آرایش لب بصورت ترکیبی


آرایش لب بصورت ترکیبیآرایش لب بصورت ترکیبی
- اول از یک خط لب و رژلبی که در یک رده هستند استفاده کنید . خط لب باید 2 یا 3 درجه از رژلب پر رنگ تر باشید .

- سعی کنید از خط لب با چربیت بالا ( روان و نرم بودن ) استفاده کنید تا پوست لب شما دچار مشکل نشود.

- خط لب را مانند تصویر بکشید و رژ لب را دقیقا وسط خط لب .

- لب ها را هم بهم بمالید و خواهید دید چه ترکیب زیبایی به دست می آید .


آرایش لب بصورت ترکیبی
منبع: دلگرم82 out of 100 based on 42 user ratings 742 reviews