بررسی اثر PGE2 به دو روش شیاف واژینال و آمپول در دفع جنین مرده (IUFD) در سن 14-28 هفته در زایشگاه قدسن زاهدان در سالهای 1375-76

بررسی تاثیر جریان الکتریکی تک فازی پالسی ولتاژ بالا در تسریع روند ترمیم زخم‌های فشاری معلولین ضایعات نخاعی
بررسی مقایسه‌ای تاثیر آیونتوفورزیس و فنوفورزیس دگزامتازون در درمان بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ
بررسی نقش آموزش در پیشگیری و درمان عوارض ناشی از مشکلات ستون فقرات کمری در بیماران کمردرد مزمن مراجعه‌کننده به بیمارستان لقمان حکیم سال 1379-8
بررسی آزمون EDPA در کودکان عادی 1-6 ساله شهر تهران
بررسی مقایسه‌ای مهارتهای حرکتی و عملکرد عصبی-عضلانی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی و دانش‌آموزان عادی 7-10 ساله
بررسی علایق سالمندان آسایشگاههای شهر تهران از نظر فعالیتهای فردی و اجتماعی
Convert this SQL with count and grouping to linq2SQL
linq to sql with multiple aggregators
Saving and Retrieving Entities of different types using LINQtoSQL
Get generated tablename for an entity?
No result in LINQ query gives Object reference not set to an instance of an object in IF ELSE statement
Don't save an associatied object in Linq To Sql
Dynamic table generation through LINQ To SQL. How to change ITable to Table?
linq to sql - Inserting a class with null reference
What are the advantages or disadvantages of using dbml for linq2sql queries?
Good architecture for 2-tier(client-server) desktop application using linq-to-sql

بررسی اثر PGE2 به دو روش شیاف واژینال و آمپول در دفع جنین مرده (IUFD) در سن 14-28 هفته در زایشگاه قدسن زاهدان در سالهای 1375-76
IUFD: به مرگ جنین پس از هفته بیستم حاملگی ولی قبل از آغاز زایمان اطلاق میشود این عارضه در حدود 1 % حاملگیها رخ می‌دهد.


تاثیر Rest Splint در کاهش التهاب و تسکین درد مفاصل مچ و دست بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
روشهای انجام سقط جنین-پروستاگلاندینها را امروزه بطور وسیع برای ختم حاملگی بویژه در سه ماهه دوم بکار میبرند.


بررسی مقایسه‌ای آستانه‌های حس لمس سبک -فشار عمقی در انگشتان اشاره و کوچک دست غالب و غیرغالب مدرسین انجمن خوشنویسان ایران-شعبه تهران
ترکیباتی که بطور معمول مورد هستفاده برنامه میگیرند عبارتند از PGE2, PGF2A برخی از انولگهای اون.


تاثیر تجویز پروژسترون پس از تحریک تخمک‌گذاری بر فراساختمان آندومتر رحم موش در زمان لانه‌گزینی
در این تحقیق در زایشگاه قدس زاهدان پس از تایید مرگ جنین با سونوگرافی و تعیین سن حاملگی و با توجه به تعداد زایمانهای مادر پس از معاینه عمومی و رد کنتر اندیکاسیونهای هستفاده از پروستاگلاندین از شیاف واژینال و آمپول PGE2 در 50 بیمار مبتلا به UFD هستفاده شده و نتایج حاصل نشان میدهد که میزان پاسخ‌دهی به پروستاگلادین 66 % بوده و وقت پاسخ‌گویی از 1 ساعت و 15 دقیقه تا 17 ساعت در گروه دریافت نماينده آمپول و از 4 ساعت تا 18/5 ساعت در گروه دریافت‌نماينده شیاف متغیر بوده هست .


دستگاه گردش خون ساختمان چشم-گوش
میزان عدم پاسخگویی در گروه دریافت‌نماينده آمپول 24 % و میزان عدم پاسخگویی در گروه دریافت‌نماينده شیاف 44 % بود و تمام موارد احتیاج به کورتاژ یا کوراژ داشت .


تعیین توانایی در ادراک فضاشناختی دهانی در دانش‌آموزان پسر سندرم داون 3-5 ساله عقلی تحت آموزش استثنایی


بررسی تطبیقی پردازش تضاد معنایی در دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای پایه پنجم ابتدایی


74 out of 100 based on 59 user ratings 784 reviews

تاثیر توانبخشی شنیداری-کلامی بر صوت کودکان ناشنوای مادرزادی کاشت حلزون شنوائی زیر 12 سال استان خراسان
بررسی و مقایسه شاخصهای نحوی و واژگانی در کودکان 3، 4، 5 ساله فارسی زبان
بررسی مقایسه‌ای رشد درک نحو در کودکان طبیعی و کودکان سندرم داون 4 و 5 ساله عقلی
بررسی مقایسه‌ای عملکرد مخچه و قشر خاکستری مغز در افراد عادی و لکنتی مذکر 25-17 ساله
بررسی تاثیر آموزش بهداشت فردی بر نتایج درمان و عود واژینیت کاندیدیایی در بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاههای زنان تنظیم خانواده وابسته به
بررسی ارتباط سازگاری زناشوئی و تنیدگی ناشی از ناباروری در زنان مراجعه‌کننده به مرکز باروری و ناباروری شهر اصفهان در سال 1378
مطالعه تطبیقی سیستم اورژانس چند کشور انتخابی و ارائه الگویی مناسب برای ایران
بررسی علل عمده مراجعه بیماران بومی شهرستان رفسنجان به مراکز درمانی یزد و ارائه راهکارهای مناسب
Can I have my persistence layer object implement an interface that uses enum, with implicit conversion to int?
LINQtoSQL caching question
How does Linq Determine if a propety has a storage field?
How to return multiple classes as IQueryable<T>
legacy database - updating columns
Get Distinct Value from Observable Collection Class
Why removed List<Entity> not reflectiong when SubmitChanges() called?
Lin2Sql No supported translation to sql exception
Linq to SQL: Left Join to MAX aggregate
Linq2Sql, GroupBy and return specific object
*