آموزش خودآرایی - آرایش چشمها


آموزش خودآرایی - آرایش چشمهاآموزش خودآرایی - آرایش چشمها
چندین مدل آرایش چشم و ترکیبات سایه برای شما در این گالری به نمایش در آمده است. شما میتوانید با الگو برنامه دادن این تصاویر به خودآرایی بپردازید و هر مدل سایه چشم که می پسندید را امتحان کنید.

مدل آرایش چشم

آموزش خودآرایی - آرایش چشمها

آموزش خودآرایی - آرایش چشمها

آموزش خودآرایی - آرایش چشمها

آموزش خودآرایی - آرایش چشمها

آموزش خودآرایی - آرایش چشمها

آموزش خودآرایی - آرایش چشمهاراز آرایش پوست های تیره

1:

قشنگ نبودن! من مدل های ساده رو بیشتر میپسندمآموزش خودآرایی - آرایش چشمها

و هیش وخ نمیتونم سایه خط و چشمم رو قرینه بکشم
همیشه دستم میلرزه و چپل چلاق میشه

آموزش خودآرایی - آرایش چشمها


70 out of 100 based on 70 user ratings 670 reviews