اصل هفت (7) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل هفت (7) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل هفت (7) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


اصل نود و پنج (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل نود و شش (96) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

اصل هفتم (7) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

اصل نود و هفت (97) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل نود و هشت (98) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
طبق دستور قراون کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای هستان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند..
اصل نود و نه (99) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از اون معین می‌کند..
اصل صد (100) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل صد و يک (101) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل صد و دو (102) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.

قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.


پرسشکده در تاریخ 11 شهریور ماه سال 1389 در ساعت 09:01 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


50 out of 100 based on 55 user ratings 580 reviews