آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: آموزش دوخت پانچوی فانتزی


آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: آموزش دوخت پانچوی فانتزی


/ کليپ آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: آموزش دوخت پانچوی فانتزی
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: آموزش دوخت پانچوی فانتزی
• زمان : 14:12
دانلود مستقیم برنامه آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم سیما عمرانی، این برنامه دوختن آموزش دوخت پانچوی فانتزی _ با کیفیت متوسط _ 18/10/1391_ دانلود آموزش خیاطی برنامه سیمای خانواده

چهارشنبه، 27 دی
74 out of 100 based on 29 user ratings 1204 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش تابلو برجسته توسط آقای حسین لو 93/1/24
به خانه برمی گردیم - نگهداری گل و گیاه توسط مهندس بهادری فر - 93/1/26
به خانه برمی گردیم - آموزش خمیر سیلیک توسط خانم هوشمند - 93/1/27
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی - تونیک 93/1/25
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - مقنعه 93/1/30
به خانه برمی گردیم - آموزش نگهداری فرش توسط خانم نظامی 93/2/1
به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم عابدینی - گل کوکب 93/2/3
به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی روی سفال توسط خانم عرب 93/2/4
به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی با کاردک توسط خانم اسلم 93/2/6
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - گل ارکیده 93/2/7
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی - دامن 93/2/8
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: پالتو طرح شنل
به خانه برمی گردیم - نگهداری گل و گیاه توسط مهندس بهادری فر - 93/2/9
به خانه برمی گردیم - آموزش نما منبت توسط خانم موسوی 93/2/10
*