+18


+18+18
اوون +18 نکته انحرافی بود تا بازدید بیشتر شه

ولی ببین این دانشمندا چی کشف کردن :


در داشنگاه کبمريج انگلتسان تقحيقي روي روش خوادنه شدن کملات در مغز اجنام شده است که مخشص مي کند که مغز انسان تهنا حروف اتبدا و اتنها ي کلمات را پدرازش کرده و کمله را مي خاوند. به هيمن دليل است که با وجود به هم ريتخگي اين نوتشه شما تواسنتيد آنرا بخاونيد .

من از ... انرژي ميگيرم

1:

تایید شد

متشکر جالب بود .


کدام حیوان رو دوست دارین؟


خودتونو معرفی کنید[برای کمک به تاپیک روحیات نفر بالایی]

2:

مرسی جالب بود


اسم فیلم زندگیتو چی میزاری؟

3:

بد نبود


پیشگویی جالب به شرطی که تقلب نکنید

4:

مرسی +18


شانس خودتون رو پیدا کنین

5:

تازه درست خوندمش


فقط با 4 سوال خودتون رو بشناسید

6:

چه مغز باحالی داریما!


عدد تقدیر شما چیست؟

7:

مثال نقض

مرسیعجب دانشمندای خفنیچه چیزا کفش میکنن

8:

قدیمی بود

9:

خوب اما بسیار قدیمی

10:

ممنون جالب بود

11:

ایول ..

12:

خوب

13:

جالب بید.


14:

خیلی قدیمی بود ولی ممنون
متن هم این نیست
من که همه ی غلط هارو فهمیدم چون خیلی زیادو ضایع بود

15:

جالب بود

16:

تحقیق ملت رو خراب کردی با این چنتا کلمه ای که بولد کردم:
در رسم الخط فارسی غلطهایی که بهم چسبیده ان تشخیص داده نمیشن.


17:

بد ک نبود ..

18:

قبلا این مطلب رو خونده بودم....در کل جالب بود....

19:

جالب بود

20:

ممنون...جالب بود


94 out of 100 based on 74 user ratings 574 reviews