نفر قبلیت کدوم یکی از ایناست ؟( خوندن اولین پست الزامیه)


نفر قبلیت کدوم یکی از ایناست ؟( خوندن اولین پست الزامیه)نفر قبلیت کدوم یکی از ایناست ؟( خوندن اولین پست الزامیه)
نفرقبلیت كدومیکی از ایناست؟


کوه:خوش ذات و مقتدر

خاک: پناه خوبیه

گل: حساس ،جذاب ،دوست داشتنی

خورشید : هیجانش با لاست

باد : اسیر و پابند نمیشه

بارون :مهربون و سخاوتمند

طوفان : بد اخلاق

دریا: دست و دلباز

رود: با حال،پر شور و هیجان

درخت: فداکار و با وقار

آسمان: زیبا اما دست نیافتنی

ماه: تنها

ماهی: بی آزار و معصوم

روباه: می خواد گولم بزنه

بمب: خطرناک بازه

لیوان : کم ظرفیت

شیشه: نفوذ نا پذیر

فلفل: فضول

سریش: حوصله شو ندارم

خار: بد ذات

کلم
: خیلی نمی شناسمش

اسپند:کم حوصله

رعد و برق: اتیشی

ابر:شیطون

نفرقبلی كدوم یكی از ایناست؟؟؟؟؟شیطونه میگه. . .

1:

کلم ، تایید


بالايي ات چه جور آدميه ...!؟

2:

کوه


بوسه اشكالي نداره

3:

ماهی


به نظر شما خدا چرا این دنیا رو آفرید؟!

4:

خورشید


یک جمله با غم بسازین؟

5:

بارون


تیکه کلام شما چیه؟!

6:

کوه


من هميشه...!!

7:

خاك


اگه نفر قبلي بهت پيشنهاد ازدواج بده چيكار مي كني؟

8:

بارون

9:

بازم خاك

10:

رود

11:

ماهی

12:

گل

13:

ماه

14:

دریا

15:

کوه

16:

گوجه ببخشید کلم:دی

17:

منم کلم

18:

چرا کلم ؟
با هم آشنا شدیم
طوفان

19:

اسپند

20:

کلم ...البته فعلا..

21:

ابر

22:

رود

23:

بارون

24:

گل

25:

بارون

26:

ماهي

27:

کلم

28:

ماه......


29:

کوه

30:

رعد وبرق

31:

ماهي........


32:

بمب

33:

گل

34:

بارون

35:

آسمان

36:

خاک

37:

ماه

38:

رود

39:

کلم پلو نه همون کلم

40:

ماه

41:

آسمان

42:

گل

43:

خاک

44:

کلم...

45:

منم کلم

46:

درخت

47:

کلم....

48:

آجي جون همه رو كلم ميشناسي؟؟؟؟؟؟؟

49:

تورونه
گل

50:

ماهي

51:

کلم...

52:

رود

53:

رود

54:

دريا

55:

آسمان

56:

كوه.......


57:

باد

58:

کلم....


59:

گل

60:

هم رود هم درخت...


61:

آسمان

62:

گل

63:

خورشيد.......


64:

طوفان

65:

ولي من معتقدم آجي پرستو مثل بارونه ، مهربون و سخاوتمند

66:

اما در مورد شما اصلا این طور نیست

67:

ولي من مطمئنم براي خودت اينجوريه..........

اونم بخاطر كوچيك بودن منه..........


68:

من شک دارم

69:

فرمودم بخاطر اينكه آدم حوبي نيستم.......


70:

خوووووووووووووبی

71:

كوه

72:

دریا

73:

گل

74:

خورشيد

75:

باد

76:

بارون

77:

درخت

78:

ماهی

79:

اسمون

80:

ماه

81:

رود

82:

ماهي

83:

كوه

84:

آسمون......


85:

ماه

86:

دريا

87:

بارون

88:

آسمان

89:

ماهی

90:

ابر

91:

رود

92:

درخت

93:

كوه

94:

بارون

95:

ماهی

96:

کلم

97:

رود

98:

آسمون

99:

درخت

100:

بارون :مهربون و سخاوتمند

101:

گل

102:

دريا

103:

کلم

104:

ماهي

105:

بارون

106:

ماه

107:

ماهی( ماهی چی میشد)

108:

درخت

109:

گل

110:

بارون

111:

ماهی بی ازار ومعصوم
بالای گل

112:

ماه

113:

بارون

114:

کوه

115:

بارون

116:

ماه

117:

بارون

118:

آسمون

119:

کلم

120:

کلم

121:

ماه

122:

رود

123:

كوه......


124:

بارون: مهربون و سخاوتمند

125:

آسمون..........


126:

رود

127:

خورشید

128:

ماهي

129:

آسمون

130:

كلم

131:

باد

132:

کلم....

133:

گل

134:

کلم :دی

135:

ماه

136:

رود

137:

كلم

138:

آسمون

139:

باد : اسیر و پابند نمیشه

140:

كلم

141:


142:

آسمان

143:

رود

144:

کوه

145:

درخت

146:

کوه

147:

کلم

148:

ماهي

149:

خورشید

150:

آسمون

151:

کوه

152:

آسمون

153:

كوه

154:

دريا

155:

درخت

156:

آسمان

157:

گل

158:

ماه

159:

ماهی

160:

خاك

161:

دریا

162:

کلم

163:

کلم

164:

رود

165:

کوه

166:

ماهي

167:

ابر

168:

خورشيد

169:

اسمان

170:

درخت

171:

رود

172:

دريا

173:

اسمان

174:

باد

175:

گل

176:

خاك

177:

خورشید

178:

كوه

179:

کوه

180:

گل

181:

گل

182:

رود

183:

خورشید

184:

خاك

185:

گل(واقعا هستی)

186:

داداشي خودش گله (اونم هميشه بهار) منم گل ميبينه......


187:

چاکرتم
کوچیکتم

188:

من بيشتر......

آسمان.....


189:

خورشید

190:

ماهي

191:

درخت

192:

رود

193:

اسمان

194:

باد

195:

رود

196:

دريا

197:

ماه(خودم)
ماهی(داداشم)

198:

ماه........


199:

کوه

200:

آسمان

201:

کلم

202:

رود

203:

گل

204:

آسمان

205:

کوه

206:

دريا

207:

اسمون

208:

خورشيد

209:

گل

210:

خاك

211:

کلم

212:

كوه

213:


چرا این همه شانتاژ خبری؟ جفتمون کلمیم باسه هم.

214:

درخت........

بخاطر اينكه كلا از فكر هاي منفي بدم مياد........


215:

رود

216:

خورشيد.......


217:

طبق قوانین مقاله قفل میشود
82 out of 100 based on 62 user ratings 262 reviews