تاثیر پارامترهای حفاظت کاتدی در شکل‌گیری رسوبات نمکی بر روی سازه‌های دریایی


تاثیر پارامترهای حفاظت کاتدی در شکل‌گیری رسوبات نمکی بر روی سازه‌های دریایی
سازه‌های فولادی در آب دریا همواره در معرض محیط خورنده دریایی بوده و می‌بایست سالها کارآیی لازم را داشته باشند.


بررسی اثر ترکیب و عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و بیواکتیویته شیشه سرامیکهای ‏‎Sio2-Mgo-CaO‎‏
بکارگیری روشهای کنترل خوردگی جهت حفاظت سازه‌های فوق علاوه بر کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری این سازه‌ها، عمر مفید اونها را افزایش داده و از به هدر رفتن سرمایه‌های عظیم ملی جلوگیری می‌کند.


شبیه سازی انتقال حرارت در سیستم ریخته گری مداوم
سیستم حفاظت کاتدی موثرترین و قابل کنترل‌ترین روش جهت کنترل خوردگی سازه‌های فولادی در دریا هست .


بررسی سینتک انحلال فرونیوبیوم در فولاد مذاب
یک ویژگی خاص همراه با حفاظت کاتدی یک سازه دریایی، شکل‌گیری رسوبات نمکی بر روی اونها می‌باشد.


سنتز ‏‎C4A3S‎‏ و بررسی اثر افزودنیهای اکسیدی و شرایط پخت بر روی سنتز فاز
این رسوبات همچون مانعی، باعث کاهش رسیدن اکسیژن محلول در آب به سطح فولاد شده و باعث پلاریزاسیون غلظتی و در نتیجه کاهش جریان لازم برای نگهداری سازه فولادی در یک پتانسیل از پیش تعیین شده می‌شوند.


تولید و ارزیابی خواص پوششهای اپتیکی به روش ‏‎SOL-Gel‎‏
لذا شکل‌گیری این رسوبات تاثیر سودمندی در افزایش راندمان کاری سیستم حفاظت کاتدی دارد.


تاثیر اندازه و مقدار ذرات کاربید تیتانیوم بر خواص سایشی کامپوزیتهای فروتیک
در این تحقیق، به مساله قابلیت کاهش جریان این رسوبات ، طبیعت رسوبات نمکی بوجود آمده روی سطح فولاد پلاریزه شده و ارتباط اون با پارامترهای موثر حفاظت کاتدی پرداخته شده هست .


توسعه پوشش سرمت ‏‎TiB2‎‏-‏‎Ni(Cr)‎‏ پاشش حرارتی ‏‎HVOF‎‏ از پودر تولید شده به روش سنتز احتراقی‏‎SHS‎‏
چهار پارامتر آزمایشاهی انتخاب شده و در محدوده‌ای که بیانگر وضعیت طبیعی اون دریا می‌باشد مورد تحقیق برنامه گرفته‌اند.


تهیه پودرهای در حد نانومترهگزافریت باریم به روش سل-ژل احتراقی
این پارامترها عبارتند از: -1 پتانسیل ˆ جریان ˆ وقت -2 سرعت الکترولیت -3 درجه حرارت الکترولیت -4 شرایط فیلم سطحی در این تحقیق رسوبات نمکی در آب دریای طبیعی فراهم شده از خلیج‌فارس شکل گرفتند و ریز ساختار میکروسکوپی این رسوبات نمکی و ترکیب شیمیایی اونها بوسیله میکروسکوپ الکترونی و اونالیز اشعه x مورد مطالعه برنامه گرفته هست .

برپايه نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده، رسوبات نمکی شکل گرفته در پتانسیل -950 میلی‌ولت نسبت به الکترود مرجع کالومل، از مقاومت ، چسبندگی و انسجام بیشتری برخوردار بوده و این خواص با افزایش درجه حرارت ، کاهش سرعت جریان آب دریا و آماده‌سازی سطح فولاد به منظور برطرف کردن لایه‌های اکسیدی اولیه، بهبود می‌یابد.
62 out of 100 based on 47 user ratings 772 reviews

بررسی اثر آنتی اکسیدانهای فروسیلیکون سیلیکون و فروسیلیکون-آلومینیوم بر خواص کامپوزیت منیزیا-گرافیت
بررسی خوردگی فولاد ‏‎St 37‎‏ در محیط اسیدی-گازی (اتمسفر اسیدی) با توجه به ویژگی هواکشهای سقفی پالایشگاه شرکت ملی صنایع مس ایران
بررسی رفتار سایشی خراشان سه جسمی فولاد یوتکتوئیدی کم آلیاژ
پوشش دهی کاربید سیلیسیم روی گرافیت با استفاده از فرآیند سنتز احتراقی
بررسی تاثیر پارامترهای مختلف ‏‎(Df,Vf)‎‏ بر خواص مکانیکی کامپوزیت تک جهتی شیشه /اپوکسی در کاربرد فنر تخت خودرو
بررسی رفتار تبلور مجدد دینامیکی و استاتیکی آستنیت در حین عملیات ترمومکانیکی دریک فولاد میکروآلیاژ نایوبیم -وانادیم دار
How do I remove the password from a VBA project?
0x800a03ec when calling Select on an Excel range (IRange). Range was returned from the worksheet's usedrange
Moving data from Word to Access seamlessly
Excel automation. Need to select multiple items from a Range
How to add Average to the Pivot table in Excel?
Excel: 'Unable to set the Calculation property of the Application class'
Programming Excel
How best to export native data to Excel without introducing dependency on Office?
How to write data from access to excel file
What's the best way to get the last non-empty worksheet in Excel (VBA)
*