شب 4 : دو جوانمرد مهیا هستند


76 out of 100 based on 56 user ratings 406 reviews

حاج حسین سیب سرخی: شب 16 محرم 1391 - منه نا قابل اگر تشنه دیدار توام (واحد)
حاج حسین سیب سرخی: شب 20 محرم 1391 - کرببلا برای من جونم آقا برای اربابم (شور)
حاج حسین سیب سرخی: شب 20 محرم 1391 - به صف شدن همه سینه زنا (شور)
حاج حسین سیب سرخی: شب 20 محرم 1391 - شب رحمت مغفرت شب جمعه ست (شور)
حاج حسین سیب سرخی: شب 20 محرم 1391 - هر کسی با یه امیدی (شور)
حاج حسین سیب سرخی: شب 20 محرم 1391 - میخونه همیشه این دل (واحد)
حاج حسین سیب سرخی: شب 20 محرم 1391 - واای واای واای واای واای (زمینه)
حاج حسین سیب سرخی: شب 20 محرم 1391 - روضه شب بیستم محرم الحرام (روضه)
حاج حسین سیب سرخی: شب اول محرم 1391 - سلام علی العطشان (روضه شب اول)
حاج حسین سیب سرخی: شب اول محرم 1391 - حسین واای واای واای (زمینه)
حاج حسین سیب سرخی: شب اول محرم 1391 - از خوشی های جهان درد و غمت ما را بس (واحد سنگین)
حاج حسین سیب سرخی: شب اول محرم 1391 - کعبه ی دل شده شش گوشه ی تو (واحد)
حاج حسین سیب سرخی: شب اول محرم 1391 - به اذن مادرت زهرا (ذکر مقدس یا حیدر)
حاج حسین سیب سرخی: شب اول محرم 1391 - شب رحمت و مغرفت شب جمعه ست (شور)
*