آيه 71 سوره آل عمران چيست؟


آيه 71 سوره آل عمران چيست؟
    آيه 71 سوره آل عمران چيست؟

پاسخ :


آيه 159 سوره آل عمران چيست؟

1:آيه 160 سوره آل عمران چيست؟

آیه 71 سوره آل عمران:

"يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"

این آیه در حزب چهار جز سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره آل عمران، سوره سوم قراون کریم می باشد.


آيه 161 سوره آل عمران چيست؟
این سوره مدنی هست و 200 آیه دارد.


آيه 162 سوره آل عمران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 163 سوره آل عمران چيست؟

2:آيه 164 سوره آل عمران چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 71 سوره آل عمران:

"ای اهل کتاب، چرا حق را به باطل مشتبه سازید (تا چراغ حق را به باد شبهات خاموش کنید) و حق را پوشیده می‌دارید در صورتی که (به حقّانیّت اون) آگاهید؟!"

این آیه در حزب چهار جز سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره آل عمران، سوره سوم قراون کریم می باشد.


آيه 165 سوره آل عمران چيست؟
این سوره مدنی هست و 200 آیه دارد.


آيه 166 سوره آل عمران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 71 سوره آل عمران:

"Ye eople of the Book! Why do ye clothe ruth with falsehood, and conceal the ruth, while ye have knowledge?"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 1126 reviews