کدام سوره ها در شأن حضرت علی(ع) است؟


کدام سوره ها در شأن حضرت علی(ع) است؟
    کدام سوره ها در شأن حضرت علی(ع) است؟

پاسخ :


آداب منبر رفتن رو می خواستم بدونم.

1:آیا زدن بالای صورت زیر چشم با تیغ و زدن پایین گلو با تیغ حرام است؟ (به غیر از ریش و سبیل)

Jآیاتى که در قران پیرامون امامت و ولایت ائمه اطهار(ع) وارد شده مى‏توان به دو بخش تقسیم کرد:

متن صیغه براى ازدواج موقت چیست؟
الف) آیاتى که به صورت مستقیم خلافت و جانشینى اون حضرات را بیان مى‏نمايند.

به سعادت یا شقاوت برسم که چه؟ یعنى چرا باید پس از مرگ تا ابد زندگی کنم، که اکنون به خوشى
ب ) آیاتى که مناقب و فضایل اون بزرگواران را مطرح مى‏نمايند.


من نماز نمی خوانم و یا خیلی کم اهمیت است و خیلی دوست دارم که سر موقع بخوانم اما نمی توانم
این گونه آیات به صورت غیرمستقیم مى‏تواند موضوع ولایت اونان را نیز روشن و اثبات بکند، زیرا با بهره‏گیرى از یک اصل عقلى و عقلایى به نام قبح ترجیح مفضولى بر فاضل به راحتى مى‏توان امامت اونان را دروقت سپس رحلت پیامبر(ص) تا وقت وقوع قیامت مطرح و تبیین کرد.

اجرا یا پخش موسیقی های مجاز که روزانه حتی بارها از شبکه های تلویزیون جمهوری اسلامی
آیاتى که به بخش اول مربوط مى‏شود، توسط عده کثیرى از دانشمندان اهل سنت و از طرف همه محققان اهل تشیع مورد بررسى و ارزیابى برنامه گرفته هست.


آیا در آوردن پیراهن صحیح است در عزاداری؟
خوشبختانه سخن حق و صواب از زبان و قلم اونها در لابه‏لاى آثار به جاى مانده از اونها به ثبت رسیده، ولى متأسفانهمسائل سیاسى و دنیوى و گاه تعصب مانع از اقدام عملى در این باره شده هست.


من در حال حاضر برای سوادآموزان کلاس قرآن برگزار می کنم لطف کنید بفرمائید برای این که
در بخش اول آیات زیر مورد توجه علما برنامه گرفته هست:
1- آیه تبلیغ، یا ایها الرسول بلّغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته؛؛ اى پیامبر اونچه را از سوى پروردگارت نازلشده به طور کامل برسان و اگر نکنى رسالت او را انجام نداده‏اى، (مائده، آیه 67).
این آیه طبق فرموده بسیارى از دانشمندان اهل سنت اعم از مفسرین و محدثین و مورخین در شأن على(ع) نازل شده هست.

حال اگر دقت کنیم، دو چیز در آیه محل تأمل و فهم هست: یکى این که در آیه فوق، مسأله‏اى با سه ویژگى مهم کاملاً قابل مشاهده هست:
1- مسأله‏اى که براى اسلام جنبه حیاتى داشته هست.
2- مسأله‏اى که غیر از احکام نماز و روزه و امثال اون بوده هست.
3- مسأله‏اى که بیان اون موجب موضع‏گیرى سختى از ناحیه افراد و حتى باعث بروز خطرات احتمالاتى براى جان پیامبر مى‏شده هست.
دیگرى واژه مولا هست که در بیان اون روز پیامبر به کار رفته هست.

حال مى‏گوییم، درست هست که دوست و یار و یاور یکى از معانى مولا هست ولى قرائن زیر ثابت مى‏کند که معناى سرپرست و رهبر از مولا اراده شده هست:
الف) مسأله بیان دوستى على(ع) نیازى به متوقف ساختن اون قافله عظیم در اون موقعیت ویژه نداشت.
ب ) جمله پیشین در بیان پیامبر که «الست اولى بکم من انفسکم» باشد به هیچ وجه تناسبى با بیان یک دوستى ساده ندارد.

این قرینه هست که مولا در جمله بعدى هم به معناى غیردوستى هست.
ج ) در متون تبریک‏هاى صادر شده از سوى عمر و ابوبکر در ان روز، نمى‏توان تنها مفهوم دوستى را اراده کرد.
د ) اشعار به جاى مانده از شعرایى همچون حسان بن ثابت اراده معناى سرپرستى را ثابت مى‏کند.
2- آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکاه و هم راکعون؛ ولى و سرپرست شما تنهاخداست و پیامبر او و اونها که ایمان آورده‏اند و نماز را برپا مى‏دارند ودر حال رکوع زکات مى‏پردازند، (مائده، آیه 55).
بسیارى از مفسران و محدثان و مورخان درباره شأن نزول این آیه نیز نقل کرده‏اند که آیه فوق در شأن على(ع) نازل شده هست.

اونچه که قابل توجه هست این هست که در آیه فوق روى مسأله ولى تکیه شده هست.

مى‏گوییم، افزون بر مطالب بیان شده در آیه پیشین، قراینى در آیهوجود دارد که نشان مى‏دهد ولى در اینجا به معناى سرپرست هست:
الف) اگر ولى به معناى ناصر و دوست و یاور بوده باشد شامل همه مؤمنان مى‏شد و حال اون که ولایت در آیه مورد بحث منحصر به مورد خاص شمرده شده و اون کسى هست که در حال رکوع صدقه داده هست و کلمه انما که دلیل بر حصر هست همراه اون آمده.
ب ) در آیه سپس این، واژه حزب‏الله به کار رفته هست.

تعبیر به اون مربوط به حکومت اسلامى هست نه یک دوستى ساده، چرا که در معنى حزب، یک نوع تشکل و همبستگى اجتماعى براى تأمین اهداف مشترک افتاده هست و این خود مى‏رساند که ولى در آیه پیشین به معناىسرپرست مى‏باشد.
ج ) حداقل با در نظر گرفتن آیه 6 سوره احزاب که دارد: النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم به طور یقین مى‏توان فرمود شخص زکات دهنده در حال رکوع و نماز همانند پیامبر در ولایت تشریعى یعنى حق تصرف، حق تدبیر،حق مدیریت و رهبرى جامعه اسلامى مشارکت خواهد داشت.
3- آیه اولى الامر، آیه 59 سوره نساء مى‏فرماید: یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم؛ اى کسانى که به خدا ایمانآورده‏اید، از خدا اطاعت کنید واز رسول و اولى الامرى که از خودتانند، فرمان ببرید.
اگر در موضوع اطاعت از منظر قراون دقت کنیم، مى‏بینیم که قراون در این آیه اطاعت اولى‏الامر را بدون هیچ قید و شرطى واجب مى‏داند و حال اون که، قراون موضوع طاعت را در آیه 8 سوره عنکبوت که در رابطه با اطاعت از والدین و احسان به اونهاست، مقید به عدم انحرافاونها مى‏کند.

از تفاوت بین این دو آیه به یک نکته جالب مى‏توانیم پى ببریم و اون این که اگر خدا اطاعت اولى الامر را بى‏هیچ قید و شرطى از ما خواسته هست، معلوم مى‏شود اولى‏الامر باید از خطا و عصیان معصوم باشد و لذا فرمان به اطاعت مطلقه از اولى‏الامر کسانى را شامل مى‏شودکه در ردیف رسول خدا یعنى جانشینان معصوم او هستند، زیرا اطاعت مطلقه در غیرمعصومان(ع) ممکن نیست.
4- آیه صادقین یا ایها الذین امنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید تقواى الهى داشته باشید و (همیشه) باصادقان باشید، (توبه، آیه 119).

طبق ظاهر آیه همه مسلمانان موظفند که در هر عصر و وقتى در خط صادقان و همراه اونان باشند و از اون معلوم مى‏شود که در هر عصر و وقت صادق یا صادقانى وجود دارند.

در اینجا دو نکته قابلتوجه و فهم هست:
الف) آیه 15 سوره حجرات و آیه 177 سوره بقره و همین‏طور آیه 8 سوره حشر نشانه اصلى صادقان را چنین بازگو مى‏کند: ایمان کامل به همه مقدسات و اطاعت فرمان خدا در تمام زمینه‏ها مخصوصا نماز و زکات و انفاق و هستقامت در جهاد و در مقابل مشکلات.

از مجموعاین آیات، نتیجه مى‏گیریم که مسلمانان مؤظفند با کسانى باشند که از نظر ایمان و تقوا در اعلا درجه، و از نظر علم و عمل و هستقامت و جهاد در بالاترین سطح باشند، روشن‏ترین مصادیق این معانى همان معصومانند.
ب ) از سوى دیگر دستور به همراه بودن با صادقان به طور مطلق و جدا نشدن از اونان بدون هیچ قید و شرط، قرینه دیگرى بر معصوم بودن اونهاست، زیرا پیروى بدون قید و شرط جز در مورد معصومان معنى ندارد.
5- آیه قربى قل «لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فى القربى؛ بگو من هیچ پاداشى از شما بر (اداى) رسالتم درخواست نمى‏کنم، جزمودت و دوستى ذوى‏القربایم را، (شورى، آیه 23).
نکته اصلى در مورد آیه این هست که از یک سو قراون مجید از بسیارى از پیامبران الهى نقل مى‏کند که اونها با صراحت نفى اجر از امت مى‏کردند مثل آیه 109، 127، 145، 164 و 180 سوره شعرا و از سوى دیگر آیه مورد بحث دوستى خویشاوندان را به عنوان پاداش مطرحمى‏کند و از سوى سوم در آیه 57 سوره فرقان اجر مذکور را وسیله قرب الهى معرفى مى‏کند واز سوى چهارم در آیه 47 سوره سبأ اجر مزبور را به سود امت ذکر مى‏کند.
از ضمیمه کردن این آیات چهارگانه به یکدیگر به خوبى مى‏توان نتیجه گرفت که پیامبر اسلام نیز مانند سایر پیامبران الهى اجر و پاداشى براى شخص خود از امت نخواسته هست، بلکه مودت ذوى‏القرباى او راهى به سوى خداست و چیزى صد % به نفع خود اونها، چرا کهاین مودت دریچه و روزنه‏اى هست به سوى مسأله امامت و خلافت و ادامه خط رهبرى رسول خدا در امت و هدایت امت در پرتو اون.
آیاتى که به صورت غیرمستقیم ناظر بر مسأله جانشینى پیامبر اسلام هست، به شرح ذیل هست:
1- آیه مباهله، آل عمران / 61
2- آیه لیله المبیت، بقره / 207
3- آیه حکمت، بقره / 269
4- آیه خیرالبریه، بینه / 7 و 8
5- سوره هل اتى
6- آیات نخست سوره برائت
7- آیه سقایه الحاج، سوره توبه / 19
8- آیه و صالح المؤمنین، تحریم / 4
9- آیه وزارت، طه / 29 - 32
10 و 11- احزاب / 23 و 25
12- آیه بینه و شاهد، هود / 17
13- آیه صدیقون، حدید / 19
14- آیه نور، حدید / 27
15- آیه انذار، شعرا / 214 و 215
16- آیه مرج البحرین، الرحمن / 19 تا 22
17- آیه نجوا، مجادله / 12 و 13
18- آیه سابقون، واقعه / 10 تا 14
19- آیه اذن واعیه، حاقه / 12
20- آیه محبت، مریم / 96
21- آیه منافقان، محمد(ص) / 30
22- آیه ایذاء، احزاب / 57
23- آیه انفاق، بقره / 274
24- آیه محبت، مائده / 54
25- آیه مسؤولون، صافات / 24
براى آگاهى بیشتر ر.ک: آیت‏الله‏مکارم شیرازى، پیام قراون (تفسیر موضوعى قراون مجید)، ج 9، این جلد از تفسیر عمدتا پیرامون بررسى مسأله امامت در قراون مجیداست.

مطالعه این کتاب ر

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:42 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 790 reviews