آيه 16 سوره نازعات چيست؟


آيه 16 سوره نازعات چيست؟
    آيه 16 سوره نازعات چيست؟

پاسخ :


آيه 16 سوره تكوير چيست؟

1:آيه 17 سوره تكوير چيست؟

آیه 16 سوره نازعات:

"إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى"

این آیه در حزب یک جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره نازعات، سوره هفتاد و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 18 سوره تكوير چيست؟
این سوره مکی هست و 46 آیه دارد.


آيه 19 سوره تكوير چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 20 سوره تكوير چيست؟

2:آيه 21 سوره تكوير چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 16 سوره نازعات:

"اون گاه که خدایش او را در وادی مقدس طوی (قرب طور) ندا کرد."

این آیه در حزب یک جز سی قراون مجید برنامه دارد.
سوره نازعات، سوره هفتاد و نهم قراون کریم می باشد.


آيه 22 سوره تكوير چيست؟
این سوره مکی هست و 46 آیه دارد.


آيه 23 سوره تكوير چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 16 سوره نازعات:

"Behold, thy Lord did call to him in the sacred valley of uwa:-"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 934 reviews