به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - خمیر سرامیک 92/10/28


به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - خمیر سرامیک 92/10/28


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - خمیر سرامیک 92/10/28
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - خمیر سرامیک 92/10/28
• زمان : 7:21
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی

دوشنبه، 10 آذر
82 out of 100 based on 62 user ratings 862 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - مانتو تابستانه 93/4/7
به خانه برمی گردیم - آموزش مقدماتی سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 93/4/8
به خانه برمی گردیم - آموزش ساخت گلدان اسفنجی 93/4/10
به خانه برمی گردیم - آموزش تابلو برجسته توسط آقای حسین لو 93/4/11
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی توسط خانم امیریان 93/4/12
به خانه برمی گردیم - آموزش لمه روی شیشه خانم حمزه ای 93/4/14
به خانه برمی گردیم - آموزش نمای مینا کاری خانم بنیادی 93/4/15
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - ادامه کوله پشتی 93/4/16
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم ناصری - پتینه روی سطوح 93/4/18
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف بزرگ 93/4/19
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - الگوی مانتو تابستانه 93/4/21
به خانه برمی گردیم - آموزش سوخته نگاری روی چوب توسط خانم آزاده چقا 93/4/25
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی توسط خانم امیریان 93/4/26
به خانه برمی گردیم - آموزش دکوپاژ توسط خانم بنیادی 93/4/29
*