دو ویژگی مهم متولد ماه /شما از کدوم ماه هستید؟


دو ویژگی مهم متولد ماه /شما از کدوم ماه هستید؟


وقتی ناراحتی با چی آروم میشی؟

1:

شهریور


فال روز 8 فروردین 92

2:

آذر پر تحرک اجتماعی خوشم اومد ممنون


یادمان باشد...

3:

برج گاو

1- برج حَمَل یا همان برّه معادل Aries تقریبا معادل فروردین ماه

2- برج ثور یا همان گاو معادل Taurus تقریبا معادل اردیبهشت ماه

3- برج جوزاء یا همان دوپیکر معادل Gemini تقریبا معادل خرداد ماه

4- برج سرطان یا همان خرچنگ معادل Cancer تقریبا معادل تیر ماه

5- برج اسد یا همان شیر معادل Leo تقریبا معادل مرداد ماه

6- برج سنبله (العذراء) یا همان زن بالدار معادل Virgo تقریبا معادل شهریور ماه

7- برج میزان یا همان ترازو معادل Libra تقریبا معادل مهر ماه

8- برج عقرب معادل Scorpius تقریبا معادل آبان ماه

9- برج قوس یا همان کمان معادل Sagittarius تقریبا معادل آذز ماه

10- برج جَدی یا همان بُزماهی معادل Capricornus تقریبا معادل دی ماه

11- برج دَلو معادل Aquarius تقریبا معادل بهمن ماه

12- برج حوت یا همان ماهی معادل Pisces تقریبا معادل اسفند ماه


ازدواج متولدین هر ماه

4:

خرداد


وقتی مدرسه میرفتی شبیه کدوم یکی بودی؟؟!!

5:

اسفند.
دقیقاً همینه؛ هم بازیگوش هم نگران!
ممنون.


فال

6:

شهريور..منطقي+ درونگرا


عادت هاى خوب و بد

7:

libra
مهر:مهربان و منطقی


بـــــــــــدو یه آرزو کن....!!

8:

مهر

9:

فروردین

10:

منطق و درونگرا

11:

شهریور

12:

به هیچ عنوان درست نبود اصلا

13:

خرداد
دقیقا درست بود

14:

مرداد
درسته درسته
ایول

15:

مهر

16:

شهریور کاملا درسته

17:

من قربون هر چی ابانی هستم چون خودم ابانم
و ارادت مند مهریا

18:

پرتحرك و اجتماعي
درست درسته

19:

اردیبهشت : رفتارملایم+درونگرا ×××> کاملا درسته

20:

من بهمنـــم

تقریبا درستــه

21:

آذر

22:

آذر= پر تحرک و اجتماعی.


23:

اصلا درست نبود.


24:دی:احساساتی وشوخ طبعی وخوش گذرون (خیلی این مورد درست نیست شایدم درسته خودم خبر ندارم)

25:

فروردین : تک رو + غرور متعادل

اوه اوه ...

عجب انسان مغروری بیدم من

26:

خوشرو
اهل تفکر

27:


خرداد

28:

اخي من دوباره تكفقط آبان

29:

اخي من دوباره تكفقط آبان

30:

بهمن

31:

شهریور

32:

خرداد

خوشرو + متفکر

33:

  1. تیر : زیرک.زود رنج

34:

دی

35:

زیرک زود رنج.

تیر

36:

جل الخالق!!!!!
شهریور
خود خودشه یعنی خود خودمم


76 out of 100 based on 86 user ratings 886 reviews