بازآرایی شبکه های توزیع به منظور متعادل کردن بار با استفاده از الگوریتم وراثتی باینری و حقیقی و نظریه گراف


بازآرایی شبکه های توزیع به منظور متعادل کردن بار با استفاده از الگوریتم وراثتی باینری و حقیقی و نظریه گراف
طراحی شبکه های توزیع جهت افزایش قابلیت اطمینان و سرویس دهی مطمئن تربه صورت حلقوی انجام میگیرد و این درحالیست که بهره برداری ازاین شبکه ها بدلیل مشکلات بهره برداری شبکه های حلقوی اغلب بصورت شعاعی صورت می گیرد کلیدها و شکشن لایزرهای متعددی که درشبکه وجود دارند نقش بسزایی درمدیریت ساختار شبکه برای نیل به شکل بهینه که همان کاهش تلفات هست ایفاد می نمايند .بازارایی ساده ترین و کم هزینه ترین روش برای تامین هدف فوق باشد .


الگوی مطلوب دانشگاه پایدار در نظام آموزش عالی ایران


انتشار اطلاعات در زنجیره تامین الکترونیکی بیمه: استفاده از سیستم های چند عاملی و وب سرویس
نمایه ها:


74 out of 100 based on 19 user ratings 544 reviews

اندازه گیری عملکرئ مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد با استفاده از کار امتیازی متوازن
بررسی تاثیر بکارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین، مطابق با نظریه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سازمان های دولتی و ارائه راه کارهای پیاد
اوورهال در وضعیت پرواز تجربه پیاده سازی برنامه استراتژیک
ایجاد تحول در برگزاری آزمون های سراسری داخلی با استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان صدا و سیما
بررسی ابعاد رفتار شهروند سازمانی ذر سازمان های دولیتی
بررسی اثر سو گیری های رفتاری بر ساختار سرمایه
بررسی ارزیابی عملکرد R.T.C بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن و ارئه راه کارهای تدوین نقشه استراتژی
Equal Opportunity in Employment of Diverse Work Groups: The Case of Iran
The Role of Newspaper Advertisements In Recruitment in Pakistan
اجرای پیشرفته اصول 5S
تجربه مدیریتی، برگزاری نشت های تخصصی خبر با هدف هم آموزی و تبادل در زمینه تولید و پخش اخبار
تحلیل ارتباط بیننسبت های مالی و نسبت قیمت هر سهم به درآمد آن
*