بررسی عوامل مؤثر بر اپیدمی وبای سال 1390 شهرستان قم

طراحی و اجرای سیستم انتقال برق فشار قوی هوایی به خطوط انتقال هوایی کابلی مهار دار یا زمینی حفاظ دار در مناطق معدنی شرکت زغالسنگ کرمان
تهیه پاسپورت گارگاه استخراج در لایه های زغالسنگ با شیب زیاد (بیش از 75 درجه)در معدن بزرگ هجدک کرمان
بررسی امکان افزایش ظرفیت سیستم حمل و نقل چاه اصلی معدن بزرگ هجدک کرمان جهت افزایش میزان تولید
بررسی وضعیت گاز خیزی لایه های زغالسنگ و ارائه راهکار جهت کنترل تصاعد آنی گاز متان در معدن بزرگ هجدک کرمان
تهیه پاسپورت عملیات حفاری و آتشباری جهت افزایش راندمان حفاری و کاهش هزینه های مربوطه در معادن زغالسنگ کرمان
بررسی اثرات اختلاط در معدنکاری زغالسنگ از مرحله استخراج تا فرآوری و ارائه راهکارهای پیشگیری و کنترل آن
طراحی و اجرای سیستم حمل و نقل ترولیا در تونل 2 معدن زغالسنگ هشونی کرمان
بررسی تأثیر عملیات استخراج زغالسنگ بر محیط زیست در مناطق معدنی شرکت معادن زغالسنگ کرمان
بررسی تأثیر زهاب اسیدی سولفیدی بر روی آبهای زیر زمینی در مناطق معدنی شرکت معادن زغالسنگ کرمان
بررسی نحوه بازسازی مناطق معدنی استخراج شده بعد از بستن معدن در حوزه زغالسنگ کرمان
بررسی امکان اجرای سیستم استخراج مکانیزه و نیمه مکانیزه در معدن زغالسنگ بزرگ هجدک کرمان
بررسی الگوی تغذیه ای خانواده در استان آذربایجان شرقی و رابطه آن با سلامت جسمانی افراد
تاثیر ترغیب کننده فعالیت های جسمانی بانوان و فرهنگ سازی آن بر کاهش علائم و مشکلات دوران یائسگی و بیماریهای مزمن شایع در زنان تبریز
*