دل دارى كردن و نواختن سليمان مر آن رسولان را


دل دارى كردن و نواختن سليمان مر آن رسولان را


/ کليپ دل دارى كردن و نواختن سليمان مر آن رسولان را
دل دارى كردن و نواختن سليمان مر آن رسولان را
• زمان : 4:15
دل دارى كردن و نواختن سليمان عليه السلام مر آن رسولان را و دفع وحشت و آزار از دل ايشان و عذر قبول ناكردن هديه شرح كردن / دفتر چهارم مثنوی معنوی با صدای گوینده رادیو امیر نوری

يکشنبه، 8
68 out of 100 based on 53 user ratings 328 reviews