مجموعه چند فریم فکر : فیلم کوتاه دعای فرج به مقصد کج


مجموعه چند فریم فکر : فیلم کوتاه دعای فرج به مقصد کج


/ کليپ مجموعه چند فریم فکر : فیلم کوتاه دعای فرج به مقصد کج
مجموعه چند فریم فکر : فیلم کوتاه دعای فرج به مقصد کج
• زمان : 4:45
دانلود فیلم کوتاه دعای فرج به مقصد کج (درباهر انجمن حجتیه) برگزیده جشنواره فیلم عمار
انتظار فرج را به سبک فرقه ی انجمن حجتیه ببینید.
چند فریم فکر ، اولین داستانش روایتی است از حجتیه ای ها !

دوشنبه، 22 دی
94 out of 100 based on 44 user ratings 1294 reviews