وسواس


وسواسوسواس
وسواس درعبادتدرخواست راهنمایی

1:

الان این سواله؟
جوابه؟
عنوان بحثه؟
وسواس با توجه به بافت قبلی که فرد زندگی میکرده خودشو نشون میده
اگر فرد تم مذهبی داشته باشه احتمال اینکه وسواسش به سمت شک و توجه بیش از اندازه در اعمال یا عبادت ها کشیده بشه بیشتره


76 out of 100 based on 76 user ratings 526 reviews