میزان خوشبختی=میزان رضایت


میزان خوشبختی=میزان رضایتمیزان خوشبختی=میزان رضایت
انتشارات مهرسا:
زندگی مجموعه ای از لحظه هاست! چون پشت این لحظه، لحظه ی بعدیه و پشت اون لحظه ی بعدی و بعدی و ...پس، اگه می خوای در کلیت بزرگ زندگی راضی باشی اول باید تمرین کنی تا در لحظه راضی باشی .
استاد می گفت:

"اگه کسی تصمیم بگیره فقط توی لحظه ی اکنون راضی باشه، بعد ، به لحظه ی بعدی ، که رسید، باز در لحظه ی اکنون راضی باشه و بعد به لحظه ی بعدی که رسید باز ..... می‌دونی چی می شه؟

اون فقط برای راضی و شاد بودن در یک لحظه تلاش کرده، اما یک دفعه می‌بینه پنج ساله که راضی و خشنوده! اگه کسی از لحظه ی اکنونش ناراضی باشه، بعد، از لحظه ی بعد هم ناراضی باشه ، بعد... یکهو به خودش می یاد و می بینه پنجاه سالشه و همه ی این پنجاه سال رو ناراضی بوده!
میزان خوشبختی=میزان رضایتwww.mehrsa.orgفکر میکنم افسرده شدم :(

1:

درود
ولی اگر کسی حتی ساده ترین لوازم و امکانات لحظاتش فراهم نباشه بالطبع این رضایت براشاز روی اجبار خواهد شد..

در کل موضوع رو قبول دارم خوشبختی یعنی رضایت در اون.


چه جوری خود/ اجتماع /ایران و دنیایی بهتر بسازیم..!!؟؟


ارتباط ذهن و بدن (اثرات نگرش بر سلامتی)

2:

آدم خودش باید اون لحضات شاد رو برای خودش فرهم کنه.


پول بهتراست یازمان؟
بگرده دنبال چیزهایی که خوشحالش میکنه حتی گوش دادن به آهنگ مورد علاقه هم باعث خوشحالی میشه.


افرادی که درای قدرت بینش و تاب آوری بیشتری هستند موفق تر خواهند شد
همین لحظه هاست که شادی دائمی رو به وجود میاره


تمام عددهای غیرضروری را از زندگیت بیرون بریز !

3:

هی روزگار


70 out of 100 based on 80 user ratings 1030 reviews