::: آشنایی با سقف :::


::: آشنایی با سقف :::سلام..در این تاپیک به بررسی انواع سقف..مصالح مورد استفاده در آن....مزایای انواع سقف ها...میپردازیم..

تاپیک شامل متن.....فایل دانلود......عکس ..میشه...

=============================
جهت فهرست بندی.....درخواست یک حجم معماری از طریق برنامه ریاضی

1:پلان مدرسه ابتدایی

2:

نواع سقفسقف کُرمیت
در سیستم سقف کُرمیت از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن هستفاده می شود.


ویدئو
در ساخت تیرچه های مذکور از یک تسمه، در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده در جان هستفاده می شود.


سايت پلان ساحلي؟
برای پرکردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی هستایرن، طاق ضربی ، قالب های موقت فولادی (کامپوزیت ) و یا هر پرنماينده سبک هستفاده می شود.


فناوری نانو چیست؟
فواصل تیرچه ها بسته به نوع قالب از 73 سانتی تا 100 سانتی متر متغیراست ، روی سقف نیز با 4 الی 10 سانتی متر بتن پوشانده می شود.


درخواست پلان ساختمانی؟؟

تیرچه ها از نوع خود ایستا بوده و به همین علت هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف مورد نیاز نمی باشدو تیرچه ها به نحوی طراحی می شوند که بتوانند وزن بتن خیس، قالب ها و شرایط اجرایی سقف را به تنهایی تحمل نمايند.
پس ازاین که بتن به 75% مقاومت مشخصه خود می رسد ، تیرچه های فولادی با بتن به صورت یک مقطع مختلط وارد عمل شده و بارهای مرده و زنده سقف را تحمل می نمايند.
سقف تیرچه و بلوک کُرمیت
با متداول شدن سقف های تیرچه و بلوک سنتی برخی از مشکلات سیستم طاق ضربی مرتفع شد.


لطفا راهنماییم کنید!
اما این سقف ها مشکلات دیگری را به همراه خود پدید آوردند که عمده ترین اونها ضرورت هستفاده از شمع بندی در زیر سقف هست.


نحوه انجام جدول کشی خیابان

شمع بندی علاوه بر دست و پاگیر بودن هزینه زیادی را نیز بر ساختمان تحمیل می کند.

در سال 1363 با هستفاده از بلوك کُرمیت به جاي طاق ضربي كه قبلا" در اين سيستم بعنوان قالب ثابت بكار مي رفت عملا" سقف تیرچه وبلوک کُرمیت وارد بازارشد.

این سقف به علت خود ایستا بودن تیرچه ها نیازی به شمع بندی ندارند و به همین علت از سرعت اجرای بسیار بالایی برخوردار می باشد.

اجرای این سقف بر روی اسكلت های فولادی بتنی و دیوارهای باربر امکان پذیر می باشد.
.

سقف پلیمری کُرمیت
در راستای سبک سازی ساختمان، این شرکت هم وقت با ستفاده از قالب کامپوزیت و بلوک های پوکه ای اقدام به هستفاده از مصالح پلیمری در ساختمان کرده هست.


استفاده از بلوک های پلی هستایرن نسوز در سقف باعث کاهش مصرف تیرچه تا حدود 20% و کاهش فولاد مصرفی سازه تا حدود 7% می شود.


سهولات اجرای این نوع سقف، باعث افزایش سرعت اجرا و درنیتجه کاهش هزینه های اجرایی می گردد.

در عین حال در هزینه های حمل و نقل نیز صرفه جویی قابل ملاحظه ای صورت می گیرد.

شیارهای مناسب ایجاد شده در زیر این بلوک ها باعث پیوستگی گچ و خاک در زیر سقف می گردد.

در جهت بهبود هستفاده از مصالح پلیمری، بخش تحقیق و توسعه این شرکت مشغول مطالعات و بررسی های بیشتر می باشد.

سقف کامپوزیت کُرمیت
سیستمهای معمول کامپوزیت در امریکا عینا" با تیرچه های با جان باز انجام می شود و معمولا" همراه با گذاشتن یک ورق فولادی موجودار به عنوان عرشه و آرماتور بندی روی اون بتن ریخته می شود .

در این سيستم قالب ماندگار هست و قطعات جان نیز با بتن احاطه نمی شود.

در طراحی سیستم قالب کامپوزیت کُرمیت، نظر بر اون بوده که علاوه بر سرعت و تطبیق با آیین نامه ها ، هر چه ممکن اقتصادی تر باشد.

از این رو اولا" قالب باید قابل هستفاده مداوم باشد، ثانیا" جان تیرچه با بتن پر شود که بتوان قطعات جان را اقتصادی تر طراحی نمود و از لرزش سقف نیز کاسته شود.

سیستمهای کامپوزیت رایج در ایران که با تیرآهن ساده یا لانه زنبوری با تیر ورق هستفاده می شوند، دارای جان باز نیستند.


در وهله اول قالب هاي سقف كرميت سه قطعه بوده و براي باز كردن ، قطعات اون بايد از يكديگر جدا مي شد ، با تحقيق بخش R&D اين شركت این قالب با بهینه سازی و هستفاده از خاصیت تغییر شکل ارتجاعی فولاد به قالبی یکچارچه تبدیل شد.


این قالب در بین تیرچه ها برنامه گرفته و سپس گيرش اولیه بتن قالب از زیر سقف در آورده می شود .

این قالب محاسن بسیار زیادی دارد و با سرعت چیده و جمع آوری می گردد و با دقت مختصری
, بارها قابل هستفاده هست.

این قالب هم اکنون در پروژه های مختلف این شرکت مورد هستفاده هست.

آخرین بررسی ها و دستاوردها نشان داد که بهتر هست جهت تطبیق سیستم با سیستم تیرچه بلوک و هستفاده از آرماتور حرارتی یک جهته و حذف آرماتور خمشی در دال فوقانی و در نتیجه صرفه جویی اقتصادی، فاصله لب با لب تیرچه ها حداکثر 75 سانتی متر باشد.

مزیت این قالب در اون هست که با رعایت دیگر شرایط آیین نامه می توان آرماتور دو جهته را حذف و فقط آرماتور عمود بر تیرچه را منظور نمود.

هم اکنون این شرکت قالبهای جدید خود را به انتخاب مصرف نماينده در فواصل و ارتفاع مختلف آماده عرضه نموده هست.

فاصله محور به محور تیرچه ها حدود 85 سانتی متر تا 95 سانتی متر و با ارتفاع 20 تا 25 سانتی متر، بسته به انتخاب خریدار و با مشاوره دفتر فنی شرکت و نوع تیرآهنهای مصرفی در سازه و طول دهانه هست.

سقف کاذب
سقف های کاذب اولیه به صورت قطعات پلاستیکی در سالهای 1365 به بعد در اولین سقف های کامپوزیت کُرمیت به کار رفت.

اما گران بودن مصالح ، نچسبیدن به گچ و خاک و خزش (
Creep) باعث گردید که هستفاده از اون مقید گردد.

از سوی دیگر انواع تولیدات ورق گالوانیزه به صورت رابیتس در شکلها و فرمهای مختلف و تولید مواد اولیه اون (ورق گالوانیزه) در ایران ، ما را به سمت هستفاده از این محصول سوق داد.سقف ضربی کُرمیت
به علت اجبار در هستفاده ار مصالح فشاری از وقت های قديم هستفاده از طاق قوسی متداول بوده و به همین جهت هستفاده از سیستم طاق ضربی نیز به عنوان نوعی طاق قوسی رواج داشته هست.

وجود اشکالات عمده در عملکرد سقف های ضربی با تیرآهن مانند عدم ایجاد یک دیافراگم مناسب بین ستون ها و مصرف زیاد فولاد در مقایسه با مقدار باربری ، باعث شد تا در سال 1356 با ارائه طرحی بهینه « سقف ضربی کُرمیت » نسبت به اصلاح این سیستم اقدام گردد.

در سیستم طاق ضربی کُرمیت وجود بتن روی سقف می تواند یک دیافراگم مناسب بین ستون ها ایجاد کند و همچنین به علت بازبودن جان تیرچه ها مقدار زیادی در مصرف فولاد صرفه جویی می شود.

اگر چه از اين سيستم در انبوه سازي هستفاده نمي شود ، اما براي پروژه هاي كوچك و يا دور افتاده ، هنوز هم كاربرد دارد.


3:


4:

مزاياي سقف کرميت


 • کاهش هزينه
 • امکان حذف کش ها
 • سرعت و سهولت اجرا
 • عدم نياز به شمع بندي
 • پايين بودن تنش در بتن
 • سهولت اجرا داکت (بازشو)
 • حذف رد فولاد در زيرسقف
 • امکان اجراي هموقت چند سقف
 • مقاومت نهايي و شکل پذيري بالا
 • يکنواختي زير سقف (مصرف گچ و خاک کمتر)
 • امكان نظارت بر اجراي سقف در طول عمليات اجرايي
 • کاهش مصرف بتن و وزن کمتر سقف (حدود 20%)
 • يکپارچگي سقف و اسکلت (مقاومت در طول اجراي سقف)
 • امکان طراحي و اجراي سقف با دهانه ها و باربري هاي خاصعدم نياز به شمع بندي
طراحي سقف کرميت با اين فرض انجام مي شود که تيرچه ها به تنهايي (قبل از گرفتن بتن) توانايي تحمل وزن خود، بلوک، بتن خيس و شرایط اجرايي را داشته باشند.

بنابراين سقف کرميت نيازي به شمع بندي در هيچ يک از مراحل عمليات اجرايي ندارد.


سرعت و سهولت اجرا
در اين سيستم، اجراي سقف نسبت به سيستم هاي مشابه آسانتر بوده و با سرعت بيشتري انجام مي شود.

48 ساعت پس از بتن ريزي، رايشان سقف قابل رفت و آمد و بارگذاري سبک بوده و مي توان عمليات ساختماني را همچنين گفت که اين مزيت موجب سرعت در روند عمليات ساخت مي گردد.


امکان اجراي هموقت چند سقف
با توجه به اين که در سيستم سقف کرميت هيچ گونه شمع بندي وجود ندارد.

عملا" مي توان چند سقف را براي بتن ريزي آماده کرد و هم وقت عمليات بتن ريزي را بر رايشان سقف ها انجام داد.


اين کار براي ساختمان هاي با طبقات زياد و يا زيربناي کم بسيار مقرون به صرفه و مناسب هست.


يکپارچگي سقف و اسكلت
به علت جوش شدن تيرچه ها به اسکلت، پس از گرفتن بتن، سقف و اسکلت يکپارچه شده و مي تواند مانند يک ديافراگم صلب عمل کند.

در اسکلت هاي بتني نيز با در نظر گرفتن قلاب هاي مخصوصي، امکان يکپارچگي بيشتري ايجاد مي شود.


امکان حذف کش ها
با توجه به يکپارچگي سقف و اسكلت، مي توان کش ها (اعضاي غيرباربر) را حذف کرد .

حذف کش ها علاوه بر صرفه جايشاني در مصرف فولاد باعث يکنواختي بيشتر زير سقف شده و عمليات نازک کاري را به حداقل مي رساند.


پايين بودن تنش در بتن
به علت خود ايستا بودن تيرچه ها(تيرچه قبل از گرفتن بتن مي تواند وزن بلوک، بتن خيس و شرایط اجرايي را به تنهايي تحمل کند) تنش ايجاد شده در بتن بسيار پايين هست .
آزمايش بارگذاري رايشان سقف هاي کرميت که مقاومت نهايي بتن اونها کمتر از مقدار مورد نظر بوده نشان داده که بتن با مقاومت پايين به ظرفيت باربري سقف لطمه اي وارد نمي سازد.


امکان طراحي و اجراي سقف با دهانه ها و باربري هاي خاص
در سيستم سقف کرميت امکان طراحي و اجراي سقف با دهانه هاي بلند و بارهاي سنگين وجود دارد.

تاکنون سقف با دهانه 5/12 متر و همينطور سقف با شدت بار 7 تن بر متر مربع اجرا شده که در هر مورد آزمايش هاي بارگذاري ، ايمني سقف را تاييد کرده اند.


حذف رد فولاد زير سقف
اثر داغ آهن در سقف هاي ضربي به صورت خط تيره اي رايشان گچ مشاهده مي شود ولي در سقف کرميت به علت پايين تر بودن سطح بلوکها از تيرچه ها، پوشش گچ و خاک در زير تيرچه ها نسبت به بقيه نقاط سقف بيشتر هست و همين امر سبب کاهش جذب ذرات معلق مي شود.

بنابراين سايه فولاد بال تحتاني تيرچه ها مشاهده نمي گردد.


سهولت اجراي داکت (بازشو)
به علت فاصله زياد تيرچه ها (73 تا 100 سانتي متر محور به محور ) ايجاد داکت درسقف جهت عبور لوله هاي تاسيساتي نصب دودکش موتورخانه و شومينه نصب توالت ايراني و يا عبور کانال كولر به راحتي امکان پذير هست و نياز به قطع کردن تيرچه ها نمي باشد.


نظارت بر اجراي سقف در طول اجرا
اكيپ هاي خاصي جهت نظارت بر سقف ها آموزش ديده اند تا در صورت تمايل مشتري در طي اجراي سقف ها نظارت مستمر بر نحوه عملكرد مجريان صورت پذيرد و از سلامت اجراي سقف چه از نظر فني و چه از نظر زيبايي اطمينان كامل حاصل گردد.
ارائه ضمانت نامه
اين شرکت باربري سقف هاي کرميت را که مطابق با ضوابط اجرايي و تحت نظارت مهندسين شرکت اجرا شده باشند ، با ارائه ضمانت نامه تضمين مي نمايد.


کاهش مصرف بتن و وزن کمتر سقف
به علت فاصله زياد تيرچه ها (حدود 75 سانتي متر محور به محور ) از مصرف بتن در حدود 20% نسبت به تيرچه و بلوک معمولي کاسته شده و نهايتا" وزن سبک تر مي گردد.

هستفاده از بلوک هاي پوکه اي و بلوک هاي پلي هستايرن کرميت يا سيستم کامپوزيت نيزدر کاهش وزن موثر هست.


مقاومت نهايي و شکل پذيري بالا
محاسبات و آزمايش هاي بارگذاري رايشان سقف نشان مي دهد که گسيختگي اين سيستم پس از تغيير شکل هاي بسيار زياد اتفاق مي افتد.

« گسيختگي نرم» و اين رفتار سقف از نظر ايمني مطلوب هست .5:


6:

مزاياي سقف کامپوزيت کرميت


 • کاهش وزن سقف
 • کاهش مصرف تيرچه
 • کاهش هزينه هاي تمام شده
 • عدم نياز به محل دپايشان مصالح
 • سهولت اجراي داکت و عبور تاسيسات
 • سهولت اجراي سقف با دهانه هاي بلند
 • نداشتن لرزش نسبت به سيستم کامپوزيت معمولي


کاهش وزن سقف
از اون جا که در اين سيستم بلوک حذف مي شود، وزن بلوک از وزن سقف کاذب کاسته مي شود، اين کاهش وزن حدود 10% کاهش مصرف تيرچه ، 7% کاهش وزن در اسکلت و فونداسيون ساختمان نيز خواهد داشت.
کاهش مصرف تيرچه
از اون جا که آكس به آکس تيرچه ها در سقف کامپوزيت حداقل 85 سانتيمتر مي باشد، اين امر باعث کاهش مصرف تيرچه و در نتيجه کاهش هزينه ها مي شود.
سهولت اجراي داکت و عبور تأسيسات
خالي بودن فضاي خالي بين تيرچه ها امکان عبور تمام کانالها، داکتها، لوله هاي برق و ديگر تأسيسات را به راحتي فراهم مي نمايد.


نداشتن لرزش نسبت به سيستم کامپوزيت معمولي
با توجه به اونکه تيرچه هاي فلزي کرميت داراي جان باز هستند و در هنگام اجرا جان تيرچه کاملا" از بتن انباشته مي شود، سقفهاي کرميت داراي لرزش نيستند.


سهولت اجراي سقف با دهانه هاي بلند
سنگين بودن وزن بلوک و در نتيجه وزن زياد سقف باعث خزش بتن و ايجاد خطر در هنگام زلزله مي گردد که همواره يکي از مسائل خطر آفرين انواع سيستمهاي تيرچه بلوک با دهانه بلند مي باشد.

در سقف کامپوزيت کرميت با توجه به سبکي وزن سقف و کاهش بار وارده به تيرچه ها ، اجراي دهانه هاي بلند با اطمينان خاطر بيشتري انجام گرفته و تنش بتن مانند تمام سيستمهاي سقفهاي کرميت بسيار پايين باقي خواهد ماند و بتن را دچار خزش ننموده و ضريب مقاومت سقف بالا مي باشد.


كاهش هزينه هاي تمام شده
كاهش وزن تير چه مصرفي ، كاهش هزينه هاي بلوك ، كاهش هزينه هاي حمل و نقل ، كاهش وزن اسكلت و فونداسيون ، نداشتن پرت ، سرعت اجراي بالا ، نصب سقف كاذب با كمتر از نصف هزينه سقفهاي كاذب موجود در بازار ، در مجموع باعث كاهش هزينه ساختمان ميگردد.
به طور مثال چون هر قالب فلزي براي حداقل سي بار هستفاده ، طراحي و ساخته ميشوند ميتوان با تعداد محدودي از اين قالبها مساحت زيادي سقف اجرا نمود.
معمولا" اين موضوع در وقت اجرا با خريد يا كرايه تعداد مشخصي قالب انجام ميشود كه فقط شامل دو بار كرايه حمل ( رفت و برگشت قالب به كارگاه) انجام مي گردد و از هزينه بالاي حمل بلوك يا يونوليت و پرت وقت حمل جلوگيري ميشود.


ضمنا" بهاي بلوك و حمل اون كه در ابتداي پروژه بايد هزينه گردد، صرفه جايشاني مي شود .

در صورت نياز بخشي از اين هزينه نه تمامي اون به صورت سقف كاذب ، اون هم در انتهاي پروژه هزينه خواهد شد.

7:


8:

معرفی سیستم

بطور کلی سقف تیرچه فولادی با جان باز دارای عملکرد دال یکطرفه می باشد .

در این سیستم تیرچه عضو پیش ساخته ای هست که به صورت خرپای دو سر مفصل به تیر های تکیه گاهی متصل می گردد .

این تیرچه در دو مرحله تحت بارگذاری برنامه می گیرد .

د
: مرحله اول باربری
قبل از گرفتن بتن و در وقت اجرا , تیرچه بار مرده سقف شامل : وزن تیرچه , بلوک , بتن درجا و
بار زنده ( شرایط اجرایی ) را در حد فاصل تکیه گاهها تحمل می کند .ر
: مرحله دوم باربری
T پس از گرفتن بتن ( رسیدن به 75 % مقاومت مشخصه ) تیرچه به صورت یک تیر با مقطع
شکل در می آید که تمامی بارهای وارد بر سقف را تحمل می کند .

د

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

1)تیرچه 2)بلوک 3)بتنتیرچه

تیرچه ها در فواصل مشخص ( معمولا 75 سانتیمتر ) به موازات یکدیگر روی تیرهای باربر برنامه می گیرند .

در ساخت تیرچه های مذکور از نبشی و میلگرد در بال فوقانی , تسمه و میلگرد در بال تحتانی و یک میلگرد خم شده در جان هستفاده می گردد .

تیرچه ها از نوع خود ایستا بوده و به این دلیل هیچگونه شمع بندی در زیر سقف انجام نمی پذیرد .

د


بلوک

برای پر کردن فضای خالی بین تیرچه ها و بعنوان قالب زیرین بتن پوششی از بلوک هستفاده می گردد .

بلوکها می توانند سیمانی , پلی هستایرن و یا قالبهای موقت فلزی باشند .

بلوکها فقط پر نماينده بوده و هیچ گونه نقش سازه ای در تحمل بارهای وارده ندارند .

د


بتن

بتن قسمتی از تیر مرکب هست که فضای درونی تیرچه ها را پر کرده و روی بلوکها را به ضخامت 5 تا 7 سانتیمتر می پوشاند .

بتن پس از حصول مقاومت لازم , به کمک عضو کششی تیرچه ها بار وارده بر سقف را تحمل می کند .
د


سقف تیرچه های فولادی با جان باز دارای مزایایی بشرح ذیل می باشد:

عدم نیاز به شمع بندی

تیرچه های فولادی با جان باز طوری طراحی و ساخته می شوند که هنگام اجرا توان تحمل وزن خود , اجزای پرنماينده بین تیرچه ها , بار دینامیکی ناشی از پمپاژ بتن , شرایط اجرایی و وزن بتن خیس را داشته باشند .

بنابراین سقف با تیرچه های فولادی با جان باز در هیچ یک از مراحل عملیات اجرایی نیازی به شمع بندی نخواهد داشت .

ر

: امکان اجرای هموقت چند سقف


با توجه به عدم نیاز به شمع بندی در سیستم سقف تیرچه های فولادی با جان باز , امکان آماده ساختن چند سقف بر روی هم برای بتن ریزی براحتی وجود داشته و می توان عملیات بتن ریزی را هموقت انجام داد .

که در این صورت بدلیل کاهش تعداد دفعات بتن ریزی خصوصا هنگامیکه تعداد طبقات زیاد بوده و مساحت هر سقف کم باشد , صرفه جویی اقتصادی بدنبال خواهد داشت .
ذ

سرعت و سهولت اجراعدم نیاز به شمع بندی , وزن کم مصالح مصرفی و امکان اجرای هموقت چند سقف باعث می گردد اجرای سیستم مورد نظر در مقایسه با سیستمهای مشابه , از سرعت بیشتری برخوردار باشد .

امکان بارگذاری سبک در سیستم مورد نظر , اجرای سقفهای بعدی را در وقت کوتاهی پس از بتن ریزی میسر نموده و موجب کاهش وقت اجرا خواهد شد .

نظر به اینکه سیستم مورد بحث نیاز به شمع بندی ندارد , چنانچه به هر دلیل عملیات بتن ریزی با تاخیر مواجه گردد , عملیات اجرایی سقفهای بعدی متوقف نخواهد شد .

ر: کاهش میزان بتن مصرفی


مطابق نشریه شماره 151 ساوقت مدیریت و برنامه ریزی ( ضوابط طراحی و اجرای تیرچه های فولادی با جان باز ) , فاصله به محور تیرچه ها در این سیستم 75 سانتیمتر می باشد .

این مزیت در مقایسه با سیستمهای مشابه موجب کاهش تعداد تیرچه ها و چاله های بتنی شده و در نتیجه کاهش میزان بتن مصرفی را بدنبال خواهد داشت .

( بطور تقریبی یک متر مکعب بتن , ده متر مربع از سقف را خواهد پوشاند .) ر

9:


10:کاهش وزن سقف


کاهش میزان بتن مصرفی با توجه به وزن مخصوص اون که عمده ترین بخش وزنی سقف را به خود اختصاص میدهد , موجب کاهش وزن سیستم تا میزان 20% در مقایسه با سیستمهای مشابه خواهد شد.

ضمن اینکه هستفاده از پرنماينده های پلی هستایرن و بلوکهای پوکه ای به کاهش وزن سقف کمک بیشتری خواهد کرد .همچنین وزن کم و تعداد کم تیرچه ها در مقایسه با تیرهای فرعی و یا تیرچه های مشابه , وزن سقف را به حداقل ممکن خواهد رساندتیرچه فولادی با بلوک پلی هستایرن__________________________________________________ ____________________ تیرچه فولادی با بلوک سیمانیمحاسبات فوق برای دهانه های در حدود 6 متر صادق هستیکپارچگی سقف و اسکلتدر اسکلت فلزی که اتصال تیرچه ها به اسکلت با جوش انجام می شود و یا در اسکلت بتنی که انتهای تیرچه باید حداقل به اندازه 10 سانتیمتر داخل کلاف بتنی افقی یا تیر بتنی برنامه گیرد, پس از رسیدن بتن به مقاومت نهایی , سقف و اسکلت به صورت یکپارچه عمل می نماید که به مفهوم عمل نمودن سقف به عنوان دیافراگم صلب می باشد .

در این صورت انتقال بارهای جانبی از طریق دیافراگم به عنوان مقاوم در برابر بارهای جانبی به راحتی صورت گرفته و عملکرد بهتری از سازه به عنوان زلزله مورد انتظار خواهد بود. ر


: امکان حذف کش ها

در سقفهای تیرچه و بلوک معمولی به علت عدم امکان اتصال مکانیکی بین تیرچه ها و تیرهای فلزی , فرض بر این هست که هماهنگی تغییر مکان جانبی قابها توسط کش ها تامین می گردد ولی در سیستم مورد بحث به این دلیل که تیرچه ها به اسکلت جوش می شوند , می توانند تغییر مکان جانبی قابها را هماهنگ سازند و دیگر نیازی به هستفاده از کش ها نمی باشد .

مزیت این عمل یکنواختی زیر سقف و صرفه جویی در مصرف فولاد خواهد بود .

ر
مقاومت نهایی و شکل پذیری بال

هنگام آزمایشهای بارگذاری ثقلی , سیستم سقف با تیرچه فولادی در تغییر شکلهای بسیار زیاد گسیخته می شود که بیانگر مقاومت بالای این سیستم نسبت به سیستمهای مشابه می باشد و در بارگذاری جانبی , بدلیل ناچیز بودن حداکثر تغییر شکل افقی دیافراگم نسبت به تغییر مکان نسبی طبقه زیرین , سیستم سقف مذکور از صلبیت بالایی برخوردار می باشد .

چنین عملکردی ضمن تامین اولین گام در شکل پذیری سیستم ( ظرفیت هستهلاک انرژی ناشی از باردینامیکی زلزله ) , رفتار دینامیکی سازه را بهنگام بروز زلزله بهبود می بخشد .

ر


: پایین بودن تنش در بتن

با محاسبه مقطع مرکب در سیستم مورد بررسی , می توان بالا بودن تار خنثی را در مقطع معادل مشاهده کرد که بیانگر پائین بودن تنش در بتن می باشد .

لذا می توان از بتن با مقاومت پائین تر در این سیستم هستفاده کرد , بدون اینکه به ظرفیت باربری سقف لطمه ای وارد شود. ر


حذف رد فولاد زیر سقفاثر یا داغ تیرآهن در سقفهای ضربی بصورت خط تیره ای روی گچ مشاهده می شود .

ولی در این سقف بدلیل پائین بودن سطح بلوک یا هر پرنماينده دیگری از تیرچه ها پوشش گچ و خاک در زیر تیرچه ها نسبت به بقیه نقاط سقف بیشتر هست و همین امر سبب کاهش جذب ذرات معلق در هوا می شود .

بنابراین سایه فولاد بال تحتانی تیرچه ها مشاهده نمی گردد .

ذ ذذیکنواختی زیر سقف:

بدلیل عدم هستفاده از شمع بندی در سیستم مذکور , هنگام ساخت تیرچه ها بسته به طول تیرچه خیز منفی به اون اعمال خواهد شد تا پس از انجام عملیات اجرایی سقف و با وارد شدن وزن بارهای مرده و زنده , سطحی یکنواخت در زیر سقف حاصل گردد .

ر
11:


12:

کامپوزیت ها
امروزه هستفاده از سیستم های ترکیبی یا کامپوزیت به شدت روبه افزایش هست، چراکه بشر به وسعت کاربرد این ترکیبات پی برده و لزوم هستفاده از اونها را درک نموده هست.

آشناترین مثال برای كامپوزیت، دیوار كاه گلی هست.

در گذشته بشر كاه و گل را با هم تركیب كرد و ماده ای ساخت كه از لحاظ خواص فیزیكی با هر دو اونها متفاوت بود.

این تركیب، تركیبی هست فیزیكی و این مواد با هم آلیاژ نشده اند بلكه در كنار هم برنامه گرفته اند.

بشر اولیه به این ماده دسترسی پیدا كرد؛ چیزی كه امروز اون را به نام كامپوزیت یا مواد مهندسی شده می شناسیم و در واقع، تركیبی هست از مواد مختلف در سه زیر شاخه پایه پلیمر،‌ پایه سرامیك و پایه فلزی.در پایه پلیمر به جای گل از رزین هستفاده می شود كه پلاستیك هست.

پلاستیك زنگ نمی زند، سبك هست، به راحتی شكل می گیرد،‌ ریخته گری می شود، می توان اون را ذوب كرد و قابل بازیافت می باشد.

ولی یكی از معایب اون عدم هستحکام اون هست.

بنابراین برای هستحكام بخشیدن به اون تركیب دیگری مورد نیاز هست.

به جای كاه از نوعی الیاف مثل الیاف شیشه هستفاده می شود.

البته كلمه فایبر گلاس كه به كامپوزیت اطلاق می شود، ‌اصطلاحی غلط هست، زیرا الیاف شیشه تنها یكی از الیافی هست كه در این تركیب مورد هستفاده برنامه می گیرد.

الیاف كربن، كولار و پلی پروپیلن نیز در این صنعت کاربرد دارند.

در نهایت تمام این الیاف با یك رزین تركیب می شوند.مواد كامپوزیت در سه رده تكنولوژی در صنعت مصرف دارند.

در رده های پایین در ساختن وان حمام و وسایل بهداشتی، وسایل بازی در پارك ها، دكه های گل فروشی و غیره به كار می روند.

در رده متوسط در صنعت خودرو، انتقال آب و نفت و نیرو و ...

مورد هستفاده برنامه می گیرند و در رده تكنولوژی بالا در صنایع هوا و فضا مورد مصرف دارند.موارد هستفاده كامپوزیت در ساختمان

مواد كامپوزیت عمدتاً در ساختمان كاربرد وسیعی دارند.

این مواد به صورت لوازم بهداشتی داخل ساختمان مثل وان، دستشویی، در و پنجره و ...

برای جلوگیری از انتقال حرارت كار گذاشته می شوند.

مواد كامپوزیت ترك نمی خورند و در مقابل ضربه و خوردگی و خمش مقاومند.


در حالت دیگر این مواد در سازه ساختمان مورد هستفاده برنامه می گیرند؛ بطوریكه می توان از اونها به جای تیرآهن یا میلگرد داخل بتن هستفاده كرد.

تقویت خارجی و داخلی سازه های بتنی هم اكنون یك تجارت بسیار مهم در جهان امروز هست.


یكی از مزایای هستفاده از كامپوزیت عدم دور ریز اون هست،‌ بطوریكه به عنوان مثال قطعات دور ریز مواد كامپوزیتی در یك كارخانه خودروسازی را می توان آسیاب كرده و به عنوان پر كننده و تقویت كننده بتن هستفاده نمود.

این مواد حتی در ساخت خانه های تمام كامپوزیتی نیز كاربرد دارند.

در اروپا خانه های كامپوزیتی دو طبقه ساخته می شود كه به راحتی با جرثقیل قابل حمل و جابجایی هستند.مواد كامپوزیتی بطور اخص در ساخت پلها و پل های عابر پیاده بکار می روند.

هم اكنون نمونه های زیادی از پل های تمام كامپوزیتی در سرتاسر جهان موجود هست.

یكی دیگر از موارد هستفاده كامپوزیت در صنعت ساختمان هستفاده از اون در زیباسازی شهر ها، ساخت مجسمه ها و مرمت ساختمان های قدیمی و بناهای باستانی هست، بدون اینكه معلوم شود بخش ترمیمی از جنس ماده اصلی نیست، با همان رنگ و همان شكل.مواد كامپوزیتی در ابرسازه ها نیز كاربردهای متنوعی دارند.

در ساخت سقف مساجد و برجهای مسكونی و تجاری، مقادیر بالایی از این مواد هستفاده می شود و این کاربرد، بدون كاهش مقاومت سازه، وزن اون را بسیار كاهش می دهد.

تاكنون در آمریكا در حدود 130 هزار پل تمام كامپوزیتی و یا تقویت شده توسط كامپوزیت ساخته شده هست.

در ژاپن به دلیل بالا بودن پتانسیل زلزله، مواد كامپوزیتی در تعداد زیادی از ساختمان ها مورد هستفاده برنامه می گیرند.

در مالزی یك شركت سالانه 400 هزار تن مواد كامپوزیتی تولید می كند كه از اون بیشتر در ساخت گنبد مسجد هستفاده می كنند.متاسفانه در كشور ما به دلیل عدم شناخت كامل خصوصیات این تركیبات كه خود ضعف در طراحی، تولید و مصرف را به دنبال دارد، میزان هستفاده این مواد به نسبت كشور های دیگر بسیار ناچیز هست.

ولی شاید بتوان با برنامه ریزیهای درازمدت و سرمایه گذاری در جهت شناساندن هرچه بیشتر این مواد به شركتها و موسسات صنعتی كشور این ضعف ها را تا حد زیادی جبران نمود.


13:


14:

انواع سقفهایی که در اسکلتهای فلزی اجرا می شوند عبارتند از :
سقف کامپوزیت
سقف کرومیت
سقف تیرچه بلوک
سقف کامپوزیت :
یکی از پرطرفدارترین سقفهای موجود که طراحان سازه و مجریان تمایل زیادی به طرح و اجرای اون دارند سقفهای کامپوزیت می باشند.
اجزای تشکیل دهنده سقف کامپوزیت :
میلگرد
بتن
مراحل اجرای سقف کامپوزیت:
حمل و انبار مصالح لازم برای اجرای سقف
قالب بندی سقف بوسیله چهارتراش ، گوه ، تخته روسی، فاصله انداز 2.5 ، ورق آلومینیوم و پلاستیک
مش بندی سقف بوسیله میلگرد با مقاومت تسلیم طراحی


نصب اسپیسرهای پلاستیکی و لقمه های بتنی
شمع بندی و بستن کناره های سقف ، در نظر گرفتن محل تاسیسات و بازشوها
آماده سازی و بازرسی سقف جهت بتن ریزی
بتن ریزی و پرداخت سطح
نگهداری
فواید سقف کامپوزیت :
بدست آوردن سقفی یکپارچه و صلب
سرعت اجرایی نسبتا بالا
معایب :
1-احتیاج به اجرای سقف کاذب
فضای لازم برای دپوی قالبها
وقت بر بودن قالب بندی سقف

سقف کرومیت :
سقفهای کرومیت از لحاظ قالب بندی مابین تیرچه ها به دسته های زیر تقسیم می شوند :
کرومیت با بلوکه سفال
کرومیت با بلوکه سیمانی
کرومیت با بلوکه های پلی هستایرن
کرومیت کامپوزیت
اجزاء تشکیل دهنده سقف کرومیت :
تیرچه فلزی با جان باز
بلوک سیمانی ، سفالی یا قالب فلزی
میلگرد افت حرارت
کلافهای عرضی
بتن پوششی
اجزای تشکیل دهنده تیرچه فلزی با جان باز :
نبشی فوقانی
میلگرد زیگزاگ
تسمه فلزی تحتانی
تسمه فلزی که در تکیه گاهها جهت تقویت برشی تیرچه برنامه دارد.
انواع قالب بندی مابین تیرچه ها :
بلوک سفالی
بلوک سیمانی
قالب فنری
میلگردهای افت حرارت :
میلگردهای افت حرارت به فواصل 30 سانتیمتر عمود بر تیرچه ها اجرا می شوند و می توانند از قطرهای 6 ، 8 و 10 انتخاب شوند.
مراحل اجرای سقف کرومیت :
حمل و انبار مصالح تشکیل دهنده سقف
اندازه گیری تیرچه ها
بالا بردن ، نصب و جوشکاری تیرچه ها
بلوک چینی
اجرای کلاف عرضی
قالب بندی و بستن حاشیه های سقف
بلوک چینی در نقاطی که از بلوک کامل نمی توان هستفاده کرد.
اجرای آرماتورهای افت حرارت
کنترل و آماده سازی سقف در جهت بتن ریزی سقف
ساخت و یا سفارش مقدار لازم بتن جهت بتن ریزی
بتن ریزی و پرداخت سطح
نگهداری
مزایای سقف کرمیت
سقف های کرمیت درانواع مختلف اون مزایای زیادی از جمله:کاهش هزینه ها,امکان حذف کش ها,سرعت اجرا,عدم نیاز به شمع بندی و ...

می باشد که در ذیل به ذکر اونها می پردازیم:

1.عدم نیاز به شمع بندی:
محاسبات و اجرای سقف های کرمیت با فرض اینکه تیرچه های فولادی قادر به تحمل وزنشان شامل بلوک,بتن وشرایط اجرایی را دارا می باشند انجام میگیرد وبه همین دلیل سقف های کرمیت نیازی به هیچ گونه شمع بندی ندارند و به اصطلاح تیرچه ها خود ایستا هستند.
2.سرعت و سهولت اجرا:
سرعت اجرای این سقف ها نسبت به سایر مواری که اجرا می شود به دلیل عدم شمع بندی بیشتر هست و 48 ساعت پس از بتن ریزی می توان بر روی اون رفت وآمد نمود و بارگذاری های سبک را انجام داد و عملیات ساختمانی روال عادی خود را پیدا می کند.


3.اجرای هم وقت چند سقف:
به دلیل عدم وجود شمع و جک در زیر سقف های کرمیت عملا امکان اجرای هموقت چند سقف شامل مراحل چیدن تیرچه ها و بتن ریزی به طور هم وقت امکان پذیر می باشد و این کاراز مهمترین مزایای سقف کرمیت از نظر اقتصادی مخصوصا برای انبوه سازان واجرای ساختمان های با زیر بنای کم وطبقات زیاد هست.
4.کاهش مصرف بتن ووزن کمتر سقف:
چون در سقف های کرمیت فاصله محور به محور تیرچه ها بین 75 تا 100 سانتیمتر می باشد معمولا تا حدود 20 % از مصرف بتن کاسته و در نتیجه سقف سبک تر می گردد حال اگر از مصالحی نظیر بلوک های پوکه ای وپلی هستایرن هستفاده شود تاثیر چشمگیری در کاهش وزن سقف خواهد داشت.
5.سهولت اجرای داکت:
به دلیل فاصله نسبتا زیاد تیرچه ها احداث داکت در سقف برای عبور تاسیسات از قبیل کانال های تهویه,لوله کشی ها و...

به سهولت انجام می پذیرد ودیگر دلیل و نیازی به قطع تیرچه ها وجود ندارد.6.مقاومت نهایی و شکل پذیری بالا:
با انجام آزمایشات و محاسبات بار گذاری که بر روی سقف های کرمیت صورت پذیرفته مشخص گردیده که پس از تغییر شکل های بسیار زیاد گسیختگی در این سیستم سقف ایجاد می گردد که گسیختگی نرم هست و این حالت از نظر ایمنی در حد بسیار مطلوبی می باشد.

7.یکپارچگی سقف و اسکلت:
از مزایای سقف های کرمیت که بر روی اسکلت های فلزی صورت می گیرد این هست که به دلیل جوش شدن تیرچه ها بر روی پل ها پس از عملیات بتن ریزی بین سقف و اسکلت یکپارچگی به وجود می آید وهمانند یک دیافراگم صلب عمل می کند.البته در اسکلت های بتنی با اجرای قلابهای مخصوص که برای مهار تیرچه ها در تیرهای اصلی به کار می رود می توان چنین یکپارچگی را ایجاد نمود البته اجرای اون به راحتی اسکلت های فلزی نیست.

8.پایین بودن تنش در بتن:
به دلیل اینکه تیرچه های فولادی ما از نوع خود ایستا هستند ومی توانند وزن های اعمالی را به تنهایی تحمل نمایند تنشی که در بتن ایجاد می گردد پایین می آید همچنین با انجام آزمایش بارگذاری بر روی سقف های کرمیتی که مقاومت نهایی بتنشان کمتر از حد معمول بوده هست مشخص شده که لطمه ای به ظرفیت باربری سقف وارد نمی شود.

9.امکان طراحی برای دهانه های بزرگ:
در سیستم کرمیت این امکان وجود دارد که سقف های با دهانه های بزرگ و بارهای زیاد طراحی گردد که این مزیت در طراحی سازه های با کابری های خاص که به دهانه و بارهای زیاد نباز دارند مورد هستفاده برنامه می گیرد و تا کنون دهانه های 12.5 متری و شدت بارهای 7 تن بر متر مربع اجرا گردیده که انجام آزمایش های بارگذاری ایمنی اون را مورد تایید برنامه داده هست.

10.حذف رد فولاد زیر سقف:
در سقف های ضربی همان گونه که مشاهده می شود خطوط تیره ای روی گچ ایجاد می شود که اثر تیر آهن هست وبه اون داغ آهن گویند ولی در سقف های کرمیت چون بلوک ها پایین تر از تیرچه ها برنامه می گیرند پوشش گچ و خاک زیر تیرچه بیشتر شده واین امر موجب کاهش جذب ذرات معلق شده وبدین جهت سایه یا رد فولاد دیده نمی شود.

11.امکان حذف کشها:
امروزه از مفهوم دیافراگم صلب در اونالیز و طراحی بیشتر ساختمان ها هستفاده می گردد در این سازه ها نیروی القایی زلزله از طریق دال صلب بتنی به سیستم های مقاوم در برابر نیروی جانبی مانند بادبندها و دیوارهای برشی منتقل می گردد در سقف های تیرچه بلوک معمولی فرض بر این هست که تنش های فشاری و برشی ایجاد شده در دیافراگم صلب توسط بتن وتنش های کششی توسط کش ها تحمل می شود حال این که سقف های کرمیت دو تفاوت عمده نسبت به سقف های تیرچه بلوک دارند:
1.در اسکلت فلزی تیرچه های کرمیت به پل ها جوش می شوند.
2.تنش در این تیرچه ها پس از گرفتن بتن و ایجاد یک مقطع مرکب به طور چشمگیری از تنش مجاز کمتر هست واز همین ظرفیت اضافی می توان برای حذف کش ها هستفاده نمود.


بنا براین شبکه به هم پیوسته پل ها و تیرچه های کرمیت می تواند دال بتنی سقف را در مقابل نیرو های درون صفحه ای مسلح کند.این سقف می تواند به خوبی مانند یک دیافراگم صلب عمل کند ودیگر نیازی به هستفاده از کش ها نیست وحذف کش ها می تواند موجب صرفه جویی دراستفاده از فولاد گردد وهمچنین موجب یکنواختی زیر سقف وحداقل شدن نازک کاری زیر سقف می گردد.

12.نظارت بر اجرا:
شرکت هایی که اقدام به ساخت تیرچه های کرمیت می نمایند موظف هستند تا در تمام مراحل نصب و اجرای سقف بر حسن انجام کار نظارت داشته باشند.
انواع سقف کرمیت
سقف های کرمیت را می توان به چند نوع دسته بندی کرد,از جمله سقف تیرچه
بلوک کرمیت سقف پلیمری کرمیت سقف کامپوزیت کرمیت و سقف ضربی کرمیت که
این تنوع می تواند از جمله مزایای این نوع سقف باشد که به راحتی پاسخگوی نیاز هر
قشری ازامت هست که در این جا به توضیح انواع اون می پردازیم:

سقف تیرچه بلوک کرمیت:
با رواج یافتن سقف های تیرچه بلوک در ایران تا حد زیادی این سقف ها توانستند
مشکلات بسیاری را که سقف طاق ضربی داشتند حل نمايند ولی اجرای این سقف علاوه بر
مزایای اون سخت و دشوار بود و اون نیاز مبرم به شمع بندی و اجرای جک در زیر اون بود
چون این تیرچه ها نمی توانستند وزن خود را تحمل نمایند که علاوه بردست و پا گیر بودن
هزینه ای را ایجاد می نمود و همچنین وقتی حداقل دو هفته ای نیاز هست تا بتوان سقف را بهطور کامل آزاد نمود که با متداول شدن تیرچه های خود ایستای کرمیت این مشکل به راحتی حل شد و اکنون اجرای این سقف بر روی هر نوع سازه ای امکان پذیراست

اجرای سقف تیرچه بلوک کرمیت ومعمولی مقایسه کنید؟؟؟؟؟

سقف پلیمری کرمیت:
برای این که ما به سقف های سبک تری دست یابیم چند سالی هست که مصالح پلیمری جدیدی به نام پلی هستایرن وارد بازار شده اند که در انواع مختلف و قیمت های متفاوت موجود هست هستفاده از این مصالح به دلیل این که فاصله تیرچه ها بیشتر ووزن بسیار کمتری نسبت به سایر بلوک ها دارند وسرعت اجرایی بالایی دارند موجب صرفه جویی در هزینه و وقت و کاهش حدود 7 %ی فولاد و کاهش چشمگیر وزن سقف می گردد


سقف کامپوزیت کرمیت:
یکی از قابلیت های سیستم کرمیت اجرای سقف های کامپوزیت به این طریق می باشد در ایران این سقف ها به این صورت اجرا می شود که بر روی تیرچه های فولادی که همه به صورت IPEیاCPE(لانه زنبوری)می باشند پس ازقالب بندی دال بتنی ریخته می شود ولی در سیستم کرمیت به جای هستفاده از IPEیا CPEاز تیرچه های فولادی با جان باز هستفاده می شود که با مقایسه این دو می توان به کاهش چشمگیر وزن سقف و اقتصادی بودن اون پی برد همچنین به علت برنامه گرفتن کامل جان تیرچه ها درون بتن لرزش کمتری در مقایسه با سیستم های دیگر کامپوزیت داردعلاوه بر اون وزن تمام شده اون نسبت به سقف تیرچه بلوک معمولی کمتر و مقاوم تر می باشد وبرای پوشش دهانه های بزرگ و با بار زیاد مناسب تر هست لازم به ذکر هست که این روش در سال 1367 توسط شرکت کرمیت پارس به بازار عرضه شده هست

15:


16:

انواع سقف(قسمت دوم)

سقف کامپوزیت کرمیت:
یکی از قابلیت های سیستم کرمیت اجرای سقف های کامپوزیت به این طریق می باشد در ایران این سقف ها به این صورت اجرا می شود که بر روی تیرچه های فولادی که همه به صورت IPEیاCPE(لانه زنبوری)می باشند پس ازقالب بندی دال بتنی ریخته می شود ولی در سیستم کرمیت به جای هستفاده از IPEیا CPEاز تیرچه های فولادی با جان باز هستفاده می شود که با مقایسه این دو می توان به کاهش چشمگیر وزن سقف و اقتصادی بودن اون پی برد همچنین به علت برنامه گرفتن کامل جان تیرچه ها درون بتن لرزش کمتری در مقایسه با سیستم های دیگر کامپوزیت داردعلاوه بر اون وزن تمام شده اون نسبت به سقف تیرچه بلوک معمولی کمتر و مقاوم تر می باشد وبرای پوشش دهانه های بزرگ و با بار زیاد مناسب تر هست لازم به ذکر هست که این روش در سال 1367 توسط شرکت کرمیت پارس به بازار عرضه شده هست


سقف ضربی کرمیت:
با توجه به شرایط اقتصادی اکثریت امت و اینکه هنوز اکثر ساختعمان هایی که در شهرستان ها ساخته می شود بین1تا 3 طبقه می باشد ودر اونها ازطاق ضربی به دلیل سهولت و سرعت اجرای زیاد هستفاده می گردد این سیستم می تواند جایگزین خوبی برای اون باشد واشکالات عمده ای که طاق های ضربی دارند از قبیل عدم وجود صلبیت و یکپارچگی کافی در سقف و مصرف فولاد زیاد نسبت به باربری که انجام می دهند را بر طرف سازد.در این روش وجود لایه نازکی از بتن روی سقف می تواند دیافراگم مناسبی بین ستون ها ایجاد کند و همچنین به دلیل هستفاده از تیرچه های با جان باز مقدار زیادی در مصرف فولاد صرفه جویی می شود و برای ساختمان های تا حدود 3 طبقه بسیار مناسب هست

با مقایسه دو نوع طاق ضربی به صورت سنتی و کرمیت به مزایای سقف
ضربی کرمیت پی می بریم
کاهش هزينه امکان حذف کش ها سرعت و سهولت اجرا عدم نياز به شمع بندي پايين بودن تنش در بتن سهولت اجرا داکت (بازشو) حذف رد فولاد در زيرسقف امکان اجراي هموقت چند سقف مقاومت نهايي و شکل پذيري بالا يکنواختي زير سقف (مصرف گچ و خاک کمتر) امكان نظارت بر اجراي سقف در طول عمليات اجرايي کاهش مصرف بتن و وزن کمتر سقف (حدود 20%) يکپارچگي سقف و اسکلت (مقاومت در طول اجراي سقف) امکان طراحي و اجراي سقف با دهانه ها و باربري هاي خاص عدم نياز به شمع بندي طراحي سقف کرميت با اين فرض انجام مي شود که تيرچه ها به تنهايي (قبل از گرفتن بتن) توانايي تحمل وزن خود، بلوک، بتن خيس و شرایط اجرايي را داشته باشند.

بنابراين سقف کرميت نيازي به شمع بندي در هيچ يک از مراحل عمليات اجرايي ندارد.

سرعت و سهولت اجرا در اين سيستم، اجراي سقف نسبت به سيستم هاي مشابه آسانتر بوده و با سرعت بيشتري انجام مي شود.

48 ساعت پس از بتن ريزي، رايشان سقف قابل رفت و آمد و بارگذاري سبک بوده و مي توان عمليات ساختماني را همچنين گفت که اين مزيت موجب سرعت در روند عمليات ساخت مي گردد.

امکان اجراي هموقت چند سقف با توجه به اين که در سيستم سقف کرميت هيچ گونه شمع بندي وجود ندارد.

عملا" مي توان چند سقف را براي بتن ريزي آماده کرد و هم وقت عمليات بتن ريزي را بر رايشان سقف ها انجام داد.

اين کار براي ساختمان هاي با طبقات زياد و يا زيربناي کم بسيار مقرون به صرفه و مناسب هست.

يکپارچگي سقف و اسكلت به علت جوش شدن تيرچه ها به اسکلت، پس از گرفتن بتن، سقف و اسکلت يکپارچه شده و مي تواند مانند يک ديافراگم صلب عمل کند.

در اسکلت هاي بتني نيز با در نظر گرفتن قلاب هاي مخصوصي، امکان يکپارچگي بيشتري ايجاد مي شود.

امکان حذف کش ها با توجه به يکپارچگي سقف و اسكلت، مي توان کش ها (اعضاي غيرباربر) را حذف کرد .

حذف کش ها علاوه بر صرفه جايشاني در مصرف فولاد باعث يکنواختي بيشتر زير سقف شده و عمليات نازک کاري را به حداقل مي رساند.

پايين بودن تنش در بتن به علت خود ايستا بودن تيرچه ها(تيرچه قبل از گرفتن بتن مي تواند وزن بلوک، بتن خيس و شرایط اجرايي را به تنهايي تحمل کند) تنش ايجاد شده در بتن بسيار پايين هست .

آزمايش بارگذاري رايشان سقف هاي کرميت که مقاومت نهايي بتن اونها کمتر از مقدار مورد نظر بوده نشان داده که بتن با مقاومت پايين به ظرفيت باربري سقف لطمه اي وارد نمي سازد.

امکان طراحي و اجراي سقف با دهانه ها و باربري هاي خاص در سيستم سقف کرميت امکان طراحي و اجراي سقف با دهانه هاي بلند و بارهاي سنگين وجود دارد.

تاکنون سقف با دهانه 5/12 متر و همينطور سقف با شدت بار 7 تن بر متر مربع اجرا شده که در هر مورد آزمايش هاي بارگذاري ، ايمني سقف را تاييد کرده اند.

حذف رد فولاد زير سقف اثر داغ آهن در سقف هاي ضربي به صورت خط تيره اي رايشان گچ مشاهده مي شود ولي در سقف کرميت به علت پايين تر بودن سطح بلوکها از تيرچه ها، پوشش گچ و خاک در زير تيرچه ها نسبت به بقيه نقاط سقف بيشتر هست و همين امر سبب کاهش جذب ذرات معلق مي شود.

بنابراين سايه فولاد بال تحتاني تيرچه ها مشاهده نمي گردد.

سهولت اجراي داکت (بازشو) به علت فاصله زياد تيرچه ها (73 تا 100 سانتي متر محور به محور ) ايجاد داکت درسقف جهت عبور لوله هاي تاسيساتي نصب دودکش موتورخانه و شومينه نصب توالت ايراني و يا عبور کانال كولر به راحتي امکان پذير هست و نياز به قطع کردن تيرچه ها نمي باشد.

نظارت بر اجراي سقف در طول اجرا اكيپ هاي خاصي جهت نظارت بر سقف ها آموزش ديده اند تا در صورت تمايل مشتري در طي اجراي سقف ها نظارت مستمر بر نحوه عملكرد مجريان صورت پذيرد و از سلامت اجراي سقف چه از نظر فني و چه از نظر زيبايي اطمينان كامل حاصل گردد.

کاهش مصرف بتن و وزن کمتر سقف به علت فاصله زياد تيرچه ها (حدود 75 سانتي متر محور به محور ) از مصرف بتن در حدود 20% نسبت به تيرچه و بلوک معمولي کاسته شده و نهايتا" وزن سبک تر مي گردد.

هستفاده از بلوک هاي پوکه اي و بلوک هاي پلي هستايرن کرميت يا سيستم کامپوزيت نيزدر کاهش وزن موثر هست.

مقاومت نهايي و شکل پذيري بالا محاسبات و آزمايش هاي بارگذاري رايشان سقف نشان مي دهد که گسيختگي اين سيستم پس از تغيير شکل هاي بسيار زياد اتفاق مي افتد.

« گسيختگي نرم» و اين رفتار سقف از نظر ايمني مطلوب هست .

مزاياي سقف کامپوزيت کرميت کاهش وزن سقف کاهش مصرف تيرچه کاهش هزينه هاي تمام شده عدم نياز به محل دپايشان مصالح سهولت اجراي داکت و عبور تاسيسات سهولت اجراي سقف با دهانه هاي بلند نداشتن لرزش نسبت به سيستم کامپوزيت معمولي کاهش وزن سقف از اون جا که در اين سيستم بلوک حذف مي شود، وزن بلوک از وزن سقف کاذب کاسته مي شود، اين کاهش وزن حدود 10% کاهش مصرف تيرچه ، 7% کاهش وزن در اسکلت و فونداسيون ساختمان نيز خواهد داشت.

کاهش مصرف تيرچه از اون جا که آكس به آکس تيرچه ها در سقف کامپوزيت حداقل 85 سانتيمتر مي باشد، اين امر باعث کاهش مصرف تيرچه و در نتيجه کاهش هزينه ها مي شود.

سهولت اجراي داکت و عبور تأسيسات خالي بودن فضاي خالي بين تيرچه ها امکان عبور تمام کانالها، داکتها، لوله هاي برق و ديگر تأسيسات را به راحتي فراهم مي نمايد.

نداشتن لرزش نسبت به سيستم کامپوزيت معمولي با توجه به اونکه تيرچه هاي فلزي کرميت داراي جان باز هستند و در هنگام اجرا جان تيرچه کاملا" از بتن انباشته مي شود، سقفهاي کرميت داراي لرزش نيستند.

سهولت اجراي سقف با دهانه هاي بلند سنگين بودن وزن بلوک و در نتيجه وزن زياد سقف باعث خزش بتن و ايجاد خطر در هنگام زلزله مي گردد که همواره يکي از مسائل خطر آفرين انواع سيستمهاي تيرچه بلوک با دهانه بلند مي باشد.

در سقف کامپوزيت کرميت با توجه به سبکي وزن سقف و کاهش بار وارده به تيرچه ها ، اجراي دهانه هاي بلند با اطمينان خاطر بيشتري انجام گرفته و تنش بتن مانند تمام سيستمهاي سقفهاي کرميت بسيار پايين باقي خواهد ماند و بتن را دچار خزش ننموده و ضريب مقاومت سقف بالا مي باشد.

كاهش هزينه هاي تمام شده كاهش وزن تير چه مصرفي ، كاهش هزينه هاي بلوك ، كاهش هزينه هاي حمل و نقل ، كاهش وزن اسكلت و فونداسيون ، نداشتن پرت ، سرعت اجراي بالا ، نصب سقف كاذب با كمتر از نصف هزينه سقفهاي كاذب موجود در بازار ، در مجموع باعث كاهش هزينه ساختمان ميگردد.

به طور مثال چون هر قالب فلزي براي حداقل سي بار هستفاده ، طراحي و ساخته ميشوند ميتوان با تعداد محدودي از اين قالبها مساحت زيادي سقف اجرا نمود.

معمولا" اين موضوع در وقت اجرا با خريد يا كرايه تعداد مشخصي قالب انجام ميشود كه فقط شامل دو بار كرايه حمل ( رفت و برگشت قالب به كارگاه) انجام مي گردد و از هزينه بالاي حمل بلوك يا يونوليت و پرت وقت حمل جلوگيري ميشود.

ضمنا" بهاي بلوك و حمل اون كه در ابتداي پروژه بايد هزينه گردد، صرفه جايشاني مي شود .

در صورت نياز بخشي از اين هزينه نه تمامي اون به صورت سقف كاذب ، اون هم در انتهاي پروژه هزينه خواهد شد.

سقف کُرمیت در سیستم سقف کُرمیت از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن هستفاده می شود.

در ساخت تیرچه های مذکور از یک تسمه، در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده در جان هستفاده می شود.

برای پرکردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی هستایرن، طاق ضربی ، قالب های موقت فولادی (کامپوزیت ) و یا هر پرنماينده سبک هستفاده می شود.

فواصل تیرچه ها بسته به نوع قالب از 73 سانتی تا 100 سانتی متر متغیراست ، روی سقف نیز با 4 الی 10 سانتی متر بتن پوشانده می شود.

تیرچه ها از نوع خود ایستا بوده و به همین علت هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف مورد نیاز نمی باشدو تیرچه ها به نحوی طراحی می شوند که بتوانند وزن بتن خیس، قالب ها و شرایط اجرایی سقف را به تنهایی تحمل نمايند.

پس ازاین که بتن به 75% مقاومت مشخصه خود می رسد ، تیرچه های فولادی با بتن به صورت یک مقطع مختلط وارد عمل شده و بارهای مرده و زنده سقف را تحمل می نمايند.

سقف تیرچه و بلوک کُرمیت با متداول شدن سقف های تیرچه و بلوک سنتی برخی از مشکلات سیستم طاق ضربی مرتفع شد.

اما این سقف ها مشکلات دیگری را به همراه خود پدید آوردند که عمده ترین اونها ضرورت هستفاده از شمع بندی در زیر سقف هست.

شمع بندی علاوه بر دست و پاگیر بودن هزینه زیادی را نیز بر ساختمان تحمیل می کند.

در سال 1363 با هستفاده از بلوك کُرمیت به جاي طاق ضربي كه قبلا" در اين سيستم بعنوان قالب ثابت بكار مي رفت عملا" سقف تیرچه وبلوک کُرمیت وارد بازارشد.

این سقف به علت خود ایستا بودن تیرچه ها نیازی به شمع بندی ندارند و به همین علت از سرعت اجرای بسیار بالایی برخوردار می باشد.

اجرای این سقف بر روی اسكلت های فولادی بتنی و دیوارهای باربر امکان پذیر می باشد.

سقف پلیمری کُرمیت در راستای سبک سازی ساختمان، این شرکت هم وقت با ستفاده از قالب کامپوزیت و بلوک های پوکه ای اقدام به هستفاده از مصالح پلیمری در ساختمان کرده هست.

هستفاده از بلوک های پلی هستایرن نسوز در سقف باعث کاهش مصرف تیرچه تا حدود 20% و کاهش فولاد مصرفی سازه تا حدود 7% می شود.

سهولات اجرای این نوع سقف، باعث افزایش سرعت اجرا و درنیتجه کاهش هزینه های اجرایی می گردد.

در عین حال در هزینه های حمل و نقل نیز صرفه جویی قابل ملاحظه ای صورت می گیرد.

شیارهای مناسب ایجاد شده در زیر این بلوک ها باعث پیوستگی گچ و خاک در زیر سقف می گردد.

در جهت بهبود هستفاده از مصالح پلیمری، بخش تحقیق و توسعه این شرکت مشغول مطالعات و بررسی های بیشتر می باشد.

سقف کامپوزیت کُرمیت سیستمهای معمول کامپوزیت در امریکا عینا" با تیرچه های با جان باز انجام می شود و معمولا" همراه با گذاشتن یک ورق فولادی موجودار به عنوان عرشه و آرماتور بندی روی اون بتن ریخته می شود .

در این سيستم قالب ماندگار هست و قطعات جان نیز با بتن احاطه نمی شود.

در طراحی سیستم قالب کامپوزیت کُرمیت، نظر بر اون بوده که علاوه بر سرعت و تطبیق با آیین نامه ها ، هر چه ممکن اقتصادی تر باشد.

از این رو اولا" قالب باید قابل هستفاده مداوم باشد، ثانیا" جان تیرچه با بتن پر شود که بتوان قطعات جان را اقتصادی تر طراحی نمود و از لرزش سقف نیز کاسته شود.

سیستمهای کامپوزیت رایج در ایران که با تیرآهن ساده یا لانه زنبوری با تیر ورق هستفاده می شوند، دارای جان باز نیستند.

در وهله اول قالب هاي سقف كرميت سه قطعه بوده و براي باز كردن ، قطعات اون بايد از يكديگر جدا مي شد ، با تحقيق بخش
R&D اين شركت این قالب با بهینه سازی و هستفاده از خاصیت تغییر شکل ارتجاعی فولاد به قالبی یکچارچه تبدیل شد.

این قالب در بین تیرچه ها برنامه گرفته و سپس گيرش اولیه بتن قالب از زیر سقف در آورده می شود .

این قالب محاسن بسیار زیادی دارد و با سرعت چیده و جمع آوری می گردد و با دقت مختصری , بارها قابل هستفاده هست.

این قالب هم اکنون در پروژه های مختلف این شرکت مورد هستفاده هست.

آخرین بررسی ها و دستاوردها نشان داد که بهتر هست جهت تطبیق سیستم با سیستم تیرچه بلوک و هستفاده از آرماتور حرارتی یک جهته و حذف آرماتور خمشی در دال فوقانی و در نتیجه صرفه جویی اقتصادی، فاصله لب با لب تیرچه ها حداکثر 75 سانتی متر باشدروش سقف سازی تیرچه و بلوک ترکیبی هست از دو روش پیش ساخته و بتن درجا که در این روش مزایای پیش ساختگی همانند سرعت ساخت و هزینه کم قالب بندی و آرماتوربندی و کیفیت خوب بتن ساخته شده در کارخانه با جنبه های مثبت بتن ریزی درجا همانند عدم نیاز به جرثقیل به خوبی تلفیق شده هست.
از مزایای دیگر مصرف کمتر فولاد در این نوع سقف در مقایسه با سقف طاق ضربی - تیرآهن از دلایل عمده توسعه این روش در سالهای اخیر در ایران هست.بخش اول : نکاتی در مورد بتن پیش تنیده و آرمه و سقفهای بتنی
ضعف عمده بتن پایین بودن مقاومت کششی در اون میباشد که حدود 1/10 تا 1/20 مقاومت فشاری اون هست و به علت وجود این ضعف جز در موارد خاص همانند شالوده های حجیم و دیواره های حایل وزنی , بتن به تنهایی قابل هستفاده نمی باشد.
در قطعات خمشی صفحات پایین تر از صفحه خنثی , کشیده شده و صفحات بالاتر فشرده میشوند .

اگر در ساخت این قطعات تنها از بتن هستفاده شود توان باربری بسیار کمی خواهند داشت زیرا توان باربری اونها با تاب کششی بسیار ناچیز بتن محدود خواهد شد در صورتی که مقدار زیادی از این تاب فشاری بتن بدون هستفتده می ماند.


برای رفع این ضعف بتن ( کمبود تاب کششی ) به دو روش عمل میشود:
1 - مسلح کردن بتن برای تحمل تنشهای کششی.
2 - ایجاد پیش تنیدگی در بتن برای جبران تنشهای کششی که در مراحل اجرا و بهره برداری در اون ایجاد خواهد شد.
در هر دو روش از فولاد که چسبندگی خوبی با بتن دارد و ضریب انبساط حرارتی اون با ضریب انبساط حرارتی بتن تقریبا برابر هست هستفاده میشود.


قابل ذکر هست که فرق پايه ی بتن آرمه و بتن پیش تنیده در اون هست که در بتن آرمه فولاد و بتن هنگام ساخت بطور ساده کنار هم برنامه میگیرند و تنش هر دو در منطقه کششی مقطع , از نوع کششی هست.

در حالیکه در بتن پیش تنیده یک نوع اتحاد فعال بین اونها وجود دارد به این شکل که ابتدا فولاد توسط جکهای هیدرولیکی بسیار قوی کشیده میشود و سپس ایجاد پیوستگی کافی بین فولاد و بتن , جکها به آرامی رها کشته و بتن را تحت تنش فشاری برنامه میدهد که در مرحله بهره برداری تنش فولاد از نوع کششی و تنش بتن از نوع فشاری هست.

در بتن آرمه به علت افزایش طول فولاد در مرحله بهره برداری در منطقه کششی بتن ترکهایی ایجاد میشود و با افزایش تنش کششی فولاد عرض ترکها زیادتر شده و در صورتیکه عرض ترکها محدود نشوند این امر روی پایایی سازه اثر زیان بخشی خواهد داشت.

برای این کار مقدار تغییر طول نسبی فولاد محدود شود و چون پايه کشسانی فولاد برای انواع مختلف اون دارای مقدار ثابتی هست لذا با محدود کردن تنش فولاد عرض ترکها به مقادیر پیش بینی شده ای محدود خواهد شد.

به همین دلیل هست که در آیین نامه های اجرایی هستفاده از فولادهایی که دارای حد کشسانی بالایی ( با تنش تسلیم بیشتر از 5000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع )هستند مجاز نمی باشد.

برای ایجاد پیش تنیدگی در بتن از فولادهای مورد هستفاده در بتن مسلح نمی توان هستفاده کرد چراکه حدود 1800 تا 2500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع از تنش کشش اولیه فولاد در اثر خزش و کوتاه شدن کشسانی بتن و همچنین جمع شدگی اون در اثر خشک شدن و وادادگی فولاد و دیگر شرایط حذف و تلف میشود و حتی در صورت هستفاده از مقاومترین نوع فولاد برای مسلح کردن بتن معمولی که تنش مجاز اون حدود 2800 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع هست تقریبا کل نیروی کششی اولیه فولاد در اثر افتهای ذکر شده تلف خواهد شد.

به این دلیل در بتن پیش تنیده برای ایجاد پیش تنیدگی از فولاد با مقاومت بسیار بالا هستفاده میشود تا پس از تلف شدن مقدار اولیه تنش مقدار زیادی از اون باقی بماند .

بطور معمول برای تولید تیرچه پیش تنیده ار فولاد با مقاومت بسیار بالا به قطر 5 میلیمتر و دارای مقاومت 17500 تا 19000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع هستفاده میشود.

یکی از قسمتهای اصلی انواع ساختمانها سقفهای بتنی هستند که نقش پايه ی اونها انتقال نیروهای قائم و افقی ناشی از وزن مرده سقف و سربارها و نیروهای حاصل از زلزله و باد به تیرها و ستونها و دیوارهای باربر هست.


17:


18:

روش سقف سازی تیرچه و بلوک ترکیبی هست از دو روش پیش ساخته و بتن درجا که در این روش مزایای پیش ساختگی همانند سرعت ساخت و هزینه کم قالب بندی و آرماتوربندی و کیفیت خوب بتن ساخته شده در کارخانه با جنبه های مثبت بتن ریزی درجا همانند عدم نیاز به جرثقیل به خوبی تلفیق شده هست.
از مزایای دیگر مصرف کمتر فولاد در این نوع سقف در مقایسه با سقف طاق ضربی - تیرآهن از دلایل عمده توسعه این روش در سالهای اخیر در ایران هست.بخش اول : نکاتی در مورد بتن پیش تنیده و آرمه و سقفهای بتنی
ضعف عمده بتن پایین بودن مقاومت کششی در اون میباشد که حدود 1/10 تا 1/20 مقاومت فشاری اون هست و به علت وجود این ضعف جز در موارد خاص همانند شالوده های حجیم و دیواره های حایل وزنی , بتن به تنهایی قابل هستفاده نمی باشد.
در قطعات خمشی صفحات پایین تر از صفحه خنثی , کشیده شده و صفحات بالاتر فشرده میشوند .

اگر در ساخت این قطعات تنها از بتن هستفاده شود توان باربری بسیار کمی خواهند داشت زیرا توان باربری اونها با تاب کششی بسیار ناچیز بتن محدود خواهد شد در صورتی که مقدار زیادی از این تاب فشاری بتن بدون هستفتده می ماند.


برای رفع این ضعف بتن ( کمبود تاب کششی ) به دو روش عمل میشود:
1 - مسلح کردن بتن برای تحمل تنشهای کششی.
2 - ایجاد پیش تنیدگی در بتن برای جبران تنشهای کششی که در مراحل اجرا و بهره برداری در اون ایجاد خواهد شد.
در هر دو روش از فولاد که چسبندگی خوبی با بتن دارد و ضریب انبساط حرارتی اون با ضریب انبساط حرارتی بتن تقریبا برابر هست هستفاده میشود.


قابل ذکر هست که فرق پايه ی بتن آرمه و بتن پیش تنیده در اون هست که در بتن آرمه فولاد و بتن هنگام ساخت بطور ساده کنار هم برنامه میگیرند و تنش هر دو در منطقه کششی مقطع , از نوع کششی هست.

در حالیکه در بتن پیش تنیده یک نوع اتحاد فعال بین اونها وجود دارد به این شکل که ابتدا فولاد توسط جکهای هیدرولیکی بسیار قوی کشیده میشود و سپس ایجاد پیوستگی کافی بین فولاد و بتن , جکها به آرامی رها کشته و بتن را تحت تنش فشاری برنامه میدهد که در مرحله بهره برداری تنش فولاد از نوع کششی و تنش بتن از نوع فشاری هست.

در بتن آرمه به علت افزایش طول فولاد در مرحله بهره برداری در منطقه کششی بتن ترکهایی ایجاد میشود و با افزایش تنش کششی فولاد عرض ترکها زیادتر شده و در صورتیکه عرض ترکها محدود نشوند این امر روی پایایی سازه اثر زیان بخشی خواهد داشت.

برای این کار مقدار تغییر طول نسبی فولاد محدود شود و چون پايه کشسانی فولاد برای انواع مختلف اون دارای مقدار ثابتی هست لذا با محدود کردن تنش فولاد عرض ترکها به مقادیر پیش بینی شده ای محدود خواهد شد.

به همین دلیل هست که در آیین نامه های اجرایی هستفاده از فولادهایی که دارای حد کشسانی بالایی ( با تنش تسلیم بیشتر از 5000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع )هستند مجاز نمی باشد.

برای ایجاد پیش تنیدگی در بتن از فولادهای مورد هستفاده در بتن مسلح نمی توان هستفاده کرد چراکه حدود 1800 تا 2500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع از تنش کشش اولیه فولاد در اثر خزش و کوتاه شدن کشسانی بتن و همچنین جمع شدگی اون در اثر خشک شدن و وادادگی فولاد و دیگر شرایط حذف و تلف میشود و حتی در صورت هستفاده از مقاومترین نوع فولاد برای مسلح کردن بتن معمولی که تنش مجاز اون حدود 2800 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع هست تقریبا کل نیروی کششی اولیه فولاد در اثر افتهای ذکر شده تلف خواهد شد.

به این دلیل در بتن پیش تنیده برای ایجاد پیش تنیدگی از فولاد با مقاومت بسیار بالا هستفاده میشود تا پس از تلف شدن مقدار اولیه تنش مقدار زیادی از اون باقی بماند .

بطور معمول برای تولید تیرچه پیش تنیده ار فولاد با مقاومت بسیار بالا به قطر 5 میلیمتر و دارای مقاومت 17500 تا 19000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع هستفاده میشود.

یکی از قسمتهای اصلی انواع ساختمانها سقفهای بتنی هستند که نقش پايه ی اونها انتقال نیروهای قائم و افقی ناشی از وزن مرده سقف و سربارها و نیروهای حاصل از زلزله و باد به تیرها و ستونها و دیوارهای باربر هست.

19:


20:

سازه سقفهاي شيبدار

پوششهاي شيبدار معمولاً رايشان خرپا برنامه مي‌گيرند و خرپا مي‌تواند فلزي يا چوبي باشد.

علاوه بر اون در برخي از موارد اين پوششها رايشان سقفهاي بتني يا طاق ضربي نيز برنامه مي‌گيرند.

جزئيات اجرايي سقفهاي شيبدار به شرح زير هست:

1) خرپاي فلزي
خرپاي فلزي پس از ساخت، بايد به نحو مناسبي رنگ‌آميزي شود، همينطور بايد دقت نمود كه بال بالايي لايه‌هاي فلزي(Purlin) در يك شيب و در يك صفحه فرضي برنامه گيرند.

فاصله لايه‌ها، بايد متناسب با ابعاد ورقها انتخاب شود.

در سقفهاي با خرپاي فلزي، بايد خرپاها لااقل در يك طرف كاملاً به كلاف بتن‌آرمه بسته شوند، براي اين كار بايد قبلاً پيچهاي لازم براي اتصال در داخل كلاف بتني برنامه داده شود.

2)خرپاي چوبي
چوب مورد مصرف در خرپاهاي چوبي، بايد حداكثر ) 19%( رطوبت داشته باشد.

اعضاي مختلف خرپاي چوبي در تمام نقاط اتصال بايد با پيچ و مهره و يا اسكوپهاي فولادي محكم به يكديگر بسته شوند (ميخ نمودن ساده اين اضلاع به يكديگر كافي نمي‌باشد).

تمامي سطوحي كه با مصالح بنايي تماس دارند، بايد براي محافظت در مقابل رطوبت با قير، قطران يا مواد مناسب ديگري كه مورد تصايشانب دستگاه نظارت باشد، اندود گردند.

در محل تماس خرپاي چوبي با مصالح بنايي يا بتن در تكيه‌گاهها بايد يك لايه مقواي قيراندود، نئوپرين و يا مصالح مشابه اون برنامه داده شود.

بايد امكان تهايشانه خرپاهاي چوبي فراهم باشد تا از پيدايش قارچ و ساير آفات چوب جلوگيري شود.

جفت كردن قطعات مختلف خرپا، بايد با اصول فني صورت گيرد.

ميخهاي لاپه بايد از تمام ضخامت لاپه گذشته و به مقدار لازم در عضو فوقانی (
Topchord) خرپا فرو روند.

در ساختمانهاي چوبي كه در معرض برف و باران واقع مي‌شوند، بايد شكل خارجي بنا طوري باشد كه آب باران به سرعت جريان يافته و تخليه شود.

خرپاهاي چوبي متوالي، بايد به وسيله اعضاي ضربدري در جهت عمود بر سطح خرپا با يكديگر مرتبط باشند.

3) طاق ضربي
چنانچه سازه سقف شيبدار، طاق ضربي باشد و دستور خاصي به منظور آماده نمودن سطح سقف براي پوشش شيبدار صادر نشده باشد، مي‌توان به ترتيب زير عمل كرد: ابتدا قطعات كوچك واسطه از قبيل ناوداني، تيرآهن و قوطي را آماده كرده و رايشان تيرآهنهاي سقف ضربي جوش مي‌دهند و سپس پرلينها را رايشان قطعات پروفيل ياد شده، برنامه داده و پوشش را اجرا مي نمایند.


4) سقفهاي بتن‌آرمه شيبدار
اگر سازه سقف شيبدار، بتن‌آرمه باشد، معمولاً در موقع بتن‌ريزي گوه‌هاي چوبي به شكل هرم ناقص در نقاط معيني در دال سقف برنامه مي‌دهند تا بعداً بتوان پروفيلهاي آهني را به گوه‌هاي مربوط، متصل و پوشش شيبدار را اجرا نمود.

چنانچه گوه‌هاي مورد نظر نصب نشده و يا تدابير ديگري كه بتوان نسبت به نصب پروفيلها اقدام نمود، به عمل نيامده باشد و بخواهند با به كار بردن چكش فشنگي و صفحه فلزي رابط، پروفيلهاي آهني را نصب نمایند، بايد نحوه عمل و نوع فشنگ مورد هستفاده به تصايشانب دستگاه نظارت برسد.

21:


22:

ساندايشانچ پانل دكوراتيو و خانه های پیش ساخته

-

ورق گالوانیزه طرحدار ( با رنگ سوپر پلی هستر در 24 طرح و رنگ متفاوت ) به ضخامت 30 ميكرون
- فوم پلی یورتان ( ترکیب ایزوسیانات و پلی یول )
- فویل آلومینیوم یا ورق گالوانیزهساختار

مشخصات: - ضخامت : 8/1 سانتيمتر
- عرض : 35 سانتيمتر
- طول : به سفارش مشتري

تيپ هاي مختلف ساندايشانچ پانل دكوراتيو Satel

خصوصيات - سبکی وزن بالا :5 کیلو گرم بر متر مربع.(ایمنی در برابر زلزله و کاهش بار مرده ساختمان )
- عایق صوتی وحرارتی مناسب.
- سهولت نصب.
- سرعت بالا در اجرا.
- تنوع و زیبایی در طرح ورنگ.
- دوام وعمر طولانی.

کاربرد ساندویچ پانلهای دکوراتیو Satel به دلیل طرحهای متنوع ومقاومت بالا در رنگ ( حتی در مقابل بارانهای اسیدی ) انتخاب مناسبی برای پوشش موارد ذیل می باشد :

- نمای ساختمان.


- خانه های پیش ساخته و کانکس.


- دکوراسیون داخلی ( دیوار - پارتیشن - سقف کاذب )
- ضمنا" به دلیل زیبایی و مدرنیزه بودن ساندویچ پانلهای دکوراتیو Satel پیشنهاد مناسبی جهت باز سازی ساختمانهای قدیمی (نمای داخلی- نمای خارجی - دکوراسیون و ...

) نیز میباشد.


23:


24:

این یک فایل در مورد اطلاعات فنی کناف هست که امیدوارم مفید باشه.

این فایل تهیه شده توسط شرکت کناف آلمان هست که در اختیار شما برنامه میگیرد.کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

25:


26:

ساخت دال دو طرفه با هستفاده از فن آوری کوبیاکس(Cobiax)
نقل قول:

در حد فاصل مش های میلگردی بال و پایین به جای بتن غیر سازه ای ، گوی های پلاستیکی تو خالی از جنس پلی اتیلن بازیافتی برنامه می گیرند.نتیجه این امر دالی هست که حدودا 35 % وزن کمتری نسبت به یک دال مشابه توپر دارد.
این موضوع باعث میشه که صرفه جویی قابل ملاحظه ای در وزن تمام شده سقف و همچنین مواد اولیه و مصالح کل ساختمان حاصل بشود.


5 مزیت برتر:

1-باربری دو محوره 2-دهانه های بلند - بدون تیر 3- کاهش وقت ساخت 4-امکان تغییر کاربری در آینده
5- سبک سازی سازه،ستون های کمتر،مقاومت بالا در برابر زلزله

براتون یه فایل پاورپوینت به اضافه یک فیلم کوتاه از نحوه اجرا برنامه میدم تا به طور کامل با این سقف آشنا بشید
به حجم 38 مگابایت
در فرمت فشرده rar
در فرمت نهایی پاورپوینت ppt+ فیلم wmv
password:
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


27:


28:

مرسی بابت گذاشتن این مطلب واسه دانلود

29:


30:

سقف کاذب در وقتی کوتاه جای خود را در صنعت ساختمان پیدا کرد .

سقف کاذب می تواند بصورت گچی –چوبی –فلزات رنگین- پی وی سی – شیشه ای – آهنی – ورق های فلزی روکش دار – آلومینیومی – کامپوزیت و غیره نصب شود که در هر صورت قابلیت اجرا به صورت واحد ویا با هم را داراست.

حضور [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در ساختمان دغدغه پوشش و مخفی نگه داشتن شرایط زیر سقف را از بین می برد که یکی از ویژگیهای این رشته ساختمانی نیز هست.

سقف کاذب در مواردی که ذکر می شود قابلیت خود را بروز می دهد :پوشش تاسیسات زیر سقف اصلی- آکوستیک کردن فضا-ایجاد احجام دکوراتیو-هدایت و جلوگیری از اتلاف دما و رطوبت-نورپردازی مناسب با شرایط کار و زندگی و....

پوشاندن، مهمترین کارکرد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هست، در کنار پوشش، کارکرد دکوراتیو و نورپردازی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.


31:


32:

سلام ، میشه لطفا پسورد رو هم در اختیارمون برنامه بدید
با تشکر

33:

در مورد سقف متال دک هم مطلب بنویسید.76 out of 100 based on 76 user ratings 526 reviews