انفجار گل سرخ


انفجار گل سرخانفجار گل سرخ
هنگام انفجار و فرو پاشی ستارگان، گازها و موج های حاصل، ترکیبی بسیار زیبا بمانند گل سرخ (رُز)ایجاد می کنند.
عکس زیر توسط تلسکوپ هابل (Hubble Telescope) ناسا گرفته شده است و توسط ناسا "انفجار گل رز سرخ" نامیده شده . این پدیده در قرآن مجید 1400 سال پیش در سوره الرحمن آیه 37 بیان گردیده است:

انفجار گل سرختامین یک سوم انرژی جهان با ماهواره شیشه‌یی ناسا+تصاویر

1:

من عاشق نگاه کردن به برنامه این چیزام


70 out of 100 based on 70 user ratings 670 reviews