بررسي وضعيت سلامت رواني بيماران ترومايي خفيف مغزي مراجعه کننده به اورژانس تروماي بيمارستان شهيد بهشتي کاشان

بررسی نقش Cystatin Cپلاسما و ادرار درپیشگویی بروز سندرم کاردیورنال حاد به دنبال نارسایی قلبی حاد جبران نشده
بررسي شيوع ريسك فاكتورهاي آترواسكلروز در مردان وزنان بالاي سن 39و44سال مبتلا به تنگي دريچه آئورت در بيمارستان قلب شهيد رجايي از پاييز سال 85 تا
بررسی نقش Neutrophil gelatinase-associated lipocalin پلاسما و ادرار درپیشگویی بروز سندرم کاردیورنال حاد به دنبال نارسایی قلبی حاد جبران نشده
مطالعه كارآزمايي باليني تاثير بازتواني قلبي بر كنترل rate و كيفيت زندگي (QOL) در بيماران مبتلا به فيبريلاسيون دهليزي مزمن
بررسي و مقايسه علت سركوبي عواطف منفي و پيامدهاي الكتروفيزيولوژيك آن در بيماران ايسكميك قلبي و افراد سالم
مقایسه عملکرد دهليز چپ به روش speckle tracking echocardiography در بيماران paroxysmal AF و سایر آریتمی های فوق بطني با افرادنرمال
بررسی طراحی فضای داخلی کتابخانه های عمومی شهر تهران: ارائه راهكارهاي عملي
بررسی مقایسه‌ای رشد روانی- اجتماعی کودکان 4 تا 6 سالۀ مهدکودک‌رو و غیر‌مهدکودک‌ رو در مناطق محروم شهر قم و ارائه نقاط قوت و ضعف
بررسی و تحلیل وضع موجود در معرفی کاداستر و کار ثبت زمین در سطح بومی (استان سمنان ) و تبیین روشهای اجرائی برای اشاعه فرهنگ و آگاهی جامعه از اهمی
برنامه‌ريزي بلندمدت نحوه تبادلات حامل‌هاي انرژي بين ايران و كشورهاي همسايه
ارزیابی کمی و کیفی تاثیر روان درمانی یکپارچه توحیدی در مددجویان تحت درمان ندامتگاه مرکزی قم و خانواده های آنان
مبانی دینی ، فلسفی و روان شناختی روان درمانی یکپارچه توحیدی
بررسي عملكرد فردي – اجتماعي ، سلامت جسمي – رواني وسطح توانمندي بيماران آسيب نخاعي تحت پوشش بهزيستي استان اصفهان
*