ویروسی از بیماریهای باك


ویروسی از بیماریهای باك
چرا درمان بیماریهای ویروسی از بیماریهای باكتریایی مشكل تر است ؟
پاسخ :
زیرا ویروس ها برای رونویسی و تولید پروتین های خود از دستگاه همانند سازی و رونویسی فرد بیمار هستفاده می كنند پس هر دارویی كه بخواهد به دستگاه همانند سازی ویروس صدمه بزند در واقع به دستگاه همانند سازی میزبان ویروس صدمه می زند اما در باكتریها اینگونه نیست.


مطالعه نكته ای درس زیست شناسی را


74 out of 100 based on 49 user ratings 124 reviews

است؟ رمز `÷ایان همیشه توسطخود ر
شده شكل زیر "اختلال در ك كدامیك عامل مستقیم بیماری الكاپتونوریا است؟1ا
را معرفی كنید وكتابهایی در این زمینه بگویید تا بتوانم در مورد او مطالعه
8سوال 1پرسش وتحقیق كتاب علوم زیستی وبهداشت سال اول دبیرستان را به عنوان
منبع
نظریه ی خلق الساعه را رد كرد؟ازمایش او در
در چه سنی

chi? va the long charkhe ye p
چند
چگونه اسفنج مصنوعی تهیه می شود؟ 2- تشنج چیست؟ 3- چرا در كشاورزی با استفاده
درس زی

زیست پالاها: گزینه‌ای در حفاظت کیفیت آب/
یخبندانهای دوران چهارم در اروپا/
حلقه آتش ، کسوف حلقوی ، منظره‌ای از اعجاز و شگفتی را به نمایش گذاشت/
تهیه مواد غذایی از جلبک قهوه‌ای سارگاسوم/
جزر و مد ، راز سر به مهر دریاها ، مهکشند و کهکشند دو پدیده مهم برای ناخدایان/
فعالیت ضدباکتریایی عصاره گیاهان خوراکی/
آلودگی هوا و عوارض آن/
آشنایی با تاریخ نجوم (2) از بابل تا یونان/
همسفر با آینه سوبارو/
آسمان دراین ماه (مرداد)
*