ژانر «نو شگفت» New Weird


ژانر «نو شگفت» New Weirdژانر «نو شگفت» New Weird
«نو شگفت» ژانری ادبی است که از دهه 1990 آغاز شد و در قالب مجموعه‌ای از داستان‌ها و رمان‌ها توسعه یافت. نویسندگان این ژانر اکثرا رمانویس‌هایی هستند که به عنوان خالق آثار ژانر وحشت و ذهنی که مرزهای ژانر را پشت سر گذاشته‌اند شناخته می‌شوند. از نویسندگان این ژانر می‌توان به چینا مِلویل، جف واندرمیر، کی. جی بیشاب و استفان اِسوِینستُن اشاره کرد.
از آثاری که معمولا به عنوان نوشته‌های متاثر از نو شگفت مورد استناد برنامه می‌گیرد، می‌توان به داستان‌های اچ. پی لاو کرافت، رمان‌های "گورمنگاست" از مروین پیک، و داستان‌های "ویریکونیوم" از جان هریسون اشاره کرد.


تعریف

تعریف‌های گوناگونی از این ژانر شده است. جف واندرمیر و آن واندرمیر در مقدمه خود بر "گلچین آثار نو شگفت" درباره این ژانر می‌نویسند: «نوعی ژانر شهری که اندیشه‌های رومانتیک درباره موقعیت را که در فانتزی‌های سنتی می‌بینیم، دگرگون می‌کند؛ این کار با انتخاب اَشکال رئال و پیچیدۀ جهان واقع به عنوان نقطۀ پرش، برای آفرینش موقعیت‌هایی که بتواند عناصر داستان علمی را با فانتزی ترکیب کند، صورت می‌پذیرد».

از سوی دیگر گاردنر دوزوئیست درباره گلچین "واندرمیر"ها می‌گوید: «دست آخر وقتی آن را به پایان رساندم در اینکه دقیقا نو شگفت چیست به همان اندازه گیج بودم که وقتی آن را شروع کردم». رابین آنه رید متذکر می‌شود که هر چند در تعریف نو شگفت اخلافاتی وجود دارد اما «در توافقی کلی می‌توان قصه‌هایی را گفت که کلیشه‌های فانتزی را به منظور ایجاد پایانی ناراحت‌کننده به جای پایانی خوش می‌شکنند». رید اضافه می‌کند که این ژانر بر آن است تا مرز میان فانتزی، داستان‌های علمی و ژانر وحشت ِ ماورائی را بردارد. رُز اُکیف از نشریه "اِریزِر هِد" با مقایسه ژانر نو شگفت و "بیزارو" با یکدیگر، بیان می‌کند: «مردم نو شگفت می‌خرند چون می‌توانند با تورُّبی ادبی از حدود قصۀ ذهنی بگذرند؛ چیزی از نوع جریان سیال (Slipstream) با جنبه‌ای از غرابت و شگفتی».

ریشۀ این ژانر را می‌توان در آثار نویسندگان ژانر وحشت دنبال کرد که داستان‌هایشان گاهی با عنوان نو شگفت تعریف می‌شود. «حکایت شگفت» عنوانی است که یادآور «حکایت‌های شگفت» نشریات است؛ داستان‌هایی که اغلب در آن عناصر فانتزی، هستی‌گرایانه و قصه‌های علمی و ترسناک ِعینی با یکدیگر امتزاج پیدا می‌کنند.88 out of 100 based on 48 user ratings 598 reviews