شرح دیوان حافظ - دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما - قسمت 2


شرح دیوان حافظ - دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما - قسمت 2


/ کليپ شرح دیوان حافظ - دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما - قسمت 2
شرح دیوان حافظ - دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما - قسمت 2
• زمان : 00:26:50
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

شنبه، 2 دی
70 out of 100 based on 50 user ratings 1150 reviews