بررسی روشهای سوئیچینگ نرم در مبدلهای تمام پل PWM و ساخت یک نمونه در توان 3kW


بررسی روشهای سوئیچینگ نرم در مبدلهای تمام پل PWM و ساخت یک نمونه در توان 3kW
در فرستنده‌های رادار، انرژی توسط یک منبع تغذیه DC توان بالا تامین می‌شود.


مقایسه عملکرد و پیچیدگی روشهای آشکارسازی وفقی چند مشترکه سیستمهای CDMA در محیط های مخابرات سیار
این منبع تغذیه باید از ویژگیهای خاصی مانند رگولاسیون بالا، عدم تولید و حساسیت به نویز و تداخل الکترومغناطیسی برخوردار باشد یکی از مشکلات مبدلهای سوئیچینگ PWM تلفات بالای کلیدزنی و تداخل الکترومغناطیسی بعلت سوئیچینگ در ولتاژ و جریان غیرصفر هست که فرکانس عملکرد را محدود نموده و باعث افزایش حجم و وزن تبديل می‌شود.


طراحی و رشد سلول خورشیدی با ساختار PN با نیمه‌هادی گالیم آرسناید (GAAS)، به روش MBE
به منظور کاهش حجم(با افزایش فرکانس تلفات کلیدزنی و تداخل الکترومغناطیسی روشهای کلیدزنی در ولتاژ و یا جریان صفر پیشنهاد می‌شود.


طراحی و ساخت مودم رادیویی 9600 BAUD ماهواره کوچک
در این پایان‌نامه روشهای اصلی ZVS و ZVZCS در مبدلهای PWM تمام پل معرفی و مقایسه شده‌اند.


ردیابی اهداف مانوردهنده در نویز Glint رنگی با پارامترهای مجهول
این روشها از لحاظ وقتهای سکون مورد نیاز، محدوده بار تحت ZVS، انرژی گردشی در پریودهای هرزگرد و نوسانات جانبی روی دیودهای ثانویه با هم مقایسه شده‌اند.


ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت SVC ها و متعادل‌سازی جریان فازها در شبکه‌های توزیع
با توجه به توان بالای منبع تغذیه مورد نیاز و عدم نگرانی از مختل شدن ZVS سوئیچهای پسفاز در بارهای سبک ، روش اصلی ZVS با هستفاده از سلف نشتی ترانس انتخاب و بطور کامل طراحی و در توان 3KW ساخته شده هست .


بهینه‌سازی On Line راندمان درایوهای موتورهای القائی با استفاده از کنترلر جستجوگر حداقل تلفات و بررسی رفتار دینامیکی آن
حصول ZVS با روشنی دیودهای ضد موازی سوئیچها محقق می‌شود.


بهینه‌سازی و طراحی اینورتر سه فاز بالینک DC شبه تشدیدی
برای محدود کردن سطح نوسانات روی دیودهای یکسونماينده خروجی از مدار کلمپ (با تلفاتی بسیار کمتر از اسنابرهای مرسوم) هستفاده شده هست .


کنترل پیش‌بین غیرخطی بر پایه تخمینگر مقاوم H
ملاحظات حفاظتی مطرح شده در پایان نامه، قابلیت اطمینان سیستم را بعنوان طرحی نیمه صنعتی، در حد قابل توجه افزایش می‌دهد.
88 out of 100 based on 58 user ratings 358 reviews