آيه 11 سوره واقعه چيست؟


آيه 11 سوره واقعه چيست؟
    آيه 11 سوره واقعه چيست؟

پاسخ :


آيه 3 سوره حديد چيست؟

1:آيه 4 سوره حديد چيست؟

آیه 11 سوره واقعه :

"أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ"

این آیه در حزب سه جز بیست و هفت قراون مجید برنامه دارد.
سوره واقعه، سوره پنجاه و ششم قراون کریم می باشد.


آيه 5 سوره حديد چيست؟
این سوره مکی هست و 96 آیه دارد.


آيه 6 سوره حديد چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 7 سوره حديد چيست؟

2:آيه 8 سوره حديد چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 11 سوره واقعه :

"اونان به حقیقت مقربان درگاهند."

این آیه در حزب سه جز بیست و هفت قراون مجید برنامه دارد.
سوره واقعه، سوره پنجاه و ششم قراون کریم می باشد.


آيه 9 سوره حديد چيست؟
این سوره مکی هست و 96 آیه دارد.


آيه 10 سوره حديد چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 11 سوره واقعه :

"hese will be those Nearest to llah:"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 1198 reviews