افزايش سرعت اينترنت


افزايش سرعت اينترنتابتدابرروی گزینه start کلیک کنیدسپس در گزینهranعبارت regedit رابنویسیدبعد یک صفحه بازمیشودکه حاوی گزینه هایی است شما روی گزینهHKEY_CURRENT_USERدوبارکلیک کنیدسپس از صفحه ی باز شده گزینهSoftwareرادوبارکلیک کنیدوازصفحه ی بازشده گزینهMicrosoftرادوبارکلیک کرده وازصفحه ی بازشده گزینه Windowsرادوبارکلیک کرده وازصفحه ی بازشده گزینهCurrentVersionرادوبارکلیک کنیدواز صفحه ی باز شده گزینهInternet Settingsرایک بار روی آن کلیک کرده بعداز کلیک یک صفحه درسمت راست باز میشودکه درآن گزینه هایی وجودداردشما باید در همان سمت راست صفحه راست کلیک کنید ودرگزینهNewگزینهDWORD Value راانتخاب کنید حالا بعدازساختن این فایل یک فایله دیگربه روشی که گفتم بسازیدبعد ازساختن دوفایل اسم فایل اول را


MaxConnectionsPerServerبنویسیدواسم گزینه دوم را


MaxConnectionPerl_OServerبنویسیدحالا روی گزینه اول دوبار کلیک کرده ودرپایین گزینه Value dataعدد8 رابنویسید وحالا برروی گزینه دوم دوبارکلیک کنید ودرزیرValue dataعددaرابنویسیدحالا هردو گزینه را okکرده وکلیدf5وسپسf10رابزنید


بعد از این کارصفحه را بسته وکامپیوتررایکrestartکنیدحالا بعدازrestartوارداینترنت شوید وتا ثیرآن را ببینیديه سوال در مورد دانلود يه نفر كمك كنه؟

1:

تاثیر داشت اما یه کم ممنون خووب بوود


یه سایت برای مقاله ...

2:

واقعا تاثير داشت ؟
من شنيدم فقط سرعت اينترنت رو ميزنه 115 ولي كارايي نداره در تاپيك هاي مختلف هم خيلي درباهش صحبت شده لطف كنيد سرچ كنيد و بخونيد و بعد به سوال من جواب بديد.


يه فيلم رو چطوري ميشه مثل عكس اپلود كرد ؟


سوال : IELTS چيست ؟

3:

فكر مي كنم يه تاپيك 3 صفحه اي واسه اين موضوع داشتيم
نتيجه هم : شايد به صورت ظاهري سرعت شما رو X بزن اما در حقيقت سرعت شما زياد نشده و به نظر من ممكن هست كم هم شده باشه


چگونه مي توانم از طريق صفحات اي اس پي براي كسي ايميل بفرستم

4:

سلام.
آقا من امروز امتحانش كردم.
سرعت اينترنتم رو تغيير نداد(نه كم نه زياد)
ولي بعضي مواقع در كار اينترنتم اخلال ايجاد ميكرد مثلا ديگه هيچ صفحه اي باز نمي شد و من مجبور ميشدم ديسكانكت كنم و بعد دوباره وصل بشم / بعدش ميديدم درست كار ميكنه.
يعني بعضي موقع ها قاتي ميكنه.


باز مشكل من و پرشين گيگ


كسي ميدونه اين user room ياهو چش شده؟

5:

سلام به نظر من هم حق با مافیا هستش منم یک بر یک کاری کردم که زد 970 کیلو بایت ولی‌ فقط وس قشنگی‌ زده بود


كمك در ساحت لينك دوني در ام تي

6:

همونطور كه دوستان فرمودند فقط در ظاهر سرعت رو بيشتر نشون مي ده اما در عمل فرقي نداره.

به نظر من سرعت اينترنت بيشتر به اكانت مورد نظر - نوع مودم و خط تلفن و اينكه سيستم مخابرات اون منطقه چي باشه بستگي داره.


7:

درسته مهدي جان از سيستم مخابرات و كابل هاي قديمي نميشه بيشتر از اين هم توقع داشت شايد در حد كمي نوع مودم - اكانت - نوع سيستم عامل كمك كنه ولي نميتونه معجزه كنه


88 out of 100 based on 58 user ratings 358 reviews