حدیثی است از پیامبر(ص) که می فرمایند، «در بهشت همه جوان بی مو و سرمه کشیده ظاهر می شوند.»


حدیثی است از پیامبر(ص) که می فرمایند، «در بهشت همه جوان بی مو و سرمه کشیده ظاهر می شوند.»
    حدیثی است از پیامبر(ص) که می فرمایند، «در بهشت همه جوان بی مو و سرمه کشیده ظاهر می شوند.» اما چرا در این دنیا ریش زدن و اینجور کارها جایز نیست؟

پاسخ :


فکر می کنی زیارتگاه های ما با زیارتگاه های بت پرستان چه فرقی می کند. آیا زیارتگاه، بت

1:حکومت های نامشروع تا وقتی دوام دارند که بتوانند مردم را فریب دهند و دین فریبنده ترین

درجواب این سوال توجه به امور زیر لازم هست :

اسلام راستین فقط در قرآن است. کتب اسلامی یا تحریف شده اند و یا از اول منحرف بوده اند.
الف) تفاوت دونظام دنیا وآخرت

شیعه و سنی امروز هر دو ساخته استعمار است و با اسلام محمد بسیار متفاوت است. شیعه صفوی
هرچند درنظام دینی ، دنیا مقدمه عالم اخرت هست اما نظام حاکم بر قیامت، مانند نظام حاکم بر دنیا نیست تا مسأله فرسودگى، پیرى و اصلاً نو و کهنه شدن و وقت در اون مطرح باشد.


من برده زنجیری هستم، باور نمی کنی زنجیر قسط ها را بر پایم ببین. دولت با وام های مختلف
در اون جا قوانین و سنن دیگرى بربرنامه هست؛ و از این رو با توجه به اون سنن، مسأله خلود وجاودانگى در تنعّم یا عذاب، هیچ مشکل عقلى ندارد؛ چنان که بسیارى از آیات قراونى به اون اشاره دارد.


حسین، خونش را ریخت تا پرچم سرخی در دست های ما باشد، تا بر سینه دشمن بکوبیم. حال ما پرچم
(نگاه کنید: بقره / 82، آل عمران / 107، نساء / 122، مائده / 119، ابراهیم / 23، کهف / 108، انبیاء / 102 )ولذاپیران به صورت جوانا ن سفیدرو وزیباوارد بهشت می شوند وچون تغیر وتبدل در ان راه ندارد به همین صورت باقی می مانند.

در ایران بدوی نفاق و ریا نمی توانی پیشرفت کنی. در سوئد اینگونه نیست.
ب)مفهوم حدیث پیامبر (ص)

آیا مسخره نیست که کشوری با این همه ذخایر نفت و گاز، مهم ترین کارش انرژی هسته ایی و جیره
مراد حضرت از این حدیث که می فرماید:« در بهشت همه جوان بی مووسرمه کشیده ظا هرمی شود.» این نیست که اونان ریش خود را می تراشند بلکه مراد این هست که اون ها به صورت جوان ودر این مرحله از سن بر می گردند.طبیعی هست که افراد دراین مرحله اصولا ریش ندارند.البته سرمه کشیدن وسایرزینت وآرایش در حدمتعارف در این دنیا نیز، نه تنها مذموم نیست بلکه مستحب و اسلام به ان سفار ش کرده هست از همین رو،از اخبار و روایات هستفاده مى‏شود که ریش زینت و زیور مردان و باعث وقار انسان هست و به وسیله اون مردان از زنان تمیز داده مى‏شود.
*رسول خدا فرمود: پروردگار من دستور به گذاشتن ریش و کوتاه کردن سبیل داده هست.

و نیز فرمود : سبیل هایتان را کوتاه نمایید و محاسن (ریش) خود را بلند نگاه دارید و خود را شبیه یهودیان مگردانید.
*و باز هم به نقل از او : مجوسان ریش های خود را می تراشند و سبیل ها را بلند نگه می دارند .ولی ما مسلمین سبیل های خود را کوتاه و محاسن را بلند نگه می داریم و داشتن ریش و کوتاه کردن سبیل مطابق با فطرت انسانی ست.و فرمود کسی که خود را شبیه غیر مسلمان در آورد از ما نیست.

رسول خدا :
*محاسن را از ته زدن یک نوع مثله هست و کسی که خود را شکنجه و اذیت کند لعنت خداوند بر او باد .

*ده عمل زشت و گناه باعث نابودی قوم لوط شد ، که دو عمل از اونها تراشیدن ریش و بلند کردن سبیل ها بود .

*شانه زدن ریش ها ، رزق و روزی را زیاد می کند .

*مو و (ریش) زیبا لباسی هست که خداوند داده ، بنابراین اون را گرامی بدارید.

حضرت امیر(ع) با تازیانه در بازار حرکت مى‏کردند و کسانى را که مارماهى و ماهى‏هاى بى‏فلس مى‏فروختند مى‏زد و مى‏فرمود اى فروشندگان مُسوخ بنى‏اسرائیل و جند بنى مروان؛ شخصى از حضرت سؤال کرد جندبنى مروان کیانند؟ حضرت فرمود: اقوامى بودند که ریش خود را مى‏تراشیدند و سبیل‏هاى خود را تاب مى‏دادند.
امام صادق(ع) مى‏فرماید: «حفوا الشوارب واعفواللحى ولا تشبهوا بالمجوس؛ شارب خود را بچینید و ریش خود را بگذارید و شبیه مجوس نشوید، زیرا مجوسیان ریش خود را مى‏تراشند و سبیل خود را مى‏گذاردند اما ما شارب خود را مى‏زنیم و ریش را مى‏گذاریم که مطابق فطرت هست».
در اخیر تو جه به این نکته کلی وپايه ی لازم هست که فلسفه احکام به طور تفصیلی روشن نیست وآگاهى از اون دانشى فراتر از تنگناهاى معارف عادى بشرى مى‏طلبد.

لیکن به طور اجمال، روشن هست که همه احکام الهى تابع مصالح و مفاسد واقعى در متعلق اونهاست.

بنابراین در صورتى که فلسفه حکمى را بالخصوص ندانیم، بنا بر قاعده کلى فوق باید از اون پیروى کنیم؛ زیرا در اون یقین به وجود مصلحتى هست، هر چند بر ما ناشناخته باشد.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 08:36 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 886 reviews