ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)


ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)


روز والنتاین، (روز عشاق و یا روز عشق‌ورزی) در فرهنگ مسیحی سده‌های میانه و سپس فرهنگ مدرن غربی روز ابراز عشق است. این مناسبت هر سال در روز ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن‌ماه و بعضی سال‌ها ۲۶ بهمن‌ماه) برگزار می‌شود. سابقهٔ تاریخی روز والنتین به جشنی که به افتخار قدیس والنتین در کلیساهای کاتولیک برگزار می‌شد، باز می‌گردد. روز والنتین برگرفته از سنن روم باستان و مسیحیت می‌باشد. ویکی پدیا


ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)روز والنتاین، (روز عشاق و یا روز عشق‌ورزی) در فرهنگ مسیحی سده‌های میانه و سپس فرهنگ مدرن غربی روز ابراز عشق است. این مناسبت هر سال در روز ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن‌ماه و بعضی سال‌ها ۲۶ بهمن‌ماه) برگزار می‌شود. سابقهٔ تاریخی روز والنتین به جشنی که به افتخار قدیس والنتین در کلیساهای کاتولیک برگزار می‌شد، باز می‌گردد. روز والنتین برگرفته از سنن روم باستان و مسیحیت می‌باشد. ویکی پدیاروی این قسمت کلیک کنید تا تصویر را در انداره واقعی 1058در1058پیکسل ببینید.
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)


روی این قسمت کلیک کنید تا تصویر را در انداره واقعی 513در506پیکسل ببینید.
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)


روی این قسمت کلیک کنید تا تصویر را در انداره واقعی 574در544پیکسل ببینید.
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)


روی این قسمت کلیک کنید تا تصویر را در انداره واقعی 1058در1058پیکسل ببینید.
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)


روی این قسمت کلیک کنید تا تصویر را در انداره واقعی 521در520پیکسل ببینید.
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)


روی این قسمت کلیک کنید تا تصویر را در انداره واقعی 504در506پیکسل ببینید.
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)


روی این قسمت کلیک کنید تا تصویر را در انداره واقعی 514در511پیکسل ببینید.
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)


روی این قسمت کلیک کنید تا تصویر را در انداره واقعی 516در511پیکسل ببینید.
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)


روی این قسمت کلیک کنید تا تصویر را در انداره واقعی 1058در1058پیکسل ببینید.
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)

ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)کلک برای داشتن مژه های زیبا !

1:

من اینو خیلی دوست دارم
ایده طراحی روی ناخن برای روز ولنتاین (مخصوص خانم ها)


88 out of 100 based on 78 user ratings 478 reviews