با کسب دانش با کلاس شو....


با کسب دانش با کلاس شو....


صداوسیما، برادر بزرگتر مطبوعات!

1:

استادی داشتیم که می فرمود: پروفسور، کسی هست که بتواند پیچیده ترین مسائل را به ساده ترین زبان تشریح کند نه مثل ایران که هرکس بیشتر چرند بگوید و حرفهای نامفهوم و سنگین بزند انگار بیشتر پروفسور هست!!!!! :-)


88 out of 100 based on 78 user ratings 1078 reviews