(نامه 31) 9- جایگاه نصیحت و نصیحت پذیری


(نامه 31) 9- جایگاه نصیحت و نصیحت پذیری


/ کليپ (نامه 31) 9- جایگاه نصیحت و نصیحت پذیری
(نامه 31) 9- جایگاه نصیحت و نصیحت پذیری
• زمان : 00:51:41
شرح نامه 31 نامه امام علی به امام حسن علیهماالسلام

چهارشنبه، 29
94 out of 100 based on 84 user ratings 334 reviews