بیا بریم درساتو بخون تنبل …


بیا بریم درساتو بخون تنبل …


شعر کتابهای درسی در سالهای آینده !

1:

می گما عکسات باحالن کلی دارکم الکی می خندم
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ


زنانی که گاز میگیرند

2:

چشم حتما"


وصیت حق نگار!

3:

ما رفتیم خواب شب خوش


کاریکاتور/ فریاد یمن

4:

الان اون گربه هه منم


دبه آمریکایی

5:

بیا بریم درساتو بخون تنبل …


خروس روانی

6:طنـــــــز؛ گاو، خر، گوسفند و یک خـــر ِ دیگر

7:

خیلی گربه مودبیه و هیچ عکس العملی نشون نمیده و فقط داره زیر لبش غر میزنه


مردم آزاری

8:

چاکر همه بروبچ درس خون و نخون


82 out of 100 based on 82 user ratings 382 reviews