آموزش سوزندوزی بلوچی-مرحله پیچ دوزی


آموزش سوزندوزی بلوچی-مرحله پیچ دوزی


/ کليپ آموزش سوزندوزی بلوچی-مرحله پیچ دوزی
آموزش سوزندوزی بلوچی-مرحله پیچ دوزی
• زمان : 13:05
هنر خیاطی در تمامی اقوام ایران زمین به نحوه مخصوص به همان قوم اجرا می شود که این خود باعث تنوع و گسترش این هنر در پهنه میهن عزیزمان ایران شده است.
هنر سوزندوزی به روش بلوچی یکی از زمینه های هنر خیاطی در استان سیستان و بلوچستان است که ریشه در فرهنگ قومی کهن خطه سیستان و بلوچستان دارد.
مجموعه سوزندوزی به روش بلوچی از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان برگرفته و به علاقمندان این رشته از هنر خیاطی عرضه میگردد.

سه‌شنبه، 9
62 out of 100 based on 37 user ratings 412 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی - تونیک دراپه 92/12/12
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - ماهی 92/12/17
به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم عابدی - گل سنبل 92/12/18
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - گل 92/12/23
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - اسب 92/12/25
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین سفره توسط خانم بیات - هفت سین 92/12/26
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی - رولباسی 93/1/16
به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم عابدینی - گل رز 93/1/17
به خانه برمی گردیم - آموزش فرش باقی توسط خانم نظامی 93/1/18
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم غلامحسینی - ترانسفر 93/1/19
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 93/1/20
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - فریم 93/1/23
به خانه برمی گردیم - آموزش تابلو برجسته توسط آقای حسین لو 93/1/24
به خانه برمی گردیم - نگهداری گل و گیاه توسط مهندس بهادری فر - 93/1/26
*