بررسي اثرات درماني سديم و الپروات در بيماران با سردرد ميگرني بر اساس وضعيت EEG پايه

مقايسه ي خشکي چشم در بيماران ديابتي و افراد سالم با استفاده از تست شيرمر
مقايسه تخمين وزن جنين با سونوگرافي وفرمول ترکيبي از سونوگرافي و وزن مادر
بررسي يک ساله علل منجر به فوت در بيماران ترومايي شهرستان بابل(1391)
بررسي ويژگي‌هاي واکه‌هاي زبان فارسي در گويش مازندراني در شهرستان بابل در بزرگسالان 18 تا 50 سال
مقايسه پارامترهاي خوني مرتبط با آنمي در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط و گروه شاهد
: مسموميت با متادون در کودکان مراجعه کننده به بيمارستان کودکان اميرکلا در سال هاي 89 الي 90
ارتباط بين شاخص خطرپذيري باليني نوزادان و رتينوپاتي پره مچوريتي در نوزادان نارس با وزن تولد کمتر از 2000 گرم
پيامدهاي کوتاه مدت نوزادان نارس پذيرش شده در NICU و بخش نوزادان بيمارستان کودکان اميرکلا بابل طي سال هاي 89-1388
بررسي اختلالات رحمي به وسيله هيستروسکوپ و سونوگرافي ترانس واژينال قبل از ART
بررسي موضوعي پايان نامه هاي دانشکده دندانپزشکي بابل از سال 1374 تا 1390
بررسي محتواي اطلاعاتي پلي مورفيک مارکر T854T در افراد سالم و مبتلا به فيبروزکيستي مراجعه کننده به آزمايشگاه ژنتيک اميرکلا
عوامل موثربرموفقيت تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم در شمال ايران
فراواني ضايعات ناخني دست در بيماران مبتلا به پسوريازيس پوست
*