آیا کسى که چند غسل بر ذمه او هست، مى‏تواند به نیت همه یک غسل انجام دهد؟


آیا کسى که چند غسل بر ذمه او هست، مى‏تواند به نیت همه یک غسل انجام دهد؟
    آیا کسى که چند غسل بر ذمه او هست، مى‏تواند به نیت همه یک غسل انجام دهد؟

پاسخ :


چنانچه آیات قرآن از پشت کاغذ پیدا باشد، دست زدن به آن بدون طهارت چه حکمى دارد؟

1:کسى که آیات قرآن را تایپ مى‏کند؛ آیا باید با وضو باشد؟

همه مراجع: آرى، مى‏تواند( امام، تحریرالوسیله، ج 1، واجبات الغسل، م 22 ؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 187 ؛ مکارم، تعلیقات على العروه، ج 1، مستحبات غسل اله، م 15 ؛ صافى، توضیح‏المسائل مراجع، م 389؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 390.).

برگرفته از پرسمان


کسى که قرآن مى‏نویسد؛ آیا باید با وضو باشد؟
پرسمان در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:23 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


50 out of 100 based on 45 user ratings 220 reviews

دست زدن به ترجمه قرآن، بدون طهارت چه حکمى دارد؟
آویختن گردن بندى که روى آن، آیه قرآن نوشته شده است، در ایام عادت چه حکمى دارد؟
دست زدن به جلد و حاشیه قرآن براى شخص جنب چه حکمى دارد؟
تلاوت قرآن بدون وضو چه حکمى دارد؟
به همراه داشتن قرآن براى شخص جنب چه حکمى دارد؟
همراه داشتن قرآن در دستشویى چه حکمى دارد؟
خال کوبى آیات قرآن بر روى بدن و مس آن چگونه است؟
آیا سوزاندن آیات قرآن که بر روى کاغذ نوشته شده جایز است؟
راه محو کردن برگه‏هایى که آیات قرآن بر روى آن نوشته شده، چیست؟
قرآن آموزانى که وضوى درستى ندارند و قرآن را لمس مى‏کنند، چه حکمى دارد؟ تکلیف مربى در
لمس کردن نام نبى‏اکرم‏صلى الله علیه وآله، امامان‏علیهم السلام و حضرت زهراعلیها السلام
c++ templatized interface
Need ways to speed up PHP methods
Javascript this does not point to right object
In PHP can you extend a class to the same name?
How to create an instance of two classes at the same time?
Shorter way to access name of class in static method?
Abstraction in Delphi
How to pass a subclass parameter when implementing an interface in C#?
Why can some operators only be overloaded as member functions, other as friend functions and the rest of them as both?
Modeling Classes Based on Table Designs
*