV هستند، جمعیت عمومی دانست: علاوه بر مصرف نمايندگان مواد و معتادان تزریقی و تن فروشان؛ عمده ترین جمعیتی که در معرض HIV می‌تواند باشد مردان و زنان جمعیت عمومی هستند که در هیج کدام از گروه‌های پر خطر نیستند.

یعنی افرادی که به طور تک گیر در سال 2 تا 3 بار ارتباط با غیر هم جنس خودشان ارتباط بربرنامه می‌نمايند؛ و HIV را به همسرشان انتقال می‌دهند و در نتیجه کودکی متولد می شود که از صفر سالگی به HIV مبتلا هست [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام/


123:

آخرین آمار ایدز از سوی رییس اداره ایدز وزارت بهداشت


46% مبتلایان به ایدز در کشور زیر 36 سال هستند/ نشانه‌هایی از HIV در زنان باردار نداریم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رییس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت، فراخوان نمود: از بین 24 هزار و 735 مورد ابتلا به ایدز، 46.1 % مبتلایان 25 تا 36 ساله‌اند.
به نقل خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر عباس صداقت در «سمینار کشوری پیشگیری از رفتارهای پرخطر» که در بیمارستان امام خمینی (ره) انجام شد، عنوان کرد: در رابطه با الگوی انتقال HIV نیز از سال 1365 تا ابتدای سال 1390، 69.3 % از موارد ابتلا به ایدز ناشی از اعتیاد تزریقی و 10.8 % ناشی از تماس جنسی بوده هست.

اما در سال 90، 60 % موارد ابتلا از طریق اعتیاد تزریقی و 21 % از طریق تماس جنسی اتفاق افتاده هست.

کاهش موارد ابتلا به HIV‌ در جهان

وی پیرامون «جوانان، نوجوانان و انتقال جنسی HIV» به ایراد سخن پرداخت و فرمود:‌ مطابق آخرین نقل منتشر شده از سوی ساوقت جهانی بهداشت و برنامه مشترک ساوقت ملل در ماه گذشته، تا پایان سال 2011 به طور کلی شاهد کاهش موارد ابتلا به HIV‌ در جهان بودیم.
وی ادامه داد: تخمین زده می‌شود در سال 2011 دو میلیون و 500هزار مورد ابتلای جدید به HIV اتفاق افتاده باشد.

البته در کشورهای زیر صحرای آفریقا و کارائیب به دلیل توزیع وسیع داروهای ضد ویروسی شاهد کاهش 50 %ی موارد ابتلای جدید بوده‌ایم.

صداقت با بیان اینکه در حال حاضر 34 میلیون نفر در جهان با HIV‌ زندگی می‌نمايند، عنوان کرد: شیوع این بیماری در افراد 15 تا 49 ساله در سراسر جهان هشت در 10 هزار نفر برآورد شده هست.
وی اضافه کرد: با وجود کاهش 21 %ی موارد جدید ابتلا به HIV از سال 1997 تا سال 2010 میلادی در جهان، در کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه تعداد افرادی که با HIV زندگی می‌نمايند نسبت به سال 2001، 250 % رشد داشته هست.

برخی از این کشورها همسایگان شمالی ایران هستند.

برخی همسایگان غربی و شرقی ایران وضعیت باثباتی از لحاظ سلامت ندارند

رییس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی برنامه دارد، عنوان کرد: وضعیت این منطقه از لحاظ ابتلا به ایدز بحرانی هست.

برخی همسایگان غربی و شرقی ایران وضعیت باثباتی از لحاظ سلامت ندارند و برآورد می‌شود 560 هزار مبتلا به ایدز در این منطقه زندگی می‌نمايند و شیوع اون دو در 10 هزار نفر برآورد شده هست.

ایران در مرحله همه‌گیری متمرکز بیماری ایدز برنامه دارد/نشانه‌هایی از HIV در زنان باردار نداریم

صداقت با اشاره به اینکه ایران در مرحله همه گیری متمرکز بیماری برنامه دارد، عنوان کرد: این بدان معناست که شیوع HIV‌ در یکی از گروه‌های پرخطر بالای پنج % باشد.

شیوع ایدز در مصرف نمايندگان تزریقی در ایران 15 % محاسبه شده و در بین زنان در معرض خطر 4.5 % برآورد شده هست.

البته نشانه‌هایی از HIV در زنان باردار نداریم و آمار مربوط به اون نزدیک به صفر هست.

ایران در وضعیت جغرافیایی پرخطری برنامه گرفته هست

وی اضافه کرد: ایران در وضعیت جغرافیایی پرخطری برنامه گرفته هست و انتشار آلودگی در برخی کشورهای همسایه ما سرعت بالایی دارد.
رییس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه بر پايه مدلسازی که در سال 89-90 توسط وزارت بهداشت انجام شد، پیش بینی کردیم، اگر مداخلات موثر نباشد تا سال 2015 همچنان شاهد موارد جدید ابتلا به ایدز در کشور خواهیم بود، عنوان کرد: مطابق آخرین گزارشها وضعیت HIV در ایران تا تابستان 1391، 24 هزار و 735 مورد نقل شده هست.

بر این پايه اگر مداخلات موثر نباشد تعداد مبتلایان در سال جاری 93 هزار و 250 مورد تخمین زده شده و پیش‌بینی کردیم این میزان تا پنج سال آینده به 126 هزار و 300 مورد برسد.

آمارهای موردی ایدز در ایران

صداقت با بیان اینکه از لحاظ الگوی سنی از بین 24 هزار و 735 مورد ابتلا به ایدز، 46.1 %، 25 تا 36 ساله بودند عنوان کرد: در رابطه با الگوی انتقال HIV نیز از سال 1365 تا ابتدای سال 1390، 69.3 % از موارد ابتلا به ایدز ناشی از اعتیاد تزریقی و 10.8 % ناشی از تماس جنسی بوده هست.

اما در سال 90، 60 % موارد ابتلا از طریق اعتیاد تزریقی و 21 % از طریق تماس جنسی اتفاق افتاده هست.

گسترش موارد ابتلا به ایدز از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده

وی اضافه کرد: با گسترش برنامه‌های کاهش آسیب در میان معتادان و در زندان‌ها، ‌میزان موارد ابتلا به ایدز از طریق تزریق در کشور کاهش یافته هست اما موارد ابتلای جدید از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده گسترش داشته هست.
رییس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه نباید لزوما به کاهش موارد جدید خوش بین باشیم، عنوان کرد: صحیح هست که پس از شناسایی معتادان و دسترسی به اونها توانستیم آمار ابتلا به HIV از طریق اعتیاد تزریقی را کاهش دهیم، اما در مورد ارتباطات جنسی و زنان پرخطر نتوانستیم به گروه هدف دسترسی پیدا کنیم و موارد ابتلای زنان تن فروش به ایدز افزایش پیدا کرده هست.
صداقت همچنین با بیان اینکه در حال حاضر با شیوع مواد محرک و اعتیاد به موادی نظیر شیشه روبرو هستیم، اظهار کرد: اونچه در این خصوص اهمیت پیدا می‌کند این هست که مصرف مواد شبه آمفتامینی افزایش شدید میل جنسی کاذب را به دنبال دارد که در نتیجه اون فرد به سمت اعتیاد جنسی سوق پیدا می‌کند و هرگاه بخواهد ارتباط جنسی بربرنامه کند باید شیشه مصرف کند.
وی ادامه داد: در همین وضعیت قدرت تصمیم گیری و تفکر فرد نیز مختل می‌شود.

به هر روی تعدد شرکای جنسی از ریسک فاکتورهای مهم ابتلا به HIV هست.

رییس اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت با اشاره به مطالعه‌ای که در سال 89 در میان حدود 100 مصرف نماينده مواد محرک آمفتامینی با همکاری مرکز مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران انجام شد، فرمود: متوسط سنی این افراد 32 سال بود که 95.3 % اونها سابقه برقراری رابطه جنسی را داشتند، 70.3 % تماس جنسی با فرد غیر همسر بربرنامه کرده بودند و متوسط شرکای جنسی اونها در سال گذشته 8.73 % بود.
صداقت اضافه کرد: در یک مطالعه دیگر که بین جوانان 15 تا 34 انجام شد ، آگاهی جوانان از راه‌های پیشگیری و الگوهای انتقال HIV، شانزده % برآورد شده هست.

همین مسئله لزوم کنترل الگوی انتقال جنسی عفونت با تاکید بر آگاه سازی جوانان و نوجوانان را مشخص می‌کند.

انتهای پیام

124:شاید باورش سخت باشد ولی پزشکانی از می سی سی پی می گویند که برای اولین بار، یک کودک مبتلا به HIV را درمان کرده اند.

نیویورک تایمز با بازتاب دادن نقل این دکترها می نویسد این کودک که در 5 نوبت مجزا تست HIV او مثبت فراخوان شده بود، حالا در سن 2.5 سالگی و در حالی که در یک سال اخیر دیگر دارویی به او داده نشده، هیچ نشانه ای از وجود این ویروس در بدن خود بروز نمی دهد.این دختر بچه که از مادری مبتلا به HIV به دنیا آمده، تنها 30 ساعت پس از تولد تحت درمان با داروهای ضد ویروسی برنامه گرفته که یک روش درمان غیر متداول به شمار می رود.

تصور بر این هست که این درمان تهاجمی سهم بزرگی در اونچه که به ظاهر نابودی کامل ویروس در بدن او هست داشته باشد به این صورت که درمان، قبل از تاثیرگذاری ویروس بر سیستم ایمنی بدن او، ویروس را از پا در آورده.نیویورک تایمز می نویسد:

چنانچه بررسی های بعدی نشان دهد که این روش برای سایر کودکان نیز موثر هست، تقریبا به طور قطع باعث تغییر روش درمانی کودکان متولد از مادران مبتلا به HIV در سرتاسر دنیا می شود.

ساوقت ملل تخمین می زند که تنها در سال 2011 نزدیک به 330 هزار کودک به این بیماری مبتلا شده باشند و در کل دنیا نیز در حدود 3 میلیون کودک مبتلا به HIV وجود دارد.اگر این نقل به تایید برسد، کودک متولد شده در می سی سی پی دومین مورد ثبت شده از درمان این بیماری در دنیا خواهد بود و این، باعث شتاب بخشیدن به تلاش ها برای یافتن درمان قطعی این بیماری می شود، چیزی که تا همین چند سال پیش به صورت نظری، امری غیرممکن پنداشته می شد.
با این حال باید با احتیاط به این پرونده نگریست.

متخصصین مستقل هنوز نتوانسته اند به طور قطعی نتایج را تایید نمايند و با اینکه عدم ابتلای کودک به ویروس در حال حاضر مسجل شده، ولی هنوز نیازمند تایید محکمی برای اطمینان از ابتلای اولیه کودک به اون هستیم.اما خانم دکتر دبرا پرساود پروفسور همکار در مرکز کودکان جانز هاپکینز و نویسنده ارشد نقل مربوط به این کودک، به همراه سایر محققین می گویند که این کودک به طور قطع مبتلا به HIV بوده و این پرونده درمانی «تاییدی هست بر این اصل که در صورت تکرار نتیجه درمانی مشابه [در سایر بیماران]، ما قادر به درمان HIV هستیم.»

هم اکنون پروژه های درمانی مشابهی برنامه ریزی شده و محققین به دنبال این هستند که دریابند آیا سایر مبتلایان به HIV را نیز می توان با این روش تهاجمی درمان کرد یا خیر و چنانچه این درمان به تایید برسد و تکرار شود، یک گام بزرگ برای مبارزه با HIV و AIDS در کودکان هست و سر انجام می تواند به پیشرفت های کلی تر در مورد سایر مبتلایان هم منجر شود.

narenji.ir

125:


126:HIV مخفف Human Immunodeficiency Virus یا ویروس نقص ایمنی انسانی می باشد.

ویروسی باهوش و خطرناک که جان انسان های زیادی را گرفته و هزینه های مقابله با اون سر به فلک کشیده هست.

اما چند روز پیش از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خبری که سر و صدای زیادی به پا کرد.

اما آیا این خبری مهم و پر اهمیت بود؟ طی مقاله ای دو قسمتی می خواهیم کمی بیشتر در مورد اچ آی وی و این خبر صحبت کنیم.AIDS مخفف Acquired ImmunoDeficiency Syndrome یا بیماری نقص ایمنی اکتسابی می باشد.

علت هستفاده از نام «اکتسابی» این هست که بیماری های نقص ایمنی مادرزادی نیز وجود دارند که علایمی مشابه ایدز دارند.

(بدن مستعد عفونت هایی می شود که انسان های عادی نمی گیرند.) البته اونها چندان شایع نیستند و معمولا همان ابتدا جان نوزاد را می گیرند.
وقتی که تعدادی (حدود ۱۰۰) ویروس اچ آی وی وارد خون یک فرد بشوند، می توانند بیماری را آغاز نمايند.

(تعداد کمتر از ۱۰۰ عدد معمولا نمی تواند بیماری را آغاز کند.

زیرا بعضی از گلبول های سفید توانایی مبارزه با ویروس را دارند.) (این را هم بدانید که در هر میلی لیتر خون یک فرد آلوده حدود ۱۰ میلیون ویروس وجود دارد.

پس برای آلوده شدن حدود یک ده هزارم خون این فرد کافی هست.) ادامه مطلب را از دست ندهید.

گلبول های سفید به چند گروه تقسیم می شوند.

در اینجا موارد مهم در بحث را می آوریم.

مونوسیت ها (monocyte) و لنفوسیت ها (lymphocyte، سلول لنفی).

لنفوسیت ها به دو گروه CD4 و CD8 تقسیم می شوند.لنفوسیت های CD8، سلول هایی هستند که خودشان مستقیما به سلول های آلوده به ویروس حمله می نمايند و اونها را نابود می نمايند.

این سلول ها پیشرفت بیماری AIDS را کند می نمايند.لنفوسیت های CD4، فرمانده کل سیستم ایمنی بدن محسوب می شوند.

اونها با ترشح موادی به سایر گلبول های سفید دستور می دهند.

این سلول ها به ویروس حساس بوده و ویروس به داخل اونها نفوذ می کند و در اونها اونقدر تکثیر می شود که پاره می شوند.

علت نقص ایمنی و متعاقب اون تمامی عوارض ایدز ناشی از پاره شدن و کاهش لنفوسیت های CD4 هست.

پايه ا بیماری ایدز به کاهش این لنفوسیت ها به کمتر از ۲۰۰ در هر میلی لیتر خون فرموده می شود.

در عکس زیر، خط آبی تعداد این سلول ها و خط قرمز تعداد ویروس های اچ آی وی را در یک فرد از وقت ابتلا تا وقت بروز بیماری ایدز نشان می دهد.
اطلاعات در تمام موجودات زنده مانند کامپیوتر (صفر و یک) ذخیره می شود

اطلاعات ژنتیکی ویروس اچ آی وی در ملکول های RNA و DNA ذخیره می شود.

RNA و DNA ملکول های ذخیره اطلاعات در تمام موجودات زنده هستند.

در اونها اطلاعات مانند کامپیوترها ذخیره می شوند.

البته اطلاعات به جای مبنای ۲ (صفر و یک) در مبنای چهار (چهار باز (قلیا) C، G، A و T) ذخیره می شود.

(در ملکول RNA به جای T، باز U داریم.) همان طور که می بینید این دو ملکول شباهت زیادی با هم دارند و قابل تبدیل به هم هستند.

در ویروس HIV ملکول RNA در فرم فعال ویروس دیده می شود و ملکول DNA مربوط به وقت تکثیر یا نهفته (پنهان شده) هست.
چرا این بیماری مزمن هست؟

اما چرا این بیماری مزمن هست؟ چرا تاکنون قابل درمان نبوده هست؟ دلیل توانایی ویروس اچ آی وی در پنهان شدن و نهفته شدن هست.

ویروس می تواند وارد بعضی از سلول های بدن شود و DNA خود را داخل DNA اون سلول تزریق کند.

به این ترتیب از دسترس سیستم ایمنی پنهان شود.

در اینجاست که نقش گلبول های سفید «مونوسیت» مشخص می شود.

ویروس DNA خود را در این سلول ها پنهان می کند.

مشکل اینجاست که مونوسیت ها عمری طولانی (تا چند سال) دارند و گاهی این سلول ها از خون خارج و وارد بافت ها می شوند (جایی که کاملا از دسترس سیستم ایمنی به دور هست).
پس نقش داروهای ضد اچ آی وی چیست؟

تمامی داروهای فعلی فقط روی ویروس های اچ آی وی موجود در خون اثر دارند.

اونها هیچ تاثیری روی DNA ویروس که داخل مونوسیت ها تزریق شده، ندارند.

پس تا وقتی که دارو مصرف شود، هیچ ویروسی داخل خون زنده نمی ماند و خون فرد مانند یک فرد عادی پاک هست.

اما وقتی که دارو قطع شود، بالاخره روزی یکی از این مونوسیت ها که DNA ویروس را دارد دوباره وارد خون می شود.

سپس ویروس در اون تکثیر و سلول را پاره می کند و دوباره روند بیماری آغاز می شود.

بنابراین ابتلا به HIV یک بیماری مزمن هست و داروهای ضد اچ آی وی باید مادام العمر مصرف شوند و احتمال درمان یک فرد مبتلا (بی نیاز شدن او از دارو) وجود ندارد.
مشکل مصرف مادام العمر داروها چیست؟

داروها بسیار گران هستند و عوارض زیادی دارند.
آیا هر کس که به اچ آی وی مبتلا هست، ایدز دارد؟

ایدز از دید آزمایشگاهی به کاهش تعداد لنفوسیت های CD4 (نوع خاصی از گلبول های سفید) به کمتر از ۲۰۰ عدد در هر سی سی خون فرموده می شوند.

از دید بالینی ایدز به ایجاد نقص ایمنی توسط ویروس اچ آی وی فرموده می شود که فرد را مستعد به عفونت ها و بیماری های دیگر می کند.

اما تا وقتی که ایمنی فرد خوب باشد اون ایدز ندارد و فقط می توان فرمود که «مبتلا به اچ آی وی» یا «ناقل اچ آی وی» هست.
توضیح دقیق کودک درمان شده

پس از اطلاع اولیه از چگونگی عملکرد ویروس اچ آی وی حالا به سراغ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مادر این کودک در وقت بارداری به هیچ پزشکی مراجعه نکرده بود و نهایتا هنگام زایمان در سال ۲۰۱۰ به یک بیمارستان روستایی در می سی سی پی مراجعه کرد.

نوزاد او به صورت نارس (قبل از ۹ ماه) به دنیا آمد.

مادر هیچ اطلاعی از ابتلا به HIV نداشت.

بیمارستان طی تست های روتین متوجه شد که تست HIV مادر مشکوک می باشد (تست اولیه مثبت شد).

بلافاصله مادر و کودک به دانشگاه مرکز درمانی می سی سی پی ارجاع داده می شوند.

نوزاد در این وقت ۳۰ ساعت عمر داشته هست.
در اینجا دکتر هانا بی گی، هستادیار کودکان، دستور می دهد دو نمونه خون از نوزاد گرفته و از نظر وجود RNA و DNA ویروس بررسی شوند.

در هر دو نمونه، RNA و DNA ویروس مشاهده می شود.

(RNA فرم فعال ویروس و DNA فرم تکثیری یا نهفته)
خانم دکتر گی می گوید، در آزمایش ها ۲۰ هزار ویروس در هر میلی لیتر خون نوزاد نقل شد که سطح پایینی بود (فرمودیم که تعداد گاهی به ۱۰ میلیون هم می رسد).

اما با توجه به اینکه آزمایشات در همان ابتدای عمر نوزاد (۳۰ ساعت سپس زایمان) مثبت بودند، نشان می داد، ابتلا در وقت حاملگی رخ داده هست، نه هنگام زایمان.
معمولا درمان در نوزادان متولد شده از مادران مبتلا، توسط دو داروی ضد اچ آی وی و با دوز پیشگیری (کم) انجام می شود، اما دکتر گی بر مبنای تجربه اش، مستقیما سراغ درمان ۳ دارویی با دوز درمانی (زیاد) رفت.

او حتی منتظر تست های تایید نماينده بیماری هم نشد.
سطح ویروس در خون طی آزمایش های روزهای ۷، ۱۲ و ۲۰ ام (از وقت تولد) به سرعت کاهش یافت (اما مثبت بود) و وقتی که نوزاد به ۲۹ روزگی رسید، تعداد ویروس کمتر از حد قابل تشخیص شد (کمتر از ۲۰ عدد در سی سی).

این داروها تا ۱۸ ماهگی به کودک تجویز شدند، تا وقتی که مادر دیگر به بیمارستان نیامد و داروها قطع شد.
وقتی که مادر و کودک، ۵ ماه بعد مراجعه کردند، دکتر گی انتظار داشت که سطح بالایی از ویروس را در کودک ببیند، اما تست ها منفی آمد!
او با شک به اشتباه آزمایشگاه، تست های بیشتری درخواست کرد.

دکتر گی می گوید «با کمال شفرمودی دیدم که جواب همه اونها منفی بود.»
دکتر گی، با دکتر Katherine Luzuriaga یک ایمنولوژیست از دانشگاه ماساچوست تماس گرفت که با دکتر پرساد (Persaud) و همکارانش روی یک پروژه درمان احتمالی کودکان کار می کرد.

محققان به سراغ کودک آمدند و او را تحت بررسی های بسیار دقیق برنامه دادند.

در سن ۲۴ ماهگی فقط یک RNA از ویروس در نمونه خون و ۳۷ DNA به ازای هر یک میلیون سلول مونوسیت پیدا شد.

اما طی بررسی ۲۲ میلیون سلول لنفوسیت CD4 هیچ گونه اثری از تکثیر ویروس مشاهده نشد.

این تعداد کم، از حد معمول برای حالت نهفته بیماری نیز کمتر بود.

در ۲۶ ماهگی اوضاع حتی بهتر هم شد و تعداد DNA به ازای هر میلیون سلول مونوسیت - از ۳۷ - به ۴ کاهش یافت و تمامی تست های دیگر منفی آمد.
حالا شما کاملا و به صورت تخصصی از قضیه با خبر هستید.

در قسمت بعد به این می پردازیم که آیا واقعا کشف بزرگی رخ داده هست یا نه.

127:


128:«برای اولین بار در علم پزشکی، یک کودک مبتلا به HIV درمان کامل شد.» این خبر مانند بمب در سطح جهان فراگیر شد.

اما آیا بدن کودک عاری از هر ویروس HIV هست؟ آیا کشف بزرگی رخ داده هست؟ آیا دارویی شفرمود انگیز کشف شده هست؟ آیا این خبر به معنای نزدیک شدن به درمان کامل ایدز هست؟ جواب کوتاه برای همه سوالات بالا این هست: «احتمالا نه!».

شاید این اتفاق بیش از حد بزرگ جلوه داد شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را توضیح دادیم.

در این قسمت قصد داریم به این سوال جواب بدهیم که «آیا واقعا کشف بزرگی رخ داده هست؟».

پس در ادامه با ما باشید.
آیا کودک درمان کامل شده هست؟ آیا دیگر هیچ ویروسی در بدن او نیست؟

کودک یک درمان functional شده هست به این معنی که بدون مصرف دارو هیچ مشکلی ندارد و احتمالا در آینده هم نخواهد داشت.

اما طبعا هنوز هم ویروس هایی در بدن او وجود دارند.
آیا داروی جدیدی کشف شده؟

نه.

همان طور که می بینید داروی جدیدی کشف نشده هست.

بلکه نکته جدیدی کشف شده هست که نشان می دهد سیستم ایمنی کودکان با بزرگسالان تفاوت هایی دارد.

به این صورت که اونها ممکن هست با یا بدون کمک داروهای فعلی، تمامی ویروس های اچ آی وی (حتی اونهایی که به صورت نهفته در داخل مونوسیت ها هستند) را از بین ببرند یا حداقل به حد غیر بیماری زا برسانند.
در گذشته در مجله پزشکی نیوانگلند سال ۱۹۹۵ فرموده شده بود که نقل های پراکنده ای وجود دارد تحت این عنوان که کودکان بدون درمان نیز گاهی بر ویروس اچ آی وی غلبه می نمايند.
به این نقل ها به دلیل مطمئن نبودن تست های اولیه با شک نگاه شده هست.

اما دکتر Joseph McCune از دانشگاه کالیفرنیای سانفرانسیسکو می گوید، این نقل ها و مورد اخیر نشان می دهند که یک چیزی در سیستم ایمنی کودکان فرق می کند.
یک احتمال دیگر: نه خانی آمده ، نه خانی رفته!

سوای نظربه قبلی که می گوید سیستم ایمنی نوزادان ممکن هست بتواند تمامی ویروس های اچ آی وی (حتی اونها که نهفته اند) را نابود کند، یک نظریه بد بینانه دیگر هم وجود دارد:کودک از همان ابتدا مبتلا نبوده هست! به این صورت که داروها ویروس را قبل از نهفته شدن کشته باشند.

(قبل از وقتی که DNA ویروس بتواند داخل سلول های انسانی پنهان شود.) دکتر Anthony S.

Fauci مدیر انستیتو ملی بیماری های عفونی و آلرژیک می گوید: «اگر شما بتوانید ویروس را قبل از اینکه موقعيت پیدا کند که به تعداد زیاد نهفته و پنهان شود از بین ببرید، در این صورت، این شانس وجود دارد که پس از قطع درمان ویروس برنگردد.

راه آسانی برای امتحان این دو نظریه وجود دارد.

اینکه این روش درمانی باز هم کودکان دیگری را درمان کامل و بی نیاز از دارو بکند.

اگر چنین چیزی رخ دهد طبعا کشف انجام شده واقعا درست هست، وگرنه نظریه «مبتلا نبودن کودک از همان ابتدا» تقویت می شود.
دکتر Steven Deeks، هستاد پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو می گوید، در صورتی که ویروس نتوانسته باشد در کودک نهفته شود، در این صورت داروها فقط نقش پیشگیری را داشته اند و درمانی انجام نشده هست.

حالا سوال بزرگ اینجاست که «آیا ویروس وقت کافی داشته هست تا فرد را ناقل کند؟» (این سوال با آزمایش روی کودکانی که در آینده از مادران مبتلا متولد می شوند، جواب داده خواهد شد.)
اما حتی اگر داروها فقط نقش پیشگیری (و نه درمان) را در کودک موردنظر داشته باشند، باز هم این اتفاق بسیار مهم هست و می تواند موجب تغییر وسیع و مفیدی در روش درمان نوزادان مبتلا به اچ آی وی شود.
در آمریکا، به دلیل درمان مادران در حین بارداری (پاک بودن خون اونها از ویروس)، انتقال اچ آی وی از مادر به کودک نادر هست و تنها ۲۰۰ نوزاد یا کمتر در هر سال در آمریکا، به این روش (از مادر به نوزاد) مبتلا می شوند.
اگر مادر در حین بارداری درمان شده باشد، نوزاد به مدت شش هفته به صورت تک دارویی و با دوز پیشگیری درمان می شود.

در این مدت نیز او از نظر ویروس آزمایش می شود.

اما در مواردی مانند مورد می سی سی پی روش درمانی هستفاده از دو دارو می باشد.

(در حالی که دکتر گی از سه دارو با دوز کامل هستفاده کرد.)
فایده این کشف برای کشورهای در حال توسعه

داروهای ضد اچ آی وی گران هستند.

به همین دلیل مصرف اونها در کشورهای در حال توسعه بسیار کم می باشد.
دکتر Yvonne Bryson، مدیر بیماری های عفونی کودکان در دانشگاه کالیفرنیای لوس اونجلس می گوید: اکثر زنان در کشورهای در حال توسعه، در حین بارداری درمان نمی شوند.

در آفریقای جنونی و سایر کشورهای آفریقا نبود آزمایش های مطمئن، موجب تولد کودکانی از مادران مبتلا می شود که حتی تا شش هفتگی یک بار هم تست نمی شوند.
بالاخره آیا کشف بزرگی اتفاق افتاده هست؟

احتمالا بله.

مطلقا خیر!
خیر.

از این جهت که ممکن هست کودک واقعا ناقل اچ آی وی نبوده و ویروس ها هنوز در بدن او نهفته نشده بودند.

پس داروها از بروز بیماری پیشگیری کرده اند و الان او دیگر نیازی به اونها ندارد.


حتی این احتمال هم وجود دارد که بدن کودک ذاتا مصونیت نسبی به ویروس اچ آی وی داشته و هستفاده از داروها او را درمان کرده هست.

اما بکار بردن همین روش در سایرین نتواند اونها را درمان کند.


بنا به این دلایل شاید بهتر بود قبل از انتشار این خبر، تست های بیشتری انجام می شد و منتظر جواب این روش روی کودکان دیگر می ماندند.

زیرا ممکن هست این خبر فقط یک امیدواری کاذب باشد.

روشی که فقط روی یک کودک خاص جواب داده.


حتی ممکن هست اتفاق بدتری نیز بیفتد.

می دانیم که هنوز هم تعدادی ویروس داخل بدن کودک وجود دارد.

به همین دلیل اصلا مشخص نیست که چند سال دیگر دوباره بیماری وی آغاز نشود.

بله.

از این جهت که آزمایشات دقیقی از کودک گرفته شده هست و احتمال مبتلا نبودن او از همان ابتدا، کم می باشد.

پس حتی اگر روشی که او را درمان کرده، روی سایرین جواب ندهد به هر حال حداقل می توان از او به عنوان دومین نفری در کل تاریخ که از اچ آی وی رهایی یافته و بی نیاز از دارو شده نام برد (و البته اولین کودک).

اولین فردی که از ابتلا به اچ آی وی درمان کامل شد، کیست؟

در سال ۲۰۰۷، تیموتی براون (Timothy Ray Brown)، یک مرد ۴۰ ساله اچ آی وی مثبت، که به عنوان «بیمار برلین» نیز شناخته می شود، برای درمان سرطان خون خود، یک پیوند سلول های بنیادی (مغز هستخوان) دریافت کرد.

دهنده این پیوند از نظر ژنتیکی با بدن تیموتی براون سازگار بود، اما علاوه بر اون دارای ژن هایی بود که فرموده می شود فرد را مقاوم به ویروس اچ آی وی می نمايند.

۲۰ ماه پس از پیوند، سطح ویروس های بدن آقای براون که هیچ داروی ضد اچ آی وی مصرف نکرده بود، به سطح غیر قابل تشخیص رسید.

آزمایش های سه سال پس از پیوند نیز همچنان غیر قابل تشخیص باقی ماندند.

اگرچه بسیاری از محققان این قضیه را درمان کامل نامیدند، اما بعضی معتقدند که ویروس ممکن هست هنوز در بافت های او وجود داشته باشد (و فرد هنوز ناقل ویروس هست).

البته درمان اچ آی وی با پیوند مغز هستخوان هیچ گاه روتین نخواهد شد.

زیرا پیوند مغز هستخوان ریسک مرگ زیادی دارد (در اینجا هدف اصلی درمان سرطان خون او بوده) و پیدا کردن دهنده مناسب (که هم با بدن گیرنده سازگار باشد و هم مقاوم به اچ آی وی) بسیار مشکل هست.
پیشگیری از ابتلای نوزادان به اچ آی وی در ایران

درمان مادران باردار مبتلا به اچ آی وی در تمام کشورهای توسعه یافته انجام می شود.

در ایران نیز این روند آغاز شده هست.

زیرا (سوای مسائل انسانی و فقط از دیدگاه اقتصادی) یک درمان ۹ ماهه مادر، می تواند از یک کودک مبتلا به اچ آی وی (که باید یک عمر دارو مصرف کند) جلوگیری کند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت اخیرا فراخوان شده هست.

منظور دکتر گویا کاملا مشخص و درست هست.

اما نباید از این خبر به عنوان دست یابی ایران به روشی جدید در «درمان نوزادان مبتلا به ایدز» نام برد.

زیرا عملا توسط داروهای معمول، یک پیشگیری انجام شده هست که در تمام کشورهای توسعه یافته انجام می شود.

اما توجه کنید که دکتر گویا نفرموده هست که کودکان مبتلا به ایدز بوده اند.

اونها احتمالا حتی ناقل اچ آی وی نیز نبوده اند.

ضمن اینکه در تیتر و متن خبر درج شده در این سایت یک اشتباه علمی هم وجود دارد چرا کلمه «ایدز» برای فاز فعال بیماری هستفاده می شود و افرادی که در این فاز برنامه ندارند تنها اچ آی وی مثبت تلقی می شوند.


narenji.ir

129:


130:محققان فرانسوی که خبر کودک درمان شده از اچ آی وی را شنیده اند، فراخوان نموده اند که اونها نیز قبلا ۱۴ بزرگسال را به همین روش درمان کرده اند.
به فرموده اونها تجویز دارو در فازهای اولیه ابتلا به اچ آی وی می تواند یک دهم افراد را درمان functional کند.

منظور از درمان فانکشنال این هست که شاید هنوز چند ویروس در بدن اونها باشد، اما احتمالا تا آخر عمر نیازی به دارو نخواهند داشت.
دکتر Asier Saez-Cirion از انستیتو پاستور پاریس می گوید: «با شروع سریع درمان ۵ تا ۱۵ % بیماران درمان فانکشنال (بی نیاز از دارو) می شوند.

اونها هنوز ناقل اچ آی وی هستند اما عفونت به نوعی کنترل شده هست.
مطالعه اونها از این برنامه هست که ابتدا ۷۰ نفر را که در فازهای اولیه ابتلا (۳۵ روزگی تا ۱۰ هفتگی پس از ورود ویروس) بوده اند را انتخاب کرده اند.

سپس درمان ضد اچ آی وی را برای اونها آغاز کرده اند.

این افراد به هر دلیلی پس از مدتی درمان خود را قطع کرده اند (به طور متوسط پس از ۳ سال).

طبیعتا انتظار داریم پس از قطع درمان دوباره ویروس اچ آی وی شروع به تکثیر و فعال شدن بکند.

اما در ۱۴ نفر (۴ زن و ۱۰ مرد) از این افراد ویروس فعال نشد.

اونها بدون نیاز به دارو همچنان سالم باقی ماندند.

یکی از انها اکنون ۱۰ و نیم سال هست که بدون دارو در سلامت کامل هست.

( [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] )
مطالعات بیشتر روی این ۱۴ نفر نشان داد که این افراد جز جمعیت مقاوم به اچ آی وی نیستند.

می دانیم که حدود یک % جامعه ذاتا مقاوم به ابتلا به اچ ای وی هستند.
مطالعات و یافته های جدید نشان می دهد درمان سریع می تواند تعداد ویروس ها را به حدی برساند که سیستم ایمنی از پس کنترل باقی مانده ها بر آید.

اما چگونگی این عمل هنوز دقیقا برای محققان مشخص نیست.
دکتر Deborah Jack، مدیر اجرایی ملی ایدز انگلیس می گوید اکنون به «لحظه هیجان انگیز» در درمان اچ آی وی نزدیک می شویم و کلید اون «درمان در ابتدای ابتلا» هست.
او می گوید باید به امت از اهمیت تست و تشخیص سریع اچ‌ آی وی بگوییم.

(زیرا مصرف دارو در فازهای اولیه ابتلا و قبل از اینکه ویروس به تعداد کافی در سلول های بدن ما پنهان شود، شاید به درمان کامل منجر شود.)
پاورقی:
در عکس بالا ویروس های اچ آی وی (سبز) به یک گلبول سفید (آبی) حمله کرده اند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] .
برای اطلاعات بیشتر راجع به کودک درمان شده از اچ آی وی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مراجعه کنید.

narenji.ir

131:


132:

من حدود 3.5 سال پیش با یک خانم ازدواج موقت کردم.

چون شوهرش که ازش جدا شده بود معتاد بود ازش خواستم آزمایش بدهد.

این کار را کرد و جواب منفی بود.

حتی ایشان به علت کم خونی بارها مورد مداوا برنامه گرفتند و هر بار خونشان آزمایش می شده هست.

سپس رابطه یعنی 32 تا 6 هفته که علایم اولیه قاعدتا می بایست ظاهر شود هیچگونه علائم اولیه تا مدتها نداشتم.

حتی 5 کیلو افزایش وزن هم داشتم.

اما الان سپس 3 سال روی سینه ام کمی ضایعات پوستی می بینم که خارش دارد.

کمی ترسیدم.

در ضمن من بسیار دیر به دیر مریض می شوم و بدنم سال به سال قوی تر نیز می شود.من مبتلا شده ام؟

133:تیمی متشکل از زیست‌شناسان، فیزیکدانان و پزشکان از دانشگاه‌های مختلف آمریکا با طراحی مدل اتم به اتم پوسته ویروس ایدز، امیدوارند که این مدل بتواند به توسعه داروهای جدید با قابلیت هدف برنامه دادن کپسید کمک کند.به نقل سرویس فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پوسته ای که ویروس HIV‌ مواد ژنتیکی را درون اون نگه می دارد، جزئیات بی‌سابقه ای از این ویروس در اختیار محققان برنامه می‌دهد.اسید نوکلئیک ویروس درون یک پوسته پروتئینی به نام کپسید (capsid) محصور شده هست؛ کپسید ویروس نقص سیستم ایمنی بدن انسان بطور هموقت یک پوشش و یک درپشتی باز محسوب می شود که از مواد ژنتیکی درون ویروس محافظت می‌کند.در وقت ورود ویروس به سلول بدن انسان، کپسید به شیوه ای منظم جدا شده و امکان تصاحب سلول توسط ویروس را فراهم می کند.کپسید در برابر داروهای خاص بسیار آسیب پذیر هست و محققان با کمک این ویژگی بدنبال توسعه درمان‌های بالقوه هستند؛ اما هنوز داروی ضد ایدز با قابلیت هدف برنامه دادن کپسید تولید نشده هست.«کلاوس شولتن» از فیزیکدانان دانشگاه ایلینویز تأکید می‌کند: وقت باز شدن کپسید برای درجه بیماری‌زایی ویروس ضروری هست که احتمالا می‌تواند بهترین راه حل برای تداخل و مقابله با عفونت HIV‌ باشد.محققان برای نخستین بار موفق به طراحی مدلی از ساختار کپسید ویروس HIV‌ در ساختار اتمی با هستفاده از یک ابر رایانه پرقدرت شدند که نحوه شکل دهی پروتئین‌ها بر سطح کپسید را با جزئیات دقیق نشان می‌دهد.شبیه‌سازی تمامی 64 میلیون اتم در کپسید با کمک ابر رایانه بلو واترز (Blue Waters)‌ دانشگاه ایلینویز با قدرت محاسباتی یک پتافلاپ انجام شد.محققان در تحقیقات خود دریافتند، کپسید متشکل از 216 پروتئین به شکل شش ضلعی منظم در کنار یکدیگر مانند لانه زنبور هست؛ در همین حال 12 پروتئین هستراتژیک پنج ضلعی در این پوسته وجود دارد که با ایجاد گوشه های تیز، یک مخروط باریک تشکیل می دهد.برای کنترل کردن مدل طراحی شده، محققان نتایج خود را با داده های بدست آمده در خصوص کپسید ویروس HIV‌ از جمله شکل متمایز کپسید مقایسه کردند که این مدل کاملا متناسب با داده های موجود هست.نتایج این دستاورد در مجله Nature‌ منتشر شده هست.مدل اتمی کپسید ایدز متشکل از 216 پروتئین شش ضلعی و 12 پروتئین پنج ضلعی (زرد)


isna.ir

134:


135:

فارنت: با وجود پیشرفت روز افزون علم بشر،همچنان برخی معماهای آفرینش بدون حل باقی مانده اند.یافتن پاسخی برای HIV ، ویروس مکاری که از سلولهای ایمنی بدن خود ما بهره می‌برد و تواما جهش ژنتیکی انجام می‌دهد یکی از این معماهاست.اما بشر نیز دست از کار نکشیده و در پژوهشی که توسط محققان دانشگاه Lllinios و به واسطه به کارگیری مجموعه ای از سریعترین ابر رایانه ها انجام گرفته ، بارقه های امید برای متوقف کردن HIV در مسیر پیشرفتش دیده می‌شود.نوک پیکان حملات جدید محققان علیه HIV، پوشش ویروسی (یا کپسید) HIV را هدف گرفته هست.

کپسید در بین پوشش کروی بیرونی ویروس با قطر یک میکرون ) یعنی لایه لیپیدی که به عنوان پاکت ویروس شناخته می‌شود ( و پوشش داخلی گلوله ای که به عنوان هسته ویروس شناخته می‌شود ( و حاوی رشته هایی از HIV RNA هست ) برنامه دارد.

کپسید شامل ۲۰۰۰ نمونه از پروتئین ویروسی از نوع p24 هست که در داخل یک ساختار شبکه ای گرد هم آمده اند و وظیفه اون حفاظت از RNA (اسید ریبونوکلئیک) ، غیرفعال کردن سیستم ایمنی میزبان ویروس ، و رساندن RNA به سلولهای جدید هست.

در واقع می‌توان کپسید را مغز متفکر و شیطانی این ویروس دانست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دکتر Peijun Zhang ، سرپرست تیم تحقیقاتی و هستاد دانشگاه پزشکی Pittsburgh می‌گوید :
کپسید نقش پايه ی در شکل گیری مجدد و بازنویسی HIV دارد و از همین رو داشتن اطلاعات بیشتر از جزئیات اون ، می‌تواند به تهیه داروهایی در جهت درمان یا پیشگیری از ابتلا به این ویروس به ما یاری کند.تولید داروییهای که به واسطه جلوگیری از عملکرد کپسید ، باعث از کارافتادن اون می‌شوند ، می‌تواند باعث توقف بازسازی مجدد ویروس شود.
اما ساختار عظیم وشکل نامتقارن کپسید ، مانعی در جهت شبیه سازی اون توسط محققان هست و برای حل چنین مشکلی، محققان راه حلی به جز هستفاده از ابر رایانه های قوی ندارند.تیم تحقیقاتی ناچارا به مرکز بین المللی برنامه های ابر رایانه ای مراجعه کرده تا با هستفاده از Blue Water ، ابر رایانه ای قدرتمند ، به حل این مسئله مبادرت ورزند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تیم تحقیقاتی ، اطلاعات الکترون میکروسکوپی جمع آوری شده در تحقیقات آزمایشگاهی را به عنوان داده های ورودی در اختیار این ابر رایانه ۱۰۸ میلیون دلاری قرارداده و اجازه دادند این ماشین ۱۱٫۵ پتافلاپی (معیاری برای سنجش توانایی محاسباتی ابر رایانه ها) ادامه پروژه را بدست گیرد.

تیم تحقیقاتی پروژه توانست الگوریتمی برای پروژه طراحی کند که ساختار دینامیکی مولکول را نیز به تصویر بکشد.
پروفسور Klaus Schulten در یک کنفرانس خبری اذعان نمود : ” ساختار بدست آمده واقعا شفرمود انگیز هست و درواقع یکی از بزرگترین ساختارهای کشف شده بدست بشر هست .” وی می‌افزاید : ” واضح و مبرهن بود که حجم زیادی شبیه سازی ، که دربرگیرنده ۶۴ میلیون اتم هست مورد نیاز ما هست.


سرانجام ، تیم تحقیقاتی ، ساختار کامل کپسید را روز گذشته در مجله Nature منتشر نمود .ساختاری که شاید به مرور وقت ، باعث شودHIV نیز همان روندی را طی کند که ویروس فلج اطفال به اون دچار شد و همه اینها علاوه بر تلاش محققان ، به واسطه وجود ابر رایانه ها محقق شده هست.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

136:


137:

منشا این بیماری کجاست؟بیماری ایدز شاید مانند طاعون در قرون وسطی وحشتناک ترین بیماری بشر به شمارمی رود.

در دهه هشتاد وقتی فراخوان شد راک هودسن هنرپیشه محبوب آمریکایی در اثر ایدز مرده هست و پس از اون علت ذات الریه فردی مرکوری خواننده محبوب انگلیس ایدز فراخوان شد جهان غرب در بهت شوک آوری فرو رفت.

وجهان در ترسی بزرگ مشترک شد که همانا ترس از بیماری ای ناشناخته بود.

اما محققان گرچه با فاصله وقتی زیاد اما بالاخره توانستند از چند و چون این بیماری سر در آورند.
محققان انواعی از شامپانزه های مختص قاره افریقا را یافته اند که منبع سرشاری از ویروس ایدز بشمار میروند.

یک نوع این شامپانزه ها “پان گلودیت” هست و دارای ویروس SIVcpz میباشد که ویروس HIV1 از اون بوجود آمده، نوع دیگر شامپانزه بنام “سوماتی مانگابه” هست و ویروس SIVsm را درخود حمل میکند که ویروس دیگر ایدز با نام اختصاری HIV2 از اون بوجود میاید .

اینکه چگونه این ویروس از طریق میمون به انسان انتقال داده شده بحثهای زیادی وجود دارد اما محتمل ترین اون مصرف گوشت این حیوانات بعنوان یک منبع سرشار از پروتئین برای امتان بومی مناطق افریقایی بوده هست،

شکار این حیوانات همواره با خونریزی همراه بوده و شکارچیان اغلب بوسیله شکارهای خود زخمی میشدند، سپس گوشت شکار بصورت خام و یا نیم پخته مصرف میشده هست ، تمامی این شرایط موجب انتقال ویروس ایدز به انسان شد.

دانشمندان براین عقیده هستند که با وجود رایج بودن ویروس ایدز در افریقای مرکزی امت اون نواحی از بین نمی رفته اند زیرا HIV به اون درجه از کمال نرسیده بود تا بتواند سیستم دفاعی ارگانیسم انسان را نابود سازد، این توانایی مهلک با گذشت وقت دراثرجهش وراثتی (موتاسیون ) حاصل شده هست.

بدین ترتیب این ویروس موفق شد تا بابهره گرفتن ازسلولهای دفاعی (ایمن سازنده ) به تکثیر و تولید خود بپردازد.
علت اشاعه ویروس ایدز به خارج از افریقا و توسعه اون بدنیای غرب و سپس دیگر نقاط دنیا پدید آمدن راههای ارتباطی و سهولت رفت و آمد در بین قاره ها و کشورهاست.
درگذشته بیماری ایدز نوعی بیماری محلی یا اوندمی محسوب میشد، اما متاسفانه امروزه با انتشار وسیع اون به اقصی نقاط جهان ” ایدز” تبديل به یک اپیدمی ( بیماری همه گیر ) گشته هست.

گرچه این بیماری از دیر بازدر افریقا وجود داشته هست و قدمت یکی ازویروسهای هم ریشه اون به سال 1931 میلادی ( 1310 هجری شمسی ) برمیگردد

با اینحال نمیتوان تاریخ دقیقی برای اون قائل شد در نتیجه مبدا اونرا تاریخی بنا میگذاریم که اولین بیمار شناخته شده براثرآلودگی به HIV جان سپرد، اولین مبتلای شناخته شده در دنیای مدرن مردی امریکایی بود که در سال 1952 میلادی (1331 ه.ش ) درگذشت.

پزشکان ایالات متحده برای نخستین بار شیوع یک اختلال عجیب مربوط به ناکارآیی در دستگاه ایمنی بدن انسان را در 1981 تشخیص دادند.

سه سال بعد، محققان در انستیتو پاستور پاریس و موسسه ملی سرطان در واشنگتن ویروس ناتوان نمايندۀ دستگاه ایمنی انسان (HIV) را جداسازی و قرنطینه کردند.

HIV از هنگامی که برای نخستین بار شناسایی شده تا کنون جان میلیون ها نفر را گرفته هست.

هرچند علاجی برای اون یافت نشده، درمان های ضد چرخه ویروسی در طول سال ها پیشرفت کرده اند

ایدز در دهه هشتاد

مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های ایالات متحده (CDC) نخستین هشدار را برای شکل نادری از ذات الریه در گروه کوچکی از مردان همجنس گرا در لوس اونجلس صادر کرد که بعدا مشخص شد با بیماری با ایدز در ارتباط هست.
در همین سال در امریکا 4 مرد همجنس باز به عفونت های قارچی عجیب مبتلا شدند که باعث حیرت پزشکان شد.

دانشمندان امریکائی با بررسی وضعیت این 4 نفر پس از 3 سال فراخوان نمودند که این بیماری دراثر ورود ویروسی به نام “رنرو” در بدن تولید می شود.

ازاونجا که ابتلا به این بیماری در جهان با بیماری این 4 همجنس باز آغاز شد، تصور عموم این بود که ایدز بیماری مختص به همجنس بازان هست، اما تحقیقات بعدی نشان داد که هم همجنس بازان مذکور قبل از ابتلاء به بیماری مسافرتهائی به قاره افریقا داشته اند و در اونجا در اثر تماس با قبایلی که خون شامپانزه می خوردند، به این بیماری مبتلا شدند.
تا دهه نود قبل هیچکس درک درستی از علائم این بیماری نداشت و فقط محدودی پزشک و متخصص اون هم فقط درحد چند احتمال می دانستند جریان از چه برنامه هست و این بلای سیاه اصلاً چیست.

محققین انستیتوی ملی سلامت وسایر مراکز بیماری های عفونی در ایالت متحده آمریکا از اون هنگام شروع به تحقیق در مورد این بیماری جدید نمودند.

در ابتدا ، پزشکان به ایدز به عنوانه یک بیماری مقاربتی نگاه می کردند زیرا اکثر موارد این بیماری در مردان همجنس باز دیده میشد.

طی تحقیقاتی که در اوایل دهه 1980 میلادی بعمل آمد ،

ارتباطی بین ورود یک مرد همجنس باز کانا دایی به امریکا وشیوع اون در آمریکا دیده شد ومحققین به این نتیجه رسیدند که ویروس اچ آی وی از خارج از کشور ایالت متحده امریکا آمده هست.

گرچه این مرد کانادایی ممکن هست ویروس اچ ای وی را به عدهای از امت آمریکا منتقل کرده باشد، اما امروزه دانشمندان اعتقاد دارند که این ویروس در انسان از سال 1959 ویا حتی قبل از اون هم یوجود داشته باشد.

در سال 1983، دانشمندان توانستند یک رتروویروس را در این بیماران کشف نمایند و نام اون را ویروس نقص ایمنی انسان یا به اختصار اچ آی وی(HIV) گذاشتند.

این ویروس یکی از مرگبارترین رتروویروسهایی هست که تا کنون در انسان کشف شده هست ، از طریق خون وترشحات بدن انتقال می یابد.

این ویروس همچنین میتواند در بعضی از مثل گوسفندان، میمونها وبزها، بیماری ایجاد نماید.

اچ ای وی در نهایت منجر به ایدز می شود که مرحله آخر عفونت اچ آی وی می باشد.دانشمندان در سال 1984 ارتباط بین اچ ای وی وایدز را کشف کردند.

شایع ترین را اصطلاحاً به نام اچ ای وی یک(HIV-1) میشناسند که در سال 1984 کشف شد.

شکل دیگر این ویروس که در سال 1986 در غرب افریقا کشف شد را اچ ای وی دو (HIV-2) نامگذاری کرده اند.

روشهای شناسایی این ویروسها، پس از مدتی ابداع وتوسعه یافت.

از شواهد بدست آمده چنین به نظر میرسد که HIV-1 ابتدا در نوعی از شامپانزه ها به نام پان تروگلودیت ها(Pan Troglodytes)وHIV-2 در نوعی ازمیمونها به نام سوتی مانگابی ها(Sooty mangabeys) وجود داشته هست.

وتحقیقاتی که بر روی ساختمانه شکلهای اولیه اچ آی وی انجام میشود ممکن هست به دانشمندان کمک نمای که متوجه شوند که چگونه این ویروس جهش یافته وبه شکلهای امروزی دیده میشوند تبدیل شده هست.فهمیدن چگونگی این جهش ها به ایجاد روشهای آزمایش ودرمانی بهتری گردد.
از معروفترین افرادی که به ایدز مبتلا شدند می توان به راک هودسن هنرپیشه آمریکایی ، فردی مرکوری، خوانندهٔ گروه موسیقی کویین ،رابین کروزبی، گیتاریست گروه راک باند ،نستور آلمندوروس، فیلمساز اسپانیایی ،میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی، ایزاک آسیموف، نویسنده داستان‌های علمی تخیلی، تامی موریسون، بوکسور آمریکایی را می توان نام برد.


138:

بری خون بدی ..

خونتو ازمایش میکنن؟ که ایدز داری یا نه؟
منظورم اهدا خون هست...

نه ازمایش.


139:

صد % ! اگر اینکارو نکنن که باعث گسترش بیماری میشه و ریسک داره.

خون اهدا نماينده از هر نظر تست میشه تا ناقل بیماری های خونی نباشه.

به سرما خوردگیش گیر میدن ایدز که بماند ...


140:


141:

اگه اینطور باشه پس واسه چی بریم ازمایش ایدز بدیم؟ خوب میریم به بهانه ی خون دادن خودشون خونو تست میکنن دیگه نه؟ اینکه ایدز داری یا نداری رو هم بهت میگن؟
توی مراکز هستانها فقط ازمایش ایدز وجود داره درسته؟ مثلا یکی توی یه شهره دور افتاده باشه بخواد تو بیمارستانه اونجا خون بده " خونشو اول میفرستن مراکز هستان تست میکنن که ایدز نداشته باشه؟

142:

بطور معمول که نتیجه ازمایش رو خبر نمیدن بهت که بگن سالمه یا بیماری داره ! ولی یک هفته سپس اهدا اگر مراجعه کنید کارتی هست که صادر میشه اگر صادر شده باشه پس خونتون مشکلی نداره .


فکر نکنم.

من تو خیلی از شهرستان ها هم مراکزی دیدم که اموزش و ازمایش ایدز رو انجام میدن ...

وقتی اورژانسی باشه خب قاعدتا نمیشه خون رو فرستاد یه شهر دیگه !

143:


144:

مطالعات زیادی وجود دارد که نشان میدهد سگها چقدر برای سلامتی انسانها مفید هستند.

ولی حالا نوبت گربه هاست که خودی نشان دهند.

محققان می گویند شاید گربه ها کلید واکسن HIV باشند.
محققان دانشگاه فلوریدا کشف کرده اند که خون افراد آلوده به HIV ، جواب ایمنی نسبت به پروتئین های ویروس ایدز گربه جواب ایمنی نشان میدهد.

جانت یاماموتو از قسمت ایمنی شناسی ویروسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فلوریدا میگوید: از اونجا که FIV (ویروس نقص ایمنی گربه) و HIV-1 نسبت فامیلی دور دارند و توالی اونها مشابه هست ، ما از سلولهای T از افراد HIV مثبت برای فهمیدن اینکه آیا میتوانند واکنش های ضد HIV بر علیه مناطقی از پروتئین های FIV نشاند دهند که نتیجه این آزمایش مثبت بود.
محققان می گویند در حال کار بر روی واکسن HIV مبنی بر سلولهای T هستند که قادر به فعال کردن جواب ایمنی در سلولهای T در برابر ویروس سندروم نقص اکتسابی سسیستم ایمنی (AIDS) باشد.
یتید T قسمت کوچکی از پروتئینها هستند که نقش پايه ی در این فرآیند دارند یعنی اینها کلید تشخیص سلولهای T برای شناسایی و حمله به پپتیدهای ویروسی در سلولهای عفونی هستند.

محققان بر این باورند که ویروس ایدز گربه میتواند برای کشف مناطقی از ویروس ایدز انسانی مورد هستفاده برنامه گیرد که این میتواند یک هستراتژی جدید برای توسعه وساخت واکسن ایدز باشد.

البته قبل از تست روی انسان نیاز به تست این واکسن روی دو گونه جانوری هست.
منبع: وب سایت روژان

145:

عضو تیم تخصصی کلینیک سلامت جنسی مرکز ابن‌سینا:
نیمی از موارد جدید ایدز جوانان زیر ۲۴ سال هستند/ یک‌سوم دختران غربی مورد سوءاستقاده برنامه می‌گیرند

عضو تیم تخصصی کلینیک سلامت جنسی مرکز ابن‌سینا فرمود: به علت ضعف در آموزش رفتارهای صحیح جنسی نیمی از موارد جدید ایدز در جوانان زیر ۲۴ سال بروز می‌کند.

۸۶ % خانواده‌ها هرگز درباره مسائل جنسی با فرزندانشان حرف نمی‌زنند.
  • Tweet


به نقل خبرنگار بهداشت و درمان فارس، آزیتا گشتاسبی امروز در نشست خبری روز جهانی سلامت جنسی با شعار حقوق جنسی برابر که در مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا انجام شد به نقش آموزش صحیح رفتارهای جنسی در جوامع اشاره کرد و فرمود: بسیاری از سیاستگذاران و والدین آموزش رفتارهای جنسی به نوجوانان را عاملی برای شکسته شدن حرمت‌ها و هنجارهای اخلاقی در جامعه می‌دانند.

وی فرمود: اگر بخواهیم به زبان آمار و ارقام حرف بزنیم سالانه 111 میلیون مورد جدید از بیماری‌های منتقله به روش جنسی در افراد جوان و زیر 30 سال بروز می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: حتی آمارها در کشورهای غربی نشان می‌دهد بیش از نیمی از موارد جدید ایدز در جوانان زیر 24 سال بروز می‌کند و 10 % زایمان‌ها بین سنین 15 تا 19 سالگی اتفاق می‌افتد و کشورهای پیشرفته سالانه شاهد بیش از 4 میلیون بارداری ناخواسته بین نوجوان‌های خود هستند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی با اشاره به مطالعاتی که در 19 کشور جهان از جمله آمریکای شمالی، کشورهای آفریقایی و اروپا انجام شده فرمود: تقریباً یک سوم نوجوانان این کشورها به شکل‌های مختلف مورد آزارهای جنسی برنامه گرفته‌اند که این رقم در بین دخترها بالاتر از پسرها بوده هست.
وی ادامه داد: حتی ساوقت بهداشت جهانی به طور تخمینی فراخوان نموده که هر 5 دقیقه یک نفر به دلیل رفتارهای جنسی خودکشی می‌کند که این امر ممکن هست شکست عاطفی یا سوء هستفاده و آزارهای جنسی باشد.
گشتاسبی به این نکته اشاره کرد که همواره برای آموزش رفتارهای جنسی بین والدین، معلمان و سیستم آموزشی تقابل و تضاد وجود دارد و از ابتدا رفتارهای جنسی را به عنوان گناه، تنبیه و کاری نادرست در ذهن فرزندان جا می‌اندازیم و از طرفی دیگر اینترنت و فیلم‌ها اطلاعات دیگری را به فرزندانمان منتقل می‌کند و باعث می‌شود که اونها دچار تضاد شوند و اگر مشکلی هم پیدا نمايند تمایلی برای حل مشکل خود نخواهند داشت.

این مسئله الان معضلی هست که در گروه جوانان با اون برخورد کرده‌ایم.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا به طرحی که در ایران توسط انجمن آسیب‌شناسی انجام شد اشاره کرد و فرمود: این تحقیق در مورد تأثیر روابط جنسی زوجین بر طلاق بوده و روی 1600 زوج و 800 زوج در حال طلاق و 800 زوج که مشغول زندگی عادی بودند در 4 هستان کشور انجام شده هست.
وی در مورد نتایج این تحقیقات فرمود: 71 % زوجین فراخوان نموده‌اند که هیچگاه در مورد مسائل زناشویی آموزشی ندیده‌اند و 86 % اون‌ها این موضوع را مطرح کردند که هیچ وقت در این مورد با فرزندانشان صحبت نمی‌نمايند همچنن 59 % زوجین فراخوان نموده‌اند که هیچ مرکزی را برای برطرف کردن مشکلات زناشویی خود نمی‌شناسند.
گرشاسبی تصریح کرد: در کشورهای اروپایی اگرچه فرآیند مربوط به آموزش رفتارهای جنسی در مقاطع مختلف گنجانده شده اما باید سعی کنیم در کشور ما بر مبنای اعتقاد چارچوب‌های جامعه و باورهای دینی نکات ضروری را از طریق خانواده و به شیوه درست به فرزندان بیاموزیم.
وی بر این نکته تأکید کرد که آموزش‌ها باید مبتنی بر شواهد، متناسب با فرهنگ و حاصل تحقیقات قوی علمی باشد و لزوماً آموزش جامعی که در کشوری مانند آمریکا انجام می‌شود متناسب با کشور ما نیست و حتی آموزشی که در شهرستان تهران به عنوان پایتخت ارائه می‌شود باید با یک هستان محروم متفاوت باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در مورد چالش‌های پیش رو برای آموزش رفتارهای صحیح جنسی فرمود: مهمترین نگرانی برای والدین و سیاستگذاران این هست که این آموزش‌ها روی رفتارهای جنسی نوجوانان اثرگذاشته و یکسری حرمت‌ها شکسته شود و در پیامد اون هنجارهای اخلاقی در جامعه تضعیف شود.
انتهای پیام/

146:


147:

انشمندان آمریکایی ساز و کار اصلی را کشف کردند که به ویروس عامل بیماری ایدز امکان می دهد سیستم ایمنی بدن را تضعیف و شخص را به بیماری ایدز مبتلا کند.دانشمندان دانشگاه شیکاگو دریافتند ویروس ایدز سلول های ایمنی موسوم به (CD4T) را از بین نمی برد، بلکه با حمله به این سلول ها موجب می شود سلول ها در واکنشی طبیعی خود را از بین ببرند.
نتایج این بررسی که به طور هموقت در نشریات (Science) و (Nature) به چاپ رسیده هست، نشان می دهد یک داروی آزمایشی ضدالتهاب که توسط شرکت ورتکس (Vertex) تولید شده هست و پیش از این روی مبتلایان به بیماری صرع آزمایش شده هست، احتمالا به عنوان داروی جدید ضد ایدز قابل هستفاده هست.
دکتر «وارنر گرین» پژوهشگر موسسه گلادسون که این تحقیق را انجام داده هست در این باره فرمود: در این تحقیق مشکل اصلی که بیماری ایدز ایجاد می کند یعنی از دست دادن سلول های (CD4T) مورد بررسی برنامه گرفت.
وی اضافه کرد: دانشمندان سال ها تصور می کردند ویروس ایدز با حمله مستقیم، سلول های ایمنی را می کشد و بر ساز و کار «دی ان ای» اونان مسلط می شود و از اون برای تکثیر خودش هستفاده می کند.

ولی این مسئله تنها برای % اندکی از سلول های ایمنی (CD4T) اتفاق می افتد.
بررسی ها نشان داد وقتی که سلول های ایمنی (CD4T) به ویروس ایدز حمله می نمايند و نمی توانند اون را از بین ببرند، نوعی پروتئین تولید می نمايند و این پروتئین اونزیمی به نام «کاسپاس-1» (caspase-1) را فعال می کند.

این اونزیم سبب خودکشی سلول ها می شود.
به فرموده دکتر گرین، از بین رفتن سلول های ایمنی «CD4T» بیش از اون که به علت حمله ویروس ایدز باشد ناشی از سیستم خودنابودی اونها هست.
دانشمندان از داروی «شرکت ورتکس» برای جلوگیری از فعال شدن اونزیم «کاسپاس-1» کمک گرفتند.
اونها امیدوارند این کشف جدید منجر به یافتن راه های نوین برای درمان و تولید داروهای جدید برای این بیماری شود.

در حال حاضر 35 میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس «اچ آی وی» مبتلا هستند.
ایرنا

148:


149:

موج سوم ایدز و جنون جنسی در راه هست!

طبق آمار وزارت بهداشت حدود ۲۷ هزار مبتلا به ایدز در کشور وجود دارد (فراخوان شده) که با توجه به نسبت هستاندارد آمریکا تعداد مبتلایان در کشور (اعم از فراخوان شده و فراخوان نشده) ۵۰ هزار نفر خواهد شد.
آمار مبتلایان به ایدز، روند رو به رشدی دارد و مسئولین همچنان بر برنامه‌های پیشگیرانه تأکید دارند که نمونه آخر اون، ارایه دفترچه‌های پیشگیری در دبیرستان‌های کشور بود و این در حالی هست که موج سوم ایدز به سمت کشور در حرکت هست.

به نقل تابناک، هرچند کارهایی درباره موضوع ایدز در کشور انجام شده، همچنان با انتقاداتی نیز همراه بوده هست، به گونه‌ای ‌که رئیس انجمن صنفی مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به افزایش سیزده برابری آمار مبتلایان به ایدز از سال ۸۰ تاکنون فرمود: در سال ۸۰، ۴۰۳ تن به ایدز مبتلا بودند، حال اونکه در سال جاری، شمار افرادی که وارد مرحله بیماری شده‌اند، به ۵ هزار و ۴۱۱ تن رسیده هست.

بنا به فرموده سید حسن موسوی چلک، در حالی آمار ایدز در ایران افزایش داشته که بر پایه آمارهای جهانی، از سال ۲۰۰۵ تاکنون شمار مبتلایان به این بیماری، ۳۰ % کم شده هست.

به فرموده موسوی چلک در حالی که ‌سال ۱۳۶۵، ۶۹ % مبتلایان از طریق سرنگ آلوده و ۱۲.‌۵ % از طریق روابط جنسی محافظت نشده به ایدز آلوده شده‌اند، در سال ۱۳۹۰ مبتلایان به ایدز از طریق سرنگ آلوده به ۵۲ % کاهش یافته؛ اما از طریق روابط جنسی به ۳۷ % افزایش یافته هست.

دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران فرمود: طبق آمار وزارت بهداشت حدود ۲۷ هزار مبتلا به ایدز در کشور وجود دارد (فراخوان شده) که با توجه به نسبت هستاندارد آمریکا تعداد مبتلایان در کشور (اعم از فراخوان شده و فراخوان نشده) ۵۰ هزار نفر خواهد شد.

وی ادامه داد: ‌در موضوع ایدز در ایران جز‌‌ همان اوایل که راجع اون بحث و فرمود‌وگو شد، هیچ کاری انجام نشده و تنها در روز جهانی ایدز یک سخنرانی انجام می‌شود؛ این در حالی هست که در کشور ما نرخ بیکاری بالاست و مواد مخدر در حال افزایش هست و روابط انسانی و ازدواج به سختی انجام می‌شود.

‌همچنین عدم شفاف‌سازی در این زمینه، از شرایط بسیار مهم در شیوع این بیماری به شمار می‌آید.دکتر رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دلیل عدم شفاف‌سازی موضوع ایدز در کشور را ضعف سیاست‌گذاری و دستگاه‌های تصمیم‌ساز دانست.

وی فرمود: در آموزش و پیشگیری واقعا ضعیف عمل کرده‌ایم و این در حالی هست که موج سوم ایدز در راه هست و نگرانی‌هایی در این زمینه احساس می‌شود.

اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی باید از سنین بسیار پایین آغاز شود.

باید مباحث مربوط به این موضوع را آموزش داده و آگاهی دهیم.

تنها راه مقابله با این بیماری پیشگیری هست.

این نماینده مجلس اضافه کرد: راه‌های شایع انتقال این بیماری اعتیاد (از طریق هستفاده از سرنگ‌های مشترک) و مراودات جنسی هست که متأسفانه مواد مخدر در جامعه ما شایع شده‌ و به دنبال اون موجی از این بیماری را به دنبال خواهد داشت.

وی فرمود: متأسفانه آمار دقیق و شفافی از ایدز در ایران نداریم؛ برای نمونه، در مورد اعتیاد ‌‌۲۰ در‌صد معتادان، خود معرف به مراجع می‌آیند.

در مورد ایدز نیز به دلیل دوره پنهان بیماری و همچنین قبحی که در جامعه وجود دارد، آمار کامل و دقیقی در کشور وجود ندارد.

%ی هم که فراخوان می‌شود، % پایینی از آمار واقعی مبتلایان به ایدز در کشور هست.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: موج سوم ایدز در کشور به دلیل شیوع مواد مخدر صنعتی و جنون جنسی شایع در این افراد هست که با افراد متعددی رابطه بربرنامه می‌نمايند، در کنار اعتیاد تزریقی در راه هست.

بیشترین آمار ایدز در کشور در میان معتادان هست و ۷۰ % کسانی که ایدز دارند، از معتادان هستند.

وی در مورد آمار ایدز در کشورهای فقیر و توسعه‌یافته فرمود: ۹۰ % ایدز در کشورهای فقیر و در حال توسعه ‌و تنها ۱۰ % اون در کشورهای توسعه یافته هست و این به دلیل فرهنگ سازی و آگاهی امت در کشورهای در حال توسعه هست.

باید از سنین کودکی آموزش‌های لازم را داد، چرا که این بیماری درمان ندارد و تنها راه مقابله پیشگیری هست.

خضری اضافه کرد: همین که امت را به اخلاق‌مداری و معنویت و رعایت اصول و مبانی دینی سوق دهیم و از کودکی این موضوعات آموزش داده شود، میزان شدت و خطرات مسائلی مانند ایدز کاهش خواهد یافت.

یکی از راه‌های انتقال ایدز ارتباطات جنسی نامشروع هست که در دین اسلام به شدت منع شده هست.

منبع:عصرایران

150:روایت وزیر بهداشت از وضعیت ایدز در کشور

وزیر بهداشت از افزایش آمار ایدز اظهار داشت و فرمود: اعتیاد به موادمخدر یکی از شرایط موثر در شیوع ایدز هست.


به نقل خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه نشست مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر با وزارت بهداشت، با بیان اینکه در این جلسه مجموعه تصمیمات اتخاذ شد، اضافه کرد: برنامه هست راهکارهای اجرایی مربوط به پیشنهادات ارائه شده در راستای پیشگیری و درمان اعتیاد، طی دو هفته آینده مشخص شوند و بتوانیم با عمق و محتوای بیشتری در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد و همچنین مسئله کمپ‌های ترک اعتیاد حرکت کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر با آسیب‌های روحی، روانی و اجتماعی و ناشی از اعتیاد مواجه هستیم و در کنار اون بیماریهای ناشی از اعتیاد بسیار مخرب هستند که این موضوع با توجه به سوءمصرف موادمخدر جدید، پیچیده‌تر شده هست.
وزیر بهداشت با بیان اینکه این موضوع معلول بدرفتاری افراد و گاهی اوقات غفلت خانواده‌هاست فرمود: البته نقش دولت و مجلس را در این خصوص نفی نمی‌کنیم و گاهی اوقات تصمیمات اونها زمینه‌ساز رفتار غلط می‌شود.
هاشمی با اشاره به اینکه در این جلسه تمرکز ما بر روی بیماری ایدز بود، فرمود: اعتیاد از جمله شرایط موثر در شیوع ایدز هست.

درباره پیشگیری از وقوع ایدز در نقاط مختلف کشور در پی اعتیاد نیز تصمیماتی گرفته شده که مراحل اجرایی اون طی دو هفته آینده مشخص می‌شود.

باید فرمود تجمع معتادان در قالب کمپ‌ها می‌تواند شیوع ایدز را به دنبال داشته باشد.
وی درباره علت ارائه نشدن آمارهای دقیق از ایدز و اعتیاد در کشور، اضافه کرد: آمارهایی که فراخوان می شود، دقیق هستند.

در حال حاضر آمار ایدز 27 هزار نفر در کشور هست که معمولا اون را به علت پنهان‌کاری امت، ضرب‌ در 4 می‌نمايند.
وزیر بهداشت ادامه داد: آمار ایدز نسبت به چند سال گذشته افزایش یافته اما باید فرمود مخفی‌کاری در این خصوص در میان نبوده و باید راهکارهایی پیدا شود که این بیماری بیش از این گسترش نیابد.


151:

تب نگهداری رزوس به عنوان حیوان خانگی / خطر ابتلا به ایدز و هپاتیت با نگهداری میمون آسیایی

روز دوشنبه نسبت به خطرات نگهداری نوعی میمون آسیایی در منازل و خطرات اون برای سلامت صاحبانش هشدار داده شد.
رزوس یکی از گونه‌های وحشی و بومی جنوب شرق آسیا ست که این روزها در کانون توجه هنجار شکنانی برنامه گرفته که تا دیروز با نگهداری خزندگانی مانند ایگوانا که هیچ جذابیتی به عنوان حیوان خانگی نداشت سعی داشتند نشان دهند با دیگران فرق دارند اما غافل از اینکه این میمون غیر بومی بیماریهای مشترک خطرناکی از جمله ایدز و هپاتیت با انسان دارد.


152:
سلام، منبع خبر رو ذکر کنید.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] :
1- 7 لطفا حتما منبع مطالب علمی را در انتهای پست خود ذکر کنید.

منابع فارسی زبان برای خبرها و مقالات ارسالی باید با ذکر نام کامل منبع به زبان فارسی یا لینک غیرفعال ارسال شوند.

منابع انگلیسی زبان می توانند بصورت لینک فعال ارسال شوند.

153:


154:وزارت بهداشت:
تعداد مبتلایان به ایدز در کشور به ۲۷۸۸۸ نفر رسید/۳۸ % از طریق انتقال جنسی

وزارت بهداشت آخرین آمار تعداد مبتلایان شناسایی شده به ویروس ایدز را در کشور ۲۷ هزار و ۸۸۸ نفر فراخوان نمود که ۳۸ % موارد جدید از طریق رابطه جنسی مبتلا شده‌اند.


به نقل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از وزارت بهداشت، در نقل اداره ایدز وزارت بهداشت آمده هست: بر پايه جدیدترین آمارهای جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی، تا اول فروردین 27 هزار و 888 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS شناسایی شده اند.
بر پايه این نقل 88.7 % موارد ابتلا را مردان و 11.3 % را زنان تشکیل می‌دهند.

همچنین 45.8 % از مبتلایان که سن وقت ابتلای اونها مشخص بوده، در گروه سنی 25 تا 34 سال برنامه داشتند که بالاترین نسبت در بین گروه های سنی را به خود اختصاص می دهند.
در ادامه این نقل به علل ابتلا به HIV/AIDS اشاره شده هست.

به طوری که در بین کل موارد ابتلا که از سال 65 تا کنون در کشور به ثبت رسیده اند، به ترتیب اعتیاد تزریقی 67.6، رابطه جنسی ناسالم 13.4 و انتقال ویروس از مادر به کودک 1.2 % بوده هست.
این نقل در مقایسه این آمار با مواردی که ابتلای اونها در سال 92 فراخوان شده، می افزاید: اعتیاد تزریقی 45.7 %، برقراری روابط جنسی ناسالم 37.9 % و انتقال مادر به کودک 3 % موارد ابتلا را تشکیل داده هست.
در 14.4 % از موارد شناسایی شده در سال گذشته راه انتقال ویروس نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فرآورده های خونی نقل نشده هست.

ضمناً 70 % موارد شناسایی شده در این سال را مردان و 30 % را زنان تشکیل می دهند.
انتهای پیام/

155:

دانشمندان می گویند که موفقیت اونها در بیرون راندن ویروس HIV از مخفیگاه هایش در بدن گام “مهیج” تازه ای به سوی معالجه بیماری هست.

HIV می تواند خود را در DNA بیمار پنهان کند و برای چند دهه در بدن مخفی شود بی اونکه علایم ایدز ظاهر شود.

همین وضعیت هست که درمان این بیماری را غیرممکن می کند.به نقل ایسنا، دانشمندان آمریکایی با هستفاده از اونزیم برش DNA موسوم به Cas9 برای نخستین بار موفق به حذف کامل ویروس HIV از DNA انسان شدند.

با تسخیر سلول توسط ویروس HIV، این ویروس برای همیشه در اون باقی می‌ماند؛ با ورود ژنوم مرگبار این ویروس به DNA قربانی، بیمار تا آخر عمر مجبور به هستفاده از دارو می‌شود.

اما برای نخستین‌بار محققان کالج پزشکی دانشگاه تمپل موفق به یافتن راهی برای حذف کامل ویروس از سلول‌های انسان از طریق برش اونها شدند که نخستین تلاش موفق برای حذف ویروس HIV-1 از سلول انسان هست.
با هستفاده از یک اونزیم برش DNA به نام نوکلئاز و هدف برنامه دادن رشته RNA به نام gRNA محققان موفق به شکار کردن ژنوم ویروسی و حذف دی‌ان‌ای HIV-1 شدند.

در آزمایشگاه یک رشته 20-نوکلئوتیدی از gRNA برای هدف برنامه دادن دی‌ان‌ای HIV-1 تولید و با یک اونزیم برش DNA به نام Cas9 جفت شد تا ژنوم انسان ویرایش شود؛ از این مرحله ژن سلول بصورت مکانیکی بازسازی و سلول بطور کامل از ویروس پاکسازی می‌شود.

دکتر «کامل خلیلی» مدیر دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه تمپل تأکید کرد: این دستاورد گام مهمی برای درمان دائمی ایدز محسوب می‌شود؛ اما باید خاطر نشان کرد که این روش درمانی برای انجام آزمایش بالینی بر روی انسان آماده نیست.
نتایج این دستاورد در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم (PNAS) منتشر شده هست.

مطالعه بیشتر در: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

156:


157:

رشد خزنده ایدز جنسی در کشورعضو کمیته کشوری ایدز ضمن تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مقوله "آموزش" جهت پیشگیری از ابتلا به HIV/AIDS، نسبت به روند رو به رشد ابتلا به این بیماری از طریق روابط جنسی ناسالم هشدار داد.دکتر مسعود مردانی در فرمود‌وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه شایع‌ترین سن ابتلا به HIV در ایران از دهه دوم زندگی شروع شده و زمینه ابتلا تا دهه چهارم زندگی گسترش دارد، فرمود: متوسط این سن در ایران بین 20 تا 45 سال هست.وی شایع‌ترین روش‌های ابتلا را در چهار - پنج سال گذشته، هستفاده از سرنگ مشترک در معتادان تزریقی مواد دانست و فرمود: متاسفانه در حال حاضر راه انتقال از طریق مقاربت جنسی در کشور رو به افزایش هست.


مردانی عمده تلاش کمیته کشوری ایدز را شناسایی افراد پرخطر، کشف افرادی که مبتلا به ایدز هستند اما از ابتلای خود اطلاع ندارند و تشویق اونها به انجام آزمایش ایدز جهت آغاز درمان عنوان کرد و اضافه کرد: بر پايه آمار ثبت شده حدود 28 هزار مبتلا به ایدز در کشور وجود دارند.

این درحالیست که طبق تخمین‌های ساوقت جهانی بهداشت، وجود 80 تا 90 هزار مورد ایدز /HIV در کشور پیش بینی می‌شود.وی اضافه کرد: در نتیجه این آمار حدود 70 هزار نفر مبتلا به ایدز در کشور داریم که یا از بیماری خود خبر ندارند یا اون را کتمان می‌نمايند.این عضو کمیته کشوری ایدز پیشنهاد این کمیته را در زمینه پیشگیری از گسترش HIV/AIDS، شناسایی افرادی که بیشتر در معرض این بیماری هستند و تشویق اونها در جهت مشاوره و اقدام به انجام آزمایش ایدز عنوان کرد.وی در همین زمینه اضافه کرد: عمده افراد در معرض خطر ابتلا به ایدز افرادی هستند که یا در معرض اعتیاد از هر نوعی اعم از تزریقی، هستنشاقی و...

هستند، سابقه زندان یا رفتارهای پرخطر جنسی دارند.


مردانی با ابراز نگرانی از افزایش شیوع ایدز از طریق مقاربت جنسی میان جوانان فرمود: بنابراین باید این اقشار را تشویق کنیم که از وسایل محافظتی هستفاده کرده و همچنین نسبت به انجام آزمایش HIV اقدام نمايند تا در صورت ابتلا، بیماری در مراحل اولیه شناسایی شده، از پیشرفت اون پیشگیری شودو از ابتلای دیگران جلوگیری شود.


مردانی اضافه کرد: علاوه بر اون، افراد دیگری نظیر روسپی‌ها که آمار اونها به طور غیررسمی در کشور زیاد هست نیز در معرض شدید ابتلا به ایدز برنامه دارند.

بر همین پايه لازم هست که این افراد شناسایی و تحت کنترل و درمان برنامه گیرند.وی با تاکید بر اهمیت بحث پیشگیری از ابتلا به HIV/AIDSفرمود: اقدام در جهت آموزش عمومی و تشویق امت و بویژه جوانان در جهت انجام آزمایش ایدز به صورت اختیاری از جمله اولویت‌ها و سیاست‌هایی هست که باید در این زمینه مورد توجه برنامه گیرد.

در این صورت می‌توان با هستفاده از روش‌های نوین درمانی از پیشرفت این بیماری در مراحل اولیه ابتلا جلوگیری کرد.


مردانی ادامه داد: در حال حاضر این امکان وجود دارد که HIV را در مراحل اولیه بیماری با مصرف روزانه یک قرص کنترل کرد.وی اضافه کرد: بنابراین باید از طریق صداوسیما، اصحاب رسانه، مطبوعات، روحانیون، خانواده‌ها و...آموزش‌های میدانی را برای افراد و بویژه جوانان ایجاد کنیم.وی در پایان با تاکید دوباره بر بحث آموزش و پیشگیری فرمود: در حال حاضر کشورهایی مانند هسترالیا و کشورهای اروپای غربی دیگر با مشکلی تحت عنوان ایدز مواجه نیستند.

علت این مهم نیز مبارزه با ایدز از طریق سلاح برنده، ارزان ، موثر و منطقی "آموزش" هست.انتهای پیام

158:

موج ایدز از راه های جنسی در راه هست


افزايش بيماري ايدز در بين جوانان زنگ خطري براي سلامت جامعه محسوب مي شود .به نقل آريا؛ روز گذشته رئيس مركز تحقيقات ايدز بيمارستان امام خميني(ره)با بيان اين که متاسفانه به علت عدم آگاهي جوانان، بيماري ايدز از طريق تماس جنسي به سرعت رو به افزايش هست ، نسبت به اين روند رشد هشدار داد.دکتر مينو محرز توصيه به آموزش مداوم و شفاف به جوانان، آموزش مهارت هاي زندگي به دانش آموزان را از مهم ترين وظايف مسولان بهداشتي، مولفان كتب درسي، مسولان فرهنگي و اجتماعي و از همه مهم تر رسانه ملي عنوان کرد.


آمار زنان و مردان ايدزي در کشور
از طرفي دکتر عباس صداقت رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت در ارديبهشت ماه امسال فراخوان نمود: بر پايه آمار جمع آوري شده از دانشگاه هاي علوم پزشکي، تا تاريخ 1 دي ماه 1392 مجموعاً 27416 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS در كشور شناسايي شده اند كه 89 % اونان را مردان 11% را زنان تشكيل مي‌دهند.


به فرموده ايشان تاکنون 5428 نفر مبتلا به ايدز شناسايي شده و 5616 نفر از افراد مبتلا فوت كرده اند.

45.9 % از مبتلايان به HIV در وقت ابتلا در گروه سني 25 تا 34 سال برنامه داشته اند که بالاترين نسبت در بين گروه‌هاي سني را به خود اختصاص مي‌دهند.


آمار 33 %ي ايدز از طريق برقراري روابط جنسي
به فرموده دکتر صداقت علل ابتلا به HIV در بين کل موارديکه از سال 1365 تا کنون در کشور به ثبت رسيده‌اند به ترتيب، تزريق با وسائل مشترك در مصرف كنندگان مواد (68.5 %)، رابطه جنسي (13.1 %)و انتقال از مادر به كودك (1.3 %)بوده هست و راه انتقال در 17.1 % از اين گروه نامشخص مانده هست.


رئيس اداره ايدز اضافه کرد:در مقايسه اين آمار با موارديکه ابتلا اونان در سال 1391 نقل شده هست، اعتياد تزريقي 52 %، برقراري روابط جنسي 33 %، و انتقال از مادر مبتلا به کودک 3.4را تشکيل داده هست.در 11.6 % از موارد شناسايي شده در اين سال راه انتقال نامشخص بوده و هيچ مورد جديد ابتلا از راه خون و فرآورده‌هاي خوني نقل نشده هست ضمنا 74.4 % موارد شناسايي شده در اين سال را مردان 25.6 % را زنان تشكيل مي‌دهند.


راه هاي انتقال اچ آي ايشان
دکتر مينو محرز، رئيس مركز تحقيقات ايدز بيمارستان امام خميني(ره)تماس جنسي با فرد آلوده، سرنگ مشترک به ايشانژه در معتادان، و انتقال از مادر آلوده به نوزاد را از جمله راه هاي انتقال اچ آي ايشان عنوان کرد و تاکيد کرد : البته اگر قبل از متولد شدن نوزاد متوجه بيماري در مادر باردار شايشانم خواهيم توانست با درمان جلايشان ابتلاي جنين به ايدز را بگيريم.


ايشان با بيان اينکه متأسفانه آموزش به جوانان در خصوص اين بيماري کافي نبوده هست، ادامه داد: در حال حاضر به دليل عدم آگاهي خانواده ها و جوانان، بيماري ايدز از طريق تماس جنسي به سرعت رو به افزايش هست.


نکات قابل تامل در آمارهاي جديد ايدز فراخوان شده؛

اعتياد تزريقي 45.7 %؛ روابط جنسي ناسالم 37.9 %


از طرفي وزارت بهداشت در پايان مردادماه طي گزارشي، آخرين موارد ثبت شده ايشانروس HIV/AIDS در نيمه دوم سال 92 را فراخوان نمود.در نقل اداره ايدز وزارت بهداشت آمده هست: بر پايه جديد ترين آمارهاي جمع آوري شده از دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات درماني، تا اول فروردين ماه سال جاري، 27 هزار و 888 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS شناسايي شده اند که 88.7 % موارد ابتلا را مردان و 11.3 % را زنان تشکيل مي دهند.

همينطور 45.8 % از مبتلايان که سن وقت ابتلاي اونها مشخص بوده، در گروه سني 25 تا 34 سال برنامه داشتند که بالاترين نسبت در بين گروه هاي سني را به خود اختصاص مي دهند.


در ادامه اين نقل به علل ابتلا به HIV/AIDS اشاره شده هست.به طوري که در بين کل موارد ابتلا که از سال 65 تا کنون در کشور به ثبت رسيده اند، به ترتيب اعتياد تزريقي 67.6، رابطه جنسي ناسالم 13.4 و انتقال ايشانروس از مادر به کودک 1.2 % بوده هست.


ستاد مبارزه با مواد مخدر:


شيب پايين سن ابتلا به ايدز در کشور
اما موسايشان چلک مدير کل توسعه مشارکت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر در اظهار نظري فراخوان نمود که در حوزه آسيب هاي اجتماعي شيب سن به سمت پايين بوده و آسيب ها در اين زمينه زنانه تر شده هست.برپايه آخرين آمار 27 هزار و 41 نفر در کشور مبتلا به ايدز هستند که 90 % اون را مردان و 10 % ديگر را زنان تشکيل مي دهند.

افراد مبتلا به ايدز بين 25 تا 34 سال سن دارد.

تا سال 90، 69 % اين بيماري از طريق تزريق و 10 % از طريق روابط جنسي انتقال مي يافت که در پايان سال 91 اين آمار به 52 % از راه تزريق و 36 % از راه روابط جنسي تغيير يافت.
به فرموده ايشان درخصوص جرائم جنسي آماري نداريم اما آمار ايدز نشان مي دهد در اين بخش بايد نگراني داشته باشيم.
شيوع ايدز در بين کودکان کار معتاد 45 برابر کل جامعه
اما وزير بهداشت نيز در اين زمينه اظهار نظري تکان دهنده داشت و با اشاره به اينکه، شيوع ايدز در بين کودکان کار معتاد 45 برابر کل جامعه هست فرموده که متأسفانه آمار تعداد کل کودکان کار را در اختيار نداريم اما بر پايه برآوردي که در يک تحقيق داشته ايم، ميزان شيوع ابتلا به ايشانروس ايدز در بين کودکان کار معتاد 45 برابر کل جامعه هست که آمار بسيار بالا و نگران نماينده اي هست.
ايشان در ادامه فرموده که مسئله کودکان کار را ما دو دهه پيش در کشور نداشتيم اين مسئله زاييده تصميمات نادرست سالهاي اخير هست و همه متوليان و دستگاههاي دولتي براي رفع اين مسئله در کشور وظيفه دارند و اميدواريم کمک نمايند.
هشدار:

ايدز جنسي در بين جوانان زنگ خطري براي سلامت جامعه


به هر حال همانگونه که اشاره شد آموزش به جوانان در خصوص اين بيماري کافي نبوده و به علت عدم آگاهي خانواده ها و جوانان، بيماري ايدز از طريق تماس جنسي به سرعت رو به افزايش هست و اين نشان از نداشتن آگاهي و دانش جوانان نسبت به راه هاي انتقال بيماري هست .


به فرموده مينو محرز افزايش اين بيماري در بين جوانان زنگ خطري براي سلامت جامعه محسوب مي شود و آگاهي ها بخش ها نيز مقطعي و بي اثر بوده هست؛ چرا که هنوز نوجوانان و جوانان نمي دانند رفتارهاي پرخطر چگونه رفتارهايي هست؟ البته در کشور هاي ديگر اطلاع رساني به طور مرتب و مداوم صورت مي گيرد که اگر اون ها نيز اين آموزش ها را نداشته باشند به راحتي درگير بيماري ايدز خواهند شد.

پس بايد آموزش و اطلاع رساني به خانواده ها به ايشانژه جوانان را جدي بگيريم تا شاهد افزايش بيماري از طريق تماس جنسي محافظت نشده نباشيم.به فرموده ايشان در حال حاضر توانسته ايم با تدابير انديشيده شده جلايشان گسترش بيماري را در ميان مصرف نمايندگان مواد مخدر بگيريم اما مهارت هاي زندگي بايد در مدارس از ابتدا به دانش آموزان آموزش داده شود تا اون ها بتوانند خودشان را در مقابل آسيب هاي اجتماعي محافظت نمايند؛ و با توجه به اينکه رسانه ملي در دسترس همگان برنامه دارد و بيش از 80 % امت بيماري اچ آي ايشان را از طريق اين رسانه شنيده اند، پس بهتر هست رسانه ملي بايشانژه شبکه راديايشاني سلامت در اين زمينه اطلاع رساني شفاف و مداومي را اجرا کند.


لازم و ضروري هست که امت و بايشانژه جوانان راجع به اچ آي ايشان بخوانند، ياد بگيرند و زندگي نمايند.

تابناک

159:56 out of 100 based on 61 user ratings 136 reviews