گیاهان دارویی


گیاهان داروییگیاهان دارویی
در این تاپیک به گیاهان دارویی پرداخته میشودتخته های برش(تخته گوشت) جالب+10 عكس

1:

اندازه ها و مقادير :

از اونجائيكه ممكن هست در هنگام تهيه داروهاي گياهي ترازايشان مناسب در دسترس نباشد مي‌توان از وسايل زير بعنوان واحد وزن هستفاده نمود كه تقريباً برابر با اوزان مورد نظر مي‌باشد.
0/25 گرم = يك چهارم قاشق مرباخوري
5/0 گرم = نيم قاشق مرباخوري گرم = يك قاشق مرباخوري
2 گرم = يك قاشق مرباخوري سرپر
3 گرم = يك قاشق غذاخوري پر 4 گرم = يك قاشق غذاخوري لب‌پر
5 گرم = يك قاشق غذاخوري سرپر
1فنجان = در حدود ليتر آب و حدود 200 ميلي‌ليتر مقدار مصرف يك بار = يك

فنجان متذكر مي‌گردد كه در مورد اوزان كمتر از 0/25 گرم حتماً مي‌بايستي از ترازوهاي دقيق هستفاده گردد و در مواردي كه تنطورها و يا عصاره‌هاي خاصي مورد نظر باشد بايستي داروهاي مورد نظر را از داروخانه تهيه نمود.

طرز تهيه داروهاي گياهي


الف ـ دم كرده
دم كرده بهترين و با ارزشترين روش تهيه داروهاي گياهي هست، زيرا اكثراً مهمترين مواد مؤثر گياهان داروئي در اثر جوشيدن از بين مي‌روند.

عصاره دم كرده بدين ترتيب تهيه مي‌شود كه مقدار تعيين شده از گياه خرد شده را با يك فنجان آب جوش (حداكثر يك ليتر) مخلوط كرده و به هم

مي‌زنند سپس رايشان ظرف را پوشانده و مي‌گذارند كه 30-15 دقيقه دم بكشد، سپس اونرا صاف مي‌كنند.


تزیین سفره با استفاده از برگ به شکل گل
در صورتيكه بعضي از بيماران نسبت به


دارايشان خاصي عدم تحمل نشان دهند، شايسته هست كه در دفعات اول مصرف، دارو فقط 6 تا 8 دقيقه دم كشيده شود، در اين صورت مطمئناً بخوبي قابل مصرف بوده و مؤثر مي‌باشد.


تزیین سالاد کالباس با خیار


ب ـ جوشانده

اصولاً بايد توجه داشت كه روش جوشاندن، اغلب براي داروهائي بكار برده مي‌شود كه از ريشه، ريزم، پوست، رزين يا دانه‌ها تهيه مي‌گردند و يا

هنگامي اونرا بكار مي‌برند كه اطمينان داشته باشند موادمتشكله مؤثر اونها در اثر حرارت از بين نمي‌روند و يا اين مواد بوسيلة آب سرد يا جوشيده از سلول گياهي حل و خارج نمي‌شوند.


تزئین زیبای تره فرنگی
ضمناً توجه شود كه از ظروف آهني جهت جوشاندن گياهاي هستفاده نگردد.


1- جوشاندن ملايم:
براي تهيه اين فرم از دارو مقدار معيني از گياه خرد شده را با ليتر آب جوش مخلوط كرده و مي‌گذارند كه كمي قل بزند، سپس اونرا از اجاق دور كرده و مي‌گذارند كه چند دقيقه دم بكشد و در خاتمه اونرا صاف مي‌كنند.

2- جوشانده معمولي:
براي تهيه اين نوع دارو مقدار مورد نظر از گياه خرد شده را با ليتر آب سرد مخلوط كرده و مي‌گذارند كه بجوش آيد سپس اونرا صاف مي‌كنند.

3- جوشانده قايشان:
براي تهيه اين نوع دارو ابتدا مانند روش جوشانده معمولي مقدار معين گياه خرد شده را با ليتر آب سرد مخلوط كرده و مي‌گذاند كه بجوش آيد.


تزئین طالبی به شکل گل
سپس اونرا از شعله دور كرده و رايشان ظرف را پوشانده و مي‌گذارند كه 10 دقيقه دم بكشد.


مردم‌ کشورهای ‌مختلف صبحانه چه‌ می‌خورند؟
و در خاتمه اونرا صاف مي‌كنند.


موارد مهم مربوط به میوه


ج ـ خيسانده

1- خيسانده با آب سرد:
اصولاً روش خيساندن را اغلب براي گياهاني بكار مي‌برند كه مواد مؤثر اونها در اثر حرارت زود خراب يا تبخير مي‌شوند.


مربای به باعسل(پخته)
براي انجام اين منظور بر رايشان مقدار مورد نظر از گياه خرد شده مقدار
ليتر آب سرد ريخته، درب ظرف را پوشانده و مي‌گذارند كه 6 تا 12 ساعت باقي بماند.

هر چه ميزان اين وقت طولاني‌تر شود عصاره قايشان‌تر خواهد بود.


2- خيسانده‌هاي الكلي:
اين روش اغلب براي گياهاني بكار مي‌رود كه مواد مؤثر اونها در آب حل نمي‌شوند.

براي تهيه اين نوع دارو بر رايشان مقدار لازم از گياه خرد شده اون مقداري از الكل اتيليك 60 % را مي‌ريزند كه تمام قسمتهاي گياهي پوشيده شود، سپس در ظرف را بسته و چند روزي نگاه مي‌دارند (براي تهيه عصاره‌هاي قايشان‌تر از الكل خالص يا 90 % هستفاده مي‌شود).

توجه: تراي تهيه عصاره‌هايي به منظور خوراكي يا معالجه و ضد عفوني زخمها، غرغره‌ها و دهان شايشاني‌ها مي‌بايستي عصاره‌هاي تهيه شده پيوسته با آب رقيق گردد.


د ـ شيرابه
براي تهيه شيرابه گياهان داروئي، گياه تازه را در هاوم (خرد كننده‌هاي الكتريكي) خوب له كرده و سپس داخل يك پارجه تميز نموده و فشار مي‌دهند.

براي بكار بدن اين نوع دارو در مصرف خوراكي اغلب يك قاشق مرباخوري از شيرابه را در شير يا آب حل و ميل مي‌كنند.هـ ـ پودر
براي تهيه پودر، گياه خشك شده را در هاون به صورت پودر درآورده و سپس با الك ريز الك مي‌كنند.
جهت كاربرد در مصرف خوراكي مقدار مورد نظر از پودر را در يك قاشق غذاخوري شير يا آب حل كرده و ميل مي‌كنند.

جهت مصرف خارجي مثل ساير پودرها، به قسمت مورد نظر پاشيده مي‌شود.و ـ ضماد (بانداژ)، كمپرس

اصولاً ضمادها را جهت رفع كبودي و كوبيدگي، احتقان، التهاب، كشيدن چرك از دمل‌ها، آرام كردن خراش‌ها و كشيدن سموم از بدن مورد هستفاده برنامه مي‌دهند و معمولاً گياهان داروئي موردنظر را بصورت خمير درآورده و بطور مستقيم رايشان بدن برنامه مي‌دهند و يا اونرا ابتدا بر رايشان پارچه تميز كشيده و سپس مورد هستفاده برنامه مي‌دهند.


1-1- بانداژ يا كمپرس مرطوب نوع اول :

براي تهيه اين نوع دارو در صورتيكه دستور ديگري موجود نباشد بدين ترتيب عمل مي‌شود كه 10 گرم از گياه خرد شده را در ليتر آب به صورت چاي دم مي‌كنند.

سپس اونرا صاف كرده، چلانده و گرم گرم (نه داغ) به صورت كمپرس بكار مي‌برند.

البته بايد بر رايشان اين كمپرس گرم و مرطوب يك تكه پارچه غير قابل نفوذ و برايشان ان دستمال گرم برنامه داده شود.

1-2-بانداژ يا كمپرس مرطوب نوع دوم :
گياه خرد شده داروئي را در يك كيسه پارچه‌اي كوچك برنامه داده و در داخل آب جوش برنامه مي‌دهند سپس اونرا صاف كرده و مطابق روش 1 عمل مي‌كنند.
2- كمپرس‌هاي گرم و خشك:

براي تهيه اين نوع دارو، گياه خرد شده را در يك كيسه تميز سفيد برنامه داده و خشك خشك حرارت داده و بصورت كمپرس رايشان عضو برنامه مي‌دهند.

ز ـ داروهاي مخصوص شستشو
براي اين منظور گياه دارايشاني خرد شده را بطوري كه چاي را درست مي‌كنند آماده كرده و با اون زخمها را شستشو مي‌دهند.

ح ـ هستفاده از داروهاي گياهي در حمامها
براي اين منظور 100 گرم از گياه خرد شده را در يك ليتر آب جوشانده و صاف مي‌كنند، سپس اونرا به مايع وان اضافه مي‌كنند.

براي تهيه مايع جهت حمام


پا كافي هست كه 40 گرم از گياه در ليتر آب جوشانده و بكار برد.
وقتي كه گياهان به راحتي در دسترس باشند، كافي هست كه از دم‌كرده

گياه به مدت 15 دقيقه و يا خيسانده سرد 13 ساعته هستفاده گردد.

توجه: بار ديگر نظر علاقمندان به گياه‌درماني را كاملاً به اين نكته جلب مي‌نماييم كه گياهان مورد نظر مي‌بايستي حتماً از عرضه كنندگان مظمئن تهيه و مصرف شوند.

زيرا در غيراينصورت ممكن هست گياهان تهيه شده به طور صحيح محصول برداري، خشك، انبار و نگهداري نشده باشد.

از مصرف اين نوع گياهان به هيچ‌وجه اثر درماني مطلوب حاصل نخواهد شد.

ازطرف ديگر مي‌بايستي به دستور تهيه دارو كه در نسخه ذكر شده كاملاً توجه شود (دم كرده، جوشانده، خيسانده) زيرا اين روشهاي تهيه با توجه به مواد مؤثر موجود در گياه، كه بايد از


گياه خارج شده و پس از مصرف اثر درماني خود را ظاهر سازد در نظر گرفته شده هست.

بدين سبب توصيه مي‌شود در صورتيكه دستور تهيه دارو در دسترس نباشد بخصوص در مورد داروئهائي كه از برگ و گلهاي گياهان تهيه مي‌گردد، اونرا بصورت دم‌كرده تهيه و هستعمال نمايند.
/

2:

در ابتدا لازم بذکر هست که خواص تمام این گیاهان در سالهای اخیر در موسسات علمی ازمایش و ثابت شده هست و بیشتر خواصی که گذشتگان ما از این گیاهان عنوان میکرده انددرست بوده هست

::: زردچوبه در معالجه بيماريهاى غيرقابل درمان نقش دارد


برپايه يک تحقيق پزشکى گياه زردچوبه مى تواند بدون اونکه بر بيمار عوارض جانبى بگذارد ، در معالجه بسيارى از بيماريهاى غير قابل درمان و خطرناک نقش درمانى داشته باشد .اين مطالعات نشان میدهد زردچوبه در درمان التهابات ايشانروسى کبد، تنظيم مقدار کلسترول خون ومعالجه بيماريهاى سرطان سينه وخون موثر هست.در اين نقل پزشکى آمده هست: مصرف روزانه يک قاشق مرباخورى زردچوبه در يک ليوان شير گرم میتواند مانع از ابتلا به سرطان شود.


مطالعات پزشکى نيز نشان میدهد، زردچوبه در درمان بيمارى قند باتوجه به نقش اون در افزايش ترشح انسولين میتواند موثر واقع شود.زردچوبه مانع از غلظت خون مى شود و براى درمان دردهاى اونژين نيز مفيد هست.برپايه اين گزارش، گياه مذکور در تنظيم هضم غذا ،درمان التهابات کولون ، بيماريهاى کليه، پوست، بايشانژه درمان عقرب گزيدگى ومارگزيدگى ودردهاى دندان ولثه موثر هست.همينطور زردچوبه در درمان بيمارىهاى انگلى ، سرفه ، سرماخوردگى وتنگى نفس نقش مهمى دارد.

محل اصلى پرورش اين گياه هند هست وبه عنوان يک ماده رنگى غذايى از اون هستفاده میشود در عين حال بخاطر مواد اونتى باکترى که دارد، نقش مهمى در نگهدارى مواد غذايى ايفا میکند.

3:

::: توصيه هاي كاربردي
::: گاو زبان Borago officinalis


.
تركيبات شيميايي :
اين گياه حاايشان مواد موسيلاژ، قندي، تانن و تركيبات فنلي و نيز مقدار كمي آلكالوئيد ميباشد (آرام بخش)
خواص درماني : گاوزبان حواس پنجگانه آدمي را تقايشانت مي كند.

دمكرده اون نشاط آور بوده و رنگ رخسار را باز مي‌كند.سينه را نرم مي‌كند.

تنگي نفس و


دردگلو را شفا مي دهد.

دلهره و وحشت را از بين مي‌برد.

غم و غصه را كم كرده و براي كساني كه با خود حرف مي زنند بسيار خوبست.

از برگهاي تازه اون براي درمان جوشهاي چركي دهان و درمان برفك هستفاده مي شود .


گاوزبان بيشتر در ارتفاعات رامسر، رودسر و تنكابن بصورت خودرو و نيز زراعي وجود دارد.

بطور كلي واقعيات آب و هوايي كوهستاني سردسير و نيمه مرطوب كه در طول بهار و تابستان داراي بارانهاي متناوب هستند، براي كشت اين گياه مفيد هست
.4:

جعفری

خواص درماني :

اعضاي مختلف جعفري مانند ريشه ،ميوه و شاخه هاي برگدار اون داراي اختصاصات درماني به شرح زير هست :
ريشه جعفري، اثر مدر و اشتها آور دارد .جوشانده ريشه و بطور كلي تمام قسمتهاي گياه ،در موارد آب آوردن انساج ،خيز عمومي بدن ،سنگ

كليه،اختلالات دستگاه هضم ،نفخ،زردي،بيماري هاي كبد وطحال ،تنگي نفس ،ترشحات زنانگي،قطع حالت قاعدگي در زنان جوان ناشي از

ضعف،بيماري هاي جلدي و همينطور قاعدگي هاي دردناك بكارمي رود.مصرف اون در سرخك باعث مي گردد كه ظهور دانه ها به وضع آسانتر صورت گيرد.

گیاهان داروییميوه جعفري (دانه) ، صفات درماني شبيه ريشه اون دارد .بعلاوه اثر اون در رفع تب هاي نوبه و باز شدن قاعدگي ،قطعي هست.

در هستعمال ،له شده گياه در رفع انسداد مجاري شير وتجمع اون در پستان،ضرب خوردگي وخون مردگي،با برنامه دادن بر رايشان عضو اثر مفيد ظاهر مي نمايد.آپيول ،يكي از مواد تشكيل دهنده اسانس دانه جعفري هست ولي تحت اين نام سه نوع ماده داروئي با تركيبات متفاوت به شرح زير در بازرگاني عرضه مي شود:

1-Apiol distille،كه در واقع اسانس ميوه جعفري هست و قسمت اعظم اونرا نيزآپيول و آپي ئين تشكيل مي دهد.

2-آپيول سبز(Apiol vert) -عصاره الكلي ميوه جعفري هست كه تحت اثر اتر از اون بدست مي آيد.

3-آپيول متبلور(Apiol cristallise)- كه يكي از مواد تشكيل دهنده اسانس جعفري و مايعي با حالت روغني،به رنگ زرد يا زرد مايل به سبز و حتي سبز هست.به طور كامل در الكل 95درجه و اتر حل مي شود.وزن مخصوص اون نيز در گرماي 15 درجه بين 125/1 و 135/1 ميباشد.


آپيول ،اثر قاعده آور و تب بر دارد.بايد توجه داشت كه آبيول ماده اي هست سمي و مصرف اون منحصراً بايد با اجازه پزشك متخصص صورت گيرد.
درباره جعفري ذكر اين نكته لازم هست كه اين گياه به همان اندازه كه مورد توجه حيواناتي مانند خرگوش و گوسفند هست و مي تواند مورد هستفاده اونها برنامه گيرد،پايه هاي دانه دار اون ممكن هست براي پرندگاني مانند مرغ،طوطي و غيره ايجاد مسموميت نمايد.


صور دارايشاني :
جوشانده 15تا60در هزار ريشه يا گياه كامل به عنوان مدر-شيره تازه گياه به مقدار100تا150گرم(داراي اثر مشابه آپيول)-گرد برگ جعفري به مقدار 2 گرم در روزجوشانده 5تا10 گرم ميوه (دانه)در200 گرم آب به عنوان مدر و 30گرم اون در250 گرم آب به عنوان قاعده آور.


آپيول، در موارد تاخير وقطع حالت قاعدگي زنان جوان و اشكال وقوع اون كه غالبا با درد همراه هست،به مقدار 25/0 گرم،صبح وعصر بكار مي رود.

جعفري از سبزي هاي مفيدي هست كه مورد توجه همه امت هست .بعضي از نژادهاي پرورش يافته اون كه برگهاي چين خورده و موج دار دارند،داراي مقدار كمتري از مواد موثره مي باشند.

http://www.link.ir

5:

استقامت زرد

Aloe Vera
گیاهان دارویی

Aloe Vera به عنوان يك گياه طبي سابقه طولاني دارد و قدمت هستفاده از اون به سال 1750 قبل از ميلاد مسيح بر مي گردد.

امروزه اين گياه در اغلب مناطق نيمه گرمسيري و گرمسيري از قبيل منطقه كاراييب، جنوب ايالات متحده، آمريكاي لاتين و خاور ميانه مي رايشاند.

بسياري از امت نيز اين گياه را در گلدانهاي كوچك در منازل خود به منظور درمان سوختگيها و بريدگيهاي جزئي پرورش مي دهند
.

گیاهان داروییمعرفي گياه:Aloe vera يك گياه بادوام با گلهاي زرد هست.

برگهاي سخت آبدار و نيزه اي اين گياه به طول 20 اينچ رشد مي كند و طول كل گياه تا 4 پا مي رسد.

تنها برگهاي اين گياه ارزش دارايشاني دارند، اما بخشهاي مختلف برگها نيز براي اهداف گوناگوني مورد هستفاده برنامه مي گيرند.

ژله شفاف و سفتي از قسمتهاي داخلي برگ تشرح ميشود.

بين اين ژله و پوست بيروني برگ سلولهاي خاصي حاايشان مايع زردرنگ تلخ برنامه دارد.

وقتي كه اين مايع خشك ميشود، سبب توليد شيرة Aloe ميشود.


تركيبات گياه:ژل Aloe حاايشان گليكوپروتئين هست كه از تورم و درد جلوگيري و روند بهبود را تسريع مي كند و همينطور حاايشان پلي ساكاريد هست كه رشد و ترميم پوست را تحريك مي كند.

"اونتراكوئين" موجود در شيرة Aloe به عنوان مسهل مؤثر عمل مي كند.

اين مواد شيميايي در مقادير كم، مي توانند از تشكيل سنگ كليه جلوگيري كنند.


از ژل Aloe براي درمان زخمهاي دروني و بيروني نيز مي تواند هستفاده كرد.

اين ماده روند درمان بسياري از جراحات پوستي از جمله زخمها، سوختگيها و يخ زدگي را تسريع مي كند.

شيرة ‌اين گياه مسهل مفيدي هست، اما چون مي تواند سبب گرفتگي دردناك عضلات شود، غالباً هستفاده نميشود.

با ميزان مصرف كمتر، شيرة Aloe مي تواند از سنگ كليه پيشگيري يا اندازة سنگ را كوچكتر كند.

اين ماده به عنوان تسهيل كننده دفع مدفوع به ايشانژه در افرادي كه مبتلا به وبواسير هستند ماده مفيدي هست
.

عصارة Aloe شكل ژل اين گياه هست كه مصارف داخلي دارد و چون داراي خواص ضد ميكروبي هست، از اون براي درمان عفونتهاي ميكروبي مجاري معده اي-روده اي نيز مي توان هستفاه كرد.

چون اين ماده اسيدهاي معده را كه سبب تشديد زخمها ميشود كاهش مي دهد براي درمان زخمهاي معده نيز مؤثر هست
.

تحقيقات اخير نشان داده كه "مانوز هستيله" به عنوان يك تركيب ضد ايشانروسي، داراي خواص درماني ضد ايشانروس ايدز هست.

مانور هستيله خود ايشانروس را مورد حمله برنامه مي دهد اما مهمتر اينكه، ميزان تأثير AZT را (يك دارايشان مؤثر در درمان عفونت ايشانروس HIV) تا حد زيادي بالا ميربرد.

اگر اين تركيب دارايشاني با Aloe مصرف شود، ميزان AZT مورد هستفاده براي HIV را مي توان تا 90% تقليل داد كه اين امر از هزينه ها و عوارض جانبي AZT تا حد زيادي خواهد كاست
.

اشكال موجود:ژل Aloe به شكل تازه كه از گياه Aloe گرفته شده باشد بهترين ماده هست، اما اين ماده به صورت تجاري در شكل ژله ثابت شده نيز موجود هست.

پودر شيرة Aloe نيز به شكل كپسولهاي 500 ميلي گرمي به عنوان دارايشان مسهل موجود هست.

عصاره Aloe در واقع شكل مايع ژل هست.


گیاهان دارویینحوه مصرف:بهترين نوع ژل Aloe شكلي هست كه تازه از گياه گرفته شده باشد.

بسياري از افراد اين گياه را براي درمان سوختگيها و بريدگيهاي جزئي در آشپزخانه خود نگه مي دارند.

اين گياه براي درمان كهير و پيچك سمي نيز مي تواند مؤثر واقع شود.


به منظور هستفاده از ژل Aloe، برگ اونرا به صورت طولي برش دهيد و ژل داخل اونرا خارج سازيد.

سپس اونرا به صورت آزاد رايشان قسمت آسيب ديده بماليد.


شيره Aloe از قديم به عنوان مسهل مورد هستفاده بوده هست، اما در ايالات متحده مصرف چنداني ندارد.

چون اين ماده سبب بروز گرفتگيهاي دردناك عضلات مي گردد، لذا ابتدا مصرف ساير مسهل هاي گياهي نظير "كاسكارا و فلوس" توصيه ميشود
.


براي درمان سنگهاي كليه و به عنوان مسهل شيرة Aloe خشك را كه در اندازه هاي 0/05 تا 0/2 گرم قابل دسترسي هست، مصرف كنيد.

براي درمان HIV، روزانه به ميزان 800 الي 1600 ميلي گرم مانوز هستيله مصرف كنيد.

اين ميزان از مادة مزبور، برابر با نيم تا يك ليتر آب Aloe هست، هر چند ميزان مانوز هستيله مي تواند در فرآورده هاي مختلف متفاوت باشد.


نكات احتياطي:ژل Aloe براي هستعمال خارجي مادة بي خطري هست، اما در موارد نادري سبب واكنش آلرژيك ميشود.

اگر پوست شما تحريك مي شود مصرف اونرا ادامه ندهيد.


ژل Aloe براي درمان زخمهاي عميق مؤثر نيست.

شيرة اون مي تواند سبب گرفتگي يا اسهال روده اي شديد گردد، زنان باردار يا شيرده نبايد اين ماده را مصرف كنند زيرا ممكن هست سبب انقباضهاي رحمي گرديده و سقط جنين را تحريك كند.

مصرف مسهل Aloe براي درمان بيماريهاي معده اي- روده اي، انسداد روده اي، آپانديسيت يا درد معده مبهم تجايشانز ميشود.

اين ماده ممكن هست سبب تشديد اولسرها، بواسير، ديورتيكولوز، التهاب ديورتيكول، كوليت يا سندرم روده تحريك پذير (IBS) گردد.


مصرف طولاني مدت اين ماده سبب وابستگي به اون ميشود يا تعادل الكتروليتي را مختل مي سازد.

اين ماده ممكن هست سبب تغيير رنگ ادرار به رنگ قرمز بي ضرر گردد.

كودكان زير 12 سال نبايد گياه Aloe مصرف كنند
.


تداخل هاي احتمالي:مصرف طولاني و مزمن شيرة Aloe مي تواند و مزمن شيرة Aloe مي تواند سبب كمبود پتاسيم گردد كه مي تواند با پاره اي معالجات قلبي تداخل كند.

احتمال كمبود پتاسيم در بدن در صورتي كه شيرة Aloe را با ادرار آورهاي (مدرهاي)6:

مرسي نازنينم
دسته گلت درد نكنه
خيلي مفيد بود !

7:

خواهش میکنم قابلی نداشت

8:

ما در يک فوريت پزشکی در خانه بيشتر از اونکه به داروهای گياهی فکر کنيم به سراغ ضد عفونی نماينده ها و مسکن های رايج ميرايشانم.

اما گياهان را هنوز هم ميتوان جانشينی موثر برای بسياری از داروهای بدون نسخه موجود دانست و در مواردی شاید دسترسی به اونها بسیار ساده تر از دسترسی به جعبه کمکهای اولیه هستاندارد باشد.

مثلا در یک منطقه روستایی،برای هستفاده در منزل،فراورده های تجارتی را میتوان جانشین گیاه تازه نمود.

داروی خريدنی: داروهای گیاهی را میتوان در اشکال گوناگون،شامل کرم،عصاره روغنی وکپسول،بصورت آماده خریداری کرد.در زیر تعدادی از مفید ترین گیاهان دارویی برای نگهداری در جعبه کمکهای اولیه در منزل معرفی شده اند.

داروهای نجات بخش: داروهای حاصل از گل گنذم یا قنطوریون اثر زیادی بر احساسات و عواطف دارند.این دارو که به شکل کرم هم موجود میباشد،برای شوک ها و ناراحتی های عصبی مفید هست.

کرم گل داوودی: اغلب اونرا بعنوان همیشه بهار میفروشند،یک ضد عفونی نماينده و ضد قارچ هست،برای انواع خراشیدگیها و بریدگیها مفید هست.


کرم حشیشه القزاز: یک داروی با ارزش که برای بیرون کشیدن تراشه چوب و نیش حشرات حشرات و کورک یا برای سوختگی و تاول بکار میرود.

کرم آرنیکا: موثر برای کوفتگی و کشیدگی عضلات .

در پوست مجروح بکار نبرید چون ممکن هست تحریک نماينده باشد.


قرصهای آرنیکا: برای شوکها یا حوادث خانگی لازم هست،یکی از این قرصهای همئوپاتیک را میتوان تا هنگام ایجاد احساس آرامش ، هر 30 دقیقه یک بار مصرف کرد.

روغن اسطوخودوس: 2-3 قطره ی اونرا به یک قاشق چایخوری روغن حامل اضافه کنید و انتهای گردن و شقیقه ها را ، با بروز اولین نشانه های سزدزد یا میگرن ،ماساژ دهید.از همین مخلوط برای درمان سوختگی،تاول و آفتاب سوختگی هستفاده کنید.

روغن درخت چای: فوق العاده ضد عفونی نماينده و ضد قارچ برای بریدگیها و خراشها و نیز زگیل و تبخال.

کپسول مغربی: درمان نماينده مناسب حالت خماری هست با مقدار دوز بالا (دو تا سه گرم) در صبح مصرف شود تا به آرامش و نشاط لازم برسید.

عصاره نارون کوهی: مناسب برای درمان سوختگی سطحی و سوختگی بر اثر آفتاب ، خیسانده ریشه های طنابی نارون کوهی جریان خون را در محل زخمها و نیش حشرات تسهیل میکند و اونرا تسکین میدهد برای کوفتگی و در رفتگی عصاره منجمد نارون کوهی که قبلا آماده و با مشخصات در فریزر برنامه داشته هستفاده کنید.

داروهای خانگی: از مواد خام موجود در قفسه آشپز خانه ،مانند سیر،زنجبیل،چای های گیاهی،برخی از مفید ترین داروها بعنوان کمکهای اولیه ،به دست می آید،علاوه بر این،روغن دمکرده گیاهان تازه را میتوان با هستفاده روشهای سرد و داغ تهیه ی دمکده فراهم آورد.

سیر: حبه های سیر را که فوق العاده ضد عفونی نماينده اند ، روی جوشهای آکنه یا نقاط عفونی دیگر پوست بمالید و برای درمان میخچه از سیر له شده هستفاده کنید.

استقامت زرد: برای تسکین سوختگی خفیف، تاول یا آفتابسوختگی برگی از یک گیاه استقامت زرد (aloe vera) بکنید ،اونرا بشکافید و ژل غلیظ درون اونرا فرا به ناحیه آسیب دیده بمالید.

پیاز: برش ها ی تازه پیاز را روی محل گزش حشرات برنامه دهید تا فورا تسکین یابد.

همچنین برای از بین بردن کهیر های ناشی از مواد غذایی میتوانید از آب هستفاده نمائید.


زنجبیل: یک قطعه از زنجبیل را که حالت بلوری یافته هست برای رفع تهوع و پیشگری از هستفراغ بجوید.

در مزرعه (طبيعت بکر): در یک مورد فوری در منطقه ای روستایی میتوانید از بومادران برای جلوگیری از خونریزی و زخم و بینی،از مینا چمنی (daisies)له شده برای کوفتگی و کشیدگی غضلات، از بارهنگ (plantain-plantago) تازه یا بادرنجبویه(lemon balm) برای گزیدگی حشرات ، و البته از dack leaves برای رفع خارشهای ناشی از تماس با گزنه ، هستفاده کرد.

گیاهان خشک شده: مجموعه ای از گیاهان خشک شده ،به صورت باز یا کیسه ای را برای تهیه دمکرده ها ی گیاهی در دسترس داشته باشید.

دمکرده بابونه را برای ناراحتی ها و شوکهای عصبی ،رازیانه را (fennel) یا نعناع را برای سوء هاضمه و اسطخو دوس را برای سردرد و میگرن مصرف کنيد.


روغنهای دمکرده: از روغن هو فاریقون برای سوختگی ، از روغن گل قاصدک (marid) برای کوفتگی و کشیدگی غضلات ، و از روغن بادرنجبویه (lemon balm) برای نیش حشرات و بعنوان دافع حشرات هستفاده ک

9:

گیاهی برای سردردهای بی‌پایان

گیاهان دارویی


دانشمندان توصیه می كنند برای كنترل میگرن از زنجبیل هستفاده كنید، زیرا این گیاه دارویی مفید، برای پیشگیری و كنترل میگرن در حد داروهای شیمیایی مصنوعی مدرن كه احتمالا دارای عوارض جانبی نیز هستند، موثر هست.

طبق نظر دكتر كریشنا سریواستاوا از دانشگاه اودنسن دانمارك، زنجبیل كه برای سال‌های متمادی در كشورهای مختلف جهان برای درمان سردرد، تهوع و اختلالات عصبی مورد هستفاده برنامه می‌گرفته هست تأثیری دارد كه برای كنترل ناراحتی های فوق از نظر دانش فیزیولوژی منطقی به نظر می رسد.
وی می‌گوید: زنجبیل مانند آسپرین و برخی از داروهای ضد میگرن، برای كنترل عكس العمل‌های التهابی شامل هیستامین و درد كمك می‌كند.


پیشنهاد می‌شود كه با احساس اختلال دید كه معمولا اولین علامت شروع حمله میگرن هست، زنجبیل بخورید؛ یعنی حدود 500 تا 600 میلی گرم كه در حدود 3/1 قاشق مرباخوری هست پودر زنجبیل را در آب ساده بریزید و بخورید.

اگر بیماران مبتلا به میگرن، مصرف ریشه زنجبیل تازه را در برنامه رژیم غذایی خود برنامه دهند، مشاهده خواهند كرد که تكرار و شدت هر حمله به میزان قابل ملاحظه‌ای کم می شود.
سر دردهای میگرنی كه 10 % جمعیت را تشكیل می‌دهد، در زن‌ها شایع‌تر هست و بهتر هست افراد مستعد، از خوردن شكلات و پنیر كهنه كه باعث شروع سردردهای میگرنی می‌شود و همچنین مصرف الكل، كنسروها و ادویه مخصوص غذای چینی (مونو سدیم گلوتامات) كه طعمی شبیه گوشت ایجاد می‌كند، پرهیز كنند.


10:

هویج: باعث حفاظت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید می شود و به محو شدن جای زخم كمك می كند و برای درمان جوش غرور جوانی، بریدگی، خراشیدگی و آسیب های ناشی از خورشید مفید هست.

مهم ترین ماده مغذی اون بتاكاروتن هست.


گیاهان دارویی

11:

میشه یه گیاه ارامبخش معرفی کنین؟

12:

سلام بر بانو محترم شاداب خانم که در نوع خود: نابغه هستند.
و مطالب علمی ایشان در زمینه داروهای و گیاهان دارویی در حد دکترای فارما کولوژی هست

Hello dear lady, Ms.

Juicy is genius in itself.

His scientific and medicinal plants in the field of medicine and pharmacology at the University

13:

با اجازه شما :
من بخش گیاهان دارویی را بهتر بشاسیم را منتقل کنیم این تاپیک...
اگر امکان داره؟

14:

گیاهان دارویی 'گیاهان دارویی را خوب بشناسیم...
باسلام
دوستان امیدورارم این تاپیک که مینگارم مفید واقع شود.

با توجه به اینکه در این دهکده جهانی و تکنولوژیهای زیاد الخصوص در مورد تغذیه و داروهای شیمیایی و
عوراض جدی انها در زندگی نیاز به شناخت بیشتر داروهای گیاهی را برایمان واجب می کند تا برای سلامت و شاداب زندگی کردن...

از دوستان می خاهم که من را یاری رسانند


البته این موضوع در بخش گیاهان دارویی را خوب بشاسیم نوشته شده
و منتظر اجازه نگارنده این بخش تا پیک گیاهان دارویی هستم تا ان بخش منتقل شود به این بخش...


انشالله خوب و مفید واقع شود
==========================

برای بوی بد دهان...
Hello dear lady, Ms.

Juicy is genius in itself.His scientific and medicinal plants in the field of medicine and pharmacology at the University.

Bad breath, a nightmare for many women, it also does not hurt them and those around them, even though it may also disrupt social lifeFor this reason it is natural to seek solutions to find the best solution to resolve it, but you must know the cause of this problem.

Some causes of this problem, simple solution, but about some other reason for this is simply not an issue and it should look more seriously and try to treat it.● Know Where?We know where that mouth has natural odor or smell, is it uncomfortable? I may try to distance themselves with our friends and acquaintances to maintain or so we like to have that tell us about it.

If you're lucky, somebody will look into your eyes and says, "makes your mouth smell bad." But if this did not happen, you can do something.

Pull your tongue on the wrist, hand and wrist can smell your hand, wrist, hand, if a bad smell that your mouth is probably a bad smell to it.

If the cause of this problem have been told to think.● Put asideDo you smoke?that smoking is bad for your gums and your gums become inflamed and more likely to have gum disease.

"gum disease also makes your breath stink, you can get.The solution? Very comfortable, not smoke.● Coffee, garlic and onion prohibitedIf you like your food like garlic and onions are important, you should see your mouth or bad breath.

And remember, bad breath and breathing on your coffee may be effective but may be interesting to know that eating less carbohydrates can also cause bad breath, bad breath, so if you have trouble safely eat sweets.● brush, I use mouthwashno.The solution? Regularly brush, floss and mouthwash can kill.

At least 2 times a day do any of this work.Use the toothbrush to clean them that the language cortex.

Use of antibacterial mouthwash solution that can solve your bad breath, mouthwash, but remember, a toothbrush can not take place.

Did you see a dentist if a dental problem.● You're sickSome diseases and health problems that can affect the smell of your mouth.For example, you may be suffering from an autoimmune disease and does not secrete enough saliva in your mouth, in this case the food on your tongue and teeth remain, and this causes bad breath or lung infection or respiratory Hungarian upper, you may even be an infection in the sinuses can also cause bad breath in your mouth.Bad breath may be an indication that you are suffering from diabetes or perhaps you have liver problems and kidney.

If you are sure that oral health is not anything wrong you can go see a doctor to make sure that you are not a problem.
با تشکر

منتظر باشید که بنده در جمع اوری ان دسته از این گباهان تحقیق چندین ساله را"
در خدمت شما خواهم بود...
__________________
/ فردا دیر هست؟؟؟ .سربداراست سردار ازبهر جفا بی وفایان...حال که چنین هست باید کرد پرواز گیاهان دارویی

15:

نوشته اصلي بوسيله alireza.f.h نمايش نوشته ها
گیاهان دارویی 'گیاهان دارویی را خوب بشناسیم...
باسلام
دوستان امیدورارم این تاپیک که مینگارم مفید واقع شود.

با توجه به اینکه در این دهکده جهانی و تکنولوژیهای زیاد الخصوص در مورد تغذیه و داروهای شیمیایی و
عوراض جدی انها در زندگی نیاز به شناخت بیشتر داروهای گیاهی را برایمان واجب می کند تا برای سلامت و شاداب زندگی کردن...

از دوستان می خاهم که من را یاری رسانند
با تشکر

منتظر باشید که بنده در جمع اوری ان دسته از این گباهان تحقیق چندین ساله را"

در خدمت شما خواهم بود...
__________________
/ فردا دیر هست؟؟؟ .سربداراست سردار ازبهر جفا بی وفایان...حال که چنین هست باید کرد پرواز گیاهان دارویی
سلام دکترخواهش می کنم خیلی خوشحال میشم
اگر میتونم کمکی کنم درخدمتم
ممنون تاپیکم را بالا اوردید
واقعیتش کلا تاپیکم را فراموش کرده بودم

16:

سلام بر دوستان

احتراما این بخش را فعال کنید
معرفی و شناخت گیاهان دارویی یکی از نیازهای لاینفک عصر ماشینی هست
برا سلامتی روح و جسم باید به سوی اشنایی و مصرف گیاهان دارویی برویم

بعد هم بخشی را در سایت بعنوان گیاهان دارویی را بهتر بشناسیم زده بوده ولی بهتر دیدم که همه این موضاعات در یک جا باشد..
www.newfarme.blogfa.com
www.newfarmeurmiya.wordpress.com

17:

سنا

مشخصات گیاه :

گیاهی هست به صورت بوته ای گسترده از خانواده ارغوان (Caesalpiniaceae) که دارای برگ های سبز رنگ بیضوی شکل و نوک تیز یا نوک کند ، از دو گونه بوته ای سنا می باشد .

برگ های درشت تر با نوک کند تمام Alexan driansennal ، معروف و برگچه های خشک شده اون مورد هستفاده می باشد .


موارد هستفاده :

برگ های سنا به عنوان مسهل قوی مصرف سنتی دارد .

ادامه دارد...

به پست بعدی توجه فرماید


آثار فارماکولوژیک :

ترکیبات موثر برگچه سنا از دسته ملین های محرک می باشند .

گلیلوزیدهای اونتراکنیونی

سنا پس از هضم ؛ هیدرولیز می شوند و اونتراکیتون آزاد و فعال ایجاد می نماید .


مقدار مصرف :

0.5 تا 2 گرم برگچه های خشک شده به صورت دم کرده یا 0.5

ادامه دارد...

در پست بعدی

18:

منع مصرف و عوارض جانبی :

در موارد حساسیت به دارو ؛ تهوع ؛ هستفراغ یا دیگر علایم آپاندیسیت ، جراحی شکم ، انسداد روده ای ناشی از سفت شدن مدفوع و سایر موارد انسدادی و درد غیر مشخص شکم نبایستی مصرف شود و از مصرف غیر هستاندارد حاوی اونتراکینون بایستی طی دوران بارداری یا شیردهی پرهیز شود .

مصرف سنا ممکن هست سبب نارحتی شکمی خفیف مثل قولنج یا کرامپ شود

19:

سیاه دانه ( قسمت دوم )
قسمت دوم

3-2 بررسی عملکرد داروهای شیمیایی و Thymoquinine روی بیماری‌ها:

Doxorubicin (DOX) ماده‌ای قوی برای شیمی درمانی سرطان‌ها هست که روی رنج گسترده‌ای از بدخیمی‌ها اثرگذار هست.

اما اثرات درمانی اون محدود هست به دلیل اثرات سمی‌ای که روی سلول‌ها دارد و خطرناک‌ترین اثرات جانبی (DOX) اثر سمی اون روی سلول‌های قلب هست.

به علاوه بخش دیگری از علائم سمی ایجاد شده از طریق (DOX) آسیب‌های کبدی می‌باشد.
دانه‌های سیاه Nigella sativa حاوی (30%>) روغن غیرفرار و (45-40%) روغن فرار می‌باشند.

روغن فرار دارای (24-4/18%) (TQ) و چندین مونوترپن مانند α-pinene و p-cymene هست.

اخیراً (TQ) در معرفی طیفی از بررسی‌های فارماکولوژی برنامه گرفته و عملکرد عفونت‌زایی اون در موش‌ها بررسی شده هست.

تزریق داخل وریدی (DOX) سندرم کلیوی شدیدی را ایجاد کرد که با کاهش آلبومین خون و پروتئین خون و افزایش لیپید خون و اوره سرم و هم‌چنین دفع ادراری عظیمی از پروتئین، آلبومین و N هستیل D-β گلوکزآمید از (NAG) همراه هست.

اثرات (DOX) روی کلیه به این صورت بود: افزایشی قابل توجه در مقدار کل تری‌گلیسرید (TG) ، کلسترول (TC) و پراکسیدازهای لیپیدی و کاهش مقدار سولفیدریل غیرپروتئینی (NPSH) و فعالیت کاتالازها، رادیکال‌های آزاد اکسیژن در ایجاد صدمات حاصل از (DOX) دخالت دارند.

پس از تزریق (DOX) ، موش‌ها (TQ) را (mg/kg 10 هر روز) همراه با آب نوشیدنی به مدت 5 روز دریافت کردند.

هستفاده از TQ اثرات زیر را به دنبال داشت:

1- کاهش اوره سرم و (TG و TC)
2- دفع ادراری NAG را متوقف کرد
3- آلبومین اوری و پروتئین اوری را مهار کرد (مهار دفع ادراری آلبومین و پروتئین)

در نتیجه عوارض ایجاد شده با (DOX) تماماً از طریق (TQ) مهار شدند.

قابل ذکر هست که عوارض مذکور با سندرم کلیوی حاصل از (DOX) مرتبط هستند.

در ضمن (TQ) اثرات جانبی مضر حاصل از داروهای شیمیایی دیگری را هم بهبود می‌دهد.

لذا به بررسی اثرات درمانی (TQ) روی عوارض جانبی مضر داروهای شیمیایی می‌پردازیم.

در ابتدا اثرات (TQ) روی آسیب‌ های کلیوی حاصل از داروهای مذکور بررسی می‌شود.4-2 اثر سیاه‌دانه روی بیماری‌های کلیوی:

(TQ) ، یعنی جزء اصلی روغن سیاه‌دانه انواعی از بیماری‌های کلیوی را درمان می‌کند به عبارت دیگر از سلول‌های کلیه در برابر موادی حفاظت می‌کند که اثرات سمی روی اونها دارند.

- سیسپلاتین (Cisplatin) دارویی هست که در شیمی درمانی هستفاده می‌شود و برای کلیه سمی هست.

(TQ) اثرات جانبی مضر سیسپلاتین، یعنی آسیب‌های کلیوی را کاهش می‌دهد.

- IFosfamide (IFO) دارویی هست که اثرات ضدتوموری دارد اما عوارض جانبی اون ایجاد کردن سندرم Fanconi هست.

(37) سندرم fanconi خود نوعی آسیب کلیوی هست.
این سندرم از روی افزایش اوره و کراتینین و کاهش گلوکز، الکترولیت‌ها و اسیدهای آلی سرم تشخیص داده می‌شود.

هستفاده از (IFO) عوارض زیر را موجب می‌شود:

1- phosphaturia (وجود فسفات در ادرار)
2- گلوکز اوری (ظاهر شدن گلوکز در ادرار)
3- از دست دادن الکترولیت‌ها، اسیدهای آلی و گلوکز
4- کاهش میزان بازجذب (تصفیه) کراتینین
5- اتمام گلوتاتیون کلیوی
6- انباشتگی پراکسید لیپید
7- افزایش اوره و کراتینین سرم

موش‌ها پس از دریافت (IFO) با (TQ) درمان شدند.

(TQ) شدت آسیب‌های کلیوی ایجاد شده با (IFO) را تعدیل می‌کند.

(TQ) میزان گلوکز سرم و بازجذب کراتینین را به حالت طبیعی در آورد.

در ضمن افزایش اوره و کراتینین سرم، انباشتگی پراکسید لیپید و اتمام گلوتاتیون کلیوی را مهار کرد.

به علاوه اثرات ضدتوموری (IFO) را به طور معنی‌داری افزایش داد.

نتایج حاصل از تحقیقات نشان می‌دهد که (TQ) می‌تواند اثرات درمانی (IFO) را به دو طریق بهبود دهد؛ یکی، از طریق کاهش سمیت کلیوی ایجاد شده با (IFO) و دیگر، با بهبود فعالیت ضدتوموری اون.

در ضمن موش‌هایی که تحت درمان (IFO) و (TQ) برنامه گرفتند، کاهش ضایعات وزنی بدن و میزان مرگ‌ومیر را نشان دادند در مقایسه با موش‌هایی که فقط با (IFO) درمان شدند.

- Doxorubicin (DOX) داروی شیمیایی برای درمان سرطان هست و از اثرات جانبی اون سندرم کلیوی شدید هست.

(TQ) بیماری کلیوی را درمان می‌کند و نقش حفاظتی (TQ) علیه (DOX) ، یعنی محرک نفروزیز (بیماری کلیه) در موش‌ها، با واسطۀ اونتی اکسیدان‌ها انجام می‌شود.

شاید (TQ) از طریق خنثی کردن افزایش رادیکال‌های آزاد عمل می‌کند که (DOX) افزاینده رادیکال‌های آزاد هست.
(TQ) می‌تواند نقش مهمی را به عنوان عامل ضدپروتئین اوری در مدل‌های نفروزیز (آسیب کلیوی) که در اثر (DOX) ایجاد شده داشته باشد.

به علاوه توانایی (TQ) در مهار پروتئین اوری می‌تواند اثرات سودمند و آشکاری روی بهبود افزایش چربی خون داشته باشد.
(DOX) موجب کاهش وزن بدن موش‌های نفروزی می‌شود و درمان این موش‌ها با (TQ) از کاهش وزن بدنشان به میزان 37% جلوگیری می‌کند.

همانطور که (TQ) روی آسیب‌های کلیوی نقش حفاظتی دارد از سلول‌های قلبی هم در برابر (DOX) محافظت می‌کند.

- (TQ) می‌تواند از سلول‌های کلیوی موش دربرابر اثرات مخرب تتراکلریدکربن حفاظت کند.


- پتاسیم برمایت (KBrO3) عامل مخرب سلول‌های کلیوی هست.

(KBrO3) اختلالاتی را ایجاد می‌کند که به این شرح هست:

1.

کاهش میزان گلوتاتیون کلیوی و فعالیت اونزیم‌های ضداکسایشی کلیه
2.

افزایش پراکسیداسیون لیپیدها لاگلوتامیل ترانس پپتیداز، پراکسید هیدروژن و گزانتین اکسیداز
3.

افزایش نیتروژن اوره خون و کراتینین سرم

هستفاده از (TQ) برای درمان آسیب‌های کلیوی وارد شده بسیار مفید بود به طوریکه موجب بهود اختلالات ایجاد شده شده هست.

به عنوان نمونه (TQ) میزان گلوتاتیون کلیه و فعالیت اونزیم‌های ضداکسایشی را به حالت طبیعی برگردانده و اوره و کراتینین خون را به حد نرمال در آورد.

در نتیجه سیاه‌دانه بازدارندۀ شیمیائی قوی هست و می‌تواند فشارهای اکسایشی ایجاد شده با (KBrO3) ، سمیت یا خواص سمی و واکنش‌ها را راه‌اندازی نمايند.

تومورها را در موش‌ها متوقف کند.سیاه‌دانه روی عوارض کبدی:

- تترابوتیل هیدروپراکسید اثرات سمی روی کبد دارد و سیاه‌دانه از سلول‌های کبدی در برابر اون حفاظت می‌کند.

اثرات (TQ) یعنی جزء اصلی روغن سیاه‌دانه، بر روی سلول‌های کبدی ایزوله شدۀ موش بررسی شده هست.

اثرات (TBHP) روی سلول‌های کبدی ایزوله شده موش‌ها به شرح زیر هست:

1.

کاهش سریع قابلیت زیستی سلول
2.

اتمام سریع گلوتاتیون درون سلولی
3.

افزایش میزان ترشح اونزیم‌های درون سلولی.

سپس اینکه سلول‌های کبدی در معرض (TBHP) برنامه گرفتند با (TQ) درمان شدند.

(TQ) میزان ترشح اونزیم‌های درون سلولی را کاهش داد و از اتمام گلوتاتیون درون سلولی جلوگیری کرد.

در ضمن (TQ) از سلول‌های کبدی محافظت کرد بدین ترتیب که از کاهش قابلیت زیستی و بقا سلول‌ها جلوگیری کرد.

در نتیجه (TQ) برای درمان طبیعی کبد کاربرد دارد.

- تتراکلرید کربن (CCl4) سلول‌های کبدی را تخریب می‌کند و آمینوترانسفراز آلانین را افزایش می‌دهد.
در یک آزمایش در ابتدا تتراکلریدکربن به موش‌ها تزریق شد و سپس اونها (TQ) را از راه دهان دریافت کردند.

نتایج نشان داد که (TQ) اثرات حفاظتی مهمی علیه تتراکلریدکربن مخرب سلول‌های کبدی دارد.

اطلاعات حاصل از این بررسی مؤید این مطلب هست که عملکرد حفاظتی (TQ) می‌تواند به فعالیت ضداکسایشی اون مربوط شود.

(در اینجا (TQ) به میزان دوز تک (mg/kg100) هستفاده شد.)

- D گالاکتوز آمین مادۀ دیگری هست که موجب آسیب سلول‌های کبدی می‌شود.

روغن سیاه‌دانه اثرات حفاظتی و درمانی در برابر این ماده دارد.
سیاه‌دانه از سلول‌های کبد در برابر D گالاکتوز آمین کاملاً حفاظت می‌کند اما خفاظت اون علیه تتراکلرید کربن نسبی هست.

- سیاه‌دانه می‌تواند از فیبروز و سیروز کبدی در خرگوش‌ها جلوگیری کند.
آسیب‌های کبدی در حیواناتِ درمان شده با (N.S) جزئی و فقط محدود به ناحیۀ میانی بود به علاوه فیبروز و سروز ناحیۀ مرکزی بدن دیده نشد.6-2 اثر سیاه‌دانه در درمان سرطان معده:

در طی یک ازمایش موش‌ها از راه دهان mg1 بنزوپرین (BP) به مدت 4 هفته (هر هفته 2 بار) دریافت کردند و این ماده تومورهای پیش معده‌ای ایجاد کرد.

سپس اثرات تعدیل‌نمايندۀ (TQ) روی تومورها بررسی شد.

در طی درمان موش‌ها با بنزوپرین و قبل و سپس اون تا انتهای آزمایش (TQ) (1 % همراه آب نوشیدنی) نیز به موش‌ها داده شد.

نتایج ارائه شده بیان‌نمايندۀ این مطلب بود که (TQ) تومورزایی به وسیلۀ بنزوپرین را متوقف می‌کند در حالیکه موش‌هایی که فقط بنزوپرین دریافت کردند تومورزایی را نشان دادند.

نتیجه: (TQ) شیوع تومور پیش معده‌ای ایجاد شده با (BP) را مهار کرد و نیز توانست حدود 70-67% تکثیر اون را به طور نسبی کاهش دهد.

(TQ) توانایی مهار تومورهای پیش معده‌ای را داشت زیرا یک عامل بازدارندۀ شیمیایی هست.

احتمالاً شیوه‌های عملی (TQ) می‌تواند به خاطر فعالیت‌های ضدعفونی و ضداکسایشی اون باشد در حالیکه این فعالیت‌ها با افزایش فرآیندهای سم‌زدایی همراه هست.7-2 اثر سیاه‌دانه روی سرطان رودۀ بزرگ:

(TQ) با توقف فاز (G1) چرخۀ سلولی رشد سلول‌های سرطانی را مهار می‌کند و برای درمان سرطان کولون هستفاده می‌شود.

(TQ) از طریق مکانیسم‌های وابسته به P53 مرگ برنامه‌ریزی سلول را موجب می‌شود و به این ترتیب سلول‌های سرطانی را نابود می‌کند.

از (TQ) برای درمان سرطان کولون در انسان هستفاده می‌شود.8-2 اثر سیاه‌دانه روی سرطان خون:

آلفاهدرین، یعنی ساپونین پنتاسیکلین، از دانه‌های Nigellasativa جدا شده هست.

این ترکیب عصارۀ اتانومیک سیاه‌دانه هست که در قسمت شماره 5 ستون کروماتوگرافی اتیل – هستات وجود دارد.

(بخش شماره 5 ستون کروماتوگرافی یا CC-5)

اثر CC-5 روی دسته‌ای از سلول‌های سرطانی مثل سرطان خون P388 و سلول‌های LL12 در موش‌ها بررسی شد.

آلفاهدرین قوی‌ترین صابونی ایزوله شده از CC-5 هست که عملکرد ضدتوموری دارد.

هنگامی که آلفاهدرین در دوز mg/kg10-5 به مدت 7 روز (تزریق درون صفاقی) به موش‌ها تزریق شد سرعت مهار تومورزایی به میزان 48-65 % در روز هشتم به صورت وابسته به دوز مشاهده شد.CC-5 اثرات سمی قوی‌ای روی سلول‌ها دارد و نیز اثر نیرومندی روی پاسخ‌های ایمنی سلول می‌گذارد.
آلفاهدرین افزایش وابسته به دوز – وقت را در apoptosis (مرگ برنامه‌ریزی شده سلول) سلول‌های سرطان خون P388 موش‌ها موجب شد.3- اثرات سیاه‌دانه در Apoptosis:

در یک آزمایش سلول‌های Hep-2 در معرض لیپوپلی ساکارید (LPS) و کورتیزول برنامه گرفتند اثرات این دو ماده جداجدا و در ترکیب با هم بررسی شد که آیا آسیب‌های سلولی ایجاد می‌نمايند در ضمن از آپوپتوزیز به عنوان نشانه‌ای جهت تشخیص آسیب‌های سلولی مواد مذکور هستفاده شد.

نتایج سلول‌هایی را نشان داد که در حجم‌های متفاوتی دستخوش آپوپتیزوز شده بودند.

سپس سلول‌های تحت آزمایش در معرض سیاه‌دانه برنامه گرفتند و سیاه‌دانه از پیشروی apoptosis در این سلول‌ها جلوگیری کرد.

آلفاهدرین، یعنی قوی‌ترین ساپونین، آپوپتیزوز ایجاد می‌کند و پیش از وقوع آپوپتیزوز به سرعت GSH (گلوتاتیون احیا شده) درون سلولی و تیول پروتئینی را تمام کرد.

اتمام تیول درون سلولی شکاف غشاء میتوکندری (deltapis(m)) را موجب شد و تولید گونه‌های اکسیژنی واکنش‌گر (ROS) را به طور متوالی در سلول‌های P388 در نقاط وقتی اولیه افزایش داد.
سپس درمان با آلفاهدرین فشارهای اکسایشی ایجاد می‌شود که مسئله مهمی در وقوع آپوپتوزیز توسط آلفاهدرین هست.

بر پايه مشاهدات، تغییر تراوایی غشاء میتوکندری سپس اتمام GSH رخ میدهد و وضعیت تکثیر گونه‌های اکسیژنی واکنش‌گر (ROS) مقدم هست.
به موجب آلفاهدرین سیتوکروم C از میتوکندری به سیتوزول رها می‌شود.

تغییر تیول درون سلولی و حالات اکسیداسیون و احیا به اختلال در ساختار میتوکندری منجر می‌شود به علاوه تغییرات مذکور در مکانیسم‌های مرگ سلولی ایجاد شده با آلفاهدرین مهم هستند.4- هستفاده از سیاه‌دانه برای درمان بعضی بیماری‌ها:

- اثر سیاه‌دانه روی دیابت:

درمان دهانی همسترها 4 هفته سپس بروز دیابت از طریق روغن سیاه‌دانه آغاز شد.

همسترهای تحت آزمایش در نتیجه مصرف نیکوتین آمید و هسترپتوزوتوسین (Streptozotocin) به دیابت مبتلا شدند.

همسترهای مورد آزمایش با روغن سیاه‌دانه درمان شدند در نتیجه قند خون کاهش یافت و سطح انسولین سرم افزایش یافت.

روغن سیاه‌دانه روی سلول‌های بتا اثر گذاشته و موجب افزایش سطح انسولین سرم می‌شوند.

نتایج خصوصیت Insulinotropic سیاه‌دانه در Type-2 را تأیید می‌کند.

مطالعات نشان می‌دهد که اثرات کاهش‌دهندگی گلوکز روغن سیاه‌دانه (NSO) می‌تواند بیشتر از طریق فعالیت‌های خارج پانکراسی باشد تا از طریق محرک‌هایی که موجب رها شدن انسولین می‌شوند.

زیرا اثرات (NSO) موازی با تحریک رهاسازی انسولین در نتیجه حضور (NSO) نبود به علاوه Nigellon و Thymoquinone نیز کاهش‌دهندۀ قند خون هستند.- اثر سیاه‌دانه روی زخم معده:

- روغن سیاه‌دانه و Thymoquinone در برابر زخم معده نقش حفاظتی دارند که عملکردشان می‌تواند به متعادل نگه داشتن وضعیت اکایش – کاهش موکوس معده مربوط باشد.

به علاوه روغن سیاه‌دانه با افزایش موسین و گلوتاتیون از زخم معده جلوگیری می‌کند.

- اثر روی تنگی نفس:

سیاه‌دانه با بلوکه کردن کانال‌های کلسیمی شلی و انبساط نایژه‌ها را موجب می‌شود و در نتیجه می‌تواند تنگی نفس را درمان کند.- اثرات تنفسی روغن سیاه‌دانه:

اثرات روغن هزار سیاه‌دانه روی سیستم تنفسی خوکچه هندی بررسی شد و با (TQ) مقایسه شد.

تزدیرق درون صفاقی روغن فرار در دوز (1-kg1-mu32-4) افزایش‌های مرتبط با دوزی را در میزان تنفس وفشاردرون نایژکی موجب شد.تزریق درون صفاقی (TQ) در دوز (1-mg/kg4/6-6/1) موجب افزایش فشار درون نایژکی شد بدون اینکه اثری در میزان تنفس داشته باشد.
اثرات روغن فرار روی تنفس به واسطه آزادسازی هیستامین بوده و مکانیسم‌های هیستامینی به طور مستقیم و فعالیت‌های کومی‌نرژیک موسکارینی به طور غیرمستقیم در بروز اثرات دخالت دارند.

برداشت (TQ) از روغن فرار می‌تواند تحریک تنفسی فعال قوی‌ای را ایجاد کند.- اثر روی میزان بارداری:

عصاره هگزان دانه‌های Nigellasativa از حاملگی موش‌ها جلوگیری می‌کند و عدم لقاح را نیز موجب می‌شوند.

دوزهای بازدارندۀ حاملگی فقط فعالیت تغذیه‌ای ملایم رحم را مهار می‌کند.

- اثر روی ایکوزانوئید (چربی غیراشباع):

روغن غیرفرار سیاه‌دانه و (TQ) پراکسیداسیون غیراونزیمی را در لیپوزوم‌های فسفولیپیدی مغزی (OX) مهار می‌نمايند اما (TQ) حدود 10 بار قوی‌تر هست.

هم‌چنین مهارنمايندۀ قوی ایکوزانوئیدها هستند.

روغن غیرفرار سیاه‌دانه اثرات ضداکسایشی و مهار ایکوزانوئیدها را بیشتر از (TQ) نشان می‌دهد.- اثر روی انعقاد خون:

سیاه‌دانه پودر شد، با آب مخلوط گردید، به شکل خمیر در آمد و به موش‌ها داده شد.

سپس سپس 4 هفته فیبرینوژن خون 14% افزایش یافت.- مضرات سیاه‌دانه:

روغن‌های فرار می‌توانند التهاب پوستی ایجاد نمايند و روغن سیاه‌دانه محرک حساسیت پوستی هست در نتیجه روغن فرار هستخراج شده از دانه‌ها اثرات جانبی دارند.

مشخص شد کسانی که از پمادهای روغن فرار سیاه‌دانه هستفاده میکرده‌اند دچار آسیب‌های پوستی شدند.

آسیب‌های پوستی شامل جوش‌های پراکنده همراه با تاولچه، یعنی جوش چرکی، خارش شدید، سوزش و پوست پوسته شدن پوست بودند.

آغاز درمان با کورتیکوستروئید و اجتناب از مصرف پماد حاوی روغن سیاه‌دانه موجب بهبود زخم‌ها شد.


آق اوستا ( آگاستاکه )
آگاستاکه گیاهی علفی، چند ساله و معطر هست که متعلق به خانواده نعناع می‌باشد.

این گیاه بوم...===

20:

[[size="4"]
[font="Franklin Gothic Medium"][b]CENTER]..

آق اوستا ( آگاستاکه )
آگاستاکه گیاهی علفی، چند ساله و معطر هست که متعلق به خانواده نعناع می‌باشد.

این گیاه بومی آمریکای شمالی هست و در مناطق مدیترانه‌ای و اروپای مرکزی و شمالی کشت می‌گردد.

این گونه (Agastache foeniculum) جزء مهمترین گونه‌های جنس آگاستاکه‌است که به منظور تولید اسانس کشت می‌شود
.

متیل کاویکول عمده ترین ترکیب در اسانس این گیاه می‌باشد.

از این گیاه برای معالجه بیماریهای ریوی و سرفه هستفاده می‌نمايند.

اسانس آگاستاکه، خاصیت ضد باکتریایی و قارچی دارد.

نام رایج جنس این گیاه آگاستاکه‌است که از آگا به مفهوم خیلی زیاد و هستاکه به مفهوم سنبله تشکیل شده و اشاره به ساختمان گل آذین سنبله دارد.

در کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی تحت عنوان انیس هیسوپ، لاوندر هیسوپ، لیکوریک مینت و در ایالات متحده، کانادا و جزایر ویرجین تحت عنوان بلو جیانت هیسوپ شناخته می‌شود
.

"
انیس هیسوپ" گیاه چند ساله‌ای هست که دارای ترکیبات معطر بوده و بومیان آمریکا از این گیاه در تهیه نوشابه، ادویه و همچنین داروی سرما خوردگی هستفاده می‌کرده‌اند.

در طب سنتی قبایل بومی آمریکا از اون برای درمان سرفه هستفاده می‌نمايند.

شهد گلهای این گیاه به شدت عسل آور بوده و از سال ۱۸۷۰، توسط پرورش دهندگان عسل آمریکای شمالی در سطح وسیعی کشت می‌شود.

این گیاه به واسطه بوی خوش گل و برگ اون مورد توجه کاشفان قاره آمریکا برنامه گرفت و پس از اون به اروپا معرفی شد و اکنون در صنایع دارویی، غذایی و نوشابه سازی کاربرد وسیعی دارد.

آگاستاکه، بومی دشت‌های وسیعی از ایالات متحده و کانادا بوده و به صورت وحشی در چمن زارها، بیشه زارها و در حاشیه جاده‌های متروکه می‌روید.

در حال حاضر انواع خودروی اون در تپه‌های صخره‌ای منطقه مدیترانه‌ای و در مراتع شمال و مرکز اروپا مشاهده می‌شود و به صورت گسترده‌ای در شمال و مرکز اروپا و منطقه مدیترانه‌ای کشت می‌شود.

آگاستاکه در فلور کشور ما وجود نداشته و اخیراً توسط دکتر امیدبیگی به ایران آورده شده و نام گل مکزیکی یا آق اوستا برای اون انتخاب شده‌است
.بذرهای آگاستاکه از قوه رویشی مناسبی برخوردارند و در شرایط مناسب ۱۵-۱۰ روز پس از کاشت سبز می‌شوند .

رشد اولیه گیاه بسیار کند هست.

از وقت کاشت تا وقت گلدهی ۷۵-۶۰ روز طول می‌کشد.

حداکثر اوج دوره گلدهی یک ماه می‌باشد، اگر چه دوره گلدهی از اواسط تابستان تا فرا رسیدن سرما ادامه پیدا می‌کند.

در فصل سرما در حالی که ریشه زنده‌است و فعالیت خفیفی دارد، اندامهای هوایی بر اثر سرما خشک می‌شود.

اگر برداشت بذور رسیده با تأخیر انجام شود بذور از گیاه جدا شده و به اطراف پراکنده می‌شوند.

در بعضی موارد عمر این گیاه به ۶ سال می‌رسد.

امیدبیگی و سفیدکن (۲۰۰۳)، در بررسی اسانس گیاه آگاستاکه که در ایران کشت شده بود، ۴۶ ترکیب را شناسایی کردند که بیشترین جزء تشکیل دهنده اسانس را متیل کاویکول (۵/۸۷٪) تشکیل داد و سپس لیمونن(۴/۲٪)، ۱و۸- سینئول۸(۲٪) و گلوبولول۹(۴/۱٪) از بالاترین % برخوردار بودند.

همچنین % اسانس گیاه ۸۷/۱ % وزن خشک بود.

در آگاستاکه، اسانس در کرک‌های ترشحی تولید و ذخیره می‌شود.

کرکهای ترشحی از یک یا چند سلول قاعده‌ای تشکیل شده که همچون ستونی، حمایت نماينده چهار تا ده سلول دیگری هست که رأس کرک را تشکیل می‌دهند.

قطر سرهای گرد کرک‌های ترشحی حدود ۵۰ تا ۶۰ میکرون هست.

مورفولوژی این کرک‌ها در سطوح بالایی و پایینی برگ‌ها، یکسان می‌باشد.

اما تعداد اونها در سطح زیرین برگ بیشتر هست
.کاربردهای دارویی متعددی برای انیس هیسوپ نقل شده‌است.-
در طب سنتی بومیان آمریکا از دم کرده ریشه و برگ انیس هیسوپ در درمان سرفه، سرماخوردگی و به عنوان تب بر هستفاده می‌کردند.-
ریشه‌ها جزء لاینفک از فرمول داروهای سنتی برای درمان بیماریهای ریوی می‌باشد.

مواد موءثره این گیاه تعرق را افزایش داده و باعث آزاد شدن بادهای برونشی می‌شود.

همچنین دارای خصوصیات ضد درد، ضد تشنجی، ضد تورمی و ضد التهابی بوده و برای درمان التهابهای معده‌ای و کبدی و برای درمان تورم شدید پروستات بکار می‌رود
.-
ضد اسپاسم بوده و برای درمان دل درد حاصل از انقباضات مصرف می‌شود و با گشاد کردن مویرگهای خون رسان، گردش خون را تسریع می‌کند.-
این گیاه انرژی زا بوده و برای درمان ناتوانی‌های جنسی هستفاده می‌شود.

همچنین با اثر بر روی اعصاب باعث کاهش اضطراب می‌گردد
.-
انیس هیسوپ دارای فعالیت‌های ضد ویروسی بوده و در درمان تب خالهای معمول ویروسی کاربرد دارد.-
همچنین از اون برای درمان اختلالات تنفسی ناشی از سرماخوردگی، اونفولانزا و برونشیت هستفاده می‌شود.-
همچنین در سرماخوردگی‌های شدید جوشانده اون برای درمان زخمهای سینه، نظیر وقتی که ششها از سرفه‌های شدید آسیب می‌بیند، هستفاده می‌شود.-
ضماد برگها و ساقه برای درمان سوختگی‌ها کاربرد دارد.

برگها و گلهای انیس هیسوپ به صورت خام یا پخته مصرف می‌شود
.-
همچنین به عنوان ادویه در تهیه غذاهای پخته و خام هستفاده می‌گردد.-
بذور اون در تهیه کلوچه‌ها، کیکها و کماج کاربرد دارد و برگهای تازه و خشک اون در تهیه چای با طعم مطلوب هستفاده می‌شود.-
گلهای انیس هیسوپ یکی از خوشمزه ترین گلهای خوراکی بوده و می‌تواند در تهیه شربت‌ها و سالادهای فصل به خصوص همراه میوه‌های اسیدی مصرف گردد.-
از برگهای اون برای تزیین خوراکی‌های گوشتی، خاویار، سالادها و دسرها هستفاده می‌شود.

-
انیس هیسوپ گیاه مناسبی برای باغهای صخره‌ای هست.

و به خاطر ارتفاع زیاد و رنگ زیبای گلها و برگهایش ار اون به عنوان گیاه پس زمینه در وسط یا انتهای حاشیه کاریها هستفاده می‌شود.

در کشت مخلوط با دیگر گونه‌ها نظیر بنفشه، توت فرنگی وحشی، اونمون، گل آفتابگردان و ستاره‌ای منظره بدیعی را از لحاظ رنگ و بافت به وجود می‌آورد
.-
اسانس انیس هیسوپ در صنایع عطر سازی هستفاده می‌شود.

و به واسطه شهد زیاد گلها، در طی ۶ هفته دوره گلدهی، زنبور عسل را به خودش جلب می‌کند.

در آمریکا و کانادا توسط پرورش دهندگان زنبور عسل در سطح وسیعی کشت می‌شود.

از هر ایکر انیس هیسوپ بیش از یک تن عسل می‌توان تولید کرد.


چاي
چاى در زيبايى شما چه نقشى دارد؟
[center][center]

بوته چاى كه شكل درخچه اى دارد ارتفاع اون به يك تا دو متر مى رسد و هميشه سرسبز هست و در چين ، ژاپن ، هندوستان ، سيلان ، ايران و امريكا مى رايشاند.
برگ چاى دندانه دار، سرتيز، كوتاه و داراى دمبرگ هست ، گلهاى اون سفيد و داراى پنج گلبرگ هست .

از بوته چاى فقط برگ اون مصرف مى شود و خريد و فروش اون يكى از تجارتهاى بزرگ دنيا شده هست كه بسيارى از بازرگانان چاى در دنيا به ثروت رسيده اند
.
معمولا از درختچه چاى سه بار در هر سال برگ چينى مى كنند و تا عمر درختچه هشت ساله يا ده ساله شد بهره بردارى از اون را متوقف مى سازند و مى گايشانند پير شده و ديگر بهره بردارى از اون صرف ندارد.


تاريخچه چاى
تاريخ چاى با افسانه هاى زيبايى آميخته هست : مى گايشانند يكى از برهمنان كه اهل عبادت بود مى خواست شبانه روز در عبادت باشد و خواب به چشمش نيايد ولى روزى كه مشغول عبادت بود ناگهان خواب او را در ربود و در خواب قيافه زنى را كه سابقا دوست داشت به چشمش ديد، از شدت خشم و غضب از خواب بيدار شد و براى تنبيه خود مژه هاى چشمان خود را چيد و به زمين ريخت كه ديگر خواب به چشمان او نيايد، فرداى اون روز در محلى كه او مژگان خود را ريخته بود دو درختچه سبز شدند كه همان چاى امروز هست و برگهاى اين درخت خواص سرزندگى و نشاط روح را در خود داشتند.

هنديها با اين افسانه چاى را به هند انتساب مى دهد ولى غافلند كه دو يا سه هزار سال قبل از ظهور مسيح مصرف چاى در وقتهاى بسيار قديم مخصوصا در چين معمول بوده هست ، به هر حال كشف چاى و مصرف اون تاريخى قديمى دارد كه با افسانه هاى زيادى آميخته هست و چينى ها و هنديها بر سر اين كه چاى اول در چين بوده يا در هند فرمودگو و مجادله دارند ولى اونچه مسلم هست اين هست كه چاى يكى از گياهان قديمى هست كه بشر هزاران سال هست با اون آشنايى دارد.

تهيه چاى بستگى به محيط توليد اون دارد
.
چاى سبز كه در چين مصرف زياد دارد برگ برگ چيده مى شود.

موادى كه در برگ چاى سبز وجود دارد و باعث تخمير اون مى شود با حرارت آفتاب و و يا كوره آتش خارج مى شود و بعد اين برگها را مى كوبند و از اون چاى سبز كه در چين زياد مصرف مى شود به دست مى آورند
.
در چين آداب و رسوم خاصى براى چيدن برگ چاى وجود دارد از جمله چاى سلطنتى را به وسيله دختران جوان كه هر روز لباسهاى خود را عوض ‍ مى كند و دستكشهاى مخصوصى به دست مى كنند و خود را معطر مى سازند و برگ چاى را مى چينند تهيه مى كنند.

هنگامى كه اين دختران با اين لباسهاى رنگارنگ مشغول چيدن چاى مى شوند بايد سكوت محض ‍ حكمفرما باشد و اونها در اون سكوت كار خود را اجرا کنند
.


خاصيت غذايى چاى
چاى مثل قهوه و ديگر دمكرده ها ارزش غذايى ندارد.

برگهاى چاى داراى مقدار كمى مواد ((ازته )) روغنهاى مايع ، ((موم ))، (( سلولز))، انواع ((رزين )) سقز مى باشد.

طبق اكتشافات خيلى جديد چاى داراى ((فلوئور)) هست و چنان كه مى دانيد فلوئور ماده گرانبهايى هست كه از كرم خوردگى دندانها جلوگيرى مى كنند
.
چايى كه ما مى خوريم داراى دو عنصر مهم هست كه يكى ((تانن )) هست كه در دمكرده چاى وجود دارد و به اون خاصيت ادرار آور مى دهد و ديگرى يك ماده محرك هست كه مشابه كافئين در قهوه هست و به نام ((تئين )) و ((تئوفلين )) معروف مى باشد و سيستم اعصاب را تقايشانت مى كند.
زياده روى در مصرف چاى براى كسانى كه اعصابى حساس دارند اختلالاتى ايجاد مى كند كه معروف به مسموميت از چاى هست و به نام بيمارى ((تئيسم )) مشهور هست .

چاى براى همه به شرطى كه در مصرف اون رعايت اعتدال شود تجايشانز مى شود؛ كسانى كه كارهاى فكرى مى كنند با نوشيدن چاى حافظه خود را تقايشانت مى كنند
.
چاى براى كسانى كه بيمارى قلبى دارند و يا به اختلال عصبى مبتلا هستند منع شده هست .

بچه ها بايد به اندازه معتدل چاى بخورند
.
چاى مقوى دستگاه هاضمه هست و عمل كبد را آسان كرده و ضد اسهال هست ، زيرا داراى كافئين و تئوبرومين هست .
چاى با املاح آهكى ، آهن ، ژلاتين و ظروف غير لعابى ناسازگارى دارد و به همين علت هست كه چاى با آبهايى كه آهك دارند خوب به عمل نمى آيد و طعم مطبوعى پيدا نمى كند.


چه نوع چاى را بايد انتخاب كرد؟
چاى ، انواع مختلف و گوناگونى دارد كه مربوط به كشورى هست كه در اون به عمل مى آيد و ترتيبى هست كه اون را مى چينند و خشك مى كنند.
مثلا چاى سبز كه مورد توجه ژاپنيها، چينى ها، اعراب و امت شمال آفريقاست به اين وسيله به دست مى آيد كه از تخمير طبيعى برگهاى چاى جلوگيرى كرده و اون را با آفتاب و يا حرارت در ديگهاى فلزى خشك مى كنند.

براى تهيه چاى سياه ، برگهاى چاى را به حال طبيعى خود مى گذارند تا با اكسيداسيون ((تانن )) رنگ اون سياه و تيره شود و بعد اون را مى كوبند تا ريز شود
.
چاى سياه را وقتى دم كنند رنگ اون بيش از چاى سبز هست .

بين چاى سياه يا تخمير شده كه در بازار خريد و فروش مى شود چاى هندوستان ، چين يا سيلان معروف هست .

چاى سيلان عطر كمى دارد ولى به ذائقه گوارا هست و رنگ اون سپس دم كردن قرمز نارنجى هست كه در انگلستان و هندوستان اون را با شير مى خورند
.
چاى چين كه خيلى معطر و رنگين هست وقتى دم كشيد رنگ باز و طعم دلپذيرى دارد و دوستداران چاى چين ، شير در اون نمى ريزند بلكه اون را بطور طبيعى و يا با يك برش ليموى ترش تازه مى خورند.
چاى سبز چين كه داراى رنگ سبز زيتونى هست وقتى دم كردند كمرنگ هست و در چين زياد مصرف مى شود ولى در خارج از چين مصرف زيادى ندارد.
چاى ياسمن كه مخلوطى از چاى با گل ياسمن هست عطر مخصوصى دارد كه در داخل چين مصرف مى شود و در خارج موفقيتى ندارد.
خانمهايى كه در تابستان به كنار دريا رفته اند و رنگ پوست خود را برنزه كرده اند اگر بخواهند اين حالت خود را براى مدتى طولانى نگهدارى كنند بايد پوست صورت و تن خود را با محلول غليظ و دمكرده چاى بشايشانند.


چاى را چگونه دم مى كنند؟
فرانسوى ها: آب را جوش مى آورند و براى هر نفر يك قاشق كوچك قهوه خورى چاى را در قورى چينى ريخته و به تعداد هر نفر يك فنجان آب جوش روى اون مى ريزند و مى گذارند بماند تا دم بكشد.
انگليسيها: ظرفى كه انگليسيها چاى را در اون دم مى كنند از فلز يا سفال يا چينى هست و به ترتيبى كه فرانسوى ها چاى را دم مى كنند ولى روى قورى يك حوله مخصوص مى اندازند تا گرم بماند و دم بكشد.

وقتى چاى دم كشيد در ته فنجان كمى شير سرد مى ريزند و چاى را روى اون پر مى كنند
.
روسها: چاى غليظ را در قورى دم مى كنند و قورى را روى سماور مى گذارند، سماور پر آب جوش هست كه به كمك اين آب جوش براى هر كس چاى غليظ يا رقيق تهيه مى كنند.
در روسيه چاى را در ليوانهاى بزرگ بلور مى ريزند و اگر در فنجان هاى كوچك بريزند نعلبكى را روى اون مى گذارند تا سرد نشود.
مراكشيها: مراكشيها چاى را در هستكان مى خورند و اگر ميهمانى بر اونها وارد شد سه بار يعنى سه هستكان چاى براى او مى آورند و اين رسمى هست كه در مراكش معمول هست .

در مراكش چاى سبز را با يك برگ نعنا دم مى كنند و اون را شيرين كرده و مى نوشند
.
چينى ها: چينى ها چاى سبز را با گل ياسمن معطر كرده و دم مى كنند و بدون قند مى نوشند.

يك گرد چاى را در ته فنجان مى ريزند و روى اون آب جوش ‍ سرازير كرده و وقتى دم كشيد بدون شيرينى مى خورند.خردلچه خواصى دارد و چه كارهايى از اين خوراكى تند و تيز ساخته هست؟

خردل را از قديم الايام مى شناختند و مصرف مى كردند.

يونانيها اون را به عنوان سبزى هستعمال مى كردند
.
تئوفراست اون را در باغهاى خود كاشته بود.
فيثاغورث اون را مى شناخت و در آثار خود نوشته كه خردل باعث افزايش ‍ هوش و حافظه مى شود و او را هميشه با نشاط و شاد نگه مى دارد.
روميان خردل را مثل يك سبزى مصرف مى كردند ولى پلين مى گايشاند طاس ‍ كبابى كه با برگهاى خردل تهيه شود طعم و عطر مخصوصى پيدا مى كند.
ديوسكوريد يكى از اولين كسانى هست كه خردل را از جهت طبى مصرف كرد و دمكرده اون را به عنوان دواى غرغره براى معالجه ورم لوزه هاى و دفع بلغم مغزى به كار مى برند.
امت رم برگهاى خردل را در سركه ترشى مى انداختند و اون را در اغذيه مصرف مى كردند.
پلوت نقل مى كند كه وقتى برگهاى خردل را خرد مى كنند چشمها به آب افتاده و اشك از اون جارى مى شود.

در قرون وسطى خردل را در باغهاى سلطنتى مى كاشته اند
.
به عقيده سنت هيلدگراد خردل از سبزيهاى ادايشانه اى هست كه هضم اون يك معده قوى لازم دارد.
طرفداران مكتب سالرن براى خردل خواص درمانى غذايى تشخيص داده بودند و اون را چنين تشريح مى كردند:
دانه هاى ريز خردل آب از چشم جارى مى كند و سم را معدوم مى سازد، مصرف اون در غذا باعث تقايشانت اشتها و قوت چشم مى شود.
پزشكان قرن هفدهم و هجدهم اون را در موارد مختلف هستعمال مى كردند و از اون مشمع خردل درست كرده براى رفع درد مصرف مى كردند.
خردل انواع و اقسام زياد دارد كه در تجارت دو نوع اون مصرف مى شود كه به نام خردل سياه و خردل سفيد معروف هست .

دانه هاى خردل سفيد، زرد رنگ هست .

خردل از خانواده گياهى شاهى و ترتيزك هست كه از قديم الايام تا كنون در طب و طباخى مصرف مى شود.

معروف هست كه پاپ در قرن دوازدهم به كسانى كه طريقه جديد و تازه اى براى مصرف خردل اختراع كنند جايزه مى داد
.
خردل سياه و خردل سفيد از نظر شكل ظاهرى خيلى به هم شباهت دارند: گلهاى خردل سياه و سفيد و زرد رنگ هستند و در مزارع خردل منظره قشنگى دارد ولى دانه هاى خردل سياه كوچكتر از دانه هاى خردل سفيد هست چنانكه سى گرم خردل سفيد پنج هزار دانه ولى سى گرم خردل سياه دوازده هزار و پانصد دانه مى شود.

دانه هاى خردل را آسيا مى كنند از اون گرد خردل به دست مى آيد
.
دانه هاى خردل سفيد را به عنوان ادايشانه غذا و خردل سياه را براى مصارف دارايشانى به كار مى برند.
خردلى كه در فروشگاهها در شيشه و يا تيوپ براى فروش عرضه مى كنند آرد دانه هاى خردل سفيد هست كه با سركه و گياهان معطر ديگرى مثل جعفرى ، ترخون كرفس و يا سير مخلوط كرده اند و با علامتهاى تجارتى مختلفى به فروش مى رسانند.
خردل سياه را اگر بكاريد در ماه شهريور دانه هاى اون مى رسد و همينكه گياه خردل شروع به زرد شدن كرد بايد اون را از زمين در آوريد و در سبدى بگذاريد تا در جاى هواداراى خشك شود، وقتى خشك شد دانه هاى اون را در آوريد و باز روى پارچه اى پشمى بريزيد و بگذاريد خوب خشك شود.

دانه هاى خردل سياه را براى مشمع خردل به كار مى برند دانه هاى خردل داراى اسيد سنياپين ، ميروزين ، ميرونات دوپتاس هست .

ميروزين و ميرونات دوپتاس اگر با آب سرد مخلوط شود اسانس خردل را به وجود مى آورد كه عامل موثرى در رفع درد هست
.
ضماد يا مشمع خردل را كه از وقتهاى بسيار قديم معمول شده هست در عصر حاضر نيز هستعمال مى كنند، اين ضماد براى درمان سرماخوردگى و امراض دستگاه تنفسى مصرف مى گردد، ضماد يا مشمع خردل اين خاصيت را دارد كه جريان خون را به سطح پوست سوق مى دهد و ورم سلولها را برطرف مى سازد.
ضماد خردل را براى درمان آسم يا برونشيت و همينطور بر ضد احتقان خون ، سر درد و درد اعصاب به كار مى برند.
بعلاوه اين ضماد در مورد سنكوپ يا رماتيسم كمك بزرگى هست ؛ از نظر مصرف داخلى ، خردل تقايشانت كننده خوبى هست كه در مورد كم خونى و حتى يبوست مى توانيد مصرف كنيد.
خردل دواى قى آور قوى هست كه شايد در مورد مسموميتهاى غذايى مى تواند براى شما مفيد واقع گردد.

1-
درمان آسم با خردل
دايشانست گرم دانه هاى خردل خشك را بكوبيد و يا آسيا كنيد تا نرم شود و بعد اون را در مقدار آب ملول (نيم گرم ) حل كنيد و مستقيما روى سينه بماليد و روى اون يك پارچه بگذاريد در درمان حمله هاى آسمى موثر و مفيد خواهد بود.

2-
برونشيت و سرماخوردگى
ضماد خردل به ترتيبى كه در درمان آسم شرح داديم در مورد برونشيت و يا سرماخوردگى زمستانى نيز مفيد و موثر هست .

اگر كسى مبتلا به احتقان خون در عضوى از اعضاى بدنش شده هست اين ضماد را هستعمال كند فورا احتقان خون برطرف شده و خون به طور طبيعى به جريان خواهد افتاد.

كسانى كه مى خواهند حمام خردل بگيرند تا خون در كليه اعضاى بدن اونها به جريان افتد بايد دايشانست گرم خردل را در كيسه اى پارچه اى بريزند و در اون ببندند و اون را در ته وان حمام خود بگذارند و آب وان را باز كنند تا وان پر شود و بعد در اون وان چند دقيقه اى دراز بكشند و اعضاى بدن خود را مالش دهند وقتى حمام خردل گرفتيد و از وان بيرون آمديد احساس ‍ خواهيد كرد كه خيلى سبك و با نشاط شده ايد
.

3-
مسموميت
يك قاشق چايخورى گرد خردل را در نيم ليوان آب حل كنيد و به محض ‍ اينكه عوارض مسموميت را در بيمار ديديد به او بخورانيد، او را به تهوع انداخته و موجب رفع مسموميت خواهد شد.

4-
سردرد و ميگرن
كسانى كه مبتلا به سردرد و يا ميگرن (درد نيمه سر) مى شوند اگر دايشانست گرم گرد خردل را در كيسه پارچه اى بريزند و در اون را ببندند و اون را در وان حمام بگذارند و روى اون آب بريزند و پاهاى خود را حمام خردل دهند به زودى عوارض سردرد و ميگرن اونها نيز برطرف خواهد شد.
حمام پاها به اين ترتيب براى دل درد و شكم درد نيز مفيد هست .

5-
سينه پهلو و رماتيسم و سنكوپ
ضماد خردل براى درمان سينه پهلو و رماتيسم و سنكوپ هم مفيد و موثر هست و همان طور كه در مورد آسم دستور داده شد بايد دايشانست گرم دانه هاى خردل را گرد كنيد و در كمى آب نيم گرم حل كنيد و روى سينه بماليد و روى اون پارچه اى پشمى بگذاريد.
در پايان بحث خردل لازم هست فرموده شود كه خردل سفيد كه رنگ اون زرد هست بيشتر مصرف غذايى دارد و اون را به صورت گرد و يا خمير تهيه كرده و به معرض فروش و هستفاده خانه داران مى گذارند.
براى تهيه خمير خردل ساده اگر خواستيد خودتان اون را تهيه كنيد بايد دانه هاى خردل سفيد را كه حتى المكان تازه باشد بخريد و دوازده ساعت اون را در آب خيس كنيد بعد اون را در آسيا بريزيد تا نرم شود و دوباره اون را آسيا كنيد تا كاملا نرم شود بعد به اندازه وزن اون سركه داغ يا آب انگور تازه در اون بريزيد و اون را بزنيد تا خمير روشن يك شكلى به دست دهد.
خمير خردلى كه بدين ترتيب به دست آورديد ساده ترين خميره هاى خردل هست كه براى مصارف غذايى مى توانيد از اون هستفاده كنيد.

معمولا خمير خردل را با ادايشانه ديگرى مخلوط كرده و با ماركهاى مختلف اون را مى فروشند كه كم و بيش ما هم اون را ديده و چشيده ايم.
21:

چندین دستور برای زیبای و تقویت پوست

نام مواد


خواص

مخمر ابجو.اب هویج.وخامهتمیز نماينده وتقویت نماينده پوستخیاروسفیده تخم مرغبرای پوستهای چربموز .عسلبرای پوستهای لکه دارموز.

هویج.

روغن زرده تخم مرغتقویت نماينده پوست اب هندوانه.عسل .سفیده تخم مرغبرای پوستهای چربتخم مرغ هم زرده وهم سفیده والکل سفید برای پوستهای چرب جعفری وماست برای پوستهای چربعسل وتمشک برای خشکی پوست واگزمای پوستیسس مایونز.خامه .روغن زیتونتقویت نماينده برای پوستهای خشکگوجه فرنگی.

اب گریپ فروتتقویت نماينده برای پوستهای خشکسفیده تخم مرغ برای پوستهای چربپودر زیره اب لیمو ترشتقویت نماينده پوستپودر بادام شیرین وشیر برای پوستهای خشک وحساسپودر بادام.

سس مایونز وموزبرای پوستهای خیلی خشک خیس کرده زردالوی خشک ومخمر ابجوتمیز نماينده پوستشیر.

الکل سفید.

ابلیمو ترش.برای پوستهای چربعرق رازیانه وماست وخاک چینیتمیز نماينده پوست

کاسنی وشیروعسلبرای پوستهای لک دارشاتره.کاسنی.شیر وعسلبرای چروک صورتپودر جوانه گندم وخامهتقویت نماينده پوستدوغ .سفیده تخم مرغ واب لیموبرای پوستهای چرب ورنگ پریدههندوانه طالبی.موز وکرهبرای پوستهای خشک وخشنارد جو وهلو رنده شدهپاک نماينده وتقویت نماينده پوستاب هندوانه.

ماست وخاک چینیتمیز نماينده وشاداب نماينده پوستعرق بادرنجبویه.سیب رنده شده وارد جوشاداب نماينده وتمیز نماينده پوستهلو رنده شده وعسل وسس مایونزتقویت نماينده ونرم نماينده پوستروغن زرد الو .

وروغن زیتونتقویت نماينده پوستگلسیرین وروغن زیتون وروغن نارگیل وکرچکبرای دست های خشک وشوره دار

گیاهان دارویی

22:

- استفاده از مایعات :

خوردن ۶ تا ۸ لیوان آب و یا مایعات در روز باعث سلامتی بدن و جلوگیری از غلظت خون می شود
۲ - هستفاده از خاکشیر و انجیر و زیتون :
استفاده از این مواد باعث می شود دستگاه گوارش انسان به خوبی کار کند که باعث شادابی و نشاط انسان می شود .خاکشیر باعث می شود روده انسان پاک و فعال گردد .انجیر به دلیل داشتن قند باعث تولید انرژی در بدن می گردد همچنین با جذب آب روده توسط دانه های انجیر باعث تمیز شدن روده و حرکات منظم دودی روده می شود و زیتون به دلیل داشتن اسید لینولنیک و لینولئیک (امگا ۳ و امگا ۶ ) اولا جداره عروق خونی را تمیز می کند ثانیا باعث جلوگیری از سکته قلبی می شود به دلیل اینکه از رسوب چربی های خطرناک مانند ال دی ال جلوگیری می کند.

ثالثا ددیواره روده را پاکسازی می کند .

۳ - عدم هستفاده از مایعات هنگام خوردن غذا :
استفاده از مایعات هنگام غذا باعث می شود غلظت شیره گوارشی کم شده و غذا خوب هضم نشود علاوه بر اون نوشیدن مایعات باعث می شود غذا به خوبی جویده نشود و اونزیم پتیالین که در بزاق وجود دارد که باعث هضم نشاسته می گردد که که این اونزیم باعث تشکیل موسین میگردد .

که وظیفه موسین لعابدار کردن جداره معده و حفاظت از اسید معده می گردد به طبع این مشکل باعث بروز زخم معده و اثنی عشر می شود.

و افرادی که غذا را خوب نجوند به یبوست مبتلا میشوند که باعث عصبی شدن این افراد می شود .

پس چرا زندگی را به کام خود تلخ کنیم .از دیگر مشکلات نوشیدن آب وسط غذا کولیت یا قولنج روده - فیستول یا شقاق مقعد - انگل - بوی بد دهان - زود رنجی .

حساس شدن - پیله کردن به دیگران - ریزش مو - مو خوره - ضعف بینایی - لکه های قهوه ای روی بدن - ترش کردن معده .

در نهایت سرطان دریچه پیلور

راه حل اون : نوشیدن نیم ساعت مایعات قبل از غذا و ۵/۲ ساعت سپس غذا بین این ساعات به هیج عنوان مایعات ننوشید .
۴ - هستفاده از ظرف چینی - سفالی - لعابی - سنگ سیاه :
این ظروف باعث می شود طعم غذا عوض نشود و خاصیت اون نیز عوض نشود .
۵ - عدم هستفاده از توالت فرنگی :
این کار که به طور بسیار اشتباه از کشور های غربی به کشور ما وارد شده باعث می شود مدفوع به طور کامل خارج نگردد که باعث بیماری کولیت روده می شود جالب هست بدانید ۴۰ % از امت کشور های غربی از بیماری کولیت روده رنج می برند و نیز مردانی که به صورت ایستاده ادرار می نمايند به دلیل اینکه ادرار به صورت کامل خارج نمی گردد باعث بروز بیماری های مثانه می گردد.
۶ - عدم هستفاده از غذاهای فریز شده :
به دلیل اینکه ای غذاها در دمای زیر ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری می شوند باعث از بین رفتن خاصیت اونها می شود.
۷ -هفته ای یک روز روزه گرفتن :
به دلیل اینکه سموم بدن انسان را روزه خارج می کند باعث نشاط انسان می شود .افرادی که نمی توانند روزه بگیرند کم خوری و ساده خوری را پیشه نمايند .
۸ - کم تر هستفاده کردن از گوشت :
استفاده زیاد کردن از گوشت باعث می شود اولا خصلت انسان شبیه حیوان شود ثانیا باعث بیماری هایی مثل نقرس - درد مفاصل و بیماری های قلبی عروقی شویم
۹ - هستفاده کردن از چهار مغز :
این چهار مغز عبارتند از : مغز بادام - فندق - گردو - پسته
بدن انسان به ۲۰ نوع پروتئین نیاز دارد که ۱۰ نوع اونرا خود بدن میسازد و ۱۰ نوع دیگر را از طریق خوراک بدست می آورد .جالب هست بدانید در این ۴چهار مغز هر ۲۰ پروتئین نیز موجود هست و همچنین ۴ برابر گوشت کالری دارد و نیز مضرات گوشت را هم ندارد .

آیا به این فکر کرده اید چرا چیپس و پفک به جای مقدار کمی از این چهار مغز ؟؟؟؟؟؟

۱۰ - هستفاره از میوه جات و سبزی ها
میوه جات و سبزی ها علاوه بر اینکه به دلیل دارا بودن فیبر باعث سلامتی دستگاه گوارش می شوند به علاوه منبع غنی از املاح و ویتامین ها و پروتئین ها نیز هستند
۱۱ - هستفاده از پوشش زیر نخی :
لباسهایی با الیاف های مصنوعی به خوبی عرق را به خود جذب نمی نمايند در نتیجه باعث حساسیت های پوستی در دراز مدت می گردند .
۱۲ - عدم هستفاره از ظروف پلاستیکی و ملامین :
قبلا توضیح داده شده
۱۳ - پیاده روی با پای پیاده :
برای اینکه اعصابی راحت داشته باشیم هفته ای یک بار در دامان طبیعت کمی با پای پیاده راه برویم تا الکتریسیته بدنمان تخلیه شود و دچار شوک عصبی نشویم .
۱۴ - عدم هستفاده از چراغ خواب :
بدن انسان از سلولهای مختلفی تشکیل شده که هر کدام از اونها یک خواب بیولوژیکی دارند پس همه اونها احتیاج به خوابی آرام دارند که با ترشح هورمون ملاتونین این امر انجام می گیرد که نور چراغ خواب ترشح این هورمون را تا حدودی مختل می کند و خواب را آشفته می سازد .
۱۵ - شناخت طبع خود و هستفاده از غذاهای مناسب :
قبلا توضیح داده شد
۱۶ - عدم هستفاده از غذاهای فست فود و رستوران :
به دلیل اینکه در غذاهای رستوران برای سفید تر شدن برنج به اون زاج ویا جوهر لیمو اضافه می شود که باعث شنمايندگی عروق میگردد و همچنین در غذاهای فست فود اولا مواد نگهدارنده می ریزند که باعث سرطان می گردد ثانیا چربی اونها از نوع اشباع نشده هست که باعث سکته قلبی خواهد شد
۱۷ - عدم هستفاده از تصاویر مستحجن :
انسان موجودی خلاق با قدرت فکری بسیار پیچیده هست هستفاده از این عکس ها در ااق خواب اولا ذهن را منحرف و عواقب جبران ناپذبری روی حافظه انسان گذاشته ثانیا اگر هنگام مجامعت به این عکس ها نگاه شود به دلایل نامعلوم به طور شفرمود آوری این صفات به فرزند منتقل می شود آیا این ظلم در حق یک کودک و انسان نیست ؟؟؟؟؟
۱۸ - عدم هستفاده از مواد مخدر و دخانیات
۱۹ - پرهیز از بد اخلاقی در منزل
۲۰ - اجابت مزاج قبل از خواب :
به چند دلیل این کار لازم هست اولا خالی کردن روده از کسافات که باعث یبوست نگردد چون به دلیل یبوست مقداری از گازها به عنوان مثال اندل و اسکاتل و فنل وارد جریان خون می شود که باعث اولا بوی بد دهان و ثانیا بیماری های عصبی می گردد .و در موارد حاد بدن دچار مصمومیت می گردد .
ودر اخر گیاهان که اجابت مزاج را راحت مینمايند برایتان مینویسم
گیاه سنای مکی مخلوط با گل محمدی به مقدار ۱۰ گرم از هرکدام باهم مخلوط کرده وشب قبل از خواب دم کرده بنوشید
گیاه شنبلیله .

گیاه ریوند چینی .تخم کتان .سبوس گندم .سبوس جو .انجیر وشیره انجیر .

گیاه سوسنبر .

ترنجبین .وروغن زیتون وروغن بادام شیرین از هرکدام که مقدور بود میتوان هستفاده کرد تا دچار یبوست مزاج نشوید

+ نوشته شده در پنجشنبه 6 مرداد1390ساعت 3:26 PM توسط محمد | 2 نظر
فصل گوجه سبز (الوچه)

گیاهان دارویی
ارزش غذایی 100 گرم گوجه سبز:
كربوهیدرات 8.51 گرم، چربی 2.84 گرم، پروتئین 1.6 گرم، فیبر خام 0.5 %.


با مصرف 100گرم گوجه سبز، 5 % ویتامین آ، 2.1 % ویتامین ب 1 (تیامین)، 1.9 % ویتامین ب 2(ریبوفلاوین)، 2.8 % نیاسین، 13 % ویتامین ث، 5.1‌ % كلسیم، 2.2 %فسفر، 5 %آهن و 3.6 % پتاسیم مورد نیاز در روز تامین می‌شود.پژوهشگران معتقدند گوجه سبز باعث تعادل اسید و باز در جریان خون می شود، از این رو می تواند در درمان حالت اسیدی خون مفید باشد.

این میوه اثرات قابل توجهی در جلوگیری از بیماری هایی مانند چربی خون بالا، پیری سلول و سرطان دارد.

گوجه سبز به میوه درختان مختلفی که متعلق به نژاد PRUNS از خانواده ی ROSE هستند، اطلاق می شود.

بر پایه ی نوشته های قدیمی، نژاد این گیاه قدمت ۲۰۰۰ ساله دارد و چینی ها اولین کسانی بودند که به کشت اون اقدام کردند.

این میوه به سرعت می رسد و مدت نگهداری اون در یخچال ۴ روز هست.

شبکه ایران: گوجه سبز باعث تعادل اسید و باز در جریان خون می شود، از این رو می تواند در درمان حالت اسیدی خون مفید باشد.

این میوه اثرات قابل توجهی در جلوگیری از بیماری هایی مانند چربی خون بالا، پیری سلول و سرطان دارد.

اسید بنزوئیک، ترکیبی هست که خاصیت ضد میکروبی دارد.

این ماده به طور طبیعی در گوجه سبز وجود دارد.

همچنین، بعضی از تحقیقات بیانگر خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی این میوه هستند.

مطالعات نشان می دهد که این میوه می تواند در درمان تومورها نیز موثر باشد.

همچنین به دلیل وجود اسید اسکوربیک ( ویتامین C)، برای افراد مبتلا به نقرس توصیه می شود.

این میوه چون حاوی برخی ویتامین ها و نیز پیش ساز ویتامینA هست، برای کمک به درمان شب کوری و نیز رشد بدن (در صورت مصرف تمام مواد غذایی دیگری که مورد نیاز کودکان هستند) مفید هست.

گوجه سبز مملو از ویتامین هایB وC بوده و به همین جهت برای آرامش اعصاب نیز مفید شناخته شده البته مصرف زیاد اون حالتی از حساسیت موقت را در دهان و دندان های مصرف نماينده ایجاد می کند.

به علاوه هر صد گرم گوجه سبز ۳۰ کیلوکالری انرژی دارد.

همچنین گوجه سبز نرم یا همان آلو نیز برای درمان بسیاری از مشکلات گوارشی از جمله یبوست نیز به کار می رود.

پژوهشگران معتقدند که مصرف گوجه سبز برای بهبود طعم دهان مفید هست و پختن برگ های درختش در سرکه می تواند در درمان کرم های حلقوی موثر باشد.

از خواص دیگر این میوه، خاصیت مسهلی اون هست که به خوبی شناخته شده هست.

همچنین اثرات منحصر به فرد اون شامل کاهش فشار خون و چربی خون، حذف رسوبات از خون و تنظیم عملکرد معدی روده ای هست.

مراقب باشید

این میوه اگر نشسته و آلوده باشد، احتمال ابتلا به بیماری های عفونی گوارشی از جمله حصبه و مسمومیت های غذایی را مطرح می سازد.

بیماری حصبه نوعی عفونت باکتریایی دستگاه گوارش ناشی از مصرف آب و مواد غذایی آلوده هست که می تواند افراد بی‌احتیاط را در کلیه ی سنین مبتلا کند، اما شدت این بیماری در کودکان و افراد بالای ۶۰ سال بیشتر هست و عوارضی از قبیل کاهش شدید آب و املاح بدن، سوراخ شدن روده ها، خونریزی دستگاه گوارش، عفونت هستخوان و زردی را ایجاد می کند.


عموماً کودکان با دیدن این گونه میوه ها بر روی چرخ دستی ها که ظاهری تمیز و خیس دارند، به گمان اینکه این خوراکی ها توسط فروشنده تمیز شده اند اونها را خریده و بلافاصله با پاشیدن مقداری نمک اون را را میل می نمايند.

در حالی که این خوراکی ها اصولاً شسته و ضد عفونی نشده اند و آبی که بر روی اونها پاشیده می شود صرفاً برای تازه و خوش منظره نگه داشتن اون هاست.

عده ای نیز به گوجه سبز علاقه وافری دارند و نه تنها تمایل دارند که اون را به صورت خام و همانند سایر میوه ها مصرف نمايند و در سبد میوه خود برنامه دهند بلکه با گوجه سبز غذاهای متعددی نیز پخت می نمايند.

از جمله غذاهایی که می توان در اون از گوجه سبز هستفاده کرد انواع آش ها و خورش هایی مثل خورش گوجه هست.

همچنین از این میوه می توان به عنوان طعم دهنده و ترش مزه کردن غذاها و جایگزین نمک هستفاده کرد.

برنامه دادن چند عدد گوجه سبز در خورشت هایی مثل بادمجان و مرغ طعم دلنشین تری به این غذاها می دهد.

حتی می توان گوجه سبزهایی که مدتی مانده و نرم و یا شل شده را به عنوان آلو در خورشت آلو هستفاده کرد.

مصرف گوجه سبز براي درمان شب‌كوري، مفيد هست و همينطور بيماري‌هاي نقرس، رماتيسم و تصلب شرايين با خوردن گوجه سبز بهبود مي‌يابد.

گوجه سبز، خاصيت مسهلي دارد و خشك شده اون براي درمان اعصاب و كم‌خوني مفيد هست.

همينطور مدر هست و اعمال كليه‌ها را تنظيم مي‌كند.

جوشانده 25 تا 30 گرم برگ درخت گوجه سبز، كشنده انگل‌هاي معده هست و اين خاصيت در هسته گوجه سبز هم وجود دارد.البته فراموش نكنيد برگ گوجه سبز نفاخ هست و براي معده مضر هست، مگر اون كه همراه با يك مسهل خورده شود.

23:


میوه و برگهای قره گیله در تهیه داروهای گیاهی کاربرد دارند.

میوه اون حاوی ترکیباتی به نام "اونتی سیانوسید" هست که فرموده میشود رگهای خونی را تقویت می کند، جریان خون را بهبود

می بخشد و می توان از اون در درمان اختلالات چشمی نظیر رتینوپاتی دیابتی، آب مروارید و آب سیاه و اختلالات گردش خون در بدن نظیر رگهای واریس و بواسیر هستفاده کرد.

این ترکیبات همچنین شبکیه را (بخشی از چشم که دید در شب را تقویت و به چشم کمک می کند تا با تغییرات نور سازگاری پیدا کند)، تقویت می نمايند.

خلبانان بریتانیایی در طول جنگ جهانی دوم قبل از عزیمت به عملیات بمباران شبانه قره گیله مصرف می کردند چون در اثر مصرف اون قدرت بینایی اونها تقویت می شد
.برگهای قره گیله، برای کنترل میزان قند خون در افراد دیابتی مورد هستفاده برنامه گرفته هست، لیکن هیچگونه اسناد و مدارک مستندی دال بر موفقیت این نوع درمان وجود ندارد.

هر چند مصرف قره گیله در هر میزان بی خطر هست، اما اگر برگهای این گیاه در مقادیر بالا و به مدت طولانی مصرف شود سمی هست.

به همین دلیل، مصرف کم و محدود اون توصیه می گردد
.قره گیله خشک در طول سالیان متمادی برای درمان اسهال مورد مصرف بوده هست.

این گیاه حاوی میزان بالای "تانین" هست، که به کنترل و کاهش التهاب روده ای (که سبب اسهال میشود) کمک می کند
.عصاره قره گیله، نی زمی تواند معده را در مقابل عارضه اولسر حفاظت کند.

این ماده تولید موکوس معده را، که در مقابل اسیدهای هاضمه مقاومت می کند، تحریک می کند.

چون این ماده عضلات را شل می کند، در تسکین درد ناشی از انقباضهای قاعدگی می تواند مؤثر واقع شود
.معرفی گیاهقره گیله گیاهی هست که طول اون به 16 اینچ
می رسد، این گیاه دارای برگهای بیضوی و نوک تیز با گلهای صورتی و سفید ریز هست، که در خلال ماههای آوریل و ژوئن غنچه باز می نمايند.

در اواخر تابستان، دانه های سیاه ارغوانی اون برای چیده شدن آماده میشوند.

این گیاه در زمرة گیاهان خانگی از تیره سیاه گیله هست و میوه اون بیشتر مزه و ظاهر سیاه گیله آمریکایی را دارد.

میوه اونرا می توان هم به صورت تازه و هم خشک شده مصرف کرد یا در تهیه انواع مرباها و دسرها بکار برد
.ترکیبات گیاهمهمترین ترکیبات موجود در میوه و عصارة‌قره گیله.

ترکیبات گلوکزی به نام "اونتی سیانوسیدها" هست.

این ترکیبات به تشکیل مویرگهای قویتر کمک می کند، گردش خون به تمامی نقاط را بهبود می بخشد و کاهش چسبندگی پلاکت خون را سبب میشود و از انعقاد خون جبوگیری می کند.

این عناصر رنگدانه ای که قدرت بینایی در شب را تقویت و به چشم در سازگاری با تصورات نور سازگاری پیدا کند، کمک می نمايند.

برگهای قره گیله از نظر "کرومیوم" غنی هستند، و احتمالاً بدین خاطر هست که می توانند در کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت مؤثر واقع شوند.

قره گیله خشک شده حاوی مقدار زیادی "تانیس و پکتین" هست که این مواد با اثر قابض خود التهاب ایجاد نماينده اسهال را کنترل می کند

اشکال موجود
قره گیله، را می توان به صورت تازه یا خشک شده مصرف کرد.

می توان از قره گیله تازه یا خشک شده یا از برگهای اون چای تهیه کرد.

عصاره اون به صورت کپسولهای پودری عرضه میشود و باید دارای محتوای 25 % عناصر اونتی سیانوسید هستاندارد شده باشد.

عصاره اون حاوی بالاترین % اونتی سیانوسید هست، که در اصل ,وثرترین شکل مصرفی قره گیله تلقی میشودنحوه مصرفقره گیله حاوی ترکیبات و عناصری هست که سیستم گردش خون را تقویت می کند.

لذا می توانید از اون به عنوان یک درمان پیشگیرانه، در صورتی که از نظر سابقه خانوادگی دارای مشکلات و اختلالات گردش خون نظیر واریس، بواسیر یا آرترواسکلروز هستید، هستفاده کنید.

قره گیله همچنین به سلامتی بینایی نیز کمک می کند و می توان اونرا برای پیشگیری از بروز اختلالات چشمی ناشی از پیری یا بیماری دیابت مانند آب مروارید، آب سیاه، دژنراسیون ماکولا یا رتینوپاتی دیابتی مصرف کرد.

قره گیله در درمان اسهال نیز مؤثر هست اما اگر این عارضه بیشتر از سه یا چهار روز طول بکشد، باید با پزشک خود مشورت کنید
.برای درمان اختلالات چشم و گردش خون: عصاره هستاندارد قره گیله (حاوی 25 % اونتی سیانوسید) به صورت کپسول و میزان مصرفی اون معادل 480 میلی گرم در روز در دو یا سه نوبت هست و پس از بهبودی، باید مصرف اون روزانه 240 میلی گرم ادامه یابد.

هدف از تداوم مصرف اون پیشگیری از بیماری هست
.*


برای درمان گرفتگیهای قاعدگی و پیشگیری از زخم: 20 الی 40 میلی گرم عصاره اون روزانه سه بار، 2 الی 4 ملی لیتر تنتور (1/5) روزانه سه بار یا روزانه نصف لیوان قره گیله تازه را مصرف کنید.


*


برای درمان اسهال: 5 تا 10 قره گیله خشک کوبده شده را در آب سرد حل کنید و به مدت 10 دقیقه بجوشانید و سپس از صافی عبور دهید و مصرف کنید.


*


برای درمان دیابت: یک لیوان آب جوش را روی بیش از 1 گرم (تقریباً 1/2 1 قاشق چیاخوری) برگ قره گیله بریزید و پس از 10 الی 15 دقیقه اونرا از صافی عبور دهید.

مصرف طلانی مدت باید حتماً زیر نظر پزشک معالج باشد
.24:

...

نکات احتیاطی

میوه و عصاره قره گیله بی خطر هست و عوارض جانبی شناخته شده ای ندارند.

مصرف اونها در دوران بارداری و شیردهی بی خطر هست.

برگ اون اگر صحیح مصرف شود خطری ندارد، اما نباید میزان مصرف اون در مدت طولانی بالا باشد چون احتمال مسمومیت وجود دارد
.


هماور ( گوش خر )
هماور (گوش خر) symphytum officinale


هماور از دیرباز برای درمان زخمهای سطحی و کاهش التهاب رگ به رگ شدنها و هستخوانهای شکسته مورد هستفاده برنامه می گرفته هست.

"آلانتوین"، که برای درمان زخمها خوب هست ماده و ترکیب فعال ریشه ها و برگهای هماور هست.

گیاه و برگ هماور حاوی اسید "روزمارینیک" نیز هست که به کاهش التهاب و درمان آسیبهای وارده به عروق خونی ریه ها کمک می کند.

معرفی گیاه

هماور یک گیاه دارویی بادوام و که بومی اروپا و مناطق گرم آسیا هست.

ترکیبات گیاه

فرآورده های حاص از هماور از برگها یا سایر قسمتهای بالای گیاه (نه ریشه اون) تهیه میشوند.

البته از ریشه اون نیز میتوان فرآورده تهیه کرد، لیکن فرآورده های حاصل از اون به احتمال زیاد سبب مسمومیت می شوند.

هماور حاوی "آلانتویین"، "اسید رزمارینیک" و "الکالویدهای نوع پایرولیزیدین" هست.

برخی تصور می نمايند که هماور گیاه مفیدی هست، اما تحقیقات علمی نشان داده هست که این گیاه می تواند خیلی سمی باشد.

اگر فرآورده های هماور را مثل نوشیدنیها مصرف کنید یا اونرا به طرق دیگر برای مصارف داخلی بدن مورد هستفاده برنامه دهید، خود را با احتمال خطر مسمومیت مواجه می کنید.

بعضی افراد حتی در اثر خوردن یا نوشیدن فرآورده های حاصل از هماور برای اهداف درمانی تلف شده اند.

بسیاری از گیاهان تیره هماور حاوی مواد سمی به نام الکالویدهای پایرولیزیدین (PA) هست، که برای کبد سمی هست.

"اکی میدین" سمی ترین الکالوید پایرولیزیدین هست که در هماور یافت میشود.

هماور رایج (Symphytumofficinale) معمولاً فاقد الکالویدهای پایرولیزیدین سمی هست (مگر بعضی اوقات).

برخی فرآورده های هماور از سایر گونه های اون نظیر هماور تیغ دار (S.asperum) و هماور روسی (S.uplandicum) که به میزان خطرناکی دارای "اکی میدین" بالایی هستند، تهیه می شوند.

ریشه تمامی گونه های گیاه هماور ده برابر بیشتر از برگهای اونها دارای مواد سمی هست، لذا از مصرف ریشه این گیاه پرهیز کنید، مگر اینکه پزشک معالج از نزدیک بر روند مصرف اون نظارت کند.

اشکال موجود

انواع پمادها (حاوی 5 تا 20 % هماور)، انواع کرم، ضمادها و انواع مرهمهای رقیق تهیه شده از این گیاه از حالت خشک یا تازه یا برگ تازه یا خشک یا ریشه گونه های هماور تهیه
می شوند.

تنها فرآورده هایی از این گیاه را هستعمال کنید که از برگهای اون تهیه شده باشند (S.officinale)، فرآورده های عاری از الکالویدهای پایرولیزیدین نیز یافت می شوند.

از فرآورده های تهیه شده از ریشه این گیاه و همچنین فرآورده های حاصل از گونه تیغ دار (S.asperum) و گونه رومی اون (S.uplandicum) هستفاده نکنید

نحوه مصرف

تحقیقات علمی به عمل آمده در حیوانات نشان می دهد که هماور دارای خواص درمانی و تسکین درد هست.

می توانید محصولات تهیه شده از خود گیاه و برگ اونرا در درمان و تسکین درد ناشی از شکستگیها، رگ به رگ شدنها، جراحات و زخمهای سطحی، کبودشدنها، عضلات و لیگامنتهای کشیده شده و رگ به رگ شده، آسیبهای غیر نوک تیز و هستخوانهای شکسته شده هستفاده کنید.

میزان مصرفی توصیه شده: در مصرف فرآورده های این گیاه به صورت پمادها تهیه شده از خود اون، ریشه گیاه و سایر فرآورده های موضعی بسیار دقت کنید.

تنها مقدار تجویز شده در دستورالعمل مصرف موجود روی بسته تجاری را مصرف کنید و هرگز بیش از این میزان بکار نبرید.

مصرف این داروی گیاهی برای اهداف درمانی به مدت بیشتر از چهار تا شش هفته در هر سال ادامه دهید.

نکات احتیاطی
25:

نکات احتیاطی

اگر دستورالعمل دوز مصرفی هماور را رعایت کنید و فقط برای مصارف موضعی از اون هستفاده کنید.

این گیاه پايه اً گیاه طبی بی خطر هست.

هرگز هیچ فرآورده حاصل از هماور را روی پوست ترک خورده نمالید.

اگر از این گیاه دارویی برای اهداف و مصارف داخلی به صورت مایع نوشیدنی یا به صورت دیگری برای مدت طولانی هستفاده کنید، در واقع خود را با خطر ابتلا به بیماریهای کبدی (بیماری انسداد سیاهرگ بد) مواجه می سازید.

مواردی از مسمومیت آتروپینی ناشی از مصرف این دارو از طریق دهان نیز نقل شده هست.

جمع نمايندگان گیاهان گاهی به طور ناخواسته مواد گیاهی خم هاور و شابیزک (بلادونا) را مخلوط را مخلوط می نمايند، و مسمویت آتروپین منتسب به اون از مواد و ترکیبات موجود در گیاه شابیزک ناشی میشود.

همواره اطمینان یابید که از تولیدات تجاری معتبر که از کیفیت تولیدی بالایی برخوردار هستند، هستفاده می کنید.

برای این منظور نشان تجاری اونرا به دقت بخوانید.

* از فرآورده های حاصل از ریشه هماور اصلاً هستفاده نکنید.* میزان مصرف فرآورده های حاصل از برگ و گیاه هماور را به چهر تا شش هفته در سال محدود کنید.

* در صورت باردار بودن یا شیردهی، از مصرف فرآورده های هماور پرهیز کنید.

تداخل های احتمالی

به شرط رعایت دستورالعملهای میزان مصرفی و بهداشتی مصرف هماور، نباید هیچگونه عوارض منفی در پی باشد .


ریواس
ریواس یا ریباس یا ریواج یک گیاه علفی هست که در فصل بهارو اوایل تابستان میروید .به ساقه زیر زمینی این گیاه راوند میگویند.

بهترین نوع ریواس اون هست که از کشور چین می آورند و رنگ اون قرمز هست و میانه اون زرد رنگ هست و به اون ریوند چینی میگویند.

ترکیبات غذایی:

ریواس غنی از فیبر و ویتامین c بوده در اون آب-پروتئین-قند-کربو هیدرات-کلسیم-ویتامین های A و B سدیم و پتاسیم وجود دارد.

خواص دارویی:

طبیعت اون سرد هست
مقوی ملین و کرم کش هست
لوز المعده را وادار به ترشح انسولین کرده و قند خون را کم میکند
برای رفع جوش بدن مفید هست
برای بی اشتهایی-درد معده و بیماری های کبدی نافع هست
باعث تقویت معده و روده شده و تنظیم نماينده ترشحات و حرکات معده هست
سستی و خماری را بر طرف میکند و مسرت بخش هست
برای امراض وبایی و اسهال مفید هست
خون را تصفیه میکند
چکاندن آب تازه ریواس در چشم سبب تقویت بینایی واز بین رفتن لکه های سفید چشم میگردد
ترکیب ریواس با آبلیمو و مالیدن اون به صورت باعث از بین رفتن جوش و لک میشود
برای تقویت موی سر نافع هست
اگر با حنا مخلوط شود رنگ مو را شرابی میکند
جوشانده برگ های ریواس باعث تمییزی ظروف آلومینیومی میشود .


علف مقدس
وقتی تصور میشد علف مقدس ارواح شیطانی و جن را از بدن خارج می سازد اما اخیراً برای درمان بیماریهای نظیر افسردگی، نگرانی و بی خوابی بکار می رفته هست.

وقتی این گیاه دارویی در آب خیسانده و روی پوست گذاشته شود، سبب ترمیم و بهبود جراحات و سوختگیها میشود.

تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد این گیاه می تواند در رفع عفونتهای ویروسی نیز مؤثر و مفید باشد.

اونچه در پی می آید پاره ای از امراض و بیماریهایی هست که برای درمان اونها از این گیاه هستفاده شده هست
.

* افسردگی: علف مقدس علایم افسردگی را در افراد مبتلا به حالات خفیف این مرض کاهش می دهد.

* بیماری عاطفی فصلی: وقتی که این گیاه به تنهایی مصرف شود سبب بهبود ایجاد بیمار میشود.

اما اگر توأم با نور درمانی مصرف شود اثرات درمانی اون حتی بیشتر از این خواهد بود.

* ناراحتیهای روحی: این گیاه باعث کاهش نگرانی، بی میلی و احساس بی ارزش
می گردد.

* اختلالات خواب: این گیاه عارضه بی خوابی را از بین می برد و گرایش و تمایل به خواب بیشتر را در فرد تقویت می کند.

* عفونت ایدز (aids و hiv): تحقیقات به عمل آمده و تجارب بیماران نشان می دهد که این گیاه می تواند سطح سلامتی افراد آسیب دیده از عفونت ایدز را تقویت کند.

* زخمها و سوختگیها: مصرف این ماده گیاهی به صورتی
که

26:

روی پوست بدن مصرف میشود، درد و تورم را کاهش می دهد و روند ترمیم را تسریع می بخشد.

* بواسیر: "روغن قرمز" به عنوان داروی ترکیبی که در اثر خیسانیدن گلهای این گیاه در روغن تهیه میشود اگر روی بواسیر به طور موضعی برنامه گیرد، سبب تسکین درد میشود.

معرفی گیاه

علف مقدس (سنت جونز) گیاهی بوته زار با گلهای زردرنگ هست.

این گیاه در حوالی 24 ژوئن به طور کامل غنچه و شکوفه باز می کند و این روز از دیرباز به طور سنتی به عنوان زادروز باتیست جون محسوب می شود.

هم گلها و هم برگهای این گیاه مصرف درمانی دارند.

ترکیبات گیاه

فعالترین عناصر موجود در این گیاه که تحقیقات زیادی هم روی اونها صورت گرفته هست عبارت از هایپریسین و هایپرلیسین کاذب هست که هم در برگها و هم در گلهای این گیاه یافت میشوند.

تحقیقات اخیر مربوط به این گیاه نشان می دهد که این عناصر ممکن هست فعالترین عناصر گیاه نباشند که این پدیده بحث زیادی را در این زمینه دامن زده هست.

این گیاه دارای عناصر دیگری نظیر روغنهای ضروری و فلاونها نیز هست.

اشکال موجود

علف مقدس در اشکال بسیاری عرضه میشود که عبارتند از: انواع کپسولها، مایعات، لوسیونهای روغنی پوست و چای.

نوع خرد و پودر شده گیاه خشک را نیز می توان تهیه کرد.

سعی کنید فرآورده هایی را تهیه کنید که هستاندارد و حاوی 0/3% هایپریسین باشند
نحوه مصرف

برای مصرف این ماده گیاهی از راه دهان برای درمان افسردگی یا سایر ناراحتیهای خلقی، میزان مصرفی عبارت هست از 300 تا 500 میلی گرم حاوی 0/3 % به صورت روزی سه بار توأم با غذا به مدت حداقل چهار تا شش هفته.

می توانید با ریختن یک تا دو قاشق چایخوری از این گیاه در یک لیوان آب جوش به مدت 10 دقیقه از این ماده گیاهی چای نیز درست کنید.

روزی یک تا دو لیوان از چای مزبور به مدت چهار تا شش هفته میل کنید.

اما در نظر داشته باشید که میزان مصرفی چای این گیاه نمی تواند همانند مصرف انواع کپسول یا سایر فرآورده های اون ثابت باشد.

برای درمان زخمها، سوختگیها یا بواسیر از داروی ترکیبی روغنی این گیاه که مصرف موضعی روی پوست بدن دارد، هستفاده کنید.

نکات احتیاطی

* افسردگی یک بیماری جدی هست.

اگر افسردگی شدید دارید یا احساس رنج و ناراحتی روحی در درون خود یا فرد دیگری می کنید، قبل از مصرف علف مقدس با پزشک معالج خود مشورت کنید.

پاره ای حالات هست که در اون نباید برای درمان گیاهی یا سایر داروهای پیشگیرانه از این گیاه هستفاده کنید.

متخصص مراقبت بهداشتی و سلامتی هست که تصمیم می گیرد آیا این گیاه برای شما مفید هست یا نیست.

* د ر صورت باردار بودن یا در دوران شیردهی از مصرف این گیاه اجتناب ورزید.

* مصرف این گیاه ممکن هست پوست بدن شما را به طور عجیبی در قبال نور آفتاب حساس کند.

هر چند چنین واکنشی نادر هست، اما باید در صورت داشتن پوست لطیف یا مصرف بالای علف مقدس یا حتی مصرف طولانی اون، احتیاط لازم را از خود نشان دهند.

برای این منظور از ضد آفتابی با ضریب حفاظتی (spf) حداقل 15 درجه هستفاده کنید و از لامپهای خورشیدی هستفاده نکنید.

عوارض جانبی علف مقدس معمولاً جزئی هست و شامل موارد زیر میشود.

* درد شکم، باد معده، نفخ

* فشارخون بالا، خستگی غیرمعمول

* سرگیجه

* خشکی دهان، خارش، کهیر، جوش صورت

* اختلالات خواب

تداخل های احتمالی

فرموده میشود که علف مقدس شبیه داروهای ضد افسردگی معروف به (mao) عمل می کند.

اگر داروهای مونوآمینواکسید مانند "ناردیل یا پارنیت" مصرف می کنید قبل از مصرف این گیاه با پزشک معالج خود مشورت می کنید.

اگر از داروهای (ssri) نظیر پروزاک (فلوکستین)، پاکسیل یا هر نوع داروی ضد افسردگی مصرف می کنید، در مورد مصرف این گیاه با پزشک معالج خود مشورت کنید.

اگر ال- دوپا یا 5- هیدروکسی تریپتوفان مصرف میکنید، قبل از مصرف این گیاه با پزشک معالج خود مشورت کنید.

همواره به هنگام مصرف بیش از یک داروی گیاهی یا هر نوع ترکیب داروها یا گیاهان احتیاط و دقت کنید.

در مورد سالم و بی خطر بودن مصرف مرکب داروها با پزشک معالج خود یا پزشک داروساز مشورت کنید
27:

آگاو
Scientificname: Agave Americana


Latine name: Agave

1- آگاو: (شیره گیاه باعث آماس پوستی در بعضی از امت می شود.

در ضمن تیغهای درشتی دارد.)

از خانواده Agavaceae ، جنس Agave می باشد.گستره:

آمریکای جنوب غربی

ویژگی های فیزیکی :

گیاه دائمی همیشه سبز تا 7.5 متر رشد می کند.

این گیاه به سرما حساس نمی باشد.

گلها دو جنسی و گرده افشانی به وسیله پروانه ها صورت می گیرد.

آگاو درخاکهای شنی، لومی ورسی با زهکش خوب رشد می کند.

این گیاه در خاکهای اسیدی، قلیایی وخنثی رشد می کند.

در سایه نمی تواند رشد کند.

به رطوبت خاک نیاز دارد و مقاوم به خشکی هست.کاربرد غذایی:

مغزگیاه آگاو سرشار ازساکارین هست و وقتی پوست اون کنده شود اونرا می توان خورد، شیرین و مغذی اما نسبتا فیبری هست.

بذر را در آرد ترکیب کرده و به عنوان غلیظ نماينده در سوپ یا اینکه در ساخت نان بکار می برند.

شیره ای که ازساقه گل دهنده می گیرند به عنوان شربت هستفاده می نمايند.کاربرد دارویی:

شیره گیاه آگاو را همانند ضماد بر روی جراحتها می گذارند.شیره همچنین در درمان اسهال و اسهال خونی بکارمی رود.شیره ضد عفونی نماينده، معرق، ادرارآور وضدیبوست هست.دم کرده برگهای ریزریزشده، مسهل وعصاره برگ برای درمان ضرب دیدگی بکار می رود.همچنین در درمان دیرهضمی، نفخ شکم، یبوست وزردی بکارمی رود.شیره ضدعفونی نماينده وازرشد باکتریها در معده و روده جلوگیری می کند.از برگها داروی هستروئیدی می سازند.

یک صمغ از ریشه و برگ می گیرند که در درمان دندان درد بکار می رود.ریشه معرق وادرارآورمی باشد.

اون همچنین در درمان سفلیس بکار می رود.کاربرد دیگر:
از ساپونین گیاه صابون می سازند(در ریشه می باشد).

وقتی ریشه و برگ را خرد می نمايند و سپس با آب اونرا می جوشانند، ساپونین از اون هستخراج می شود.

گیاه خاصیت حشره کشی دارد.

یک فیبر قوی از برگها می گیرند که از اون طناب، نخ و پارچه می سازند.ساقه های گل دهنده خشک شده همانند یک پوشش ضدآب بکار می رود.جزئیات کاشت:
آگاونیاز به خاک با زهکش خوب ومحیط آفتابی دارد.

دمای 3 درجه زیر صفر را تحمل می کند.تکثیر:
بذررا بصورت سطحی در محیط آفتابی در ماه فروردین و درون گلخانه گرم بکارید.

بذردردمای 20 درجه درعرض 1 تا 3 ماه جوانه می زند.

جوانه ها را در گلدانهای مجزا با خاک زهکشی شده بکارید تا به قدر کافی بزرگ شود.

ازاین گیاه تا موقعی که ارتفاعش به 20 سانتی متربرسد مراقبت بکنید.

گیاه را دراواخر بهار یا اوایل تابستان سپس سرمای ناگهانی خارج می کنید .


عشقه آمریکایی
AmericanGinsengآسیاییها عشقه را شاه تمامی گیاهان تلقی می نمايند.

عشقه آمریکایی تا حد زیادی شبیه عشقه آسیایی هست و از نظر شیمیایی نیز اثرات مشابهی دارند.

ریشه عشقه آمریکایی به رنگ برونز روشن و شبیه به بدن انسان هست.

کارشناسان گیاهان دارویی از صدها سال پیش از این شباهت هستنتاج کردند که این گیاه می تواند تمامی امراض را درمان کند.

این گیاه در بسیاری از فرهنگها به عنوان داروی تمامی دردها مورد هستفاده برنامه گرفته هست.

کشت و پرورش اون کار آسانی نیست.

دشواری کشت و پرورش این گیاه اونرا در آغاز تکوین تاریخ آمریکا به یک محصول صادراتی خوب تبدیل کرد.

در سال 1715 هر پوند عشقه آمریکایی در کانتون چین به پنج دلار خرید و فروش می شد.

در سال 1773 حدود 55 تن عشقه آمریکایی به چینی ها فروخته شد.

در سال 1824 میزان صادرات اون به 380 تن رسید.

حتی در این میان "دانیل بوون" نیز وارد عرصه تجارت عشقه گردید.

طبق فرموده دست اندرکاران روشهای درمان جایگزین، عشقه آمریکایی و آسیایی بهترین گیاه دارویی در درمان فشارهای روحی، خستگی، نقاهت و دیابت و عشقه منطقه سیبری در درمان فشارهای روحی، خستگی، تصلب شرایین و اختلال عملکرد کلیه هاست.

سردرگمی درخصوص اینکه کدام گونه عشقه (آمریکایی، آسیایی یا سیبریایی) را می توان جهت درمان فشار روحی، خستگی و نقاهت بکار برد، ناشی از این موضوع هست که عناصر فعال موجود در یک عشقه بر عناصر موجود در گونه دیگر برتری دارد، لیکن هنوز این برتری به وضوح نشان داده نشده هست.

مطالعات اولیه روسها نشان داده هست که اثرات مثبت عشقه سیبریایی افزون بر اثرات مشابه در عشقه آسیایی هست.

نقل های تجربی نیز مؤید این مدعای روسها گردید.

اما محققانی که اعتبار اینگونه تحقیقات را مورد نقد و بررسی برنامه داده اند، کیفیت فرآورده های تهیه شده از عشقه منطقه سیبری را زیر سؤال برده اند.

امروزه هر سه نوع عشقه را ژنهای تطبیق شدنی تلقی می نمايند بدین معنا که هر سه دارای عوارض جانبی مشاهبی هستند و برغم تفاوتهای کیفی هر تأمین عشقه، هستاندارد بودن اون واعتبار و شهرت تولید نماينده می تواند به عنوان نکات مهم تصمیم گیری در انتخاب گونه مورد هستفاده محسوب شود.

معرفی گیاه

عشقه آمریکایی دارای برگهایی هست که به صورت دایره ای دور ساقه مستقیم می پیچند.

گلهای چتری سبز مایل به زرد رنگ این گیاه در مرکز اون می رویند و انگور قرمز تولید می نمايند.

چین و چروکهای موجود در گردن ریشه گویای سن گیاه هست.

این مسأله حائز اهمیت هست چون عشقه تا وقتی که به سن چهار تا شش سالگی نرسیده باشد، آماده بهره برداری نیست.

ترکیبات گیاه

فرآورده های تهیه شده از عشقه از ریشه این گیاه و جوانه های نازک و بلند اون به نام موهای ریشه تهیه می شوند.

عناصر اصلی شیمیایی موجود در عشقه آمریکایی عبارت هست از گلوکانهای جینسنوسید و پلی ساکارید (کویین کوفولانهای
C.B.A).

اشکال موجود

عشقه سفید رنگ (خشک و پوست کنده) به صورت ترکیب آب، آب و الکل و یا عصاره مایع الکلی و همچنین به صورت انواع پودر و کپسول موجود هست
نحوه مصرف

عشقه میزان توانایی، قوت و شادابی را تقویت می کند.

این اثرات سبب می شوند که گیاه مزبور همانند قهوه نوعی محرک تلقی شود اما محرکها غالباً بر واکنش بخشهای مهم بدن اثر می گذارند در نتیجه زودرنجی، طپش قلب، اعتیاد و نگرانی در زمرة برخی از عوارض جانبی ناشی از مصرف یک داروی محرک هست.

از طرف دیگر عشقه بدون اینکه چنین عوارض منفی را بر جای گذارد مؤثر واقع میشود.

اگر بتازگی بیمار شده باشید پزشک معالج مصرف عشقه را تجویز خواهد کرد.

اگر آدم پا به سن گذاشته ای هستید، مصرف عشقه می تواند فاصله وقتی لازم برای رجعت از حالت بیماری یا جراحی را کوتاهتر کند.

مصرف این داروی گیاهی سبب میشود که افکار خود را نیز متمرکز کنید.

اگر دچار سرماخوردگیها یا گلودردهای زیاد میشوید، می توانید برای درمان برخی از این حالات به مصرف عشقه متوسل شوید.

این گیاه دارویی در رفع مشکل فقدان تمرکز نیز شما را کمک می کند.

کشتی گیران برای افزایش میزان مقاومت بدن و توان از عشقه هستفاده می نمايند.

در هر یک از این شرایط عشقه به مثابه نوعی ژن تطبیق شدنی عمل می کند اعم از ویروس، باکتری، عاطفی یا فیزیکی مبارزه کند.

اثرات فشار روحی ممکن هست به اندازه انواع سردردها یا سرماخوردگیها چندان جدی نباشد، لیکن
می تواند در پاره ای مواقع نظیر پیری زودرس و سریع، زوال حافظه، بیماری قلبی، سرطان و ورم مفاصل ا حدت و شدت بیشتری برخوردار باشد.

به هنگام مصرف عشقه آمریکایی در پی یافتن فرآورده های هستاندارد اون باشید.

دسترسی به فرآورده هستاندارد تنها راه حصول اطمینان از کیفیت فرآورده گیاهی هست.

برای این منظور عشقه سفید آمریکایی را که به طور هستاندارد حاوی 0/03 % جنسنوسید هست و با علامت
Rg1
مشخص شده هست، مصرف کنید.

میزان تجویزی عبارت هست از 1 تا 2 گرم ریشه تازه، 0/6 تا 2 گرم ریشه خشک شده یا 200 تا 600 میلی گرم عصاره مایع روزانه.

اگر سالم هستید و عشقه را به منظور افزایش بازدهی فیزیکی یا فکری خود، پیشگیری از مرض یا بهبود مقاومت بدن در قبال فشار روحی مصرف می کنید، مثلاً روزانه به مدت 15 تا 20 روز 1 تا 2 گرم ریشه تازه، 0/6 تا 2 گرم ریشه خشک، یا 200 تا 600 میلی گرم عصاره مایع را مصرف کنید.

سپس به مدت دو هفته مصرف اونرا به حالت تعلیق درآورید.

برای تقویت روند بهبود پس از بیماری، افراد مسن باید روزانه دو بار 0/5 گرم عشقه به مدت سه ماه مصرف نمايند و سپس روند مصرف اونرا متوقف نمايند یا اینکه روزانه دو بار 0/5 گرم عشقه به مدت یک ماه مصرف نمايند و سپس دو ماه وقفه ایجاد شود.

پس از اون در صورت تمایل این روند مصرف از سر گرفته شود.

نکات احتیاطی

انجمن فرآودره های گیاهان دارویی آمریکا عشقه آمریکایی را به عنوان یک گیاه درجه 2 ارزیابی کرده هست که این رده بندی به معنای اعمال محدودیتهای خاصی هست.

در این مورد، فشارخون بالا محدودیت خاصی هست که افراد مبتلا به این عارضه نباید از فرآورده های عشقه مصرف نمايند.

افراد مبتلا به بیماری قلبی، دیابت و فشارخون پایین نیز باید در مصرف این گیاه احتیاط نمايند.

از مصرف عشقه در صورت ابتلا به هر نوع بیماری جدی اجتناب ورزید.

اگر باردار هستید از مصرف عشقه بپرهیزید چرا که ایمنی اون در طول دورة بارداری هنوز اثبات و قطعی نشده هست.
28:

[


[/color][/size][/font][/font][/color]نام‌های دیگر اون گل راعی، هزارچشم، علف چای، هوفاریقون هست.

گلهای این گیاه به رنگ زرد یا سفید هست که در بالای ساقه به صورت مجتمع به چشم می‌خورد که این گلها کمی معطر و دارای بوی مخصوصی هست.چای کوهی از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک هست و خواص درمانی بسیاری دارد این گیاه ضد کرم معده و روده هست و گرفتگی صدا را باز می‌کند.این گیاه برای درمان مرض کزاز بکار می‌رود و اگر برگ اون را به صورت پودر روی زخمهای عمیق بپاشید این نوع زخمها را خوب می‌کند.چای کوهی درمان نماينده بیماری مننژیت هست؛

درد پشت و گردن و خشکی گردن را درمان می‌کند و ضدافسردگی هست.این گیاه اشتها را باز می‌کند بنابراین می‌توان اونرا به بچه‌ها و افراد مسن که اشتها ندارند داد.کسانی که از داروهای آسم و ضدسرماخوردگی و حساسیت هستفاده می‌نمايند نمی‌توانند چای کوهی مصرف نمايند .

خاصیت این گیاه در درمان افسردگی به اثبات رسیده و مکانیزم اثر ضد افسردگی اون از طریق مهار اونزیمی هست.

ماده موثره این گیاه هایپریسین می‌باشد که فراورده‌های اون هم بر پايه همین ماده هستاندارد سازی می‌شوند و اثر ضد افسردگی گیاه نیز مربوط به این ماده می‌باشد.

در واقع این ماده مهار نمايندهٔ اونزیم mono amino oxidase Mao می‌باشد که کاملاً مانند داروی ترانیل سیپرومین می‌باشد
.از این گیاه دو فراورده دارویی در بازار ایران موجود می‌باشد.قطره هایپیران و قرص پرفوران که هر دو در درمان افسردگی کاربرد دارند.نکته قابل ذکر در مورد این گیاه و فراورده‌های اون تداخلات زیاد اون می‌باشد که مصرف اون را محدود نموده هست و دلیلش هم مهار اونزیمی هست.
شب رنگی افشان
شب رنگی افشان (والرین)

شب رنگی افشان کم خوابی، نگرانی ناشی از فشار روحی و ناآرامی عصبی را درمان می کند.

این گیاه همچنین گرفتگیهای معده و قاعدگی و برخی از انواع سردردها را درمان می کند.

با وجود این، فایده و کاربرد پايه ی اون کمک به خواب افراد هست
.

پزشکان، محققان و کارشناسان گیاهان دارویی مصرف شب رنگی افشان را برای درمان اختلالات خواب تجویز می نمايند چون این گیاه هم بی خطر و هم ملایم هست.

برخلاف داروهای خواب آور که احتمالاًًًً قبلاً اونها را مصرف

کرده اید، این گیاه وقتی که از خواب بیدار میشوید دیگر در شما حساس خستگی ببار نخواهد آورد و عوارض جانبی اون، اگر هم باشد، خیلی معدود هست.

معرفی گیاه

فرآورده های این گیاه از ریشه گیاهی بلند و حلقوی اون تهیه می شوند.

این گیاه، جهت تزیین باغها کشت داده میشود اما نوع خودروی اون نیز در چمنزارهای مرطوب نیز می روید.

سر چتر مانند این گیاه رو به بالا رشد می کند و می ایستد و دارای ساقه های توخالی هست.

برگهای سبز تند این گیاه سیخ می ایستند و زیر لایه اونها کرکهایی وجود دارند.

گلهای ریز، سفید خوشبو و ارغوانی روشن یا صورتی اون در ماه ژوئن شکوفه باز می نمايند.

ریشه اون قهوه ای خاکستری روشن هست و بوی جورابهای کثیف را می دهد
.

ترکیبات گیاه[color=black][font=Arial][color=navy] [/b][/center]

29:


[/color]
[/font][/color]تولید فرآورده های دارویی شب رنگی افشان با فشار دادن ریشه تازه یا ریشه پودری خشک شده به طریق انجماد (انجماد زیر 400 درجه سانتی گراد) آغاز میشود.

آب ریشه فشار داده شده این گیاه که به بازهای الکل یا گلیسیرین (ماعی شیرین و غیر الکلی) اضافه میشود، به

عصاره ها یا تنتورهای مایع تبدیل میشود و ریشه پودر شده اون به انواع کپسول و قرص تبدیل میشود.

هر چند ما از وجود کلیه عناصر شیمیایی عامل واکنش و اثر این گیاه خبر نداریم، اما اسید والرنیک و بورنیل موجود در روغنهای ضروری اون نقش مهمی بازی می نمايند
.

اشکال موجود

عصاره های مایع و تنتورهای شب رنگی افشان به صورت بازهای الکلی یا غیر الکلی (گلیسریت) عرضه میشوند.

کپسولها یا قرصهای پودری شب رنگی افشان نیز در بازار وجود دارند و امکان تهیه چای اون نیز وجود دارد
.فرآورده های این گیاه معمولاً به فرمولهای حاوی سایر داروهای گیاهی آرامبخش مانند گل ساعتی (passifloraincarnia)، داژک (Humulus lupulus)، فرنجمشک (Melissa officinalis) و اخیراً کاوا (Piper melhysticum) اضافه
می شوند.

اگر به تازگی تحت گیاه درمانی برنامه می گیرید، بهتر هست این گیاه را بدون سایر گیاهان دارویی مصرف کنید.

اگر پزشک معالج مصرف این گیاه را برایتان توصیه کرده باشد، با احتمال زیاد علت اون این هست که احساس می کند شب رنگی افشان بهترین درمان بیماری خاص شماست

نحوه مصرف

وقتی گیاه شب رنگی افشان می خرید، %د یافتن اون نوع داروی گیاهی افشان باشید که به صورت هستاندارد حاوی 0/8 % اسید والرین باشد.

هستاندارد کردن تنها راه تضمین هر میزانی از کنترل کیفی فرآورده گیاه دارویی هست
.

برای کاهش میزان عصبیت، نگرانی یا سردرد یا درد دوره قاعدگی می توانید یکی از حالات زیر را مد نظر برنامه دهید.

دوز مصرفی سه بار در روز سبب خواهد شد تا بهتر بخوابید
.

2
تا 3 گرم ریشه خشک در چای، روزانه چندین بار.

1/4
تا 1/2 قاشق غذاخوری (1 تا 3 میلی لیتر) تنتور این گیاه روزانه چندین بار.

1/4
قاشق غذاخوری (1 تا 2 میلی لیتر) عصاره مایع (1:1)

150
تا 300 میلی گرم عصاره والرین خشک یا مایع که به طور هستاندارد حاوی 0/8 % اسید والرین و 1 تا 1/5 % والتریت باشد.

به منظور تسریع در خوابیدن، یکی از دوزهای مصرفی را حداقل 30 تا 45 دقیقه قبل از وقت خواب دنبال کنید.

اگر بیخوابی شما طولانی بوده هست، ممکن هست احساس هر نوع نتیجه مثبت مستلزم دو هفته وقت باشد.

وقتی شاهد هر نوع تغییری شدید، مصرف این گیاه را به مدت دو تا چهار هفته بیشتر ادامه دهید.

مجموعاً چهار تا شش هفته مدت وقت معمول لازم توصیه شده از سوی کارشناسان گیاه درمانی برای معالجه با هستفاده از فرآورده های شب رنگی افشان هست
.

پس از شش هفته، یک وقفه دو هفته ای اعمال کنید تا ببینید چگونه بدون مصرف اون به خواب می روید.

اگر باز هم همچنان با اختلال در خواب مواجه هستید، یک دوره درمان چهار تا شش هفته را دنبال کنید یا اینکه در خصوص هر نوع گیاه درمانی که مفید به نظر می رسد با پزشک معالج خود مشورت کنید
.

نکات احتیاطی

انجمن فرآورده های داروهای گیاهی آمریکا گیاه شب رنگی افشان را از نظر سلامتی و بی خطر بودن درجه یک ارزیابی کرده هست که این ارزیابی مؤید این هست که گیاه مزبور با دامنه وسیع میزان مصرفی اش ماده ای بی خطر هست.

اما حتی با این وجود، همواره عاقلانه خواهد بود اگر میزان مصرفی توصیه شده دقیقاً رعایت شود
.

اگر باردار هستید، قبل از مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای گیاهی با پزشک خود مشورت کنید.

بعضی از امت نسبت به مصرف این گیاه واکنش ابهام آمیزی از خود نشان می دهند.

این بدان معناست که اونها به عوض احساس آرامش یا خواب، بناگاه احساس عصبیت و نگرانی در پی مصرف این گیاه می نمايند.

اگر شما هم با چنین وضعیتی مواجه شودی، مصرف اون را متوقف کنید و موضوع را به درمانگر خود اطلاع دهید.

البته بروز چنین واکنی نادر هست و خطرناک نیست
.

تداخل های احتمالی

شب رنگی افشان نوعی گیاه آرامبخش هست و می تواند اثرات سایر داروهای ضد دلهره یا داروهای مسکن را افزایش دهد.

این گیاه همچنین مکمل هست با اثر داروهای ضد صرع تداخل پیدا کند به نحوی که روی افراد مبتلا به صرع اثر نامطلوب بگذارد.

اطمینان حاصل کنید که این گیاه را با هیچکدام از این نوع مواد دارویی مصرف نمی کنید.

اگر مطمئن نیستید که داروی مورد مصرف شما امکان تداخل با شب رنگی افشان یا هر نوع گیاه دارویی دیگر دارد یا نه، با درمانگر خود مشورت کنید.

هر چند به نظر نمی رسد این گیاه سبب افزایش میزان الکل گردد، اما مصرف الکل هموقت با مصرف داروی تهیه شده از شب رنگی افشان مناسب نیست.


عشقه آسیایی
عشقه آسیایی Asian Ginseng

عشقه گیاه ریشه ای تیره و پنچ داری هست که امت کشورهای آسیایی تصور می نمايند شاه تمامی گیاهان هست.

گاهی اوقات بخش اصلی این ریشه به بدن انسان شباهت پیدا می کند و دارای جوانه های تیغ داری هست که شبیه دست و پای آدمی هست.

کارشناسان گیاهان دارویی صدها سال پیش از این شکل ظاهری هستنتاج می کردند که عشقه می تواند تمامی امراض انسان را درمان کند و در بسیاری از فرهنگهای مختلف به عنوان داروی تمامی امراض از اون هستفاده شده هست.

با این حال، چینی ها نه تنها عقشه را داروی تمامی امراض تلقی می نمايند لیکن اونرا به مثابه گیاهی می دانند که سبب طول عمر، قوت و عقلانیت هستفاده نمايندگان می گردد
.

عشقه های آمریکایی و آسیایی در درمان فشار روحی، خستگی، نقاهت و دیابت و عشقه سیبری در درمان فشار روحی، خستگی، تصلب شرایین و اختلال عملکرد کلیه بهترین کارآیی را دارند.

سردرگمی در این خصوص که برای درمان فشار روحی، خستگی و نقاهت باید از کدام گونه عشقه آمریکایی، آسیایی یا سیبری هستفاده کرد از این ایده نشأت می گیرد که عنصر فعال در یک نوع عشقه به عناصر موجود در گونة دیگر برتری دارد.

البته وجود چنین برتری به وضوح نشان داده نشده هست.

مطالعات اولیه روسها نشان داده بود که اثرات مثبت عشقه منطقه سیبری افزون بر اثرات مشابه در عشقه آسیایی هست.

نقل های تجربی نیز مؤید این مدعای روسها گردید اما محققانی که اعتبار اینگونه تحقیقات و کیفیت فرآورده های تهیه شده از عشقه منطقه سیبری را مطالعه کرده اند، این موضوع را تأیید نکرده اند.

امروزه هر سه نوع عشقه را ژنهای تطبیق شدنی تلقی می نمايند بدین معنا که هر سه دارای عوارض جانبی مشابهی هستند و به رغم تفاوتهای کیفی، هر کدام برای اثرات درمانی مشابهی بکار می روند.

هزینه تأمین عشقه، هستاندارد بودن اون و اعتبارو شهرت تولید نماينده می تواند به عنوان نقاط تصمیم گیری در انتخاب گونه مورد هستفاده محسوب شود
.

معرفی گیاه

گیاه عشقه دارای برگهایی هست که به صورت دایره ای دور ساقه مستقیمی می پیچند.

گلهای چتری سبز مایل به زرد در مرکز این گیاه می رویند و انگور قرمز تولید می نمايند.

چین و چروک موجود در گردنة ریشه گویای میزان سن این گیاه هست.

این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار هست چرا که سن عشقه تا به چهار پنج سال نرسیده باشد آماده بهره برداری نخواهد بود
.

ترکیبات گیاه

فرآورده های حاصل از عشقه از ریشه و جوانه های بلند و نازک اون به نام مویه های ریشه تهیه می شوند.

عناصر ترکیبات شیمیایی اصلی موجود در عشقه آسیایی عبارت هست از جنسنوید (با نشان Rg1) گلوکان (پانکراس)، پلی ساکارید 2-3DPG، پپتید، مالتول و رغن مایع
.

اشکال موجود

عشقه سفید (خشک و پوست کنده) یا عشقه قرمز (ریشه پوست دار و بخور داده شده قبل از خشک شدن) به صورت آب، آب و الکل یا عصاره مایع الکل و به صورت انواع کپسول یا پودر هست.

نحوه مصرف

عشقه سبب افزایش میزان توانایی، قوت و شادابی میشود.

این خواص سبب میشود این گیاه همانند قهوه نقش یک محرک را بازی کند.

اما داروهای محرک غالباً کنشهای بخشهای اصلی بدن را سامان می بخشند و زودرنجی، طپش قلب، اعتیاد و نگرانی در زمرة پاره ای از عوارض جانبی ناشی از مصرف این گیاه هست.

از طرف دیگر عشقه هیچگونه عارضه منفی از خود بر جای نمی گذارد و در طول حداقل 2000 سال گذشته به راحتی از اون هستفاده شده هست
.

اگر از نوعی بیماری رنج می برید ممکن هست پزشک معالج شما مصرف عشقه را تجویز کند.

اگر آدم پا به سن گذاشته ای بوده باشید، مصرف عشقه می تواند فاصله وقتی لازم برای رجعت از حالت بیماری یا جراحی را کوتاهتر کند.

مصرف این داروی گیاهی سبب میشود که مواظب افکار خود نیز باشید.

اگر کسی هستید که دچار سرماخوردگیها یا گلودردهای زیادی میشوید، می توانید برای درمان برخی از این حالات به مصرف عشقه متوسل شوید.

این گیاه دارویی در رفع مشکل عدم تمرکز نیز شما را کمک می کند.

کشتی گیران برای افزایش میزان مقاومت بدن و توان اون از عشقه هستفاده می نمايند، در هر کدام از این شرایط عشقه به مثابه نوعی ژن تطبیق شدنی عمل می کند که به بدن کمک می کند تا با اثرات هر نوع فشار روحی اعم از اینکه ویروس، باکتری، احساس و عاطفی، روحی یا فیزیکی بوده باشد مبارزه کند.

اثرات فشار روحی ممکن هست به اندازة انواع سردردها یا سرماخوردگیها چندان جدی نباشد، لیکن می تواند در پاره ای مواقع نظیر پیری زودرس و سریع، زوال حافظه.

بیماری قلبی، سرطان و آرتریت از حدت و شدت بیشتری برخوردار باشد.

به هنگام مصرف عشقه در پی یافتن فرآورده های هستاندارد اون باشید.

دسترسی به فرآورده هستاندارد تنها راه حصول اطمینان از کیفیت فرآورده گیاهی هست.

برای این منظور عشقه سفید یا قرمز را که به طور هستاندارد حاوی 1/5 % جنسنوسید هست که با علامت Rg1 مشخص شده هست، مصرف کنید.

دوز تجویزی عبارت هست از 1 تا 2 گرم ریشه تازه، 0/6 تا 2 گرم ریشه خشک شده یا 200 تا 600 میلی گرم عصاره مایع روزانه
.

اگر سالم هستید و عشقه را به منظور افزایش بازدهی فیزیکی یا فکری خود، پیشگیری از مرض یا بهبود مقاومت بدن در قبال فشار روحی مصرف می کنید، مثلاً روزانه به مدت 15 تا 20 روز 1 تا 2 گرم ریشه تازه، 0/6 تا 2 گرم ریشه خشک، یا 200 تا 600 میلی گرم عصاره مایع سپس به مدت دو هفته مصرف اونرا قطع کنید.

برای تقویت روند بهبودی پس از بیماری، افراد مسن باید روزانه دو بار 0/5 گرم عشقه اونهم به مدت سه ماه مصرف نمايند، سپس مصرف اونرا متوقف نمايند یا اینکه روزانه دو بار 0/5 گرم عشقه به مدت یک ماه مصرف و سپس دو ماه وقفه ایجاد شود.

سپس در صورت مایل این روند مصرف از سر گرفته شود
.

نکات احتیاطی

انجمن فرآورده های گیاهان دارویی آمریکا عشقه آمریکایی را به عنوان یک گیاه درجه 2 ارزیابی کرده هست که این رده بندی به معنای اعمال محدودیتهای خاصی هست.

در این مورد، فشار خون بالا محدودیت خاص هست.

در نتیجه افراد مبتلا به این عارضه نباید فرآورده های عشقه مصرف نمايند
.

افراد مبتلا به بیماری قلبی، دیابت و فشار خون پایین نیز باید در مصرف عشقه احتیاط نمايند.

از مصرف عشقه در صورت ابتلا به هر نوع بیماری جدی اجتناب ورزید.

اگر باردار هستید از مصرف عشقه پرهیز کنید چون ایمنی اون در طول دوره بارداری هنوز اثبات نشده هست
[color=navy].

[]
www.newfarme.wordpress.com

[/center]

30:

فرنجمشک
فرنجمشک Lemon Balm
همانطور که پونه بنا به خواص تسکین بخش روی معده معروف هست، فرنجمشک نیز برای تسکین و رفع درد و ناراحتی ناشی از هاضمه شامل گاز و باد معده مورد هستفاده برنامه می گیرد.

فرنجمشک همچنین با ایجاد آرامش و تسکین هر نوع فشار روحی و نگرانی عصبی را از بین می برد و امکان می دهد که به راحتی به خواب روید.

قدمت مصرف این گیاه برای این منظور به دوران قرون وسطی بر می گردد.

امروزه، این گیاه دارویی توأم با سایر انواع آرمبخشها، گیاهان مسکن نظیر "شب رنگی افشان" برای تقویت کل خاصیت و اثر آرامبخشی دارو تجویز می شود.

حتی قبل از قرون وسطی نیز فرنجمشک برای تقویت روحیه و کمک به ترمیم جراحات و کاهش التهاب و درد ناشی از گزش حشرات مورد هستفاده برنامه می گرفته هست.

پمادهای تولیدی اروپا برای درمان التهابهای ناشی از سرماخوردگی و زخمهای تب خال (هرپس) حاوی محتوای غنی از فرنجمشک هست.

بیماران ادعا می نمايند که این پماد مؤثرتر از داروهای تجویزی در تسکین درد و پیشگیری از آغاز مجدد التهال عمل می کند و پزشکان معالج نیز این ادعا را تأیید می نمايند.

معرفی گیاه

فرنجمشک یک گیاه بومی اروپاست ولی امروزه در تمام نقاط دنیا کشت میشود.

این گیاه نه تنها در باغهای گیاهان طبی بلکه در مراکز تولید فرآورده های دارویی، آرایشی و پولیش اثاثیه نیز پرورش داده میشود.

طول این گیاه به دو پا و حتی در پاره ای از مواقع بیشتر از این مقدار می رسد.

بوته های دارای گلهای ریز زرد کم رنگ در طول بهار و تابستان در محل تلاقی برگها با ساقه رشد می نمايند.برگهای این گیاه دارای چین و چروک عمیقی هست که رنگ اونها از سبز تند تا سبز مایل به زرد بسته به نوع خاک و آب و هوا فرق می کند.

اگر انشگتان خود را روی برگهای این گیاه بمالید، اونگاه احساس نوعی مزة ترش و شیرین شبیه لیمو به شما دست خواهد داد.

برگهای اون از نظر شکل به برگهای پونه شباهت دارند و در واقع از همان تیره گیاهی هستند.

ترکیبات گیاه
فرآورده های تهیه شده از فرنجمشک از برگهای گیاه فراهم می آیند.

روغنهای ضروری حاصل از برگهای فرنجمشک حاوی عناصر شیمیایی به نام "ترپن" هستند که این عناصر حداقل سبب وجود پاره ای خواص تسکینی و ضد ویروسی در گیاه میشوند.

فرنجمشک همچنین حاوی ترکیباتی به نام "تانین" هست که این ماده سبب بسیاری از اثرات و خواص ضد ویروسی در گیاه می گردد.

این ماده همچنین حاوی یوگنول هست که اسپاسم عضلات را رفع می کند، بافتها را کرخ می کند و باکتریها را از بین می برد.

از این گیاه همچنین برای درمان انواع سردردها، قاعدگی به تعویق افتاده و سندرم خستگی مزمن هستفاده میشود.

همچنین به نظر می رسد که این گیاه در درمان اختلال تیروئیدی به نام بیماری گریوز (Grave,s) نیز مفید باشد.

هر چند با فقدان آزمایش های بالینی در این رابطه مواجه هستیم، اما آزمایشات به عمل آمده مؤید کاربردهای بسیاری برای این گیاه هست، مثلاً مشاهده شده هست که روغن پايه ی فرنجمشک در آرام کردن حیوانات آزمایشگاهی و عادی شدن عضلات مجرای هاضمه اینگونه حیوانات مؤثر هست.

تحقیقات به عمل آمده همچنین مؤید این هست که عصاره های فرنجمشک روی هورمونهای تیروئید اثر می گذارد به نحوی که برای افراد مبتلا به بیماری گریوز مفید واقع میشود.

تحقیقات به عمل آمده همچنین مؤید فایده این گیاه در درمان التهابهای ناشی از سرماخوردگی یا ضایعات متأثر از ویروسهای تب خال (هرپس) هست
اشکال موجود

فرنجمشک به صورت برگ خشک که به صورت فله خریداری میشود در بازار یافت میشوود.

چای، کپسول، عصاره ها، تنتور و روغن اون نیز موجود هست.

کرم مورد هستفاده در اروپا که حاوی میزان بالای این گیاه هست امروزه ایالات متحده یافت نمیشود اما به وسیله گلوله پنبه ای می توان از چای اون روی پوست هستفاده کرد

نحوه مصرف

به طول کلی، به هنگام مصرف هر نوع فرآورده گیاهی لازم هست نکات پیشنهادی کارخانه تولید نماينده را در نظر بگیرید، و درباره نوع داروی گیاهی و میزان مصرفی اون با پزشک معالج مشورت کنید.

برای درمان اختلال خواب یا کاهش ناراحتیهای معده، نفخ یا باد معده یکی از حالات زیر را انتخاب و رعایت کنید:

* تهیه چای با هستفاده از 1/5 تا 4/5 گرم گیاه، چندین بار در روز

* 2 تا 3 میلی لیتر تنتور در روز یا معادل عصاره مایع یا کپسول شدة اون

برای درمان التهابهای ناشی از سرماخوردگی یا التهابهای تب خال 2 تا 4 قاشق غذاخوری از برگ خرد شده این گیاه را در یک لیوان آب جوش ریخته و بگذارید به مدت 10 تا 15 دقیقه کاملاً خیس بخورد.

سپس اونرا با گلوله پنبه ای روی التهاب در طول روز برنامه دهید.

نکات احتیاطی

هیچگونه اثرات یا علایم مسمومیت ناشی از مصرف فرنجمشک نقل نشده هست اما از اونجا که این گیاه به منظور ایجاد قاعدگی مصرف میشود، لذا در صورت بارداربودن از مصرف اون اجتناب کنید.

تداخل های احتمالی

مصرف فرنجمشک می تواند با اثر داروهای تیروییدی یا سایر معالجات بیماری گریوز تداخل پیدا کند .
کشاورزی/ بیو تکنولوژی .Biotechnology Sci

WordPress.com

[/center][/size][/font][/center]

31:

[

مقدمه
ترخون گیاهی هست پایا ، به ارتفاع 30 سانتیمتر تا یک متر ، برگهای قاعده ساقه اون منقسم به 3 لوب و کاپیتولهای اون ، کوچک به رنگ سبز و مجتمع به صورت خوشه هست.

ساقه برگ‌دار گیاه اگر در بین انگشتان فشرده شود بوی مشخصی بر اثر آزاد شدن اسانس از اون هستشمام می‌گردد.

طول برگها 3 تا 8 سانتیمتر و عرض اونها 0.5 تا 1.2 سانتیمتر می‌باشد.

کناره‌های برگ صاف و بدون دندانه و گیاه فاقد کرک هست.

گلها فراوان و به صورت مجتمع در یک خوشه متراکم برنامه می‌گیرند.

رنگ گلها زرد یا قهوه‌ای تیره هست.

[/center]

نیازهای اکولوژیکی

ترخون در مناطقی کشت می‌شود که از هوای گرم و آفتابی برخوردار باشد.

ترخون درجه حرارتهای پائین را به سهولت تحمل می‌نمايند، بطوری که دمای 15-درجه سانتیگراد را بدون هیچ آسیبی تحمل می‌کند.

گیاهان هنگام بروز هوای سرد در فصل بهار دچار سرما‌زدگی نمی‌شوند و به رویش خود ادامه می‌دهند.


ترخون در طول رویش به مقادیر فراوانی آب نیاز دارد.

از این رو گیاه باید در زمینهای غنی از آب کشت گردد.

آبیاری برای این گیاه در مرحله تشکیل شکوفه‌ها و نیز سپس برداشت محصول ضروری هست.

خاک مناسب برای کشت ترخون خاکهای با بافت متوسط (شنی – رسی) و با ضخامت زیاد لایه سطح‌الارض می‌باشد.

آماده سازی خاک

فصل پاییز پس از برداشت محصول قبل 40 تا 50 تن در هکتار کودهای حیوانی کاملا پوسیده به زمینهایی که در اونها ترخون کشت می‌شود اضافه کرده و با انجام شخمی عمیق (به عمق 40 تا 45 سانتیمتر) با خاک مخلوط نمود.

سپس کودهای شیمیایی مورد نیاز از قبیل 80 تا 100 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر و 120 تا 130 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاس به خاک اضافه و شخم دیگری به عمق 30 تا 35 سانتیمتر در جهت عمود بر جهت شخم قبلی زده می‌شود.

پس از جمع آوری سنگها و قلوه سنگها ، کلوخه‌ها بوسیله دیسک شکسته می‌شوند و زمین تسطیح می‌گردد.

اوایل بهار باید بستر خاک را برای کشت گیاه کاملا آماده نمود.


تاریخ و فواصل کاشت

ترخون را باید با گیاهان کشت کرد که سبب افزایش و گسترش علفهای هرز نشوند.

اوایل بهار وقت مناسبی برای تکثیر رویشی ترخون (از طریق قلمه‌های ساقه‌ای و پاجوش) و فصل پائیز وقت مناسبی برای تکثیر ترخون از طریق تقسیم ریشه می‌باشد.

ترخون 8 تا 10 سال عمر می‌کند ولی محصول اون نقطه 4 تا 6 سال بازدهی اقتصادی دارد.


کاشت

کاشت و تکثیر ترخون به صورت رویشی و به روشهای زیر صورت می گیرد.قلمه ساقه‌ای

پس از جدا کردن ساقه‌های سبز و جوان از پایه مادری اونها را در زمین مورد نظر کشت می‌نمايند.

تکثیر ترخون با هستفاده از این روش مناسب نیست و کمتر مورد هستفاده برنامه می‌گیرد.


پاجوش

اطراف پایه‌های مادری 3 تا 4 ساله پاجوشهای متعددی از رویش هستلونها بوجود می‌آیند که هر پاجوش از ساقه کوتاه و ریشه مناسبی برخوردار می‌باشد.

چنانچه اواخر پائیز یا اوایل بهار اطراف گیاهان را به ضخامت 4 تا 5 سانتیمتر با خاک نرم بپوشانیم پاجوشهای بیشتری تولید می‌شود.


در این روش در اواخر بهار(خرداد) خاک اطراف گیاهان را کنار می‌زنند و با جدا کردن پا جوشها اونها را در زمین اصلی کشت می‌نمايند.

معمولا اطراف هر پایه مادری 20 تا 40 پاجوش بوجود می‌آید ولی بهتر هست بیش از 10 تا 20 پا جوش از گیاه مادر جدا نشود، چون ممکن هست سبب خشک شدن پایه مادری گردد.

پس از انتقال پاجوشها به زمین اصلی باید بلافاصله گیاهان را آبیاری نمود.تقسیم ریشه

در بسیاری از کشورها از این روش برای تکثیر ترخون هستفاده می‌شود.

پایه‌های مادری 3 تا 4 ساله را که کاملا سالم و عاری از هر گونه آلودگی قارچی هستند از خاک خارج می‌نمايند سپس ریشه را به 5 تا 10 قطعه تقسیم می‌نمایند هر قطعه باید دارای حداقل 1 تا 2 جوانه رویشی باشد سپس در عمق 10 تا 15 سانتیمتر در زمین اصلی کشت می‌شوند برای هر هکتار زمین به 35 تا 40 هزار بوته نیاز هست.
داشت

در طول رویش گیاهان مبارزه مکانیکی و شیمیایی با علفهای هرز ضروری هست.

قبل از رویش گیاهان در سال دوم می‌توان از علف کشهای مرکازین (Merkazin) به مقدار 8 کیلوگرم در هکتار یا سنسور (sensore) به مقدار 1 تا 1.2 کیلوگرم در هکتار هستفاده نمود.

پس از از اولین برداشت می‌توان از علف‌کش مرکازین (Merkazin) به مقدار 4 تا 6 کیلوگرم یا از علف کش آفالون (Afalon) به مقدار 6 کیلوگرم در هکتار هستفاده کرد.


پس از برداشت محصول برگردان کردن خاک بین ردیفها سبب تهویه خاک و نیز سبب تسریع در رویش گیاهان می‌شود.

ترخون در طول رویش ممکن هست توسط شرایط بیماریزای قارچی نظیر قارچ عامل زنگ و قارچ عامل لکه برگی آسیب ببیند، که باید جهت مقابله با اونها از قارچ کشهای مناسب هستفاده نمود.


برداشت

محصول ترخون را می‌توان یک یا دوبار در سال برداشت کرد.

اولین برداشت در مرحله گل‌دهی انجام می‌گیرد.

اوایل تابستان وقت مناسبی برای اولین برداشت هست.

از اواخر شهریور تا قبل از بروز سرما می‌توان دومین برداشت را انجام داد.

گیاهان باید از فاصله 7 تا 8 سانتیمتری از سطح زمین برداشت شوند در غیر اینصورت گیاهان خشک می‌شوند.

در صورتی که از پیکر رویشی گیاه به عنوان سبزی یا ادویه هستفاده شود، می‌توان سه بار در سال محصول را برداشت کرد.


اولین برداشت قبل از گل دهی (اواخر خرداد – اویل تیر) انجام می‌گیرد.

پس از برداشت اندام های جمع شده را خشک می‌نمايند.

اگر چه می‌توان اونها را در سایه خشک کرد ولی برای مقیاس وسیع از خشک‌کنهای الکتریکی در دمای 40 تا 50 درجه سانتیگراد هستفاده می‌شود.

در سال اول عملکرد پیکر رویشی تازه 1.5 تا 2 تن در هکتار خواهد بود که از اون 25 تا 35 کیلوگرم اسانس بدست می‌آید.

عملکرد پیکر رویشی خشک 2 تا 2.5 تن در هکتار می‌باشد.این گیاه از نظر طب سنتی ایران گرم و خشک هست.

ترخون اشتها آور/ ادرار آور و ضد کرم هست.

این گیاه به رفع سکسکه و درد مفاصل کمک می کند.

ترخون تقویت نماينده معده و کاهش دهنده آب و رطوبت اضافه بدن هست.

این گیاه قدرت دفاعی بدن را در برابر برخی ویروس ها و باکتری ها افزایش می دهد.

مصرف سالانه ترخون قدرت جنسی را کاهش می دهد و برای جلوگیری خون ریزی لثه و التیام زخم های دهان مفید هست.


ابن سينا و ابو زكرياى رازى پزشكان دانشمند ايرانى قبل از اروپاييان به خواص درمانى ترخون پى بردند و در كتابهاى طبى خود اين دو پزشك دانشمند مى نايشانسند كه ترخون نفخ را برطرف كرده و هواى آلوده از طاعون را ضد عفونى و پاك مى كند.
اين بيطار ترخون را سبزى سفره غذا مى داند و عقيده دارد چند برگ از ترخون اشتها را تحريك كرده و نفس را معطر و خوشبو مى سازد.
ترخون در وقت جنگهاى صليبى به اروپا وارد شد و در نقاط مختلف اروپا كشت اون معمول و رواج يافت و امروزه اين سبزى معطر را در غذا و دوا به كار مى برند.
ترخون از وقتى كه در اروپا پيدا شد در طب و درمان امراض به كار رفت و در مصرف اون خواص اشتها آور، هضم كننده ، مدت ماهانه خانمها و ترشح كننده بزاق دهان و همينطور داروى دردهاى دندان تشخيص دادند.
در قرن نوزدهم دو پزشك معروف فرانسوى به نام ((شومل )) و ((كازن )) با مصرف دم كرده و اسانس ترخون بيماريهايى را چون ضعف معده و سوء هضم معالجه مى كردند و از معالجه با اين گياه معطر نتايج موثرى مى گرفتند.
خواص درمانى ترخون مرهون روغن مايع اصلى اون هست كه داراى بو و طعم تندى هست و مزه اون نزديك به تربانتين مى باشد.
روغن مايع اصلى ترخون دارى هفتاد % ((استراگول )) و بيست % (ترپن ) مى باشد.
اين روغن داراى خواص تقايشانت كننده ، اشتها آور، مقوى معده ، ادرار آور، قاعده آور و كرم كش مى باشد.
ترخون را به عنوان دمكرده به مقدار بيست و پنج تا سى گرم در يك ليتر آب دم كرده و سه يا چهار بار در روز و هر بار يك فنجان از اون را سپس صرف غذا مصرف مى كنند.
اسانس ترخون به مقدار سه تا پنج قطره در روى يك حبه قند نيز براى تقايشانت معده و دفع نفخ شكم مصرف مى شود.

در اين جا بايد ياد آورى كنيم كه ترخون .

مى تواند جانشين نمك شود و كسانى كه از مصرف نمك منع شده اند مثل بيماران قلبى ، كسانى كه فشار خونشان بالا رفته هست ، يا اشخاص چاق كه مجبور به پيروى از رژيم غذايى بى نمك شده اند مى تواند به جاى نمك ترخون در غذاى خود مصرف نمايند و علاوه بر اين كه غذاى خود را با نمك احساس كنند از طعم مطبوع و خواص شفا بخش ترخون نيز هستفاده نمايند
.
ترخون اين خاصيت را دارد كه مقوى دستگاه هاضمه هست و همينطور نفخ و باد شكم را دفع مى كند.
ترخون تب بر و همينطور قاعده آور هست .

در قديم به واسطه خواص ‍ درمانى اى كه داشته هست بسيار معروف بوده هست و در فرانسه به نام (گياه اژدها) و يا (شرپانتين ) معروف بوده هست و از اون سالاد درست مى كرده اند و يا خام و با غذا مى خورده اند
.
ترخون را دم مى كردند و دمكرده اون را به عنوان مقوى معده مى خورده اند تا هضم غذا را آسان كند، گاز و نفخ شكم و روده ها را برطرف مى سازد و قاعدگى و عادت ماهانه خانمها را مرتب سازد و دردهاى اعصاب و انواع رماتيسم را شفا مى بخشد.
كسانى كه مى خواهند از ترخون به عنوان دمكرده هستفاده نمايند بايد پنج گرم ترخون را تكه تكه كرده و در يك فنجان بريزند و روى اون آب جوش ‍ جارى كنند و ده دقيقه بگذارند تا دم بكشد بعد اين دمكرده را سپس صرف غذا بنوشند.
شليمر در كتاب خود مى نايشانسد: در ايران حاضر (صد سال پيش ) ترخون را خام با غذا مى خورند و يا اون را با غذا مى پزند و مصرف مى نمايند.
ايرانيان ترخون را كرمكُش مى دانند و به عنوان دواى ضد كرم دم كرده و اسانس اون را مصرف مى نمايند.[/b][/font]
[/size][/font][/CENTER[/color][/size][/font]
]

32:

[font="Franklin Gothic Medium"][size="4"]
[color="Black"]CENTER][font="Franklin Gothic Medium"]
این گیاه علفی و یکساله، بدون ساقه یا دارای ساقه‌های کوتاه و برگهای باریک، دراز و نوک تیز با سه رگبرگ سراسری در جهت طول برگ، گلهای کوچک اون به صورت سنبله‌های هستوانه‌ای یا تقریبا مدور به طول ۵/۱ تا ۳ سانتی متر در راس دمگل ظاهر می‌شوند و محتوی دانه‌هایی به رنگ قهوه‌ای مایل به زرد هستند.


ارتفاع این گیاه به ۱۰ تا ۳۵ سانتی متر می‌رسد.

میوه این گیاه پوشینه، شکوفا، دو خانه و محتوی معمولا یک دانه کوچک، لغزنده و به رنگ قهوه‌ای در هر خانه‌است .

این گیاه به حالت خودرو روی چمن‌های خشک،چراگاه‌ها، مزارع رها شده، علف زارها، کنار راه‌ها و جویبارها و بیابان‌های بایر دیده می‌شود
.


این گیاه در مرحله رویش بیشتر به آب و هوای خشک و سرد نیاز دارد ولی در طول دوره رسیدن بذر و برداشت نیاز به هوای خشک و آفتابی دارد.

کاشت تا برداشت تکثیر بوسیله دانه و در زمین‌های شنی قابل نفوذ، شخم زده و عاری از علف‌های هرز صورت می‌گیرد.

برای این کار ابتدا، شیارهایی به عمق ۴ تا ۵ سانتی متر و به فواصل ۶۰ سانتی متر، در زمین ایجاد می‌نمايند.

سپس دانه‌ها را هنگام بهار در این شیارها می‌کارند و نیز غلطک ملایمی بر روی اونها می‌زنند، تا دانه‌ها از قشر نازک خاک پوشیده گردند
.


معمولا پس از نمو دانه‌ها و پیدا شدن گیاهان جوان، فاصله اونها را از یکدیگر به نحوی زیاد می‌نمايند که هر پایه از دیگری لااقل ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر فاصله داشته باشد.مقدار بذر مورد نیاز ۵ تا ۷ کیلو گرم در هکتار هست.


طول مدت جوانه زنی ۷ تا ۱۰ روز می‌باشد.

گیاه احتیاجات آبی متوسطی دارد، ۵ تا ۶ آبیاری سبک به دلیل سیستم ریشه‌ای کوچک در طول دوره رویش برای گیاه کافی هست، آبیاری دوم باید با یک وقفه ۱۰ تا ۱۵ روزه صورت گیرد
.


احتیاجات غذایی گیاه پایین هست، ۵۰ تا۷۰ کیلو گرم در هکتار کود ازته در دو نوبت، ۲۰ تا ۳۰ کیلو گرم در هکتار کود فسفره و ۲۵ تا ۳۵ کیلو گرم در هکتار کود پتاس برای رشد گیاه کافی هست.۶۰ روز پس از کاشت بذر گیاه به گل می‌رود و ۸ تا ۱۷ روز بعد آماده برداشت هست.

هنگامی که سنبله‌ها به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز در آیند و برگهای پایینی خشک شوند و بیفتند و برگهای بالایی قهوه‌ای رنگ گردند بهترین وقت برداشت هست
.ترکیبات و اثر اسفرزه دارای اسید گالیک و تانیک و نیز گلیکوزیدی به نام اوکوبین( Aucubine) در قسمت‌های مختلف و مقدار فراوانی لعاب هست به طوری که با برنامه گرفتن دانه در آب پوسته خارجی اون متورم می‌شود و پس از پاره شدن لعاب از اون خارج می‌گردد.
در حدود ۳۰ % پوشش دانه اسپرزه را یک ماده جاذب آب تشکیل می‌دهد که موسیلاژ نامیده می‌شود و پس از خیس شدن و جذب آب، لعاب می‌دهد همین که دانه اسفرزه با آب آغشته شد در حدود ۱۰ برابر حجم خودش متورم می‌شود و به شکل لعابی در می‌آید .خواص و کاربرد خلاصه‌ای از خواص اسپرزه به برنامه زیر هست :

نرم نماينده شکم، ضد زخم روده و معده، ضد حرارت و عطش، ضد اسهال ساده و خونی، ضد خونریزی سینه،نشاط آور و ضد تب و لرز.


اون را در آب بریزید و بگذارید بماند و دائم به جای آب خوردن از آب اون میل کنید، اگر دائم جرعه جرعه نوشیده شود گرفتگی صدا که از گرمی و حرارت باشد را برطرف می‌سازد، در موارد کاهش درد و رفع خارش و قطع خونریزی بواسیر نافع هست.


اون را با عناب در آب بچسبانید و آب اون را صبح ناشتا بخورید و با آب اون بدن را هم بشویید خارش قسمتهای زنانه یا واژینال را برطرف می‌سازد.
آب دم کرده اون را بنوشید، مدر هست و برای سوزاک مفید می‌باشد.
۲۰
گرم در یک لیوان آب جوشانده و ۴ روز تکرار شود دافع سنگ کیسه صفرا هست.
اگر اسفرزه را با تخم شربتی و خاکشیر (هر کدام ۱۰۰ گرم) ترکیب کرده و هر روز یک قاشق سوپخوری اون را در ۲ لیوان آب حل کرده مصرف کنیم برای رفع خارش تن و تصفیه خون و باز شدن اشتها مفید هست.
هر روز صبح، ظهر و شب هر بار یک قاشق شربت خوری از اون را در یک فنجان آبجوش بریزید بعد با نبات شیرین نموده بخورید، اسهال خونی را درمان می‌کند، از خونریزی زیاد و قاعدگی جلوگیری می‌نماید.


اون را بو دهید و هر روز بخورید.

اسهالهای طولانی و مزمن را درمان می‌کند.

لعاب اون را دائم در گلو قرقره کنید و هم جرعه جرعه بخورید، گلودرد را درمان می‌کند و اگر آب اون دردهان نگه دارید برفک و سوختگی و طاول و زخمهای دهان رادرمان می‌کند
.
اون را بکوبید، بعد با سرکه خمیر نموده و هر روز صبح و شب روی محل ضماد بگذارید سالک را درمان می‌کند.


بارهنگ
بارهنگ (Plantagomajor L) گیاه چندساله‌ای از تیره بارهنگ هست.

بارهنگ گیاهی هست پایا، ظاهراً بی کرک یا کمی کرکپوش با بن و ریشه‌ای کوتاه هست.

ساقه اون به طول ۷۰-۱۰ سانتی متر، متعدد ایستاده یا خیزان، فاقد شیار، مساوی یا کمی بلندتر از برگ‌ها هست
.برگ‌های اون تماماً طوقه‌ای، تخم مرغی پهن با ۹-۳ رگبرگ قوی و برجسته، کامل یا در حاشیه سینوسی، بی کرک یا کرکپوش، دارای دمبرگ نسبتاً بلند.

گل‌ها سبز متمایل به قهوه‌ای، کوچک مجتمع در خوشه‌های دراز هستوانه‌ای
.موسم گلدهی گیاه اردیبهشت تا شهریورماه هست.

دانه‌های این گیاه تیره رنگ، کوچک و تخم مرغی شکل و در میوه‌ای پوستینه که به صورت کپسول تخم مرغی بوده و دارای ۲ خانه و محتوی ۸-۴ دانه‌است برنامه دارند.

دانه‌ها را از اواسط فصل بهار به بعد جمع آوری می‌نمایند
.

گیاه بارهنگ در منطقه وسیعی از دو قاره اروپا و آسیا و همچنین شمال آفریقا و آمریکای شمالی می‌روید.

در ایران تقریباً در تمام نقاط می‌روید
.

دانه بارهنگ دارای چربی، صمغ، موسیلاژ، ترکیبات گلوکزیدی هست.

خواص درمانی

-
از بارهنگ به همراه قدومه و بهدانه مخلوطی درست می‌نمايند که به عنوان نرم نماينده سینه و برطرف نماينده سرفه وخارش های گلو مصرف سنتی دارد.-
خواص درمانی ریشه، برگ و دانه این گیاه اثر نرم نماينده دارد و از اون‌ها به عنوان تصفیه نماينده خون، آرام نماينده ناراحتی های آسم مرطوب، اسهال های ساده و ورم مخاط دهان هستفاده می‌شود.-
جوشانده دانه بارهنگ در رفع بیماری های التهابی کلیه و مثانه موثر هست.-
اگر برگ تازه بارهنگ به مدت چند ساعت در آب جوشیده برنامه بگیرد، سپس قطعات اون بر روی زخم های باز برنامه گیرد، نه تنها زخم‌ها را از خطر آلودگی حفظ می‌کند، بلکه سرعت بهبود را باعث می‌شود.-
جوشانده ریشه گیاه همراه با عسل، اگر به صورت غرغره مصرف شود، ورم حلق را از بین می‌برد.-
برگ تازه و له شده بارهنگ اگر در محل گزیدگی زنبور عسل و پشه مالش داده شود درد را تسکین می‌دهد.-
میزان مصرف جوشانده 50 تا 100 گرم ریشه یا برگ بارهنگ در یک لیتر آب به مقدار سه فنجان در روز مجاز هست.

این گیاه در جاهای مختلفی می روید و انواع مختلفی دارد
.-
معمولاً از دانه‌های این گیاه هستفاده می‌شود.

از این گیاه برای ناراحتیهای تنفسی هستفاده می‌شود و یکی از گیاه‌های لعاب دار و دارای ماده سافورین هست.

دانه‌های اون را در آب خیس می‌نمايند.

این گیاه عوارض جانبی ندارد
.-
از برگ این گیاه به وفور هستفاده می‌شود و برگ اون خاصیت ضد عفونی نماينده دارد و همچنین دانه این گیاه هم خاصیت ضد عفونی نماينده و خلط آوری خوبی برای دستگاه تنفسی دارد.


ترخون
نام علمی: ( Artemisia Dracunsulus )

خانواده : کاسنی


50 out of 100 based on 15 user ratings 940 reviews