آيه 15 سوره قيامت چيست؟


آيه 15 سوره قيامت چيست؟
    آيه 15 سوره قيامت چيست؟

پاسخ :


آيه 32 سوره مرسلات چيست؟

1:آيه 33 سوره مرسلات چيست؟

آیه 15 سوره قیامت :

"وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ"

این آیه در حزب چهار جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره قیامت، سوره هفتاد و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 34 سوره مرسلات چيست؟
این سوره مکی هست و 40 آیه دارد.


آيه 35 سوره مرسلات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 36 سوره مرسلات چيست؟

2:آيه 37 سوره مرسلات چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 15 سوره قیامت :

"هر چند (پرده‌های) عذر (بر چشم بصیرت) خود بیفکند."

این آیه در حزب چهار جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره قیامت، سوره هفتاد و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 38 سوره مرسلات چيست؟
این سوره مکی هست و 40 آیه دارد.


آيه 39 سوره مرسلات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 15 سوره قیامت :

"ven though he were to put up his excuses."پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 70 user ratings 670 reviews