بررسی گیاهان داروئی نواحی شمالی ایران


بررسی گیاهان داروئی نواحی شمالی ایران
دراین طرح،بررسی اجتماع گیاهی (Association Vegetale) ،بررسی منطقه ای ،جمع‌آوری ، تشخیص ونامگذاری گیاهان بمنظور شناسایی وتفکیک گیاهان داروئی محل موردمطالعه و مقایسه اونها،تعیین موضوع برای تحقیق وپایان نامه دانشجویان دوره دکترای دانشکده ، تکمیل ذخایر نوروگیاهی ومجموعه درسی دانشجویان مطرح‌است .


قرص جویدنی آلبندازول انسانی


تهیه آمپول D3


94 out of 100 based on 54 user ratings 1054 reviews