تلویزیون و مخاطبان آن (ترجمه)


تلویزیون و مخاطبان آن (ترجمه)
بررسی وضعیت برنامه‌های تلویزیون و رفتار مخاطبان و عادت تماشای اونها و تاثیر متغیرهای مختلف مثل ساعات پخش برنامه‌ها، نوع پخش و تعداد کانالها بر میزان و نحوه تماشای مخاطبان، که عمدتا در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا انجام شده هست .


پیامگیران خبر شماره 527 - 2 - 17
همچنین در این کتاب پیش‌بینی‌هائی در خصوص آیندهء تلویزیون و نیازهای مخاطبان ارائه شده هست .


پیامگیران خبر شماره 534 - 2 - 21


پیامگیران خبر شمارهء 519


82 out of 100 based on 42 user ratings 1342 reviews