زیباترین انسان هایی که دیدم...


زیباترین انسان هایی که دیدم...زیباترین انسان هایی که دیدم...
زیباترین انسان هایی که دیدم...
زیباترین انسان هایی که دیدم...
چشم رنگی ها نبودند!!!
قد بلندها...
لب برجسته ها!!!
مو بلوندها...
هیچ کدام...
زیباترین نیستند!!!

مدل های برندهای معروف...
زیباترین نیستند!!!
آن هایی که شبیه به ستارگان سینمای جهان اند زیباترین نیستند!!!

زیباترین ها فقط شبیه به حرف هایشان هستند...
و چقدر دوست داشتنی اند انسان هایی که شبیه به حرف هایشان هستند!!!

آن هایی که بوی انسانیت از ده متریشان به مشامت می رسد!!!

آن هایی که چایت کنارشان سرد می شود...
و آرامششان در وجودت رخنه می کند!!!

اگر در زندگیتان یک زیباترین دارید قدرش را بدانید...

آن ها بسیار اندک اند!!!

بعضی ها چهره شان خیلی معمولی است
امـــــــــــا آنچه در قسمت چپ سینه شان می تپد، دل نیست،اقیــــانــــوس محبــت است.

بعضی ها تُنِ صدایشان خیلی معمولی است ،
امـــــــا سخن که می گویند، در جادوی کلامشان غرق می شوی.

بعضی ها قد و قامتشان معمولی است امــــــــــاحضورشان تپش قلب می آورد
بعضی ها خیلی معمولی هستند

امـــــــــا همین معمولی بودنشان ، از آن ها جذابیتی منحصر به فرد می سازد.


((احمد شاملو))فی البداهه نویسی دیوانه ها

1:

یکی از این آدم ها رو میشناسم ،

با اینکه نمیدونم الان کجاست ،

ولی اسمش ضربان قلبم رو نامنظم میکنه ،

کاش بود ،،،،،

کاش بودی و مرا در بزرگسالی ،

مثل کودکان روی زانوانت می خواباندی ،

مادرم نبودی ،

ولی مادر صدایت میکردم ،

هنوز هم وقتی مادر پیرم را میبینم ،

ناخود آگاه ، عطر گیسوانت در مشامم می پیچد ،

کاش بودی ،،،،،،

کاش ،

مادرم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


سقوط

2:

چقدر قشنگ فرموده
اما حیف الان کسی به این خیلی معمولیها بها نمیده
همه دنبال ظواهر هستن ...حیف ...


خاطرات شيرين و جالب*****
حیف ..


حرف هایی که هیچ کجا نمی زنیم.هیچ کجا.


82 out of 100 based on 52 user ratings 502 reviews