دو آيه در قرآن كريم است كه تمام بيست و هشت حرف قرآن در آن آيات آمده است. آن دو آيه کدامند؟


دو آيه در قرآن كريم است كه تمام بيست و هشت حرف قرآن در آن آيات آمده است. آن دو آيه کدامند؟
    دو آيه در قرآن كريم است كه تمام بيست و هشت حرف قرآن در آن آيات آمده است. آن دو آيه کدامند؟

پاسخ :


آيه 15 سوره بقره چيست؟

1:آيه 16 سوره بقره چيست؟

آیات "154 سوره آل عمران" و "29 سوره فتح" این ویژگی را دارند که هر 28 حرف قراون در اونها بکار گرفته شده هست.


آيه 17 سوره بقره چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


56 out of 100 based on 41 user ratings 1216 reviews