بررسی عملکرد نوشتاری ایرانیان و غیرایرانیان در محیط‌های مجازی و واقعی


بررسی عملکرد نوشتاری ایرانیان و غیرایرانیان در محیط‌های مجازی و واقعی
نوشتن همواره یکی از مهمترین مهارت های سواد آموزی برای آموزش زبان خارجی / دوم محسوب شده هست .اینترنت برنامه های کاربردی منحصر به فردی برای مهارت نوشتن از قبیل وبلاگ ها، ویکی ها و وب سایت های شبکه های اجتماعی فراهم می کند.


مقایسه‌ی مفهوم «نجات» در عهد جدید و مثنوی مولانا
تا به حال محققان عملکرد دانشجویان در محیط های سنتی کاغذ و مداد یا ویکی و وبلاگ ها را مورد بررسی برنامه داده اند؛ اکنون باید عملکرد زبان آموزان در وب سایت های شبکه های اجتماعی را نیز در نظر گرفت.


طراحی ساختمان اداری با صرفه‌جویی انرژی با استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌ساز
اهداف این تحقیق مواردی نظیر: 1) شناسایی رایج ترین خطاهای زبان آموزان ایرانی و غیر ایرانی در محیط مجازی وب سایت های شبکه های اجتماعی، 2) مقایسه عملکرد ایرانیان در محیط های سنتی و مجازی و 3) مقایسه عملکرد ایرانیان و مالایایی ها (مالزیای ها) در محیط مجازی وب سایت های شبکه های اجتماعی می باشد.


روابط اجتماعی زن از منظر قرآن و فمینیسم
با توجه به سوالات، این تحقیق شامل سه مرحله جمع آوری داده می باشد.


نقد و بررسی تفسیر «پرتوی از قرآن»
برای مرحله اول، محقق 30 زن و مرد ایرانی بین 18 تا 21 سال را از یکی از وب سایت های شبکه های اجتماعی انتخاب و 3200 کلمه را از بین نظرات و نوشته ها ی اونها جمع آوری کرده هست.


بررسی و تحلیل سیمای عیّاران با رویکردی به کتاب امیرارسلان نامدار
همه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات بوده اند.


مسئولیت مدنی در فضای مجازی با تکیه بر آراء امام خمینی (س)
برای مرحله دوم، 3200 کلمه دیگر از 30 زن و مرد ایرانی بین 18 تا 21 سال که از اونها درخواست شده بود در مورد موضوعی تعیین شده انشایی بنویسند، جمع آوری شده هست.


شخصیت‌پردازی در رمانهای دفاع مقدس بر اساس شخصیتهای جوان و نوجوان
اونها دانشجویان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه شیخ بهایی بودند.


بررسی مفاهیم روانشناختی در مثنوی مولوی
شرکت نمايندگان برای مرحله سوم30 زبان آموز رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات زن و مرد مالایایی 18 تا 21 ساله بودند.

یک مجموعه 3200 کلمه ای دیگر از میان نظرات و نوشته های اونها جمع آوری شده هست.

تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که بیشترخطاهای شرکت نمايندگان ایرانی شکل فعل ها، انتخاب لغت، حروف اضافه، حروف تعریف، نشانه ی جمع، کمیت سنجها و ضمایر موصولی در محیط مجازی وب سایت های شبکه های اجتماعی و خطاهای شرکت نماينده های مالایایی شکل فعل ها، انتخاب لغت، نشانه ی جمع، حروف اضافه، حروف تعریف، کمیت سنجها و ضمایر موصولی بوده هست.

بر پايه نتایج حاصل از آزمون های تی، من ویتنی و همگنی شباهت ها و تفاوت های جالبی بین گروه های خطا در هرمجموعه مشاهده شده هست.
76 out of 100 based on 66 user ratings 766 reviews